KF Pha 8/2018 Primárky 11. - 25. místo (rozprava)

Fórum pro diskusi členů a registrovaných příznivců. Zde lze vyhlašovat závazná hlasování členů krajského sdružení.

Moderátoři: Koordinatori, PKS Praha

Odpovědět
Uživatelský avatar
Jana.Kabelova
Člen KS Praha
Příspěvky: 50
Registrován: 31 led 2018, 15:25
Profese: stavař
Dal poděkování: 186 poděkování
Dostal poděkování: 130 poděkování

Re: KF Pha 8/2018 Primárky 11. - 25. místo (rozprava)

Příspěvek od Jana.Kabelova »

Ráda bych se přihlásila na kandidátku Pirátů na Magistrát HMP. Politická situace obecně i dění na pražských radnicích mě nenechávají v klidu a ráda bych přispěla svým viděním světa a svojí činností a zkušenostmi k lepšímu stavu našeho života.

Narodila jsem se 9.4.1959 ve Zlíně. Vystudovala jsem SPŠ stavební v Brně. Pracovala jsem jako projektantka a rozpočtářka. V posledních 20 letech pracuji s veřejnými zakázkami. Poznala jsem, že svět velké stavařiny a politiky má mnohé společné rysy.

Veřejné dění mě vždycky zajímalo, i když jsem celý život byla nestraník. Před časem jsem vstoupila do České pirátské strany, oslovil mě způsob jejich činnosti a programové nastavení. V Praze bydlím od roku 1983. V současné době vnímám velký problém v bytové, zdravotní a sociální politice, čemu bych se také ráda věnovala v zastupitelstvu MHMP.

Zde si dovoluji sdílet svůj pohled a analýzu bytové problematiky v Praze (je to trochu delší, ale myslím, že potřebné):


