Cenzura internetu podle směrnice proti dětskému pornu

Aktuální kauzy týkající se programu a politiky Pirátů.


Pravidla fóra

Aktuální kauzy týkající se programu a politiky Pirátů.

Toto je veřejné fórum, které nesděluje politická stanoviska či názory Pirátské strany. Dodržujte prosím jeho pravidla a pravidla slušného chování.
Pro lepší diskuzi doporučujeme si založit účet.

Odpovědět
Gabriel Svoboda
Návštěvník – není člen Pirátů

Cenzura internetu podle směrnice proti dětskému pornu

Příspěvek od Gabriel Svoboda »

Google prohledávaje doménu pirati.cz o tom nic nenašel, takže to možná ještě nevíte.

Byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV. Proti hlasovali pouze Christian Engström ze švédské Pirátské strany a Jaromír Kohlíček z KSČM.
čl. 25 píše:Opatření proti internetovým stránkám obsahujícím nebo šířícím dětskou pornografii

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby byly neprodleně odstraněny internetové stránky obsahující nebo šířící dětskou pornografii, které jsou spravovány na jejich území, a budou usilovat o odstranění i těch stránek, které jsou spravovány mimo jejich území.

2. Členské státy mohou přijmout opatření umožňující zablokovat uživatelům internetu na svém území přístup k internetovým stránkám obsahujícím nebo šířícím dětskou pornografii. Tato opatření musí být stanovena transparentním způsobem a musí poskytovat dostatečné záruky, zejména aby bylo zajištěno, že toto omezení bude uplatňováno jen v nezbytných případech a přiměřeným způsobem a že uživatelé budou o důvodech tohoto omezení informováni. Mezi tyto záruky patří i možnost soudní nápravy.
Důvodová zpráva k čl. 25 píše:(46) Dětská pornografie, kterou se rozumí vyobrazení pohlavního zneužívání dítěte, je zvláštním typem obsahu, který nelze považovat za vyjadřování názoru. V rámci boje proti dětské pornografii je nezbytné snížit oběh materiálů zobrazujících zneužívání dětí tím, že bude pachatelům ztíženo nahrávání takového obsahu na veřejně přístupné internetové stránky. Proto jsou nezbytná taková opatření, která umožní odstranit obsah již u zdroje a dopadnout osoby vinné z výroby, distribuce nebo stahování vyobrazení pohlavního zneužívání dítěte. Členské státy by se s ohledem na podporu úsilí, které Unie věnuje boji proti dětské pornografii, měly co nejvíce vynasnažit spolupracovat se třetími zeměmi ve snaze zajistit odstraňování takového obsahu ze serverů provozovaných na jejich území.

(47) Navzdory takovému úsilí se však ukazuje odstranění materiálů obsahujících dětskou pornografii u zdroje často jako nemožné, pokud jsou původní materiály umístěny mimo Unii, a to buď proto, že stát, na jehož území jsou servery spravovány, není ochoten ke spolupráci, nebo proto, že zajištění toho, aby příslušný stát uvedený materiál odstranil, se ukáže být obzvlášť zdlouhavé. Mohou být také zavedeny mechanismy, jež by z území Unie zablokovaly přístup k internetovým stránkám označeným jako stránky obsahující nebo šířící dětskou pornografii. Opatření prováděná členskými státy v souladu s touto směrnicí za účelem odstraňování, popřípadě blokování internetových stránek obsahujících dětskou pornografii, mohou zahrnovat různé činnosti veřejných orgánů, jako například legislativní, nelegislativní, soudní a jiné povahy. Touto směrnicí nejsou v této souvislosti dotčena dobrovolná opatření přijatá subjekty, které působí v rámci internetového odvětví, s cílem zabránit zneužívání jejich služeb a není jimi dotčena ani podpora takových opatření ze strany členských států. Členské státy by bez ohledu na to, jaký základ zvolí pro svůj postup či metodu, měly zajistit, aby tento základ zaručoval uživatelům a poskytovatelům služeb potřebnou míru právní jistoty a předvídatelnosti. S cílem odstranit a blokovat materiály zobrazující zneužívání dětí by měla být navázána a posilována spolupráce mezi veřejnými orgány, zejména v zájmu zajištění toho, aby vnitrostátní seznamy internetových stránek s dětskou pornografií byly co nejúplnější a aby se zamezilo zdvojování práce. Všechny takové činnosti musí brát ohled na práva konečných uživatelů, dodržovat stávající právní a soudní postupy a být v souladu s Úmluvou Rady Evropy o lidských právech a základních svobodách a Listinou základních práv Evropské unie. Program pro bezpečnější Internet vytvořil síť horkých linek, jejichž cílem je shromažďování informací a podávání a výměna zpráv o hlavních typech nedovoleného internetového obsahu.
Napadá vás, co by se proti tomu dalo dělat? Jinak to nejpozději 18. prosince 2013 budeme mít natvrdo ve vnitrostátních zákonech, tehdy totiž končí transpoziční lhůta.

Úpravy prosím provádějte v tomto padu. (Pad je způsob editování dokumentu, při kterém více uživatelů upravuje dokument zároveň a vám se jejich úpravy okamžitě zobrazují.)
Waseihou
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 471
Registrován: 05 úno 2012, 21:29
Profese: moudrý rádce
Dal poděkování: 24 poděkování
Dostal poděkování: 346 poděkování

Re: Cenzura internetu podle směrnice proti dětskému pornu

Příspěvek od Waseihou »

Nikde tam nevidím slovo musí, je tam pouze může a tudíž naše republika není povinna takovéto opatření přijímat. Prakticky to znamená, že pokud nějaká země EU takový zákon schválí, tak nebude možné odvolávat se na nějakou svobodu slova v rámci EU. Možná to ale chápu špatně. Především musíme zákonodárcům vysvětlit, že jakákoliv opatření jsou neúčinná a je možné je obejít mnoha způsoby, navíc mohou znamenat dodatečné náklady pro menší poskytovatele internetu. Je proto zbytečné provádět jakákoliv opatření, protože odhodlaný kriminálník si požadované informace stejně opatří v temných vodách internetu. Povinné zavádění technických prostředků použitelných k cenzuře internetu je navíc nepřijatelné z hlediska demokracie a skutečnost že se na internetu občas oběví takovéto materiály je daň kterou platíme za svobodu.

Navíc - dětská pornografie je v podstatě důkaz o tom, že došlo ke spáchání trestné činnosti. Dovedu si představit legitimní situaci, kdy technicky zdatným rodičům zmizí dítě a oni se rozhodnou procházet tento humus v naději, že naleznou stopu. Současný stav toto počínání kriminalizuje, proto ani není možné konat. Takže třeba členové Anonymous kteří se účastnili různých akcí proti pedofilům také občas museli porušit zákon, když si vědomě stáhli dětskou pornografii aby získali stopy vedoucím k pachatelům této trestné činnosti. Pokud lze něco na dětské pornografii shledat opravdu závadným, potom to není to že by sama o sobě vedla ke zneužívání dětí, ale že je porušením jejich osobnostního práva. Nikdo se toho dítěte dítěte neptal, jestli chce takové video zveřejnit, navíc na to nemá ani rozumové schopnosti o tomto rozhodnout.

Daleko horší přečin než šíření dětské pornografie je její nákup, ten kdo za takový materiál zaplatí totiž vytváří pobídku k jejímu dalšímu vytváření a tudíž i zneužívání či dokonce znásilňování dětí. Paradoxně ten kdo bezúplatně šíří dětskou pornografii svým způsobem snižuje pravděpodobnost že dojde ke zneužití dalšího dítěte, protože je konkurencí těm, kteří takové materiály vytvářejí čistě ze zištných důvodů. Ani toto šíření ale není zcela v pořádku, protože pořád jsou porušována osobnostní práva zobrazovaných dětí. Dokonce ani kdyby došlo k zamaskování obličeje obětí tak by se toto šíření nedalo ospravedlnit, protože samotné zneužité či znásilněné dítě by se nejspíše poznalo a mohlo by mu vadit, že se nad takovým materiálem může někdo ukájet. Logické by tedy bylo, aby v případě že se dohledá oběť na takovýchto materiálech zobrazená, tak aby po dosažení plnoletosti ona sama měla právo rozhodnout o zveřejnění takovéhoto materiálu.

Práva jedince by měly mít přednost před jakýmkoliv zájmem společnosti na ochraně mravnosti, protože jen on sám má právo rozhodovat o tom, jak bude nakládáno s jeho tělem. Existuje-li záznam o jeho zneužití, mělo by záležet pouze na jeho vůli, jak s tímto materiálem bude naloženo. Pokud se člověk který byl jako dítě zneužit rozhodne, že CHCE aby materiály dokumumentující tento zajisté odporný trestný čin byly volně dostupné komukoliv, potom je ŠPATNÉ, pokud mu v tom společnočnost brání!

