Stránka 1 z 2

Jednánání předsednictva MS Plzeň

Napsal: 11 led 2019, 11:02
od Pavel.Sramek
Ahoj členové MS Plzeň,

Dne 28.12.2018 bylo zvoleno nové pŕedsednictvo Místního Sdružení Plzeň.
viewtopic.php?f=369&t=44627&start=40#p596947
Předseda: Pavel Šrámek
1. Místopředseda: Tomáš Pastirčák
2. Místopředseda: Daniel Kůs
3. Místopředseda: Martin Holzman
4. Místopředseda: Marek Habruň
Na první schůzce předsednictva jsme se domluvili, že hlasování v PMS Plzeň bude probíhat i přes komunikační kanál Whatsapp.
viewtopic.php?f=519&t=45352#p598535

V tomto vlákně budu uveřeňovat jednák zápisy jednání klubu, tak zápisy hlasování předsednictva.

Re: Jednánání předsednictva MS Plzeň

Napsal: 11 led 2019, 11:02
od Pavel.Sramek
Zápis ze schůze přesednictva MS Plzeň ze dne 6.1.
Plzeňské Pirátské Centrum
Přítomni: Pavel Šrámek, Tomáš Pastirčák, Daniel Kůs, Martin Holzman, Marek Habruň
Zapisovatel: Pavel Šrámek
Ověřovatelé: Tomáš Pastirčák, Daniel Kůs, Martin Holzman, Marek Habruň

Schůze začala v 9:40
Komunikace: Zatím na Whatsappu. Nextcloud budeme testovat. Příští schůzku se o tomto zase pobavíme.
Social sítě: Hesla k Instagramu, Twittwru zaslána. Facebook oprávnění pro PMS Plzeň, předsedu zastupitelskýmu klubu a koordinátorovi.
Noví zájemci jdou primárně na jednoho člověka, ten ho pozve na nejbližší akci a bude s ním komunikovat.

Akce Na Pivo s Piráty 11.-15.2.: Na starost to dostal Tomáš Pastirčák.
Akce Přednáška pro nováčky: Na starost dostali zatím všichni.

Přijímání nových členů. Vyjádření do 6 měsíců. Snažit se je poznat. Zaleží na doporučení od stávajících členů. Jeho/její zapojování a vlastní iniciativa je důležitý faktor.
Další schůze: Anketa pro členy, jaké dny jim vyhovují a pak další anketa, jestli schůze v pátek 11.1. se přesune na jiný den. Anketu vypíše Tomáš Pastirčák.
Schůze byli jednou za 14 dní, také kvůli volbám, nyní budou jednou za měsíc, ale budeme setkání kompenzovat akcema atraktivnějšího stylu, např. Na pivo s Piráty.

Na kalendář dáme termíny zastupitelstev města a MO. Plzeň - Pavel Šrámek, Plzeň 1 - Martin, Plzeň 2 - Martin Holzman, Plzeň 3 - Daniel Kůs, Plzeň 4 - Tomáš Pastirčák;
Ke konci schůze jsme prošli veškeré změny, které uživtelé dostávají při zvolení do PMS Plzeň. Jak se vyhlašují schůze, jak se informuje členstvo přes sz pirátského fóra, jak se tvoří fb události, jak se událost zadává do pirátského kalendáře, krajského pirátského kalendáře, kalendáře pirátského centra.
Schůze ukončena ve 12:45

Re: Jednánání předsednictva MS Plzeň

Napsal: 11 led 2019, 11:56
od Pavel.Sramek
11.1.2019 Jednání a hlasování předsednictva MS Plzeň o schůzích MS Plzeň
Komunikační kanál Whatsapp

Předsedající: Daniel Kůs
Zapisovatel: Pavel Šrámek
Přítomni: Pavel Šrámek, Tomáš Pastirčák, Daniel Kůs, Martin Holzman, Marek Habruň

Hlasování o termínech schůzí do září 2019.
Daniel Kůs: Vycházím z ankety členů, kde vyhrálo v pondělí. Dále vycházím s rozhodnutí předsednictva, že schůze Ms Plzeň bude 1x za měsíc a k tomu bude 1x-2x do měsíce akce ve stylu s Piráty na pivo atd. A také na prázdniny žádná schůze.
Pavel Š.: Schůze MS by neměli být týden po schůzi KS, ale alespoň ob týden, abychom ty první 2 týdny v měsíci neměli přeschůzováno.
Tomáš Pastirčák: Kdyby někdo přišel s tím, že se to kraje nějakou důležitou událostí, tak můžeme schůzi posunout.
Daniel Kůs: Tyto termíny vyhovují požadavkům a nekolidují se zasedáním zastupitelstva.
Termíny schůzí MS Plzeň do září 2019: 18.2., 25.3., 15.4., 20.5., 24.6., 16.9.

Pro: Pavel Šrámek, Tomáš Pastirčák, Daniel Kůs, Martin Holzman, Marek Habruň
Proti: 0
Zdržel se: 0

Termíny řádných schůzí do září 2019 jsou následující: 18.2., 25.3., 15.4., 20.5., 24.6., 16.9.

Re: Jednánání předsednictva MS Plzeň

Napsal: 18 úno 2019, 17:54
od Pavel.Sramek
Zápis ze schůze přesednictva MS Plzeň ze dne 18.2.2019
Plzeňské Pirátské Centrum
Přítomni: Pavel Šrámek, Daniel Kůs, Martin Holzman, Marek Habruň, Martin Ptáček
Omluven: Tomáš Pastirčák
Zapisovatel: Pavel Šrámek
Ověřovatelé: Martin Holzman
Host: Martin Ptáček

PMS Plzeň bere na vědomí odstoupení z PMS Tomáše Pastirčáka.
viewtopic.php?f=369&t=44627&start=40#p607476

Dle jednacího řádu se ptáme Martina Ptáčka, jestli se chce stát členem PMS Plzeň.
Martin Ptáček: ANO
Předsednictvo PMS Plzeň bere na vědomí nové personální obsazení předsednictva.

Co je zveřejňovat z komisí a výborů?
Martin Ptáček: Na školení se říkalo, že i když je komise neveřejná, tak komisant může materiály zveřejnit. Ale zodpovídá za ně ten, co je nahraje.
Kůs: Hlavně se koukat, dávat pozor, účastnit se. Aby bylo alespoň něco napsáno.
Necháme to běžet delší dobu a za půl roku uděláme evaluaci.
Pro: Pavel Šrámek, Daniel Kůs, Martin Holzman, Marek Habruň, Martin Ptáček
Proti: 0
Zdržel se: 0

Balíčky
Habruň: Podnět od Romana. Balíčky na akce. Nechce chaoticky před akcí hledat merch. Jde o to, aby se balíček vzal a šel s ním člověk na akci.
--Produkční balíček---
flash s grafikou na plakáty, rezervace a směrovky + logo ve všech verzích
rezervace na stoly
logo Piráti na kartonu, 4x
Směrovka Piráti levá i pravá + rovně 3x 4
vlajka Piráti 2x
vlaječky na stoly 3x
vizitky
merch (náramky, tužky, placky, samolepky)
odlamovací nůž
tužka (ořezaná)
propiska
fix lihový tlustý i tenký
fix vodní
paíry a kartony A4
gaffa
oboustranka
zapalovač
hadr
napínáčky
provázek
lanko
sponkovací pistole
Mamut
igelitové sáčky na odpad

Úkol si bere na starosti Marek.
Pro: Pavel Šrámek, Daniel Kůs, Martin Holzman, Marek Habruň, Martin Ptáček
Proti: 0
Zdržel se: 0
Marek má možnost proplacení věcí z rozpočtu MS Plzeň a vytvoření balíčků. Uvolňujeme částku do 2.000,-.

Pozice PMS Plzeň k informativní zprávě KD Peklo.
Kůs: Jedná se stále jen o informativní zprávu. Nezačal bych hned, ale počkal na koalici a pak využít naší pozici.
Ptáček: Střecha je napadnutá dřevomorkou, zdi, stěny jsou v hrozném stavu.
Habruň: Nechceme dávat předčasné stanovisko.
Počkáme se stanoviskem a chceme veřejné projednání.
Pro: Pavel Šrámek, Daniel Kůs, Martin Holzman, Marek Habruň, Martin Ptáček
Proti: 0
Zdržel se: 0

Facebook postovaní. Kdo postuje.
Styčná osoba je Pavel Šrámek, popřípadně Martin Holzman, pak popř. kdokoliv další z předsednictva. Chceme zachovat kontinuální mediální obraz za celé sdružení.
Pro: Pavel Šrámek, Daniel Kůs, Martin Holzman, Marek Habruň, Martin Ptáček
Proti: 0
Zdržel se: 0

Re: Jednánání předsednictva MS Plzeň

Napsal: 27 bře 2019, 09:58
od Pavel.Sramek
Jednání předsednictva MS Plzeň po schůzi MS Plzeň
25.3.2019 Plzeňské Pirátské Centrum
Předsedající a zapisovatel: Pavel Šrámek
Přítomni: Pavel Šrámek, Daniel Kůs, Martin Holzman, Martin Ptáčet
Omluveni: Marek Habruň

Jednání o otázkách přístupu a postování na sociálních sítích které padly na schůzi MS Plzeň.
viewtopic.php?f=369&t=46587&start=10#p613419

Na schůzi se řekla nepravda. Např. Martin H. sdílel příspěvek na Facebooku do druhého dne.
Instagram: Pro všechny kraviny, resp. síť je pro mladé a neřeší se na ní nic vážného. Lepší impact mají stránky, které postují několikrát denně. Každý obvod si zvolí zástupce a ten společně s PMS bude mít na Instagram přístup.
Facebook: Promyšlené přispěvky. Sdílené od členů celoplzeňská témata. Od obvodů konzultovat PMS. Přístup Čermák.
Twitter: Mrtvý, jen pro novináře. Pro tiskové zprávy, možná, ale ty se posílají přes mail.
Youtube: Přístup nahrávání pro každého.

S Githubem se zařekl naučit pracovat Martin Ptáček.

Výloha: Chceme fotky členů/zastupitelů s kontaktními údaji.

Pro: Šrámek, Kůs, Holzman, Ptáček
Proti: 0
Zdržel se: 0

Re: Jednánání předsednictva MS Plzeň

Napsal: 07 čer 2019, 10:19
od Pavel.Sramek
Pavel.Sramek píše:
08 led 2019, 23:17
Zápis ze schůze přesednictva MS Plzeň ze dne 6.1.
Plzeňské Pirátské Centrum
Přítomni: Pavel Šrámek, Tomáš Pastirčák, Daniel Kůs, Martin Holzman, Marek Habruň
Zapisovatel: Pavel Šrámek
Ověřovatelé: Tomáš Pastirčák, Daniel Kůs, Martin Holzman, Marek Habruň

Schůze začala v 9:40
Komunikace: Zatím na Whatsappu. Nextcloud budeme testovat. Příští schůzku se o tomto zase pobavíme.
Social sítě: Hesla k Instagramu, Twittwru zaslána. Facebook oprávnění pro PMS Plzeň, předsedu zastupitelskýmu klubu a koordinátorovi.
Noví zájemci jdou primárně na jednoho člověka, ten ho pozve na nejbližší akci a bude s ním komunikovat.

Akce Na Pivo s Piráty 11.-15.2.: Na starost to dostal Tomáš Pastirčák.
Akce Přednáška pro nováčky: Na starost dostali zatím všichni.

Přijímání nových členů. Vyjádření do 6 měsíců. Snažit se je poznat. Zaleží na doporučení od stávajících členů. Jeho/její zapojování a vlastní iniciativa je důležitý faktor.
Další schůze: Anketa pro členy, jaké dny jim vyhovují a pak další anketa, jestli schůze v pátek 11.1. se přesune na jiný den. Anketu vypíše Tomáš Pastirčák.
Schůze byli jednou za 14 dní, také kvůli volbám, nyní budou jednou za měsíc, ale budeme setkání kompenzovat akcema atraktivnějšího stylu, např. Na pivo s Piráty.

Na kalendář dáme termíny zastupitelstev města a MO. Plzeň - Pavel Šrámek, Plzeň 1 - Martin, Plzeň 2 - Martin Holzman, Plzeň 3 - Daniel Kůs, Plzeň 4 - Tomáš Pastirčák;
Ke konci schůze jsme prošli veškeré změny, které uživtelé dostávají při zvolení do PMS Plzeň. Jak se vyhlašují schůze, jak se informuje členstvo přes sz pirátského fóra, jak se tvoří fb události, jak se událost zadává do pirátského kalendáře, krajského pirátského kalendáře, kalendáře pirátského centra.
Schůze ukončena ve 12:45

Re: Jednánání předsednictva MS Plzeň

Napsal: 07 čer 2019, 10:20
od Pavel.Sramek
Pavel.Sramek píše:
15 dub 2019, 17:53
Zápis ze schůze přesednictva MS Plzeň ze dne 15.4.
Plzeňské Pirátské Centrum
Přítomni: Pavel Šrámek, Daniel Kůs, Martin Holzman, Martin Ptáček
Omlouven: Marek Habruň
Zapisovatel: Pavel Šrámek
Ověřovatelé:Daniel Kůs,

Vyhlásíme interní Volbu na lídra správy sociálních sítí MS Plzeň.

Odůvodnění: Jelikož v MS Plzeň stále přetrvává požadavek na rozšíření počtu členů s přístupem ke správě sociálních sítí, ale předsednictvo si dál stojí za svým rozhodnutím soustředit jejich správu do rukou jedné hlavní osoby. Rozhodli jsme se tuto pozici nabídnout všem členům MS.

Hledáme osobu která bude vytvářet a publikovat obsah na sociálních sítích MS Plzeň.
Vytvoří si tým, ve kterém bude alespoň jeden z každého obvodu, kde máme zastupitele.

Práva:
Bude mít veškerá práva na sociálních sítích, které máme Facebook, Instagram, Twitter a krajský Youtube (a případná další vzniknuvší).

Povinnosti:
Informovat MS o dění na sociálních sítích.
Sestavit plán komunikace na těchto sítích, který bude následně schvalovat MS Plzeň.
Vést sestavený tým podle plánu komunikace.

Z kandidátů zvolí MS Plzeň.

Organizaci volby a technikálií zajistí @Martin.Ptacek , místopředseda MS Plzeň.

Pro: Šrámek, Kůs, Holzman, Ptáček
Proti: 0
Zdržel: 0

Re: Jednánání předsednictva MS Plzeň

Napsal: 12 čer 2019, 22:00
od Pavel.Sramek
11.6.2019 Jednání a hlasování předsednictva MS Plzeň o Reakce PMS Plzeň na Návrh na odvolání předsednictva od Radka Krejčího
Komunikační kanál Whatsapp

Předsedající: Martin Ptáček a Daniel Kůs
Zapisovatel: Pavel Šrámek
Přítomni: Pavel Šrámek, Daniel Kůs, Martin Holzman, Marek Habruň, Martin Ptáček


Pro: Pavel Šrámek, Daniel Kůs, Martin Holzman, Marek Habruň, Martin Ptáček
Proti: 0
Zdržel se: 0

Re: Jednánání předsednictva MS Plzeň

Napsal: 28 čer 2019, 13:09
od Pavel.Sramek
29.4.2019 Jednání a hlasování předsednictva MS Plzeň o produkčním kufříku na akce MS Plzeň
Komunikační kanál Whatsapp

Předsedající: Pavel Šrámek
Zapisovatel: Pavel Šrámek
Přítomni: Pavel Šrámek, Daniel Kůs, Martin Holzman, Marek Habruň, Martin Ptáček

Jednali jsme o navýšení ceny na pořízení funkčního kufříku na 3.300,-
Balíčky jsou recyklovatelné, tj. vše z kufříku se nepoužije, a chtěli jsme ho mit maximálně flexibilní.
Obsah je uveden zde:
Produkční kufříky - PiCe Plzeň.xlsx
(7.12 KiB) Staženo 14 x
Pro: Pavel Šrámek, Daniel Kůs, Marek Habruň, Martin Ptáček
Proti: 0
Zdržel se: Martin Holzman

Re: Jednánání předsednictva MS Plzeň

Napsal: 18 črc 2019, 11:27
od Pavel.Sramek
18.7.2019 Jednání a hlasování předsednictva MS Plzeň o dalších schůzích MS Plzeň do konce roku 2019
Komunikační kanál Whatsapp

Předsedající: Daniel Kůs
Zapisovatel: Pavel Šrámek
Přítomni: Pavel Šrámek, Daniel Kůs, Martin Holzman, Marek Habruň, Martin Ptáček

Hlasování o termínech schůzí od sprna do prosince 2019.
Daniel Kůs: Navrhuji termíny schůzí MS Plzeň do konce roku 2019 analogicky s tim, jak byly tvořeny termíny předešlé: 21.10., 18.11., 16.12.

Pro: Pavel Šrámek, Daniel Kůs, Martin Holzman, Marek Habruň, Martin Ptáček
Proti: 0
Zdržel se: 0

Termíny řádných schůzí do konce roku 2019 jsou následující: 21.10., 18.11., 16.12.