Nominace Marka Nečady do správní rady institutu

Do tohoto fóra se přesouvají Uzamčené členské podněty

Moderátor: Predsedajici

Nominovat Marka Nečadu do volby členů správní rady politického institutu?

Pro
62
84%
Proti
6
8%
Zdržuji se
6
8%
 
Celkem hlasujících: 71 - Celkem hlasů: 74

Uživatelský avatar
Marek.Necada
Zahraniční odbor
Příspěvky: 3308
Registrován: 05 lis 2009, 22:44
Profese: silozpytec
Bydliště: Helsinki
Dal poděkování: 9180 poděkování
Dostal poděkování: 6349 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Nominace Marka Nečady do správní rady institutu

Příspěvek od Marek.Necada »

Ahoj Piráti,

rád bych se ucházel o místo ve správní radě stranou zakládaného politického institutu.
Níže uvádím nástin své vize fungování institutu – pokud vás osloví, budu rád, podpoříte-li moji nominaci.

Stručně o mně pro nově příchozí:
- povoláním teoretický fyzik (doktor technických věd), t.č. na otcovské dovolené,
- člen České pirátské strany od r. 2009, v minulosti jsem působil mj. jako člen rozhodčí komise či vedoucí jednatel republikového výboru,
- současně člen Pirátské strany ve Finsku, kde od roku 2014 s rodinou žiji; nyní u finských Pirátů zastávám funkci místopředsedy strany.


Správní rada má mj. určovat směřování institutu, pročež považuji za důležité předem nastínit svou vizi, již hodlám v případě zvolení prosazovat:
 • Věrnost pirátským ideálům a zároveň nezávislost na aktuálním vedení strany.
 • Věrnost pravdě a vysoká kvalita výstupů. Práce institutu by se měla držet základních standardů vědecké práce a institut by neměl dopouštět zavádějících mediálních zkratek. Zároveň je ovšem žádoucí, aby výstupy institutu byly srozumitelné i širší veřejnosti.
 • Silný mezinárodní dosah institutu (alespoň celoevropský). Věhlasu institutu i jeho kvalitě bezpochyby pomůže, pokud nebude omezen na český dvoreček, nýbrž bude co nejvíce zapojen i mezinárodně.
  Mezinárodní dosah institutu bude mít ve výsledku důležitý význam i pro dosahování politických cílů Pirátů – i kdyby Piráti hypoteticky v ČR získali ústavní většinu, s prosazováním mnohých cílů dlouhodobého programu se jen tak nehneme (za předpokladu setrvání v EU, pochopitelně), neboť budeme mít jen velmi malou část hlasů v Evropském parlamentu a Radě.
  Proto bych chtěl, aby se institut mezinárodně věnoval osvětové a výzkumné činnosti v oblastech, které vyžadují změnu evropské legislativy, a pomáhal tak lobbování těchto změn i tam, kde Piráti nemají silné zastoupení.
  (Ideální samozřejmě bude, pokud se podaří i v jiných zemích nadchnout pro pirátské politické hnutí jako takové a založit/oživit tamní pirátské strany. Institut vidím jako jeden z důležitých prostředků, jež mohou pomoci Pirátům získat dostatečné zastoupení v sedmi evropských zemích, aby bylo možné registrovat Piráty jako evropskou politickou stranu.)
  OFFTOPIC„Ale máme přece Evropskou pirátskou stranu a Pirátskou internacionálu!“ – To sice máme, ale jsou to do značné míry jen takové byrokratické zastřešující organisace, které nejsou příliš schopny táhnout nějaké významnější projekty.
  Důvodů je více, velmi často ovšem zaznívá ten, že na fungování nemají téměř žádné prostředky. Institut oproti tomu bude dostávat nezanedbatelný příspěvek od státu. Obě zmíněné pirátské mezinárodní organisace samozřejmě považuji za důležité partnery institutu.

  EDIT: Podrobnější zamyšlení nad vztahem institutu a mezinárodního pirátského hnutí v příspěvku níže.
 • Co nejnižší prahy pro zapojení do činnosti institutu. Tím myslím mj. prahy časové a místní, tj. aby se zájemce mohl zapojit do činnosti kdykoliv (viz též bod níže) a odkudkoliv (viz též bod výše). A také prahy oborové: dokážu si představit širokou škálu činností, do nichž by se dalo v rámci institutu zapojit (výzkum, kritika, osvěta, tvorba politik, vývoj software a infrastruktury souvisejících s pirátskou politikou a mnoho dalšího); nechci tuto škálu a priori nijak omezovat, naopak chci, aby se v institutu mohli uplatnit odborníci z různých oblastí. Budu prosazovat co největší transparenci a otevřenost správní rady, aby i zájemci vně orgánu mohli poskytovat své pohledy na směřování institutu.
 • Průběžný charakter činnosti a hospodaření. U stranického participativního rozpočtování mi vadilo, že přihlášky a rozhodování o nich probíhalo jen v určitém (navíc nepříliš předvídatelném) termínu například jednou ročně. Nápady na zajímavé projekty se ovšem rodí nezávisle na termínech určovaných nějakým orgánem, a časové okno na uskutečnění některých z nich bývá z různých důvodů omezené.
  Proto bych chtěl vyzkoušet takový model, v němž přihlášky na nové projekty bude možné podávat kdykoliv a jejich vyhodnocování (a přidělování prostředků) bude co nejvíce průběžné.
  S tím souvisí problematika hospodaření institutu – podle mne vůbec nevadí, když zejména na začátku svého fungování bude institut hospodařit s větším přebytkem. Zbudou pak prostředky na případné větší projekty v budoucnu. Jsem odpůrcem prosincového utrácení za blbosti, které je běžnou praxi v mnohých organisacích. Důležité je, aby institut měl kvalitní výstupy a aby hospodařil effektivně.

Pro doplnění uvádím některá témata, kterým bych se já osobně chtěl v institutu hlouběji věnovat (toto nesouvisí přímo s případnou funkcí ve správní radě):
 • veřejná regulace technologických gigantů,
 • ochrana spotřebitele a právo na opravu elektroniky, mj. v kontextu ochrany klimatu, informační bezpečnosti a férové hospodářské soutěže – zde vidím prostor pro spolupráci např. s Louisem Rossmannem, který se snaží právo na opravu lobbovat v USA;
 • effektivní vymáhání copyleftu: možná změna legislativy tak, aby zákazník jako poškozený měl možnost přímo žalovat výrobce/prodejce/dodavatele za porušování copyleftových licencí.
Místopředseda finských Pirátů
7ЗО 845 З7З
Долой царя!

Uživatelský avatar
Marek.Necada
Zahraniční odbor
Příspěvky: 3308
Registrován: 05 lis 2009, 22:44
Profese: silozpytec
Bydliště: Helsinki
Dal poděkování: 9180 poděkování
Dostal poděkování: 6349 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Marka Nečady do správní rady institutu

Příspěvek od Marek.Necada »

