KF 05/2020 Jednací řád KS LBK - ROZPRAVA

Fórum pro diskusi členů a registrovaných příznivců. Zde lze vyhlašovat závazná hlasování členů krajského sdružení.

Moderátoři: Ondrej.Kolek, Koordinatori, PKS Liberecky kraj

Zamčeno
Uživatelský avatar
Ondrej.Kolek
Předseda krajského sdružení
Příspěvky: 1703
Registrován: 20 pro 2011, 17:05
Profese: chemik (technolog vývoje)
Bydliště: Dolní Černá Studnice
Dal poděkování: 1403 poděkování
Dostal poděkování: 1078 poděkování

KF 05/2020 Jednací řád KS LBK - ROZPRAVA

Příspěvek od Ondrej.Kolek »

Vážené Krajské fórum Libereckého kraje (KF LBK), zakládám obnovenou rozpravu nad záměrem vytvořit a schválit Jednací řád Krajského fóra Libereckého kraje (KF LBK).

V rozpravě prosím diskutujte o návrhu usnesení:(EDIT 200308: Ondřej Kolek)
Doba pro návrhy znění již uplynula, nyní lze už jen opravovat chyby návrhů neměnící podstatu jejich obsahu a diskutovat jejich klady a zápory.
Krajské fórum pro Liberecký kraj schvaluje návrh Jednacího řádu (JdŘ KF LBK) dle jednoho z přiložených návrhů znění, o kterých se hlasuje takto:
Možnost A: Původní návrh (JdŘ KF LBK_200301.odt, předložený Ondřejem Kolkem dne 29. 2. 2020")
Možnost B: Alternativní návrh (Alternativní JdŘ KF LBK.odt, podaný Václavem Židkem dne 7. 3. 2020)
Možnost C: Ukončení jednání bez usnesení
Možnost D: Ukončení jednání s usnesením (návrh usnesení podaný Janou Schlegelovou dne 7. 3. 2020)

Tento JdŘ LBK vejde v platnost v případě přijetí usnesení a to okamžikem zveřejnění výsledku hlasování.

(Pozn.: Výsledné znění návrhu JdŘ LBK bude uloženo na mrak.pirati.cz a prolinkováno do návrhu usnesení.)
(EDIT 200301: Ondřej Kolek: Na základě požadavku Kontrolní komise by odstraněn odkaz na google doc a návrh JdŘ LBK byl vložen do přílohy úvodního příspěvku)

