Nominace Sámira Shanaáha do republikového předsednictva

Do tohoto fóra se přesouvají uzamčené a zpracované členské podněty.


Moderátor: Predsedajici

Zamčeno

Souhlasím s nominací Sámira Shanaáha do Republikového předsednictva

Ano

56
33%

Ne

76
45%

Zdržuji se

36
21%
 
Celkem hlasujících: 168 - Celkem hlasů: 168

Uživatelský avatar
Samir.Shanaah
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 114
Registrován: 02 čer 2019, 14:42
Profese: fundraiser, manažer
Dal poděkování: 44 poděkování
Dostal poděkování: 159 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Nominace Sámira Shanaáha do republikového předsednictva

Příspěvek od Samir.Shanaah »

Vážené celostátní fórum, milé pirátky a piráti,

v první řadě vám chci poděkovat za možnost kandidovat na místopředsedu České pirátské strany a za vaši dosavadní práci.

Domnívám se, že se naše strana momentálně nachází na rozcestí a určení směru, kterým se bude strana dále ubírat, rozhodne o jejím dalším osudu. Do strany jsem vstoupil především kvůli hodnotám a přesvědčení, které strana a její členi zastávají. Líbilo se mi, že se těchto hodnot držíme a stojíme si za tím, co hlásáme. Velmi si vážím transparentního nastavení strany, aktivistických a dobrovolných činnostech jejích členů i jejich zápalu pro zlepšování politické kultury v České republice. Jako pracovník v neziskovém sektoru si vážím spolupráce pirátů a neziskových organizací, včetně vlastních dobročinných aktivit, které neustále vyvíjíme.

Osobně mi záleží především na sociálních, lidskoprávních a enviromentálních tématech. Jsem zastánce liberálního a progresivistického myšlení, ale zároveň se dokážu bavit s každým o čemkoli, vnímat jejich názory a snažit se jim porozumět. Domnívám se, že je v mnoha ohledech potřeba hledat společný koncensus, zlatou střední cestu a postupně se krok za krokem jako společnost vyvíjet k lepšímu.

Bohužel mi směřování České pirátské strany v poslední době nedělá velkou radost. Výsledek voleb je jedna věc, spíš bych se ale zaměřil na ten fakt, že jsme se během kampaně více než by bylo zdrávo odvrátili od našich hodnot a nebo jsme je minimálně na venek chybně komunikovali. Nyní se podle mého názoru nacházíme v době, kdy mnozí z nás členů čekáme a nevíme, jestli se strana vrátí k tomu, co bylo před kampaní, či se vydáme podivně rozpolcenou cestou, kdy nebude jasné co jsme a kam směřujeme.

Vážím si toho, že i jako člen strany, předseda místního sdružení v Berouně a koordinátor fundraisingu v České pirátské straně se mohu ucházet o takto vážený post místopředsedy strany. Jsem si vědom toho, co taková role obnáší. Jsem si také vědom toho, že bych se některé věcí musel naučit, ale protože si strany vážím a záleží mi na jejím dalším směřování, jsem na to připraven. Věřím ve své schopnosti a dovednosti a vím, že z této pozice dokážu mnoho věcí posunout směrem k lepšímu. Ostatně o to mi jde při každé své práci a projektu, který řeším. Mám zkušenosti, schopnosti, dovednosti i znalosti pro vedení týmu, budování a nastavování různých procesů a jejich následné vedení a rozvoj. Jsem člověkem, který je charakterní a stojí si pevně za svými hodnotami. Dovolte mi, abych zde představil hlavní body, kterými se budu chtít zabývat, a nastínil v nich, jak je budu řešit a jakým směrem budu Českou pirátskou stranu dále rozvíjet.

Směřování České pirátské strany:

Jak jsem napsal výše. Momentálně se nacházíme na křižovatce a definování dalšího směřování strany rozhodne o tom, jestli se budeme rozvíjet pozitivním směrem. Piráti se z malé strany stali velmi rychle stranou velkou s ambicí být tou nejsilnější. Bohužel jsme při této transformaci pozapomněli, nebo se nedostatečně věnovali rozvoji interních procesů a aparátu strany. Naše základy jednoduše neustály takto rychlý a ambiciózní růst. Samozřejmě toto nebylo jediným důvodem, proč jsme nyní tam kde jsme, ale jedním z těch hlavních. Doporučuji se tedy na chvíli zastavit, využít té situace, ve které se nyní nacházíme a soustředit se na zocelení našich základů, na kterých je strana postavena, a na kterých fungujeme. Je potřeba naše interní procesy zefektivnit a zjednodušit jak pro ty z nás, kteří s nimi pracujeme, tak pro naše příznivce a širokou veřejnost.

