Nové časy Jihočeského krajského fóra

Fórum pro diskusi členů a registrovaných příznivců. Zde lze vyhlašovat závazná hlasování členů krajského sdružení.

Moderátoři: Koordinatori, PKS Jihocesky kraj

Uživatelský avatar
Jiri.Princ
Člen KS Jihočeský kraj
Příspěvky: 209
Registrován: 24 bře 2015, 12:07
Profese: Obchodník se zemědělskou technikou
Dal poděkování: 67 poděkování
Dostal poděkování: 69 poděkování

Nové časy Jihočeského krajského fóra

Příspěvek od Jiri.Princ »

Ahoj piráti,

nějak jsem určitý čas neměl náladu mít k něčemu připomínky, nebo něco kritizovat, ale ta doba už nastala. Právo, morálka, pravidla,…..už zase dostávají v Jižních Čechách nafrak.
Je po volbách předsednictva JčK, kde naši noví vyvolení, zvoleni svou dvanáctičlennou klakou
(z 60 jihočeských členů pouze 25% mandát) započali normalizaci, tvrdý a rychlý postup k upevnění pozic.
Josef ŠPAK, který nás na schůzi v J.Hradci brilantně odposlouchával i po skončení naší schůze, jako nový chef, prahnoucí po stabilizaci svého postu okamžitě urguje kontrolní komisi
aby, tak jak někteří v 50 letech rychle zazářil a zavděčil se:

#3 Aktualizováno uživatelem Josef Špak před 5 dnů
Uplynulo 33 dnů, 3 hodiny a 33 minut od předání stížnosti rozhodčí komisi. Vím proč se to protáhlo, ale stejně bych se asi měl pro jistotu připomenout. Děkuju za pochopení a přeju pevné nervy.

Nějak jsem při tom brouzdání našel i tato nechutně tvrdá obvinění a udání, adresovaná kontrolní komisi, která :
1. Již byla uvedena v důvodové zprávě k usnesení KPS v březnu při rušení MS v J.Hradci
2. Jsem já a Olda ve svých obhajobách všechna vyvrátili
3. Byla důvodem k trestu – zrušení MS v J.H., tudíš je nelze k opakovanému trestu používat
4. Byla nařízena shora z Prahy bez špetky opory důkazní či faktické –
- viz dopis L.Kolaříka našemu MSS

k chatu

Na Facebooku jste přáteli
Pracuje pro osvč
Chodil(a) do školy SOŠ Blatná
Žije v Písek, Jihočeský Kraj, Czech Republic
3. 2. 2019 18:28Ahoj, vy jste fakt blázni, Michálek se mě každý pondělí ptá, jestli už jsme to vyřešili, Ivan už tam chtěl jet a vy si pořád myslíte že za to může Urban. Na jednání Republikového předsednictva jste zařazeni do kolonky hned vedle posranejch výberek do dozorčích rad v Plzni a Brně. Jestli Vás teď nezruší kraj, zruší vás pak RP nebo Rozhodčí komise, která už to má taky na stole. Nechali jste to zajít moc daleko.....Mě osobně je to fuk, ja dostal podněty, ty jsem zpracoval a předložil k rozhodnutí kraji.....Ale vy byste měli přestat s tou paranoiou, zvednout hlavu a rozhlídnout se. Není to vy a Urban, ale vy Pirátská strana.


Teď tedy ještě z důvodů maximální transparentnosti a informování pirátského fóra posílám, zveřejňuji tento udavačský dopis :

