KF KHK 15/2019 - Nároky na krajské zastupitele a základní pravidla hry v KHK

Fórum pro diskusi členů a registrovaných příznivců. Zde lze vyhlašovat závazná hlasování členů krajského sdružení.

Moderátoři: Koordinatori, PKS Kralovehradecky kraj

Uživatelský avatar
Arnost.Stepanek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 284
Registrován: 19 čer 2018, 10:27
Profese: Kouč, podporovatel
Bydliště: Hradec Králové
Dal poděkování: 335 poděkování
Dostal poděkování: 472 poděkování
Kontaktovat uživatele:

KF KHK 15/2019 - Nároky na krajské zastupitele a základní pravidla hry v KHK

Příspěvek od Arnost.Stepanek »

Vážené pirátky a piráti,

zahajuji tímto z pověření PKS KHK jednání KF KHK ohledně projednání a schválení dokumentu "Nároky na krajské zastupitele a základní pravidla hry v KHK".
Jako výchozí dokument byl použit podobný dokument z Plzeňského kraje
info zde: viewtopic.php?f=89&t=48400&p=634048&hil ... le#p634048

Upravili jsme ho, vyřadili z něj body, které nám nepřišly zcela praktické, či realizovatelné, několikrát jsme ho editovali a nakonec jako PKS doporučili ke schválení KF.
Cílem dokumentu je popsat naše očekávání od krajských zastupitelů a stanovit si jasná pravidla hry. Souhlas s tímto dokumentem by měl být součástí prohlášení kandidáta.

Dokument ZDE : https://docs.google.com/document/d/18CM ... sp=sharing

Pro projednávání navrhuji následující postup:
Rozprava k tomuto dokumentu bude trvat 3 dny, následně proběhne hlasování o případných pozměňovacích návrzích (s podporou skupiny členů) a hlasování o dokumentu jako celku.
Všechny pozměňovací návrhy pište prosím tak, aby bylo jasné, co by se odkud mělo vyřadit, co by se kam mělo přidat, případně kde by se jaká formulace měla nahradit jinou.

EDIT: na návrh @Stanislav.Stipl prodloužíme rozpravu prodloužíme o 1 týden, hlasování bude 18.11.
Všechny drobné úpravy (chybějící tečky, nenavazující číslování, ... upravuji v dokumentu na google, odkaz výše)
Nároky na krajské zastupitele a základní pravidla hry v KHK

Část první
Vize

Cílem Pirátů je dát Královéhradeckému kraji takové zastupitele, kteří budou prospěšní svému kraji a jeho občanům. Zastupitele, kteří se své funkci v zastupitelstvu věnují zodpovědně a kteří vnímají svou roli jako službu všem občanům, neupřednostňují zájmy pouze části z nich na úkor ostatních.
Zastupitele, kteří prosazují základní prvky Pirátské politiky a Pirátské dvanáctero (https://www.pirati.cz/program/dlouhodoby/dvanactero/). V rámci Královéhradeckého kraje prosazuje zejména klíčové prvky pirátského volebního programu - viz volební program pro Královéhradeckého kraj.

Část druhá
Nároky na kandidáty a na budoucí zastupitele

Piráti do zastupitelstva kraje kandidují samostatně, jejich kandidátka je v primárních volbách otevřená i pro registrované příznivce. Primární volby se řídí volebním řádem a o sestavení kandidátky rozhoduje Krajské fórum, tedy všichni členové Pirátů v kraji.
Piráti vítají zájem příznivců jít s námi do krajských voleb a stát se krajskými zastupiteli. Všichni uchazeči o kandidaturu (členové i příznivci) se musí zavázat plnit program Pirátů a přijmout standardy jednání Pirátských zastupitelů a reprezentantů. Výzva k účasti v primárních volbách, přihlášení a hlavní jednání bude probíhat na fóru krajského sdružení.


Nároky, které uchazeč o kandidaturu musí bezpodmínečně splňovat:
(podmínka zařazení do primárních voleb)


1, Bezúhonnost. Požadujeme čistý trestní rejstřík. Postačuje osobní prohlášení, pouze na výslovnou žádost krajského předsednictva Pirátů kandidát předsednictvu předloží výpis z trestního rejstříku. U společensky méně závažných trestných činů (např. neúmyslné zavinění dopravní nehody a další) může předsednictvo rozhodnout o tom, že tento záznam v trestním rejstříku není překážkou pro přihlášení se do primárních voleb, kandidát však takovou skutečnost musí uvést jako informační povinnost.