Další bod se týká našeho brandu/hodnot, na kterých jsme postaveni, kterých si naši voliči váží, a které jsme bohužel během kampaně zklamali. Musíme se tedy k těmto hodnotám navrátit, lépe je komunikovat, komunikovat je jednotně a jasně. Musíme si stát za svými názory, který deklarujeme a nesmíme se snažit zavděčit se každému. Doporučuji se úzce vyprofilovat a klidně mířit na svých 10 až 15 procent voličů, ale být autentičtí a komunikovat naše hodnoty a přesvědčení tak, aby si nás mohli naši voliči i nadále vážit. Netvrdím, abychom byli vždy a ve všem vyhranění, líbí se mi, že v některých věcech zastáváme pragmatický nebo neideologický názor. Jsem rád, že se Piráti opírají o názory odborníků a potřebují se o věcech bavit a analyzovat je, než se rozhodnou. To ale neplatí o věcech, které by měli být jasné a měla by u nich panovat v organizaci většinová shoda, protože jsme na nich postaveni. Když uvedu příklad, vážil jsem si Pirátů, že se uměli postavit i za uprchlíky v době krize, ale postupem času jakoby se od tohoto postoje odvrátili a během kampaně mi některé propagační materiály až připomínali lehce ty, které bych čekal u strany s nacionalistickým smyšlením.

Domnívám se, že o klíčových tématech by měla panovat většinová shoda a členská základna by měla hlasovat o svém postoji k daným problematikám a tématům. Následně by se měla jasně komunikovat směrem dovnitř strany a ven k široké veřejnosti. Jsme liberální a progresivní strana, nebojme se tak i prezentovat v celé kráse, která se v těchto hodnotách skrývá.

Ve vládě musíme být konstruktivní stranou, která bude ochotná diskutovat a domluvit se na koncensu při řešení některých věcí napříč vládní koalicí, ale zároveň se jasně vyhranit vůči tomu, co by bylo proti našim základním hodnotám a přesvědčení. Komunikovat směrem ven musíme jasně, věcně a sebevědomě, pak i v takto malém počtu poslanců můžeme působit jako stále silná strana, která se nebojí postavit se za své názory a zároveň odvádí kvalitní práci jako do teď.

Interní a externí komunikace:

Jako předseda místního sdružení i koordinátor fundraisingu jsem se setkal s mnoha názory z řad koordinátorů a dalších členů, které se týkaly jejich frustrace a zklamání z nástrojů, které využívají ke své práci. Mám odborné zkušenosti s implementací nástrojů CRM do organizací, který mnoho procesů zautomatizují a zjednoduší natolik, že ulehčí těmto lidem od velké administrativní a procesní zátěže. Mohou se následně věnovat jiným činnostem, díky kterým posouvají svou práci k lepším výsledkům a zároveň minimalizují psychickou i fyzickou zátěž. Jsem si vědom toho, že pracujeme soustavně na našich systémech, je jich ale dle mého názoru zbytečně mnoho , jsou složité a nevyhovují dostatečně požadavkům těch, kteří s nimi pracují. Přál bych si, aby se tyto systémy sjednotily, aby byly moderní a efektivní a splňovaly požadavky uživatelů. Dále aby byly jednoduché a přehledné i pro lidi z řad veřejnosti, kteří s nimi pracují. Je nutné buď realizovat výběrová řízení na takový systém, nebo vlastními silami přetvořit ty naše, ale ve velmi krátkém časovém horizontu. Takový systém pak zaručí mnohem lepší komunikaci s našimi členy, příznivci, dobrovolníky, dárci, voliči a dalšími skupinami a zároveň potřebnou péči o ně.

