Stránka 1 z 2

Návrh alternativního způsobu zdanění zisku

Napsal: 23 črc 2018, 17:44
od Jan.Posvar
Ahoj,

Václav Šubrt připravil a zaslal zajímavý návrh. Jedná se o zvýšení váhy sociálních odvodů ve výpočtu daně ze zisku při současném zvýšení maximální sazby této daně o několik %. Viz přiložená prezentace.
Výhody:
 • Podpora zaměstnanosti
  • Zvýšení statistické zaměstnanosti legalizací pracovního poměru (omezením práce načerno a
   Švarcsystému)
  • Podpora vzniku nových pracovních míst v důsledku nižšího zdanění práce
 • Vyšší výběr sociálního a zdrav. pojištění a rozšíření okruhu poplatníků (v důsledku bodu 1)
 • Vyšší výběr daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (v důsledku bodu 1)
 • Podpora růstu nominálních mezd
 • Menší sklon firem k propouštění v případě ekonomických obtíží
 • Podpora růstu malých a středních podniků
 • Podpora hospodářské soutěže prostřednictvím relativně vyššího zdanění podniků s dominantním
  postavením na trhu
 • Proticyklické působení míry zdanění z hlediska firem
 • Vyšší motivace k odměňování ve mzdě místo náhradních forem odměňování
 • Nižší náklady pro firmy spojené s takzvanou daňovou optimalizací
Nevýhody:
 • Vyšší zdanění prudce rostoucích odvětví s velkou přidanou hodnotou na 1 zaměstnance
 • Pokles výběru daně z příjmu právnických osob
 • Riziko většího ohrožení pracovníků s nízkými mzdami, pokud se již firmy rozhodnou
  k propouštění
 • Procyklické působení míry zdanění z hlediska státního rozpočtu
 • Podnikatelé nemající trvale dostatečný základ (zisk) k uplatnění slevy budou moci ze systému
  těžit pouze v omezené míře

Re: Návrh alternativního způsobu zdanění zisku

Napsal: 24 črc 2018, 13:01
od Vaclav.Subrt
Děkuji Honzovi Pošvářovi za spolupráci při zveřejnění tohoto návrhu na fóru.

Návrh reaguje na některé cíle pirátského programu v oblasti financí (více v prezentaci) a představuje variantu jejich konkrétního prosazení. Chtěli bychom společně prostřednictvím jeho zveřejnění zde zjistit, jak se k němu staví členská základna a sympatizanti. Přivítáme každou reakci.
Jako jeho předkladatel, tvůrce a obhájce zároveň, bych rád upozornil na dvě hlavní výhody, které považuji za nejdůležitější:
1. Relativně jednoduchá implementace nevyžadující velké zásahy do právního řádu: v nejjednodušší verzi jde v podstatě jen o změnu dvou parametrů (definice daňových příjmů/úprava základu daně v zákoně o daních z příjmů a změna % sazby daně z příjmu právnických osob tamtéž).
2. Bezprostřední návaznost stimulu (=sleva na dani z příjmů) na preferované chování (...zvýšení mezd, zvýšení nebo zachování zaměstnanosti, legalizace pracovního poměru). Díky tomu je možné z hlediska státu za stejné peníze (sleva na dani) "pořídit" větší efekt (snížení daňového zatížení práce a účinky s ním spojené).

Re: Návrh alternativního způsobu zdanění zisku

Napsal: 24 črc 2018, 13:43
od Vit.Jurasek
Jan.Posvar píše:
23 črc 2018, 17:44
Nevýhody:
 • Vyšší zdanění prudce rostoucích odvětví s velkou přidanou hodnotou na 1 zaměstnance
 • Pokles výběru daně z příjmu právnických osob
 • Riziko většího ohrožení pracovníků s nízkými mzdami, pokud se již firmy rozhodnou
  k propouštění
To první považuji spíš za výhodu - nutí to k investicím.
By mě zajímalo jestli by šlo nějak zjistit jak velký výpadek by to byl. Popř. šlo by to zavádět postupně pozvolnou změnou parametrů?
To třetí by šlo řešit (kompenzovat) tak, že se přidá fixní odpočet na zaměstnanou hlavu - zvýšilo by to cenu každého zaměstnance a pomohlo by to i částečným úvazkům.

Dotazy:
- je k tomu někde nějaký excel pro modelace chování pro různé firmy?
- počítal někdo jak to vychází oproti optimalizaci nákupem nákladové faktury? Myslím jestli se vyplatí spíš zaměstnat člověk než nakoupit hromadu faktur za 20 % jejich hodnoty a zrušit tak zisk?

Edit: formátování

Re: Návrh alternativního způsobu zdanění zisku

Napsal: 24 črc 2018, 19:53
od Vaclav.Subrt
První dobrou zprávou je, že excel je:-) Jde tam nejen zkoušet vliv na různé firmy, ale i měnit parametry.

