Nominace Petra Jirmana do primárních voleb do Evropského Parlamentu

Do tohoto fóra se přesouvají Uzamčené členské podněty

Moderátor: Predsedajici

Podporujete nominaci Petra Jirmana do primárních voleb do Evropského parlamentu

Anketa končí za 11 dub 2019, 21:06

Pro
33
60%
Proti
14
25%
Zdržuji se
8
15%
 
Celkem hlasujících: 55 - Celkem hlasů: 55

Uživatelský avatar
Libuse.Verisova
Koordinátor krajského sdružení
Příspěvky: 619
Registrován: 07 kvě 2017, 20:47
Profese: Technik
Dal poděkování: 152 poděkování
Dostal poděkování: 286 poděkování

Nominace Petra Jirmana do primárních voleb do Evropského Parlamentu

Příspěvek od Libuse.Verisova »

Vážené Pirátky a Piráti,
předkládám zde (nečlen a "registrovaný čekatel" zatím nemůže založit členský podnět v tomto vlákně, ) žádost o nominaci Petra Jirmana do primárních voleb do Evropského parlamentu. Tato bude předložena i krajskému fóru KhK.

Doufám, že jeho účet bude aktivován co nejdříve, pro zodpovězení dotazů.

*************************

Ahoj Pirátky a Piráti,
tímto bych si Vás rád dovolil požádat o podporu své nominace do primárních voleb do Evropského parlamentu. Rád bych se ucházel se o místo od 2. dále na kandidátce.

Kdo jsem:
Jmenuji se Petr Jirman, je mi 41 let, ženatý se závazky (2 děti), pocházím z Jablonce nad Nisou, absolvent VŠE (mezinárodní vztahy a integrace EU). Nikdy jsem zatím nebyl členem žádné politické strany ani hnutí. Přes 13 let (od června 2005) jsem zaměstnancem Evropské komise v Bruselu. V průběhu prvních pěti let jsem pracoval v EK na Generálním ředitelství pro informační společnost (dříve DG INFSO, dnes DG CONNECT) v oblasti financování a administrativní kontroly evropského výzkumu a vývoje v oddělení NANOELECTRONICS.

V červnu 2010 jsem pak nastoupil na Generální ředitelství pro regionální politiku (DG REGIO) na pozici hlavního auditora zodpovědného za audit dvou největších strukturálních fondů v České republice (ERDF a CF). Do mé pravomoci spadal audit finančních prostředků určených v programovém období 2007 až 2013 pro ČR v odhadované výši 500 miliard korun, jež zahrnoval 14 operačních programů (Doprava, Životní prostředí, Podnikání a inovace, Integrovaný operační program, Výzkum a vývoj pro inovace, Technická pomoc, Praha Konkurenceschopnost a 7 regionálních programů včetně nejproblematičtějších ROPů Severozápadu a Středních Čech).

V rámci výše uvedených programů jsem z pozice vedoucího auditora vedl řadu auditních misí EK v ČR, auditoval konečné příjemce a jejich projekty, české orgány poskytující dotace (ministerstva a regionální rady) a rovněž české auditory strukturálních fondů Ministerstva financí, kteří se Komisi ze své činnosti zodpovídají. K mojí práci jsem rovněž využíval spolupráci, dokumenty a zprávy různých jiných institucí např. Evropského účetního dvora či OLAFu (protikorupční útvar Komise).

Na základě své činnosti jsem mimo jiné navrhoval svým nadřízeným pozastavování problematických programů a výši finančních korekcí, které poté EK schvalovala. Na můj nezávislý úsudek spoléhala úřednická a politická reprezentace Evropské Komise při vydávání každoročních výročních zpráv a formování přístupu vůči České republice v této oblasti. Účastnil jsem se řady různých interních i externích expertních jednání, konferencí, ale i argumentačně vyhrocených debat, kde jsem obhajoval své zjištění, které mnohdy znamenaly stamilionové a miliardové finanční dopady.

V roce 2014 mne oslovil tehdejší první náměstek na ministerstvu financí a dnešní senátor Lukáš Wagenknecht s nabídkou práce externího poradce na ministerstvu. Po dohodě mezi EK a MF od září 2015 působím jako externí poradce ředitele odboru Auditní orgán na MF, pod něhož spadá veškerý audit strukturálních, norských/EHP a migračních fondů v ČR. Pro upřesnění, nejsem zaměstnancem MF, ale pouze externí poradce, jsem placen stále Evropskou komisí. Ukončení této dočasné výměnné stáže s návratem do Bruselu je domluveno na září 2019.