Bytová problematika v Praze:
Obecní a družstevní bytové domy se u nás stavěly již mezi oběma světovými válkami. Leckteré domy např. v Praze 6, v Kafkově nebo Zelené ulici, komplex domů na Břevnově a další byly stavěny se silným sociálním kontextem. Některé byly určeny pro řešení bytové tísně sociálně slabých vrstev, některé jako služební.
Ale i soukromí stavebníci byli v meziválečném období příjemci státních podpor při výstavbě malých a levných nájemních bytů.
Po roce 1945 se výstavba levného bydlení pro nejširší vrstvy obyvatelstva přetavila ve výstavbu sídlištních celků. Tak vzniklo třeba sídliště Petřiny nebo Červený vrch v Praze 6.
Brzy po revoluci se o svá práva přihlásili majitelé znárodněných bytových domů. Tyto byly původním majitelům nezpochybnitelným právem vráceny. Například na Praze 7 přešlo zpět do soukromých rukou cca 70% bytových domů.
Dekret na bydlení v městských bytech nikdy do roku 1989 žádný nárok na jejich privatizaci nezakládal. Nikoho to ani ve snu nenapadlo. Přišla ale doba, kdy se tak začalo dít, záleželo jen na náhodě a štěstí, zda byt byl v domě restituenta nebo obce.
Po revoluci se totiž bytová politika rázem radikálně změnila. Obce se rozhodovaly pro masívní rozprodej bytového fondu. Jednak se tím zbavily povinnosti byty udržovat a spravovat, jednak si z výnosů vylepšovaly stav obecní pokladny.
Praha 6 po revoluci disponovala počtem 17 500 městských bytů, dnes jich zbylo cca 330. Na 100 000 obyvatel, to znamená 3 byty na 1000 obyvatel. A staví se tempem v jednotkách nových obecních bytů za rok ( např. nově budované půdní byty).
Po letech se ukázalo, že model privatizace obecních bytů nebyl vhodně zvolený. Radnicím chybí byty, které by mohly sloužit jako forma cenově dostupného bydlení a mimo jiné by tak v důsledku mohly působit i jako stabilizační prvek ve fenoménu raketově rostoucího nájemného.
Radnice rovněž zcela selhávají v oblasti sociálního bydlení. Státní příspěvky padají do rukou spekulantů, aniž by se bytová situace finančně silně nedostatečných vrstev rozumně řešila. Že je možné dosáhnout dobrých výsledků, ukázalo v tomto volebním období Brno. Postupy jsou tedy známy a osvědčeny, stačí je aplikovat
Skutečnost, že i v dnešní době se ještě rozprodávají poslední zbytky obecního bytového fondu je přinejmenším zarážející. A snad ještě horší je, když radnice prodávají dál pozemky, aniž si třeba vymíní část z nových bytů do vlastního majetku. Relativně nízká pořizovací cena pozemku tak jen zvyšuje zisk developerů, aniž by přispěla i k vytváření bytů s přijatelným nájemným.
A bohužel zdaleka nejsou výjimkou ani chátrající bytové domy. Dlouhé roky prázdné, či chátrající domy jsou rovněž často ve správě obcí. Na tyto objekty je nutné se zaměřit, zachránit budovy, u kterých to ještě lze, zrekonstruovat je a využít pro potřeby obcí a lidí. Opuštěné domy se vždy stávají zátěží pro své okolí, fungující přinášejí užitek.
Péče správného hospodáře by měla vypadat přesně opačně. Stavět a udržovat finančně dostupné byty, z nájemného splácet úvěry a byty si ponechávat v obecním fondu. A pozemků se v žádném případě nezbavovat, spíše je ve vhodných lokalitách dokupovat. Obecní byty a pozemky nejsou při rozumném přístupu zátěží, naopak jsou součástí majetku obce a trvalým zdrojem příjmů z pronájmů.
Můžeme se třeba podívat do Vídně, se kterou máme kus společných dějin a která je nám v mnohém podobná a blízká. Vídeň dnes má 220 000 obecních bytů. Nájmy přitom pro běžné obyvatele Vídně nejsou nijak vražedné, což se o Praze, určitě i díky absenci obecních bytů, říci nedá. Nájemní bydlení ovšem dnes trápí řadu evropských velkých měst. Mnichov i Berlín již přistoupily k aktivní účasti na řešení tohoto problému, pro velkou část populace zcela zásadního. Nejde tedy o žádný socialismus, ale o rozumný přístup k disproporcím v možnostech pořídit si vlastní či komerční nájemné bydlení vzhledem k příjmové hladině. Není to zdaleka jen problém sociálního bydlení, cenově dostupné byty se stávají nedostižnými i pro střední třídu.
Nicméně ani pouze obecní výstavba nebude dostatečná. Dalším vhodným modelem by bylo poskytnutí obecního pozemku družstvu, které zařídí úvěr a takto koncipované družstevní bydlení by bylo osvobozeno od placení obrovských developerských marží. I majetkový vstup obce do družstva je ovšem možný.
Cena za nájemní bydlení se nyní vyšplhala do výše, kdy si tuto formu může dovolit prakticky jen střední třída, která zároveň už přestává být schopná získat hypotéku na koupi bytu vlastního.
Na situaci se podílí řada faktorů:
- V poslední době je hnacím motorem zvyšování cen fenomén AirBnB a skupování bytů cizinci, kteří tak činí z důvodu nejen vyřešení svých bytových potřeb, ale mnohdy spekulativně či koupi bytu v ČR vidí jako bezpečný způsob uložení kapitálu (ruská klientela, např. ale nejen ona)
- Nedostatečné tempo výstavby nových bytů, v minulých 2 letech se v Praze zahájení bytových staveb propadlo. Dopad tohoto jevu bude zřejmý už letos a v následujících letech.
- Byty staví prakticky jen soukromý sektor, který ve skutečnosti profituje právě na nedostatku bytů, ceny jdou nahoru takovým tempem, že malý počet nových bytů generuje velké zisky. Sám tento sektor tak nemá nyní bůhvíjaký zájem na intenzifikaci výstavby. Co nepostaví teď, postaví kdykoliv později, zdroj je zachován. Domnívám se, že i tento faktor hraje významnou roli v malém počtu nových bytů, nejen administrativní obtíže plynoucí ze stavebních předpisů.
Celá široká vrstva občanů, běžných pracujících občanů je v situaci, kdy běžné nájemní bydlení je mimo jejich finanční možnosti.
Majitelé si ovšem taky vybírají či spíše nevybírají nájemníky i podle takových hledisek, zda se jedná o rodiny s dětmi nebo dokonce samoživitelky. Obzvlášť ty jsou v očích majitelů bytů rizikové z hlediska jistoty placení nájmů, takže sehnat byt je pro tyto ženy nadlidský úkol.
Do neřešitelné situace začnou v nejbližších letech padat i důchodci Během. příštích 10 let se očekává nárůst počtu seniorů bez možnosti zaplatit si nájemní bydlení. Výše nájmu jednopokojového bytu např na Praze 6 je cca 15 000Kč. Důchody nad 14 000Kč má však jen 10% seniorů. A ceny bytů a nájmů jistě porostou rychleji než důchody. Nůžky se budou rozevírat. Za 15 let bude víc než 30% obyvatelstva starší 65 let. Nabídka kvalitního bydlení v malometrážních bytech a domovech pro seniory starším lidem pomůže a dojde často k uvolnění větších bytů.
V čem obce selhávají v bytové problematice
- obce ztratily v oblasti cenové a bytové politiky jakýkoliv vliv. Nedokáží saturovat požadavky lidí na bydlení, ať už jde o kategorii tzv. sociálního či dostupného bydlení pro mladé rodiny, seniory, lidi s nepostradatelnými profesemi: učitelé, zdravotníci.
- obce se zbavily potřebného majetku, a jak vývoj trhu ukázal, značně nevýhodně
- obce jakoby ztratily schopnost výstavbu organizovat, lhostejno zda z vlastních zdrojů, pokud jimi disponují nebo na úvěr.
- v případě výstavby či rekonstrukcí bytových domů přímo obcemi na vlastních pozemcích zjednodušeně platí, že cenu bytu tvoří cena za pozemek, projekt, inženýring a stavební práce. Odpadá dnes nejvýznamnější část ceny, markantně rostoucí marže developera. Pokud je nákladová cena 1m2 nového bytu cca 30 000 Kč a prodejní např. v Praze cca 90 000 Kč, pak tento rozdíl zaplatí ze svých kapes lidé. Lhostejno, zda byt koupí nebo v něm bydlí jako nájemníci.
- Každý nový developerský projekt s předraženými byty tak neustále ovlivňuje cenovou mapu směrem nahoru. Dvojí efekt, pro stávající majitele okolních bytů dobrá zpráva, pro zájemce o dostupné bydlení, ať vlastní nebo nájemní, to znamená zvýšení cen.
Obecně se ale o developerských projektech nedá uvažovat tak, že jsou vždy špatné. To vůbec ne. Existuje i poptávka po drahých a velmi drahých bytech a v těchto případech mají jistě developerské projekty své místo. Špatné je, pokud dostanou od města nepřiměřeně výhodné podmínky.
Současná situace bytové neutěšené situace je natolik zřejmá, že politické strany začínají najednou o nutnosti obecní bytové výstavby hlasitě hovořit. Ty strany, za jejichž vládnutí byl bytový fond rozprodán.
Problematiku však hlasitě zdvihli Piráti, kteří se pustili do přípravy zákona o dostupném bydlení.
Zároveň přemýšlí, jakým způsobem zregulovat AirBnB. Nejedná se o zastavení tohoto typu turistického ubytovávání, ale o zmírnění důsledků toho, kdy jsou takto celoročně používané kompletní bytové jednotky. Dokonce jsou byty spekulativně skupovány jen pro toto komerční využití. Ceny bytů i nájemního bydlení jsou tak neustále ve spirále hnány nahoru.
Krátkodobí pronajímatelé se ale žádným způsobem nepodílejí na tom, proč sem turisté přicházejí. Prahu s jejími krásami jsme jaksi zdědili, památky jsou udržovány z veřejných zdrojů. A to co by historickým částem města dnes nejvíc prospělo, by bylo jejich zpětné osídlení trvalými obyvateli. Obytný charakter se z atraktivních částí téměř vytratil a vznikající skanzen umenšuje onen pověstný genius loci. Ten vytváří kolorit místa v součinnosti s běžným každodenním životem lidí s místem trvale spjatých.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jana.Kabelova za příspěvky (celkem 5):
Barbora.Hruzova, sarka.sedlackova, Michal.Stepan, Kornelia.Gottmannova, Ondrej.Moravcik
Jana Kabelová
telefon: 724 749 175
mail: janakab1@seznam.cz

