Stránka 1 z 6

KF Pha 3/2018 Kodex kandidáta (rozprava)

Napsal: 21 led 2018, 23:33
od Michal.Jokes
Zahajují rozpravu ve věci kodexu kandidáta.

Upravené usnesení:
Krajské fórum schvaluje Kodex kandidáta na kandidátní listině Pirátů pro volby do zastupitelstva hlavního města Prahy 2018 v následujícím znění.

Já, níže podepsaný, prohlašuji že spolu s přihlášením do primárních voleb:
1. jsem zveřejnil své čestné prohlášení o tom, spáchal-li jsem v minulosti trestný čin (včetně již zahlazených), a zavazuji se vzdát kandidatury, rozhodne-li předsednictvo krajského sdružení Praha o nevhodnosti mé kandidatury v souvislosti s tímto trestným činem,

2. jsem zveřejnil své čestné prohlášení o osobním zájmu k oblastem projednávaným zastupitelstvem, kde by mi se zřetelem k výsledku projednání věci mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo mám na věci jiný osobní zájem,

3. jsem zveřejnil své čestné prohlášení o tom, zda:
a) jsem společníkem nebo členem právnické osoby, včetně její identifikace,
b) jsem členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, včetně její identifikace,
c) podnikám jako fyzická osoba, včetně předmětu činnosti,
d) vykonávám činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, včetně identifikace zaměstnavatele,

4. jsem zveřejnil své čestné prohlášení o mém historickém členství v politických stranách (včetně těch před rokem 1989) a historických kandidaturách ve volbách do poslanecké sněmovny, senátu, Evropského parlamentu, uzemní samosprávy, České národní rady a Federálního shromáždění,

5. jsem zveřejnil své čestné prohlášení o přijatých finanční podporách z veřejných zdrojů (zejména grantů a dotací) a získaných veřejných zakázkách za posledních 5 let, pokud byly vyšší než 100.000 Kč za kalendářní rok, včetně identifikačních údajů této podpory a zakázek, a to z pozice:
a) fyzické podnikající osoby,
b) statutárního zástupce podnikající či nepodnikající právnické osoby,
c) (spolu)vlastníka či člena řídícího/dozorčího/kontrolního orgánu právnické osoby,
d) (spolu)řešitele projektu podpořeného z veřejných zdrojů,

6. se zavazuji do 20 dnů po svém zvolení na kandidátní listinu do zastupitelstva hlavního města Prahy 2018 doručit předsednictvu krajského sdružení Praha své čestné prohlášení o majetku, a příjmech a závazcích v rozsahu dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, jako bych byl uvolněným zastupitelem nastupujícím do funkce a souhlasím s jeho zpřístupněním osobám s prokázanou totožností v době před volbami a s jeho plným zpřístupněním zveřejněním v případě získání mandátu,

7. se zavazuji vzdát mandátu zastupitele hlavního města Prahy v případě, že se stanu uvolněným zastupitelem na městské části a rozhodnu se tuto funkci vykonávat a naopak se zavazuji vzdát mandátu zastupitele městské části, pokud se stanu uvolněným zastupitelem hlavního města Prahy a dám přednost funkci v zastupitelstvu hlavního města Prahy

8. se zavazuji řídit Volebním programem, Povolební strategií a Kodexem zastupitele Pirátského klubu v podobě, v jaké budou před volbami schváleny krajským fórem.
Původní navržené usnesení zdeOFFTOPIC[teze]Krajské fórum schvaluje Kodex kandidáta na kandidátní listině Pirátů pro volby do zastupitelstva hlavního města Prahy 2018 v následujícím znění.

Já, níže podepsaný, se zavazuji,
1. informovat předsednictvo krajského sdružení Praha, spáchal-li jsem v minulosti trestný čin, a vzdát se kandidatury, rozhodne-li předsednictvo o nevhodnosti mé kandidatury v souvislosti s tímto trestným činem,
2. do deseti dnů po řádném ukončení primárních voleb na kandidátní listinu do zastupitelstva hlavního města Prahy 2018 na stránkách České pirátské strany zveřejnit své majetkové přiznání, kde uvedu soupis majetku (věci movité i nemovité s hodnotou vyšší než 40 000 Kč) a celkovou výši závazků,
3. zároveň zveřejnit, zda v současnosti jsem nebo v minulosti byl příjemcem finanční podpory z veřejných zdrojů, a to z pozice fyzické osoby nebo jednatele či (spolu)vlastníka právnické osoby, a zveřejnit identifikační údaje této podpory,
4. vzdát se mandátu zastupitele hlavního města Prahy v případě, přijmu-li mandát zastupitele městské části,
5. řídit se povolební strategií a Kodexem zastupitele Pirátského klubu v podobě, v jaké budou před volbami do místních zastupitelstev schváleny krajským fórem.[/teze]

Hlasování bude zahájeno 27. 1. 2018 2. 2. 2018 a bude trvat 48 hodin.

