Lesní otázka

Moderátor: Resortni tym Zemedelstvi

Pravidla fóra
Vítejte ve fóru resortního týmu Zemědělství. Kalendář akcí a další informace najdete na internetové stránce týmu.
Odpovědět
Uživatelský avatar
Ales.Jakl
Místní předsednictvo
Příspěvky: 1523
Registrován: 24 kvě 2014, 16:20
Profese: řidič kamionu
Bydliště: Tachov
Dal poděkování: 1865 poděkování
Dostal poděkování: 2112 poděkování

Re: Lesní otázka

Příspěvek od Ales.Jakl » 19 kvě 2019, 21:27

ASZ není primárně zaměřená na lesní hospodářství, takže bych případná externí moudra radši čerpal i jinde (např. Pro Silva Bohemica) u příznivců přírodě blízkého hospodaření a pěstování listnatých lesů....

Existuje taky nezanedbatelný programový text bývalého garanta zemědělství:
OFFTOPICLesní hospodářství
Lesy plní ozdravné funkce v krajině a jsou zdrojem jedinečné obnovitelné přírodní suroviny – dřeva. Lesy jsou také místem pracovních příležitostí pro obyvatele venkova a zdrojem zdravých přírodních produktů. Budeme bránit volný vstup a sběr lesních plodů pro návštěvníky lesa. Chceme propagovat hojnější využívání dřeva v domácím stavebnictví a ve stavebních projektech, které financuje stát z veřejných prostředků.
Státní podnik Lesy ČR se musí reformovat, ale nikoliv privatizovat. Zisky z hospodaření LČR s.p. se mají navracet do větší stability budoucího lesa a do rozvoje regionů, ze kterých dříví pochází. Je třeba zvýšit příjmy pracovní síly v pěstební i těžební činnosti a zastavit úbytek kvalifikovaných pracovníků. Péči o les a způsob jeho obnovy je třeba podřídit potřebě zvýšení stability porostů a úrodnosti půdy. Státní správu lesů chceme převést do podoby lesního úřadu. Podpoříme zavádění alternativních certifikací lesního hospodaření ve státních lesích.
Stát posílí opatření k rozšiřování šetrného přírodě blízkého hospodaření a přechodu k trvale tvořivému lesu. Obnovu lesa je třeba realizovat s důrazem na maximální využití přirozené obnovy. Chceme snížit věk obmýtí u smrku i borovice a prodloužit obnovní dobu u všech dřevin. Je třeba omezit obnovu smrku v nížinách a pahorkatinách. Nutné změny v druhové struktuře lesů zahrnují zejména zvýšení podílu dubu, buku, jedle i cenných listnáčů a používání vhodných místních ekotypů dřevin. Přednost má pěstování kvalitních sortimentů dříví z listnatých dřevin. Osvědčené introdukované a šlechtěné dřeviny lze používat v jednotlivé příměsi s ohledem na zájmy ochrany přírody. K obnově lesa na kalamitních holinách lze použít i síji pionýrských dřevin a cílové dřeviny vnášet později, pod ochranu těchto přípravných porostů (bříza, osika, jeřáb).
Podpora zalesňování zemědělské půdy by měla pokračovat zejména na erozí ohrožených lokalitách. Zajistíme legislativní podporu pro zakládaní alejí i vnášení stromů do zemědělské krajiny a jejich pěstování mimo les s hospodářským i krajinotvorným záměrem.
Myslivost
Smyslem myslivosti je chránit zvěř a udržovat cenné tradice. Myslivost má být především aplikovanou ekologií a myslivec tím, kdo promyšleně a šetrně upravuje početnost, věkovou a pohlavní strukturu vybraných druhů živočichů.
Chceme účinně řešit neúnosně vysoké stavy některých druhů spárkaté zvěře, zejména zvěře černé a invazního jelena siky. Chceme navrátit do české krajiny drobnou zvěř, velké šelmy a velké kopytníky. Měla by být rozšířena opatření v zemědělství, zejména zakládání biopásů, remízků a omezení agrochemie, ke zlepšení životních podmínek drobné zvěře. Musíme zefektivnit ochranu velkých šelem, stejně jako prevenci škod na domácích zvířatech s použitím tradičních metod (ovčácký pes) i nejmodernějších technologií.
Zákon o myslivosti musí lépe vyvažovat zájmy vlastníků pozemků, myslivců a ochrany přírody v krajině.V myslivecké legislativě posílíme vliv vlastníků pozemků na hospodaření se zvěří. Pro stanovení plánu lovu bude rozhodující výše škod. Základní jednotkou pro výkon práva myslivosti zůstanou i nadále myslivecké spolky, k urychlení redukce přemnožené spárkaté zvěře ale zavedeme motivační odměny pro lovce, usnadníme činnost začínajícím lovcům a umožníme využití služeb profesionálních lovců. Chceme povolit lov lukem a kuší pro lovce s evropskou licencí IBEP. Chceme rozšířit území v okolí vodních toků a mokřadů se zákazem používání olověné munice.