(EDIT 200305: Ondřej Kolek)
Návrhy změn s členskou podporou:
Změna 1: Ondřej Kolek, 2. 3. 2020 - Nové znění § 25:
§ 25 Doplňovací volba
Pokud se některá funkce uvolní, předsedající zahájí jednání o doplňovací volbě v souladu s § 22. Mandát zvoleného člena zaniká skončením volebního období odpovídajícího orgánu krajského sdružení. V případě doplňovací volby člena krajského předsednictva se posune pořadí stávajících členů předsednictva s ohledem na uprázdněné místo tak, aby volné zůstalo poslední místo. Doplňovací volba probíhá vždy na místo posledního místopředsedy. Pokud probíhá doplňovací volba současně několika místopředsedů, postupuje se analogicky s tím, že pořadí nových členů předsednictva se určuje hlasováním.
Změna 2: Petr Jeník, 5. 3. 2020 - Nové znění § 21 (f):
§ 21 Nominace a navrhovaní kandidátů
f) Nominanty na pozici v kandidátní listině do komunálních voleb navrhují členové krajského fóra. Pokud je daná obec součástí oblasti vymezené místním sdružením, které je součástí daného krajského sdružení, nominanty na pozici v kandidátní listině do komunálních voleb navrhují členové tohoto místního sdružení, kteří zároveň v hlasování rozhodnou o pořadí jednotlivých kandidátů. Místním sdružením předloženou kandidátní listinu schvalují v hlasování členové krajského fóra.
(EDIT 200308: Ondřej Kolek)
Změna 3: David Drobný, 2. 3. 2020 - Nové znění § 11 Námitka:
§ 11 Námitka
(1) Námitka je návrh postupu, kterým krajské fórum zvažuje návrat k předchozímu stavu při zpochybnění správnosti jeho postupu. Všechny námitky je třeba podat bezprostředně (nejpozději však 36 hodin) po tom, co nastala namítaná skutečnost.
Změna 4: David Drobný, 5. 3. 2020 - Nové znění § 13 Rozhodující hlasování:
§ 13 Rozhodující hlasování
Rozhodující hlasování zahájí předsedající či jím pověřená osoba v oznámený čas. Rozhodující hlasování se konají pokud možno ve stejnou dobu. Zahrnují i případné námitky proti předchozímu postupu nebo návrhy jiného postupu, není-li stanoveno jinak. Rozhodující hlasování je vždy sčítané a probíhá korespondenčně, nestanoví-li předsedající ze závažných důvodů jinak.
Změna 5: David Drobný, 5. 3. 2020 - Nové znění § 41 Ukončení a přerušení zasedání:
§ 41 Ukončení a přerušení zasedání
(1) Předsedající všechny neprojednané body odročí na jiná jednání v budoucnu nebo zasedání přeruší, pokud je schválen odpovídající návrh postupu, uplynula vyhrazená doba nebo zasedání nemůže pokračovat.
a) Zasedání lze také ukončit nebo přerušit na návrh skupiny členů, který musí být schválen nadpoloviční většinou přítomných členů krajského sdružení. V takovémto případě se nejedná o korespondenční volbu a postupuje se podle § 39 odst. 4 a odst. 5. Odstavec 5 bude upřednostněn.
Změna 6: Petr Jeník, 6. 3. 2020 - Nové znění § 44 Vyhrazená rozhodnutí (odstranění odstavce kvůli křížení s § 21):
§ 44 Vyhrazená rozhodnutí
d) primární volby k výběru kandidátů na lídra, do čela a pro zbytek kandidátky pro komunální volby.
Pozn. O. Kolek: Ostatní body se adekvátně posunou.
Změna 7: David Drobný, 7. 3. 2020 - Nové znění § 25:
§ 16 Rozprava
(1) Úvodní slovo v rozpravě přednáší navrhovatel. Závěrečné slovo má navrhovatel každého návrhu v rozhodujícím hlasování, úkolovaný a odvolávaný.
a) Závěrečné slovo může mít i odpůrce návrhu, za předpokladu, že je členem krajského sdružení, a za předpokladu, že požádal předsedajícího o slovo největšího odpůrce v dané rozpravě. Žádost musí být ve vlastním příspěvku. V žádosti se povoluje pouze formulace: "Žádám o slovo odpůrce návrhu". V případě dvou a více žadatelů o slovo odpůrce návrhu získá slovo ten, který získal největší podporu přítomných.
(EDIT 200308)
Alternativní návrh znění JdŘ KF LBK s podporou dalšího člena podaný Václavem Židkem dne 7. 3. 2020 a následně upravený dne 8. 3. 2020.
(EDIT 200325)
Alternativní návrh znění usnesení s podporou dalšího člena podaný Janou Schlegelovou dne 9. 3. 2020.

Pozn.: Výše uvedené změny budou vloženy do přiloženého dokumentu v tomto příspěvku, před hlasováním.Motivace:
Možností by bylo postupovat dle Jednacího řádu Celostátního fóra (JdŘ CF), ale v minulosti jsme mnohokrát naráželi na fakt, že je příliš rigidní a nehodí se pro operativní a rychlejší práci v rámci menšího celku, tj. Krajského sdružení LBK (je to jako jít s dělem na vrabce). Existuje také doporučeného znění JdŘ pro oblastní sdružení sdružení. Z něj se vycházelo a byl dále upraven pro naše potřeby, viz starší návrh JdŘ KS LBK. Ten je zde použit pro závěrečné připomínkování jako pracovní verze.
Schválení nového JdŘ LBK je v souladu s cílem 1.4.1.1 Strategie 2020, jednáním PKS a příslušného úkolu v Redmine.

Historie:
O jednacím řádu pro naše krajské sdružení se bavíme nejméně od roku 2017. Vznikly k tomuto tématu 2 rozpravy, které byly sloučeny dohromady:
KF 14/2017 Jednací řád KS LiK
KF LiK 34/2018 Nový Jednací řád KS LiK - ROZPRAVA
Krom další rozpravy uvedené výše a komentářů v navrhovaném dokumentu k dokončení zbývalo od minule málo, viz zejména:
Jan.Tempel píše:
02 pro 2019, 13:21
Je potřeba dořešit minimálně 2 věci
  • Určit, zda potřebujeme krajské odbory (administrativní, finanční, mediální, případně i personální apod). Za mne ano
  • Vymyslet, jakým způsobem budeme provádět nominace pro komunální volby. Krajské jsou jasné a děláme je správně, ale v komunálu, zvlášť v menších městech, by připadalo v úvahu i jiné řešení a to to, které jsme použili naposledy, tedy že zvolený lídr nominoval rovnou celou kandidátku a ta prošla schválením KF. Ani tak bych ale nechtěl KF upřít možnost, soustředit se na významné město zvlášť a umožnit kandidátku volit postupně, jako do kraje a jinam. Tedy že by byly dva systémy.
Pozn.: Především je třeba do návrhu doplnit tabulku pro určování velikosti skupiny členů. Z formálních důvodů je před dokončením potřeba také zkontrolovat odkazy a dplnit poznámky pod čarou dle provedených změn (ideálně v době na rozmyšlenou.
----------------------------------------------

EDIT (200229, Ondřej Kolek): Velikost skupiny členů je pro toto jednání stanovena na 2 členy KF LBK.

Rozprava potrvá do 14. 3. 2020 24:00 h SEČ (potrvá celkem 14 dní).
a) Návrhy na změnu usnesení včetně znění návrhu JdŘ lze podávat nejpozději 7 dnů před koncem jednání (tj. do 7. 3. 2020, 24:00).
Pozn.: Doba pro navrhování = Doba od zahájení jednání do lhůty pro návrhy usnesení, během které lze předkládat návrhy jiných usnesení a navrhovatelé mohou tyto své návrhy v mezích přijatelnosti měnit.
Tato doba byla na základě návrhu prodloužena o 4 dny do 11. 3. 2020 do 24 h.
b) Doba na rozmyšlenou potrvá do vyhlášeného konce rozpravy, tj. do 14. 3. 2020 24:00 h SEČ.
Pozn.: Doba na rozmyšlenou = Doba od lhůty pro návrhy usnesení do zahájení rozhodujícího hlasování), během které lze již předkládat pouze návrhy postupu a předložené návrhy usnesení lze měnit pouze jazykovými nebo jinými redakčními úpravami, které nemají vliv na jejich význam.

Následně bude zahájeno hlasování v Heliosu, které potrvá 48 h.
Přílohy
JdŘ KF LBK_200301.odt
(34.31 KiB) Staženo 20 x
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ondrej.Kolek za příspěvky (celkem 2):
Marek.Forster, Ondrej.Novosad
Krajské předsednictvo LK; Garant bodu Věda a Výzkum; ondrej.kolek@pirati.cz
"Podle ovoce poznáte dobrý či špatný strom"

Uživatelský avatar
Jan.Tempel
Člen KS Liberecký kraj
Příspěvky: 400
Registrován: 15 říj 2016, 08:53
Profese: IT specialista
Dal poděkování: 254 poděkování
Dostal poděkování: 443 poděkování

Re: KF 05/2020 Jednací řád KS LBK - ROZPRAVA

Příspěvek od Jan.Tempel »

Ondro, tohle jsem měl za úkol já, nevím proč se do toho pouštíš.

