Stránka 3 z 6

Re: KF Pha 48/2018 Volba předsednictva KS Praha (rozprava)

Napsal: 01 pro 2018, 19:11
od Lydie.Bartosova
Do předsednictva navrhuji Míšu Kleslovou, Anetu Heidlovou, Alexe Mansurova a Jana Podhajského.

Re: KF Pha 48/2018 Volba předsednictva KS Praha (rozprava)

Napsal: 02 pro 2018, 11:34
od Jaroslav.Nemec
Do krajského předsednictva podporuji Magdalenu Valdmanovou, Michaelu Krupičkovou a Věru Marušiakovou.

Pro kontinuitu s předchozím PKS a především krajského rozpočtu nominuji Jaromíra Beránka a pro skvělé a lidské zkušenosti z kampaně Martina Dušku.

Re: KF Pha 48/2018 Volba předsednictva KS Praha (rozprava)

Napsal: 02 pro 2018, 12:54
od Jaromir.Beranek
Děkuju Jirkovi a Jardovi za nominaci na funkci předsedy (případně i místopředsedy), kterou po delší úvaze přijímám.

Jak víte, v uplynulém roce jsem byl součástí dosluhujícího týmu PKS, kde působili lidé, kterých si vážím jak po stránce profesionální tak i jako kamarádů, se kterými bych jel zdolávat osmitisícovky (což se mi ostatně nejeví jako úplně špatný nápad:-)). Ondra má roky zkušeností a zdravou dávku drzosti a cynismu, které skvěle zúročil při svém zapojení v povolebních vyjednáváních na městských částech, a je vidět, že politika ho upřímně baví, díky čemuž ji dokáže brát jako hru. Adam je vždy skvěle připraven, nikdy nepodceňuje soupeře a je ochotný strávit hodiny nad dotažením těch nejmenších detailů, ať už jde o návrhy žalob tak i koncepce. Právě on má obrovskou zásluhu na mediální pozornosti, kterou se podařilo týmu čtyř pražských zastupitelů udržet i po sněmovních volbách. Dan i Vítek mají zase velké akademické zkušenosti, skvělé diplomatické schopnosti, umějí výborně analyzovat problémy a přemýšlet v dlouhodobé perspektivě. Toto jsou všechno vlastnosti a dovednosti, které pomáhají rychle se zorientovat v každé situaci a přijít s řešením problémů často ještě před tím, než se naplno projeví. Je velmi příjemné a inspirativní být součástí takového stroje.

Na druhou stranu je důležité si přiznat, že rozhodnutí o složení funkcí dosavadního PKS (které mimochodem předpisy nevyžadovaly) urychlil narůstající objem práce, se kterým jsme se všichni potýkali a je velkou zásluhou Marcely, Alice, Magdy, Anety a Michala, že nám to všechno nespadlo na hlavu. Je totiž opravdu nelehké soustředit se na jedné straně na "důležitou" práci a současně s tím obstarávat každodenní chod organizace, která v mnoha ohledech funguje jako neziskovka, a věnovat mikromanagementu jejích (z globálního pohledu) "méně důležitých" aktivit stejnou pozornost. Vnímám, že své funkce skládáme s určitým dluhem na straně komunikace vůči městským částem, práci na náboru a zapojení nových členů, nastavení práce koordinátorů i přípravě dlouhodobější rozvojové koncepce. Tím spíš jsem ale přesvědčený, že je důležité se nevzdat a tento dluh splatit.

Konec velkoústých slov a teď k tomu, co můžu a chci nabídnout já sám:
 • Myslím si, že mám dobrý přehled o aktuálních problémech KS Praha, znám recepty na napravení alespoň části z nich a rád bych se podílel na jejich uvedení do praxe.
 • Dobře se orientuju v pražských financích, mám vizi směřující k částečnému využití vícezdrojového financování a dokážu pražským MS pomoci nebo poradit s rozjezdem jejich nezávislého hospodaření, které je čeká od začátku příštího roku.
 • Vnímám rezervy spojené s náborem nových příznivců a členů a vím o oblastech, kde se mohou poměrně rychle zapojit i mimo období kampaní, aby byl lépe využitý jejich potenciál a dokázali jsme je tak lépe motivovat.
 • Po volbách jsem ve full-time placené politické pozici a po ukončení svého dosavadního pracovního projektu (v řádu pár týdnů) se chci a budu věnovat pirátským aktivitám naplno.
 • Jsem nekonfliktní, snažím se přispívat k dobré náladě v rámci týmu a dokážu průběžně reagovat na zprávy nebo problémy s minimálním zpožděním.
A protože dobře znám i své slabé stránky a nedostatky, chci doplnit i přehled několika rolí a dovedností, které bude třeba v novém týmu stoprocentně pokrýt a já sám to tak dobře nedokážu:
 • Potřebujeme někoho, kdo bude k dispozici lidem z MS na telefonu, obratem poradí (nebo aspoň pohladí), zaznamená informace a předá je týmu PKS.
 • Potřebujeme někoho, kdo bude ochotný častěji zajet na schůze MS a předat informace z PKS.
 • Potřebujeme někoho, kdo zajistí projektové řízení v rámci celého KS a bude hlídat dodržování rozdělených úkolů.
 • Potřebujeme někoho, kdo dohlédne na práci koordinátorů, zajistí jejich včasné a spravedlivé hodnocení a dá jim pocit, že si jejich práce vážíme a že má smysl.
 • Potřebujeme někoho, kdo je dobrý diplomat a v případě sporů přivede znesvářené strany k jednacímu stolu a bez zbytečných emocí nabídne nebo zprostředkuje rychlé, stabilní a v rámci možností spravedlivé řešení.
Ať už moji kandidaturu krajské fórum svými hlasy podpoří nebo nikoli, rád bych v zájmu pokrytí výše zmíněných dovedností či rolí rád nominoval (nebo podpořil nominaci) těchto lidí: Alice Hamalová, Magdalena Valdmanová, Michaela Krausová, Jan Hora, Michal Zachar. Záměrně neuvádím ty, kteří již nominaci odmítli, byť bych je také v PKS rád viděl.

A úplně na závěr se musím omluvit, že nebudu ve čtvrtek na krajské schůzi. Už tři měsíce mám koupené lístky na jeden velký koncert, který navíc není v Praze, pošlu vám tedy aspoň krátký videovzkaz a na případné otázky se pokusím reagovat tady.

Mirek

Re: KF Pha 48/2018 Volba předsednictva KS Praha (rozprava)

Napsal: 03 pro 2018, 22:17
od Tereza.Vovesova
Zdravím Krajské Fórum.

Děkuju moc Evě za důvěru a nominaci, ale moc se omlouvám v současné době ji nemůžu z časových důvodů přijmout. Mám poměrně časově náročné zaměstnání a už teď dělám pro Pirátský MO a Zemědělský tým minimálně 3 hodiny denně. Nedá se nic dělat alespoň 6 hodin spánku člověk prostě potřebuje. ;)

Jinak jsem moc ráda, že se nám během uplynulého roku podařilo dát dohromady kvalitní týmy, které uspěli v komunálních volbách jak na jednotlivých městských částech tak na magistrátu. Ať už jsme se nakonec stali nebo nestali součástí koalic na radnicích, je za námi všemi obrovský kus skvělé práce. :)

A protože jsme dobře nastartovali, přála bych si, aby se novému PKS dařilo efektivně propojovat a podporovat naše MSka, začleňovat do celopražského a celorepublikového Pirátského dění všechny naše lidi ze všech městských částí, aby se dařilo dobře nastavit komunikaci mezi našimi magistrátními zastupiteli a členskou základnou, aby se vytvořil prostor a příjemné prostředí pro nabírání dalších nových členů a v neposlední řadě, aby se podařilo vítězné tažení do Evropského parlamentu. Věřím, že to společně zvládneme. :)
Ráda s čímkoli v rámci svých možností pomůžu.

Přeju tedy hodně štěstí a zdaru všem kandidátům a krajskému fóru PKS jaké si zaslouží. :)

Tereza

Re: KF Pha 48/2018 Volba předsednictva KS Praha (rozprava)

Napsal: 03 pro 2018, 23:04
od Alice.Hamalova
Ahoj Piráti,

mé jméno je Alice Hamalová, je mi 28 let a pocházím ze slezského města Krnov. Do Prahy jsem přišla za studiem ochrany životního prostředí na VŠCHT. Jsem chemik se specializací na provoz laboratoří a v rámci Pirátů působím jako nově zvolená opoziční zastupitelka, místopředsedkyně MS na Praze 8 a jako KoDo v Praze. Členkou strany jsem od února 2018.

Děkuji za nominaci Jirkovi Hoskovcovi a Mírovi Beránkovi a podporu Adama Zábranského na FB. Tímto se ucházím o post místopředsedkyně krajského sdružení v Praze.

Ve svém profesním životě jsem se starala o provoz laboratoří ve společnosti vyvíjející vakcíny proti rakovině, včetně zahraniční laboratoře v Pekingu. Při výstavbě laserového výzkumného centra ELI Beamlines FZÚ AV ČR jsem připomínkovala a dozorovala výstavbu laboratoří a do července letošního roku jsem zde fungovala jako metodik a školitel. Součástí mé práce byla také příprava veřejných zakázek. Mám bohaté zkušenosti s vedením menších týmů. Při plánovaných odstávkách a dvou neplánovaných haváriích jsem úspěšně koordinovala až 40 osob.

Od srpna jsem byla na plný úvazek součástí kampaňového týmu, kde jsem pomáhala s organizací akcí. Například tiskových konferencí a setkání volebního štábu. Do toho jsem se jako lídryně kandidátky starala o hladký chod kampaně na Praze 8. Nyní po volbách se dále věnuji práci KoDo. Pokud mi projevíte svou důvěru a zvolíte mě do PKS, ukončím svou smlouvu jako KoDo, abych neslučovala funkce a vyhla se tak možnému střetu zájmů. V PKS však chci dokončit svou rozdělanou práci a připravit dlouhodobou vizi pražských KoDo, na které nyní společně v týmu pracujeme.

Proč kandiduji? Jako členka, kandidátka i KoDo jsem se setkala s obtížemi, které mi mou práci u Pirátů ztěžovaly. Ráda bych je odstranila a pomohla tak straně fungovat zase o něco lépe.

Můj program pro PKS je:

Investovat do členské základny
 • Zavést pravidelná čtvrtletní školení stranických systémů a procesů pro nováčky.
 • Pořádat workshopy pro sdílení vzácných, ale široce užitečných kompetencí.
 • Připravit školící materiály pro různé role v MS a jejich praktické školení, např. pokladník - proplácení.
 • Iniciovat a podporovat stmelovací akce napříč KS, mj. pro hladší začleňování nováčků.
Koordinovat volební kampaň
 • Využít zkušenosti z pražského kampaňového týmu a podílet se na přípravě kampaně do Evropského parlamentu.
 • Aktivně komunikovat s pražskými KoDo a lépe je řídit.
Vylepšit komunikační kanály
 • Zajistit aktuální a přístupný seznam funkcí a jejich odpovědností, aby bylo jasné na koho se s čím obracet.
 • Rozvíjet strukturovanou komunikaci, například v Redminu.
 • Ráda bych přenesla hlavní diskuzi strany pryč z proprietárních a uzavřených aplikacích třetí strany zpět na stranické platformy.
 • Zajistit stabilní kanály pro šíření informací o činnostech na Magistrátní i místní úrovni.
 • Vedení Prahy by mělo mít přehled o aktivitách MS a naopak.
 • Členové musí mít možnost se pohodlně informovat o činnosti týmů, o které se zajímají.
Zajistit hladký běžný provoz
 • Podílet se na přípravě rozpočtů a jejich úpravě dle reálného čerpání a potřeb strany i Prahy.
 • Dodržovat pravidla finanční kontroly a dbát na jejich dodržování ostatními.
 • Optimalizovat provoz Pražského PiCe.

Krásný den
Alice

Re: KF Pha 48/2018 Volba předsednictva KS Praha (rozprava)

Napsal: 04 pro 2018, 00:04
od Tereza.Vovesova
Alice.Hamalova píše:
03 pro 2018, 23:04

Můj program pro PKS je:

Investovat do členské základny
 • Zavést pravidelná čtvrtletní školení stranických systémů a procesů pro nováčky.
 • Pořádat workshopy pro sdílení vzácných, ale široce užitečných kompetencí.
 • Připravit školící materiály pro různé role v MS a jejich praktické školení, např. pokladník - proplácení.
 • Iniciovat a podporovat stmelovací akce napříč KS, mj. pro hladší začleňování nováčků.
Vylepšit komunikační kanály
 • Zajistit aktuální a přístupný seznam funkcí a jejich odpovědností, aby bylo jasné na koho se s čím obracet.
 • Rozvíjet strukturovanou komunikaci, například v Redminu.
 • Ráda bych přenesla hlavní diskuzi strany pryč z proprietárních a uzavřených aplikacích třetí strany zpět na stranické platformy.
 • Zajistit stabilní kanály pro šíření informací o činnostech na Magistrátní i místní úrovni.
 • Vedení Prahy by mělo mít přehled o aktivitách MS a naopak.
 • Členové musí mít možnost se pohodlně informovat o činnosti týmů, o které se zajímají.
Zajistit hladký běžný provoz
 • Podílet se na přípravě rozpočtů a jejich úpravě dle reálného čerpání a potřeb strany i Prahy.
 • Dodržovat pravidla finanční kontroly a dbát na jejich dodržování ostatními.
 • Optimalizovat provoz Pražského PiCe.

Krásný den
Alice
Ahoj Alice.

Měla bych jeden dotaz. Už téměř rok působíš jako místopředsedkyně na Praze 8 a ve volbách si byla lídr Prahy 8. Prosím co z výše uvedeného se ti podařilo na Praze 8 prosadit a zavést do praxe?

Předem děkuju za odpověď.

Re: KF Pha 48/2018 Volba předsednictva KS Praha (rozprava)

Napsal: 05 pro 2018, 01:09
od Magdalena.Valdmanova
Děkuji všem za nominaci a přijímám. Kandiduji tedy na předsedkyni i místopředsedkyni KS.

Jsem členkou skvělého MS Praha 2, opoziční Pirátskou zastupitelkou a nově a dočasně (i když kdo ví) členkou týmu Zdeňka Hřiba. U Zdeňka mám na starost propojovat obousměrně MSka a magistrát. Je to přesně to, co mě baví a zároveň si myslím, že je to teď moc důležité. V PKS bych to celé mohla dostat na další level, propojovat MSka i se sněmovnou, dobrovolníky, příznivci...

Kromě toho bych v PKS chtěla hlavně:

● Být pomocí pro MSka a v případě potřeby umět převzít odpovědnost a nebát se do toho říznout.
● Nezapomínat oceňovat lidi (slovně i finančně) v Pirátech, ať už jde o dobrovolníky nebo třeba kodoše.
● Podporovat MS, co jsou v opozici. Přiznávám, že jsem v tomto trochu ve střetu zájmů, ale přijde mi důležité zajistit jim/nám alespoň minimální podmínky k tomu, věnovat se opoziční práci.
● Poslouchat Piráty, které něco štve nebo mají skvělý nápad. A pak to přinášet na schůzky PKSka.

Určitě je potřeba dál pokračovat v přerodu Pirátů ve velkou stranu, která už není jen opozicí nebo alternativou těch všech starých divných stran. Máme před sebou plno práce a nedělám si iluze, že to půjde hladce.
Ale rozhodně nechci:
● Abychom při všech těch nastavování procesů, sanity checků, psaní manuálů, feedbacků apod zapomněli, že jsme opravdický lidi, ne ovce nebo lidské zdroje.
● Omlouvat porušování povolebních strategií a pod.
● Začít potlačovat aktivismus, jako něco,co si už nemůžeme dovolit.
● Mít ze strany skvěle fungující korporát.
● Přestat věřit teorii hejna.

Jsem připravená dát do práce v předsednictvu dostatečné množství energie a času. Počítám minimálně s 10 hodinami týdně.

Díky a ptejte se na co chcete.

Magdalena / Majda (prosím hlavně ne Magda ;) )

Re: KF Pha 48/2018 Volba předsednictva KS Praha (rozprava)

Napsal: 05 pro 2018, 14:11
od Michaela.Krupickova
Ahoj,

doplňuji ještě moji kandidátskou řeč.

Členkou Pirátů jsem od roku 2011 a od letošního roku taky členkou MS P8.

Z výše zmiňovaných potřeb PKS můžu být člověkem, který bude k dispozici lidem z MS na telefonu, jejich starosti, radosti, nápady a problémy k řešení bude sdílet a konzultovat s ostatními členy PKS a který bude zpětně předávat informace z PKS.