To že nám to TOPka "ukradla" a Radek tam nebyl mi nevadí vzhledem k obsahu
prodloužení zalesnění/zajištění z 2/7 na 5/10.
Možnost pěstovat nízký a střední les v zákoně je, ale nemá to podrobnou specifikaci a nikdo to už dlouho nedělá. Kdo chce "rychlé palivo" založí si topolovou plantáž nebo si upižlá břízu/osiku někde na mezích a les k tomu nepotřebuje...

Takoví lidé jako Pitek nebo Hruška by se možná bez lesního zákona i obešli, protože mají vztah k přírodě a odpovědnost k lesu v sobě. Lesní zákon a jeho omezení jsou pro takové lidi jako je Kalousek, kterých je všude mnoho, i v lese a kteří se řídí heslem "urvi co můžeš a zmiz" a "drzé čelo je lepší než poplužní dvůr" ;)
Člen MS Tachovsko

Mačo pikčur

Co je? Co je? Cojecojecoje!

Nebuď tak netrpělivý, neřekla jsem NE..

Uživatelský avatar
Dan.Lestina
Republikový výbor
Příspěvky: 634
Registrován: 01 zář 2013, 22:18
Profese: aspirující přírodovědec
Dal poděkování: 897 poděkování
Dostal poděkování: 725 poděkování

Re: Lesní otázka

Příspěvek od Dan.Lestina » 19 kvě 2019, 21:44

Kdybys četl, co ti linkuju výše, viděl bys, že Pro Silva je v té pracovní skupině taky... Ty návrhy rozhodně spíš odpovídají tomu, co hlásají oni, než tomu, co bych tam napsal já, to by to vypadalo ještě jinak...
Tito uživatelé poděkovali autorovi Dan.Lestina za příspěvek:
Jan.Posvar
OFFTOPICObrázek(Kemel)

Zbynek.Janoska
Místní předsednictvo
Příspěvky: 572
Registrován: 28 úno 2018, 10:54
Profese: programátor
Bydliště: Vracov [HO]
Dal poděkování: 1216 poděkování
Dostal poděkování: 743 poděkování

Re: Lesní otázka

Příspěvek od Zbynek.Janoska » 20 kvě 2019, 11:04

Přidávám zajímavost k pastvě k lese:

Ačkoli lesní zákon pastvu v lese zakazuje, tak podle vyjádření MŽP se ten zákaz týká subjektů, které v lese nehospodaří (tzn. nemůžu pást dobytek v lese, který obhospodařuje někdo jiný).

V hospodářských lesích by s tím byl asi problém, i kdyby to vlastník/lesní hospodář povolil, ale v lesích zvláštního určení nebo lesích ochranných je možné přijmout opatření, která se odchylují od lesního zákona.

Více zde: http://www.forumochranyprirody.cz/pastva-v-lese
Tito uživatelé poděkovali autorovi Zbynek.Janoska za příspěvky (celkem 2):
Dan.Lestina, Milan.Dadourek

Uživatelský avatar
Ales.Jakl
Místní předsednictvo
Příspěvky: 1523
Registrován: 24 kvě 2014, 16:20
Profese: řidič kamionu
Bydliště: Tachov
Dal poděkování: 1865 poděkování
Dostal poděkování: 2112 poděkování

Re: Lesní otázka

Příspěvek od Ales.Jakl » 25 kvě 2019, 16:31

Místo prodlužování/rušení lhůt pro zalesňování a zajištění kultur by bylo daleko účelnější a "výchovnější" zrušit pojem MZD (meliorační a zpevňující dřeviny) jakožto lesnickou nadávku pro listnatou "škodnou" a označit smrk jako klimaticky nevhodnou dřevinu pro 2.-4. lesní vegetační stupeň. V nové vyhlášce MZe stále smrk figuruje jako možnost hlavní dřeviny pro 3.-4.LVS. Co potřebujeme nejvíc je zavést pěstování DB a BK + příměs cenných a ost. dřevin

jako hlavních dřevin pro LH v českých lesích!

