Budoucnost státních financí aneb predikce vývoje faktorů ovlivňujících finanční zdroje státu

Moderátoři: Vedouci resortnich tymu, Resortni tym Finance

Pravidla fóra
Vítejte ve fóru resortního týmu Finance. Kalendář akcí a další informace najdete na internetové stránce týmu.
MirekS
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 371
Registrován: 16 zář 2018, 04:29
Profese: IT s ekonomickým zaměřením
Dal poděkování: 72 poděkování
Dostal poděkování: 227 poděkování

Re: Budoucnost státních financí aneb predikce vývoje faktorů ovlivňujících finanční zdroje státu

Příspěvek od MirekS »

Po shlédnutí nedělní (11.4.2021) první části OVM (hosté Eva Zamrazilová a Jiří Rusnok) by mělo být všem jasné, kam se ten současný vládní vlak řítí z hlediska státního hospodaření. A chmurný výhled se pak J. Rusnok snažil mírnit (aby snad diváci nepodléhali panice). A to byly naznačeny jen některé souvislosti. Rozhodně nebyl zmíněn nepříznivý demografický vývoj, který naší společnost bude ovlivňovat zhruba po roce 2030. Bohužel, s tématem státního dluhu se budeme potýkat minimálně po několik desetiletí, a to vše za předpokladu, že "nám hvězdy budou nakloněny". Co ono naklonění hvězd představuje? Je to už obehraná písnička, ale je to růst HDP či minimálně (vzhledem k onomu demografickému vývoji, který ovšem současnou populací může být ještě korigován, alespoň co se týče výhledu na rok 2040 a dále) růst HDP na hlavu, přičemž ten růst by měl překonat tempo růstu inflace a že zaujímáme v žebříčku tohoto ukazatele jedno z předních míst v Evropě. Proč minimálně růst HDP na hlavu? Poněvadž to je základ mírnější potřeby zvyšování daní. Další podmínkou, která tomu jde na ruku, je vyšší efektivita výběru daní, než je ta současná.

Další věcí "naklonění hvězd" bude odvaha "vládních" politiků "odčinit" zadlužení státu a začít myslet, ale hlavně jednat, ziskově. Co to znamená? Vcelku 3 věci:
  • Vyvíjet úsilí na absolutní snižování státního dluhu.
  • Vyvíjet úsilí na relativní snižování mandatorních výdajů vůči příjmům do SR (očištěných od příjmů z EU).
  • Vyvíjet úsilí na zvyšování efektivnosti realizovaných investic.
Ideální by bylo, kdyby toho bylo dosaženo za minimální potřeby zvyšování daní, ale i za zvýšeného úsilí snižovat provozní náklady státního aparátu.

Jádro pudla je skryto ve vyšší efektivnosti fungování státu, o kterém jsem napsal zde.
Tito uživatelé poděkovali autorovi MirekS za příspěvek:
V__
Miroslav Štěpánek (alias MirekS)
MirekS
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 371
Registrován: 16 zář 2018, 04:29
Profese: IT s ekonomickým zaměřením
Dal poděkování: 72 poděkování
Dostal poděkování: 227 poděkování

Re: Budoucnost státních financí aneb predikce vývoje faktorů ovlivňujících finanční zdroje státu

Příspěvek od MirekS »

Ze stanoviska NRR k vývoji hospodaření sektoru veřejných institucí a k nastavení fiskální a rozpočtové politiky vyjímám:
  • Neustálé prohlubování nerovnováhy veřejných financí v letech 2020 a 2021, které je v řadě případů i důsledkem kroků přímo nesouvisejících s pandemií COVID-19 (např. snížení daně z příjmů fyzických osob, zrušení daně z nabytí nemovitých věcí), bohužel přibližuje termín kolize s tzv. dluhovou brzdou. Ta nastane při dosažení úrovně veřejného dluhu ve výši 55 % HDP. Při konsolidačním úsilí v dalších letech v rozsahu 0,5 % HDP ročně (což předpokládá aktuální znění zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti), a ještě nižším růstu ekonomiky v letošním roce (ve srovnání s dosavadními odhady) by mohlo ke kolizi s touto brzdou dojít již v roce 2024.
  • Na základě výše uvedeného a zejména pak s ohledem na blížící se termín kolize s dluhovou brzdou NRR doporučuje, aby vláda připravila realistickou konsolidační strategii. Je zřejmé, že rozsah konsolidačního úsilí v letech 2022 až 2024 bude muset být vyšší než 0,5 % HDP ročně. Zároveň je
    patrné, že tato konsolidace si vyžádá významné navýšení daňové zátěže, neboť dlouhodobější výpadek příjmů v rozsahu daňového balíčku není možné zcela pokrýt redukcí výdajů (pokud by tedy nemělo dojít k výrazné redukci výdajů v největších výdajových blocích, kterými jsou sociální zabezpečení, zdravotnictví a školství, což NRR nepředpokládá). Argumentaci ve smyslu, že toto bude úkolem budoucí vlády, považuje NRR za nesprávnou a nevhodnou, neboť v této logice by pak nemělo smysl zpracovávat jakékoliv strategické dokumenty s přesahem jednoho volebního období. Navíc je nutné uvést, že např. ratingová agentura Moody's při potvrzení ratingu České republiky na úrovni Aa3 uvádí jako podmínku jeho zachování v dalších letech právě implementaci takové strategie.
  • Potřeba realistické konsolidační strategie je nutná i z toho důvodu, že po roce 2030 začnou na veřejné finance působit silné tlaky vyplývající z pokračujícího stárnutí populace. Je tedy v zájmu České republiky, aby do této etapy vstupovala s co nejnižším zadlužením. V souvislosti s tím je také zřejmé, že bude muset dojít k úpravě důchodového systému, jehož současná podoba při stávající úrovni příjmů povede po roce 2030 k prohlubování deficitů až na udržitelnou úroveň. Dosud prezentované návrhy na úpravu důchodového systému bohužel problematiku zajištění finanční udržitelnosti neřeší.
Co k tomu dodat? Snad jen to, že by konsolidační úsilí v dalších letech mělo být vázáno na vývoj HDP. Z tohoto úhlu pohledu, jestliže došlo za rok 2020 k poklesu HDP o 5,6%, měl by tomu odpovídat (v maximální výši s možným odpočtem investic) i deficit státních financí. Ten však byl ve výši 6,5% HDP (bez odpočtu investic).
Tito uživatelé poděkovali autorovi MirekS za příspěvek:
V__
Miroslav Štěpánek (alias MirekS)
MirekS
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 371
Registrován: 16 zář 2018, 04:29
Profese: IT s ekonomickým zaměřením
Dal poděkování: 72 poděkování
Dostal poděkování: 227 poděkování

Re: Budoucnost státních financí aneb predikce vývoje faktorů ovlivňujících finanční zdroje státu

Příspěvek od MirekS »

Budoucnost státních financí pohledem připraveného programu Pirátů a STAN v této oblasti
První, co mě na programu Pirátů a STAN v oblasti státních financí zarazilo, je teze: "Ke státní kase teď musíme přistupovat s rozmyslem. Finanční plán umožní udržitelný rozpočet, kvalitu veřejné služby i nutné tempo investic.
Chápu, že voličům je třeba předložit zhuštěnou informaci, ale ruku na srdce: Viděli jste kdy, že by finanční plán (sám o sobě) umožnil udržitelný rozpočet, do toho kvalitu veřejné služby ale i nutné tempo investic? Řekl bych, že se zde Piráti se STAN dopouštějí značného zjednodušení a zveličení role finančního plánu. Jak by na vás působil text: Ke státní kase teď musíme přistupovat s rozmyslem, chceme-li nabídnout zvýšenou kvalitu veřejné služby s patřičným tempem investic. Toho míníme dosáhnout pomocí finančního plánu ale především kvalitním finančním řízením.

Chválím následující odstavce "Takhle to dál nejde" a "V čem je problém". O to víc mě však zaráží věta v odstavci "Naše vize", a to: V roce 2025 bude ČR plnit Maastrichtská kritéria, tedy deficit pod 3 procenty HDP. Z jakých předpokladů vývoje HDP Piráti a STAN vyšli? Znamená to snad, že je pro ně přípustné zadlužování i po roce 2025 ve výši pod 160 mld. Kč ročně (což jsou přibližně ona 3% současného (!) HDP 5,285 bil. Kč)? Nezlobte se na mě, ale tento cíl mi přijde neadekvátní kritickému pohledu v předchozích odstavcích a řečem o udržitelných rozpočtech. A pak strop v podobě dluhové brzdy se blíží a za takovéto situace bude i nadále přibližovat... Což by ostatně bylo i v nesouladu s tezí "Pro mladé": Zastavíme zadlužování státu, takže náklady stárnutí neponese nastupující generace sama. Ta teze je ostatně stejně nepovedená, jako kdyby zadlužování státu souviselo (jenom) s náklady stárnutí (myšleno zřejmě populace). Upřímně řečeno již dnešní výše dluhu je taková, že ani nastupující generace jej ani teoreticky nesplatí, z čehož vyplývá, že jej skutečně neponese sama, ale odkáže jej generacím následujícím optimisticky vzato ve stejné či nižší míře než dnes. Takovou "stopu" zanechávají dosavadní vlády budoucím generacím.

Tito uživatelé poděkovali autorovi MirekS za příspěvek:
V__
Miroslav Štěpánek (alias MirekS)
oxley
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 9
Registrován: 03 čer 2021, 17:29
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 5 poděkování

Re: Budoucnost státních financí aneb predikce vývoje faktorů ovlivňujících finanční zdroje státu

Příspěvek od oxley »

MirekS píše: 30 kvě 2021, 22:17

Budoucnost státních financí pohledem připraveného programu Pirátů a STAN v této oblasti
První, co mě na programu Pirátů a STAN v oblasti státních financí zarazilo, je teze: "Ke státní kase teď musíme přistupovat s rozmyslem. Finanční plán umožní udržitelný rozpočet, kvalitu veřejné služby i nutné tempo investic.
Chápu, že voličům je třeba předložit zhuštěnou informaci, ale ruku na srdce: Viděli jste kdy, že by finanční plán (sám o sobě) umožnil udržitelný rozpočet, do toho kvalitu veřejné služby ale i nutné tempo investic? Řekl bych, že se zde Piráti se STAN dopouštějí značného zjednodušení a zveličení role finančního plánu. Jak by na vás působil text: Ke státní kase teď musíme přistupovat s rozmyslem, chceme-li nabídnout zvýšenou kvalitu veřejné služby s patřičným tempem investic. Toho míníme dosáhnout pomocí finančního plánu ale především kvalitním finančním řízením.

Chválím následující odstavce "Takhle to dál nejde" a "V čem je problém". O to víc mě však zaráží věta v odstavci "Naše vize", a to: V roce 2025 bude ČR plnit Maastrichtská kritéria, tedy deficit pod 3 procenty HDP. Z jakých předpokladů vývoje HDP Piráti a STAN vyšli? Znamená to snad, že je pro ně přípustné zadlužování i po roce 2025 ve výši pod 160 mld. Kč ročně (což jsou přibližně ona 3% současného (!) HDP 5,285 bil. Kč)? Nezlobte se na mě, ale tento cíl mi přijde neadekvátní kritickému pohledu v předchozích odstavcích a řečem o udržitelných rozpočtech. A pak strop v podobě dluhové brzdy se blíží a za takovéto situace bude i nadále přibližovat... Což by ostatně bylo i v nesouladu s tezí "Pro mladé": Zastavíme zadlužování státu, takže náklady stárnutí neponese nastupující generace sama. Ta teze je ostatně stejně nepovedená, jako kdyby zadlužování státu souviselo (jenom) s náklady stárnutí (myšleno zřejmě populace). Upřímně řečeno již dnešní výše dluhu je taková, že ani nastupující generace jej ani teoreticky nesplatí, z čehož vyplývá, že jej skutečně neponese sama, ale odkáže jej generacím následujícím optimisticky vzato ve stejné či nižší míře než dnes. Takovou "stopu" zanechávají dosavadní vlády budoucím generacím.

"Toho míníme dosáhnout pomocí finančního plánu ale především kvalitním finančním řízením." ??? Jako ze nejaky financni plan nas spasi ? Neexistuje uz nejaky, ze by se jen proste pouzil ? Plan neni nikdy realita. Nikdo neplanoval Covid a nikdo neplanoval podporu statu, ani takovy deficit.... proste se to stane, externi vlivy. Ani pirati nemuzou slibit udrzitelny rozpocet, zejmena proto, ze sami budou mit mnohem vyssi vydaje, nez prijmy. Nutne tempo investic chapu tedy jako velmi pomale tempo, ktere nebude rozpocet zatezovat...

Tito uživatelé poděkovali autorovi oxley za příspěvek:
V__
MirekS
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 371
Registrován: 16 zář 2018, 04:29
Profese: IT s ekonomickým zaměřením
Dal poděkování: 72 poděkování
Dostal poděkování: 227 poděkování

Re: Budoucnost státních financí aneb predikce vývoje faktorů ovlivňujících finanční zdroje státu

Příspěvek od MirekS »

No právě, žádný finanční plán nás sám o sobě nespasí, proto kladu důraz především na kvalitní finanční řízení. To se ale neobejde bez rámcového utřídění priorit. Pokud je mi známo, AB přišel se souhrnem několika tisíců investičních projektů za 8 bil. Kč. Ale už nevím nic o tom, že by stanovoval priority, jak k přípravě a realizaci projektů přistupovat.
Ale ano, od jisté chvíle je takový deficit plánován (příprava, popř. úprava rozpočtu)... A nelze to vymlouvat jen na externí vlivy.

Naposledy upravil(a) MirekS dne 03 čer 2021, 22:23, celkem upraveno 1 x.
Miroslav Štěpánek (alias MirekS)
MirekS
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 371
Registrován: 16 zář 2018, 04:29
Profese: IT s ekonomickým zaměřením
Dal poděkování: 72 poděkování
Dostal poděkování: 227 poděkování

Re: Budoucnost státních financí aneb predikce vývoje faktorů ovlivňujících finanční zdroje státu

Příspěvek od MirekS »

V návaznosti na předchozí příspěvek vypichuji z dnes publikovaného stanoviska Národní rozpočtové rady tyto informace:
"Na konci května dosáhl deficit státního rozpočtu 255 mld. Kč (po vyloučení vlivu transakcí s EU dokonce 262 mld. Kč), což představuje 51 % schodku schváleného na celý rok. Dynamika prohlubování deficitu by se však měla v dalších měsících snižovat, neboť v souvislosti se zlepšováním epidemické situace dojde (by mělo dojít, pozn. MirekS) k utlumování podpůrných programů.

V důsledku obnovy ekonomického růstu lze také očekávat zrychlení inkasa některých daní. Aktuální deficit hospodaření státního rozpočtu je však spíše odrazem přílišného uvolnění fiskální politiky, neboť má dominantně strukturální charakter. Jednorázová opatření jednoznačně spojená s epidemií COVID-19 (zejména kompenzační bonus, programy Antivirus a COVID) přispěla ke schodku pouze v rozsahu kolem 60 mld. Kč.

Ministerstvo financí předpokládá, že v letošním roce skončí veřejné rozpočty v deficitu 8,8 % HDP, což je o 2,6 % HDP více než v krizovém roce 2020. Zároveň to znamená zhoršení strukturální bilance o 3,8 % HDP a nárůst dluhové kvóty o cca 6,7 % HDP. Významnější zlepšování však nelze očekávat ani v dalších letech. Ministerstvo financí navrhuje deficit státního rozpočtu pro rok 2022 ve výši 390 mld. Kč a pro následující dva roky počítá s deficity 370 a 343 mld. Kč. To při očekávání mírně přebytkového nebo vyrovnaného hospodaření dalších součástí veřejných rozpočtů (místní rozpočty, zdravotní pojišťovny atd.) povede k meziročnímu zlepšování strukturálního salda o 0,5 % HDP, tedy pouze v minimálním rozsahu vyžadovaném aktuálním zněním Zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti."

Ztotožňuji se se závěrem NRR:
"Na základě výše uvedeného se NRR i nadále domnívá, že musí být zpracována důvěryhodná konsolidační strategie zajišťující zabránění kolizi s dluhovou brzdou a že konsolidační úsilí musí být v letech 2022 a 2023 vyšší než avizovaných 0,5 % HDP. S úpravami daňových a výdajových politik je nutné začít již při přípravě rozpočtu na rok 2022, neboť jejich odsouvání by vedlo k potřebě vyšší konsolidace v letech následujících, což by mohlo významně negativně ovlivnit tempo hospodářského růstu. Celková konsolidace, kterou bude nutné realizovat pro návrat na úroveň 1% strukturálního deficitu, činí v současné době 5,5 % HDP. Je zřejmé, že konsolidaci v takovém rozsahu nebude možné realizovat pouze přes omezování veřejných výdajů a bude nutné přistoupit i k ne nevýznamnému zvýšení daňové zátěže, a to ať už v podobě zvyšování daňových sazeb, nebo úpravou jiných konstrukčních prvků daně."

Co mi i ze strany NRR chybí je poměřování plánovaných deficitů s předpokládaným vývojem HDP pro léta 2021-4.

Miroslav Štěpánek (alias MirekS)
Odpovědět

Zpět na „Finance“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host