Takže doplňuju další věci.

V rámci PKS jsme se dohodli, že předložím zmenšený Jednací řád, protože ke stávajícímu se nebyl nikdo schopen vyjádřit.
Novou verzi předkládám zde: https://docs.google.com/document/d/1UU3 ... sp=sharing

A navrhuji prodloužení jednání až do 21.3., abychom si dokázali naprosto jasně vymezit, co a jak chceme. U předchozího jsme to nedokázali za 3 roky.

Navrhovaný jednací řád je sběrem z jednacích řádů některých dalších sdružení. Zkoumal jsem i výhrady, které v jejich sdruženích měli k JdŘ při schvalování, nebo v průběhu času. Je v něm několik věcí, které stojí za zvážení a je potřeba, abychom se k nim vyjádřili a dobrali se kompromisního návrhu.
Zastupitel a předseda Kontrolního výboru - Železný Brod

Uživatelský avatar
Vaclav.Zidek
Republikový výbor
Příspěvky: 1292
Registrován: 06 dub 2018, 18:25
Profese: OSVČ
Dal poděkování: 1167 poděkování
Dostal poděkování: 1803 poděkování

Re: KF 05/2020 Jednací řád KS LBK - ROZPRAVA

Příspěvek od Vaclav.Zidek »

Jaká je teď platná velikost skupiny pro navrhování členského podnětu? Když se tedy JdŘ CF neřídíme, tak žádné čísla nikde nejsou.

Sice vytrvale tvrdíš i proti rozhodnutí, že pro nás neplatí JdŘ CF (navzdory výkladu AO a RK), ale zajímalo by mne proč jsi pro jeho akceptaci, když většina krajů to udělala, nebo případně jen doladila doplňkem a nepsala komplet nový řád.

A opravdu navrhuješ do usnesení dokument bez vypořádaných námitek?
Václav Židek

Telefon: 775 198 038, Email: vaclav.zidek@pirati.cz
Facebook: https://www.facebook.com/vaclav.zidek

Uživatelský avatar
Ondrej.Kolek
Předseda krajského sdružení
Příspěvky: 1703
Registrován: 20 pro 2011, 17:05
Profese: chemik (technolog vývoje)
Bydliště: Dolní Černá Studnice
Dal poděkování: 1403 poděkování
Dostal poděkování: 1078 poděkování

Re: KF 05/2020 Jednací řád KS LBK - ROZPRAVA

Příspěvek od Ondrej.Kolek »

Jan.Tempel píše:
29 úno 2020, 13:24
Ondro, tohle jsem měl za úkol já, nevím proč se do toho pouštíš.

Takže doplňuju další věci.

V rámci PKS jsme se dohodli, že předložím zmenšený Jednací řád, protože ke stávajícímu se nebyl nikdo schopen vyjádřit.
Novou verzi předkládám zde: https://docs.google.com/document/d/1UU3 ... sp=sharing

A navrhuji prodloužení jednání až do 21.3., abychom si dokázali naprosto jasně vymezit, co a jak chceme. U předchozího jsme to nedokázali za 3 roky.

Navrhovaný jednací řád je sběrem z jednacích řádů některých dalších sdružení. Zkoumal jsem i výhrady, které v jejich sdruženích měli k JdŘ při schvalování, nebo v průběhu času. Je v něm několik věcí, které stojí za zvážení a je potřeba, abychom se k nim vyjádřili a dobrali se kompromisního návrhu.
Honzo,
vyhlásil jsem to, protože jsi sám řekl, že to do 29. 2. dotáhneš, viz úkol v Redmine, a není to hotové a narážíme dokola na problém, že to nemáme.
Tu verzi v úvodu jsem prošel a je v pořádku. Bylo kolem toho sposta diskuze a připomínek, stačí to dotáhnout (viz tvá vyjádření v odkazované rozpravě 34/2018). Jednání de facto trvá více než dlouho a nemá smysl ho prodlužovat. Naposledy jsme na tvou žádost posouvali termín z 21. 1. (který KF schválilo ve Strategii 2020) do toho 21. 2. Za tu dobu se v tom nic neudělalo. Proto jsem přistoupil k akci.
Tvůj dnešní návrh beru v patrnost.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ondrej.Kolek za příspěvek:
Helena.Vondrakova
Krajské předsednictvo LK; Garant bodu Věda a Výzkum; ondrej.kolek@pirati.cz
"Podle ovoce poznáte dobrý či špatný strom"