Péče o naše členy a příznivce:

Naši členi a příznivci jsou rovnicí k růstu a stabilitě strany. Je potřeba s nimi komunikovat pravidelně a tak, aby se k nim dostávaly informace, o které mají zájem. Zároveň aby jim někdo občas zavolal a pobavil se s nimi o všem, co je zajímá. Stejně jako v komerčním sektoru je i zde důležitá péče. Péče může mít mnoho podob od zlepšení našich systémů a webů, aby byly více uživatelsky přívětivé, přes pravidelnější, personifikovanou a efektivnější komunikaci, po například pořádání více zajímavých akcí, na kterých se s nimi můžeme setkávat a bavit i mimo volební kampaň.

Péče o naše zaměstnance:

Naši zaměstnanci a pracovníci jsou pro nás základem, bez nich se strana nemůže rozvíjet a ani v dlouhodobém horizontu nemůže existovat. Je tedy potřeba těmto lidem nastavit co nejlepší podmínky fungování v organizaci. Mimo výše zmíněné systémy je to například pravidelná zpětná vazba jejich nadřízených a naopak jich samotných směrem k jejich nadřízeným a to jak ta pozitivní, tak konstruktivní kritika. Dále to jsou soustředění, roadmapy, mediace, školení, komfort na pracovišti, dobré platové ohodnocení, nefinanční benefity a další.

Myslím si, že ve většině z těch věcí Piráti odvádějí dobrou práci, zároveň se ale často setkáváme s velkou zátěží některých pracovníků, která směřuje až k vyhoření nebo odchodu ze své pozice. Například z důvodů malé kapacity lidských zdrojů, ale spíše z nedostatečné podpory v rámci systémů, která by těmto lidem usnadnila mnoho práce. Také bychom to mohli řešit lepším nastavením různých procesů. Často dochází k nedostatečné zpětné vazbě nebo k nevyjasnění kompetencí a odpovědnosti. To jsou faktory, které pak vedou k demotivaci a efektivita práce klesá. Soustředil bych se tedy na všechny aspekty, jejíchž zlepšení by vedlo k větší spokojenosti našich lidí a vyšší efektivitě jejich práce.

Přijímání nových členů – nalodění:

Členové jsou pro politickou stranu alfou a omegou jejího fungování. Je v pořádku a správně nastavené, že přejímání členů není proces na úplně krátkou dobu a je členěno do více fází, ve kterých probíhá jejich prověřování a následné hlasování o jejich přijetí. Na druhou stranu není možné, aby tento proces trval v mnoha případech čtvrt nebo půl roku i více.

Proces nalodění musí být pro uchazeče, ale i pro koordinátory uživatelsky přívětivý, po technický stránce snadný, moderní a přehledný.

Koordinátoři a ostatní, kteří se systémem pracují, musí mít jeden technický nástroj, ve kterém budou nastaveny cesty pro registrované příznivce, dobrovolníky, uchazeče o členství, členy a další skupiny, které máme. Tato cesta musí zahrnovat okamžitou a automatickou komunikaci v některých z jejích částí, musí být personifikovaná a rozdělená do segmentů a kategorií. Zároveň by měla zahrnovat historii komunikace apod. Cesta musí být nastavena tak, aby bylo jasné, jakým procesem kontakt prochází a co se s ním v jaké fázi a čase děje.

Tento systém by měl být natolik komplexní, aby umožnoval koordinátorům, ale i všem ostatním, kteří budou se systémem pracovat, využívat ho ke své práci efektivně a musí jim jejich práci co nejvíce zjednodušit. Je potřeba využívat v rámci nalodění i telefonickou komunikaci a aktivně oslovovat registrované příznivce s možností stát se členy a být jim maximálně efektivně nápomocní při tomto procesu. Stejně tak je potřeba telefonicky i jinak pečovat o naše stávající členy a mluvit s nimi o všem, co je zajímá.

Součástí systému by měly být funkce jako mass email, mass sms, telefonická komunikace, analýzy, segmentace, kódy pro propojení různých formulářů z webu a systémem, historie kontaktů a komunikace s nimi, profil kontaktu, personifikovaná komunikace a automatická komunikace v některých fází jejich cesty apod.

Náš systém přes mnoho dobrých funkcí dle mého názoru není dostatečný a není jasné, kdy dostatečný bude. Proto bych se zasloužil o přijetí ustanovení, že můžeme používat systém třetí strany v souladu s veškerými hodnotami , GDPR a jinými nutnostmi. Je to nejlevnější, nejrychlejší a nejlepší varianta. Jak se říká, proč bychom měli vymýšlet již dávno vymyšlené, když stejně nyní mnoho z nás pracujeme na google disku. Pokud by se strana a její členi i přesto rozhodli využívat pouze vlastní systémy, je ale potřeba v nejkratším čase tyto systémy sjednotit a dokončit do takto kvalitní a komplexní úrovně, aby splňovaly požadavky dnešní doby a lidí, kteří se systémem pracují nebo jim prochází.

Procesy nalodění by měly být nastaveny tak, aby jim každý zvenčí i zevnitř plně porozuměl. Měly by být rozděleny do jasných kroků, tyto kroky by měly být jasně definovány a měly by být co nejpřívětivější, aby zbytečně neodrazovaly stávající i potencionální uchazeče o členství.

Restrukturalizace organizační struktury:

Zástupci odborů by měli i nadále býti demokraticky voleni, ale zároveň na základě jejich výsledků i případně odvoláváni ze své funkce. Měli by být odborníky a kompetentní k vykonávání své funkce, ale zároveň mít schopnosti k tomu vést tým lidí. Pokud těmito schopnostmi nedisponují je důležité, aby měli své people manažery, kteří budou vést jejich tým lidí a komunikovat s nimi, aby nedocházelo ke špatné interní komunikaci, demotivaci a nedostatečné zpětné vazbě i špatnému vedení týmu obecně.

Vážím si demokratického systému naší strany. Není ale z manažerského hlediska a dlouhodobého chodu organizace i spokojenosti jejích pracovníků a členů možné, aby nebyly jasně vytyčené kompetence a odpovědnost na všech pozicích. Každý musí tyto aspekty fungování znát a vědět komu se zodpovídá. Horizontální struktura organizace je skvělá věc, avšak bez těchto náležitostí nemůže fungovat dobře.

Rekonstrukce První pirátské – eshop:

Podporuji vyvolání výběrového řízení na nový tým lidí, kteří budou První pirátskou a náš e-shop spravovat. Je potřeba nová koncepce eshopu. Sortiment našich produktů a našeho merche musí být udržitelný, zajímavější a atraktivnější. Měli bychom se zaměřit na limitované a speciální edice ve spolupráci s různými renomovanými umělci. Spolupracovat s neziskovým sektorem a tvořit limitované edice na podporu různých organizací. Je potřeba, aby e-shop vedl tým lidí, kteří na něj budou mít čas. Objednávky musí být vyřizovány do maximálně třech pracovních dní a komunikaci se zákazníky musím být okamžitá. Dále by bylo dobré spolupracovat s fundraisingem. Výhody jsou nové kontakty pro fundraisingové účely, lepší propagace e-shopu skrze fundraisingovou komunikaci a merchindaising, který jako politická strana musíme mít co nejlepší.

Financování:

Vážím si toho, že si Piráti uvědomují důležitost fundraisingu v organizaci. Věřím, že náš tým odvádí velmi dobrou práci a pomáhá tak straně ke její stabilitě, větší finanční nezávislosti a umožnuje jí dlouhodobě a systematicky plánovat. Proto bych se zaměřil na další rozvoj fundraisingového týmu a většího zapojení dalších lidí z mediálního odboru a dalších týmů.

Zároveň bych v rámci lidských zdrojů vsadil na kvalitu spíš než na kvantitu a nastavil podmínky našim pracovníkům tak, aby byla fluktuace co nejnižší. Díky systému CRM bych automatizoval některé procesy tak, aby ulehčily našim pracovníkům od administrativní i jiné zátěže a tím naše pracovní kapacita vzrostla.

Spolupráce s neziskovým sektorem:

Piráti jsou skvělí v angažování se v dobročinných činnostech. Pořádáme různé sbírky na podporu neziskových organizací nebo lidí postižených nějakou katastrofou, pomáháme našim spoluobčanům v těžkých dobách, účastníme se různých demonstrací a aktivistických činností, realizujeme potravinovou sbírku, účastníme se ukliďme Česko, Prague pridu a mnoho dalšího. V tomhle vidím jednu z podstat České pirátské strany a obrovskou sílu naší komunity a brandu. Rozhodně je dobré v tom pokračovat a iniciovat i se zapojovat do takových činností i nadále. Dále také doporučuji neustále se neziskového sektoru zastávat, bránit ho a podporovat v mediálních výstupech, protože oni nás vnímají jako jedinou stranu, která se jich takto zastává a váží si toho.

Jsem připraven podílet se na směřování České pirátské strany v dalším období. Jsem připraven podílet se na vytvoření strategického plánu, jasného pojmenování kdo jsme, kam směřujeme, co je našim cílem a jak toho chceme dosáhnout. Jsem připraven podílet se na rozvoji a zlepšení ve všech bodech výše i dalších. Jsem připraven reprezentovat Českou pirátskou stranu v jejím nejlepším zájmu a hájit naše hodnoty a přesvědčení v souladu s našimi stanovy. Jsem připraven a kompetentní k tomu vykonávat post místopředsedy České pirátské strany.

Děkuji vám.

Zde je odkaz na můj profil a CV - https://lide.pirati.cz/profil/2910/

"Je dobré v něčem vynikat, ale ještě lepší je hrát svou roli v něčem dobrém".
David.Novak
Republikový výbor
Příspěvky: 604
Registrován: 12 kvě 2010, 20:03
Profese: Analytik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 406 poděkování
Dostal poděkování: 959 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Sámira Shanaáha do republikového předsednictva

Příspěvek od David.Novak »

Díky za tvou odvahu jít do RP. Píšeš tady zajímavou vizi se zaměřením na konkrétní problematiky, to oceňuju. Nicméně vždycky se dívám, a u RP to platí dvojnásob, co má daný člověk již za sebou. Známe to - "Energie" a "zkušenosti" :D Bez toho druhého jsme namydlení = vykroužkovaní.

A i když máš detailní CV, tak jistě uznáš, že pro všechny členy strany nemusíš být zrovna známým členem.

Proto bych ti rád položil otázku, co se ti ve straně z tvého pohledu povedlo udělat. Nebo i mimo stranu, ale díky tvému členství. Jak díky tobě "značka Piráti", za dobu tvého působení, povyrostla?

Zatím se v podpoře zdržuji.

Tito uživatelé poděkovali autorovi David.Novak za příspěvky (celkem 2):
Ivo.Vlasaty, Michael.Polak
Pirát od září 2018, MS Olomouc, komise dopravní Olomoucký kraj, komise pro architekturu (etc.) Olomouc, komise MČ Povel.
"Yes, we are all individuals!" (Life of Brian)
“Every lie we tell incurs a debt to the truth. Sooner or later that debt is paid.” (Chernobyl)


Uživatelský avatar
Michaela.Nepejchalova
Administrativní odbor
Příspěvky: 2306
Registrován: 12 led 2016, 14:28
Profese: sociální pracovnice
Bydliště: I. P. Pavlova, Olomouc
Dal poděkování: 10100 poděkování
Dostal poděkování: 4561 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Sámira Shanaáha do republikového předsednictva

Příspěvek od Michaela.Nepejchalova »

Je mi sympatická tahle část

Osobně mi záleží především na sociálních, lidskoprávních a enviromentálních tématech. Jsem zastánce liberálního a progresivistického myšlení

ale nemůžu dát hlas pro kvůli téhle části

Proto bych se zasloužil o přijetí ustanovení, že můžeme používat systém třetí strany v souladu s veškerými hodnotami , GDPR a jinými nutnostmi. Je to nejlevnější, nejrychlejší a nejlepší varianta. Jak se říká, proč bychom měli vymýšlet již dávno vymyšlené, když stejně nyní mnoho z nás pracujeme na google disku. Pokud by se strana a její členi i přesto rozhodli využívat pouze vlastní systémy, je ale potřeba v nejkratším čase tyto systémy sjednotit a dokončit do takto kvalitní a komplexní úrovně, aby splňovaly požadavky dnešní doby a lidí, kteří se systémem pracují nebo jim prochází.

Důraz na open source software a ochranu soukromí na Internetu je za mě jedním ze základních pilířů Pirátů. (A mimochodem, systémy strany jsou na velmi dobré úrovni vzhledem k podhodnocenosti lidí, kteří pro stranu pracují v rámci TO.)

Podporuji myšlenky Renesance Pirátů. web | forum | zulip

správce FB MRT Návykové chování
What mind-bogglingly pathetic and emotionally stunting little rules they make up. - Graham Chapman
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. - Edmund Burke

Uživatelský avatar
Tomas.Guth.Jarkovsky
Vedoucí resortního týmu
Příspěvky: 346
Registrován: 01 pro 2017, 11:10
Profese: student IT, asistent poslance
Dal poděkování: 264 poděkování
Dostal poděkování: 1005 poděkování

Re: Nominace Sámira Shanaáha do republikového předsednictva

Příspěvek od Tomas.Guth.Jarkovsky »

Ahoj, já mám takovou konkrétní otázku. Vidím že máš na fóru prozatím 45 příspěvků.
Čím to? Kde a jak se zatím ve straně zapojuješ a realizuješ, mimo jako placený dodavatel?

+420 778 111 487
Tomas.Guth.Jarkovsky@pirati.cz
Podporuji myšlenky Renesance Pirátů. web | forum | zulip

Uživatelský avatar
Magda.Dankova
Kontrolní komise
Příspěvky: 251
Registrován: 29 led 2015, 22:39
Dal poděkování: 162 poděkování
Dostal poděkování: 248 poděkování

Re: Nominace Sámira Shanaáha do republikového předsednictva

Příspěvek od Magda.Dankova »

Ahoj Samire.
Mám otázku. Jakým způsobem chceš v rámci RP zinovovat a zefektivnit systém naší strany, aby se snížilo riziko manipulace s hlasy (nabírání mrtvých duší nebo svého příbuzenstva apod.) při pořadí na kandidátky aj. A předejít zmanipulování VŘ. KK nemá v současné době limit pro rozhodnutí (pokud se nepletu) a není placená. Na to navazuje chování členů. Jaký způsobem chceš ošetřit, aby nedocházelo k osobním útokům, zesměšňování a urážkám dokonce i na veřejných sociálních sítích některých našich členů.
Děkuji.

I am not what You think I am. You are what You think I am. = = = = :}
Uživatelský avatar
Samir.Shanaah
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 114
Registrován: 02 čer 2019, 14:42
Profese: fundraiser, manažer
Dal poděkování: 44 poděkování
Dostal poděkování: 159 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Sámira Shanaáha do republikového předsednictva

Příspěvek od Samir.Shanaah »

David.Novak píše: 08 pro 2021, 14:21

Díky za tvou odvahu jít do RP. Píšeš tady zajímavou vizi se zaměřením na konkrétní problematiky, to oceňuju. Nicméně vždycky se dívám, a u RP to platí dvojnásob, co má daný člověk již za sebou. Známe to - "Energie" a "zkušenosti" :D Bez toho druhého jsme namydlení = vykroužkovaní.

A i když máš detailní CV, tak jistě uznáš, že pro všechny členy strany nemusíš být zrovna známým členem.

Proto bych ti rád položil otázku, co se ti ve straně z tvého pohledu povedlo udělat. Nebo i mimo stranu, ale díky tvému členství. Jak díky tobě "značka Piráti", za dobu tvého působení, povyrostla?

Zatím se v podpoře zdržuji.

Ahoj Davide,

děkuji Ti za Tvou zpětnou vazbu. Ano, toho jsem si vědom. Věřím ale, že jsem pro Českou pirátskou stranu vykonal za mého poměrně kratšího působení již mnoho dobrého. Níže v bodech jmenuji:

Zasloužil jsem se o vznik MS Beroun a stal se jejím předsedou. Náš tým aktivně pomáhal během krajské, senátní a parlamentní kampaně. Pravidelně se scházíme, nabíráme nové členy a příznivce, propagujeme stranu v našem okrese a pořádáme nebo se účastníme různých akcí během roku. Více na našich stránkách nebo našem vlákně níže.

stránky MS Beroun - https://stredocesky.pirati.cz/beroun/
vlákno MS Beroun - viewforum.php?f=1491

Společně s dalšími lidmi jsem v České pirátské straně vybudoval profesionální fundraising, který pomáhá straně získávat finanční prostředky primárně od individuálních dárců a pečovat o ně. Fundraising je pravidelně vyhodnocován jako velmi úspěšný projekt, který se nadále rozvíjí a zlepšuje. Zejména nyní bude fundraising velmi potřeba. Jen za tento rok v rámci volební kampaně se nám podařilo získat 13,6 miliónů z nich 3,1 milióny od drobných dárců, 8 miliónů od významných dárců, 2,5 miliónů od kandidátů. Mimo volební kampaň za tento rok se nám podařilo získat 1,7 miliónů od individuálních dárců.

