Program volby 2021 - zemědělství priority

Moderátor: Resortni tym Zemedelstvi

Pravidla fóra
Vítejte ve fóru resortního týmu Zemědělství. Kalendář akcí a další informace najdete na internetové stránce týmu.
Odpovědět
Uživatelský avatar
Jiri.Lehejcek
Garant programového bodu
Příspěvky: 96
Registrován: 02 kvě 2017, 20:17
Profese: přírodovědec
Dal poděkování: 59 poděkování
Dostal poděkování: 265 poděkování

Program volby 2021 - zemědělství priority

Příspěvek od Jiri.Lehejcek »

Ahoj, do poloviny dubna je třeba připravit seznam základních priorit vč. anotací, které poslouží jako první podklad k postupné tvorbě programu 2021. Podněty lze psát sem, ale v případě Vašeho zájmu skutečně aktivně participovat, si Vás dovolím odkázat na online konferenci, o jejímž termínu hlasujeme zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... A/viewform

Buďte zdrávi! Jirka
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Lehejcek za příspěvky (celkem 2):
Dan.Lestina, Martin.Hunady

Uživatelský avatar
Milan.Dadourek
Rozhodčí komise
Příspěvky: 992
Registrován: 11 pro 2017, 18:11
Profese: Farmář, ochrana přírody
Bydliště: Počítky 3, 591 01
Dal poděkování: 2267 poděkování
Dostal poděkování: 2029 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Program volby 2021 - zemědělství priority

Příspěvek od Milan.Dadourek »

Ahoj,
prolezl jsem fórum a předkládám nějaké neučesané inspirace + semo tamo nějaké odkazy. Je to psáno beze snahy o konečné formulace a komplexní zdůvodnění.

A) Snížení byrokracie
OFFTOPICOdráží se v zásobníku nápadů jako "Důstojnější život zemědělcům (odbyrokratizování podnikání v zemědělství)".
Navrhoval bych dvě opatření:

[*] Zamezíme zbytečné kontroly - do Kontrolního řádu doplnit obdobu §85 odst. 5 Daňového řádu (zákaz bezdůvodného opakování kontroly toho, co již bylo kontrolováno) - pomohlo by všem živnostníkům a podnikům

[*] Zjednodušíme a zrychlíme platby zemědělcům - u rozhodnutí SZIF o platbách (ale šlo by zvážit u všech rozhodnutí státu o platbách a dotacích) bude vyloučen odkladný účinek odvolání – proplacení tak proběhne ihned po vydání rozhodnutí – nejen, že se tím zrychlí proplácení až o půl roku OFFTOPIC(zemědělec běžně dostává sekvenci více než deseti rozhodnutí, přičemž následující se obvykle vydává až po právní moci předchozího, která by takto nastala o 15 dnů dříve), zároveň se tím zlepší i možnost obrany zemědělců proti nesprávným rozhodnutím, protože odvolání nepovede k dlouhodobému pozastavení plateb


B) Podpoříme zemědělce v obnově zdravé krajiny

[*] Obnova tůní bude oceňována - bude jasně stanoveno, že tvorba tůní je žádoucí, do určité výměry nevyžaduje zvláštní povolení, je možné je napájet přerušením meliorací, tůně jsou krajinným prvkem, na který přísluší zemědělské platby, a vzhledem k jejich dočasnosti a funkci není třeba vynětí jejich plochy ze ZPF OFFTOPIC- toto opatření spolu s probíhajícím suchem může přispět ke vzniku malých vodních ploch a přeměně funkce meliorací

[*] Péče o krajinné prvky se vyplatí - bude možné do dílu půdního bloku uživatele začlenit i většinu okrajových prvků - zejména meze, stromořadí, příkopky napříč svahů
OFFTOPIC(Řešení: Nepodařilo se mi dohledat, z čeho tato praxe plyne. Zákon tomu nebrání, NV imho také ne. Pravděpodobně jde o důsledek metodiky pro pracovníky SZIF.)
- zvážíme započítávání plochy krajinných prvků dvakrát, aby byli zemědělci motivováni k péči o ně

[*] Vrátíme do zemědělství osevní postupy se střídáním plodin - to podpoří jak diverzitu krajiny, tak i zlepšení půd - OFFTOPICŘešení: např. (a) v NV č. 48/2017 Sb., Příloha 2, bod 5, písm. b) na konec věty doplnit dovětek", a nejvýše jednou ve třech po sobě následujících letech." (dojde k omezení frekvence pěstování jakýchkoliv erozně ohrožujících plodin na mírně erozně ohrožené půdě), a zároveň (b) tamtéž do bodu 6 doplnit ustanovení zakazující pěstování téže plodiny na jednom DPB častěji než jednou za čtyři roky.)

[*] Omezení výměry DPB a PB a obnova jejich fyzické rozhraničení
- viewtopic.php?p=608674#p608674 - Kromě organické hmoty do půdy se musí rozumně přistupovat i k velikosti půdních bloků, respektovat původní vodoteče (je to dobře vidět po velkých deštích).

- Lehejček: Veřejné peníze musí sloužit v maximální míře veřejnosti.


C) Podpoříme rozmanitost farem – omezení monopolizace
Téma z dlouhodobého programu, ke kterému je na fóru mnoho námětů.
OFFTOPIC(Chceme zvrátit trend soustředění vlastnictví půdy do rukou úzké skupiny velkých vlastníků. Na státní půdě umožníme hospodařit začínajícím zemědělcům.)

[*] Degresivita dotací - např. viewtopic.php?p=515535#p515535

[*] Progresívní zdanění půdy podle výměry - např. viewtopic.php?p=435337#p435337

[*] Podpora rodinných farem - podle analýzy programů dalších stran (2017) ji prý chtějí všichni...

[*] Revize zemědělského pachtu - Např. na pevno zakotvit maximální dobu výpovědi pachtýři ze strany vlastníka (třeba sedm let od okamžiku podání výpovědi), nebo rozšířit důvody zkrácené výpovědi atp. - je potřeba vrátit dispozici s půdou vlastníkům. Nyní jsou vesměs chyceni do dlouhodobých pachtů, a soudních sporů kvůli ničení jejich půdy se bojí.
OFFTOPICVedle struktury vlastnictví je problémem struktura uživatelská - změna vlastníka nezmění nic, má-li tam místní agropodnik smlouvu na třicet let. Jako první bych se přimlouval vrátit nějak "vládu" nad půdou zpět vlastníkům (většina o ní fakticky přišla vlivem strachu a turbulencí v devadesátých letech a nynější oligarchizace) - třeba v Občanském zákoníku natvrdo omezit maximální dobu trvání smlouvy na určito a maximální délku výpovědi u smlouvy na neurčito (nyní jde o dispozitivní ustanovení - tedy se lze dohodou odchýlit). Také je potřeba zamyslet se nad "vyrovnáním zbraní" při vyjednávání mezi agropodnikem a malým vlastníkem, protože s novým OZ tento vztah ztratil "spotřebitelskou" ochranu.

viewtopic.php?p=604251#p604251
[*] Motivovat vlastníky požadovat dobré hospodaření - půda se mi tím zhodnocuje + plní mimoprodukční ekosystémové služby) - osvobodit od daně vlastníky zem. půdy s méně než např. 2 ha? - více zdanit například podniky, co mají více než 500 ha
- vlastníkům kompenzace nižšího pachtovného za to, že nutí svoje pachtýře hospodařit "uvědoměle a lépe" (a zde je nutný jasný návod vlastníkům, co to je
- viewtopic.php?p=604326#p604326 - jedním z velkých pronajímatelů půdy je stát - SPÚ, AOPK

viewtopic.php?p=612701#p612701 – schůze 11.10.2018
[*] Podpora malých zemědělců - Omezení délky výpovědní lhůty (průšvih jsou dlouhodobý pachty 10+10 let), - Inspirace z Maďarska, kde je omezené kdo může nabývat půdu (pouze fyzické osoby a předem definované právnické osoby), - Na fóru je diskuse ohledně progresivní dědické daně, - Navržené opatření, že velké plochy by byly bez dotace, - Návrh zdanit převod půdy nad 1000 ha, - pachtovní vztah má být symetrická, dnes je asymetrický (Agrokomplex vs. jednotlivec)

viewtopic.php?p=637656#p637656 – schůze 16.9.2019
[*] Vzorové pachtovní smlouvy samospráv - NO připravují metodiky pro starosty jak mají postupovat - vytvoření “jednoduchých” vzorových smluv a následné sdílení s ostatními pirátskými zastupiteli - pachtovní smlouvy mohou postupně sloužit k přetvoření krajiny