Výsledky mé auditní práce:
Při mém nástupu v roce 2010 na pozici auditora Evropské komise pro Českou republiku se zdálo, že je využívání strukturálních fondů v ČR bezproblémové. Bohužel, výsledky již prvních auditních misí Evropské komise, které jsem vedl od roku 2010, začaly poukazovat, že tomu tak ve skutečnosti není. V našem oddělení jsme dospěli k faktickému závěru, že v České republice dochází k opakovanému selhání celého mechanismu využívání strukturálních fondů včetně nezávislosti v té době decentralizovaného Auditního orgánu, a pozastavili jsme proto veškeré platby do ČR v naší gesci. K podobným výsledkům o nefunkčnosti auditu v ČR ve stejné době došli nezávisle na nás také auditoři Evropského účetního dvora v Lucemburku.

Na základě mých auditních zpráv byla například Komise nucena v roce 2012 vyměřit finanční opravy v souhrnné výši kolem 20 miliard korun. Mezi moje auditní mise patřily i mediálně známé kauzy ROP Střední Čechy (Rath a nemocnice) nebo ROP Severozápad (Kušnierz, Krajská Zdravotní atd), kde nás Česká televize doslova naháněla kolem budovy Regionální rady v Ústí nad Labem a přitom omylem natočila naše dvě tlumočnice, které poté celý den vydávala ve zpravodajství ČT za auditorky z Bruselu (byli jsme tam 3 muži) .

Kromě výše uvedených nesrovnalostí a finančních oprav Evropská komise na návrh nás auditorů rovněž apelovala na Českou republiku, aby upravila svoje vnitřní legislativní podmínky z hlediska prevence výskytu zneužívání evropských dotací do budoucna. Podařilo se nám např. prosadit, aby Evropská komise (Doporučení Rady EU z roku 2011 pro nutné reformy v ČR) vyžadovala od ČR přijmout zákon o státní službě, s jehož účinností české úřady váhaly již od roku 2002 a který ČR jako jediná země EU něměla v účinnosti. V témže dokumentu Rady EU jsme doporučili i zrušení struktury anonymních akcií (bohužel následně nahrazeno v české legislativě jinými instrumenty – kmenové listy a svěřenské fondy).

Rovněž jsem jménem auditu na DG REGIO přispěl do protikorupční zprávy Evropské komise, která obsahovala i kapitolu týkající se ČR. V daném období díky EK došlo v ČR k ukončení neblahé praxe využívání „losovaček“ v zadávacích řízeních (viz slavná karlovarská lisovačka) a od 2014-2020 je rovněž nutno rozkrývat konečné vlastníky příjemců eurodotací, což EK ustanovila v dohodě o partnerství platné pro všechny operační programy v období 2014-2020.

Pro česká média byla a stále je oblast kontroly/auditu eurodotací velice zajímavé téma, a proto jsem připravoval i řadu podkladů pro tiskové mluvčí Komise, jejichž prostřednictvím odpovídala na dotazy českých i zahraničních novinářů či interpelace europoslanců k tomuto tématu (na konci tohoto dokumentu uvádím některé vybrané články z médií z let 2010 až 2014, které se s větší či menší mírou přesnosti zaobíraly výsledky naší auditní činnosti).

Moje představa, jak mohu pomoci věci měnit k lepšímu v EP:
V ČR, ale v jiných státech EU, je jedním ze zásadních problémů vyhledání a potrestání skutečných viníků řady případů zneužití evropských fondů. Taková situace vyúsťuje v to, že sankce ze zjištění Evropské komise nakonec z různých důvodů zaplatí národní daňový poplatník, který o tom ani neví, a nikoliv konečný viník, což není efektivní řešení.
Dalším závažným problémem je, že častokrát je za největší problém při rychlém „čerpání“ eurodotací označen samotný auditor, a nikoliv ten, kdo danou nesrovnalost způsobil či poskytovatel dotace, který chybu či podvod nedokázal odhalit. Jsou zde tendence pod rouškou snižování administrativní zátěže k legislativnímu omezování rozsahu auditní a kontrolní činnosti, což dle mého osobního názoru opět není ten správný směr. Zjednodušení si umím představit v jiných oblastech, například v nekompromisní redukci některých podporovaných oblastí.
Rád bych konstruktivně pomohl při preventivním i represivním řešení problému zneužívání finančních prostředků EU a rovněž pomohl posílit roli a nezávislost auditu v oblasti strukturálních fondů a tím tak pomohl chránit finanční zájmy českých i evropských daňových poplatníků. Je nesmírně důležité financovat pouze ty aktivity a příjemce, kteří to doopravdy potřebují a nikoliv nehospodárné projekty a různé klientelisticko-korupční sítě, které narušují nejen hospodářskou soutěž, ale zejména morálku společnosti a důvěru v celý evropský projekt.

Domnívám se, že díky svým zkušenostem a rozsáhlým kontaktům v oblasti auditu strukturálních fondů (DG REGIO, DG EMPL, EÚD, OLAF atd) z pozice bruselského „insidera“ bych mohl být jeden z nejvhodnějiších kandidátů, který se může problému EFEKTIVNÍ KONTROLY a AUDITU EURODOTACÍ věnovat na půdě EP okamžitě, bez velkého rozkoukávání či zaškolování. S tímto tématem souvisí i otázky rozkrývání skutečných majitelů příjemců dotací a veřejných zakázek, legislativní úprava a prevence střetu zájmů, a v neposlední řadě i nezávislá a otevřená státní správa, zejména pak funkční a nezávislý audit. Další oblastí, kterou bych aktivně sledoval, by bylo odhalování podvodů s EU fondy na různých úrovních, zejména pak nastavení, funkčnost a první výsledky nově vznikajícího útvaru evropského prokurátora.

Z výše uvedených důvodů bych rád své bruselské know-how poskytl Pirátům na kandidátce při volbách do Evropského parlamentu v květnu tohoto roku a pokud uspěji, pak konkrétně jako člen (nebo alespoň substitute) ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu (CONT Committee), kde bych své znalosti a zkušenosti mohl nejlépe uplatnit a kde bych se i pokusil usilovat o pozici ve vedení výboru. Jednání výboru CONT jsem se již osobně zúčastnil ze své pozice v EK, kde jsme europoslancům se svými nadřízenými vysvětlovali některé okolnosti týkající se auditů EK v ČR.

Co se týče národní (české) úrovně, rád bych aktivně působil i zde. V případě účasti ve volbách do EP to v praxi znamená cestovat mezi Bruselem a ČR a o problémech se strukturálními (a i zemědělskými fondy) otevřeně a fundovaně diskutovat na všech úrovních. Není mnoho MEP, kteří by tématu rozuměli opravdu do hloubky technického detailu. Jsem schopen v relativně krátkém časovém intervalu sestavit kvalitní analyticko-auditorský tým, který by byl financován ze zdrojů EP na asistenty, a jehož výstupy by mohli využívat nejen ostatní pirátští MEP a Piráti v České republice, ale i všichni ostatní MEP a zejména pak celá česká veřejnost.

Rozumím tomu, že jako nečlen pirátské strany, který se navíc do současné doby z důvodů své pracovní pozice nemohl nijak veřejně angažovat, jsem v určité nevýhodě. Na druhou stranu i přes jistá omezení, která bude způsobovat vázanost mé osoby profesní mlčenlivostí vůči EK i MF, se domnívám, že téma, které reprezentuji, ve společnosti rezonuje a ve spojení s mým profilem by mohlo být pro kandidátku Pirátů velice zajímavé.

Pokud byste měli jakýkoli dotaz, můžete mi napsat na email petr@glass.cz nebo třeba tady na fóru. Pokud jste dočetli až sem, tak děkuji za trpělivost a za případnou podporu budu rád jak zde na krajském fóru, tak i na celostátním.

Budu se těšit na případné setkání v blízké budoucnosti.

S pozdravem
Petr Jirman


Pár článků z médií týkající se auditu Evropské komise v minulých letech:

Česká televize: EK navrhuje Česku škrtnout 25 miliard, bude se ještě vyjednávat
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonom ... yjednavat/

Česká televize: Za špatné čerpání dotací zaplatí Česko jednu miliardu eur
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonom ... iardu-eur/

Český rozhlas: Dvacet minut Radiožurnálu o Severozápadu
28.03.2013 17:05 rozhovor s Lukášem Wagenknechtem o fungování ROP Severozápad,...
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2857007

Český rozhlas: Brusel chce ze severozápadních Čech zpátky dvě a půl miliardy korun
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1171820

Česká pozice: Zdrcující kritika z Bruselu: Ministerstvo financí selhalo v dohledu nad eurodotacemi
http://ceskapozice.lidovky.cz/zdrcujici ... zice_83892

Česká pozice: Kalouskova hra o 2,6 miliardy aneb kdo může za špatně rozdělené dotace?
http://ceskapozice.lidovky.cz/kalouskov ... ice_107445

Aktualne.cz: Česku selhala kontrola, EU hrozí zastavením dotací
http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy ... ?id=725564

Aktualne.cz: Brusel rozhodl: Česko přijde o více než miliardu eur
http://aktualne.centrum.cz/domaci/polit ... ?id=757047
Tito uživatelé poděkovali autorovi Libuse.Verisova za příspěvky (celkem 4):
Petr.Jirman, Jan.Lipavsky, Janusz.Konieczny, Daniela.Weissova
Líba Věříšová
*********************************
Nemůžu změnit směr větru, ale můžu nastavit plachty tak, abych vždy doplul, kam chci.
Jimmy Dean

Uživatelský avatar
Dalibor.Zahora
Republikový výbor
Příspěvky: 10968
Registrován: 21 dub 2009, 12:29
Profese: zakládající člen
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 28083 poděkování
Dostal poděkování: 13605 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Petra Jirmana do primárních voleb do Evropského Parlamentu

Příspěvek od Dalibor.Zahora »

Dobrý den,
proč se hlásíte o nominaci, navíc na čelní druhé místo "za pět minut dvanáct", proč jste se neozval dříve?
Tito uživatelé poděkovali autorovi Dalibor.Zahora za příspěvky (celkem 3):
Petr.Jirman, Vaclav.Zidek, Michael.Polak
pirátský migrant, zakládající člen a taky Emil Havran více na profilu wiki.pirati.cz, aktuální texty najdete na Deník Referendum, více jsem na twitteru @daliborzz než na FB fb.com/dlbrz t. 773 993 465

Uživatelský avatar
Dalibor.Zahora
Republikový výbor
Příspěvky: 10968
Registrován: 21 dub 2009, 12:29
Profese: zakládající člen
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 28083 poděkování
Dostal poděkování: 13605 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Petra Jirmana do primárních voleb do Evropského Parlamentu

Příspěvek od Dalibor.Zahora »

Oznámení moderátora:
Anketa opravena, aby byly viditelné průběžné výsledky jako o všech dalších kandidátů.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Dalibor.Zahora za příspěvky (celkem 4):
Libuse.Verisova, Martin.Rejman, Jan.Hora, Petr.Jirman
pirátský migrant, zakládající člen a taky Emil Havran více na profilu wiki.pirati.cz, aktuální texty najdete na Deník Referendum, více jsem na twitteru @daliborzz než na FB fb.com/dlbrz t. 773 993 465

Uživatelský avatar
Petr.Jirman
Příznivec Pirátů – Praha
Příspěvky: 55
Registrován: 01 led 2019, 11:48
Profese: auditor EK / externí poradce na MF
Dal poděkování: 74 poděkování
Dostal poděkování: 124 poděkování

Re: Nominace Petra Jirmana do primárních voleb do Evropského Parlamentu

Příspěvek od Petr.Jirman »

Dobrý den,ˇ

nejprve děkuji Líbě za pomoc se spuštěním tohoto vlákna.

Dále děkuji za otázku Daliborovi. Vzhledem ke své pracovní pozici, viz výše, pro mne rozhodování o kandidatuře a načasování bylo celkem složité. Jako auditor DG REGIO, který je v současné pozici detašovaný na MF, kde se řeší kauzy typu Čapích hnízd a střetů zájmů, jsem na velice citlivé pozici. Dokonce si myslím, že touto kandidaturou dávám všanc svoji pracovní kariéru nezávislého auditora EK. Takže rozhodování mezi nejistou budoucností při kandidování do EP a jistotou své předchozí pozice v EK mi trvalo trochu déle než obvykle. Skok z odborníka do politika jsem tedy vážil dlouho.

Druhá věc je, že 7. prosince jsem spadl ze žebříku, odvezla mne záchranka a pracovní neschopnost mi končí dnes. To mi také moc nepomohlo při načasování. Zmeškal jsem tím seminář připravovaný Markétou Gregorovou a řadu prosincových možností, kde se představit včetně pražské i Vaší středočeské krajské schůze. Zkouším to tedy nyní. Rád za Piráty ze středočeského kraje dorazím a můžeme si o všem podstatném popovídat, snad ještě není všem dnům konec.

Dále bych rád upřesnil, že nekandiduji jen na 2. místo, ale na 2. až 28. a pokud to není z mého příspěvku patrné, tak se omlouvám. Myslím, že takto postupuje a řada ostatních kandidátů. Myslím také, že mi můžeš klidně tykat, nejsem snad zas tak starý, nebo se alespoň tak necítím :-)

S pozdravem a přáním vše nej do Nového roku 2019
Petr Jirman
Tito uživatelé poděkovali autorovi Petr.Jirman za příspěvky (celkem 7):
Libuse.Verisova, Janusz.Konieczny, Petr.Vileta, Dalibor.Zahora, Michael.Polak, Jan.Lipavsky, Jiri.Ulip
Názory uvedené v tomto článku/v této řeči jsou mé osobní a nemohou být nijak připisovány Evropské komisi.

Uživatelský avatar
Jan.Hora
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 1891
Registrován: 19 led 2016, 15:51
Profese: IT analytik / Software developer (MSSQL)
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 2927 poděkování
Dostal poděkování: 3704 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Petra Jirmana do primárních voleb do Evropského Parlamentu

Příspěvek od Jan.Hora »

Ahoj, já přicházím se svou oblíbenou otázkou - jak nahlížíš na slavnou "protizbraňovou" směrnici :)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jan.Hora za příspěvek:
Petr.Jirman
PKS Praha
MS Praha 4
jan.hora@pirati.cz
Keep calm and practise Iaido

Uživatelský avatar
Petr.Jirman
Příznivec Pirátů – Praha
Příspěvky: 55
Registrován: 01 led 2019, 11:48
Profese: auditor EK / externí poradce na MF
Dal poděkování: 74 poděkování
Dostal poděkování: 124 poděkování

Re: Nominace Petra Jirmana do primárních voleb do Evropského Parlamentu

Příspěvek od Petr.Jirman »

Honza.Hora píše:
02 led 2019, 16:26
Ahoj, já přicházím se svou oblíbenou otázkou - jak nahlížíš na slavnou "protizbraňovou" směrnici :)
Ahoj,
přiznám se, že se jsem tuto otázku docela čekal. Upřímně, o zbraních toho moc nevím, toto téma zatím nebylo v mém zorném úhlu a tak bych se nechal klidně rád nabriefovat. Než se toto téma otevřelo, nebyl jsem si vědom toho, že by byl nějaký problém s českou zákonnou úpravou. Alespoň pár lidí, co jsem potkal a mají zbraně si nestěžovalo. Na ulicích a středních školách se v ČR bohudík také nestřílí jako v USA, tak asi regulace přístupu nějakým způsobem fungovala. Asi bude důležité pohlídat, aby české zákony transponovaly opravdu skutečný cíl té směrnice a ne aby se transponovalo i to, co ve směrnici ve skutečnosti není. Někdy se stává, že členské státy vyděsí své občany tím, co EU vlastně ani nepožaduje. Ale jelikož neznám detailně tuto problematiku, tak bych si toho musel hodně přečíst. Zatím tedy lepší odpověď nemám.
Petr
Tito uživatelé poděkovali autorovi Petr.Jirman za příspěvky (celkem 2):
Jan.Hora, Josef.Spak
Názory uvedené v tomto článku/v této řeči jsou mé osobní a nemohou být nijak připisovány Evropské komisi.

Uživatelský avatar
Jan.Hora
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 1891
Registrován: 19 led 2016, 15:51
Profese: IT analytik / Software developer (MSSQL)
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 2927 poděkování
Dostal poděkování: 3704 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Petra Jirmana do primárních voleb do Evropského Parlamentu

Příspěvek od Jan.Hora »

Díky za odpověď, mě to takto stačí ;)
PKS Praha
MS Praha 4
jan.hora@pirati.cz
Keep calm and practise Iaido

Uživatelský avatar
Janusz.Konieczny
Příznivec Pirátů – Praha
Příspěvky: 23
Registrován: 17 říj 2009, 01:09
Profese: analytik
Dal poděkování: 23 poděkování
Dostal poděkování: 71 poděkování

Re: Nominace Petra Jirmana do primárních voleb do Evropského Parlamentu

Příspěvek od Janusz.Konieczny »

Petře,

položím několik otázek, i když nevím, do jaké míry můžeš na některé z nich odpovědět, když jsi nadále zaměstnancem Evropské komise (pokud ne, tak to plně chápu).

1. Co rozhodlo, že jsi otevřený kandidovat za Českou pirátskou stranu? Tedy čím jsou Piráti pro tebe svým přístupem nejbližší?

2. Je dle tvého názoru Andrej Babiš i nadále ve střetu zájmů ve smyslu evropského finančního nařízení 2018/1046 (i když Babiš odešel z Rady pro Evropské fondy) a tedy pokud by byly proplácené evropské dotace Agrofertu, tak by došlo k porušení tohoto finančního nařízení?

3. Jaká jsou největší úskalí při zavádění Evropského veřejného žalobce do českého systému? Jakým rizikům by Česká republika mohla čelit?

Mimochodem vážím si, že jsi expertně spolupracoval s pirátským senátorem Lukášem Wagenknechtem, tuším, že rovněž s odbornici na evropské právo Michaelou Tejmlovou, která kandidovala s podporou Pirátů do Senátu a postoupila do druhého kola. Osobně mám s tebou rovněž velice pozitivní zkušenost, a proto přeji hodně štěstí.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Janusz.Konieczny za příspěvky (celkem 6):
Libuse.Verisova, Vojtech.Pikal, Jakub.Nepejchal, Petr.Jirman, Lukas.Wagenknecht, Lenka.Kozlova

Uživatelský avatar
Petr.Jirman
Příznivec Pirátů – Praha
Příspěvky: 55
Registrován: 01 led 2019, 11:48
Profese: auditor EK / externí poradce na MF
Dal poděkování: 74 poděkování
Dostal poděkování: 124 poděkování

Re: Nominace Petra Jirmana do primárních voleb do Evropského Parlamentu

Příspěvek od Petr.Jirman »

Ahoj,

zdravim, už je to dlouho co jsme se neviděli, tenkrát jsem byl ještě v Bruselu a ty na NFPK, tak doufám, že se ti daří dobře na novém pracovišti. Díky za otázky.

Ad 1) Pro Piráty jsem se rozhodl, protože se mi u nich líbí zejména nekompromisní transparentnost, protikorupční tah na branku a volební program. Další důležitý fakt je, že svou protikorupční strategii uvádějí v život činy a není to jen na papíře. Proto jsem je i volil a toto jsem zapomněl uvést ve své řeči. Navíc jsem si uvědomil, že pirátskou protikorupční strategii uvádím v činnost posledních 8 let, hlavně v EK, takže vlastně ještě dřív, než byla napsána :-) viz moje kandidátská řeč výše

"...Kromě výše uvedených nesrovnalostí a finančních oprav Evropská komise na návrh nás auditorů rovněž apelovala na Českou republiku, aby upravila svoje vnitřní legislativní podmínky z hlediska prevence výskytu zneužívání evropských dotací do budoucna. Podařilo se nám např. prosadit, aby Evropská komise (Doporučení Rady EU z roku 2011 pro nutné reformy v ČR) vyžadovala od ČR přijmout zákon o státní službě, s jehož účinností české úřady váhaly již od roku 2002 a který ČR jako jediná země EU něměla v účinnosti. V témže dokumentu Rady EU jsme doporučili i zrušení struktury anonymních akcií (bohužel následně nahrazeno v české legislativě jinými instrumenty – kmenové listy a svěřenské fondy). Rovněž jsem jménem auditu na DG REGIO přispěl do protikorupční zprávy Evropské komise, která obsahovala i kapitolu týkající se ČR. V daném období díky EK došlo v ČR k ukončení neblahé praxe využívání „losovaček“ v zadávacích řízeních (viz slavná karlovarská losovačka) a od 2014-2020 je rovněž nutno rozkrývat konečné vlastníky příjemců eurodotací, což EK ustanovila v dohodě o partnerství platné pro všechny operační programy v období 2014-2020..."

Ad 2) Co se týká střetu zájmu, tak na to sice jasný názor mám, ale obávám se, že konkrétní kauzy nemohu komentovat, navíc toto je v současnosti živé a řeší to moji kolegové v EK. Jelikož mám přístup k mnoha důvěrným informacím a dokumentům několika evropských i českých institucí, jsem vázán mlčenlivostí. Takže se omlouvám. Jediné co mohu naznačit je to, že bych nejdříve aplikoval selský rozum a pak to konzultoval s právníky DG REGIO a přes ně s DG Legal Service, což je Právní Služba EK, už k tomu prý je nějaké stanovisko. Pro nás auditory EK je právní stanovisko DG Legal Service jako bible svatá. Oni totiž chodí k Evropskému soudu v Lucemburku hájit EK, když ji žaluje nějaký členský stát a v oblasti EU fondů tam vyhrávají jeden spor za druhým. Jejich úspěšnost u soudu byla impresivní. Oni si nemohou dovolit dělat chyby, protože kdyby EK prohrávala často u soudu, tak by to oslabilo celou EU a zesílilo odstředivé tendence v EU. Takže jejich stanovisko je konečné. Pokud někdo zpochybňuje jejich kompetenci, tak neví o čem mluví. Myslím, že v ČR podobná instituce jednotné právní služby pro všechna ministerstva chybí a proto se mnohdy nesmyslně a draze outsourcují právní firmy s pochybnými výsledky.

Ad 3) Problematika Evropského žalobce je i pro mne celkem nové téma a musím si to ještě lépe nastudovat. Nicméně to je strašně důležité. Myslím, že hlavním důvodem vzniku je neochota členských států došetřovat podvody zjištěné OLAFem a velká většina případů je na národní úrovni odložena, tak si EU zřídila vlastního žalobce, který to bude řešit přímo z úrovně EU. Největšim rizikem pro mne je volba těchto žalobců a hlavně jejich nezávislost, to je vedle kompetence vždy klíčové, také by mne zajímalo jaká bude s již fungujícím OLAFem. Chtěl bych si nastudovat blíže tuto problematiku a dopad činnosti tohoto nově vznikajícího orgánu na ČR. Na justici.cz jsem četl, že jsou otevřená nějaká výběrová řízení. Mimichodem, tato služba si myslím bude potřebovat i lidi se zkušenostmi z auditu s eurofondy :-)

Co se týká spolupráce s Lukášem W,, tak když jsem byl v EK, tak se mi s ním spolupracovalo opravdu celkem dobře. Byl to sice vztah nadřízeného (EK) a podřízeného orgánu (AO na MF), ale spolupráce byla otevřená a úkoly a audity, které jsme mu zadali plnil podle mého názoru uspokojivě. S Míšou Tejmlovou jsme se jako jablonečáci potkali až v Bruselu, pomáhala mi tady v Jablonci na komunálu ochotně řešit ochotně jeden problém. Škoda, že ji nevyšel ten senát, určitě by tam odvedla dobrou práci.

S pozdravem
Petr
Tito uživatelé poděkovali autorovi Petr.Jirman za příspěvky (celkem 2):
Janusz.Konieczny, Petr.Vileta
Názory uvedené v tomto článku/v této řeči jsou mé osobní a nemohou být nijak připisovány Evropské komisi.

Lukas.Wagenknecht
Senátor
Příspěvky: 48
Registrován: 07 bře 2018, 17:34
Profese: auditor
Bydliště: U Krematoria 2636, Pardubice
Dal poděkování: 69 poděkování
Dostal poděkování: 157 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Petra Jirmana do primárních voleb do Evropského Parlamentu

Příspěvek od Lukas.Wagenknecht »

Ahoj všem, včera na pražském grilování se mě několik lidí ptalo na můj názor na Petra Jirmana, se kterým jsem v minulosti spolupracoval. Petr je člověk, který má vlastnost, které si cením jako jedné z nejdůležitějších. Má vysokou morální integritu smysl pro spravedlnost. Jinými slovy se neohne před tlakem v případě, že narazí na něco, co je špatné. Jinak opravdu rozumí problematice ne/fungování EU dotací díky jeho dlouholeté praxi v Bruselu. Je to jeden z lidí, které bych já osobně doporučil (a takových v dnešní době bohužel není úplně moc). Zdravím všechny a přeji úspěšnou volbu. Lukáš

Zamčeno

Zpět na „[Archív] Uzamčené členské podněty“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti