Změny vnitřních předpisů

Oznámení, upozornění, vyhlášky a jiná sdělení určená straně.
Nebo pozvánky na větší Pirátské akce. Akce oznamujte hlavně v kalendáři a na webu.

Moderátoři: asistent strany, Vedouci organu, Krajsti predsedove

Pravidla fóra
Oznámení vkládají vedoucí orgánů do příslušných vláken, nebo jako samostatné nové oznámení. Stará oznámení prosím zamkněte a změňte na normální.

Na oznámení prosím nereagujte, případně tak čiňte v příslušné diskuzi či podatelně.
Oznámení věci zde nezbavuje oznamovací povinnosti vůči orgánu, pokud ji ukládá předpis.

Používejte Ikonky (preferovaná významy, ruce máte volné):
  • Obrázek - pověření osoby funkcí, činností apod.
  • Obrázek - změna závazných pravidel, nová vyhláška apod.
  • Obrázek - naléhavé
  • Obrázek - ohrožující, nebezpečné. Jsme žalování, nejsou prostředky apod.
  • Obrázek - Radostná oznámení
Uživatelský avatar
Kristina.Kubcova
Asistent/ka RV
Příspěvky: 216
Registrován: 26 úno 2019, 10:14
Profese: Studentka PR
Bydliště: Praha 3
Dal poděkování: 28 poděkování
Dostal poděkování: 190 poděkování

Re: Změny vnitřních předpisů

Příspěvek od Kristina.Kubcova »

Provedla jsem změnu Volebního řádu v souladu s usnesením RV:
Republikový výbor mění volební řád takto:
Dosavadní text § 5 včetně tabulky se označuje jako odstavec (1),
V hlavičce tabulky v § 5 se slovo "Lhůta" nahrazuje slovem "Termín",
Za tabulku se vkládá nový odstavec (2), který zní: "(2) Republikové předsednictvo může se souhlasem republikového výboru stanovit dřívější termín pro provedení úkonu v rámci přípravy voleb, pokud to neohrozí demokratický průběh primárních voleb."
Viz hlasování zde: viewtopic.php?f=578&t=48110&start=10
https://www.facebook.com/kristinamarje
+420605458159

Najdete mě i na Signalu a Zulipu.

Uživatelský avatar
Kristina.Kubcova
Asistent/ka RV
Příspěvky: 216
Registrován: 26 úno 2019, 10:14
Profese: Studentka PR
Bydliště: Praha 3
Dal poděkování: 28 poděkování
Dostal poděkování: 190 poděkování

Re: Změny vnitřních předpisů

Příspěvek od Kristina.Kubcova »

Provedla jsem změnu OŘ v souladu s usnesením RV:
Republikový výbor mění § 21 Organizačního řádu takto:
1) Na konec odstavce (1) se doplňuje věta "Základní náležitosti eviduje seznam oblastních sdružení (§ 12 (1) e) )."
2) Ve (4) odstavci se v první větě nahrazuje tečka středníkem a za středník doplňuje věta "Kde již místní sdružení působí, lze přípravný tým založit jen se souhlasem jeho místního fóra."
3) V odstavci (5) se text "svolá první schůzi místního sdružení" nahrazuje textem "svolá ustavující zasedání fóra sdružení."
4) Na konec odstavce (5) se doplňuje věta "Místní předsednictvo zvolené na ustavujícím zasedání zažádá o registraci sdružení."
Viz hlasování: viewtopic.php?f=578&t=48827&start=20
Tito uživatelé poděkovali autorovi Kristina.Kubcova za příspěvek:
Josef.Spak
https://www.facebook.com/kristinamarje
+420605458159

Najdete mě i na Signalu a Zulipu.

Uživatelský avatar
Kristina.Kubcova
Asistent/ka RV
Příspěvky: 216
Registrován: 26 úno 2019, 10:14
Profese: Studentka PR
Bydliště: Praha 3
Dal poděkování: 28 poděkování
Dostal poděkování: 190 poděkování

Re: Změny vnitřních předpisů

Příspěvek od Kristina.Kubcova »

V souladu s usnesením RV 44/2019 byla zanesena změna RoPr, dle:
Usnesení republikového výboru RV 44/2019 píše:
V rozpočtových pravidlech § 2:
v odstavci (1) se v tabulce vypouští řádek "Nájem a prodej spravovaného majetku",
odstavec (2) nově zní:
(2) Příjmy z nájmu a prodeje spravovaného majetku jsou účelově určené ve prospěch organizační složky, která jej spravuje. Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí jsou účelově určené ve prospěch organizační složky, která je uspořádala.
se vkládá nový odstavec (3) s účinností od roku 2021, který zní:
(3) Podíl na stálém příspěvku určený pro krajská sdružení je účelově určený mezi jednotlivá krajská sdružení rovnoměrně.
V souladu s usnesením RV 51/2019 jsem v RoPr kurzívou vyznačila změny platné k 1.1.2020, tedy:
Přijaté usnesení RV 51/2019 píše:
Rozpočtová pravidla se mění následovně:
​ V § 2 odst. 2 se v tabulce na řádku 2 se podíl „20 %“ mění na „30 %“.
Do § 2 se vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:
„(3) Čtvrtina podílu na stálém příspěvku určeném pro krajská sdružení je účelově určená mezi jednotlivá krajská sdružení poměrně dle počtu obyvatel, další čtvrtina podílu na stálém příspěvku určeném pro krajská sdružení je účelově určená mezi jednotlivá krajská sdružení poměrně dle odmocniny rozlohy kraje, zbývající polovina je účelově určená rovným dílem.
Rozhodný je počet obyvatel kraje v roce, kdy se konají volby do poslanecké sněmovny, na základě kterých stálý příspěvek náleží.
(4) Hlasy odevzdané v zahraničí se rozdělí mezi krajská sdružení podle počtu obyvatel daného kraje.
(5) Účelově určená částka ze státního příspěvku se krajským sdružením zaokrouhluje na celé tisíce.“
V § 15 odst. 2 se na konec vkládá věta: „Zakazuje se krátit krajská sdružení změnou
rozpočtových pravidel, která by nabyla účinnosti později než 3 měsíce před termínem pro předložení rozpočtu centrály na následující rok. Taková změna musí být přijata jako zásadní návrh.“.
Tato ​změna nabývá účinnosti 1.1.2020.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Kristina.Kubcova za příspěvky (celkem 2):
Vojtech.Pikal, Petr.Springinsfeld
https://www.facebook.com/kristinamarje
+420605458159

Najdete mě i na Signalu a Zulipu.

Uživatelský avatar
Kristina.Kubcova
Asistent/ka RV
Příspěvky: 216
Registrován: 26 úno 2019, 10:14
Profese: Studentka PR
Bydliště: Praha 3
Dal poděkování: 28 poděkování
Dostal poděkování: 190 poděkování

Re: Změny vnitřních předpisů

Příspěvek od Kristina.Kubcova »

Provedla jsem změnu VŘ v souladu s usnesením RV o alternativním hlasovacím systému.
Republikový výbor, na základě §8 odstravce 5 Volebního řádu schváluje nasledujicí alternativní volební systém pro primární volby:

Návrh alternativního hlasovacího systému pro společné volby v primárních volbách
  • Primární volby pro danou skupinu pozic společně v podle následujícího systému vícekolového hlasování.
  • V 1. kole mohou hlasující podpořit hlasem libovolný počet všech přijatelných kandidátů a určí tak kandidáty s většinovou podporou. Ti pak postupují do dalších kol.
  • V dalších kolech se hlasuje o každé pozici zvlášť, počínaje nejvyšší pozicí v dané skupině. V dalších kolech má v každém hlasování každý hlasující možnost udělit nejvýše jeden hlas. Ten kandidát, který obdrží v daném hlasování nejvíce hlasů, je zvolen na nejvyšší neobsazenou pozici v dané skupině, ostatní kandidáti postupují do hlasování o následující pozici.
  • V případě rovnosti hlasů v dalších kolech, rozhoduje počet obdržených hlasů v 1. kole; pokud je rovnost i zde, rozhodne los.
  • Pokud v 1. kole nepostoupí dostatek kandidátů pro obsazení všech obsazovaných pozic, následuje další vícekolové rozhodující hlasování tímto systémem, pokud fórum návrhem postupu nerozhodne jinak.
Do § 7 Volebního řádu se doplňuje nový odstavec (3), který zní
(3) Nejpozději na začátku primárních voleb může příslušné fórum rozhodnout, že počet čelních kandidátů na listině je vyšší.
Následující odstavce se přečíslují.
2. kolo hlasování zde: viewtopic.php?f=578&t=49387
https://www.facebook.com/kristinamarje
+420605458159

Najdete mě i na Signalu a Zulipu.

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 22470
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 30795 poděkování
Dostal poděkování: 23958 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Změny vnitřních předpisů

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

Diff je tady: https://wiki.pirati.cz/rules/vr?do=diff ... sidebyside

A potřebujem někde "sbírku schválených alternativních systémů".
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvek:
Petr.Tkadlec
člen RP, AO, PO, ZO, FT; člen AO OlK, vedoucí MRT Demokracie
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj|Profil|fb| Tel: 776635258
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“[1]

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 22470
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 30795 poděkování
Dostal poděkování: 23958 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Změny vnitřních předpisů

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

Alternativní volební systémy zaregistrovány jako předpis (typu jednací řád) a vyhlášeny: https://wiki.pirati.cz/rules/vr/volebni_systemy
A odkázány z volebního řádu.

Prosím vedoucí @Martin.Kucera o kontrolu.
člen RP, AO, PO, ZO, FT; člen AO OlK, vedoucí MRT Demokracie
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj|Profil|fb| Tel: 776635258
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“[1]

Uživatelský avatar
Petr.Tkadlec
Člen KS Zlínský kraj
Příspěvky: 4303
Registrován: 30 říj 2013, 07:37
Profese: rozpočtář/přípravář/stavbyvedoucí
Bydliště: Vsetín
Dal poděkování: 3639 poděkování
Dostal poděkování: 3282 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Změny vnitřních předpisů

Příspěvek od Petr.Tkadlec »

Vojtech.Pikal píše:
06 lis 2019, 11:29
Alternativní volební systémy zaregistrovány jako předpis (typu jednací řád) a vyhlášeny: https://wiki.pirati.cz/rules/vr/volebni_systemy
A odkázány z volebního řádu.

Prosím vedoucí @Martin.Kucera o kontrolu.
Já jsem dal ještě dotaz na RK, protože se mi to označení nelíbí a není to to, co je ve volebním řádu. viewtopic.php?p=651783#p65178
Petr Tkadlec - 724 879 117
jestli něco chcete, tak víte, kde mě naleznete

Uživatelský avatar
Kristina.Kubcova
Asistent/ka RV
Příspěvky: 216
Registrován: 26 úno 2019, 10:14
Profese: Studentka PR
Bydliště: Praha 3
Dal poděkování: 28 poděkování
Dostal poděkování: 190 poděkování

Re: Změny vnitřních předpisů

Příspěvek od Kristina.Kubcova »

Provedla jsem změnu JŘ RV dle usnesení RV 56/2019B, dle kterého se odst. (4) §5 mění následovně:
§ 5 Přístup na jednání
(4) Zápis z uzavřeného jednání se zveřejňuje nejpozději měsíc před koncem volebního období republikového výboru, v němž pominul důvod uzavření. O pominutí důvodu rozhoduje předsedající, přičemž toto rozhodnutí oznámí všem účastníkům jednání alespoň týden před zveřejněním.
Viz jednací řád: https://wiki.pirati.cz/rules/jrrv
Hlasování RV: viewtopic.php?f=578&t=49848
Tito uživatelé poděkovali autorovi Kristina.Kubcova za příspěvek:
Dan.Lestina
https://www.facebook.com/kristinamarje
+420605458159

Najdete mě i na Signalu a Zulipu.

Uživatelský avatar
Kristina.Kubcova
Asistent/ka RV
Příspěvky: 216
Registrován: 26 úno 2019, 10:14
Profese: Studentka PR
Bydliště: Praha 3
Dal poděkování: 28 poděkování
Dostal poděkování: 190 poděkování

Re: Změny vnitřních předpisů

Příspěvek od Kristina.Kubcova »

Provedla jsem změnu rozpočtových pravidel dle usnesení RV 57/2019
Usnesení RV 57/2019 píše:
Republikový výbor ruší třetí bod usnesení RV 44/2019.
V § 4 rozpočtových pravidel se konec lhůty pro schválení rozpočtu krajského sdružení mění z 31. 11. na 30. 11.
Viz viewtopic.php?p=662500&sid=c98e837e4fdd ... 45#p662500

Jinými slovy to znamená opravu neexistujícího data a vyškrtnutí „(3) Podíl na stálém příspěvku určený pro krajská sdružení je účelově určený mezi jednotlivá krajská sdružení rovnoměrně.“

EDIT: Dodání odkazu na jednání
Tito uživatelé poděkovali autorovi Kristina.Kubcova za příspěvky (celkem 2):
Vojtech.Pikal, Petr.Tkadlec
https://www.facebook.com/kristinamarje
+420605458159

Najdete mě i na Signalu a Zulipu.

Uživatelský avatar
Kristina.Kubcova
Asistent/ka RV
Příspěvky: 216
Registrován: 26 úno 2019, 10:14
Profese: Studentka PR
Bydliště: Praha 3
Dal poděkování: 28 poděkování
Dostal poděkování: 190 poděkování

Re: Změny vnitřních předpisů

Příspěvek od Kristina.Kubcova »

Dle usnesení RV 60/2019 jsem do § 8 volebního řádu vložila nový odstavec (6), který zní:
(6) Fórum sestavující kandidátní listinu může listinu sestavenou nejméně ze 3/7 v primárních volbách doplňovat o další kandidáty usnesením i bez konání primárních voleb.
Viz hlasování zde: viewtopic.php?f=578&t=50489
Tito uživatelé poděkovali autorovi Kristina.Kubcova za příspěvek:
Jiri.Snizek
https://www.facebook.com/kristinamarje
+420605458159

Najdete mě i na Signalu a Zulipu.

Zamčeno

Zpět na „Oznámení“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host