Uživatelský avatar
Ondrej.Kolek
Předseda krajského sdružení
Příspěvky: 1703
Registrován: 20 pro 2011, 17:05
Profese: chemik (technolog vývoje)
Bydliště: Dolní Černá Studnice
Dal poděkování: 1403 poděkování
Dostal poděkování: 1078 poděkování

Re: KF 05/2020 Jednací řád KS LBK - ROZPRAVA

Příspěvek od Ondrej.Kolek »

Vaclav.Zidek píše:
29 úno 2020, 13:56
Jaká je teď platná velikost skupiny pro navrhování členského podnětu? Když se tedy JdŘ CF neřídíme, tak žádné čísla nikde nejsou.

Sice vytrvale tvrdíš i proti rozhodnutí, že pro nás neplatí JdŘ CF (navzdory výkladu AO a RK), ale zajímalo by mne proč jsi pro jeho akceptaci, když většina krajů to udělala, nebo případně jen doladila doplňkem a nepsala komplet nový řád.

A opravdu navrhuješ do usnesení dokument bez vypořádaných námitek?
Vašku
Nikoli, nic takového jsem nenavrhnul. Možnost pro návrhy změn usnesení je přeci jasně v úvodním příspěvku uvedena. Viz:
"a) Návrhy na změnu usnesení včetně znění návrhu JdŘ lze podávat nejpozději 7 dnů před koncem jednání (tj. do 7. 3. 2020, 24:00).
Pozn.: Doba pro navrhování = Doba od zahájení jednání do lhůty pro návrhy usnesení, během které lze předkládat návrhy jiných usnesení a navrhovatelé mohou tyto své návrhy v mezích přijatelnosti měnit."
Pro vyjasnění nastavuji velikost členské skupiny na 2 členy KF LBK.
Přestaň mi, prosím, podsouvat, co jsem neřekl. Děláš to tak často, že už nevím, co tím sleduješ. Snažím se pro KS LBK v dobré víře dělat to, co jsem měl v kandidátském prohlášení a byl s tím zvolen, a na čem jsme se mj. usnesli v rámci KF.
Krajské předsednictvo LK; Garant bodu Věda a Výzkum; ondrej.kolek@pirati.cz
"Podle ovoce poznáte dobrý či špatný strom"

Uživatelský avatar
Jan.Tempel
Člen KS Liberecký kraj
Příspěvky: 400
Registrován: 15 říj 2016, 08:53
Profese: IT specialista
Dal poděkování: 254 poděkování
Dostal poděkování: 443 poděkování

Re: KF 05/2020 Jednací řád KS LBK - ROZPRAVA

Příspěvek od Jan.Tempel »

Na schůzi PKS jsme se jasně dohodli, že JdŘ do “konce února předložím ke schválení”, rozpravu beru jako schvalovací proces. Stejně tak jsme se shodli na tom, že bude lepší předložit jiný a snazší, přesto předkládáš původní, který ano, odmítl jsem nechat schválit, protože prostě nepřipustím ke schválení nedodělek. Byly tam 2-3 věci mnou jasně označené k řešení a nikdo nenavrhnul nic, já v tomto odmítal rozhodnout sám. Tvá vyjádření směřovala jen k tomu, že bychom to měli schválit.
Zastupitel a předseda Kontrolního výboru - Železný Brod