Uživatelský avatar
Jiri.Dohnal
Člen KS Praha
Příspěvky: 59
Registrován: 10 kvě 2017, 21:18
Profese: Projektový manažer
Bydliště: Praha 11
Dal poděkování: 408 poděkování
Dostal poděkování: 135 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KF Pha 8/2018 Primárky 11. - 25. místo (rozprava)

Příspěvek od Jiri.Dohnal »

Milé Pirátky a Piráti, vážení členové Krajského sdružení Praha,

rozhodl jsem se podpořit svojí kandidaturou Piráty na MHMP a tím přispět svým dílem k rozvoji a rozkvětu našeho hlavního města Prahy s tím, že bych rád kandidoval na 11. až 25. místě kandidátky.

Nejprve krátce něco o sobě. Je mi 40 let, narodil jsem se v Městci Králové a v roce 1980 jsem se s rodiči přestěhoval z Poděbrad do Prahy, v té době do nově vznikajícího Jižního Města. Na Jižňáku, největším sídlišti v České republice se 77 tisíci obyvateli bydlím dodnes. S přítelkyní Vlaďkou vychováváme dvě děti - Toničku (4 měsíce) a Vítka (12 let).

Profesní růst a moje praktické a životní zkušenosti:

Po střední škole jsem 2 roky studoval na Technické fakultě České zemědělské univerzity a od roku 1999 jsem začal pracovat na Ministerstvu zahraničí ČR. V letech 2001 až 2005 jsem pobýval pracovně v Hanoji na Velvyslanectví ČR ve Vietnamu. Po návratu do ČR jsem pocítil touhu se profesně posunout dále a v rámci aktivit OSVČ jsem se jako technik věnoval bezdrátovým přenosům dat a obecně IT. Od roku 2007 jsem se začal specializovat na provoz systémů instore rádií s tím, že jsem tuto činnost zaštítil v roce 2009 v rámci již existující firmy Ganmar s.r.o. (jednatel a společník). V rámci těchto aktivit dodáváme i hudební obsah mimo správu kolektivních správců OSA a Intergram (např. tzv. Svobodnou hudbu apod.).

Moje občanské, společenské a politické aktivity:

Aktivní:

od r. 2005 - člen spolku/výkonné rady South East Asia - liaison, z.s. (dříve Klub Hanoi) http://www.sea-l.cz/cs/
od r. 2006 - člen Kontrolní komise BD Kulatý chodovec, od r. 2011 místopředseda představenstva http://www.chodovec.net
od r. 2009 - člen Koalice Trojmezí a výboru spolku "TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice“ https://www.facebook.com/groups/75047246100
od r. 2014 - zastupitel MČ Praha 11, předseda Kulturní komise Rady MČ https://www.praha11.cz/cs/radnice/rada- ... omise.html
od r. 2017 - Česká hasičská jednota - hasičský sbor Vidice, místostarosta
od r. 2017 - KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s., člen správní rady http://www.kczahrada.cz
od r. 2017 - člen Pirátské strany (od května), od února 2018 předseda Místního sdružení Prahy 11 jiri-dohnal-u11151/

Neaktivní:

od 02/2015 do 04/2017 - člen Sdružení nezávislých občanů Prahy, místopředseda
od 01/2015 do 02/2017 - člen dozorčí rady Sportovní Jižní Město o.p.s. (vymazáno z rejstříku obecně prospěšných společností)

V dubnu 2009 na Zeleném kruhu jsem stál u zrodu vzniku tzv. Koalice Trojmezí, která vznikla za účelem ochrany "rekreační oblasti" o velikosti více než 100 hektarů na rozmezí Prahy 4, 10, 11 a 15 před megalomanskou zástavbou. Na popud developerských společností a radních a zastupitelů za ODS z Prahy 10 a MHMP zde měla vyrůst nová čtvrť v Praze pro cca 25.000 obyvatel. Členové této koalice v čele s Renatou Chmelovou (nyní senátorka za Prahu 10) dokázali tento návrh na změnu územního plánu zastavit :-)

Od té doby jsem aktivně sledoval dění na Praze 11, okolních MČ a na MHMP, především v oblasti ochrany životního prostředí, územního plánování a dopravy. Při komunálních volbách na podzim 2014 jsem jako nezávislý podpořil svojí účastí kandidátku Hnutí pro Prahu 11 (HPP11) a stal jsem se zastupitelem na Praze 11. V současné době jsou Piráti s KDU-ČSL součásti politického klubu HPP11, který je od roku 2016 v opozici, i když v roce 2014 vyhrálo toto uskupení s 33% komunální volby a získalo 18 zastupitelů z celkových 45:

https://www.youtube.com/watch?v=Y21DeQWgSSI

V létě 2015 se mi podařilo ve spolupráci se spolkem Piana na ulici (Ondřej Kobza a Míša Hečková) vykomunikovat, zajistit financování a realizovat instalaci pianina na Jižním Městě.

http://www.rozhlas.cz/regina/denik/_zpr ... e--1526890

Po vstupu do Pirátské strany v květnu 2017 jsem se aktivně zapojil a pomáhal v rámci volební kampaně do PSP ČR s tím, že v domovském volebním okrsku č. 11050 se sídlem Agrofertu a hnutí ANO 2011 Piráti zvítězili se ziskem 22% a volební účastí 86% :-)

https://www.irozhlas.cz/volby/jak-volil ... 220940_pek

Oblasti, kterým bych se chtěl na MHMP věnovat:

- transparentnost a otevřená radnice, ochrana životního prostředí, územní plánování a development, doprava, kultura a sport (s důrazem na transparentnost dotací od MHMP a MČ)

- konkrétní projekty mám v hlavě a jejich cílová varianta se zatím vyvíjí v souvislosti s priporitami ve volebním programu Pirátské strany

Pevně věřím, že svými dosavadními zkušenostmi ze státní správy, místní samosprávy a soukromé společnosti bych přispěl k řešení aktuálních problémů našeho hlavního města a měl možnost důkladněji podporovat šíření pirátských myšlenek.