Pro doplnění ještě uvádím sebehodnocení k bodům uvedeným v inzerátu:
 • strategické uvažování, vizionářství, dlouhodobé uvažování ✅ OFFTOPICMohl bych říci „samozřejmě mám“. Takovým řečem byste ovšem neměli jen tak věřit, pročež vyše jsem uvedl hrubý nástin toho, jaká je moje představa o fungování institutu.
 • systematičnost, včetně zkušenosti s finančním řízením ¯\_(ツ)_/¯ OFFTOPICZde není úplně jasné, co přesně je systematičností myšleno.
  Systematičnost uvažování rozhodně mám, ale to je můj subjektivní úsudek, který se náhodnému vnějšímu pozorovateli bude těžko hodnotit.
  Je-li myšlena systematičnost činnosti, ta zcela upřímně není mou nejsilnější stránkou, jsem INTP akademik, nenalézající uspokojení v rutině.
  Co finančního řízení se týče, nemám zkušenosti z řízení projektů větších než nižší desítky tisíc eur.
 • zkušenost s dobrovolnictvím či z neziskového sektoru ✅ OFFTOPICKdyž pominu svou práci pro Piráty (dříve české a nyní finské), za niž jsem nikdy nepobíral odměnu, kupříkladu jsem spoluzakládal a nějakou dobu vedl fysikální korespondenční seminář pro nadané žáky základních škol.
 • zápal pro věc institutu - tedy vznik nového politického think-tanku ✅ OFFTOPICTohle je věc poněkud subjektivní, nicméně kdybych neměl, tak se nehlásím. Institut považuji mj. za důležitý pilíř rozvoje a tříbení pirátských myšlenek, na což v každodenní stranické politice vlečené volebním cyklem nezbývá čas a pozornost.
 • jasné hodnotové ukotvení a ideová shoda s Piráty ✅ OFFTOPICVe straně jsem od roku 2009, mj. z toho důvodu, že s programovými cíli uvedenými ve stanovách zcela ztotožňuji.
 • znalost právních procedur ✅ OFFTOPICV předpisech se orientuji a co neznám, umím si nastudovat. Sám jsem se na tvorbě různých předpisů podílel, lecčemus jsem předsedal.
 • vnitrostranická autorita ¯\_(ツ)_/¯ OFFTOPICTo nehodlám soudit. Dřív jsem měl v České pirátské straně nějaké funkce (mj. člen RK, člen a vedoucí jednatel RV), od roku 2019 jsem pouhým řadovým členem, neboť se věnuji v první řadě finským Pirátům.
 • komunikační schopnosti na vysoké úrovni ¯\_(ツ)_/¯ OFFTOPICNejsem zrovna nejlepší řečník na světě, ale plynně a na slušné úrovni se domluvím česky, finsky, rusky a anglicky. Psát taky vcelku umím, jen jsem trochu perfekcionista, takže mi psaní někdy poněkud trvá a musím se do něj přemlouvat. :)
  Passivně bez větších problémů přelouskám francouzštinu, němčinu, španělštinu a většinu slovanských jazyků.
 • akademické zázemí ✅ OFFTOPICMám doktorský titul a akademické práci se věnuji většinu své dospělosti.
  V akademii mám dost kontaktů a zkušenosti mám i z akademické politiky (byl jsem jedno volební období členem Akademického senátu Univerziky Karlovy, nicméně způsob fungování tohoto orgánu beru spíš jako odstrašující příklad).
 • zkušenost z celorepublikové několikaúrovňové organizace ✅ OFFTOPICTak kupříkladu mám zkušenosti z vedení dvou pirátských stran. ;)
 • a v neposlední řadě i ochota scházet se cca 4x ročně (v předem naplánovaných termínech) ✅ OFFTOPICNení problém za předpokladu, že bude možná vzdálená účast, což v dnešní době považuji za samozřejmost.
  Osobně už se neúčastním české elektorální politiky, což považuji za možnou výhodu z hlediska časového rozložení vytíženosti jednotlivých členů správní rady – volby do Evropského parlamentu jsou jediné, které v ČR a ve Finsku obecně připadají na stejný termín.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Marek.Necada za příspěvky (celkem 3):
Eva.Novakova, Michaela.Nepejchalova, Dalibor.Zahora
Místopředseda finských Pirátů
7ЗО 845 З7З
Долой царя!

Uživatelský avatar
Lukas.Dolezal
Zahraniční odbor
Příspěvky: 930
Registrován: 28 úno 2019, 14:48
Profese: Politolog, student Evropských studií
Bydliště: Brno
Dal poděkování: 2118 poděkování
Dostal poděkování: 1442 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Marka Nečady do správní rady institutu

Příspěvek od Lukas.Dolezal »

Ahoj @Marek.Necada,
chtěl bych se dotknout tématu, který ve mně rezonuje nějakou dobu.

Pozoruješ ve straně názorové/ideologické pnutí, zjednodušeně řečeno na pravolevé škále? Myslím tím např. rozepře ve věci nominace Tomáše Tožičky do senátních voleb v Teplicích, přístup k některým progresivistickým tématům (např. feminismus a zastoupení žen ve straně nebo ekonomické otázky) nebo spor kolektivismus vs. individualismus.

Jaká by měla být role Institutu v urovnávání takových sporů? Jestli tedy vůbec. V jiném nominačním vlákně padl termín "pirátská ideologie". Měl by Institut pracovat na propracovávání této ideologie v tématech, která nás mohou rozdělovat?