D) Úrodná půda zadrží vodu

[*] Podpora extenzivní pastvy - organická hmota, konzervace půdy, biodiverzita
- Re: Podpora nebo omezení živočišné výroby? - viewtopic.php?p=523034#p523034 - OFFTOPIC...Živočišná výroba a rostlinná výroba by měla být vždy v rovnováze. Moderní zemědělství je založeno na něčem čemu se říká norfolský osevní postup. Ten se skládá z jeteloviny (luskoviny), ozimu, okopaniny (organicky hnojené), jařina. … Když si představíme vynechání živočišné výroby tak nám z tohoto osevního postupu vypadnou dva důležité parametry - jeteloviny a organické hnojení. ... pokud nemáš chov zvířat, tak nemáš organické hnojení. Ano tady můžete argumentovat třeba výrobou kompostů, ale jejich výroba je za 1. dražší než "výroba" hnoje a za 2. pravděpodobně byste nesehnali dost organického materiálu k výrobě dostatečného množství.
Největší význam jetelovin a org. hnojení není v dodání živin jako takových, ale v dodání organické hmoty ze které vzniká něco co se nazývá humusojílovitý sorpční komplex - ten pak dokáže v půdě navázat a udržet živiny a vodu, stejně tak mění strukturu půdy k tomu, že se lépe obdělává. Neméně důležité funkcí organické hmoty je i zdroj potravy pro půdní život, který zase zpětně ovlivňuje tvorbu sorpčního komplexu a supresivitu půdy.

- viewtopic.php?p=619373#p619373 - v české krajině zoufale chybí otevřená krajina. Historicky ji udržovali velcí býložravci ... - motivovat vlastníky, aby pozemky dali někomu, kdo bude aktivně hospodařit (klidně nějaký pozemkový spolek)

[*] Zastavit asfaltování luk a polí - omezení vynětí ze ZPF
- významně zdanit pro vodu nepropustné plochy (osvobození obcí a krajů)

[*] Vrátit půdě organickou hmotu - hnůj, omezení minerálních hnojiv ?, meziplodiny
- viewtopic.php?p=471075#p471075 - Dánové přechází na organické zemědělství. Kdyby vám někdo tvrdil, že bez chemie to nejde, tak v Dánsku to jde a pude....

[*] Omezíme vodní erozi
- u vytypovaných silně erozně ohrožených půdních bloků budou platby vázány podmíněny jejich zatravněním, v rámci greeningu bude vyloučeno pěstování erozně ohrožujících plodin na ohrožené půdě…, - meziplodiny


Další velké tématické bloky:

Lesy a kůrovec - Programový bod Lesy a myslivost - viewtopic.php?f=822&t=41845&start=250

Myslivost - viewtopic.php?f=556&t=38119 - viewtopic.php?p=519376#p519376 - ...
- propojit zpět s vlastnictvím?

Rybářství a rybníkářství - viewtopic.php?f=556&t=43257 - dotační byznys, přihnojování

Kormoráni, vlci ….. - viewtopic.php?p=568181#p568181viewtopic.php?f=560&t=46003&p=605153&hi ... my#p605153
Tito uživatelé poděkovali autorovi Milan.Dadourek za příspěvky (celkem 5):
Blanka.Lednicka, Dan.Lestina, Ales.Jakl, Jiri.Lehejcek, Zbynek.Janoska
"Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo." Vlasta Burian --- Mocné omezujte první! --- Profil --- Na FB mě nenajdete.

Uživatelský avatar
Jiri.Lehejcek
Garant programového bodu
Příspěvky: 96
Registrován: 02 kvě 2017, 20:17
Profese: přírodovědec
Dal poděkování: 59 poděkování
Dostal poděkování: 265 poděkování

Re: Program volby 2021 - zemědělství priority

Příspěvek od Jiri.Lehejcek »

Ahoj Milane, moc děkuji za rešeršní i tvůrčí práci - v mnoha případech jde o tvoje trefné příspěvky. Pokud se k Vám náhodou informace nedostala, tak se sejdeme zítra 7.4. v 18:00 on-line zde: https://jitsi.pirati.cz/Volby21zemedelstvi

Buďte zdrávi! Jirka
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Lehejcek za příspěvek:
Milan.Dadourek

Odpovědět

Zpět na „Zemědělství“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host