2, Obecnou znalost Pirátského dlouhodobého programu a základů pravidel jednání Pirátů.

3, Vyslovit souhlas s:
a, Kandidaturou
b, Demokratickým minimem (https://bit.ly/2SpZL1Y)

4, Informační povinnost. Po každém uchazeči o kandidaturu požadujeme, aby členskou základnu informoval na internetovém fóru o následujících skutečnostech ještě před hlasováním v primárních volbách:
4.1 zda je trestně stíhán, nebo zda je proti němu vedeno exekuční či insolvenční řízení.
4.2 zda v současné době zastává funkci či vykonává činnost, která by mohla být vykládána jako střet zájmů s výkonem funkce zastupitele či radního, a komentář, jak chce s tímto případným střetem zájmů naložit v případě zvolení.
4.3 zda v posledních deseti letech byl členem, či nějak spolupracoval s jinou politickou stranou, nebo zda kandidoval ve volbách a na jiné kandidátce než Pirátské nebo Pirátské koaliční.
4.4 zda vykonává nějakou veřejnou funkci nebo je členem komisí či výborů kraje či obcí, dozorčích či správních rad krajem či obcemi ovládaných obchodních společností a za koho je do nich nominován.

5, Kandidát se v případě zvolení zavazuje:
5.1 Vstoupit do Pirátského krajského klubu zastupitelů a zůstat v něm po celé funkční období. V případě, že je zastupitel ze zastupitelského klubu vyloučen, nebo z něj odejde z vlastní vůle, je povinen vyvodit z toho pro sebe patřičné důsledky, Rozejde-li se zastupitel ideově s programem, za který byl zvolen, je jeho morální povinností zvážit další setrvání ve funkci zastupitele.
5.3 Ctít právní předpisy a plnit povinnosti z nich vyplývající řádně a včas.
5.5 Prosazovat program Pirátů a řídit se usneseními Krajského fóra Pirátů a Pirátského krajského klubu zastupitelů.
5.6 Nebude „prát špinavé prádlo“​ na veřejnosti a nebude řešit neshody s kolegy, či koaličními partnery přes média či veřejné, a to ani komentáři na sociálních sítích.
5.7 Ctít jednací řád klubu.
5.8 Pravidelně informovat členskou základnu o svém výkonu funkce. Četnost a formu si určí zastupitelský klub.
5.9 Dodržovat standardy pirátského zastupitele (viz tento dokument níže)

U kandidáta na lídra a u kandidátů na čelní místa se očekává aktivní komunikace na pirátském fóru v době primárních voleb a účast na krajské schůzi, kde bude na program jednání zařazeno “grilování” kandidátů. Každý z kandidátů musí mít na webu pirati.cz vyplněný profil. S tvorbou profilu v případě zájmu pomůže krajský koordinátor.


Část třetí
Lídr kandidátky a čelní kandidáti

Lídr kandidátky je přirozený kandidát na hejtmana nebo člena rady, pokud Pirátský Krajský Klub Zastupitelů neurčí jinak.

Co očekáváme od lídra kandidátky a čelních kandidátů:
1, Erudovanost - znalost Pirátského programu a přehled o krajské politice.
2, Reprezentativnost a mediální gramotnost - slušné a kultivované vystupování.
3, Organizační a manažerské schopnosti.
4, Schopnost týmové spolupráce, respektování kolektivních rozhodnutí.

V rámci kampaně očekáváme:
1, Věnování kampani maximum možného času.
2, Aktivní účast na jednáních a činnosti volebního výboru, aktivní role při tvorbě programu a propagačních materiálů.
3, Účast na předvolebních debatách a mediální propagace jeho osoby jako lídra Pirátů.
4, Pozitivní motivace ostatních kandidátů.
5, Osobní finanční zainteresovanost v kampani. Nechceme po kandidátech žádné finanční příspěvky, ale budeme rádi, pokud si dopravu a další drobné vedlejší výdaje v kampani zajistí na vlastní náklady.


Část čtvrtá
Ostatní kandidáti

Ostatní kandidáti (10. až 50. místo kandidátky) jsou kandidáti, kteří mají šanci stát se zastupiteli díky preferenčním hlasům.
Očekáváme zejména obecnou znalost Pirátského programu., slušné a kultivované vystupování respektování kolektivních rozhodnutí a pokud možno účast na předvolebních akcích.


Část pátá
Závazky KS KHK vůči kampani

1, KS KHK (Krajské sdružení Královéhradeckého kraje) ustanoví krajský volební výbor, určí jeho předsedu a ponechává autonomii výboru v rozhodování ve všech oblastech předvolební kampaně včetně zacílení prostředků na kampaň.

2, KS KHK vyslovuje předběžný záměr poskytnout volebnímu výboru cca 600 tis. Kč na volební kampaň.
(podmíněno schválením rozpočtové kapitoly v rozpočtu KS KHK na rok 2020)

3, KS KHK vyčlení část pracovního fondu krajské mediální spojky, aby mohla v rámci své náplně práce vykonávat funkci koordinátora kampaně.

5, KS KHK vyzve všechny členy a příznivce k aktivní účasti na kampani. Účast členů a příznivců je však dobrovolná, nemůže být vynucována a záleží čistě na motivačních schopnostech volebního výboru, kolik členů a příznivců do kampaně vtáhne.

6, KS KHK uvolní dle možností prostory Královéhradeckého Pirátského centra (KRAPICE) pro potřeby kampaně.
7, KS KHK zajistí volebního zmocněnce, kterým bude koordinátor krajského sdružení. Komunikace s úřadem bude vedena přes datovou schránku.


Část šestá
Pirátský krajský klub zastupitelů

1, Zvolení kandidáti do zastupitelstva kraje založí Pirátský krajský klub zastupitelů (dále jen PKKZ) a stanoví si vlastní jednací řád a organizační strukturu. Vnitřní pravidla PKKZ jsou v souladu se základními pravidly popsanými zde.
2, PKKZ se řídí povolební strategií a stejnými standardy jako Pirátská strana v Královéhradeckém kraji.
4, PKKZ respektuje názor krajské členské základny a jedná v souladu​ s programem Pirátů (případně koaličním programem). PKKZ v zastupitelstvu ani v radě ​nehlasuje pro​ usnesení, které je v rozporu s usnesením krajského fóra.
5, PKKZ pravidelně informuje KS KHK o své činnosti a plnění volebního programu.


Část sedmá
Standardy pirátských zastupitelů

Zastupitelé za Pirátskou stranu jsou reprezentanti Pirátů a proto se od nich jakož i od celého zastupitelského klubu očekává plnění formálních standardů Pirátů, i když se nebude jednat o členy Pirátské strany. Jedná se zejména o:

Vedení a přehledné zveřejňování odměn všech zastupitelů i zástupců dosazených klubem
vedení lobbistických kontaktů v souladu s předpisem (https://wiki.pirati.cz/law/navrhy/lobbing). Pro vedení lobbistických kontaktů budou zastupitelé používat standardní nástroje Pirátské strany.
Zveřejňování všech uzavřených smluv, včetně zveřejnění koaliční smlouvy
Obsazování postů na základě odbornosti. Je-li to účelné a možné, piráti podporují otevřená veřejná výběrová řízení.
Dodržování komunikačního minima (https://wiki.pirati.cz/rules/komin#komunikacni_minimum)

Část osmá
Ostatní ustanovení

V případech sporů či nejasností těchto pravidel je jejich výkladem a rozhodováním pověřeno Předsednictvo KS KHK.

Tento dokument je nedílnou součástí “prohlášení kandidáta do Krajských voleb” a podáním kandidatury s ním kandidát vyjadřuje souhlas.
Hlasování proběhlo od 25.11. do 27.11.2019, výsledek hlasování:

Ve věci usnesení o schválení dokumentu "Nároky na krajské zastupitele a základní pravidla hry v KHK" jsme se usnesli následovně:

celkem 22 hlasujících,
Pro navržené usnesení 5
Pro ukončení jednání bez přijetí usnesení 17

Končím tedy toto jednání bez přijetí usnesení. Díky :-)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Arnost.Stepanek za příspěvky (celkem 4):
Adam.Valenta, Dusan.Plch, Anna.Ungerova, Martin.Jiranek
Arnošt Štěpánek
**********************************************************
"Dobrý hráč hraje tam, kde je puk právě teď. Výborný hráč hraje tam, kde puk bude za chvíli"
Wayne Gretzky

Uživatelský avatar
Dusan.Plch
Místní předsednictvo
Příspěvky: 262
Registrován: 15 led 2018, 09:10
Profese: IT specialista
Bydliště: Hradec Králové
Dal poděkování: 354 poděkování
Dostal poděkování: 144 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KF KHK 15/2019 - Nároky na krajské zastupitele a základní pravidla hry v KHK

Příspěvek od Dusan.Plch »

Ahoj
díky @Arnost.Stepanek za první výkop, pár připomínek, snažil jsem se o stručnost a věcnost

už v první části dokumentu se odkazuje na "volební program pro Královéhradeckého kraj." tak ten jsem fakt nikde nenašel

Část druhá
Dále článek 5.1 je zde nedokončená věta " V případě, že je zastupitel ze zastupitelského klubu vyloučen, nebo z něj odejde z vlastní vůle, je povinen vyvodit z toho pro sebe patřičné důsledky, " Co se stane když vyvodí důsledky, případně jaké důsledky
Bod 5.2 zde zcela chybí

Část třetí
"Lídr kandidátky je přirozený kandidát na hejtmana nebo člena rady, pokud Pirátský Krajský Klub Zastupitelů neurčí jinak." Zde se domnívám, že by mělo dojít k hlasování na fóru kraje a odhlasovat, že leader je kandidát na hejmana případně člena rady, zde o tom nemůže sám o sobě rozhodnout jen Krajský klub zastupitelů

Část čtvrtá
Ostatní kandidáti zde mám trošku rozpor za čelní kandidáty považuji top5 a ne top 10, to je pak v rozporu s bodem části 4. Osobně kandiduji na pozici 6-20 a sám sebe jako radního nevidím a ani se do toho neženu, nemám zkušenosti a tak velký střelec nejsem

část pátá
kde byl záměr o 600 000 na kampaň? jsem to asi nějak přehlédl a v žádném zápise o tom zmínka není až zde (prosím porovnání s předchozími krajskými volbami)

část šestá
PKZ si stanoví jednací řád, který bude v souladu s pirátskámi principi a volebním programem (je takový jednací řád již pro stávající krajské zastupitle, kde ho případně najdeme?)
Naposledy upravil(a) Dusan.Plch dne 06 lis 2019, 09:07, celkem upraveno 2 x.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Dusan.Plch za příspěvek:
Anna.Ungerova
Plch D.
2. místopředseda MS Hradec Králové

Uživatelský avatar
Anna.Ungerova
Člen KS Královehradecký kraj
Příspěvky: 129
Registrován: 27 říj 2013, 14:22
Profese: veterinární lékařka
Dal poděkování: 345 poděkování
Dostal poděkování: 323 poděkování

Re: KF KHK 15/2019 - Nároky na krajské zastupitele a základní pravidla hry v KHK

Příspěvek od Anna.Ungerova »

Vedení a přehledné zveřejňování odměn všech zastupitelů i zástupců dosazených klubem
vedení lobbistických kontaktů v souladu s předpisem
Řekla bych, že za "klubem" by měla být čárka :)

Uživatelský avatar
Pavel.Bulicek
Krajský zastupitel
Příspěvky: 538
Registrován: 09 srp 2013, 12:00
Profese: SW analytik v energetice
Bydliště: Hradec Králové
Dal poděkování: 96 poděkování
Dostal poděkování: 268 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KF KHK 15/2019 - Nároky na krajské zastupitele a základní pravidla hry v KHK

Příspěvek od Pavel.Bulicek »

Podobá se to tedy tomu co jsme měli před komunálkama.

ad 1. bezúhonost - prosím promyslete, zde se většinou uvádí úmyslný trestný činí)
Pavel Bulíček

Uživatelský avatar
Arnost.Stepanek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 284
Registrován: 19 čer 2018, 10:27
Profese: Kouč, podporovatel
Bydliště: Hradec Králové
Dal poděkování: 335 poděkování
Dostal poděkování: 472 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KF KHK 15/2019 - Nároky na krajské zastupitele a základní pravidla hry v KHK

Příspěvek od Arnost.Stepanek »

Ufff, ty mi dáváš :-) tak postupně
Dusan.Plch píše:
06 lis 2019, 06:55
Ahoj
díky @Arnost.Stepanek za první výkop, pár připomínek, snažil jsem se o stručnost a věcnost

už v první části dokumentu se odkazuje na "volební program pro Královéhradeckého kraj." tak ten jsem fakt nikde nenašel
máš pravdu, ten se bude tvořit ... už teď jsou zřejmé obrysy celostátního programu pro krajské volby, je o tom diskuse např. ZDE
viewtopic.php?f=632&t=47978&start=50
Dusan.Plch píše:
06 lis 2019, 06:55

Část druhá
Dále článek 5.1 je zde nedokončená věta " V případě, že je zastupitel ze zastupitelského klubu vyloučen, nebo z něj odejde z vlastní vůle, je povinen vyvodit z toho pro sebe patřičné důsledky, " Co se stane když vyvodí důsledky, případně jaké důsledky
Bod 5.2 zde zcela chybí
5.2 máš pravdu, přečísluji
5.1 - věta bude dokončena tečkou :-) Když zastupitel, který za nás byl zvolen a rozejde se s námi důsledky nevyvodí, nemáme žádný zákonný nástroj, než morální apel ...
Dusan.Plch píše:
06 lis 2019, 06:55
Část třetí
"Lídr kandidátky je přirozený kandidát na hejtmana nebo člena rady, pokud Pirátský Krajský Klub Zastupitelů neurčí jinak." Zde se domnívám, že by mělo dojít k hlasování na fóru kraje a odhlasovat, že leader je kandidát na hejmana případně člena rady, zde o tom nemůže sám o sobě rozhodnout jen Krajský klub zastupitelů
popovídáme o tom, tohle jsme převzali - ale souhlasím s tím. Může totiž nastat situace, že bude účelné (např. z důvodu sestavení koalice), nechat tuto pravomoc na rozhodnutí klubu ... Situaci, kdy se např. klub dohodne s koaličními partnery, že hejtmanem za piráty bude někdo jiný než lídr kandidátky a pak to KF neschválí bych faaakt nechtěl :-)

Otočím to - i my můžeme při jednáních o koalici požadovat, že hejtman nebude lídr kandidátky někoho z našich potenciálních partnerů - ale pak čekáš od vyjednávacího týmu, že má mandát o tom jednat a rozhodnout.
Dusan.Plch píše:
06 lis 2019, 06:55
Část čtvrtá
Ostatní kandidáti zde mám trošku rozpor za čelní kandidáty považuji top5 a ne top 10, to je pak v rozporu s bodem části 4. Osobně kandiduji na pozici 6-20 a sám sebe jako radního nevidím a ani se do toho neženu, nemám zkušenosti a tak velký střelec nejsem
Volební řád https://wiki.pirati.cz/rules/vr číká, že čelní kandidáti jsou kandidáti na 1/7 nejvyššího přípustného počtu kandidátů zaokrouhleno nahoru - v případě krajských voleb tedy 9 - takže z tohoto pohledu kandiduješ i do čela kandidátky :-)
Dusan.Plch píše:
06 lis 2019, 06:55
část pátá
kde byl záměr o 600 000 na kampaň? jsem to asi nějak přehlédl a v žádném zápise o tom zmínka není až zde (prosím porovnání s předchozími krajskými volbami)
záměr této částky je v rozpočtu na 2020, který teď v PKS usilovně řešíme. Samozřejmě rozpočet (i tento výdaj) podléhá schválení KF - ale z pohledu na čísla a volební výdaje v ostatních krajích se zdá být spíše "při zdi".
S minulými volbami to asi nejde úplně porovnat - tam jsme měli úplně jiné cíle a nešli jsme do nich sami - spíš nám přijde rozumné se držet best practices v ostatních krajích.
Dusan.Plch píše:
06 lis 2019, 06:55
část šestá
PKZ si stanoví jednací řád, který bude v souladu s pirátskámi principi a volebním programem (je takový jednací řád již pro stávající krajské zastupitle, kde ho případně najdeme?)
add1 - mám za to, že jednací řád je úmluvou členů PKKZ a vztahuje se k tomu, jak bude klub jednat procesně. Volební program do něj asi úplně nepatří.
Pirátské principy myslím, řešíme tím, že odkazujeme na soulad se základními pravidly popsanými zde (která zase odkazují na principy. Jestli máš nápad, jak to tam dát lépe, exaktněji, dej to jako pozměňovák

add 2 - takový řád zatím v KHK není, musí si ho vytvořit PKKZ, ale inspirace bude celá řada ... namátkou třeba zde jednací řád zastupitelského klubu na Praze 4 viewtopic.php?t=46510
Arnošt Štěpánek
**********************************************************
"Dobrý hráč hraje tam, kde je puk právě teď. Výborný hráč hraje tam, kde puk bude za chvíli"
Wayne Gretzky

Uživatelský avatar
Arnost.Stepanek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 284
Registrován: 19 čer 2018, 10:27
Profese: Kouč, podporovatel
Bydliště: Hradec Králové
Dal poděkování: 335 poděkování
Dostal poděkování: 472 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KF KHK 15/2019 - Nároky na krajské zastupitele a základní pravidla hry v KHK

Příspěvek od Arnost.Stepanek »

Anna.Ungerova píše:
06 lis 2019, 08:42

Řekla bych, že za "klubem" by měla být čárka :)
Díky, upraveno :-)
Arnošt Štěpánek
**********************************************************
"Dobrý hráč hraje tam, kde je puk právě teď. Výborný hráč hraje tam, kde puk bude za chvíli"
Wayne Gretzky

Uživatelský avatar
Arnost.Stepanek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 284
Registrován: 19 čer 2018, 10:27
Profese: Kouč, podporovatel
Bydliště: Hradec Králové
Dal poděkování: 335 poděkování
Dostal poděkování: 472 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KF KHK 15/2019 - Nároky na krajské zastupitele a základní pravidla hry v KHK

Příspěvek od Arnost.Stepanek »

Pavel.Bulicek píše:
06 lis 2019, 09:26
ad 1. bezúhonost - prosím promyslete, zde se většinou uvádí úmyslný trestný činí)
Díky, dávám k zamyšlení i ostatním, můžeme ošetřit i jakkoli jinak, je to náš společný dokument :-)
Arnošt Štěpánek
**********************************************************
"Dobrý hráč hraje tam, kde je puk právě teď. Výborný hráč hraje tam, kde puk bude za chvíli"
Wayne Gretzky

Uživatelský avatar
Stanislav.Stipl
Republikový výbor
Příspěvky: 2054
Registrován: 04 úno 2012, 23:32
Profese: programátor
Dal poděkování: 1543 poděkování
Dostal poděkování: 3108 poděkování

Re: KF KHK 15/2019 - Nároky na krajské zastupitele a základní pravidla hry v KHK

Příspěvek od Stanislav.Stipl »

Navrhuji prodloužit rozpravu o 1 týden. Podle jednacího řádu jsou 3 dny minimum, ale vzhledem k důležitosti a rozsahu dokumentu by si to těch pár dnů snad zasloužilo :-)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Stanislav.Stipl za příspěvky (celkem 4):
Dalibor.Zahora, Dusan.Plch, Arnost.Stepanek, jaroslav.dvorsky

Uživatelský avatar
Arnost.Stepanek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 284
Registrován: 19 čer 2018, 10:27
Profese: Kouč, podporovatel
Bydliště: Hradec Králové
Dal poděkování: 335 poděkování
Dostal poděkování: 472 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KF KHK 15/2019 - Nároky na krajské zastupitele a základní pravidla hry v KHK

Příspěvek od Arnost.Stepanek »

Stanislav.Stipl píše:
08 lis 2019, 11:02
Navrhuji prodloužit rozpravu o 1 týden. Podle jednacího řádu jsou 3 dny minimum, ale vzhledem k důležitosti a rozsahu dokumentu by si to těch pár dnů snad zasloužilo :-)
Souhlas, hlasování pustíme po 18.11. - aspoň toho nebudeme hlasovat tolik najednou a bude dostatek času na prostudování a doladění. Čím lepší ten dokument bude, tím déle nám vydrží :-)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Arnost.Stepanek za příspěvek:
Martin.Jiranek
Arnošt Štěpánek
**********************************************************
"Dobrý hráč hraje tam, kde je puk právě teď. Výborný hráč hraje tam, kde puk bude za chvíli"
Wayne Gretzky

Uživatelský avatar
Martin.Jiranek
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 238
Registrován: 03 čer 2010, 09:53
Profese: analytik, marketingový specialista
Bydliště: Trutnov
Dal poděkování: 398 poděkování
Dostal poděkování: 435 poděkování

Re: KF KHK 15/2019 - Nároky na krajské zastupitele a základní pravidla hry v KHK

Příspěvek od Martin.Jiranek »

Předpokládám, že i v reakci na toto potřebné usnesení počítáme s tím, že další volby na kandidátku do kraje začneme provádět až po schválení tohoto dokumentu, aby měli všichni kandidáti možnost se s tímto seznámit a případně zvážit svou účast na kandidátce...

Edit: Reakce na dobrý point Líby...
Naposledy upravil(a) Martin.Jiranek dne 12 lis 2019, 21:30, celkem upraveno 1 x.
Zastupitel Trutnov
Zastupitel Královéhradecký kraj
Poslanec za Piráty

Odpovědět

Zpět na „Krajské fórum Královéhradecký kraj“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host