(v národních parcích holt bude pokračovat přirozená obnova smrčin... :( )
Člen MS Tachovsko

Mačo pikčur

Co je? Co je? Cojecojecoje!

Nebuď tak netrpělivý, neřekla jsem NE..

Uživatelský avatar
Dan.Lestina
Republikový výbor
Příspěvky: 634
Registrován: 01 zář 2013, 22:18
Profese: aspirující přírodovědec
Dal poděkování: 897 poděkování
Dostal poděkování: 725 poděkování

Re: Lesní otázka

Příspěvek od Dan.Lestina » 25 kvě 2019, 18:43

Ales.Jakl píše:
25 kvě 2019, 16:31
Místo prodlužování/rušení lhůt pro zalesňování a zajištění kultur by bylo daleko účelnější a "výchovnější" zrušit pojem MZD (meliorační a zpevňující dřeviny) jakožto lesnickou nadávku pro listnatou "škodnou" a označit smrk jako klimaticky nevhodnou dřevinu pro 2.-4. lesní vegetační stupeň. V nové vyhlášce MZe stále smrk figuruje jako možnost hlavní dřeviny pro 3.-4.LVS. Co potřebujeme nejvíc je zavést pěstování DB a BK + příměs cenných a ost. dřevin

jako hlavních dřevin pro LH v českých lesích!

(v národních parcích holt bude pokračovat přirozená obnova smrčin... :( )
Jojo, kdybys tak četl to, na co tu nadáváš... Pojem MZD se tímhle návrhem právě ze zákona 289 úplně vyškrtává.
Já nevim tyjo, jak ti to ještě říct :) Přečti si ten návrh, než ho budeš kritizovat, a přečti si, kdo ho dělal, než budeš kritizovat, kdo ho dělal.
OFFTOPICObrázek(Kemel)

Uživatelský avatar
Ales.Jakl
Místní předsednictvo
Příspěvky: 1523
Registrován: 24 kvě 2014, 16:20
Profese: řidič kamionu
Bydliště: Tachov
Dal poděkování: 1865 poděkování
Dostal poděkování: 2112 poděkování

Re: Lesní otázka

Příspěvek od Ales.Jakl » 25 kvě 2019, 19:59

Ne. V tom, co jsem našel na zulip to nebylo. A to, co zveřejnila TOPka je co? Ale jestli to tam přidali, tak OK. Hele, mě systém Hledej šmudlo! prostě nevyhovuje. Jsme Piráti a ne diskrétní makaroni....Až to budete mít hotové, tak se pod to podepište a zveřejněte to. Díky!
Člen MS Tachovsko

Mačo pikčur

Co je? Co je? Cojecojecoje!

Nebuď tak netrpělivý, neřekla jsem NE..

Uživatelský avatar
Dan.Lestina
Republikový výbor
Příspěvky: 634
Registrován: 01 zář 2013, 22:18
Profese: aspirující přírodovědec
Dal poděkování: 897 poděkování
Dostal poděkování: 725 poděkování

Re: Lesní otázka

Příspěvek od Dan.Lestina » 25 kvě 2019, 20:15

Kdybys chodil na schůze rezortního týmu, věděl bys, že jsem před chvilkou zařídil, že sem můžu dát celé paragrafové znění pozměňovacích návrhů:
vyznaceni-zmen.doc
Návrh pozměňováků k novele lesního zákona
(270.5 KiB) Staženo 7 x
Ale už jsem ho sem linkoval výše, zde...:
Dan.Lestina píše:
19 kvě 2019, 12:26
Další důležité novinky viz zulip: https://zulip.pirati.cz/#narrow/stream/ ... z.C3.A1kon
For the record, já se pod to zatím nepodepisuju, to paragrafové znění jsem ještě ani do konce nedočetl a nezkonzultoval. Podepisuju se (+-) pod ty obecné body zde:
https://zulip.pirati.cz/user_uploads/2/ ... _full.docx
Tito uživatelé poděkovali autorovi Dan.Lestina za příspěvky (celkem 2):
Ales.Jakl, Jan.Posvar
OFFTOPICObrázek(Kemel)

