Zápisy z jednání republikového předsednictva

Republikovému předsednictvu je svěřena moc výkonná a je zároveň statutárním orgánem strany.

Moderátor: Republikove predsednictvo

Pravidla fóra
Odpovědět
Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 156
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 1 poděkování
Dostal poděkování: 86 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Ahoj všem,

návrh programu na RP 45/2019 (2.12. 2019) je přístupný všem členům v této složce na mraku.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 156
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 1 poděkování
Dostal poděkování: 86 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 45/2019

Místo konání: PiCe Praha
Den a čas konání: 2.12. 2019, 11:00
Přítomni : Ivan Bartoš, Jakub Michálek, Olga Richterová,
Po telefonu : Radek Holomčík
Hosté k bodům: Lukáš Wagenknecht, Martin Šmída, Jan Hamal Dvořák, Mikuláš Ferjenčík, Michaela Skokanová

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Olga Richterová

Agenda
 1. Draft k návrhu interního auditu - L. Wagenknecht
 2. VŘ Olomouc
 3. Report EP týmu
 4. Dokončení bodu k Rozpočtu 2020
 5. Navýšení záměrů PO
 6. Lokální potraviny

  1.Draft k návrhu interního auditu - L. Wagenknecht
  L. Wagenknecht představil za přítomnosti M. Skokanové z kontrolní komise (KK) projekt posílení vnitřního řídícího a kontrolního systému viz příloha 1. Cílem je posílit standardní kontrolní mechanismy v rámci Pirátské strany. Jedním z kroků je systém řízení rizik (nutno vyhodnotit ta palčivější), ideální by byl vznik brainstormingových skupin, ze kterých by toto vzešlo. Dalším krokem je zavedení interního auditu - pravděpodobně pod kompetencí KK. Lukáš předložil také návrh harmonogramu, KK ovšem končí mandát. Ivan by byl rád, aby schůzka s Lukášem proběhla ještě před koncem mandátu KK proto, aby mohl zjistit dosavadní praxi a zkušenosti ještě než do orgánu naskočí nové osazenstvo KK. Po prostudování a širokém připomínkování zařadíme jako bod na příští RP pravděpodobné odsouhlasení dokumentu. Celá tato věc je v podstatě proces zkompetentňování našich členů, tímto se posuneme i na úroveň možnosti auditovat i jinde (= kdo projde procesem interního auditu, je pak schopen dobře auditovat i svou obec apod.). Očekávané výsledky - zapojení členové (zejména KK) nabudou znalosti, jak se procesně dělají audity, zároveň vznikne manuál pro audity. Byl znovu vysvětlen rozdíl mezi kontrolou a auditem.

  Proběhla krátká diskuze: shrnutí žádoucích kompetencí budoucích členů KK (draft) - zkušenosti z oblastí účetnictví, ekonomiky, řízení většího týmu, z oblasti kontrolních a zjišťovacích činností. Tyto zkušenosti by měli mít kandidáti ideálně alespoň dvouleté.
  Republikové předsednictvo
  • bere na vědomí draft Projekt posílení vnitřního řídícího a kontrolního systému ,
  • žádá RV a KK o dodání připomínek L. Wagenknechtovi nejpozději do 6.12.,
  • žádá prostřednictvím přítomného Martina Šmídy žádá o informování RV,
  • připomínky vypořádá a přednese na dalším RP 9.12. L Wagenknecht.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík


  2.VŘ Olomouc
  Republikové předsednictvo
  • konstatuje, že na základě žádosti KK bylo zjištěno, že zastupitelskému klubu Olomouc nebylo doručeno usnesení z ledna 2019 (RP 4/2019), kterým RP žádalo ZK Olomouc, aby požádal strany koalicí o možnost změnit nominanta v dozorčích radách za účelem vypsání nového otevřeného VŘ, za toto pochybení se RP omlouvá,
  • připomíná, že Piráti nominují své kandidáty do DR v řádných veřejných výběrových řízeních, což je vždy doporučený postup,
  • žádá PKS Olomouckého kraje, aby se věcí dále zabývalo a aby uvedlo situaci do pořádku v souladu s bodem 2,
  • pověřuje místopředsedu R. Holomčíka, aby tuto výzvu předal do 6.12.2019 vedení kraje.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  Republikové předsednictvo
  • bere na vědomí, že KK provádí průřezovou kontrolu VŘ
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  3.Report EP týmu

  Byly řešeny nedostatky v transparentnosti a klub v EP dostane prostor k nápravě, přičemž usnesení v této věci bude zveřejněno po ukončení smírčího procesu.