Uživatelský avatar
Ondrej.Kolek
Předseda krajského sdružení
Příspěvky: 1703
Registrován: 20 pro 2011, 17:05
Profese: chemik (technolog vývoje)
Bydliště: Dolní Černá Studnice
Dal poděkování: 1403 poděkování
Dostal poděkování: 1078 poděkování

Re: KF 05/2020 Jednací řád KS LBK - ROZPRAVA

Příspěvek od Ondrej.Kolek »

Jan.Tempel píše:
29 úno 2020, 15:37
Na schůzi PKS jsme se jasně dohodli, že JdŘ do “konce února předložím ke schválení”, rozpravu beru jako schvalovací proces. Stejně tak jsme se shodli na tom, že bude lepší předložit jiný a snazší, přesto předkládáš původní, který ano, odmítl jsem nechat schválit, protože prostě nepřipustím ke schválení nedodělek. Byly tam 2-3 věci mnou jasně označené k řešení a nikdo nenavrhnul nic, já v tomto odmítal rozhodnout sám. Tvá vyjádření směřovala jen k tomu, že bychom to měli schválit.
Bohužel, nic takového není v zápise z jednání PKS. Naopak bylo odsouhlaseno, že to bude 28. 1. schválené, posunul jsem termín na tvou žádost na 28. 2. a to jsi nerozporoval. Znění úkolu bylo jasné: "Jednací řád KF LBK (JdŘ KF LBK) je navržen a schválen nebo je usneseno, že bude používán JdŘ CF.", viz s cílem 1.4.1.1 Strategie 2020, jednáním PKS a příslušného úkolu v Redmine.

Prostě to zohledni v tomto jednání a je to. Chtěl jsem jenom, aby se to začalo hýbat.
Krajské předsednictvo LK; Garant bodu Věda a Výzkum; ondrej.kolek@pirati.cz
"Podle ovoce poznáte dobrý či špatný strom"

Uživatelský avatar
Vaclav.Zidek
Republikový výbor
Příspěvky: 1292
Registrován: 06 dub 2018, 18:25
Profese: OSVČ
Dal poděkování: 1167 poděkování
Dostal poděkování: 1803 poděkování

Re: KF 05/2020 Jednací řád KS LBK - ROZPRAVA

Příspěvek od Vaclav.Zidek »

Ondrej.Kolek píše:
29 úno 2020, 15:29
Vaclav.Zidek píše:
29 úno 2020, 13:56
Jaká je teď platná velikost skupiny pro navrhování členského podnětu? Když se tedy JdŘ CF neřídíme, tak žádné čísla nikde nejsou.

Sice vytrvale tvrdíš i proti rozhodnutí, že pro nás neplatí JdŘ CF (navzdory výkladu AO a RK), ale zajímalo by mne proč jsi pro jeho akceptaci, když většina krajů to udělala, nebo případně jen doladila doplňkem a nepsala komplet nový řád.

A opravdu navrhuješ do usnesení dokument bez vypořádaných námitek?
Vašku
Nikoli, nic takového jsem nenavrhnul. Možnost pro návrhy změn usnesení je přeci jasně v úvodním příspěvku uvedena. Viz:
"a) Návrhy na změnu usnesení včetně znění návrhu JdŘ lze podávat nejpozději 7 dnů před koncem jednání (tj. do 7. 3. 2020, 24:00).
Pozn.: Doba pro navrhování = Doba od zahájení jednání do lhůty pro návrhy usnesení, během které lze předkládat návrhy jiných usnesení a navrhovatelé mohou tyto své návrhy v mezích přijatelnosti měnit."
Pro vyjasnění nastavuji velikost členské skupiny na 2 členy KF LBK.
Přestaň mi, prosím, podsouvat, co jsem neřekl. Děláš to tak často, že už nevím, co tím sleduješ. Snažím se pro KS LBK v dobré víře dělat to, co jsem měl v kandidátském prohlášení a byl s tím zvolen, a na čem jsme se mj. usnesli v rámci KF.
No vlastně navrhujes v návrhu usnesení.
V rozpravě prosím diskutujte o návrhu usnesení:
Krajské fórum pro Liberecký kraj schvaluje návrh Jednacího řádu (JdŘ KF LBK) dle přiloženého návrhu znění.
Tento JdŘ LBK vejde v platnost v případě přijetí usnesení a to okamžikem zveřejnění výsledku hlasování.