Tak jako většina z nás vnímám mimořádnou potřebu zlepšení komunikace mezi PKS a MS, ale zároveň i mezi jednotlivými MS (např. mezi lidmi, kteří se zabývají na jednotlivých MČ o stejnými tématy).

Svoji řeč jsem chtěla napsat už včera, ale stále jsem nevěděla, jak přesně vyjádřit i svoji obavu, aby se z Pirátské strany, v rámci jejího přerodu, nestal korporát, kde se"podřízený" bojí říct, co si myslí, svému "nadřízenému".
Magdalena to vystihla úplně přesně a s jejím - Co bych nechtěla - se naprosto ztotožňuji.


Mojí silnou stránkou je komunikativnost a proto bych se ráda zaměřila i na nově příchozí členy, podchytila zavčasu jejich nadšení a odhodlání :)

Kandiduji na místopředsedkyni.

Děkuji za podporu


Michaela Krupičková

Re: KF Pha 48/2018 Volba předsednictva KS Praha (rozprava)

Napsal: 05 pro 2018, 16:11
od Ondrej.Profant
Děkuji Michalovi Novákovi za navržení. Ale tentokrát opravdu již kandidovat nebudu. Předsedou pražské krajské organizace už jsem opravdu mnoho let. Ve funkci pamatuji zvolení našeho prvního senátora Libora Michálka před 6 lety a teď již máme primátora hl. m. Prahy! Upřímně co více si krajský předseda může přát?

Vždycky by všechno mohlo být lepší. Ale celkově je kraj ve slušné kondici:
 • Jsme druhá nejsilnější strana v Praze a máme primátora. Praha je opravdu na prahu změny!
 • Máme nová MS, která se občas trochu rozkoukávají, občas drží vlajku nad radnicí. Důležité je, že pokrýváme většinu Prahy. A daří se držet úroveň. Což opravdu není samozřejmé.
 • Máme přebytkový rozpočet i rozpočtový výhled
 • Máme nové Pirátské centrum, které je značný krok vpřed. Přidělalo nám nejednu vrásku, ale nutno říci, že my jsme jen jedna ze 4 entit (1P, RP, poslanci), které se celé akce podílejí
 • Naši členi jsou velmi aktivní. Jak ve straně tak ve veřejném životě. Zároveň stále dokážeme integrovat aktivisty. Což je skvělé!
 • Tým koordinátorů čekají změny. Ale pokud vím, tak všechny základní věci fungují.
Proč nekandiduji?
Protože toho mám nad hlavu. Poslední půl rok bylo i PKS hodně vyčerpávající (zakládání MS, podávání kandidátek, kampaň, povolební vyjednávání, PiCe, několik KoKS). Ne vždy jsem mu mohl věnovat tolik času kolik by bylo potřeba. A k tomu všemu mám mnohem důležitější práci v oblasti egovernmentu ve sněmovně a pochopitelně pomáhám i na magistrátu a MČ. Tato práce je odborná a těžko ji může dělat někdo jiný.

Koho bych rád viděl v předsednictvu:
Nejlepší předpoklady na pozici předsedy či předsedkyně mají Jaromír Beránek a Magdalena Valdmanová.
Dobrými místopředsedy by byli J. Beránek, M. Vadlmanová, J. Hora, A. Hamalová, D. Bodeček. Všichni mají přesvědčivé zkušenosti a věřím, že ví, co daná práce opravdu obnáší. Dnes už to opravdu není o předsedání členské schůze jednou za měsíc a sem tam přijmutí člena. Pozice jsou to již politické, kde se účastníte politických vyjednávání, řešíte spory, vystupujete na akcích, řešíte rozpočet a výdaje v řádu milionů Kč apod.

Vítr do plachet!

Re: KF Pha 48/2018 Volba předsednictva KS Praha (rozprava)

Napsal: 05 pro 2018, 21:03
od Tereza.Vovesova
Vit.Simral píše:
30 lis 2018, 16:40
Posádko, jsem děsně rád, že se všichni podporujete a navzájem nominujete; tohle ale není bucket challenge, takže pla jen kandidátská řeč :)

Šup, šup, hlaste se sami, ať to nemusím řešit jako na fotbale a chodit k vám zvonit: "Dobrý den, může Honza ven? My grilujem a fakt ho potřebujem!"
Pokusila jsem se o grilování - bezvýsledně, takže bych asi pro letošek raději zůstala u toho podporování. :)