Otevřené výběrové řízení na nominanta Pirátů do Rady ČTK

Výběrová řízení na zaměstnanecká místa a zakázky

Moderátoři: Republikové předsednictvo - asistenti, Vedoucí centrálních orgánů, Republikové předsednictvo, Vyberova rizeni

Pravidla fóra
 • Pro každé řízení zakládá hospodář nové téma.
 • V úvodním příspěvku stanovte co nejlépe požadavky a způsob výběru vítěze.
 • Dále řízení probíhá stanoveným způsobem.
 • Připomínky a námitky směřujte do podatelny zadavatele, pokud není v úvodním příspěvku řízení stanoveno jinak.
 • Po ukončení řízení hospodář vlákno zamkne.
Pro zakázky a zaměstnanecká místa nad 100 000 Kč je výběrové řízení povinnost. Zaměstnanecká místa lze vytvářet pouze na základě usnesení schvalujícího orgánu.
Odpovědět
Uživatelský avatar
Tomas.Martinek
Republikový výbor
Příspěvky: 848
Registrován: 31 kvě 2012, 19:34
Profese: Student doktorského studia, OSVČ
Bydliště: Česká Lípa
Dal poděkování: 607 poděkování
Dostal poděkování: 1147 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Otevřené výběrové řízení na nominanta Pirátů do Rady ČTK

Příspěvek od Tomas.Martinek »

Poslanecký klub České pirátské strany v rámci svého transparentního přístupu nabízí příležitost zúčastnit se výběrového řízení na pozici nominanta České pirátské strany do Rady ČTK, který bude volen pravděpodobně tajnou volbou Poslaneckou sněmovnou PČR. Objektivnost České tiskové kanceláře je pro Piráty velice důležitá, proto se chceme zasadit o výběr opravdu kvalitního kandidáta. Podmínky na vybrané kandidáty naleznete níže.

Předem upozorňujeme, že tajná volba nezaručuje, že nominant dané politické strany bude zvolen i přesto, že dle poměrného zastoupení by Česká pirátská strana měla mít nárok na prosazení svého nominanta. Vyhrazujeme si také právo zveřejnit jména uchazečů nebo vybraných nominantů včetně zaslaných motivačních dopisů a životopisů.

Právní postavení Rady ČTK
Postavení Rady ČTK je dáno §4-8 zákona č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři. Jedná se o sedmičlenný orgán, zřízený zákonem pro uplatňování práva veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře. Do jeho působnosti patří především dohled nad důsledným plněním poslání ČTK, kterým je, jak uvedeno výše, poskytování objektivních a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. K této kompetenci patří také rozhodování o stížnostech, týkajících se činnosti tiskové kanceláře. Rada dále plní úkoly vyplývající z podstaty její existence jako dozorčího orgánu svého druhu. Jmenuje a odvolává generálního ředitele, rozhoduje o stížnostech, které jsou na něj podány, schvaluje rozpočet a závěrečný účet a na návrh generálního ředitele schvaluje Statut agentury. V případě, že jsou ČTK poskytnuty dotace ze státního rozpočtu, kontroluje Rada jejich využití.

Členové Rady jsou voleni Poslaneckou sněmovnou na dobu pěti let, a to maximálně na dvě po sobě jdoucí období. Jsou sněmovně odpovědni ze své činnosti a sněmovna rovněž rozhoduje o výši odměny, která za výkon této veřejné funkce členům Rady přísluší. Financování činnosti Rady jde plně k tíži tiskové kanceláře. Poslanecké sněmovně předkládá Rada každoročně zprávu o činnosti a hospodaření ČTK.

Člen Rady ČTK má poměrně přesně a přísně vymezenu neslučitelnost některých činností s výkonem funkce. Nesmí být poslancem, ministrem nebo náměstkem ministra, nesmí mít žádnou funkci v politické straně, ani nesmí působit ve prospěch politické strany, čímž má být zajištěna jeho politická nezávislost. Jeho nezávislost odborná je zajišťována zákazem členství v orgánech společností, provozujících hromadné sdělovací prostředky, člen Rady ani osoba jemu blízká nesmí mít žádný zájem na provozování hromadného sdělovacího prostředku, a to ani takový, který by byl dán pracovně právním vztahem.

Poslanecká sněmovna odvolá jednotlivého člena Rady např. v případě, že dojde k porušení výše popsané neslučitelnosti. Radu jako celek potom může odvolat, nedbá-li tato poslání tiskové kanceláře, zanedbá-li svou povinnost jmenovat či odvolat ředitele a neschválí-li rozpočet nebo závěrečný účet. Současně může být Rada odvolána, pokud nepředloží sněmovně výroční zprávu nebo pokud sněmovna během šesti měsíců opakovaně konstatuje, že tisková kancelář neposkytuje objektivní a všestranné informace. (více na http://www.ctk.cz/o_ctk/rada_ctk/)

Nominant do Rady ČTK
Co nabízíme:
Výkon funkce člena Rady České tiskové kanceláře

Náplň práce:
Veškeré činnosti a pravomoci Rady ČTK jsou stanoveny zákonem č. 517/1992 Sb..
Podle § 4 až 8 zákona č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, je v působnosti Rady ČTK zejména:
a) dbát na důsledné plnění poslání tiskové kanceláře,
b) jmenovat a odvolávat generálního ředitele (dále jen "ředitel"),
c) schvalovat rozpočet a závěrečný účet tiskové kanceláře,
d) schvalovat na návrh ředitele Statut tiskové kanceláře, který zejména upraví organizační členění,
e) rozhodovat o stížnostech týkajících se ředitele,
f) rozhodovat o stížnostech týkajících se činnosti tiskové kanceláře,
g) dohlížet na využití účelových dotací dle § 10 odst. 2 tohoto zákona.

Co požadujeme:
 • Odbornost v oboru médií.
 • Nezávislý pohled umožňující rozeznání objektivních a nestranných informací.
 • Základní technickou gramotnost.
 • Bezúhonnost a vysokou osobní integritu.
 • Splnění zákonných předpokladů upravených v § 5 zákona č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři.
K elektronické přihlášce zájemce připojí tyto doklady:
 • strukturovaný životopis bez osobních údajů vyjma jména a roku narození (může být zveřejněn)
 • motivační dopis obsahující vizi působení v dané funkci (může být zveřejněn)
 • čestné prohlášení k výběrovému řízení (přiloženo níže)
Podmínkou zařazení do výběrového řízení je zaslání prosté kopie čestného prohlášení k výběrovému řízení, které je uvedeno zde na pirati.cz, strukturovaného životopisu a motivačního dopisu obsahující vizi působení na dané pozici. Vše je zasíláno pouze elektronickou cestou přes formulář uvedený níže.

Termín nástupu: Po schválení poslaneckou sněmovnou, únor 2018

Přihlášku lze podat pouze elektronicky přes tento formulář do 28. 1. 2018 (23:59). Nominační tým si vyhrazuje právo prodloužit termín.

Hodnotící kritéria:
 • Odbornost 50 %
 • Celkový dojem 15 %
 • Předchozí zkušenosti 20 %
 • Reference členů a příznivců Pirátů 15 %
Přílohy
cestne-prohlaseni-vyberove-rizeni-ctk.doc
(46.5 KiB) Staženo 120 x
Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Martinek za příspěvky (celkem 2):
Vojtech.Pikal, Jakub.Michalek

Ing. Tomáš Martínek, člen poradního týmu k důchodové reformě MPSV, člen resortních týmů Finance a Informatika. Více info zde.

Uživatelský avatar
Tomas.Martinek
Republikový výbor
Příspěvky: 848
Registrován: 31 kvě 2012, 19:34
Profese: Student doktorského studia, OSVČ
Bydliště: Česká Lípa
Dal poděkování: 607 poděkování
Dostal poděkování: 1147 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Otevřené výběrové řízení na nominanta Pirátů do Rady ČTK

Příspěvek od Tomas.Martinek »

Pokud máte návrhy na nezávislého odborníka, který by mohl být členem výběrové komise, kontaktujte nominační tým na martinekt@psp.cz

Budeme rádi, pokud oslovíte nezávislé specialisty na média, kteří by mohli být platnými členy Rady ČTK, aby se do daného výběrového řízení přihlásili. Případně můžete zaslat také své náměty na martinekt@psp.cz.

Ing. Tomáš Martínek, člen poradního týmu k důchodové reformě MPSV, člen resortních týmů Finance a Informatika. Více info zde.

Uživatelský avatar
Tomas.Martinek
Republikový výbor
Příspěvky: 848
Registrován: 31 kvě 2012, 19:34
Profese: Student doktorského studia, OSVČ
Bydliště: Česká Lípa
Dal poděkování: 607 poděkování
Dostal poděkování: 1147 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Otevřené výběrové řízení na nominanta Pirátů do Rady ČTK

Příspěvek od Tomas.Martinek »

Možnost přihlášení do výběrového řízení prodlužujeme do úterý 30. 1. 2018 10:00.

Ing. Tomáš Martínek, člen poradního týmu k důchodové reformě MPSV, člen resortních týmů Finance a Informatika. Více info zde.

Uživatelský avatar
Tomas.Martinek
Republikový výbor
Příspěvky: 848
Registrován: 31 kvě 2012, 19:34
Profese: Student doktorského studia, OSVČ
Bydliště: Česká Lípa
Dal poděkování: 607 poděkování
Dostal poděkování: 1147 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Otevřené výběrové řízení na nominanta Pirátů do Rady ČTK

Příspěvek od Tomas.Martinek »

Možnost přihlášení do výběrového řízení prodlužujeme do úterý 6. 2. 2018 10:00.

Ing. Tomáš Martínek, člen poradního týmu k důchodové reformě MPSV, člen resortních týmů Finance a Informatika. Více info zde.

Uživatelský avatar
Tomas.Martinek
Republikový výbor
Příspěvky: 848
Registrován: 31 kvě 2012, 19:34
Profese: Student doktorského studia, OSVČ
Bydliště: Česká Lípa
Dal poděkování: 607 poděkování
Dostal poděkování: 1147 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Otevřené výběrové řízení na nominanta Pirátů do Rady ČTK

Příspěvek od Tomas.Martinek »

Osobní setkání s uchazeči je zatím plánováno na 12. 2. 2018, přesný čas obdrží přihlášení uchazeči e-mailem po uzavření přihlašování.

Ing. Tomáš Martínek, člen poradního týmu k důchodové reformě MPSV, člen resortních týmů Finance a Informatika. Více info zde.

Uživatelský avatar
Tomas.Martinek
Republikový výbor
Příspěvky: 848
Registrován: 31 kvě 2012, 19:34
Profese: Student doktorského studia, OSVČ
Bydliště: Česká Lípa
Dal poděkování: 607 poděkování
Dostal poděkování: 1147 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Otevřené výběrové řízení na nominanta Pirátů do Rady ČTK

Příspěvek od Tomas.Martinek »

Možnost přihlášení do výběrového řízení prodlužujeme do čtvrtka 8. 2. 2018 10:00.

Ing. Tomáš Martínek, člen poradního týmu k důchodové reformě MPSV, člen resortních týmů Finance a Informatika. Více info zde.

Uživatelský avatar
Tomas.Martinek
Republikový výbor
Příspěvky: 848
Registrován: 31 kvě 2012, 19:34
Profese: Student doktorského studia, OSVČ
Bydliště: Česká Lípa
Dal poděkování: 607 poděkování
Dostal poděkování: 1147 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Otevřené výběrové řízení na nominanta Pirátů do Rady ČTK

Příspěvek od Tomas.Martinek »

Uzavíráme možnost přihlašování do výběrového řízení. V tuto chvíli evidujeme 11 přihlášených. Po ověření splnění základních podmínek bude během dneška uchazečům poslána e-mailová pozvánka na pondělní (12. 2. 2018) osobní setkání s výběrovou komisí.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Martinek za příspěvek:
Vojtech.Pikal

Ing. Tomáš Martínek, člen poradního týmu k důchodové reformě MPSV, člen resortních týmů Finance a Informatika. Více info zde.

Uživatelský avatar
Tomas.Martinek
Republikový výbor
Příspěvky: 848
Registrován: 31 kvě 2012, 19:34
Profese: Student doktorského studia, OSVČ
Bydliště: Česká Lípa
Dal poděkování: 607 poděkování
Dostal poděkování: 1147 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Otevřené výběrové řízení na nominanta Pirátů do Rady ČTK

Příspěvek od Tomas.Martinek »

Výběrová komise pro toto výběrové řízení je ve složení:

Ing. Tomáš Martínek, zástupce poslaneckého klubu České pirátské strany, předseda Nominačního týmu
Ing. Věra Kovářová, zástupce poslaneckého klubu STAN,
Mgr. Karolína Sadílková, mediální expert Pirátů
David Smoljak, nezávislý expert, zakládající člen iniciativy Svobodumediim.cz

Tajemníkem výběrové komise je RNDr. Martin Rejman, Ph.D. (martin.rejman@pirati.cz, 739 264 791)

Výběrového řízení se mohou účastnit poslanci ČPS a STAN nebo jimi určené osoby jako pozorovatelé.

Ing. Tomáš Martínek, člen poradního týmu k důchodové reformě MPSV, člen resortních týmů Finance a Informatika. Více info zde.

Uživatelský avatar
Tomas.Martinek
Republikový výbor
Příspěvky: 848
Registrován: 31 kvě 2012, 19:34
Profese: Student doktorského studia, OSVČ
Bydliště: Česká Lípa
Dal poděkování: 607 poděkování
Dostal poděkování: 1147 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Otevřené výběrové řízení na nominanta Pirátů do Rady ČTK

Příspěvek od Tomas.Martinek »

Poslanecký klub potvrdil doporučení výběrové komise, která doporučila nominovat Jiřího Táborského (CV, motivační dopis).
Přílohy
taborsky_dopis.pdf
(17.27 KiB) Staženo 354 x
taborsky_cv_anon.pdf
(1.77 MiB) Staženo 320 x

Ing. Tomáš Martínek, člen poradního týmu k důchodové reformě MPSV, člen resortních týmů Finance a Informatika. Více info zde.

Odpovědět

Zpět na „Veřejná výběrová řízení“