Děkuji za odpověď.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Lukas.Dolezal za příspěvky (celkem 2):
Marek.Necada, Vit.Jurasek
Člen MS Brno, KS Jihomoravský kraj a mediálního odboru JmK. Člen Zahraničního odboru 🌍, předsednictva Evropské pirátské strany a koordinátor pro PP-FI, PP-IS, PP-NO a PP-SE.
lukas.dolezal@pirati.cz
lukas.dolezal@european-pirateparty.eu

Uživatelský avatar
Petr.Vileta
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 30409
Registrován: 22 črc 2009, 18:12
Profese: Celkem Spokojený Důchodce
Bydliště: Plzeň 2
Dal poděkování: 27034 poděkování
Dostal poděkování: 22306 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Marka Nečady do správní rady institutu

Příspěvek od Petr.Vileta »

Položím zdánlivě nesouvisející otázku, ale odpověď na ni může objasnit způsob tvého uvažování.

Co tě vedlo k tomu, že v anketě lze hlasovat současně pro všechny 3 možnosti? :o OFFTOPICTeď jsem zakládal nominaci xChaosovi a default volba v anketě je jediná odpověď, takže jsi to musel úmyslně změnit.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Petr.Vileta za příspěvky (celkem 2):
Robert.Magni, Marek.Necada
Kumulovaný zastupitel a člen finančních výborů zastupitelstev Města Plzně a Městského obvodu Plzeň 2.
tel: 608 445 655 (odpoledne a večer)
stínový ministr švihlých nápadů a fórista
----------------------------------------
Mějme vždy na paměti: Běžný občan je až ten poslední, komu bychom chtěli něco zakazovat.

Uživatelský avatar
Dalibor.Zahora
Republikový výbor
Příspěvky: 11753
Registrován: 21 dub 2009, 12:29
Profese: zakládající člen
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 30300 poděkování
Dostal poděkování: 14847 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Marka Nečady do správní rady institutu

Příspěvek od Dalibor.Zahora »

Pro mě zatím asi nejlepší nominační řeč, ostatní prominou. Jestli se nepletu, tak asi jako jediný vidíš důležitý evropský rozměr.
Ale sakra Nečada, proč se hlásí na poslední chvíli?! To chtěj tu nominaci udělat napínavou nebo co? :D
Tito uživatelé poděkovali autorovi Dalibor.Zahora za příspěvky (celkem 2):
Eva.Novakova, Marek.Necada
zástupce v Republikovém výboru za Ústecký kraj (hostuji ve Středočeském kraji), zakládající člen, více na profilu wiki.pirati.cz, občas píšu na Deník Referendum, preferuji twitter @daliborzz před FB fb.com/dlbrz t. 773 993 465

Uživatelský avatar
Marek.Necada
Zahraniční odbor
Příspěvky: 3308
Registrován: 05 lis 2009, 22:44
Profese: silozpytec
Bydliště: Helsinki
Dal poděkování: 9180 poděkování
Dostal poděkování: 6349 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Marka Nečady do správní rady institutu

Příspěvek od Marek.Necada »

Odpověď na Lukášovy otázky bude asi trochu delší, takže to zatím odbavím od konce.
Dalibor.Zahora píše:
14 bře 2021, 18:37
Ale sakra Nečada, proč se hlásí na poslední chvíli?! To chtěj tu nominaci udělat napínavou nebo co? :D
Inu, koncept jsem měl rozepsaný už od minulého víkendu, ale měl jsem na krku děti OFFTOPIC(naivně jsem si myslel, že na otcovské dovolené budu mít více času mj. na „pirátské“ záležitosti než když jsem byl v práci, ale šeredně jsem se zmýlil, je to přesně naopak; naštěstí nejmladší snad už taky bude brzy pravidelně chodit do školky), vrcholí nám tu příprava na komunální volby OFFTOPICkteré nám ovšem nejspíš nakonec přesunou z dubna na červen a v neposlední řadě platí výše uvedené
Marek.Necada píše:
14 bře 2021, 06:22
jsem trochu perfekcionista, takže mi psaní někdy poněkud trvá a musím se do něj přemlouvat. :)
Nakonec jsem si tedy včera přivstal, abych to dopsal, než se zas vzbudí děti. :)


Petr.Vileta píše:
14 bře 2021, 15:41
Co tě vedlo k tomu, že v anketě lze hlasovat současně pro všechny 3 možnosti?[/ot]
Když jsem po založení vlákna měnil nastavení ankety (protože ve výchozím nastavení nešel měnit hlas a nebyly vidět počty), tak jsem tam zároveň rovnou změnil počet možností. Spíš jen tak ze srandy, ale vlastně to odpovídá tomu, jak probíhá první kolo rozhodujícího hlasování při usnášení CF, kdy lze také hlasovat zároveň pro navzájem protichůdné možnosti. Dodávám, že oddělené možnosti "proti" a "zdržuji se" jsou formálně vzato nadbytečné, neboť pokud si správně pamatuji, u podávání návrhů v již probíhajícím jednání (včetně nominací) hraje roli pouze a jedině počet hlasů pro.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Marek.Necada za příspěvek:
Petr.Vileta
Místopředseda finských Pirátů
7ЗО 845 З7З
Долой царя!

Uživatelský avatar
Dalibor.Zahora
Republikový výbor
Příspěvky: 11753
Registrován: 21 dub 2009, 12:29
Profese: zakládající člen
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 30300 poděkování
Dostal poděkování: 14847 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Marka Nečady do správní rady institutu

Příspěvek od Dalibor.Zahora »

Prosím o zodpovězení otázek, které jsem již pokládal dalším kandidátům:

1) Priority? Jakým směrem/směry by se měl institut vydat? Jaká témata, oblasti mají mít důležitost?
2) Jak chceš docílit toho, aby byl inst. skutečně úspěšný? Aby fungoval co nejlépe?
3) Tvoje představa o Akademické radě?
4) Jak vidíš zapojení regionů a jakou by měli mít regionální témata důležitost?
5) Co ti na pirátech (jak na České pirátské straně, tak i na celé hnutí) nejvíce vadí, názorově či jinak?
6) Kde vidíš největší slabiny pirátské ideologie?
7) Vzdal by ses funkce ve správní radě například při získání nějaké důležité vládní či jiné funkce, kde by hrozil konflikt zájmů?
8) Víte z hlavy co je to "pirátské kolo"? Ano/ne
Po odpovědi (ano/ne) rozklikněte tento odkaz OFFTOPIChttp://falkvinge.net/pirate-wheel/ a jaký je váš názor na teze v něm obsažené?
9) Budete jako případní členové správní rady zapisovat své kontakty do pirátské evidence kontaktů a schůzek https://evidence.pirati.cz?
Tito uživatelé poděkovali autorovi Dalibor.Zahora za příspěvek:
Marek.Necada
zástupce v Republikovém výboru za Ústecký kraj (hostuji ve Středočeském kraji), zakládající člen, více na profilu wiki.pirati.cz, občas píšu na Deník Referendum, preferuji twitter @daliborzz před FB fb.com/dlbrz t. 773 993 465

Uživatelský avatar
Marek.Necada
Zahraniční odbor
Příspěvky: 3308
Registrován: 05 lis 2009, 22:44
Profese: silozpytec
Bydliště: Helsinki
Dal poděkování: 9180 poděkování
Dostal poděkování: 6349 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Marka Nečady do správní rady institutu

Příspěvek od Marek.Necada »

Lukas.Dolezal píše:
14 bře 2021, 11:34
Pozoruješ ve straně názorové/ideologické pnutí, zjednodušeně řečeno na pravolevé škále? Myslím tím např. rozepře ve věci nominace Tomáše Tožičky do senátních voleb v Teplicích, přístup k některým progresivistickým tématům (např. feminismus a zastoupení žen ve straně nebo ekonomické otázky) nebo spor kolektivismus vs. individualismus.
Pozoruji; do jisté míry existovalo vždy a mám pocit, že rozptyl členů strany v pomyslném prostoru světonázorů postupně roste. Myslím, že nárůst je alespoň zčásti míry důsledek růstu popularity strany a hodně otevřeného náboru členů (alespoň někde, praxe se v jednotlivých sdruženích liší). Lidi do strany vstupují, i když se třeba ne zcela ztotožňují s jádrem programu – pominu-li prostý opportunismus, tak jednoduše třeba proto, že vesměs považují Piráty za nejlepší relevantní alternativu na současné politické scéně. Dřív se například moc nestávalo, že by do strany vstupovali zastánci současné úpravy autorského práva, teď se to občas stává.
Jaká by měla být role Institutu v urovnávání takových sporů? Jestli tedy vůbec.

Dovolím si nejdříve takový ubšírnější úvod. Řekněme, že člověk má nějakou vlastní sadu hodnot – svě pojetí dobra, zjednodušeně řečeno. Na základě těchto hodnot a dostupných informací si vytváří názory na to, jaká politika by měla být uskutečňována, aby se jeho hodnoty naplňovaly. Dostupné informace a jejich vyhodnocení jsou naprosto zásadní, protože v závislosti na (ne)dostupnosti informací a použité metodice se může tentýž člověk zastávající pevně dané základní hodnoty přiklonit k různým z navzájem protichůdných opatření. Naopak lidé zastávající různé hodnoty mohou nalézt stejný zájem v určité oblasti. A nakonec někdy se může stát, že na základě dostupných informací dojde člověk k poznání, že jím zastávaná sada hodnot je vnitřně nekonsistentní, a je nucen ji upravit.
(Tenhle popis je dost idealistický, spousta lidí prostě jen přejímá názory z okolí, aniž by se nad nimi hlouběji zamyslela. Předpokládám však, že v rámci institutu budou pracovat lidé dostatečně kriticky myslící.)

Institut by neměl přímo zasahovat do sporů uvnitř strany ani oktrojovat, které hodnoty (tam, kde se uvnitř hnutí neshodeneme) jsou správné. Institut má pracovat s fakty a na základě faktů dopomoci k nalézání a přijímání co nejlepších politik, a třeba i dopomoci k nalézaní takových politik, které budou kompatibilní s různými světonázory. (Ke spoustě věcí se dají nalézt zcela platné argumenty jak „levicové“, tak „pravicové“.)

Pokud se ovšem nějaký postoj či sada hodnot pod tíhou faktů ukáže jako vnitřně nekonsistentní, je zcela správné na to poukázat.
V jiném nominačním vlákně padl termín "pirátská ideologie". Měl by Institut pracovat na propracovávání této ideologie v tématech, která nás mohou rozdělovat?
Odpovím podobně jako na předchozí otázku – institut by měl rozpracovávat ideologii i v potenciálně sporných oblastech – avšak to neznamená, že by měl určovat, že nějaký směr uvažování je jediný správný. Dají se rozpracovat různé varianty v závislosti na různých sadách výchozích hodnot.


Ještě bych dodal, že výstupy vzniklé v rámci činnosti institutu by podle mne měly být brány jako práce, postoje a myšlenky svých autorů, nikoliv jako autoritativní postoje a myšlenky institutu. Autorita výstupů by měla vyplývat z jejich kvality a přesvědčivosti. Institut jako organisace by ovšem měl dbát, aby práce měla vysokou úroveň, kvalitní metodiku a podobně.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Marek.Necada za příspěvky (celkem 5):
Dalibor.Zahora, Lukas.Dolezal, Vaclav.Fortik, Michaela.Nepejchalova, Vit.Jurasek
Místopředseda finských Pirátů
7ЗО 845 З7З
Долой царя!

Uživatelský avatar
Marek.Necada
Zahraniční odbor
Příspěvky: 3308
Registrován: 05 lis 2009, 22:44
Profese: silozpytec
Bydliště: Helsinki
Dal poděkování: 9180 poděkování
Dostal poděkování: 6349 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Marka Nečady do správní rady institutu

Příspěvek od Marek.Necada »

Odpovědi na prvních pět otázek od Dalibora, zbytek později:
Dalibor.Zahora píše:
15 bře 2021, 08:53
1) Priority? Jakým směrem/směry by se měl institut vydat? Jaká témata, oblasti mají mít důležitost?
Tohle nejspíš bude záviset zejména na zájmu a odbornosti lidí, kteří se na činnosti institutu budou podílet. Ať už je to osvěta a popularisace pirátských myšlenek, rešeršní práce, vlastní výzkum, vývoj software či cokoliv dalšího. Nechal bych tedy otevřené co nejširší pole působnosti, aby v institutu každý mohl co nejlépe využít svůj potenciál (ovšem s tím, že by měla být zachována souvislost s pirátskou politikou a pirátskými idejemi).
2) Jak chceš docílit toho, aby byl inst. skutečně úspěšný? Aby fungoval co nejlépe?
Myslím, že částečně je odpověď obsažena již v úvodním příspěvku (pěstovat prostor pro iniciativu, nestavět zbytečné bariéry pro zapojení se, průběžné fungování...).
Dále skrze dohled nad kvalitou, recense výstupů apod. Udržováním kontaktů s mezinárodní vědeckou obcí i v jednotlivých oblastech spřízněnými občanskými organisacemi a hnutími.
Otevřeností jednání orgánů nad rámec toho, co nyní stanovuje zakládací listina (u správní rady je to ředitel, zvolený zástupce dobrovolnického kruhu a člen předsednictva strany nebo jeho zástupce): víc očí víc vidí a může to zamezit nepříjemným překvapením a nedorozuměním.
Aktivní spoluprací mezi jednotlivými orgány institutu.
Výběrem dobrého ředitele.
3) Tvoje představa o Akademické radě?
Co se jejího složení týče – členy podle zakládací listiny jmenuje správní rada na základě doporučení dobrovolnického kruhu nebo akademické rady – vykládám si to tak, že správní rada není ani tak iniciátorem, jako spíš filtrem. Nicméně chtěl bych v radě vidět různorodou paletu odborníků s širším rozhledem a povědomím o pirátství, kteří se chtějí činnosti v radě věnovat, a ne pouze být formálně jejími členy.
Co se týče účelu rady, ten je ve velké míře dán zakládací listinou
Akademická rada je poradním orgánem ústavu a v rámci své činnosti zejména poskytuje správní radě stanoviska k ideovému směřování, strategickým materiálům, rozpočtu a plánu činností ústavu. Dále vykonává akademická rada dohled nad ideovou a odbornou kvalitou výstupů ústavu.
Chtěl bych, aby se akademická rada nějakým způsobem podílela na odborné recensi výstupů institutu. Nicméně způsob fungování akademické rady je v zakládací listině stanoven poněkud mlhavě OFFTOPICvlastně jen říká, že řádně rada zasedá alespoň jednou ročně a mimořádně distančně max. dvakrát ročně, že rozhoduje většinou přítomných členů a že může hlasovat per rollam; myslím, že k naplňování výše uvedeného účelu rady je potřeba i nějaká činnost nad rámec zasedání. Konkrétní představy o fungování (a jeho případné zakotvení ve statutu institutu) bych chtěl ještě důkladně prodiskutovat s kandidáty na členství v akademické radě.
4) Jak vidíš zapojení regionů a jakou by měli mít regionální témata důležitost?
Ačkoliv sám se zabývám spíše nadregionálními a globálními problémy, regionální témata by neměla být upozaďována a zájemci o práci na nich v rámci institutu by měli mít stejné příležitosti jako všichni ostatní. Zapojení regionů vítám také zejména proto, že sám do nich (už) tolik nevidím. Je žádoucí, aby institut sloužil i jako místo setkávání výměny informací a nalézání společných řešení pro lidi z regionů s obdobnými strukturálními problémy.
5) Co ti na pirátech (jak na České pirátské straně, tak i na celé hnutí) nejvíce vadí, názorově či jinak?
Na České pirátské straně mi vadí občasné rozmělňování pirátské politiky například ve snaze nadbíhat mediím (jejichž redakce mají tradičně určitou politickou zaujatost, nepříliš kompatibilní s původními pirátskými myšlenkami). Nemám vůbec dobrý pocit z toho, když strana nalévá miliony korun nadnárodním společnostem podrývajícím demokracii a soukromí, aniž by to pak nějakým způsobem politicky kompensovala. Velkým zklamáním z poslední doby pro mne bylo praktické vyhnití „digitální daně“ na tyto osobní údaje dolující a demokracii ničící molochy, kterou podle mého názoru bylo možné v ČR při troše snahy prosadit. Není naší dobrou visitkou, že jedno občanské sdružení s čistě dobrovolnými příspěvky toho zmůže víc než velká parlamentní strana se všemi svými hlasy a státním financováním.