Stížnost kontrolní komisi
V souladu s rozhodčím řádem podávám následující stížnost ve věci závažného porušení stanov a dalších předpisů.
Účastníci řízení
1. Předsednictvo KS Jihočeský kraj, zastoupeno Lukášem Koláříkem (stěžovatel)
2. Oldřich Máca (odpůrce)
Vylíčení rozhodných skutkových okolností
I.
Oldřich Máca byl 3. kandidátem Pirátů v komunálních volbách 2018 v Jindřichově Hradci (1. pozice obsazena M. Mácovou), člen předsednictva místního sdružení Jindřichův Hradec (do jeho zrušení zásadním hlasováním KF 24. 2. 2019) a zástupce Jihočeského kraje v Republikovém výboru (do jeho odvolání 13. 3. 2019). Už sestavování kandidátky v roce 2018 probíhalo za podezřelých okolností: nedodržení podmínek kandidatury, bez řádného oznámení schůze, na které měla proběhnout volba, konání schůze mimo území místního sdružení v Sezimově Ústí. Územím MS bylo město Jindřichův Hradec. Podrobnosti jsou uvedeny v důvodové zprávě k návrhu PKS na zrušení místního sdružení. Tato předchozí pochybení nejsou hlavním předmětem stížnosti, protože je máme za vyřešené zrušením místního sdružení a odvoláním odpůrce z RV. Slouží k dokreslení situace a k odůvodnění návrhu rozhodčího nálezu níže.
II.
Místní sdružení Jindřichův Hradec si neschválilo povolební strategii, jen jakési mlhavé torzo (bod 6 zápisu ze schůze v Sezimově Ústí dne 17. 9. 2019. Odpůrce byl vedoucím čtyřčlenného volebního štábu (ve složení M. Mácová, O.Máca, O.Lešetický, J. Princ), a měl rozhodující hlas pro případ rovnosti hlasů. Po volbách odpůrce netransparentně vyjednal koaliční smlouvu v Jindřichově Hradci. Na tuto skutečnost byl několikrát upozorněn a požádán o doplnění informací, protože lépe informovala i konkurence. V registru kontaktů a schůzek stále není ke dni podání stížnosti žádný záznam odpůrce. Oldřich Máca smlouvu podepsal neoprávněně, protože nebyla schválena příslušným fórem. Oldřich Máca dlouhodobě úmyslně brání zveřejnění koaliční smlouvy. Ke zveřejnění se zavázal například na schůzi KF v Českém Krumlově 9. 3. 2019 ale ke zveřejnění stále nedošlo, přestože o to byl požádán PKS JčK 18. 6. 2019 a bylo mu to uloženo na zasedání KF v bodě 6 dne 30. 6. 2019 ve lhůtě do 4. 7. 2019. Na dotaz, kolik času pro vyhledání a zveřejnění smlouvy potřebuje, na zasedání nedokázal odpovědět. Toto jednání je buď nepříčetné, nebo spíše dobře promyšlené a zcela záměrné.
III.
Výsledkem je stav porušení rozhodného práva, úmyslně udržovaný odpůrcem. V Jindřichově Hradci je ze dvou zástupců zvolených na kandidátní listině Pirátů jeden v opozici a jedna v radě. K ustavení klubu volených zástupců ani nikdy nedošlo. Členka rady (Jana Burianová) u sebe nemá kompletní platnou koaliční smlouvu, podle níž by se měla řídit. Smlouva není zveřejněná na systémech strany či na webu města. Dokonce není dostupná ani žádostí o informace dle infozákona. Jediný, o kom je známo, že má u sebe smlouvu, konkrétně “až ji najdu v kanceláři tak ji ukážu”, je sám odpůrce (zdroj).
Tvrzení porušení předpisů
1. Oldřich Máca se dopustil závažného porušení stanov dle §5 odst. 2 a RŘ - zavrženíhodného porušení základních programových cílů strany, konkrétně čl. 2 odst. 2 písm. a, f Stanov tím, že (a) omezuje a odpírá veřejnosti informace o obsahu koaliční smlouvy a o svých jednáních nepoužíváním registru kontaktů a schůzek, (f) omezuje občanům města efektivní účast na rozhodování během volebního období i ve volbách samotných. Bez zveřejnění smlouvy nelze hodnotit plnění závazků, které byly v koaliční smlouvě ujednány, například koaličního programu.
2. Oldřich Máca se dopustil závažného porušení stanov dle §5 odst. 2 písm. e RŘ, opakovaného poškození dobrého jména strany tím, že se jako představitel strany choval nevhodně dovnitř strany i navenek, porušoval vnitrostranické předpisy, a toto jednání nadále trvá. Lze doložit vyslechnutím svědků, záznamy z jednání a pohovorem s odpůrcem (osobně nebo telefonicky).
3. Neoprávněným podpisem koaliční smlouvy a jejím nezveřejněním odpůrce porušil také Organizační řád, zejména §26 odst. 1 a 2 a §29 odst. 3 OŘ.
4. Odpůrce porušil Předpis o lobbingu jako člen místního předsednictva, tj. jako představitel strany dle §3 písm. a), nezveřejněním informací o svých kontaktech a schůzkách na systémech strany způsobem dostupným pro širokou veřejnost dle §4 odst 1 ani přes opakované výzvy.
Vyjádření k přijatelnosti stížnosti
Stížnost je podle mého názoru přijatelná (§ 11 RŘ), neboť:
1. Smírného řešení nelze dosáhnout, protože opakované pokusy o smír zveřejněním koaliční smlouvy a doplněním evidence kontaktů a schůzek byly bezvýsledné.
2. Zálohu na úhradu nákladů řízení ve výši 300 Kč jsem složil dne 24. 7. 2019 na hlavní bankovní účet České pirátské strany s účelovým určením ve prospěch rozhodčí komise (odkaz).
Návrh výroku rozhodčího nálezu
Proto navrhuji, aby rozhodčí komise vydala následující rozhodčí nález (§ 4 RŘ):
1. Neukládáním záznamů do evidence schůzek, neoprávněným podpisem koaliční smlouvy a úmyslným utajováním platného znění koaliční smlouvy se Oldřich Máca dopustil závažného porušení stanov, Organizačního řádu a Předpisu o lobbingu.
2. Za tato porušení odpůrce odpovídá, protože vedl související jednání, jediný disponuje koaliční smlouvou a osobně ji podepsal.
3. Odpůrci se pozastavuje členství do zjednání nápravy.
4. Oldřich Máca je povinen zjednat nápravu tak, že zveřejní koaliční smlouvu v platném znění včetně všech dodatků a podpisů zúčastněných na Pirátském fóru v sekci Krajské fórum Jihočeský kraj do 5 dnů od vydání rozhodčího nálezu.
5. Odpůrci se zakazuje kandidovat za Českou pirátskou stranu a zastávat volené funkce v České pirátské straně.
6. Odpůrce je povinen nahradit náklady řízení České pirátské straně převodem na bankovní účet 2100048174/2010 s účelovým určením ve prospěch rozhodčí komise a KS Jihočeský kraj do 5 dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu.
Přehled odkazů na zdroje:
Usnesení PKS JčK na redmine 18. 6. 2019
Zápisy ze schůzí v Jindřichově Hradci
KF JčK 3/2019 - Zrušení MS Jindřichův Hradec
KF JčK 4/2019 - Zasedání KF v Českém Krumlově 9.3.2019
členský podnět pro 6/2019
KF JčK 6/2019 Odvolání krajského zástupce v RV - rozprava
KF JčK 10/2019 - Zasedání KF v Jindřichově Hradci 30.6.2019
KF JčK 11/2019 - Zneužívání postavení KP a porušování stranických předpisů v jihočeském kraji
Zápisy ze zasedání Krajského fóra Jihočeský kraj
Zápis z posledního zasedání KF JčK, usnesení ke koaliční smlouvě + diskuse. Body 6, 7, 8, 13
Popis povolebních jednání v Jindřichově Hradci od protistrany


Zdravím všechny dobré piráty druhé kategorie
J.Princ
Podání #144
« Předchozí | 14/14 | Další »

Prošetření Václava Urbana
Přidáno uživatelem Nechci zde již být před téměř 5 roky. Aktualizováno před více než 3 roky.
Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Petros Michailidis
Cílová verze:
-
Začátek:
15.10.2014
Uzavřít do:
25.10.2014
% Hotovo:

0%
Odhadovaná doba:
________________________________________
Popis
h3. Podáno v "podatelně":podatelna-kontrolni-komise-f233/prosetr ... 26520.html
Ahoj,
dlouho jsem se k tomuto kroku odhodlával a přemýšlel zda-li ho udělat. Dnes mě Václav Urban přesvědčil, že je to opravdu kritice nepřístupný člověk, který kolem sebe paranoidně kope, místo toho, aby uznal, že jeho chování v pozici předsedy není v pořádku. Pravděpodobně je kvalitním grafikem, ovšem ne vhodnou osobou pro vedení kraje. Toto oznámení jsem měl KK doručit již dávno. Otálel jsem kvůli osobním sporům a antipatiím s Václavem Urbanem, proto nezahajuji vlastní vyšetřování, ale dávám podnět mým kolegům.
Nyní k věci:
1) Žádám KK o přešetření platnosti volby předsednictva JčK ze 16.11.2013. Volba proběhla nestandartně. Hlasovalo se veřejně (ač je to ve stanovách výslovně zakázáno), pořadí místopředsedů bylo Václavem Urbanem určeno po vzoru Zelených - tedy klíč dle pohlaví. Členové předsednictva tedy nebyli voleni svobodně, ale dle předem daného klíče (pořadí místopředsedů je tedy nereprezentativní, je určeno klíčem dle pohlaví, ne vůli členstva).
Hlasování o předsednictvu proběhlo tedy tak, že se nejdříve veřejně odhlasoval Václav Urban, po té se musela přihlásit jedna žena, která byla odhlasována, poté jeden muž atd. Zápis zde: jihocesky-kraj-f90/krajske-forum-v-tabo ... 19477.html Poznat to z něj není, je třeba vyslechnout účastníky.
Myslím, že předsednictvo je nelegitimní. Hodně dlouho jsem přemýšlel jestli to nechat být, protože tohle teoreticky může vést k tomu, že veškeré jeho rozhodnutí jsou nelegální. Omlouvám se všem, kteří to případně budou muset po Václavovi uklízet.
2) Žádám o prošetření postupů Václava Urbana ve funkci předsedy JčK v těchto případech:
a) Okolo neschválené koalice v Týně nad Vltavou (nenapadám výsledek, tedy její neschválení, napadám postupy jaké byly použity) - zde je třeba pročíst kompletně věci, které zminuji v mém oznámení kandidatury: post340214.html#p340214 (u bodu dva jsem omylem nasměroval na příspěvek níže, ale čtěte od vrchu) - a nyní k jednotlivým proviněním, kterých se Václav dopustil: Hlasování (a především vyhlášení hlasování bez potřebných podkladů - viz Ivo Vlasatý ve vlákně s hlasováním předsednicva) před tím než vím o čem přesně je proti Pirátskému dvanácteru i demokratickému minimu (které jsou na úrovni stanov a pokládají samotný základ pirátství), v tomto je třeba prošetřit i Miroslava Svátka a Janu Rohovou (ta ovšem zpětně argumentovala, osobně mi to přišlo jako obhajoba tak trochu ex post, ale alespoň si udržela tvář). Václav si vlákna pojmenovával jak se mu chtělo (to je jen drobnost, které si všimněte pro dokreslení), před samotným hlasováním rozeslal hromadnou zprávu členů. Na tuto zprávu dle mě neměl povolení od šéfa AO, ale to by tak nevadilo, kdyby byla neutrální (jiné než neutrální hromadné zprávy se nesmí rozesílat). Ovšem ta zpráva byla dokonce úmyslně nepravdivá (mimochodem ač se jednalo o koalici s TOP a Zelenými, tak byla zpráva nadepsána "Hlasování o případné koalici s TOP09 v Týně n. Vlt." ti zelení tak nějak zmizeli) viz :
__ "Ahoj Piráti, dávám hlasovat o schválení či zamítnutí této koalice.
Hlasujte zde: krajske-forum-jihocesky-kraj-f408/hlasovani-o-pripadne-koalici-s-top09-v-tyne-n-vlt-t24579.html
Jednali jsme zde: post333517.html
Protože se zároveň jedná o revizi rozhodnutí krajského předsednictva, dovolím si za sebe obhájit zamítavý postoj předsednictva k této koalici.
1. Topka v Týně balancuje na 5% hranici a Piráti měli Topce pomoct nepropadnout. Než Honza zjistil, že s tím bude mít potíž, vůbec nezmínil Zelené. Pravděpodobný výsledek této koalice bude ten, že Topka dostane 1 mandát, a bude poškozena image Pirátů. Topku bych naopak s radostí nechal propadnout. Ať Topce pomůže, kdo chce, ale my bychom to být neměli.
2. Jan Novák nemá moji důvěru a už s tím zřejmě nic nenadělá."__
První bod je úmyslně zavádějící a vyjádřil jsem se k němu ještě v diskuzi předtím, než Václav rozeslal tuto hromadnou poštu. Vyvrátil jsem tam tuto myšlenku (oblibu místní TOPky nelze určit na základě výsledku v komunálních volbách v 8,5 tisícovém městě kde kandiduje 12 uskupení a deset jich je v zastupitelstvu; v krajských volbách měla TOPka v Týně nadprůměrný výsledek oproti zbytku kraje), ale Václav úmyslně na to nereagoval, i když měl k dispozici informace, které tyto jeho názory vyvracejí a odselal tuto hromadnou zprávu. Vidíme zde jasné a podpásové ovlivńování. (samotné členské hlasování pak proběhlo v době kdyby Mighty Sounds - kdo nezná googlete - ale to Václav nejspíš nevěděl)
• Václav tedy porušil pirátské dvanáctero, demokratické minimum, úmyslně si psal názvy vláken tak aby se mu hodily (ne, neutrálně), podával úmyslně zavádějící informace a zneužíval možnosti hromadných zpráv.
b) Pravidelná ignorace - Zde nereaguje na dotaz Václava Málka ( jihocesky-kraj-f90/krajske-forum-v-tabo ... 19477.html ); zde rezignace Václava Klecandy - jihocesky-kraj-f90/rezignace-vlakno-pro ... 23960.html také je zde třeba doplnit, že za celou dobu od doby co si Václav Urban všiml, že Václav Klecanda chce rezignovat nevivinul žádnou aktivitu pro jeho výměnu. Věc se začala řešit až po mých a Ljubiných urgencích. Ono kdyby jsme si projeli celé naše fórum najdeme těhle věcí více.
3) Hlasování o injekcích od MO: Ten už byl podán, ale já to spojuji s tímto podnětem k prošetření, hlasování zde: krajske-predsednictvo-jihocesky-kraj-f3 ... 26453.html (Celý je to šaškárna; dávám to sem i když se už - minimálně na potřetí - ty injekce od MO mění, takže toto hlasování vlastně není k ničemu, ale ukazuje to Václavovi metody).
Suma sumárum: Považuji Václava Urbana za nezpůsobilého předsednického postu, na kterém sedí po nelegitimním hlasování (nerozporuji to, že v případě tajné volby by byl pravděpodobně zvolen) a myslím, že pokud se vše rychle vyšetří měla by RK Václava zbavit předsednictví a zakázat mu výkon veřejných funkcí.
Historie
#1 Aktualizováno uživatelem Nechci zde již být před téměř 5 roky
• Přiřazeno nastaven na Petros Michailidis
#2 Aktualizováno uživatelem Nechci zde již být před téměř 5 roky
• Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
#3 Aktualizováno uživatelem Petros Michailidis před téměř 5 roky
Ivo Vlasatý - svědectví
Nejprve tedy věcně k bodu podání č.1, jak jsem byl požádán:
Je pravda, že se hlasovalo veřejně. Jčk byl dlouho personálně slabý, měli jsme nedostatek zkušených členů, místo Václava Urbana to nikdo dělat nechtěl a na předsedu jsem ho podpořil i já, přestože za ideálního lídra jsem ho nepovažoval už tehdy. Tak jsme se veřejně na schůzi domluvili, kdo bude kandidovat a dokonce i v jakém pořadí. Sám jsem taky podporoval kandidáty tak, aby předsednictvo bylo "genderově" vyvážené, krom toho v něm navíc byl zástupce každého okresního města. Jasně zaznělo, že je to napadnutelné, přesto jsme se rozhodli takto a nejsem si vědom, že by na kohokoliv byl vyvíjený nátlak. Mohlo to proběhnout tak, že by se hlasovalo tajně o stejných lidech, jen by možná bylo trochu jiné pořadí.
Tohle podání je formálně oprávněné, nicméně účelové, Honza se tím snaží zbavit krajského předsedy. Není jediný, kdo má s Václavovým stylem vedení problém, ale mrzí mě, že se k tomu nedokáže postavit jako chlap a nejdřív s tím jít ven na kraji (i když v téhle atmosféře by to stejně asi nic nevyřešilo, to je fakt). Z mého pohledu se jak Václav, tak Honza (nechci je stavět na roveň, na Václava jako předsedu kraje a člověka, který už si něco zažil, mám větší nároky, Honzovi zas osobně věřím i když má taky chyby, často je arogantní, impulsivní a občas mám pocit, že si myslí, že když má čerstvej titul, že sežral všechnu moudrost světa), snaží ovlivňovat poměry v kraji nad rámec svojí autority a intrikaří proti (nejen) sobě. Oba si tím zbytečně kazí pověst.
Vzhledem k napadení způsobu volby na pozici krajského místopředsedy hodlám rezignovat a vyzývám zbytek PKS, aby učinil to samé. Domluvme se, k jakému datu to uděláme, vezměme při tom potaz i to, jestli budeme nějak měnit organizaci PKS (tak, aby bylo méně hierarchické, jak navrhuji na krajském fóru) a umožněme novou volbu. Beztak máme po komunálních volbách, kolektivní rezignace a volba nového PKS je podle mě rozumné řešení.
A protože se tu vyjadřuje každý ke všemu, dovolím si ještě pár postřehů:
Václav Urban jako předseda skutečně při vyhlašování hlasování o týnské koalici zašel daleko za cokoliv, co by se dalo označovat za neutrální jednání. Vůle členské základny ale byla a je jasná a nevím, proč se kvůli tomu jeden jak druhý mají potřebu neustále špinit.
Jana Rohova píše:Koukám, že tady už někdo neví, jakým způsobem by V.Urbana zdiskreditoval.
Prosím, nesnažme se to redukovat na mstu nebo snahu o diskreditaci ze strany Honzy Nováka.
Jinak jsem si myslela, že jsem byla zvolena na základě své práce, hodnotového žebříčku a možná dalších věcí, ale rozhodně ne kvůli pohlaví!
Za mě určitě, nemehlo bych v kandidatuře nepodporoval :)
Vaclav Urban píše:Výsledek volby byl takový, který jsem avizoval: "Topka v Týně balancuje na 5% hranici a Piráti měli Topce pomoct nepropadnout. ..."
Prosím Václava, aby si nehrál na věštce. Způsob, jakým interpretoval dřívější volební výsledky TOPky v Týně, byl fakt zavádějící, to, jak propadla v celé republice, je poměrně překvapivé. A především, sám udělal všechno možné, aby tu koalici a Honzovu kandidaturu poškodil. Honza taky mohl kandidovat na druhém místě a být zastupitel (otázka je, jestli by to bylo šťastné), na základě rozhodnutí KF, které vyhovělo Václavovi, se situace vyvinula jinak. A následovalo vytrvalé okopávání a poškozování strany, zejména od Václavovy (prý jen z internetu, ne osobně) týnské známé "Sjůzn".
Novák chtěl ještě financovat jejich kampaň tím, že požádal MO o příspěvek.
Honzovi jsem mu už při prvním rozdělování peněz napsal, že kandiduje sám za sebe a podle mě by z krajských peněz neměl dostat nic, pouze propagační materiály jako náramky a vlajky. Pak mi psal, že si domluvil peníze z centra. Přál jsem mu to, ale jestli to mělo být z těchhle peněz, tak si to teda domluvil blbě.
A druhá věc k penězům od MO: Uvolňovat peníze z MO těsně před volbami byl fail, neviděl jsem důvod zdržovat to ještě diskusemi, nikdo žádný požadavek nezveřejnil ani, když už se o připravované transakci mluvilo, použít rozdělení z minula - a alespoň v tom ohledu prodiskutované - mi tudíž přišlo jako nejjednodušší rozdělení. Že je to špatně po schválené po formální stránce, to je věc jiná a k tomu se nevyjadřuji, snad se to vyřeší.
Naposledy upravil Ivo Vlasaty dne 15 říj 2014, 23:53, celkově upraveno 1
#4 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 4 roky
• Orgán nastaven na Kontrolní komise
#5 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 4 roky
• Projekt změněn z kontrolní komise na evidence rozhodčích řízení
#6 Aktualizováno uživatelem Jaroslav Pešek před více než 4 roky
• Spisová značka změněn z - na R 3/2014
• Stěžovatel nastaven na Jan Novák
• Odpůrce nastaven na Václav Urban
#7 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 3 roky
• Fronta změněn z Kontrola na Podání
#8 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 3 roky
• Datum podání nastaven na 01.01.2006
• Orgán nastaven na Kontrolní komise

Uživatelský avatar
Dan.Lestina
Republikový výbor
Příspěvky: 1735
Registrován: 01 zář 2013, 22:18
Profese: aspirující přírodovědec
Dal poděkování: 2836 poděkování
Dostal poděkování: 2724 poděkování

Re: Nové časy Jihočeského krajského fóra

Příspěvek od Dan.Lestina »

mohl by to prosím někdo přesunout do komentářů expertů a filosofů? děkuji.
OFFTOPICObrázek(Kemel)

Uživatelský avatar
Josef.Spak
Místní předsednictvo
Příspěvky: 1053
Registrován: 24 zář 2017, 23:50
Profese: Programátor
Bydliště: České Budějovice
Dal poděkování: 1719 poděkování
Dostal poděkování: 1043 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nové časy Jihočeského krajského fóra

Příspěvek od Josef.Spak »

Na úvod, odkazy se dělají tagem [url] takto: https://redmine.pirati.cz/issues/22644 - aby všichni věděli o co jde. Původní stížnost je zde: https://redmine.pirati.cz/issues/22120
  1. Díky za názor, nicméně tohle je věc která se má probrat v rámci rozhodčího řízení, jelikož smíru nelze dosáhnout. Koaliční smlouva nebyla zveřejněna, byť to celý kraj opakuje do zblbnutí že se to dle předpisů má udělat. Sliby chyby, skutek utek. Navíc pokud ti to nedochází, podání stížnosti bylo uloženo předsednictvu hlasováním na krajské schůzi v Jindřichově Hradci. Takže "udavačský dopis" je ve skutečnosti stížnost na vyžádaná usnesením členů Jihočeského kraje. Se s tím smiř.
  2. Prosím přestaň vědomě šířit nepravdivé informace ohledně nějakého nahrávání, jak jistě víš jediný kdo v únoru (zcela otevřeně) použil záznamové zařízení byl Vašek Urban, a pokud vím tak za celou dobu jsem na to zařízení ani jednou nesáhl, zejména protože nebylo moje a nevěděl jsem jak se ovládá. Takže jestli jsem tě "brilantně odposlouchával", tak leda očima a ušima ;)
  3. Moje připomínka ke lhůtě je zdvořilý odkaz na rozhodčí řád, nic víc, nic míň. Pro tvoji informaci, stížnost kontrolní komisi byla podána před více než dvěma měsíci. Porušení předpisů trvá už skoro rok, což je celkem dlouho.
    https://wiki.pirati.cz/rules/rr píše:§ 16 Vedení rozhodčího řízení
    Rozhodčí komise vede řízení způsobem, který pokládá za přiměřený, aby se vypořádala s návrhy účastníků řízení a aby zajistila spravedlivý a hospodárný proces za účelem rozhodnutí sporu ve lhůtě zpravidla nepřesahující 30 dnů.
Jestli tě zajímá co nové předsednictvo reálně řeší, tak se kukni sem: viewtopic.php?f=304&t=48777
Nápověda: krajské fórum (všichni členové) má poslední slovo, a může mě nebo celé předsednictvo kdykoli odvolat. Ale za plnění úkolů uložených tím samým krajským fórem to asi nebude :)

Na závěr - @Dan.Lestina osobně nevidím důvod pro přesunutí, ledaže by Jirka Princ nerespektoval pravidla internetového fóra. Hm...
https://wiki.pirati.cz/ao/pravidla/forum píše:Používat nepřirozené formátování, které narušuje čtení, se zakazuje. Nepřípustné je zejména [...] používat různé nadměrně výrazné řezy nebo velikosti písma.
Oznámení moderátora:
Prosím @Jiri.Princ aby upravil formátování svého příspěvku, a vzhledem k tomu že má problém se mnou osobně, nechť to vyřeší @Zuzana.Kudlackova (případně centrální moderátor). Dík :)
EDIT: Opraven odkaz na zápisy PKS (ZUZ s povolením JŠ)

Uživatelský avatar
Ludek.Blaha
Člen KS Jihočeský kraj
Příspěvky: 1296
Registrován: 23 čer 2014, 00:11
Profese: strategický zkompetentňovatel
Bydliště: Písek
Dal poděkování: 1435 poděkování
Dostal poděkování: 1373 poděkování

Re: Nové časy Jihočeského krajského fóra

Příspěvek od Ludek.Blaha »

Dan.Lestina píše:
07 říj 2019, 21:44
mohl by to prosím někdo přesunout do komentářů expertů a filosofů?
No, jak myslíš... asi by to bylo řešení.
Ale já jen, že 'expert a filosof' nejsou synonyma pro 'trdlo a pitomec'.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ludek.Blaha za příspěvek:
Tomas.Durco
Aby člověk mohl hlásat pravdu z radnice nebo z parlamentu, musí se tam nejdřív prolhat...

Uživatelský avatar
Tomas.Pastircak
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 896
Registrován: 02 lis 2017, 07:09
Profese: Informatik, student práv
Dal poděkování: 397 poděkování
Dostal poděkování: 1798 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nové časy Jihočeského krajského fóra

Příspěvek od Tomas.Pastircak »

A už je ta koaliční smlouva zveřejněná? A jestli ne, tak proč ne?
Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Pastircak za příspěvek:
Tomas.Durco
Bojovník za méně argumentů ad hominem

Uživatelský avatar
Josef.Spak
Místní předsednictvo
Příspěvky: 1053
Registrován: 24 zář 2017, 23:50
Profese: Programátor
Bydliště: České Budějovice
Dal poděkování: 1719 poděkování
Dostal poděkování: 1043 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nové časy Jihočeského krajského fóra

Příspěvek od Josef.Spak »

Zveřejněná není, důvod je neznámý. Zveřejnění bylo veřejně na videozáznam slíbeno 9.3.2019 :D

Jeden z důvodů k nezveřejnění, který mě namátkou napadá, bych uvést mohl. Jedná se ovšem o moji domněnku. Tedy:

Asi je jim to buřt.

Uživatelský avatar
Tomas.Durco
Člen KS Jihočeský kraj
Příspěvky: 37
Registrován: 22 dub 2009, 12:52
Profese: projektant
Bydliště: Deštná u Jindřichova Hradce
Dal poděkování: 255 poděkování
Dostal poděkování: 33 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nové časy Jihočeského krajského fóra

Příspěvek od Tomas.Durco »

Nechápu co tím chtěl básník říct. Šlo by nějaké shrnutí toho prvního příspěvku?
Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Durco za příspěvek:
Josef.Spak

Uživatelský avatar
Jiri.Princ
Člen KS Jihočeský kraj
Příspěvky: 209
Registrován: 24 bře 2015, 12:07
Profese: Obchodník se zemědělskou technikou
Dal poděkování: 67 poděkování
Dostal poděkování: 69 poděkování

Re: Nové časy Jihočeského krajského fóra

Příspěvek od Jiri.Princ »

Tomasi,
Tomas.Pastircak píše:
08 říj 2019, 12:00
A už je ta koaliční smlouva zveřejněná? A jestli ne, tak proč ne?
na tvou otázku velmi jednoduchá odpověď, koaliční smlouvu nelze zveřejnit, neboť kvůli této "blbině" - pouze zástupné nafouklé potíži :
1. Krajské předsednictvo rozmetalo MS v J.Hradci
2. Krajské předsednictvo zlikvidovalo fungující koalici na Jindřichohradecké radnici
3. Krajské předsednictvo zahájilo hon na předsedu MS v J.Hradci Ing.Oldu Mácu, hodný inkvizice

Většina jihočeských pirátů to chápe velmi dobře, ty jsi odjinud, možná proto nezasvědcen,
Koaliční smlouva z důvodu naší jakési minimální nedotknutelné lidské hrdosti již zveřejněna nebude.

Ahoj J.Princ

Uživatelský avatar
Tomas.Pastircak
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 896
Registrován: 02 lis 2017, 07:09
Profese: Informatik, student práv
Dal poděkování: 397 poděkování
Dostal poděkování: 1798 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nové časy Jihočeského krajského fóra

Příspěvek od Tomas.Pastircak »

Jiri.Princ píše:
08 říj 2019, 16:33
Většina jihočeských pirátů to chápe velmi dobře, ty jsi odjinud, možná proto nezasvědcen,
Koaliční smlouva z důvodu naší jakési minimální nedotknutelné lidské hrdosti již zveřejněna nebude.
Když nedodržujete elementární pirátský pravidla, nedivte se, že je na vás "hon" - v uvozovkách, protože to není hon, je to jen použití dostupných prostředků, abyste ta pravidla dodržovali. Kandidovat za Piráty není jen výhoda v kandidatuře pod vlajkou strany s vysokými preferencemi, je potřeba dodržovat i nějaká pravidla.

Neočekávám, že by moje slova padla na úrodnou půdu, ale zveřejněte to, slíbili jste to.

A jestli to nezveřejníte, tak se aspoň nedivte. Ani tomu, že z vás má zbytek strany prdel, pardon my french, ani tomu, že proti vám jsou a budou podnikány další kroky. Ohánět se hrdostí je sice hezký, ale právně naprosto neuchopitelný, tohle nemáte šanci vyhrát. Tak aspoň minimalizujte škody.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Pastircak za příspěvky (celkem 2):
Josef.Spak, Tomas.Durco
Bojovník za méně argumentů ad hominem

Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 15211
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2160 poděkování
Dostal poděkování: 25746 poděkování

Re: Nové časy Jihočeského krajského fóra

Příspěvek od Martin.Kucera »

Myslím že je na místě ocitovat https://wiki.pirati.cz/rules/zrko#a_klu ... rejne_moci, konkrétně "Klub je povinen pravidelně informovat orgán strany, který zvolené zástupce Pirátů nominoval v primárních volbách."
(To kdyby zas někoho z bývalého MS JH napadlo ptát se, jaké předpisy porušili.)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Martin.Kucera za příspěvek:
Ludek.Blaha
tel.: +420 778 702 711; (NEPIŠTE MI NA FACEBOOKU, TÉMĚŘ TAM NECHODÍM)
Jak jednoduchý by byl svět, kdybychom četli a dělali věci hned správně. :) -- Lucie Spáčilová

Zamčeno

Zpět na „Krajské fórum Jihočeský kraj“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host