Je proto třeba vymyslet a prosazovat takové zákony, které zajistí maximální ochranu dětí, přičemž ale musí být zachovány zásady svobodné společnosti. V totalitní společnosti by se "problém" dal vyřešit velmi jednoduše tak, že by se u všech občanů provedlo sexuologické vyšetření a ti u kterých by se zjistilo že trpí nepovolenou sexuální deviací by byli zlikvidováni. Svobodná společnost ale musí i přes svou případnou nelibost strpět existenci "hromosvodů", které ochrání děti tím, že dají sexuálním deviantům to, oč si žádají. Současný boj proti dětské pornografii není ani tak veden upřímnou snahou o ochranu dětí, je spíše motivován snahou o "ochranu mravnosti", a jde tedy o téma konzervativně pravicových politiků kteří se snaží zalíbit především křesťanským voličům. Zavedení cenzurních mechanismů navíc časem umožní regulaci či zákaz veškere pornografie a jiných "závadných" materiálů, což je opatření o které usiluje většina konzervativních politických směrů, jak nalevo tak napravo (křesťanská neoliberální pravice, čínská komunistická diktatura, ...). Je proto povinností těch, jenž jsou liberálně založení, vytvářet a prosazovat taková společenská opatření, která rozumnou formou předejdou společenské potřebě prosazovat disproporciální represivní opatření!
Mám Aspergerův syndrom a je to super! Nootropika navrch? Yes!!!
Uživatelský avatar
Zdenek.Stepanek
Člen KS Ústecký kraj
Příspěvky: 3522
Registrován: 25 črc 2009, 22:46
Profese: IT Expert
Bydliště: Varnsdorf
Dal poděkování: 1481 poděkování
Dostal poděkování: 3051 poděkování

Re: Cenzura internetu podle směrnice proti dětskému pornu

Příspěvek od Zdenek.Stepanek »

Šíření dětské pornografie ještě žádné dítě neznásilnilo. Je to stejná kravina jako že zkopírováním filmu kradu někomu peníze.

Spíše naopak, snadná přístupnost tohoto materiálu (v té správné kvalitě) postačí řadě lidí, kteří mají takovou úchylku. Mnohem prospěšnější je vysledovat zdroj toho porna a vejlupky zabásnout.

Dětské porno do každé rodiny!
Nerušit, porušuju kopírovací monopol EMI Music...

Zdeněk Štěpánek, 774 415 269
„Stát vypíše nové daně, - Čech se bude dříti na ně,
Neb mu brání mozku lenost - vidět svoji zotročenost..“
F. Gellner
Waseihou
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 471
Registrován: 05 úno 2012, 21:29
Profese: moudrý rádce
Dal poděkování: 24 poděkování
Dostal poděkování: 346 poděkování

Re: Cenzura internetu podle směrnice proti dětskému pornu

Příspěvek od Waseihou »

Mnohem prospěšnější je vysledovat zdroj toho porna a vejlupky zabásnout.
A co když je těm vejlupkům 15-17 let a s umístěním videa které natočili na internet všichni souhlasí? Jak může být trestné šířit záznam činnosti, která je sama o sobě legální? V USA jsou státy kde jako pedofila odsoudí 19 mladíka za sex se 17 letou holkou. Protože dětské porno je jakýkoliv materiál popisující či zobrazující osobu mladší 18 let při sexuální aktivitě, je pedofilem každý člověk, který je sexuálně přitahován osobami mladšími 18 let nebo si obstará či vytvoří pornografický materiál popisující osobu mladší 18 let, byť dostatečně starou na to aby s ní mohl legálně souložit.

Mimochodem, pokud popíši sexuální praktiky (třeba BDSM) které jsem na sobě pro své uspokojení prováděl když mi bylo 16 let a explicitně uvedu že mi v té době bylo 16 let, dopouštím se trestného činu výroby a šíření dětské pornografie?
Mám Aspergerův syndrom a je to super! Nootropika navrch? Yes!!!
Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Kontrolní komise
Příspěvky: 16625
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2165 poděkování
Dostal poděkování: 30480 poděkování

Re: Cenzura internetu podle směrnice proti dětskému pornu

Příspěvek od Martin.Kucera »

Ono to samozrejme ma i dalsi haky. Napriklad:
- Neexistuje zadna celosvetove platna jednotna vekova hranice oddelujici dite od ne-ditete. Tudiz co je podle meritek EU detskou pornografii, muze byt v zemi vzniku normalnim zaznamem legalniho sexu mezi dvema ne-detmi. Tj. nejde tam o zadne pohlavni zneuzivani deti. (Plus to co pise Waseihou, jeste navic hranice legalniho sexu muze byt rozdilna od hranice oddelujici dite od ne-ditete.)
- Je-li scena, ktera by v realu byla pohlavnim zneuzivanim ditete (dle definic EU) animovana ci generovana pocitacem, jedna se o detskou pornografii? A pokud ano, jakym zpusobem boj proti ni zabrani pohlavnimu zneuzivani deti (kdyz se deti na jejim vzniku nijak nepodileji)?

(NEPIŠTE MI NA FACEBOOKU, TÉMĚŘ TAM NECHODÍM)
Jak jednoduchý by byl svět, kdybychom četli a dělali věci hned správně. :) -- Lucie Spáčilová
Podporuji myšlenky Renesance Pirátů. web | forum | zulip

Uživatelský avatar
Roman.Kucera
Člen KS Praha
Příspěvky: 15226
Registrován: 14 zář 2010, 10:04
Profese: IT
Bydliště: Praha, Letná
Dal poděkování: 9801 poděkování
Dostal poděkování: 18120 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Cenzura internetu podle směrnice proti dětskému pornu

Příspěvek od Roman.Kucera »

Samozřejmě se všemi souhlasím, ale nikdy to nesmíme presentovat tak, že chceme legalisovat sex s dětmi. To by nás celkem odrovnalo. Vždycky musíme akcentovat, že zneužívat desetileté dítě je zločin.
Pirátem se člověk nestává, pirátem se rodí!
Skalenka
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 36
Registrován: 14 kvě 2012, 15:56
Profese: dozivotni matka
Dal poděkování: 32 poděkování
Dostal poděkování: 45 poděkování

Re: Cenzura internetu podle směrnice proti dětskému pornu

Příspěvek od Skalenka »

No jo, ale jak se da tohle obhajit a vyhnout se tomu, ze novinari prekrouti, co muzou a clovek Pirat pak vypada jako uchyl? Je to hloupe dvousecne.
Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Kontrolní komise
Příspěvky: 16625
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2165 poděkování
Dostal poděkování: 30480 poděkování

Re: Cenzura internetu podle směrnice proti dětskému pornu

Příspěvek od Martin.Kucera »

Dalsi hak:
DP je dle definice EU "vyobrazení pohlavního zneužívání dítěte". To hned navozuje otazky:
Je kazdy sex s ditetem pohlavnim zneuzivanim ditete?
Pokud ano, jde v pripade sexu dvou deti o vzajemne pohlavni zneuzivani? A tedy detskou pornografii?
Pokud ano, obsahuje tedy napr. Kinguv roman "To" DP a mel by byt zakazan?

(NEPIŠTE MI NA FACEBOOKU, TÉMĚŘ TAM NECHODÍM)
Jak jednoduchý by byl svět, kdybychom četli a dělali věci hned správně. :) -- Lucie Spáčilová
Podporuji myšlenky Renesance Pirátů. web | forum | zulip

Uživatelský avatar
next_ghost
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 3239
Registrován: 21 dub 2009, 18:03
Profese: programátor
Dal poděkování: 1433 poděkování
Dostal poděkování: 5131 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Cenzura internetu podle směrnice proti dětskému pornu

Příspěvek od next_ghost »

Skalenka píše:No jo, ale jak se da tohle obhajit a vyhnout se tomu, ze novinari prekrouti, co muzou a clovek Pirat pak vypada jako uchyl? Je to hloupe dvousecne.
"Brusel rodičům: Vaše dospívající děti jsou zločinci"

Otázka: Kdo nejčastěji páchá trestný čin výroby dětské pornografie?
Odpověď: Dva 17letí milenci s kamerou.
Chceš, aby organizace fungovala? Komunikuj!
Česká pirátská strana: Neškodná.
Otisk PGP klíče: B5E9 147C A94C 9B75 6817 9CA4 43D0 B4CF 1CDE 2360 (nový klíč od listopadu 2016)
Skalenka
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 36
Registrován: 14 kvě 2012, 15:56
Profese: dozivotni matka
Dal poděkování: 32 poděkování
Dostal poděkování: 45 poděkování

Re: Cenzura internetu podle směrnice proti dětskému pornu

Příspěvek od Skalenka »

Obavam se, ze zadneho pedofila nebere pohled na sedmnactilete (haha) deti. DP vsichni mysli zabery mnohem mladsich deti. Sedmnacky at si delaji, co chteji.
Odpovědět

Zpět na „Pirátské kauzy“