Stránka 1 z 1

Žádost o nominaci do volby předsedy strany - Ivan Bartoš

Napsal: 28 lis 2017, 07:42
od Ivan.Bartos
Vážené krajské forum,

Rozhodl jsem se v nadcházející volbě, která proběhne na Celostátním fóru v Brně, obhajovat pozici předsedy.

Tímto jsem vás chtěl požádat o nominaci do této volby za krajské sdružení Pirátů, jehož jsem aktivním členem.

První moje žádost mířila do Libereckého kraje, který je mým krajem rodným a který jsem vedl do historických voleb do PS tenkrát s památečným číslem 23.

Jsem přesvědčen, že jsem ve funkci předsedy za celou dobu a nejen ve volebních kláních dokázal, že jsem ve věci kompetentní a moje osoba je na tomto postu přínosem nejen pro Pirátskou stranu v běžném jejím fungování, ale i v rámci reprezentace strany navenek a aktivní politické práci v řadě oblastí.

Pragmaticky je pak žádoucí, aby předseda strany byl aktivním poslancem v PS PČR a to z řady důvodů včetně přednostního práva vystupování v plénu Sněmovny.

Jsem přesvědčen, že mé delivery pro stranu ale i osobní přístup, se kterým se snažím funkci předsedy vykonávat, je správný a přínosný, i když v některých momentech může být vykládán jako menší slabost. Věci skutečně někdy musím řezat, ale to už když není jiná možnost a děje se tak zcela výjimečně a vždy v rovině věcné s maximální snahou o korektnost, i když na hulváty mám i já tendence být v diskusích „zlejší“. Konflikty, jejich aktérem někdy ani nejsem, však řeším s důrazem na konsensualitu a chápáním strany jako celku, který má společný cíl a je v něm třeba balancovat představy způsonu, jakým lze tyto cíle naplňovat a dosáhnout jich.

Moje osobní vize se dle mého názoru slučuje s představou o fungování Pirátské strany, kdy se snažím zohlednit její podstatu fungování a naše kořeny v aktivismu, zásadní potřebu participace a zároveň vybalancovat tyto prvky s potřebou tahu na branku, který je bohužel v rámci prosazování politiky nezbytný. Věci se musí prostě hýbat ne se o nich jen do nekonečna bavit

Konkrétní vizi, která se zakládá na potřebách změn, zefektivnění vnitrostranické demokracie a podporu prvků subsidiarity v rostoucí straně s apelem na mezilidskou rovinu v jednotlivých posádkách stejně tak jako vizi pro nadcházející roky voleb do komunálu či EP, bych pak představil v rámci své kandidátské řeči.

Tímto tedy žádám o zvážení mé nominace za krajské sdružení Pirátské strany v Praze.
Díky za váš čas.
Ivan