V případě potvrzení mé kandidatury standardně dodám seznam svého majetku a informace o poskytnuté podpoře z veřejných rozpočtů v posledních 5 letech.

Závěrem prosím o vaši podporu v rámci uvedené kandidatury na 11. až 25. pozici :-)

Pro případné vaše dotazy jsem k dispozici na e-mailu (jiri.dohnal@pirati.cz) nebo na FB (jiridohnal.cz).

Zdraví a děkuje za dosavadní podporu -

Jirka Dohnal, Praha 11
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Dohnal za příspěvky (celkem 5):
Jiri.Snizek, sarka.sedlackova, Ondrej.Moravcik, Martin.Arden, Vladimira.Sykorova

Uživatelský avatar
Kornelia.Gottmannova
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 125
Registrován: 20 lis 2017, 10:26
Profese: lektor a kouč
Bydliště: Praha 9
Dal poděkování: 372 poděkování
Dostal poděkování: 252 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KF Pha 8/2018 Primárky 11. - 25. místo (rozprava)

Příspěvek od Kornelia.Gottmannova »

Jaká je má vize pro pražský magistrát?

• Piráti v radě. Přesun z pozice hlídacích psů do pozice primátora, radních, zastupitelů. Zásadní změna ve vnímání své role a v tom, jak Piráty budou vnímat občané a voliči. Místo řešení „kauz“ a poukazování na nedostatky se zaměřit na řízení města a nutnost spolupracovat. Být "městotvorný".
• Silná radnice, která bude rovnocenným partnerem ve vyjednávání s developery a dalšími soukromými i státními subjekty. Její síla bude založená na nezkorumpovaných zastupitelích, kteří budou mít maximum informací a schopnost vyjednávat. Při složitých jednáních vychází z dokonalé analýzy problému, která je ovšem pouze nutných 10 % pro dosažení úspěchu. Dalších 90 % je schopnost pracovat s fakty a emocemi během vyjednávání.
• Kontrola hospodaření a obecně řízení městských firem, tak aby město konečně začalo pořádně fungovat. Během své 10-ti leté manažerské praxe jsem měla možnost s některými městskými firmami spolupracovat (např. v oblasti nakládání s odpady nebo při nasazování olejů a maziv). Velké rezervy vidím především v managementu firem díky systému politických trafik.
• Školství pro všechny. Propojení rodinného, vzdělávacího a společenského systému. Školy jsou přirozenými centry komunit a tento potenciál není zdaleka využit. Reforma školství buď neproběhla nebo zůstala na polovině cesty.
• Pokud budu součástí týmu na magistrátu, myslím že jsem schopná přispět jednak při přípravě materiálů, být součástí vyjednávacích týmů a také získat podporu několika zajímavých expertů z praxe nebo z mediálního prostoru.

A jaká je moje vnitřní motivace?

Před několika měsíci jsem psala Daně Balcarové o své motivaci politicky se angažovat u Pirátů. Od té doby se toho stalo neuvěřitelně moc – stala jsem se členkou Pirátů, vytváříme místní sdružení na Praze 9, angažuji se v diskusi o školství, kandiduji na pražský magistrát a aktivně se zapojuji do projektu Upgrade Pirátské strany.

Když si ten dopis teď, s odstupem času, po sobě čtu, uvědomuji si, že moje základní motivace se nezměnila. Proto si jako doplnění své kandidátské řeči dovolím použít část mého „dopisu Daně“:

„Díky kauze týkající se mé starší dcery a díky mému přirozenému zájmu o vzdělávání jsem se v posledních letech problematice školství intenzivně věnovala. Podařilo se mi navázat kontakt s vládní agenturou pro začleňování, která má na starosti inkluzi, mluvila jsem s několika řediteli základních škol z celé ČR. Neustále mluvím s dětmi s rodiči, účastním se akcí školy, s vlastními dětmi a v rámci svých zájmových skupin zkouším různé vzdělávací metody a jejich kombinace. Studuji historický vývoj a nejnovější trendy ve vzdělávání. Tomu se vlastně věnuji už 10 let. Mým cílem je propojení rodinného, vzdělávacího a společenského systému.

Co se mi líbí na Pirátech?

• Světonázor – to by bylo na dlouho. Ten můj by se částečně dal schovat pod pojem liberální, ale bylo by to zjednodušující. Možná pár informací, z kterých si můžeš udělat obrázek: Mám ráda punk i Psytrans, navštěvuji metalové koncerty a doma poslouchám ambientní muziku. Jo a miluji Chopina (babička byla pianistka a učitelka piana). Znám noty, vybrnkám písničku na klavír (4 roky utrpení na hudební škole). Občas hraji na tibetskou mísu. U ohně zpívám trampské písně. Dětem jako ukolébavku zpívám Variaci na renesanční téma od Mišíka a se Standou doma zpíváme karaoke „Jedeme dál“. Co tím chci říct. Rozhodně nemám absolutní sluch. Poznám ale, když je něco falešně. Nejsem hudební znalec a nechci se primárně věnovat muzice, i když si uvědomuji, jak je důležitá. Chci se věnovat řízení města a reformě školství. Věřím, že mi to jde líp než muzika a že u Pirátů jsou lidé, kteří porozumí paralelám v mém hudebnímu a pirátskému příběhu.
• Styl práce Pirátů – to je něco, co mě fascinuje. Moje fascinace je daná profesionálním zájmem. Živím se jako lektor, konzultant a kouč a způsob práce, který mám možnost pozorovat u Pirátů je inspirující. S podobným stylem jsem se setkala u IT firem a u organizátorů některých kulturních akcí. Tento styl vyžaduje dle mého značné hodnotové nebo alespoň zájmové vyladění. Jsem sama zvědavá, jak to bude fungovat v prostředí poslanecké sněmovny, magistrátu i v nově vznikajících lokálních organizacích. Tady se asi bere moje ambice „být u toho v Praze“. A ověřit, zda je politickou cestou možné v komunitě i ve společnosti něco změnit.
• Program – Pro mě musí program reprezentovat lidé, a proto se snažím (pokud mi to čas dovolí) setkávat s Piráty, poznávat je a společně řešit programové otázky. Z obecných témat mě zajímá školství a přímá demokracie."
Naposledy upravil(a) Kornelia.Gottmannova dne 28 bře 2018, 17:14, celkem upraveno 2 x.

Uživatelský avatar
Pavel.Hajek
Člen KS Praha
Příspěvky: 371
Registrován: 29 čer 2014, 13:07
Profese: učitel
Dal poděkování: 406 poděkování
Dostal poděkování: 786 poděkování

Re: KF Pha 8/2018 Primárky 11. - 25. místo (rozprava)

Příspěvek od Pavel.Hajek »

Dle rozkazu koordinátora pražského se hlásím do služby matce měst i v tomto vlákně viewtopic.php?f=349&t=40071#p547799
Tito uživatelé poděkovali autorovi Pavel.Hajek za příspěvky (celkem 2):
sarka.sedlackova, Jiri.Dohnal

Uživatelský avatar
Zuzana.Drazdova
Personální odbor
Příspěvky: 24
Registrován: 06 čer 2015, 19:42
Profese: studentka informatiky
Bydliště: Pištín
Dal poděkování: 12 poděkování
Dostal poděkování: 74 poděkování

Re: KF Pha 8/2018 Primárky 11. - 25. místo (rozprava)

Příspěvek od Zuzana.Drazdova »

Zdravím,
ráda bych se opět ucházela o vaši podporu.

Členka pirátů jsem od svých 18 let, tedy tři roky. Většinu té doby jsem pro piráty pracovala spíše v zákulisí - sazba a korektury pirátských listů, editace wiki, příprava materiálů, rozdávání listů a další. Nyní už nastal čas pro změnu. Ráda bych využila svůj potenciál a věnovala se Pirátům, kampani a eventuálně práci v zastupitelstvu naplno.

Proč se o místo na kandidátce ucházím? Jsem zodpovědná, pečlivá a čestná. Nesnesu nečinně přihlížet nekalostem a absurditám. Jsem schopna strávit velké množství času s analyzováním dat a problémů, a dokonce mě to většinou baví. Věnovala jsem se jako dobrovolnice velkému množství aktivit od organizování soutěží a soustředění pro studenty přes pomáhání v neziskové organizaci po např. darování kostní dřeně. Ráda bych měla novou činnost, která by byla prospěšná, a práce v zastupitelstvu by taková být měla. Brzy dokončím současné studium a budu pak moci vhodně rozvrhnout svůj čas mezi různé činnosti a přizpůsobit se situaci po volbách.

Dokončuji bakaláře na Matfyzu na Informatice a od konce června se plánuji věnovat kampani. Nemám za sebou žádné skandály, žádné kostlivce ve skříni ani moc peněz či majetku. Do politiky bych šla s čistým štítem, energií a velkým odhodláním.

Odkaz na mé plány ohledně Prahy a kampaně: viewtopic.php?f=349&t=40069&start=10#p548000

Pokud se chcete na něco dalšího zeptat, neváhejte!

Hezký den,
Zuzka
Tito uživatelé poděkovali autorovi Zuzana.Drazdova za příspěvky (celkem 5):
Ondrej.Profant, Adam.Zabransky, Jiri.Dohnal, Ondrej.Moravcik, Alexandr.Mansurov

Uživatelský avatar
Michaela.Krupickova
Člen KS Praha
Příspěvky: 56
Registrován: 21 lis 2011, 23:56
Profese: Asistentka poslaneckého klubu Piráti
Dal poděkování: 157 poděkování
Dostal poděkování: 186 poděkování

Re: KF Pha 8/2018 Primárky 11. - 25. místo (rozprava)

Příspěvek od Michaela.Krupickova »

Ahoj Piráti,

na poslední chvíli jsem se rozhodla taky kandidovat.
Narodila jsem se v Kolíně, ale prakticky celý život žiji v Praze. Pirátkou jsem od roku 2011. Zbytek kandidátské řeči napíšu po půlnoci, abych se stihla přihlásit do termínu :)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Michaela.Krupickova za příspěvky (celkem 4):
sarka.sedlackova, Kornelia.Gottmannova, Jana.Kabelova, Martin.Arden

Uživatelský avatar
Marek.Paris
Člen KS Praha
Příspěvky: 29
Registrován: 12 lis 2016, 17:55
Profese: Analytik
Dal poděkování: 25 poděkování
Dostal poděkování: 33 poděkování

Re: KF Pha 8/2018 Primárky 11. - 25. místo (rozprava)

Příspěvek od Marek.Paris »

Ahoj Pirátky a Piráti,
rád bych Vás požádal o podporu ve volbě 11.–25. místa kandidátky.

Jsem druhým místopředsedou místního sdružení nejlidnatější městské části – Prahy 4, kde mám na starosti problematiku školství. V našem týmu máme jasný plán. V rámci stávajících zákonů a aktuálních rámcových vzdělávací programů umožnit rodičům spolurozhodovat o vzdělání svých ratolestí. Umožníme jim podílet se tak na něčem, co má v jejich životech velkou prioritu, bez nutnosti zakládání soukromých škol. Jak by takový koncept mohl vypadat, ukážeme na modelové škole, která bude sloužit jako pozitivní příklad ostatním.

Druhou funkci, kterou zastupuji, je pozice člena dozorčí rady VZP, kde mám za cíl během funkčního období snížit infomační asymetrii mezi pojištěncem a pojišťovnou na minimum a pomoci tak VZP stát se skutečným partnerem svých pojištěnců, kterým dnes není.
Rád bych, aby VZP průběžně zveřejňovala více dat, které pomohou pacientům najít kvalitnější a včasnější léčbu. To ocení především ti, kteří dnes marně čekají na drahé centrové terapie na chronická onemocnění (např. Crohnova choroba, revmatoidní artritida), přestože na ně mají podle úhradového omezení nárok.

Oba výše zmíněné principy bych rád uplatňoval také na úrovni „velké“ Prahy. Věřím, že alespoň jedna střední škola by byla ochotna přistoupit na větší participaci ze strany rodičů a byla tak první vlaštovkou nutného napojení veřejných alternativách základních škol na střední školství.

Dále bych rád přiměl přímo řízené městské firmy, které jsou často v monopolní pozici, aby otevřely svá data do co možná největšího detailu. Pomohou jak politiků, tak občanům lépe se rozhodovat a mohou přispět k tvorbě podhoubí pro vznik nových technologických firem, jako tomu bylo v případě povinného otevření komunikačního rozhraní u bank.

Věřím, že oba moje návrhy jsou realizovatelné, a přestože nevyžadují velké investice, povede k nim dlouhá cesta, která bude vyžadovat otevřenou smysl všech zúčastněných aktérů. Rád bych se na tuto cestu vydal a pomohl tak Pirátům prosazovat myšlenky, které vycházejí ze základních tezí našeho programu.

Moc děkuji za podporu.

Marek

Uživatelský avatar
Pavel.Tauer
Kontrolní komise
Příspěvky: 146
Registrován: 05 lis 2013, 01:38
Profese: IT specialista
Bydliště: U smaltovny 7, Praha 7
Dal poděkování: 322 poděkování
Dostal poděkování: 373 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KF Pha 8/2018 Primárky 11. - 25. místo (rozprava)

Příspěvek od Pavel.Tauer »

Vzhledem, k tomu, že při dnešním grilování jsem nakonec nemohl vystoupit a musel se věnovat vysílání streamu, tak sem přidám ještě to, co jsem chtěl říci.
Když budete mít na mě jakékoliv dotazy, tak neváhejte a pište :)


Zdravím všechny pirátky a piráty zde ve velké sále Pracovny i diváky doma u počítačových obrazovek.
Moje jméno Pavel Tauer, je mi 49 let, v Praze jsem se narodil a žiji zde posledních 25 let. Mám počítačovou firmu zaměřenou výhradně na servis zařízení Apple a jsem jejím jediným zaměstnancem. Moje znalosti jsou především technického rázu ale rozhodně se nepovažuji za naprostého technokrata. Politika mě zajímá již od mých 15 let a pirátským příznivcem jsem od roku 2013. Nyní mám podanou přihlášku a lze mě tedy považovat za kádrovou rezervu. A právě teď a tady jsem, protože bych vás rád zastupoval na magistrátě hlavního města Prahy.
Nyní bych vám rád sdělil své konkrétní názory a vize.

Boj proti korupci
Všichni se zde shodneme, že potírání korupce patří mezi primární cíle pirátů. Všem je nám jasné, že korupce neznamená jen nezasloužené obohacování podvodníků ale zároveň způsobuje demotivaci slušných podnikatelů a firem a ve svém důsledku zdražuje projetkty financované z veřejných zdrojů o 20%. A to počítám pouze ztráty způsobené výší úplatku. Ostatní negativní vlivy ani nedokážu spočítat.

Doprava
Podle mého názoru by tou hlavní prioritou v oblasti dopravy měla být dostavba pražského okruhu. Dále bych se zasazoval o zrušení jízdného pro studenty bez rozdílu věku a případné postupné s nižování jízdného za MHD pakližen nám podaří se dostat do vedení Dopravního podniku a budeme moci tento výpadek ve financování nahradit úsporami v současně neprůhledném a klientelistickém systému.
Další idea je nasazení většího počtu parciálních trolejbusů. Výhody jsou ve snížení množství emisí a hlučnosti a relativně nízkých nákladech na vybudování nutné infrastruktury. Posledním bodem týkajícím se dopravy jsou cyklostezky. Podle mě by rozvoji cyklistiky v centru pomohlo nejvíce fyzické oddělení cyklostezky od pruhu pro auta. Současnou ochranu, kdy je cyklista chráněn pouze čárou na silnici, kterou většina řidičů vůbec nerespektuje, považuji za naprosto nedostačující.

Školství
Jak jsem již napsal ve svém představení kandidáta nejdůležitější v práci s dětmi je pedagog. Jejich nedostatečné finanční ohodnocení a prestiž bych chtěl vylepšit 10M grantem magistrátu pro 1000 nejlepších pedagogů. Další zlepšení vzdělávání našich ratolestí bych spatřoval v podpoře zavedení volitelné výuky Minecraftu. Toto tzv. novodobé Lego rozvíjí nejen kreativitu a představivost ale zároveň kooperaci v řešení úloh a při hlubších znalostech například i základy fyziky a logiky.

Mojí silnou stránkou je vysoké nasazení v čemkoliv, čemu se rozhodnu se věnovat, schopnost pochopit téměř jakoukoliv problematiku a zachovat si analytickou schopnost i ve stresových situacích.
Slabou stránkou je určitě neschopnost skrýt rozladění, v případě, když se ostatní nesplňují mé nemalé nároky při řešení společných ůkolů.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Pavel.Tauer za příspěvky (celkem 4):
Michal.Stepan, Kornelia.Gottmannova, Michaela.Krupickova, Ondrej.Profant
Pavel Tauer
Why join the Navy, if you can be the Pirate?

Uživatelský avatar
sarka.sedlackova
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 7
Registrován: 11 lis 2016, 19:03
Profese: pracující
Dal poděkování: 33 poděkování
Dostal poděkování: 23 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KF Pha 8/2018 Primárky 11. - 25. místo (rozprava)

Příspěvek od sarka.sedlackova »

Ahoj,
narodila jsem se a žiju v Praze v centru, v místě, kde se stýká Praha 2 a 3. Část roku žiju taky v malé vesnici na sever od Prahy u Vltavy, kde je po mých prarodičích hospodářství se zahradou, ve které laboruji v permakultuře. Jsem vdaná, mám 2 (dospělé) děti, dcera studuje VŠ v zahraničí, syn je na pražské střední škole.

Vzdělání a pracovní zkušenosti: Absolvovala jsem AVU na Letné, kde jsme prožili sametovou revoluci, okupační stávku u cyklostylu a s výjezdy mimo Prahu. Diplomovala jsem v roce 1995, už se čtyřletou dcerou, se sochami s instalovanými barevnými TV obrazovkami uvnitř poloprůsvitných těl. Jako diploma supplement mám pedagogické minimum, státnice z dějiny umění a architektury. Po škole jsem kombinovala práci s péčí o děti, účastnila se výstav, učila jsem ve výtvarném kroužku základní školy. Asi 10 let jsem šéfovala skupinu řemeslníků, navrhovala jsem a realizovali jsme specializované zakázky na pomezí designu a umění, někdy i rekonstrukce starých objektů. Prostředí projektování, staveb a rekonstrukcí, kde jsem dlouhodobě spolupracovala s lidmi z velmi odlišných sociálních skupin, od kopáčů, přes zedníky, řemeslníky, umělecké profese, až po šéfy stavebních firem, obchodníky s luxusem a bohaté investory, mi přineslo spoustu poznání, a hodně mě to ovlivnilo, včetně toho, jak dnes uvažuji o sociálních otázkách a o společnosti. V současné době pracuju v neziskové organizaci – spolku. Moje pracovní pozice je těžko popsatelná, spolek nemá klasickou firemní strukturu, má horizontální hierarchii. Dělám to, co umím, tj. od tvorby koncepcí, copywriting, grafiku až po tvorbu kampaní, iniciovala jsem nebo produkovala v rámci spolku i výstavy a akce, nebo ekologické záměry, dílny a workshopy. Náš spolek jsme založili v roce 2006 jako volnočasovou aktivitu, první roky jsme vypracovali koncept a snažili se, aby ho město realizovalo. Koncept jsme nazvali farmářské trhy. Po třech letech jsme zjistili, že město to neudělá, a že nejlíp si to uděláme sami a naše původně teoretické zaměření jsme přetavili do organizační struktury. Založili jsme od roku 2010 čtyři trhy, které vypadají (nebo vypadaly, než je převzal někdo jiný) přesně podle našich představ a podle standardů, které jsme k farmářským trhům vypracovali a které dodržujeme. Spolu s Bajkazylem a Lodí bratří Formanů jsme v letech 2010 – 2012 stáli u zrodu oživení pražské náplavky, které způsobily naše občanské aktivity odzdola, ne řízení seshora od města. Náplavka a Jiřák jsou dnes nejlépe hodnocené farmářské trhy v Praze a jsou známé mezi odborníky i v zahraničí, dostaly se do highlightů v průvodcích a na sociálních sítích. Poslední trh Heřmaňák, o který se teď starám, už jsem loni založila jako bezigelitkový a preferuji aby návštěvníci nosili vlastní tašky, vlastní obaly a lahve, a účastníci aby nepoužívali jednorázové nádobí ani igelitové sáčky.
Praha je mimořádně krásné město. Dařit se jí bude, jako všemu, jedině v prostředí a s vedením bez korupce a nepotismu.

Piráti můžou Praze přinést tři zásadní a důležité věci, které neudělá nikdo jiný:
- transparentnost, čisté rozhodování a dobré hospodaření s veřejnými prostředky, dotacemi a fondy,
- šanci na větší participaci v plánování a výstavbě města, víc demokracie odzdola, víc spolupráce mezi občany a radnicemi,
- předvídat lépe než jiní technologický vývoj, předjímat vývoj společnosti a potřeby budoucnosti, a připravit Praze koncepci s ohledem na delší časový horizont – ne lavičky s wifi, ale například investovat do školství

Velké úkoly pražské politiky obecně:
Školství - Potřebovalo by novou koncepci, s ohledem na vývoj v technologiích. Mezi Piráty i ne-Piráty je spousta lidí, na které bych se obrátila v této věci.
A přidáme učitelům, abychom udrželi ty dobré na školách?

Volný čas, kultura - Město podle mě ne úplně dobře rozděluje kulturní a sportovní granty. Chybí dořešení patové situace buskingu, nebo patová situace Českého literárního centra. Chybí nám hřiště pro dospělé nebo pro větší děti - staví se hřišťátka pro malé děti, ale pro větší děti od 8 – 20 let vůbec nic - hlavně kluci potřebují na vzduch a k životu : volejbalová hřiště, fotbalová hřiště, zimní ledové plochy, skate parky, atd… V každé čtvrti.