  4.Dokončení bodu k Rozpočtu 2020
  Republikové předsednictvo
  • ukládá Radku Holomčíkovi, aby obratem všem řádně zvoleným nebo jmenovaným garantům programových bodů a vedoucím restortních týmů (RT) zaslal výzvu, aby do 3. 1. 2020 stručně představili plán činnosti programové skupiny v r. 2020 a potřebných prostředků na ni, a to formou prezentace na RT a prezentací na internetovém fóru a zasláním linku na tuto prezentaci na sarka.altmanova@pirati.cz
  • případné změny rozpočtu dle usnesení RV 52/2019 budou realizovány na základě informací získaných od RT a garantů
  Návrh byl přijat.
  Pro: Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík


  Jakub M. připomněl, že existuje struktura střednědobých cílů, je vhodné na ní žádosti napojit.


  5.Navýšení záměrů PO
  Republikové předsednictvo
  • souhlasí s navýšením záměru koordinace Olomoucký kraj o 45 tis. Kč,
  • souhlasí s navýšením záměru koordinace Středočeský kraj o 45 tis. Kč.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  Odůvodnění - na tyto dva kraje byly v záměrech původně vyčleněny nižší částky, než bylo potřeba.
  Prosíme do budoucna všechny, kteří budou žádat o navýšení záměru, aby žádosti předkládali s odůvodněním, proč má ke změně dojít.

  6.Lokální potraviny
  Republikové předsednictvo
  • doporučuje krajským a místním předsednictvům, odborům a dalším týmům organizujícím oficiální i neformální akce Pirátské strany, jejichž součástí je i zajištění občerstvení (ať už je hrazené z prostředků strany nebo účastníků), aby v rámci finančních i organizačních možností preferovali potraviny z místně lokální produkce a v ideálním případě produkty ekologického zemědělství,
  • ukládá místopředsedovi Radkovi Holomčíkovi, aby ve spolupráci s Personálním odborem o tomto doporučujícím usnesení informoval vedoucí odborů a krajská a místní předsednictva.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  Odůvodnění:
  V návaznosti na programové cíle strany v oblasti zemědělství považujeme za vhodné jít příkladem a podporovat malé lokální producenty a ekologické zemědělce na úkor agrokorporací.
Přílohy
Projekt-posílení-vnitřního-řídicího-a-kontrolního-systému.docx
(15.99 KiB) Staženo 9 x
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 156
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 1 poděkování
Dostal poděkování: 86 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Ahoj všem,

návrh programu na RP 46/2019 (9.12.2019) je přístupný všem členům v této složce na mraku.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 156
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 1 poděkování
Dostal poděkování: 86 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 46/2019

Místo konání: PiCe Praha
Den a čas konání: 9.12.2019
Přítomni : Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek
Po telefonu : Radek Holomčík
Hosté k bodům: Janka Michailidu (po telefonu), Lukáš Wagenknecht, Aleš Krupa, Jan Hamal Dvořák

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel:Olga Richterová

Agenda
 1. L. Wagenknecht k projektu vnitřního řídícího a kontrolního systému
 2. Dodržování zásad transparentnosti - EP tým
 3. Otázky pro vnitrostranické dotazování
 4. Žádost PKS Vysočina o poskytnutí interní půjčky na Krajské volby 2020
 5. Navýšení rozpočtu CF
 6. Požadavek KK k přehledu uzavřených jednání RP

  1.L. Wagenknecht k projektu vnitřního řídícího a kontrolního systému
  Po připomínkování dokumentu KK, RV a RP Lukáš předkládá verzi se zapracovanými připomínkami, poslední připomínky byly vypořádány přímo na RP.
  Republikové předsednictvo
  • schvaluje po revizi a vypořádání připomínek KK, RV a RP dokument Projekt posílení vnitřního řídícího a kontrolního systému,
  • ukládá Lukáši Wagenknechtovi, aby schválenou verzi po doplnění důvodové zprávy představil RV a v součinnosti všech relevantních subjektů začal projekt realizovat dle schváleného harmonogramu.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  2.Dodržování zásad transparentnosti EP tým
  RP obdrželo doplněný report od asistentky EP týmu, Jakub však upozornil, že na transparentních účtech EP stále není jasné, komu peníze jdou a není uveden ani odkaz na další detaily transakce (faktury), dále není zveřejněna tabulka výdajů.
  Republikové předsednictvo
  • pověřuje Radka Holomčíka projednáním následujících bodů s týmem EP:
   -aby bylo v transakcích, které jdou z transparentních účtů jasné, kdo je příjemcem platby ve formě poznámky, případně alespoň doplnit zpětně dosavadní transakce o konečného příjemce,
   -na stránce pirati.cz/europarlament musí být zveřejněna tabulka výdajů aktualizovaná s měsíční periodicitou,
   -u všech probíhajících VŘ má být kandidátům tlumočen požadavek na zveřejnění jejich smluv,
   -vzhledem k tomu, že má EP tým vlastní instanci registru smluv včetně přístupových práv, stávající smlouvy a budoucí smlouvy, u kterých není prokázán legální důvod pro jejich nezveřejnění, mají být publikované v tomto systému, odkaz na registr smluv má být také umístěn na webu pirati.cz/europarlament,
  • stanovuje deadline pro provedení 20.12.2019
  • prodlužuje lhůtu neveřejnosti usnesení z RP 45/2019 týkající se zveřejňování smluv EP do 20.12. 2019
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  Odůvodnění - V souladu s programem je nutné, aby EP tým urychleně začal publikovat kompletní sadu informací na svých webech. Podobně jako je nastaveno jinde v Pirátské straně.


  3. Otázky pro vnitrostranické dotazování
  Radek připravil souhrn z otázek nasbíraných od ostatních členů RP a předložil je k rozsáhlé diskuzi.
  Republikové předsednictvo
  • ukládá na základě vzniklého podkladu vedoucímu kanceláře, aby ve spolupráci s TO a PO zprocesoval realizaci vnitrostranického dotazování, a to tak, aby výsledky mohly být prezentovány na setkání CF v Ostravě 2020.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  4.Žádost PKS Vysočina o poskytnutí interní půjčky na Krajské volby 2020
  Republikové předsednictvo
  • souhlasí s poskytnutím interní půjčky PKS Vysočina ve výši 300 tis Kč na zajištění krajských voleb 2020 dle stanovených podmínek se splatností do konce roku 2021,
  • konstatuje, že toto rozhodnutí není v kompetenci RP
  • ukládá asistentce RP, aby toto předložila jednatelům RV, včetně odůvodnění, které bylo předloženo RP
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  5.Navýšení rozpočtu CF
  Republikové předsednictvo
  • žádá RV po konzultaci s vedoucím MO o souhlas s převedením 200 tis. Kč z položky provozní prostředky MO (záměr na Pirátské listy, nevyčerpán) do rozpočtu MSK na pořádání CF 2020
  • žádá RV o projednání žádosti v referendu
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík


  Odůvodnění od pořadatelů z MSK - Náklady se oproti plánu zvedly především na technickém zabezpečení a servisu pro novináře. U takto velké akce musíme počítat s cca 80 lidmi z médií (novináři, televizní štáby atd.). Museli jsme tedy pronajmout navíc malý sál, kde bude zvlášť posílené připojení na internet, catering hrazený stranou, prostor pro tiskové konference a rozhovory atd. Vzhledem k velikosti akce bylo nutno najmout i služby profesionální ochranky a požární dozor. Bohužel se ani přes výraznou dojednanou slevu a osekání nákladů na minimum nepodařilo dostat pod 500 000 Kč. Z toho 170 tis. Kč jde na CF již v rámci rozpočtu centrály 2020, část bude hradit kraj, i přes to 200 tis. Kč stále chybělo, proto bylo navrženo toto řešení.


  6.Požadavek KK k přehledu uzavřených jednání RP
  Probráno, za RP odpoví asistentka RP.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 156
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 1 poděkování
Dostal poděkování: 86 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Ahoj všem,

návrh programu na RP 47/2019 (16.12.2019) je přístupný všem členům v této složce na mraku.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Sarka.Altmanova za příspěvek:
Jiri.Snizek
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 156
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 1 poděkování
Dostal poděkování: 86 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 47/2019

Místo konání: PiCe Praha
Den a čas konání: 16.12.2019
Přítomni : Ivan Bartoš, Jakub Michálek, Olga Richterová
Po telefonu : Radek Holomčík
Hosté k bodům: Dan Leština, Aleš Krupa, Mikuláš Ferjenčík, Jan Hamal Dvořák

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Olga Richterová - ověřeno

Agenda
 1. Schválení aktualizované Pirátské strategie
 2. Průzkum k resortním týmům
 3. Návrh tezí k přípravě programu
 4. Metodika k výběrovým řízením
 5. Report k domluvě s EP týmem
 6. Podání KK k pochybení při proplácení
 7. Uzavřený bod - Spolupráce stran v PS
 8. Odhady volebních výsledků
 9. Porada ohledně evidence schůzek

  1.Schválení aktualizované Pirátské strategie
  Republikové předsednictvo
  • souhlasí se zněním aktualizované verze dokumentu Pirátská strategie 2020,
  • konstatuje, že znění dokumentu bylo konzultováno se všemi dotčenými orgány a připomínky byly Republikovým předsednictvem před schválením vypořádány,
  • předkládá dokument Republikovému výboru s návrhem usnesení “Republikový výbor schvaluje aktualizovanou verzi Pirátské strategie 2020 a ukládá ji provést Republikovému předsednictvu”,
  • pověřuje asistentku RP předložením dokumentu Republikovému výboru.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  2.Průzkum k resortním týmům
  Republikové předsednictvo
  • žádá poslanecký klub o individuální podporu těm resortním týmům, které zatím nezačaly pravidelně rozesílat informační newsletter.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  Odůvodnění:
  Na základě průzkumu mezi vedoucími resortních týmů a garanty je třeba podpořit pravidelné rozesílání informačních newsletterů jednotlivých týmů. Zdá se, že minimálně pět týmů je historicky rozeslalo pouze jednou. Zrealizuje Jakub Michálek a Matouš Vanča.

  Radek Holomčík se domluví s Danem Leštinou ohledně termínu odevzdání plánů RT.

  3.Návrh tezí k přípravě programu
  Republikové předsednictvo
  • bere na vědomí informaci o zahajovacích pracech k přípravě programu na sněmovní volby 2021,
  • souhlasí s předložením připojeného dokumentu k přípravě programu k vnitrostranické diskusi,
  • ukládá Jakubu Michálkovi vypořádat připomínky a předložit během ledna dokument novému RP k projednání,
  • ukládá asistentce RP aktualizovat tabulku garantů dle usnesení RP 29.10.2018.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  4.Metodika k výběrovým řízením
  Jakub vypořádal připomínky všech dotčených, část připomínek byla vypořádána přímo na RP. Radek H. prověří spokojenost s vypořádáním připomínek od připomínkových míst a dá vědět asistentce RP, která kontaktuje RP, kvůli schválení per rollam do Vánoc.

  5.Report k domluvě s EP týmem
  Radek informoval ostatní členy RP o proběhlé diskuzi s EP týmem ohledně plnění úkolů od RP a předal doplňkové info od asistentky EP týmu. Europarlamentním týmem bylo Radkovi přislíbeno, že dojednaný termín bude dodržen.

  6. Podání KK k pochybení při proplácení
  Republikové předsednictvo
  • bere na vědomí podání kontrolní komise
  • konstatuje, že:
   a)RP ani vedoucí kanceláře není zodpovědný za formální správnost smluv, ale že tato je vždy v gesci konkrétního hospodáře podle § 4 odst. 2 pravidel hospodaření,
   b) odpovědnost kanceláře za proplácení je vymezena v § 16 odst. 3 pravidel hospodaření, a tedy že do jeho působnosti nespadá kontrola výkonu upravená v § 13 podmínek pro placené úkoly,
   c)podle § 29 odst. 4 organizačního řádu umožňuje dodatečné schválení,
   d) podle § 8 bod 4 podmínek pro placené úkoly “Má-li být odměna vyplácena podle času, je dodavatel povinen účelně strávený čas na konkrétní části úkolu vykázat dohodnutým způsobem. Není-li uvedeno jinak, čas se vykazuje v projektovém systému zadavatele, který je zadavatel povinen zajistit.” a je tedy věcí konkrétního smluvního vztahu, zda je vyplácena podle času (počtu hodin s nárokem na práci přesčas) nebo fixní částkou,
  • žádá kontrolní komisi, aby se primárně obrátila s žádostí o nápravu na odpovědné osoby s uvedením odkazů na konkrétní dokumenty a ustanovení vnitřních předpisů, a teprve poté na nadřízený orgán dle § 6 organizačního řádu,
  • vyjadřuje názor, že tyto záležitosti by měly být zveřejňovány až v okamžiku, kdy se nepodaří zjednat nápravu po jednání se zodpovědnou osobou a nadřízenými orgány podle bodu 5 tohoto usnesení,
  • konstatuje, že vedoucí kanceláře Aleš Krupa v těchto případech proplácel dle dostupných informací, dokladů a v dobré víře tak, aby byla zmíněným proplacena provedená práce a strana splnila svou smluvní povinnost jako zadavatel a netratili na tom, že smlouvy atd. nebyly dořešeny včas,
  • pověřuje Aleše Krupu po dodání sjetiny případů týkající se činnosti kanceláře či odborů dle bodu 5 sestavením tabulky doplněné o vyjádření k jednotlivým případům a její předložení republikovému předsednictvu.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  7. Uzavřený bod - Spolupráce stran v PS

  Pro tento uzavřený bod byla odsouhlasena přítomnost vedoucího MO, TO a vedoucího kanceláře.

  8. Odhady volebních výsledků
  Mikuláš Ferjenčík upozornil na potřebu aktualizovat odhady volebních výsledků v krajských volbách 2020.

  9. Porada ohledně evidence schůzek
  Olga nadnesla otázku ohledně evidence schůzek atd. při citlivých jednáních, proběhla diskuze a padly rady, které toto řeší.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 156
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 1 poděkování
Dostal poděkování: 86 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Dnešním dnem končí neveřejnost usnesení níže, jehož neveřejnost byla odhlasována na RP 45/2019 a upravena (prodloužena do 20.12.2019) na RP 46/2019.
Republikové předsednictvo
 • považuje za problémovou situaci, kdy nejsou průběžně zveřejňovány výdaje klubové ani individuální od členů EP zvolených za Českou pirátskou stranu
 • konstatuje, že systém pro zveřejňování libvolných smluv pro účely klubu EP byl zřízen TO a přístupy byly předány poskytovateli služby pro klub členů EP
 • žádá klub EP o nápravu do 8.12. a v případě nezjednání nápravy ukládá předsedovi strany podat stížnost ke Kontrolní komisi
 • žádá EP tým, aby si v součinnosti s AO založil podatelnu v Redmine
 • souhlasí s neveřejností tohoto usnesení do 9.12.2019, a to z důvodu uzavřeného jednání
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík
Proti: Jakub Michálek

Doplnění - Republikové předsednictvo dostalo od asistentky EP týmu 19.12. report ke zveřejňování informací dle předchozí domluvy, jejich dostatečnost bude pravděpodobně řešit až na RP 1/2020 dne 6.1.2020

(Znění usnesení jako takového ověřil ze zápisu dne 2.12. 2019 Jakub Michálek, zapisovala Šárka Altmanová)
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 156
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 1 poděkování
Dostal poděkování: 86 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Vážené Pirátky a Piráti,

návrh programu na novoroční RP 1/2020 (6.1.2019) je přístupný všem členům v této složce na mraku.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Sarka.Altmanova za příspěvek:
Vojtech.Pikal
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 156
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 1 poděkování
Dostal poděkování: 86 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 1/2020

Místo konání: PiCe Praha
Den a čas konání: 6.1.2020 11:00-15:30
Přítomni : Jakub Michálek, Ivan Bartoš, Olga Richterová (do bodu 5)
Po telefonu : Radek Holomčík,
Omluveni : Olga Richterová (od bodu 5)
Hosté k bodům: Daniel Leština - po telefonu, Janka Michailidu - po telefonu, Aleš Krupa

Zapisovatel: Šárka Altmanová, Aleš Krupa
Ověřovatel: Ivan Bartoš

Agenda
 1. Schválení krajského programu
 2. Zpráva předsedy strany
 3. Hlasování
 4. Kauza šíření hoaxů Nely Lyskové
 5. Registrace na CF 2020
 6. Zveřejňování smluv EP týmu
 7. Kandidátský inkubátor


  1.Schválení krajského programu
  Proběhla velmi rozsáhlá debata nad podobou dokumentu návrhu krajského programu, následně proběhlo hlasování. Návrh dokumentu v příloze zápisu.
  Republikové předsednictvo
  • schvaluje návrh dokumentu jako společný program pro krajské volby 2020 a předkládá ho republikovému výboru s níže uvedeným usnesením.
   Provede: Ivan Bartoš
  Návrh usnesení RV
  Republikový výbor schvaluje společné priority Pirátů pro všechny kraje pro krajské volby 2020 dle přílohy jako společný volební program.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  2.Zpráva předsedy strany
  Předseda informoval o stavu dokumentu Výroční zpráva předsedy strany a do 7.1. 2020 bude zpráva dokončena do finální podoby a předložena RP. Prezentaci na celostátní fórum připraví MO, zprávu bude následně nutno předložit RV ke schválení.

  3.Hlasování
  Republikové předsednictvo
  • pověřuje vedoucího kanceláře výkonem funkce hospodáře rozpočtových položek a záměrů RP do momentu zvolení nového předsednictva strany.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík
  Republikové předsednictvo
  • ukládá Radkovi Holomčíkovi, aby připravil na Celostátní fórum v Ostravě ve dnech 11. a 12. 1. 2020 prezentaci všech rezortních týmů,
  • ukládá Radkovi Holomčíkovi, aby v souladu s usnesením RV 52/2019 předložil konce měsíce ledna 2020 RP kompletní plány činnosti resortních týmů pro rok 2020, vč. rozpočtových požadavků.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  Republikové předsednictvo
  • schvaluje po projednání exekutivou a fórem dokument Dobrá praxe Transparentní výběr nominantů do odborných funkcí a doporučuje podle něho postupovat,
  • ukládá místopředsedovi Jakubu Michálkovi informovat o tomto usnesení oblastní sdružení a týmy zodpovědné za nominace.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík


  4. Kauza šíření hoaxů Nely Lyskové
  Olga připomněla nedořešenou kauzu šíření hoaxů Nelou Lyskovou. Dle dohody F.H. vypracuje odhad nákladů na tuto kauzu, na základě toho se RP rozhodne, zda bude pokračovat a podnikne právní kroky, či nikoli. (V případě že ano, schválí RP záměr přímo na tuto kauzu).

  5. Registrace na CF 2020
  Republikové předsednictvo
  • souhlasí s tím, že na CF 2020 v Ostravě nebudou vpuštěny osoby, které nejsou RegP, ani členem strany a historicky způsobovaly bezpečnostní incidenty,
  • konstatuje, že přijímání a odmítání registrací na CF 2020 je plně v kompetenci organizátorů, s tím, že dotyčný musí být o případném zamítnutí registrace s předstihem informován.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  6. Zveřejňování smluv EP týmu
  Republikové předsednictvo
  • žádá, aby bylo:
   1)do dne předcházejícího CF 2020 byly zveřejněny smlouvy s lidmi pracujícími pro EP tým nebo europoslance zvolené za Piráty (po anonymizaci chráněných osobních údajů)
   2)bylo zveřejněno na webu pirátů transparentní účetnictví, pokud se tak ještě nestalo.
   Provede: předseda strany
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  7.Kandidátský inkubátor
  Republikové předsednictvo
  • bere na vědomí text konceptu Kandidátského inkubátoru,
  • ukládá Tomáši Eichlerovi, aby jej podrobil vnitrostranické diskuzi a po zapracování připomínek předložil Republikovému předsednictvu do 15. 2. 2020.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Jakub Michálek, Radek Holomčík
Přílohy
Krajské volby 2020 Společné priority Pirátů pro všechny kraje.pdf
(87.46 KiB) Staženo 14 x
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 156
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 1 poděkování
Dostal poděkování: 86 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 2/2020

Místo konání: PiCe Praha
Den a čas konání: 13.1. 2020 11:00 - 14:00
Přítomni : Ivan Bartoš (do bodu 8), Olga Richterová
Po telefonu : Radek Holomčík, Vojtěch Pikal, Martin Kučera
Omluveni : (od bodu 8) Ivan Bartoš
Hosté k bodům: Aleš Krupa, Jan Dvořák Hamal

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Olga Richterová

Agenda
 1. Přivítání, schválení ověřovatele zápisu
 2. Organizační záležitosti
 3. informace poskytované v rámci transparentnosti na webové prezentaci EP týmu na webu pirati.cz
 4. Schválení záměrů na zasedání RV
 5. Žádost na alokaci prostředků na výjezdní zasedání RT práce a sociální věci
 6. Výdaje na právní kauzu
 7. Akce s účastí RP
 8. Příprava programu 2021
 9. Nominace na Borce na konec + SVÝT
 10. Transparentnost jednání RP

  1.Přivítání, schválení ověřovatele zápisu
  Ivan Bartoš, vítá nové členy RP a uvádí je do fungování jednání RP. Ověřovatel pro tento zápis bude Olga Richterová, schváleno jednomyslně. Olga dává krátký report k ranní schůzce strategy.

  2.Organizační záležitosti
  RP se dohodlo na společných vhodných komunikačních platformách. RP plánuje zavedení spisové služby, dostala na starost Šárka A. s Vojtou P. Ivan zprovoznil společný kalendář RP. RP bylo informováno, že má možnost Jakubu Michálkovi doručit body do plánu klubu 2021.

  Spíše než dávat do každého newsletteru “na sílu” report o tom, co jednalo RP, je třeba se pobavit nad podobou samotného newsletteru, aby byla pro čtenáře zajímavá (existuje řada témat jen pro úzké skupiny, některé věci nemusí jít na 2tis. lidí). Jan Hamal navrhuje změřit, na co lidé klikají a podle toho se rozhodnout.
  Republikové předsednictvo
  • pověřuje dočasným vedením AO Vojtěcha Pikala a Martina Kučeru z důvodu, že byl M.K. 11.1.2020 zvolen do RP, a to s platností do okamžiku zvolení nového vedoucího,
  • konstatuje že tento krok má nastartovat diskuzi o dalším fungování AO,
  • pověřuje Vojtěcha Pikala a Martina Kučeru, aby RP dodali přehled činností AO s rozdělením činností na ty čistě servisní a činnosti vyžadující vyjádření důvěry, tedy zajištěné voleným vedoucím.
   Provedení do 20.1.2020.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Votěch Pikal, Radek Holomčík
  Zdržuje se: Martin Kučera

  Republikové předsednictvo
  • navrhuje rozdělení zodpovědností za odměňování vedoucích odborů a kanceláře RP takto:
   - MO+ZO - Ivan Bartoš
   - Kancelář - Olga Richterová
   - TO - Vojtěch Pikal
   - AO - v budoucnu Martin Kučera (od doby zvolení nového vedoucího AO, v tuto chvíli nebude dočasné vedení AO za svou práci odměňováno)
   - PO - Radek Holomčík
  Návrh byl přijat.

  Je nutno zvážit přesun všech administrativních činností pod kancelář, čímž vzniká možnost vytvořit pozici pro administrativního člověka na menší úvazek ke sdílení více administrativních činností i z různých odborů. Je potřeba identifikovat agendu, která by měla být sdílená a je možné ji převést - např. sdílení telefonů napříč stranou. Bude to bod na dalším RP.

  3.informace poskytované v rámci transparentnosti na webové prezentaci EP týmu na webu pirati.cz

  Jednání mezi RP a EP týmem v této věci proběhlo již v neděli (tj. 2. den CF 2020 od 10:00), s těmito závěry: RP zjistilo nedostatečnou komunikaci některých požadavků a priorit směrem k EP týmu a nastavilo proces pro lepší komunikaci do budoucna, aby k takovým situacím již nedocházelo. Např. úkoly plynoucí ze závěrů RP, které jedná vždy v pondělí dopoledne, jsou zveřejňovány zpravidla následující den v zápisu, EP tým ale jedná také v pondělí, a to večer. Z toho vyplývá, že doposud mohli projednat předané body až další týden, čímž se řešení záležitostí posouvalo až o dva týdny. Našim společným cílem vyplývajícím ze společné dohody je v tuto chvíli zveřejnit maximum informací. Vzhledem k tomu, že web je prezentace pirátů v domácím prostředí, je nutné explicitně odkazovat, nebo zprostředkovat lidem v pochopitelné podobě i informace, nacházející se jinde, např. na systémech EP. V případě, že některé informace z povahy věci či legálních důvodů nelze zveřejnit, tyto důvody by měly být s odůvodněním obsaženy na webu - je zde nutno vysvětlit důvody nezveřejnění. Vysoké požadavky na transparentnost existují z toho důvodu, že v historii jinými stranami docházelo ke zneužívání placených funkcí a k trafikám. Je třeba maximální možnost veřejné kontroly, tento požadavek směrem k EP týmu tedy není znakem nedůvěry. Je dojednána součinnost TO při publikaci potřebných informací, jakmile budou kompletní. Dosavadní informace jsou dostupné na pirati.cz/europarlament.
  Republikové předsednictvo
  • ukládá Vojtěchu Pikalovi, aby zajistil hladký průběh realizace dojednaných kroků do 20.1.2020.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Vojtěch Pikal, Radek Holomčík, Martin Kučera

  4.Schválení záměrů na zasedání RV
  Vojta díky znalosti prostředí RV odpověděl na všechny dotazy ostatních členů RP k tomuto bodu.
  Republikové předsednictvo
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Vojtěch Pikal, Radek Holomčík, Martin Kučera

  Odůvodnění RV k tomuto požadavku: RV by chtělo více v souladu s předpisy schvalovat záměry na zasedání jednotlivě a schvalovat si je ve vlastní režii. Mají za to, že Jednatelé republikového výboru byli v minulosti pověření schvalováním záměrů předsednictvem, ale v množství usnesení se toto nepodařilo dohledat, požádali tedy o pověření týmu Jednatelů schvalovat záměry v oblasti provozních výdajů republikového výboru ve výši do 100 000,- Kč (Klidně do 50 000,- Kč)
  V zásadě bude toto sloužit ke schvalování záměrů na jednotlivá zasedání (běžně 20 až 25 tisíc) 4x - 5x ročně + případně kdyby se podařilo něco ušetřit a RV se rozhodlo např. investovat nějak do rozvoje vlastních systémů.

  5.Žádost o alokaci prostředků na výjezdní zasedání RT práce a sociální věci

  Odročeno na příště, po jednání poslaneckého klubu. RP nyní pošle předběžný dotaz na PPK, co si myslí o řešení navrženém RP. Po zjištění info může proběhnout hlasování per rollam.

  6.Výdaje na na právní kauzu
  Po zhodnocení aktuálního stavu příprav a zbývajícího potřebného času je realistický náklad cca 100 tis. Kč. Olga pošle ostatním členům RP vlastní komentář, teprve poté dojde k rozhodnutí, zda se do žaloby pustit. Již nyní je jasné, že budeme potřebovat návrh celkových nákladů.

  7.Akce s účastí RP
  Na podnět Martina Kučery RP svolalo výjezdní zasedání RP v Pardubicích dne 28.2. v čase 15:30 - 17:30 v Pirátském centru. Po zasedání by mohla proběhnout beseda s členy. Na RV 1. - 2.2. 2020 pojede za RP Vojtěch Pikal. SVÝT, setkání výkonných týmů, proběhne 15.3.2020 - Šárka se domluví s Petrou Smutnou ohledně místa konání, aby mohli dle libosti propojit s RV. Šárka s ní dořeší rovnou i termín 12 - 14.6. 2020.

  8.Příprava programu 2021
  Republikové předsednictvo bere na vědomí návrh usnesení předložený Jakubem Michálkem, a odročuje hlasování o tomto na příští jednání RP, aby si toto mohli projít i noví členové RP.

  9.Nominace na Borce na konec + SVÝT
  Republikové předsednictvo
  • navrhuje navrhuje do dalšího newsletteru jako Borce na konec Míru Beránka za nápad pojmenovat setkání výkonných orgánů a lidí ve straně - SVÝT
  • vyzývá k zaslání případných jiných nápadů na pojmenování setkání výkonných týmů na mail sarka.altmanova@pirati.cz, pokud by byl někdo proti názvu SVÝT.
  • připomíná, že první setkání se koná 15.3. (místo bude upřesněno, zváni jsou všichni lidé ve vedení obcí a odborů, PKS, RV, KK, RK, PPK,EP týmu).
  Návrh byl přijat.
  Pro: Olga Richterová, Vojtěch Pikal, Radek Holomčík, Martin Kučera

  Odůvodnění: Navrhujte do newsletteru na Borce lidi za konkrétní výsledky třeba v krajích! Jasně, že vymyšlení názvu setkání je malá věc. Ale je to důležité pro propagaci! Takže děkujeme, a těšíme se na větší zapojení do Borce na konec. Ideální je posílat návrhy vždy do čtvrtka v poledne, příslušné vlákno bude k dispozici v rámci subfora PO.


  10.Transparentnost jednání RP
  Republikové předsednictvo
  • konstatuje že je připraveno ještě více ztransparentnit svá jednání díky plánované možnosti streamů jednání RP, dostupného členům,
  • pověřuje zástupce RP Martina Kučeru, aby ve spolupráci s TO navrhl vhodnou formu pro řešení tohoto požadavku a předložil ji ke schválení ostatním členům RP.
  Návrh byl přijat.
  Pro:Olga Richterová, Vojtěch Pikal, Radek Holomčík, Martin Kučera
  Provede: Martin Kučera

  Odůvodnění: Transparentnost jednání RP je již nyní částečně zajišťována zveřejňováním programu RP každý pátek odpoledne ve vlákně ZDE, či možností účasti na RP (osobně i vzdáleně) po předchozí domluvě. Samozřejmě jsou zveřejňovány i zápisy z RP, nyní bychom ale chtěli jít ještě dále a poskytovat i stream jednání. RP chce v tomto jít příkladem krajským a místním sdružením a zasadit se tak o maximální transparentnost jednání všude tam, kde je to možné.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Sarka.Altmanova za příspěvek:
Petr.Springinsfeld
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Odpovědět

Zpět na „Republikové předsednictvo“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host