Re: KF 3/2018 Kodex kandidáta (rozprava)

Napsal: 22 led 2018, 12:18
od Eva.Horakova
Ahoj,ještě ke kodexu mě napadlo,že každý kandidát by měl zveřejnit svoji politickou minulost. Tedy kdy a k jaké politické straně se hlásil. Přijde mi to v rámci naši transparentnosti spravedlivé. Já nikoho neodsuzuji ale přijde mi poctivé se nebát a zveřejnit to.

Eva

Re: KF 3/2018 Kodex kandidáta (rozprava)

Napsal: 22 led 2018, 12:53
od Jitka.Novotna
Mohlo by tam být i něco ve smyslu, pokud budu vykonávat mandát budu hlasovat v souladu s pirátským programem, ale nevím jestli tahle část není pokrytá někde jinde.

Re: KF 3/2018 Kodex kandidáta (rozprava)

Napsal: 22 led 2018, 13:10
od Tomas.Murnak
Ahoj,

sám nevím zda je dobrý nápad zakazovat zastupiteli v ZHMP být i zastupitelem v MČ. Co takový Viktor Mahrik a Ondřej Kallasch, který se teď jako zastupitelé předpokládám připravují v ZHMP i na další volební období a zároveň jsou nebo se dlouho připravují být zastupitelem i na ZMČ. Přijde mi to jako plýtvání zkušenostmi jestli budou muset být připraveni si vybrat. Ten střet zájmu by šel ošetřit třeba zdržením se hlasováním.

Tomáš

Re: KF 3/2018 Kodex kandidáta (rozprava)

Napsal: 22 led 2018, 14:39
od Jiri.Koudelka
Michal.Jokes píše: 2. do deseti dnů po řádném ukončení primárních voleb na kandidátní listinu do zastupitelstva hlavního města Prahy 2018 na stránkách České pirátské strany zveřejnit své majetkové přiznání, kde uvedu soupis majetku (věci movité i nemovité s hodnotou vyšší než 40 000 Kč) a celkovou výši závazků,
Ahoj,
tenhle bod považuju za poněkud přepálený. Nemám problém přiznat kolik vlastním aut, pozemků, nemovitostí, jaké mám příjmy a závazky. Ale abych zveřejňoval na internetu jaké věci mám doma a jakou mají hodnotu už považuju za přehanané a ve výsledku ohrožení rodiny. I v zákoně (který je jinak slušný zmetek) je u movitých věcí limit nastavený na 500 000Kč. Navrhuju ho zde navýšit obdobně.

Re: KF 3/2018 Kodex kandidáta (rozprava)

Napsal: 22 led 2018, 15:02
od Jan.Hora
A nebo vyjmout vybavení domu/bytu (případně u něj mít jiný limit).

Re: KF 3/2018 Kodex kandidáta (rozprava)

Napsal: 22 led 2018, 15:11
od Viktor.Mahrik
Ahoj,

připojuji se k poznámce Tomáše. Podle mého není problém, pokud je člověk zastupitelem na několika úrovních (krajské a místní). Co vidím jako problém, je kumulovat více uvolněnýchfunkcí v radě. Např. být radním na Magistrátě a např. starostou (nebo radním) na MČ.

Také souhlasím, že by bylo dobré prodiskutovat, zda má smysl se svlékat už po primárkách, když ještě člověk nebyl zvolen. Jedná se o docela velký zásah do soukromí v době, kdy ještě člověk nezastává volenou funkci. Hranice 40 K pro přiznání věcí mi přijde asi OK, ale asi je to taky k diskuzi.

Re: KF 3/2018 Kodex kandidáta (rozprava)

Napsal: 22 led 2018, 15:37
od Karel.Nejedlik
Eva.Horakova píše:Ahoj,ještě ke kodexu mě napadlo,že každý kandidát by měl zveřejnit svoji politickou minulost. Tedy kdy a k jaké politické straně se hlásil. Přijde mi to v rámci naši transparentnosti spravedlivé. Já nikoho neodsuzuji ale přijde mi poctivé se nebát a zveřejnit to.
Co přesně to znamená? Jak daleko do minulosti a podle čeho se to hodnotí? Od byl jsem členem strany v minulosti přes byl jsem zvolen na kandidátce strany XY jako nestraník v některé z minulých voleb nebo volil/sympatizoval jsem se XY v minulých volbách do PP/komunálu? K čemu je to přiznání vlastně dobré až po zvolení na nějaké místo v primárních volbách? Neměli by to být informace, kterou jsou spíš důležité před volbou?
Michal.Jokes píše: 3. zároveň zveřejnit, zda v současnosti jsem nebo v minulosti byl příjemcem finanční podpory z veřejných zdrojů, a to z pozice fyzické osoby nebo jednatele či (spolu)vlastníka právnické osoby, a zveřejnit identifikační údaje této podpory,
Tady by mě zajímalo časové období a finanční limit... nebo možná i upřesnění, co je tím vlastně myšleno. U fyzických osob je tam spousta transferů od státu (rodičovská, příspěvek na bydlení...), ale na to se asi neptáme. Nebo ano?

