Daň ze zhodnocení pozemku při změně ÚP (zdanění developerů)

Fórum pro diskusi a připomínkování připravovaných předpisů a jiných legislativních návrhů.
Pravidla fóra
Fórum slouží pro diskuzi, připomínkování a přípravu předpisů vnějšího světa(zákonů, vyhlášek, evropské legislativy, mezinárodních smluv) - vnitrostranické předpisy diskutujeme zde
  • Do fóra vkládejte návrhy předpisů označené jejich názvem případně návrhy na změnu předpisů.
  • Do prvního příspěvku v tématu vložte odkaz na plný text návrhu.
[iwiki]/zakony/start[/iwiki]
Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec/poslankyně Parlamentu ČR
Příspěvky: 12311
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5353 poděkování
Dostal poděkování: 20559 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Daň ze zhodnocení pozemku při změně ÚP (zdanění developerů)

Příspěvek od Jakub.Michalek »

Ahoj, dávám sem návrh zákona k diskusi. Návrh vychází z naší zkušenosti.
dan.doc
(30.5 KiB) Staženo 129 x

Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost a vedoucí jednatel republikového výboru

Uživatelský avatar
Petr.Vileta
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 34225
Registrován: 22 črc 2009, 18:12
Profese: Celkem Spokojený Důchodce
Bydliště: Plzeň 2
Dal poděkování: 30984 poděkování
Dostal poděkování: 25431 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Daň ze zhodnocení pozemku při změně ÚP (zdanění develope

Příspěvek od Petr.Vileta »

Jakub.Michalek píše:Ahoj, dávám sem návrh zákona k diskusi. Návrh vychází z naší zkušenosti.
dan.doc
Obecně jsem proti zvyšování daní a zavádění nových. Můžeš to nějak zdůvodnit?

Představuji si, jak si koupím louku, budu tam chovat kozy a najednou se zastupitelstvo rozhodne to změnit na stavební parcely. Pokud budu Standa Penc, neprodám svůj kus developerům a tedy na tom nevydělám. Dál budu chovat kozy, jen zaplatím za pozemek z mého hlediska nespravedlivou daň. Já vím, máš tam "pokud vyjádří nesouhlas", ale to je zase dvojsečné. Mám louku, obec mi to změní na stavební parcelu, já vyjádřím nesouhlas, daň nezaplatím, ale prodám to na stavbu mrakodrapu. ;)

Řadový člen, stínový ministr švihlých nápadů a fórista

Fide, sed cui fidas, vide.
Věř, ale komu věříš měř.

(Perchta z Pernštejna - Bílá paní)

Uživatelský avatar
next_ghost
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 3239
Registrován: 21 dub 2009, 18:03
Profese: programátor
Dal poděkování: 1433 poděkování
Dostal poděkování: 5131 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Daň ze zhodnocení pozemku při změně ÚP (zdanění develope

Příspěvek od next_ghost »

Já bych navrhoval to kapku zkomplikovat ve prospěch majitele pozemku: Změnu územního plánu zapsat do katastru nemovitostí a udělat tu daň splatnou až v okamžiku, kdy majitel začne mít z toho zhodnocení prokazatelný prospěch (tedy při prodeji pozemku nebo vydání stavebního povolení, které před změnou plánu vydat nešlo).

Chceš, aby organizace fungovala? Komunikuj!
Česká pirátská strana: Neškodná.

Uživatelský avatar
Roman.Kucera
Člen KS Praha
Příspěvky: 15253
Registrován: 14 zář 2010, 10:04
Profese: IT
Bydliště: Praha, Letná
Dal poděkování: 9815 poděkování
Dostal poděkování: 18113 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Daň ze zhodnocení pozemku při změně ÚP (zdanění develope

Příspěvek od Roman.Kucera »

Jakožto skalnímu Pirátovi se mi něco tak nepirátského, jako soubor "dan.doc" (doc!!!) nepodařilo otevřít, ale myšlenku samotnou asi podporuji, jestli je to to, co si myslím. Včetně obou připomínek níže.
Pirátem se člověk nestává, pirátem se rodí!
Uživatelský avatar
Jiri.Kaderavek.sen
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 2338
Registrován: 14 črc 2009, 08:00
Profese: bývalý obchodník, dnes důchodce
Dal poděkování: 2643 poděkování
Dostal poděkování: 3147 poděkování

Re: Daň ze zhodnocení pozemku při změně ÚP (zdanění develope

Příspěvek od Jiri.Kaderavek.sen »

Určitě to není špatný nápad a dá se na něm pracovat. Např. vázání na časovou osu, velikost stavby, určení stavby atd. Jinak jsem to také neotevřel.
člen České pirátské strany
tel: +420775335227
Uživatelský avatar
Petr.Vileta
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 34225
Registrován: 22 črc 2009, 18:12
Profese: Celkem Spokojený Důchodce
Bydliště: Plzeň 2
Dal poděkování: 30984 poděkování
Dostal poděkování: 25431 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Daň ze zhodnocení pozemku při změně ÚP (zdanění develope

Příspěvek od Petr.Vileta »

Pořiďte si Libre Office 5 a otevřete to :)

Co je pirátského na zavádění nových daní? A co je pirátského na tom, že občan vlastní pozemek, jedno zastupitelstvo rozhodne o změně územního plánu, občan zaplatí daň, aniž by získal jakýkoliv prospěch? A co když po 4 letech jiné zastupitelstvo ten samý pozemek zařadí do původní kategorie? Bude obec občanovi tu zaplacenou daň vracet? Takové případy jsou, že je to zemědělská půda, pak stavební pozemek pro bydlení, pak stavební pozemek pro průmysl a po 8 letech opět zemědělská půda. Přitom tam třeba 8 let jen rostl plevel a křoví, protože jakékoliv stavby byly napadány různými "protestanty".

Řadový člen, stínový ministr švihlých nápadů a fórista

Fide, sed cui fidas, vide.
Věř, ale komu věříš měř.

(Perchta z Pernštejna - Bílá paní)

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec/poslankyně Parlamentu ČR
Příspěvky: 12311
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5353 poděkování
Dostal poděkování: 20559 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Daň ze zhodnocení pozemku při změně ÚP (zdanění develope

Příspěvek od Jakub.Michalek »

Celý obsah souboru níže. Všechny otázky jsou zodpovězeny níže. Poplatek je jednorázový, normálních občanů se nedotkne a povede ke zlepšení územního plánování a snížení korupce v této oblasti.

Existuje již např. ve Vermontu, USA, http://tax.vermont.gov/property-owners/ ... change-tax
v New Hampshire http://revenue.nh.gov/forms/2013/documents/a-5.pdf

Daň by se měla platit už se změnou pozemku, nikoliv před stavbou, protože jejím smyslem není zdražit stavby, ale aby se stavělo na pozemcích určených ke stavbě a nikoliv aby lidi chodili na zastupitelstvo a žádali o změnu orné půdy na stavební, případně aby se počet takových lidí snížil. Už změnou územního plánu se totiž zvyšuje tržní cena pozemku a je nepřijatelné, aby toto zvýšení nebylo zdaněné jako jiný příjem, tedy aby vlastníci pozemku schramstli veškerý profit z rozhodnutí, které náleží veřejnému sektoru.
Návrh

ZÁKON
ze dne ………………….,
kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o místních poplatcích

Čl. I
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 1 se na konci písmene f) nahrazuje tečka čárkou a vkládá se písmeno g), které zní:
„g) poplatek za zhodnocení pozemku při změně územního plánu.“.

2. Za § 10c se doplňuje § 10d, který zní:

㤠10d

(1) Zhodnocením pozemku podle tohoto ustanovení se rozumí zvýšení ceny pozemku v důsledku schválení územního plánu obce nebo regulačního plánu anebo jejich změny (dále jen „změna územního plánu“).

(2) Poplatek za zhodnocení pozemku při změně územního plánu platí vlastník pozemku. Má-li k tomuto pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(3) Poplatek se platí obci, na jejímž území se nachází pozemek uvedený v odstavci 2.

(4) Sazba poplatku nesmí přesáhnout výši zhodnocení podle odstavce 1. Cena pozemku v obci se stanoví podle zvláštního právního předpisu17) v kalendářním roce, ve kterém nabyla účinnosti18) změna územního plánu. Splatnost musí být stanovena po nabytí účinnosti příslušné změny územního plánu.

(5) Poplatek za zhodnocení pozemku se neplatí, pokud
a) pozemek není změnou územního plánu zhodnocen,
b) vlastník pozemku nebyl o poplatkové povinnosti informován podle jiného zákona*) anebo se změnou územního plánu vyjádřil nesouhlas,
c) má být pozemek po změně územního plánu veřejnou infrastrukturou**),
d) vlastníkem pozemku je obec, na jejímž území pozemek leží.

(6) Obec v obecně závazné vyhlášce podmínky, za kterých se poplatek za zhodnocení pozemku změnou územního plánu hradí paušální částkou a výši této paušální částky, další případy osvobození od poplatku a dále jednu nebo více procentuálních sazeb poplatku, který je vyměřen z výše zhodnocení.

(7) Obec může požadovat zálohu na poplatek podle odstavce 2, jejíž výši a splatnost stanoví obecně závaznou vyhláškou a podmiňovat úhradou zálohy vydání změny územního plánu. Pokud byl poplatek podle odstavce 2 vyměřen, je jeho úhrada zvláštní podmínkou pro vydání územního rozhodnutí podle jiného zákona***).

(8) Pokud je změna územního plánu zrušena po jejím vydání, odpadne zhodnocení pozemku podle odstavce 1 a obec do 2 let od zrušení nevydá novou novou změnu územního plánu, naloží obec s přeplatkem podle zákona upravujícího správu daní.“.

*) § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
**) § 2 odst. 1 písm. k) zákona 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
***) § 76 a násl. zákona 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Poplatek zavedený tímto zákonem se neplatí v případě změn územního plánu, u kterých došlo ke zveřejnění veřejné vyhlášky s oznámením o konání veřejného projednání změny územního plánu podle § 52, resp. regulačního plánu podle § 67, zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění před nabytím účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna stavebního zákona

Čl. III
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

3. Na konec § 46 odst. 3 se vkládá věta:
„Obec dále informuje vlastníka dotčeného pozemku o tom, zda mu vznikne povinnost zaplatit poplatek za zhodnocení pozemku při změně územního plánu podle jiného zákona****) a o jeho odhadované výši.“
4. Na konec § 50 odst. 1 se vkládá věta:
„Pokud má v důsledku návrhu územního plánu nebo jeho změny dojít ke zhodnocení ceny pozemku podle jiného právního předpisu****), musí být v odůvodnění návrhu uvedena a odůvodněna výše zhodnocení.“.

****) § 10d zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti první den druhého měsíce po dni vyhlášení.

Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost a vedoucí jednatel republikového výboru

Uživatelský avatar
Petr.Vileta
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 34225
Registrován: 22 črc 2009, 18:12
Profese: Celkem Spokojený Důchodce
Bydliště: Plzeň 2
Dal poděkování: 30984 poděkování
Dostal poděkování: 25431 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Daň ze zhodnocení pozemku při změně ÚP (zdanění develope

Příspěvek od Petr.Vileta »

Nevypořádal jsi moji připomínku.

Rok X, zastupitelstvo mění zemědělskou půdu na stavební parcely, vlastnící platí daň.
Rok X + 1 týden, začnou protesty občanů obce, odvolání, soudy. Za celé 4 roky se nepodaří kopnout do země.
Rok X + 4 roky, ve volbách je zvoleno nové zastupitelstvo z řad dosavadní opozice, které staré rozhodnutí zruší a pozemky zařadí zpět do zemědělské půdy.

Vrátí někdo majitelům tu daň?

Řadový člen, stínový ministr švihlých nápadů a fórista

Fide, sed cui fidas, vide.
Věř, ale komu věříš měř.

(Perchta z Pernštejna - Bílá paní)

Uživatelský avatar
Michael.Polak
Zahraniční odbor
Příspěvky: 4106
Registrován: 21 dub 2009, 17:19
Profese: programátor, poskytovatel Internetu
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 2895 poděkování
Dostal poděkování: 6675 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Daň ze zhodnocení pozemku při změně ÚP (zdanění develope

Příspěvek od Michael.Polak »

Já myslím, že chápu o co jde. Jde fakticky o "legalizaci korupce"... dnes totiž změna územních rozhodnutí probíhá sice "zdarma", ale fakticky spíše na korupční bázi, podle toho co si kdo prolobuje.

Je to důležité téma, protože není pozemek jako pozemek a teď se vlastně někde zákulisně rozhoduje, jaké pozemky budou mít jednou cenu (tzn. budou stavební) a jaké budou mít cenu max. skrze čerpání zemědělských dotací...

Je otázka, jestli to neřešit nějak systémověji (ČR má prý relativně nízkou daň z nemovitosti, proti zemím EU). Daň ze zastavěné plochy (pokud se na ní tedy dá relativně volně stavět i bourat a není třeba památkově chráněná) je logickým krokem, souvisejícím s relativně nedávnou liberalizací výše nájemného...

Celé to ale není jen o změně územního rozhodnutí, aby se dalo stavět - to skutečně nakonec prodraží bydlení, protože majitelé budou chtít, aby se jim "náklad" vrátil, tak budou dražší hypotéky a nájmy - ale takovým zajímavým řešením by byla třeba daň ze spekulativně držené (tedy zatím nepronajaté) zastavěné plochy. Posuzuje se to celkem složitě (samozřejmě nikdo nechce šikanovat ty, kdo si staví bydlení pro sebe), ale lze se celkem jednoduše dobrat k tomu, že zastavěný pozemek, kde nikdo nebydlí a stavba chátrá (zejména pak novostavba) je proti jinému využití pozemku skutečně čistá společenská ztráta.

Smysle by mělo být přimět developery přemýšlet, kde skutečně někdo bude chtít bydlet (a další věc je taky trochu chránit ty, kteří už bydlí, a nedegradovat zbytečně jejich okolí... )

@xChaos@f.cz | @xChaos@mastodon.pirati.cz | nyx.cz XCHAOS | http://www.pirati.cz/lide/michael_polak
zakládající člen | člen MS P6 | pozorovatel TO a KETů doprava/energetika | maloburžoazní centrista | zdání kompetence se vytváří absencí viditelné nekompetence

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec/poslankyně Parlamentu ČR
Příspěvky: 12311
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5353 poděkování
Dostal poděkování: 20559 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Daň ze zhodnocení pozemku při změně ÚP (zdanění develope

Příspěvek od Jakub.Michalek »

Petre, otazku ti zodpovi, kdyz si prectes ten navrh ;-)

Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost a vedoucí jednatel republikového výboru

Odpovědět

Zpět na „Připravované předpisy“