Na celém hnutí vidím nedostatky ve spolupráci, vzájemném sdílení zkušeností i například technické infrastruktury. Tyto věci bychom určitě mohli dělat effektivněji, než je děláme, což nás zbytečně připravuje o značnou část potenciálu a lidských sil, a v důsledku i o politické úspěchy. A právě i pirátský politický institut by mohl v odbourávání těchto nedostatků hrát důležitou roli.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Marek.Necada za příspěvky (celkem 2):
Michaela.Nepejchalova, Dalibor.Zahora
Místopředseda finských Pirátů
7ЗО 845 З7З
Долой царя!

Uživatelský avatar
Marek.Necada
Zahraniční odbor
Příspěvky: 3308
Registrován: 05 lis 2009, 22:44
Profese: silozpytec
Bydliště: Helsinki
Dal poděkování: 9180 poděkování
Dostal poděkování: 6349 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Marka Nečady do správní rady institutu

Příspěvek od Marek.Necada »

6) Kde vidíš největší slabiny pirátské ideologie?
Zapeklitá otázka už i proto, že asi neexistuje jednoznačná definice pirátské ideologie a není úplně jasné, co všechno pirátská ideologie zahrnuje. Je jí to, co říká Falkvinge? Je jí to, co pokrývá program České pirátské strany? Společný program evropských Pirátů (vzpomínám si, že v některých i poměrně zásadních věcech při jeho tvorbě panovaly dosti rozdílné pohledy)? Možná i tahle nejednoznačnost je do jisté míry slabinou. Nezasvěcenému člověku není vždy úplně snadné vysvětlit, co to vlastně pirátství je, ačkoliv by se nějaké zjevné atributy našly.
Na druhou stranu problémy s přesnou definicí a vymezením obsahu má asi do určité míry skoro každá ideologie, již sdílí víc než jeden člověk. :D
7) Vzdal by ses funkce ve správní radě například při získání nějaké důležité vládní či jiné funkce, kde by hrozil konflikt zájmů?
Ano, nicméně získání nějaké „důležité vládní funkce“ je v nejbližších pěti letech dost nepravděpodobné. Proto se vyjádřím ke dvěma situacím, které mohou nastat mnohem pravděpodobněji:
1. Kromě funkce ve správní radě bych se chtěl v rámci institutu věnovat práci na konkrétních projektech. Správní rada rozhoduje mj. o hospodaření institu, a zde vzniká zjevný prostor pro střet zájmů u projektů, k nimž budu mít těsnější vztah. V takovém případě se při rozhodování správní zdržím hlasování.
2. Nastane-li situace, kdy dlouhodobě OFFTOPIC(kratší výkyvy ve vytíženosti jsou v mém případě vcelku běžné, stejně asi jako u mnoha jiných aktivních lidí), asi jako nebudu mít na řádný výkon funkce ve správní radě čas. V takovém případě nechci blokovat místo v radě a odstoupím.
8) Víte z hlavy co je to "pirátské kolo"? Ano/ne
Vím, ale nepamatuji si dopodrobna jeho obsah, a už vůbec ne jednotlivé politiky.
Po odpovědi (ano/ne) rozklikněte tento odkaz OFFTOPIChttp://falkvinge.net/pirate-wheel/ a jaký je váš názor na teze v něm obsažené?
Větší potěšení číst tohle než programové východiska koalice Pirátů a STAN, jenž je příkladem toho, co Falkvinge popisuje na začátku, oním plochým seznamem politik a názorů (ačkoliv graf není na první pohled zrovna nejpřehlednější a chvilku trvá se v šipkách zorientovat).
S většinou principů i politik souhlasím, ale třeba u tohohle bych polemisoval přinejmenším s poněkud nešťastnou / příliš obecnou formulací: „The economy must be (...) as anonymous as possible.“ – Takhle stručně a obecně formulováno se do toho dají schovat mj. anonymní akcie a podobné věci, což možná není to, co má Falkvinge ve skutečnosti na mysli je zde potenciální spor i s ostatními body.
9) Budete jako případní členové správní rady zapisovat své kontakty do pirátské evidence kontaktů a schůzek https://evidence.pirati.cz?
Ano.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Marek.Necada za příspěvky (celkem 2):
Dalibor.Zahora, Vit.Jurasek
Místopředseda finských Pirátů
7ЗО 845 З7З
Долой царя!

Zamčeno

Zpět na „[Archív] Uzamčené členské podněty“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů