12012022 KS PlK - Jednání o fungování krajské koalice

Fórum pro diskusi členů a registrovaných příznivců. Zde lze vyhlašovat závazná hlasování členů krajského sdružení.

Moderátoři: Krajsti predsedajici, PKS Plzeňský kraj

Uživatelský avatar
Michal.Ertl
Předseda/předsedkyně krajského sdružení
Příspěvky: 760
Registrován: 17 říj 2017, 22:11
Profese: IT s SŠ učitel
Bydliště: Sadová 625, Holýšov, Plzeňský kraj
Dal poděkování: 1338 poděkování
Dostal poděkování: 919 poděkování

12012022 KS PlK - Jednání o fungování krajské koalice

Příspěvek od Michal.Ertl »

Vážené pirátstvo,
z pověření PKS PlK, jako reakci na bod jednání 'informace ze zastupitelských klubů ' na schůzi KS PlK dne 10.1.2022 otevírám rozpravu o fungování krajské koalice.

Rozprava potrvá do 24. 1. do 18:00.

Nyní předávám předsedání tohoto jednání @Lukas.Barton .

Tito uživatelé poděkovali autorovi Michal.Ertl za příspěvky (celkem 6):
Jan.Janda, anon268, Ondrej.Dostal, Lukas.Barton, Vaclav.Rada, Vladimir.Vapenik
ime
608 473 460
WhatsApp
Uživatelský avatar
Lukas.Barton
Republikový výbor
Příspěvky: 1924
Registrován: 29 říj 2012, 15:36
Profese: Učitel, vědec.
Bydliště: Mirošov (okr. Rokycany)
Dal poděkování: 762 poděkování
Dostal poděkování: 2248 poděkování

Re: 12012022 KS PlK - Jednání o fungování krajské koalice

Příspěvek od Lukas.Barton »

Děkuji Michale za zahájení jednání a přebírám předsedání tomuto jednání.

Na krajské schůzi byla diskutována situace na kraji a postavení Pirátů v Radě kraje. Pokusím se shrnout v několika bodech věci tak, jak se mi je podařilo na schůzi zachytit, a se kterými má naše členská základna největší problém. Upozorňuji, že se jedná o záznam debaty členů, následný text nevyjadřuje stanoviska Pirátské strany ani zastupitelského klubu Pirátů, vztahuje se pouze ke krajské koalici a ničemu jinému a jedná se jen a pouze o naši interní debatu, ze které nelze dělat do schválení usnesení žádné závěry. Na konci pak přidávám návrh usnesení vyplývající z debaty, na kterém by mohla být největší shoda.

1, Rada kraje nejedná kolegiálně vůči koaličním partnerům.
Popis stavu: Zejména v posledních měsících není respektováno stanovisko Pirátů a STAN. ODS a TOP09 svou většinou v radě kraje válcuje Piráty a STAN a na sílu si v radě prosazuje vlastní návrhy bez ohledu na nesouhlas koaličního partnera, tedy nás.

Z jednání KS PlK: Nemalá část členů na jednání uvedla, že zásadně nesouhlasí s tím, aby “ODSka vyjebávala s Piráty” a pokud nebudeme v radě kraje respektováni jako plnohodnotný koaliční partner, tak je lepší v této koalici nebýt vůbec a nepodílet se hlasy našich zastupitelů na “nenažranosti ODSáků”.
Na schůzi byla ještě připomenuta historie, proč má ODS a TOP09 více členů rady než Piráti a STAN, ačkoliv máme více zastupitelů. S Piráty a STAN se do rady kraje vůbec nepočítalo a tak bylo naší jedinou šancí využít chamtivosti plzeňské ODS a nabídnout jim jak pozici hejtmana, tak kývnout i na to, že budou mít většinu v radě. Za tyto ústupky nám bylo slíbeno, že v radě nebudou Piráti a STAN přehlasováváni na sílu a naše stanoviska budou respektována. To bylo většinou dodržováno až do sněmovních voleb, ale po nich se ODSka chová jako puštěná ze řetězu a válcuje nás na sílu.

2, Toxická osoba Roman Jurečko.
Popis stavu: Lobbistu a kmotra ODS Romana Jurečka netřeba představovat. Piráti jasně deklarovali, že tato toxická osoba z komunální úrovně Plzně, která jedná v zájmu vlastním, nikoliv občanů Plzně či Plzeňského kraje, nebude nijak figurovat v krajské politice ani v pozicích jmenovaných radou či zastupitelstvem kraje. To bylo porušeno hned ze začátku koalice, kdy byl na sílu proti hlasům Pirátů a STAN jmenován do představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Našim zastupitelům pak bylo slíbeno, že je tam jen do konce roku 2021. Navzdory tomu rada kraje jmenovala 2022 Romana Jurečka do představenstva společnosti Klatovská nemocnice, a.s., kdy byli Piráti a STAN opět v radě na sílu přehlasováni. ODS a TOP09 opakovaně nerespektuje názor Pirátů a STAN a ani dohody z minulosti.

Z jednání KS PlK: Členská základna Pirátů nelibě nesla jmenování této toxické osoby již do představenstva Nemocnic Plzeňského kraje a.s. a byli jsme našimi krajskými zastupiteli ubezpečování, že je to jen dočasné, že do konce roku tato osoba zmizí. Jeho jmenování i v roce 2022 je podrazem a většina účastníků schůze vyslovila názor, že se jedná o překročení červené linie a pokud obratem nebude zjednána náprava, tak by měl náš zastupitelský klub ukončit členství v radě a raději jít do opozice. Lepší sedět čestně v opozici, než být tím, kdo pomáhá plzeňským kmotrům v získávání strategicky důležitých rozhodovacích pozic v kraji.

3, Neetické chování.
Popis stavu: Při vzniku koalice Piráti vznesli požadavek, že všichni koaliční zastupitelé budou jednat v souladu s etickým kodexem zastupitele Plzeňského kraje, který měl kraj již před příchodem Pirátů a není to žádný “Pirátský výmysl”. Zpočátku byla vůle koaličních partnerů uvést stav svých věcí, aby byly v souladu s etickým kodexem a to zejména s článkem 5 kodexu:
“Zastupitel vykonává pouze jednu veřejnou funkci jako uvolněnou, za níž je poskytována odměna z veřejných prostředků. V případě výkonu více uvolněných funkcí učiní zastupitel neodkladně, nejpozději však do 3 měsíců od vzniku tohoto stavu, kroky k jeho odstranění. Uvolněnou veřejnou funkcí se rozumí veřejná funkce uvolněného člena orgánů Plzeňského kraje, uvolněného člena orgánů zastupitelstva města či obce, poslance Parlamentu ČR a senátora Parlamentu ČR.”
Ani po roce fungování koalice však někteří zastupitelé za ODS nejsou v souladu s tímto kodexem.

Z jednání KS PlK: Takové chování je neetické a v přímém rozporu s etickým kodexem zastupitele Plzeňského kraje. Členové krajského sdružení Pirátů jsou toho názoru, že naši zastupitelé musí zjednat mezi koaličními zastupiteli okamžitou nápravu, neetické jednání nesmí být nadále tolerováno, koaliční zastupitelé měli rok na nápravu.

Závěr:
Většinový názor na krajské schůzi vedl k návrhu usnesení (pod písmenem B návrhu usnesení), který dává za úkol našim zastupitelům vznést požadavek nápravy věcí popsaných v předchozích třech bodech a to neprodleně s tím, že pokud nebude zjednána náprava byť jen v jediném bodě, dostávají krajští zastupitelé nařízeno vypovědět koaliční smlouvu. Jako rozhodný termín považujeme konec února 2022 a ani o den více, což je dostatečný čas pro nápravu všech bodů. Pro objektivní hlasování byla přidána ještě možnost (pod písmenem A návrhu usnesení), která uvádí, že jednání koaličních partnerů je v pořádku a krajští zastupitelé mohou nadále pokračovat ve své práci v radě kraje. Zazněl i ojedinělý názor, že by to krajští zastupitelé měli zabalit rovnou a nenechat se sebou nadále “vyjebávat”. Pro objektivnost hlasování přidávám i tuto možnost (pod písmenem C návrhu usnesení).

Návrhy usnesení A,B,C, které se navzájem vylučují a může být přijat jen jeden nebo žádný:

Návrh usnesení A:
KS PlK bere na vědomí informace o vývoji v Radě Plzeňského kraje a prohlašuje, že uvedené skutečnosti nejsou v rozporu s koaliční smlouvou a doporučuje krajským zastupitelům nadále setrvat a pracovat v rámci koalice bez dalších nároků vůči koaličním partnerům.

Návrh usnesení B:
KS PlK bere na vědomí informace o vývoji v Radě Plzeňského kraje a ukládá Pirátskému zastupitelskému klubu:
1, vyjednat a provést revokaci zásadních usnesení Rady kraje, které byly přijaty na sílu, tedy proti vůli všech čtyřech členů Rady za Piráty a STAN,
2, zajistit odvolání Romana Jurečka z představenstva Klatovské nemocnice a.s. a zajistit, že nebude jmenován na žádnou jinou pozici obsazovanou Radou nebo Zastupitelstvem Plzeňského kraje,
3, vyjednat a zajistit, že všichni koaliční zastupitelé budou dodržovat Etický kodex zastupitele Plzeňského kraje.
KS PlK stanovuje termín pro splnění třech jmenovaných bodů do 28. 2. 2022.
Pokud nebudou splněny všechny tři vyjmenované body ve stanoveném termínu, KS PlK nařizuje krajským zastupitelům za Piráty vypovědět koaliční smlouvu.

Návrh usnesení C:
KS PlK bere na vědomí informace o vývoji v Radě Plzeňského kraje.
KS PlK nařizuje krajským zastupitelům za Piráty okamžitě vypovědět koaliční smlouvu z důvodů:
1, nerespektování stanoviska Pirátů a opakované přehlasovávání v Radě Plzeňského kraje na sílu ze strany ODS a TOP09,
2, jmenování toxické osoby Romana Jurečka do Klatovské nemocnice a.s. přes odmítavé stanovisko Pirátů a STAN,
3, dlouhodobého nedodržování Etického kodexu zastupitele Plzeňského kraje některými zastupiteli za ODS.Jednání poběží do 24. 1. 2022. Do té doby lze diskutovat. 25. a 26. je doba na rozmyšlenou. Rozhodné hlasování bude probíhat standardní dvoukolovou volbou, kdy v prvním kole mají všichni 3 hlasy a projdou všechny návrhy, které dostanou nadpoloviční počet hlasů hlasujících a vítězným návrhem se stane ten, který ve druhém kole, kdy má již každý jen jeden hlas, dostane nejvyšší počet hlasů. Pokud v prvním kole nedostane žádný z návrhů nadpoloviční počet hlasů ukončí se jednání bez přijetí usnesení. Pokud dostane v prvním kole nadpoloviční počet hlasů jen jeden z návrhů, stává se automaticky návrhem konečným a druhé kolo se již nekoná. První kolo hlasová se bude probíhat 27. - 29. 1. a druhé kolo hlasování bude probíhat 30. - 31. 1.

Nyní otevírám rozpravu do 24. 1. a vzhledem k závažnosti situace následně svolám i jitsi schůzku pouze k tomuto tématu, kde budou moci naši zastupitelé odpovídat na další dotazy členů kraje a vést diskuzi.

Uživatelský avatar
Jiri.Rezek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 5241
Registrován: 23 čer 2009, 19:35
Profese: výzkumný pracovník
Bydliště: Sokolovská, Plzeň
Dal poděkování: 2025 poděkování
Dostal poděkování: 3090 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: 12012022 KS PlK - Jednání o fungování krajské koalice

Příspěvek od Jiri.Rezek »

Noo, to je pěkný! Děkuji @Lukas.Barton za shrnutí, ani jsem to takto v kostce nevěděl...Jako všechno má svoje hranice, takže nevím,no

Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Rezek za příspěvky (celkem 5):
Jan.Janda, Lukas.Barton, Robert.Magni, Ondrej.Dostal, Michal.Ertl
  1. místopředseda KS Plzeňský kraj tel.: 72tri 175 03devet
    místostarosta Plzeň 1
Uživatelský avatar
Petr.Vileta
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 34850
Registrován: 22 črc 2009, 18:12
Profese: Celkem Spokojený Důchodce
Bydliště: Plzeň 2
Dal poděkování: 31762 poděkování
Dostal poděkování: 25797 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: 12012022 KS PlK - Jednání o fungování krajské koalice

Příspěvek od Petr.Vileta »

@Lukas.Barton Obávám se, že KS PLK nemůže svým krajským zastupitelům nic nařizovat, nebo se pletu?

Jo a Koaliční smlouva https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2020/ ... AD_PlK.pdf
hlava VII. bod 3) ;)

Tito uživatelé poděkovali autorovi Petr.Vileta za příspěvky (celkem 2):
Michal.Ertl, Jiri.Snizek

Řadový člen, stínový ministr švihlých nápadů a fórista

Fide, sed cui fidas, vide.
Věř, ale komu věříš měř.

(Perchta z Pernštejna - Bílá paní)

Uživatelský avatar
Michal.Ertl
Předseda/předsedkyně krajského sdružení
Příspěvky: 760
Registrován: 17 říj 2017, 22:11
Profese: IT s SŠ učitel
Bydliště: Sadová 625, Holýšov, Plzeňský kraj
Dal poděkování: 1338 poděkování
Dostal poděkování: 919 poděkování

Re: 12012022 KS PlK - Jednání o fungování krajské koalice

Příspěvek od Michal.Ertl »

Petr.Vileta píše: 13 led 2022, 12:01

Obávám se, že KS PLK nemůže svým krajským zastupitelům nic nařizovat, nebo se pletu?

Může, ale oni nemusí uposlechnout a tím se vystavit riziku mnoha možných důsledků.

Slovo nařizuji vyjadřuje zásadní přesvědčení a doporučení je jen mírné zvážení.

ime
608 473 460
WhatsApp
Uživatelský avatar
Petr.Vileta
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 34850
Registrován: 22 črc 2009, 18:12
Profese: Celkem Spokojený Důchodce
Bydliště: Plzeň 2
Dal poděkování: 31762 poděkování
Dostal poděkování: 25797 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: 12012022 KS PlK - Jednání o fungování krajské koalice

Příspěvek od Petr.Vileta »

Michal.Ertl píše: 13 led 2022, 12:21
Petr.Vileta píše: 13 led 2022, 12:01

Obávám se, že KS PLK nemůže svým krajským zastupitelům nic nařizovat, nebo se pletu?

Může, ale oni nemusí uposlechnout a tím se vystavit riziku mnoha možných důsledků.

Slovo nařizuji vyjadřuje zásadní přesvědčení a doporučení je jen mírné zvážení.

Já myslel, jestli to není v rozporu s nějakým zákonem. Ale asi to fakt platí jen pro poslance a senátory. :?

Tito uživatelé poděkovali autorovi Petr.Vileta za příspěvek:
Michal.Ertl

Řadový člen, stínový ministr švihlých nápadů a fórista

Fide, sed cui fidas, vide.
Věř, ale komu věříš měř.

(Perchta z Pernštejna - Bílá paní)

Uživatelský avatar
Ondrej.Dostal
Návštěvník – nepatří k Pirátům
Příspěvky: 107
Registrován: 26 bře 2019, 18:12
Profese: právník, vysokoškolský učitel
Bydliště: J. Tomáška 506, Rokycany
Dal poděkování: 195 poděkování
Dostal poděkování: 256 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: 12012022 KS PlK - Jednání o fungování krajské koalice

Příspěvek od Ondrej.Dostal »

Děkuji @Lukas.Barton za shrnutí. Uvedené důvody nejsou nevýznamné a vyžadují projednání. Ale cílem by mělo být skončit na konci dne v lepší pozici, ne v horší. Několik obecných poznámek.

Nejsem si jist, jaká je vyjednávací pozice naše i ostatních hráčů, resp. naše i jejich BATNA ("best-alternative-to-negotiated-agreement"). Čísla v zastupitelstvu jsou stále stejná, ale proti loňsku je novým faktorem, že už je po celostátních volbách. Před nimi byly některé varianty krajských koalic toxické, nyní tomu tak být nemusí, jak i Lukáš do jisté míry naznačuje. Proto je nutno odhadnout, zda může ODS+TOP akceptovat i jinou většinu (tedy při jakémkoliv pokusu o nátlak se domluví s opozicí), nebo naopak zda může snadno vzniknout většina i bez nich (jsme-li s opozicí schopni jednat my), nebo něco mezi tím (jiná než současná vláda sice možná je, ale má náklady, které dokud nebudou překročeny, tak ke změně nedojde). Taky není axiomem 100% soudržnost koalic (ani na straně naší, ani na straně partnerů/oponentů), ani to, že v rámci partnerských stran jsou straníci po lidské stránce všichni z jedné party a navzájem se podporují...což bude IMHO klíčový aspekt.

S ohledem na komunálky je dobré si říci, zda/za jakou cenu je ještě lepší být "ve vládě" s možností řídit věci, a kdy je už reputačně lepší být v opozici.

Při vyjednávání bych všeobecně doporučil neutrácet politický kapitál na vyloučení určité osoby z orgánu či funkce (zejm. pokud by výsledkem nebylo nic než to, že si za sebe dosadí loutku). Lepší je soustředit se na získání vyvažující či kontrolní moci v příslušném orgánu.

Může se také stát, že některý z cílů se ukáže být "no-go", ale vznikne prostor vyjít vstříc jinde a jinak.

Proto na první dobrou bych se přikláněl k variantě B, ale s tím, že vyjednavačům bude dán prostor prozkoumat všechny lidské i politické možnosti a vyjednat co nejvíc.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Ondrej.Dostal za příspěvky (celkem 8):
Viktor.Krutina, Michal.Ertl, Jiri.Rezek, anon268, Roman.Sedlacek, Radek.Krejci, Olga.Sejrkova, Jana.Tomsikova
Uživatelský avatar
Pavel.Bosak
Komunální zastupitel/ka
Příspěvky: 210
Registrován: 08 bře 2018, 10:30
Profese: grafik
Dal poděkování: 166 poděkování
Dostal poděkování: 569 poděkování

Re: 12012022 KS PlK - Jednání o fungování krajské koalice

Příspěvek od Pavel.Bosak »

Já musím říct, že tohle jednání vítám. Na osobu Romana Jurečka jsem upozorňoval od počátku. Předvídal jsem, že ho tam budou chtít protlačit i přes původní slib. A na moje slova došlo. Tohle už je vyloženě facka. Jestli máme nějakou hrdost, nemůžeme si to nechat líbit. Je to symbol. Člověk, pro většinu Plzeňanů ztělesňující syndrom kmotrovství, podle mě nemá v tak klíčovém orgánu co dělat. Jestli je tohle daň za podíl Pirátů na moci, tak za mě je to daň až příliš vysoká. Buď nás začnou respektovat, nebo navrhuji skončit!

Uživatelský avatar
Jiri.Rezek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 5241
Registrován: 23 čer 2009, 19:35
Profese: výzkumný pracovník
Bydliště: Sokolovská, Plzeň
Dal poděkování: 2025 poděkování
Dostal poděkování: 3090 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: 12012022 KS PlK - Jednání o fungování krajské koalice

Příspěvek od Jiri.Rezek »

No, zřejmě jsem měl dát na první dojem, když jste ten návrh smlouvy přinesli a byli jste od PKS počastování slovy "no to si do pí... děláte pr....?!" Varinata "B" je jen oddálení problému. Reputační riziko je příliš velké.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Rezek za příspěvky (celkem 5):
Rudolf.Spotak, Michal.Ertl, Petr.Vileta, Lukas.Barton, Jan.Janda
  1. místopředseda KS Plzeňský kraj tel.: 72tri 175 03devet
    místostarosta Plzeň 1
Uživatelský avatar
Michal.Ertl
Předseda/předsedkyně krajského sdružení
Příspěvky: 760
Registrován: 17 říj 2017, 22:11
Profese: IT s SŠ učitel
Bydliště: Sadová 625, Holýšov, Plzeňský kraj
Dal poděkování: 1338 poděkování
Dostal poděkování: 919 poděkování

Re: 12012022 KS PlK - Jednání o fungování krajské koalice

Příspěvek od Michal.Ertl »

Varianta "B" je cesta k možné nápravě a velké upozornění, že s námi nelze vyjeb.... ale pouze vyjednávat.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Michal.Ertl za příspěvky (celkem 4):
Rudolf.Spotak, Viktor.Krutina, Olga.Sejrkova, anon268
ime
608 473 460
WhatsApp
Odpovědět

Zpět na „Krajské fórum Plzeňský kraj“