Uživatelský avatar
Ales.Jakl
Místní předsednictvo
Příspěvky: 1523
Registrován: 24 kvě 2014, 16:20
Profese: řidič kamionu
Bydliště: Tachov
Dal poděkování: 1865 poděkování
Dostal poděkování: 2112 poděkování

Re: Lesní otázka

Příspěvek od Ales.Jakl » 30 kvě 2019, 08:53

Schůze rezortního týmu se odehrávají v jiném časoprostoru než se nacházím. Já už jsem totiž doštudoval a v práci pracuju....připomínky napíšu na fórum a děj se vůle Johna Silvera..Přimlouvám se za to, abychom řešili podstatné věci (změna druhové skladby, myslivost, přirozená obnova, agroforestry) a lidovou tvořivost (převod vysokokmenů na pařeziny, pralesnictví, dotace) nechali ještě uzrát...

Zaznamenal jsem informaci, že na MZe byl do funkce vedoucího odboru hospodářské úpravy a ochrany lesa jmenován ing.Václav Lidický, bývalý lesní správce a bývalý VTŘ LČR. (dostal se už pravděpodobně na hrušku, ze které se dolů nepadá :) )S ním se shoduji ( cca 80%) v názorech na LH i myslivost. OFFTOPICDoufám, že ho myslivci nesejmou dřív než stihne s něčím pohnout (myslivost, změna druhové skladby).. Ale samozřejmě neznám ty politické hry v pozadí. Věřím, že bude pokračovat v tom, co prosazoval na Lesní správě.

http://eagri.cz/public/web/mze/kontakty ... 27025.html
Člen MS Tachovsko

Mačo pikčur

Co je? Co je? Cojecojecoje!

Nebuď tak netrpělivý, neřekla jsem NE..

Uživatelský avatar
Jan.Posvar
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 625
Registrován: 11 čer 2010, 11:33
Profese: Poslanec
Bydliště: Chválkov / Kamenice nad Lipou / Havlíčkův Brod / Praha
Dal poděkování: 733 poděkování
Dostal poděkování: 611 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Lesní otázka

Příspěvek od Jan.Posvar » 31 kvě 2019, 11:11

Ales.Jakl píše:
30 kvě 2019, 08:53
Schůze rezortního týmu se odehrávají v jiném časoprostoru než se nacházím. Já už jsem totiž doštudoval a v práci pracuju....
Pracuješ v sobotu večer nebo v pondělí večer pravidelně?
poslanec, člen zemědělského a kontrolního výboru, místopředseda podvýboru pro daně, cla a loterie
místopředseda KS Vysočina
https://www.pirati.cz/lide/jan-posvar/

Uživatelský avatar
Dan.Lestina
Republikový výbor
Příspěvky: 634
Registrován: 01 zář 2013, 22:18
Profese: aspirující přírodovědec
Dal poděkování: 897 poděkování
Dostal poděkování: 725 poděkování

Re: Lesní otázka

Příspěvek od Dan.Lestina » 31 kvě 2019, 12:13

Ales.Jakl píše:
30 kvě 2019, 08:53
Schůze rezortního týmu se odehrávají v jiném časoprostoru než se nacházím. Já už jsem totiž doštudoval a v práci pracuju....připomínky napíšu na fórum a děj se vůle Johna Silvera..
Pointa byla, že schůze byla přesně v době, kdy jsi to zde komentoval...
Přimlouvám se za to, abychom řešili podstatné věci (změna druhové skladby, myslivost, přirozená obnova, agroforestry) a lidovou tvořivost (převod vysokokmenů na pařeziny, pralesnictví, dotace) nechali ještě uzrát...
Registruji jako tvůj názor, liší se to i od mého názoru, i od názoru té pracovní skupiny (a dva posledně jsmenované se taky dost liší).
OFFTOPICObrázek(Kemel)

Odpovědět

Zpět na „Zemědělství“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host