Doprava - Praha má terén a terénem dané šířky ulic, kde je obtížné rozvíjet cyklodopravu v míře jako je to obvyklé v Amsterodamu nebo v Berlíně. Praha by měla investovat do dlouhých tras veřejné dopravy bez splodin - do elektrobusů, kloubových elektrobusů, metra, a do tramvajových linek. Přejít časem na elektromobily i v IAD. A postupně s dostavbou okruhu vytlačovat auta z centra, a do parkovacích odstavných ploch na okraji. A jejich nahrazováním: a) férověji daněnými a licencovanými sdílenými jízdami elektromobily, nebo kvalitní veřejnou dopravou. Město si musí ponechat parkovací plochy na okrajích, aby byli v dosahu lidé ze Středočeského kraje, kteří dojíždějí do Prahy.
Pražský okruh: podle (nejen) mého názoru je současný navržený okruh špatně - příliš blízko centra, a návrh zestárnul dřív, než se stihl realizovat. Když objíždíte Mnichov například, tak město ani neuvidíte, Mnichov ho dimenzoval ho tak, že okruh vydrží ještě 50 let téměř mimo město…

Demokratizace výstavby v Praze a participace občanů na rozhodování –
moje rodná čtvrť Vinohrady stejně jako Letná vznikly tak, že město prodalo velký souvislý pozemek ne jednomu investorovi (ještě k tomu seč sídlem v daňovém ráji) ale napřed město vytvořilo přesný plán celého území včetně ulic, chodníků, veřejných budov, parků, náměstí, plochy pro veřejnou dopravu, které zůstaly nedotčené, a potom ve veřejné soutěži, která probíhala transparentním způsobem, už město prodávalo jen jednotlivé pozemky pro jednotlivé rozkreslené činžovní domy. Do výstavby města se tak v tomto měřítku objemu jednotlivých prodejů mohla zapojit i střední třída. Rodné listy domů v mé čtvrti byly pestré: stavěla tu bytová družstva (cca 25% !!!), rodiny, jednotlivci, sdružení investorů, … Rozložila se tím přirozeným způsobem zezdola rizika špatných rozhodnutí, možnost korupce jednoho subjektu vůči jednomu úředníkovi, a zezdola směrem od lidí vznikla v místě přirozená velmi dobře odhadnutá míra nekomerčních a komerčních prostor a obchodů, atd.
Co je nejzajímavější – v těchto částech města je hustota obyvatel největší, větší než např. na sídlištích. Přesto máte na Vinohradech a Letné pocit komfortu, snadné dostupnosti všeho, zeleň i veřejné budovy, vynikající dopravní obslužnost MHD, dopravu. Tímto způsobem, diverzifikací a rozdrobením stavebních subjektů, vznikly ty nejlepší a nejatraktivnější pražské čtvrti. Srovnejte to s dnešním stavem, který charakterem odpovídá spíš oligarchizaci plánování a výstavby. Město prodává obrovské celky, a samo nevytyčí předem jasné záměry, shodné s většinovým zájmem a názorem občanů. Příkladem je např. zástavba Masarykova nádraží.

Veřejný prostor a vybavenost - Parky, parky, zeleň, stromy,... v zájmu Pražanů je mít jich tu co nejvíc.
Vizuální smog – zkultivovat reklamu - věřím že místní i zahraniční pražští podnikatelé a restauratéři to unesou. Nejen na Praze 1, i v širším centru.

V Praze chybí školky a jesle – je nutné dopracovat akci „mikrojesle“ a vytvořit standardy pro jejich realizaci.

Zapojení do kampaně: zkusila jsem už v parlamentní k., rozdávala jsem noviny na Praze 9, vozila jsem,... vím jaký to pro kandidáty byl hukot, a je jasné že zapojení na max je nutné. V práci budu absentovat, nemám tam nic fatálního a tu rutinu si napracuji a napřipravím předem, abych práci mohla co nejvíc opustit a odejít na září a říjen. Pracuju mezi přáteli ve spolku, ne v korporátu, to půjde.

Piráti: Piráty jsem poznala v roce 2012 na Praze 10, kdy jsme se skrz farmářské trhy jako sdružení začali potýkat s komunální politikou v tehdejší zátoce sviní. Od té doby vás s respektem a s radostí sleduji a mnohé lidi jsme poznala osobně. S Piráty mě tématicky spojila kampaň proti TTIP, ve které jsme za farmářské trhy aktivně pomáhali s peticí a propagací. Před rokem a půl jsem si začala intenzivně přát, aby byli Piráti v Parlamentu. V listopadu 2016 jsem se proto přihlásila jako dobrovolník pro parlamentní kampaň a přišla jsem do PiCe. Počítala jsem s tím, že v průběhu roku můžu narazit na něco, co mě odradí, ale stal se opak a před loňskými volbami jsem podala přihlášku k členství. Formálně členem ještě nejsem, jsem členem MS Praha 3. Nebyla jsem nikdy členem žádné strany ani politické organizace. Trestní rejstřík mám čistý a majetkové přiznání bude jednoduché.

Praha je kulturní fenomén sama o sobě. Je to nádherné město. Musíme ho předat v lepší kondici, než jsme ho převzali. Víme, co chceme, Praha jsme my.
Moje oblasti: Kultura, kvalita veřejného prostoru, ekologie, kvalitní školství, demokratizace plánování a participace obyvatel na plánování a rozpočtu města, sociální oblasti. Zajímá mě kultura, historie, humanitní vědy obecně.
Můj profil je zde: https://wiki.pirati.cz/lide/sarka_sedlackova
Tito uživatelé poděkovali autorovi sarka.sedlackova za příspěvky (celkem 3):
Michal.Stepan, Kornelia.Gottmannova, Martin.Arden

Uživatelský avatar
Andrej_Stopa
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 14
Registrován: 24 lis 2017, 17:38
Profese: Analytik
Dal poděkování: 1 poděkování
Dostal poděkování: 18 poděkování

Re: KF Pha 8/2018 Primárky 11. - 25. místo (rozprava)

Příspěvek od Andrej_Stopa »

Nazdar Piráti,

Jmenuju se Andrej Stopa, je mi 32 let, pracuju jako finanční analytik a ucházím se o kandidaturu do Magistrátu hlavního města Prahy za vaši stranu.

Dnes jsem natočil krátké video, kde vysvětluju moji motivaci a začal na twitteru kampaň #BojZa10%. Chtěl bych prosadit, aby v České republice vzrostly platy k 1.1.2019 o 10%.

https://youtu.be/7X_ti11ySqM

S pozdravem,

Andrej
Tito uživatelé poděkovali autorovi Andrej_Stopa za příspěvek:
Kornelia.Gottmannova

Odpovědět

Zpět na „Krajské fórum Praha“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host