K tomu poklesu výběru daně: existují dva možné přístupy, v obou platí, že celkový dopad na rozpočet by byl neutrální:
-První možností je, že slevu na dani z příjmů vykompenzuje kromě zvýšené sazby daně také zvýšený výběr pojistného a jiných daní (s tím, jak porostou mzdy, zaměstnanost a poklesne motivace k práci na černo a Švarcsystému), takže by platila rovnost:

efekt zvýšené sazby DPPO + zvýšení příjmů z pojistného a ostatních daní - snížení výnosu DPPO v důsledku slevy = 0

Nevýhodou je, že nelze přesně kvantifikovat ten druhý člen (zvýšení příjmů z pojistného a ostatních daní). Tam vždycky budeme odkázaní jen na odhad, přesnější, nebo méně přesný, ale stále jen odhad.

-Proto se nabízí druhá možnost, u které slevu plně vykompenzuje zvýšení procentní sazby daně ze zisku. To lze kvantifikovat relativně přesně z historických dat. Jinými slovy, pokud řekneme, že si firmy mohou ze základu daně odečíst určitý násobek zaplacených odvodů, můžeme pro každý takový násobek odvodit, o kolik by se musela zvýšit sazba daně ze zisku, aby výsledný dopad na rozpočet byl 0. Pozitivní vliv na příjmy z pojistného a dalších daní bude potom takový bonus, něco navíc, co může být využito právě třeba k plošnému snížení procentní sazby odvodů (např. o těch 1,6%, jak to mají Piráti v programu). Důležité je, že u této druhé varianty k žádnému výpadku DPPO nedojde, dojde pouze k přerozdělení daňové zátěže mezi plátci.

Fixní odpočet na hlavu by sice byl řešením, má ale jinou velkou slabinu: úplně neguje účinek směrem k motivaci k zvyšování mezd (="je úplně jedno, kolik lidem platíme, stačí je zaměstnávat"). Ono s tou nevýhodou, kterou tam uvádím, je to navíc relativní - oproti dnešnímu stavu by se totiž nevyplatilo propouštět vůbec, bez ohledu na to, kolik kdo vydělává. Takže obecně by i hůř placení byli proti ztrátě místa chránění více (jen relativně k více placeným méně). Takže je to spíš taková menší nevýhoda na pozadí mnohem větší výhody.

S tou daňovou optimalizací a nákupem faktur: to, aby se vyplatilo, muselo by to být mezi propojenými osobami a je to daleko za hranou, podobně, jako když někdo zanese do účetnictví fiktivní faktury a "zruší si zisk". To už se spíš blíží daňovému podvodu, než optimalizací, a je-li někdo ochotný zajít takhle daleko, pak ho samozřejmě žádné takové opatření nezviklá. Těmi nižšími náklady na daňovou optimalizaci jsem myslel spíše to, že firmy místo legálních a pololegálních praktik (takovou je třeba i Švarcsystém) zvolí častěji než dnes cestu menšího odporu, která pro ně může být i levnější (netřeba platit drahé daňové poradce, neriskují postih apod.).

Re: Návrh alternativního způsobu zdanění zisku

Napsal: 24 črc 2018, 22:59
od Jiri.Koudelka
Zatím jen rychlý pohled:
Přijde mi že na tom příkladu WarHorse je celkem vidět, že u IT firem to fungovat nebude. Pokud firma část svých externích dodavatelů zaměstná, zaplatí za ně navíc 4,8mil na SP a ZP a ušetří na dani 800tis (navíc vesměs v budoucnu). Takže je 4mil v mínusu, navíc to tím nekončí - těm externistům by musela podstatně přidat, protože zdanění zaměstnance je výrazně vyšší než osvč, takže výdaje by vyskočily ještě dál.

Re: Návrh alternativního způsobu zdanění zisku

Napsal: 24 črc 2018, 23:34
od Jiri.Koudelka
Mimochodem ten WH je vůbec zajímavý příklad. Na začátku měli investora, rozjeli projekt. Předpokládám, že investor peníze poskytoval průběžně, aby se vyhnuli zdanění "zisku" (rozdílu mezi penězi od investora a nákladů na vývojáře). Pak přišel okamžik, kdy s projektem šli na Kickstarter a jednorázově dostali injekci 30mil. Podle tohohle návrhu by je ten rok čekala extra vysoká daňová sazba, protože mají najednou zisk výrazně převyšující odvody. Další roky s nulovým ziskem to asi lehce srovnají, ale vydání hry je zase silně demotivační. Konečně realizují odkládané příjmy za roky vývoje, počet vývojářů se snižuje (hlavní projekt je dokončený, zůstává jádro týmu a support), takže zase nastává výrazný převis zisku nad odvody - opět jako trest zvýšená sazba. Přijde mi, že v tomto případě by naopak byli motivováni k výrazné daňové optimalizaci - okamžitému převodu peněz z Kickstarteru a prodejů zpět na investora.

Re: Návrh alternativního způsobu zdanění zisku

Napsal: 25 črc 2018, 02:30
od Vaclav.Subrt
Jiri.Koudelka píše:
24 črc 2018, 22:59
Zatím jen rychlý pohled:
Přijde mi že na tom příkladu WarHorse je celkem vidět, že u IT firem to fungovat nebude. Pokud firma část svých externích dodavatelů zaměstná, zaplatí za ně navíc 4,8mil na SP a ZP a ušetří na dani 800tis (navíc vesměs v budoucnu). Takže je 4mil v mínusu, navíc to tím nekončí - těm externistům by musela podstatně přidat, protože zdanění zaměstnance je výrazně vyšší než osvč, takže výdaje by vyskočily ještě dál.
To záleží hodně na tom, jak moc velký zisk bude v budoucnosti mít. To WS je opravdu hodně specifický příklad, sám si také myslím, že možná úspora 800 tisíc by nikoho k legalizování pracovního poměru nepřiměla. Vychází to ale z velmi nízkého zisku, to hlavní by totiž mělo přijít až po uvedení hry na trh (r.2018). Dá se čekat, že zisky v budoucích letech výrazně vzrostou - a v takovém případě by se mohlo ukázat, že zaměstnání aspoň jádrových zaměstnanců by už nevycházelo tak špatně a že by se podstatná část odvodů na SP a ZP vrátila zpět. Samozřejmě, pořád to nebude finančně výhodné, ale za klidný spánek a pokoj od úřadů už by to stát mohlo.
Nechci ale samozřejmě tvrdit, že by ze dne na den všichni začali platit pojištění a že by zázračně zmizel Švarcsystém - to by se samozřejmě nestalo. (Respektive mohlo by se to stát, ale to by ten násobek SP a ZP, který by šel odečíst, musel být o dost vyšší a daňová sazba také, což by asi neprošlo). Nicméně, pokud je dnes střízlivým odhadem počet lidí (zaměstnanců) pracujících na ŽL odhadovaný na 300 tisíc, pak i kdyby se toto číslo snížilo třeba o 50 tisíc, byl by to úspěch.

Re: Návrh alternativního způsobu zdanění zisku

Napsal: 25 črc 2018, 10:36
od Vaclav.Subrt
Ještě doplnění k předchozímu: znovu jsem si to propočítal a mělo by vždy platit, že podíl zpětně ušetřených odvodů by měl odpovídat násobku sazby daně (v tomto případě 23%) a koeficientu určujícímu, kolikrát je možné si odvody odečíst (v uvedeném případě 2). Tedy 2*23% = 46%. Necelá polovina zaplacených odvodů by se tedy vrátila zpět. Předpokladem je pouze vygenerování dostatečného zisku v budoucnosti, přičemž je jedno, jestli ten zisk bude vygenerovaný postupně, nebo naráz v jednom roce. Konkrétně u firmy WS tento předpoklad bude splněn - to je jasné už teď, protože tržby v letošním roce se blíží 2 mld. Kč.
Například při kombinaci 2,5 a 24% by se vrátilo 60%, pro 3 a 25% dokonce 75%.
Lze si představit i kombinace, při kterých by se zpět vrátily veškeré odvody, například 4 a 25%, nebo 3 a 33,33%. Zatímco ale u té první by došlo k velkému výpadku rozpočtových příjmů, protože sazba 25% by nevykompenzovala ten čtyřnásobek, v tom druhém případě by zase nepřijatelně rostla samotná sazba (a tím i přerozdělení daňové zátěže mezi firmami).
Takže při rozumných kombinacích bude možno ušetřit oproti stavu, kdy firma neplatila původně žádné odvody, zhruba 1/2 z nich, což není úplně k zahození. Když vezmeme, že dnes máme z hlediska toho návrhu platné parametry 1 a 19%, a je tedy možné legalizací prac. poměru ušetřit necelou pětinu, je to rozdíl poměrně výrazný.

Re: Návrh alternativního způsobu zdanění zisku

Napsal: 25 črc 2018, 10:44
od Vit.Jurasek
Vaclav.Subrt píše:
25 črc 2018, 10:36
Když vezmeme, že dnes máme z hlediska toho návrhu platné parametry 1 a 19%,
Což mi odpovídá na část mé otázky - aktuální stav je taky vyjádřitelný v navrhovaném systému a jde tedy plynule přejít postupnou úpravou koeficientů - jako první rok mít 1.1/20%, pak 1.2/21%, ... 2/25%, ...
Díky tomu by se dalo přejí výrazně bezbolestněji jak pro stát (věděli bysme jak se to vyvíjí fiskálně bez velkých propadů) tak pro firmy (naučily by se postupně optimalizovat jinak a příměji.
Za mě jednoznačné plus.

Re: Návrh alternativního způsobu zdanění zisku

Napsal: 25 črc 2018, 11:53
od Vaclav.Subrt
Ano, je to tak. Lze to i postupně s tím, že se lépe uvidí ten dopad. Akorát bych to pak zvyšoval trochu rychlejším tempem:-)