Pak jsou nějaké další platby z veřejných zdrojů ala:
Jsem statutární zástupce spolku - spolek dostal před 5 let grant 5 tisíc. Todle bych měl uvést?
Jsem student na doktorandském studiu- náš projekt dostal grant, ze kterého jde část na moje stipendium. Todle má přiznávat?


Pak mě zaujalo to, že se to bude dohledávat do 10 dnů již po primárkách. První otázka - opravdu po volbách ve straně? A proč jen 10 dní a nebo třeba 30 dní - zvlášť, pokud to má být podrobný majetkový souhrn. To si člověk jen tak pro zábavu netvoří předem.

Re: KF 3/2018 Kodex kandidáta (rozprava)

Napsal: 22 led 2018, 16:18
od Vit.Simral
Ahoj všem,

budu souhrnně reagovat na výše uvedené argumenty, pokud bych nějaký vynechal, prosím, upozorněte mě.

1) Neslučitelnost mandátu v ZHMP a na MČ považují za stěžejní bod našeho kodexu. Ze dvou důvodů: 1) střet zájmů je zde reálný a nelze se mu zde vyhnout jen tím, že v X hlasování nebudu hlasovat. Nejen, že bych tak v mnoha hlasování automaticky oslaboval hlasovací sílu Pirátského klubu, ale i samotné zdržení je ovlivněním počtu hlasů potřebných ke schválení nebo zamítnutí. Prostě mít možnost přímo svým hlasem ovlivnit, zda má MČ získá nebo nezíská balík peněz z magistrátu, je zcela zřejmý konflikt, na který bychom IMO neměli přistupovat. 2) Ať už jsem uvolněný nebo neuvolněný zastupitel, tuto funkci potřebuji vykonávat na 100 procent a budu-li dělat oboje, kvalita mé práce tím utrpí. Piráti stojí na tom, že kumulace funkcí je špatně a tahle část kodexu je jen praktickou aplikací tohoto pravidla.

2) Když jdu do veřejné funkce, s určitou ztrátou soukromí musím počítat. Jsou to voliči, kteří mě budou platit, a ti mají právo o mě vědět co nejvíce už v okamžiku, kdy o mně hlasují. Praha 7 sobě zvolila tuto možnost už v minulých komunálkách a právě tato otevřenost byla jedním z faktorů, proč volby zcela ovládla. 40 000,- hranici jsme zvolili, protože odpovídá zákonu o účetnictví, můžeme o ní diskutovat. Jinak současná Pirátská pravidla uvádí, že by zvolení zastupitelé měli podat majetkové přiznání včetně movitých věcí nad 5 000,- Kč. Tohle pravidlo bych osobně změnil a hranici nahoru posunul. 500 000,- Kč se mi zdá už hodně vysoké, 100 000,- by mi přišlo ještě přijatelné. Argument o tom, že by mě mohl někdo vykrást, se mi zdá trochu přitažený za vlasy; představa, že bytař prolézá pirátskou wiki aby zjistil, kam se vloupá příští týden, mi přijde bizarní.

3) Ano, jako statutární zástupce, který z veřejných zdrojů dostává dotaci, bych to měl uvést, protože je to opět střet zájmů. Jako doktorand ale statutárním zástupcem nejsem, grant proto uvádět nemusím. Rovněž dávky jsou nám putna, jde o to připravit se na to, může-li se někde vynořit nějaký "Čapák".

4) Lhůtu 10 dní je možné prodloužit na 30 dní, to se mi nezdá být jako problém.

5) Podpora pirátského programu je v §2 Volebního řádu, zároveň zde máme závazek k Povolební strategii. To by mělo, IMO, stačit.

6) Zveřejnit politikou minulost by mělo patřit k dobrým mravům v rámci kandidátní řeči; souhlasím s Karlem, že po volbě už je to s křížkem po funuse.

Re: KF 3/2018 Kodex kandidáta (rozprava)

Napsal: 22 led 2018, 16:18
od Ondrej.Profant
Navrhuji změnit bod 4:
4. v případě uvolnění pro funkci výkonu zastupitele se zdám dalších zastupitelských mandátů (např. ZMČ, ZHMP),
Zdůvodnění: Úvolnění funkce je fulltime závazek a navíc je u ní mnohem závažnější střet zájmů než v případě funkce neuvolněné. Funkce neuvolněného zastupitele MČ a HMP lze kombinovat a získat z toho jistou synergii (i když přetrvávají i negativní aspekty).