https://dary.pirati.cz/

Před tím jsem pomáhal České pirátské straně jako dobrovolník. To vše jsem stihl za 2 roky. Jsem si vědom toho, že nejsem ve straně tolik známí, ale velká část pirátek a pirátů mě již zná a věřím, že jsou s mojí prací a jednáním spokojení. Věřím také, že jsem schopný a kompetentní k tomu, posunout Českou pirátskou stranu i na jiných úrovních, a že by měli dostat šanci ti z nás, kteří představí kvalitní vizi a jsou schopni ji realizovat.

Ještě jednou děkuji za tvou zpětnou vazbu a přeji hezký zbytek dne.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Samir.Shanaah za příspěvky (celkem 5):
Tomas.Zmuda, David.Novak, Robert.Magni, David.Kucera, Jan.Halasz
"Je dobré v něčem vynikat, ale ještě lepší je hrát svou roli v něčem dobrém".
Uživatelský avatar
Jan.Hrubes
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 403
Registrován: 08 říj 2016, 19:31
Profese: student, učitel, hudebník
Dal poděkování: 1062 poděkování
Dostal poděkování: 932 poděkování

Re: Nominace Sámira Shanaáha do republikového předsednictva

Příspěvek od Jan.Hrubes »

Za mě je v RP potřeba někdo, kdo chápe, že nemůžeme používat ke komunikaci mezi členy Facebook Messenger. Sámir to podle tohohle příspěvku není, proto zatím hlasuji proti této nominaci.

Mohl bych Tě poprosit o tvůj detailnější pohled na to, jak by měla strana vnitřně komunikovat a jaké nástroje by k tomu měla používat?

Tito uživatelé poděkovali autorovi Jan.Hrubes za příspěvky (celkem 2):
Michaela.Nepejchalova, Martin.Stanek
Uživatelský avatar
Samir.Shanaah
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 114
Registrován: 02 čer 2019, 14:42
Profese: fundraiser, manažer
Dal poděkování: 44 poděkování
Dostal poděkování: 159 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Sámira Shanaáha do republikového předsednictva

Příspěvek od Samir.Shanaah »

Michaela.Nepejchalova píše: 08 pro 2021, 14:40

Je mi sympatická tahle část

Osobně mi záleží především na sociálních, lidskoprávních a enviromentálních tématech. Jsem zastánce liberálního a progresivistického myšlení

ale nemůžu dát hlas pro kvůli téhle části

Proto bych se zasloužil o přijetí ustanovení, že můžeme používat systém třetí strany v souladu s veškerými hodnotami , GDPR a jinými nutnostmi. Je to nejlevnější, nejrychlejší a nejlepší varianta. Jak se říká, proč bychom měli vymýšlet již dávno vymyšlené, když stejně nyní mnoho z nás pracujeme na google disku. Pokud by se strana a její členi i přesto rozhodli využívat pouze vlastní systémy, je ale potřeba v nejkratším čase tyto systémy sjednotit a dokončit do takto kvalitní a komplexní úrovně, aby splňovaly požadavky dnešní doby a lidí, kteří se systémem pracují nebo jim prochází.

Důraz na open source software a ochranu soukromí na Internetu je za mě jedním ze základních pilířů Pirátů. (A mimochodem, systémy strany jsou na velmi dobré úrovni vzhledem k podhodnocenosti lidí, kteří pro stranu pracují v rámci TO.)

Ahoj Michaelo,

děkuji Ti za Tvou zpětnou vazbu. Jsem rád, že souzníš s částí mé řeči. Co se týká systému třetí strany, tak netvrdím, že naše systémy nemají mnoho dobrého a že za nimi není plno tvrdé a kvalitní práce, které si vážím. Domnívám se ale, že bohužel stále nejsou dostačující a plně odpovídající systémům, které bychom mohli mít. S hodnotami, které zmiňuješ nemám problém, jen mi přijde paradoxní, že momentálně mnoho lidí pracujeme stejně v různých jiných systémech jako například na Google disku, kde žádná ochrana ani nic jiného moc nefunguje a open source to také není. Dále se domnívám, že je systém třetí strany, pokud je smluvně a právně podvázán tak, že splňuje veškeré právní věci, zajišťuje ochranu dat a znemožňuje vlastníkovi systému nakládat s údaji, je naprosto v pořádku a legitimní používat, aniž bychom se zpronevěřili vlastním principům. Navíc to bude stát x set tisíc korun méně a bude to rychlejší a pravděpodobně i kvalitnější.

Ještě jednou děkuji za Tvou zpětnou vazbu a přeji hezký zbytek dne.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Samir.Shanaah za příspěvky (celkem 2):
Robert.Magni, Jan.Halasz
"Je dobré v něčem vynikat, ale ještě lepší je hrát svou roli v něčem dobrém".
Uživatelský avatar
Samir.Shanaah
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 114
Registrován: 02 čer 2019, 14:42
Profese: fundraiser, manažer
Dal poděkování: 44 poděkování
Dostal poděkování: 159 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Sámira Shanaáha do republikového předsednictva

Příspěvek od Samir.Shanaah »

Tomas.Guth.Jarkovsky píše: 08 pro 2021, 18:22

Ahoj, já mám takovou konkrétní otázku. Vidím že máš na fóru prozatím 45 příspěvků.
Čím to? Kde a jak se zatím ve straně zapojuješ a realizuješ, mimo jako placený dodavatel?

Ahoj Tomáši,

děkuji Ti za Tvůj dotaz. Mimo svou pracovní pozici Koordinátora fundraisingu se jako předseda MS Beroun zapojuji především v terénu a v rámci našeho vlákna. V rámci týmu si píšeme primárně na jiných platformách nebo emailovou formou. Většiny hlasování se účastním, ale upřímně nemám takovou časovou kapacitu trávit více času zde na fóru, ani jsem to zatím nepovažoval za pro mě podstatné. Mám raději komunikaci osobní, telefonickou nebo emailovou. Nic méně jsem si vědom toho, že v případě mého zvolení bych se pravděpodobně musel více zapojit do komunikace na fóru a dalších platformách.

Přeji Ti krásný zbytek dne.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Samir.Shanaah za příspěvek:
Robert.Magni
"Je dobré v něčem vynikat, ale ještě lepší je hrát svou roli v něčem dobrém".
Uživatelský avatar
Samir.Shanaah
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 114
Registrován: 02 čer 2019, 14:42
Profese: fundraiser, manažer
Dal poděkování: 44 poděkování
Dostal poděkování: 159 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Sámira Shanaáha do republikového předsednictva

Příspěvek od Samir.Shanaah »

Magda.Dankova píše: 08 pro 2021, 19:47

Ahoj Samire.
Mám otázku. Jakým způsobem chceš v rámci RP zinovovat a zefektivnit systém naší strany, aby se snížilo riziko manipulace s hlasy (nabírání mrtvých duší nebo svého příbuzenstva apod.) při pořadí na kandidátky aj. A předejít zmanipulování VŘ. KK nemá v současné době limit pro rozhodnutí (pokud se nepletu) a není placená. Na to navazuje chování členů. Jaký způsobem chceš ošetřit, aby nedocházelo k osobním útokům, zesměšňování a urážkám dokonce i na veřejných sociálních sítích některých našich členů.
Děkuji.

Ahoj Magdo,

děkuji Ti za Tvůj dotaz. S touto problematikou bych se musel detailněji seznámit, znát názory ostatních lidí ve straně a znát více naše možnosti, které by vedli k nápravě co se systému týká. Co se týká útoků některých našich členů na ostatní, souhlasím a domnívám se, že by k tomu nemělo docházet. Řešil bych to různými metodami jako mediací, osobními setkáváními, osvětou, abychom předcházeli těmto útokům, ale i v případě větších sporů nebo nevhodného vyjadřování se kárným řízením či vyloučením z členské základny. Co se možností vyloučení z členské základny týká, pravděpodobně by bylo vhodné lépe nebo komplexněji definovat za jakých podmínek je vyloučení možné.

Přeji Ti krásný zbytek dne.

"Je dobré v něčem vynikat, ale ještě lepší je hrát svou roli v něčem dobrém".
Zamčeno

Zpět na „[Archív] Ukončené členské podněty“