(Pozn.: Výsledné znění návrhu JdŘ LBK bude uloženo na mrak.pirati.cz a prolinkováno do návrhu usnesení.)
Václav Židek

Telefon: 775 198 038, Email: vaclav.zidek@pirati.cz
Facebook: https://www.facebook.com/vaclav.zidek

Uživatelský avatar
Vaclav.Zidek
Republikový výbor
Příspěvky: 1292
Registrován: 06 dub 2018, 18:25
Profese: OSVČ
Dal poděkování: 1167 poděkování
Dostal poděkování: 1803 poděkování

Re: KF 05/2020 Jednací řád KS LBK - ROZPRAVA

Příspěvek od Vaclav.Zidek »

Tak zcela konkrétně - jaké budou počty pro skupiny navrhovatelů? V dokumentu nejsou doplněny. Pokud nepřijde alternativní návrh, tak shvalíme dokument bez této konkretizace?
počty.png
§ 6 Přístup na jednání
(1) Na jednání má přístup člen krajského sdružení a dále registrovaný příznivec vykonávající funkci volenou krajským fórem, nebo předsednictvem krajského sdružení.
Na jednání strany by měl mít přístup jakýkoliv člen strany bez ohledu na krajskou příslušnost - viz Stanovy (členská práva)
(2) Předsedajícím je předseda nebo pověřený místopředseda krajského sdružení, případně pověřený vedoucí předseda administrativního odboru krajského sdružení, případně koordinátor(ka) krajského sdružení (KoKS, dříve také KoDo).3) Jiný přítomný člen nebo registrovaný příznivec může jednání krajského fóra předsedat, jen pokud tak stanoví jednací řád nebo je schválen takový návrh postupu.
Jednoznačně jsem proti předsedání jednání kordinátorem krajského sdružení, pokud není zároveň členem. Vedení jednání (napřiklad před hlasováním lídra kandidátky) může mít politické důsledky a proto by zodpovědnost neměl nést zaměstnanec strany, který je nečlen. V takové roli podlehá nařízení svých zaměstnavatelů a mohl by mu někdo nařídit ukončení rozpravy nebo odebrání slova někomu z přítomných, či jeho vykázání, aniž by za takové rozhodnutí nesl politickou zodpovědnost. I u člena strany se musí hlasovat o jeho předsedáním schválením návrhu postupu, zaměstnanec nemůže mít větší práva než nejvyšší orgán strany (zaměstnavatele) a tedy člen CF.

EDIT: znovu nahrání obrázku
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vaclav.Zidek za příspěvek:
Jan.Tempel
Václav Židek

Telefon: 775 198 038, Email: vaclav.zidek@pirati.cz
Facebook: https://www.facebook.com/vaclav.zidek

Uživatelský avatar
Jan.Tempel
Člen KS Liberecký kraj
Příspěvky: 400
Registrován: 15 říj 2016, 08:53
Profese: IT specialista
Dal poděkování: 254 poděkování
Dostal poděkování: 443 poděkování

Re: KF 05/2020 Jednací řád KS LBK - ROZPRAVA

Příspěvek od Jan.Tempel »

Co kdybychom se věnovali tomu zmenšenému JdŘ? Když už po něm byla poptávka? Nebo to byla zas zbytečná práce? :)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jan.Tempel za příspěvky (celkem 2):
Vaclav.Zidek, Daniela.Weissova
Zastupitel a předseda Kontrolního výboru - Železný Brod

Zamčeno

Zpět na „Krajské fórum Liberecký kraj“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host