KF Pha 7/2017 Primární volby 8. - 36. místo (rozprava)

Fórum pro diskusi členů a registrovaných příznivců. Zde lze vyhlašovat závazná hlasování členů krajského sdružení.

Moderátoři: Koordinatori, PKS Praha, Predsedajici

Uživatelský avatar
Pavel.Opatril
Člen KS Praha
Příspěvky: 17
Registrován: 25 říj 2012, 10:10
Profese: pracovník cestovní agentury
Bydliště: Zvoncovitá 1968/13, 155 00, Praha 13
Dal poděkování: 38 poděkování
Dostal poděkování: 36 poděkování

Re: KF Pha 7/2017 Primární volby 8. - 36. místo (rozprava)

Příspěvek od Pavel.Opatril »

Ahoj,
když si myslím, že Praha už je dost personálně silná a najde se potřebný počet kvalitních kandidátů, přesto hlásím zájem o pozici 8-36 na kandidátce (pro případ, že by dostatek zájemců nakonec nebyl:))

Krátce o mě:
Je mi 37 let, pracuji v malé rodinné cestovní agentuře. Od roku 2010 jsem sympatizantem Pirátů, podílím se na kampaních hlavně u nás na Praze 13, když čas dovolí tak i na celopražských. V roce 2013 jsem vstoupil do strany a v roce 2014 úspěšně kandidoval s kolegou Tomášem Murňákem v koalici se Zelenými do zastupitelstva městské části. V zastupitelstvu se zaměřuji na problematiku dopravy, bezpečnsti a v neposlední řadě to, co Prahu 13 trápí nejvíce - neúměrné zahušťování zástavby.
V případě úspěchu v parlamentních volbách bych se ve Sněmovně rád zabýval tím, co souvisí s mou profesí a v zastupitelstvu městské části to nemám šanci využít, což jsou zahraniční vztahy, tedy práce v zahraničním výboru sněmovny. Ve své profesi jednám s lidmi z naprosto odlišných kulturních, společenských i náboženských poměrů. Díky tomu vím, že odlišností není třeba se bát, nebo mít vůči ním předsudky. Umění vybudovat kvalitní mezinárodní vztahy, závisí na slušnosti, schopnosti empatie a respektu k druhým. Těchto principů se držím ve svém profesním životě a aplikoval bych je i v zahraniční politice.

Pěkný den všem
Pavel
Tito uživatelé poděkovali autorovi Pavel.Opatril za příspěvky (celkem 5):
Vaclav.Hrdlicka, Tomas.Murnak, Tibor.Vansa, Pavel.Nazarsky, Olga.Richterova

Uživatelský avatar
Pavel.Nazarsky
Člen KS Praha
Příspěvky: 152
Registrován: 23 črc 2014, 12:24
Profese: učitel
Bydliště: Hybernská 1012/30, Praha 1 - Nové Město
Dal poděkování: 285 poděkování
Dostal poděkování: 295 poděkování

Re: KF Pha 7/2017 Primární volby 8. - 36. místo (rozprava)

Příspěvek od Pavel.Nazarsky »

Ahoj, taky se hlásím. Nedávno jsem vyplodil něco o pirátství a přímé demokracii, jenže to neumím nikam pověsit, tak vás tím počastuju tady:)

Pavel Nazarský:

PIRÁTI VERSUS PANSTVO

Smysl pirátství je v nesmlouvavém boji proti panstvu. Tím si piráti získali srdce všech lidí toužících po svobodě. Krásné charakterové vlastnosti jako čestnost, statečnost a spravedlivost se snoubí s pěkným zjevem, takže divák romantických filmů nezůstává ani chvilku na pochybách, kdo je tady kladný hrdina.
Že si pirátství idealizujeme? Snad, ale panstvo si hodně lidí taky idealizuje. Obdivují se jakémusi majestátu, aniž by si uvědomovali, že moudrý, laskavý a spravedlivý král je pohádková bytost. V klasických pohádkách vystupuje často i Hloupý Honza, a v moderních pohádkách se čím dál častěji setkáváme s obrazem nadutého, pyšného a intrikářského vévody nebo knížete, což je nejspíš obraz přesně vystihující povahu panstva.
Zneužívání postavení k dosažení moci je problém stále palčivější. Člověk žasne, jak okatě a bez skrupulí se novodobí páni chovají. Už se ani své činy nesnaží maskovat pod pláštíkem jakéhosi veřejného dobra. Nemysleme si ale, že by byli tak hloupí. Přesně ta okázalost k tomu totiž patří. Je to právě ten způsob, jak utvrzovat sebe i druhé v pocitu vlastní nadřazenosti. Ty fascinující protiklady: moc a bezmoc, nadbytek a nedostatek, nedotknutelnost a šikana…, to vědomí, že mohou manipulovat osudy a životy druhých, udržovat lidi ve strachu a nakonec prolít ve válkách jejich krev jako vrcholný projev absolutní moci.
Takže po pirátsku:
UŽ ŽÁDNÍ PÁNI !
Ale jestli nás panstva nezbavila ani tolik opěvovaná demokracie, je vůbec nějaká naděje ve změnu? Nebude snad každý systém generovat své pány?
No právě. Dokud to bude nastavené tak, že budou občané svěřovat komukoli do rukou své osudy, tak určitě. To si ještě panstva užijeme. Ledaže….(ledaže?)
BUDEME SI VLÁDNOUT SAMI
A to jde? Nebude to zase nějaká habaďůra? Nestačilo by dotlačit politiky k osobní odpovědnosti, umožnit jejich odvolatelnost….? Tak bohužel – nestačilo. Třebaže je to v zásadě spravedlivý požadavek a mnozí v tom spatřují dokonce prvek přímé demokracie, my musíme jít v úvahách o přímé demokracii mnohem dál. Musíme se zamyslet nad mnohem zásadnější změnou.

PŘÍMÁ DEMOKRACIE

Co se na poli přímé demokracie zatím podařilo:
Referenda (všelidová hlasování)
Skvělý nápad. Umožnit občanům rozhodnout přímo. Jen provádění u nás trochu vázne. Chybí elektronická možnost hlasování jako je tomu ve vzorovém Švýcarsku, procentuální účast k platnosti výsledku je příliš vysoká a vyhlášení referenda je v kompetenci zastupitelů, nikoli občanů. Ti se jen mohou dožadovat vypsání referenda, zejména peticí.
Petice (žádost)
Praxe ukázala, jak neefektivní je to nástroj. Pro legitimitu petice je potřeba shromažďovat neúměrné množství podpisů, navíc s identifikačními údaji (bydliště). Přitom jde jen a jen o pouhou žádost, ve smyslu středověkého...“Kdyby Vaše Jasnost nahlédnouti ráčila, že…., pročeš se odvažujeme prosit, aby…..“ Ano, petice sama se může tvářit jakkoli bojovně, ale krom zviditelnění nějakého problému (a někdy spíš zviditelnění autorů petice:), nemá na chod společnosti valný dopad.
Participativní rozpočtování
O využití konkrétní částky peněz rozhodují sami občané. To je první skutečně přímodemokratický princip a je potěšitelné, že participativních projektů každým rokem přibývá. Zatím jde jen o část peněz městských částí, ale lze si představit, že občané budou moci do budoucna rozhodovat i o směřování části svých daní jako kupříkladu v Německu atd.
Participace jako princip spoluúčasti v rozhodování je přesně model splňující snad nejlépe ideál přímé demokracie. Od pouhého spolurozhodování o penězích snad brzy přejdeme i ke spolurozhodování o politických a jiných otázkách:

Participativní demokracie

Participativní demokracie (také účastnická demokracie nebo aktivní demokracie) je typ demokracie, který se – na rozdíl od čistě zastupitelské demokracie – snaží o maximální zapojení občanů do politického a veřejného života společnosti. Jedná se o politickou praxi, jejímž klíčovým cílem je široká účast voličů na fungování politického systému. Věří tomu, že lidé mají právo vyjadřovat se k veřejným věcem a určovat směr dalšího vývoje po celou dobu volebního období, nikoliv jen aktem volby. Usiluje o návrat k původnímu významu slova demokracie (řecky demos = lid, Kratos = vláda).
Cílem participativní demokracie je vytvořit takové procesy, které zásadně rozšíří rozhodovací a poradní pravomoci občanů bez přímého mandátu získaného ve volbách. Protože k uvědomělému rozhodování je nezbytný dostatek informací, součástí této praxe je i zajištění jejich přenosu směrem k veřejnosti.
Řada teoretiků tvrdí, že pouze široký zájem občanské společnosti, nevládních a neziskových organizací o veřejné věci může zajistit vznik skutečně funkční demokracie.
Participativní demokracie je obsažena v Lisabonské smlouvě, která patří k základním dokumentům definujícím Evropskou unii.[1] Smlouva podtrhuje význam konzultací a také dialogu se sdruženími, občanskou společností, sociálními partnery, církvemi a nekonfesijními organizacemi.
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Participa ... demokracie)
Citací z wikipedie se dostáváme na pole neorané, nebo lépe na širý oceán, za jehož obzorem tušíme novou zemi. Následující řádky tedy nelze v žádném případě brát jako předvolební slib Pirátské strany, ale jako spíše úvahu o možném směřování k lepší společnosti.

Hlasovací systém

Ideálem je, aby se mohl každý občan účastnit rozhodovacího procesu. To není vůbec taková samozřejmost, jak se na první pohled zdá. Zastupitelský model demokracie ( narozdíl od participativního) počítá s tím, že zvolení zástupci budou své voliče zastupovat v parlamentu, ale není tomu tak. 667 973 občanů, kteří volili neparlamentní strany, nemají ani zprostředkovaně možnost ovlivnit hlasování. Naopak – jejich hlasy si rozdělily strany, které nikdo z těchto 667 973 občanů nevolil. Svou účastí ve volbách nechtěně legitimují i činnost stran, s jejichž programem možná ani nesouhlasí. Mnoho lidí proto k volbám ani nejde, a to nezkoumáme otázku, kolik lidí to nakonec hodilo parlamentním stranám právě z obavy, že jejich hlas propadne, a volili tak ne to, co by si přáli, ale „menší zlo“, což je úplně proti smyslu demokracie.
Tato nespravedlivost by šla napravit tím, kdyby měly i neparlamentní strany možnost hlasovat své ANO/NE a naplnit tak smysl voleb, kterým je delegování pravomocí na zástupce lidu (lidí). Jak by ale hlasovaly, když zvolené strany obdržely mandáty a nezvolené nemají mandát žádný? Řešení by mohlo být v jednoduché úvaze, že by ta která strana pokládala na pomyslnou misku vah právě tolik hlasů, kolik lidí zastupuje. Tyto počty jsou přesně známy z volebních výsledků. Neparlamentní strany by možná nemohly přímo ve sněmovně podávat návrhy zákonů a připomínkovat je, ale při schvalování konečného znění by mohly schválení či neschválení výrazně ovlivnit.
V praxi by to vypadalo tak, že by například ANO položilo svých 927240 ANO, Úsvit by položil svých 342339 NE, TOP svých 596357 hlasů…, ale Zelení by k tomu mohli přiložit svých 159025 hlasů, Piráti dalších 132417 hlasů, Romové svých 609 hlasů atd.(počty z parlamentních voleb 2013). Tímto přístupem by se rázem zvýšila volební účast, neboť by zmizela obava ze ztraceného hlasu, politická scéna by se stala pestřejší, a také by se uvnitř parlamentu musel hledat širší konsenzus namísto intrikaření k protlačení zákona těsnou většinou jediného hlasu některého z 200 poslanců.

ELEKTRONICKÉ HLASOVÁNÍ VŠECH OBČANŮ

Předpokládejme, že ve 21. století by neměl být problém sečíst 5mil. hlasů občanů namísto současných 200 hlasů poslanců. Nebude-li to problém, mohlo by se přejít ke mnohem širší hlasovací platformě, použitelné nejen v referendech. Každý občan by měl svůj přístupový kód a případně i výlučně svůj Hlasovací účet, kde by mohl kontrolovat provedení své volby. Pak by se každý občan při jakémkoli hlasování mohl rozhodnout, zda:
1) Zdrží se hlasování (neúčastní se)
2) Zahlasuje sám za sebe
3) Poskytne svůj hlas některé z politických stran, aby rozhodla i jeho jménem.
Praxe zřejmě potvrdí předpoklad, že občané budou nejhojněji využívat třetí možnost, která je nejpohodlnější. Nabízí se zde také možnost, na kterou jsme všichni zvyklí ze současného volebního systému, totiž možnost jakéhosi „trvalého příkazu“ ke správě „hlasovacího portfólia“, tedy pověření některé strany, aby hlasovala za mě. Časem by se možná ukázala i nadbytečnost voleb, neboť hlasy by se v reálném čase samy přelévaly k těm kterým politickým subjektům dle důvěryhodnosti a sympatií. Každý podraz na zastupovaných občanech by se okamžitě každé straně vymstil ztrátou hlasů, a naopak.
Určitě se ozvou hlasy o možném zneužití podobného systému hlasování (jak zajistit anonymitu hlasování vím – ptej se mě - vysvětlím), ale současný systém je zneužíván mnohem více, jinak by tyto úvahy byly zbytečné.
Vyvstává samozřejmě celá řada detailních otázek stran spuštění a fungování nového systému, ale o tom právě přímá demokracie je, že se hledá široký konsenzus napříč celým politickým spektrem, vyhovující a všem snesitelný. Čímž se dostávám k poslednímu bodu:

PREFERENČNÍ HLASOVÁNÍ - Schulzova metoda

Schulzova metoda je volební systém navržený v roce 1997 Markem Schulzem. Vytváří setříděný seznam vítězů, který bere v úvahu preference. V případě Schulzovy metody podobně jako v případě jiných preferenčních systémů je na každém hlasovacím lístku seznam všech kandidátů, které může volič seřadit podle pořadí, v jakém je preferuje. Používají ji například organizace Nadace Wikimedia, Debian, Gentoo Linux a Software in the Public Interest. (https://cs.wikipedia.org/wiki/Schulzova_metoda)
Na této metodě je zajímavý především sám fakt, že porovnáním preferencí od jednotlivých hlasujících získáme celkové pořadí, vyjadřující „přijatelnost“ kandidátů pro většinu hlasujících jako celek. Tímto způsobem by mohla probíhat přímá volba prezidenta, starostů a jiných čelních činitelů, ale stejnou metodu lze s úspěchem použít i při jakémkoli výběru, kde se hledá nejpřijatelnější varianta řešení.

Zde místo sáhodlouhých výkladů uvedu příklad ze 4.-5. třídy základní školy:

TŘÍDNÍ SAMOSPRÁVA aneb PŘÍMÁ DEMOKRACIE V PRAXI
Ve třídě je nástěnka, na kterou může kdokoli pověsit svůj lístek s libovolným podnětem. Každý člen samosprávy (žáci i učitel) může podněty ostatních podporovat svým podpisem nebo čárkou. Při zasedání třídního kruhu (sněmu třídy) je pořadí projednávaných podnětů dáno počtem čárek.
Mnozí žáci zpočátku brblali, že takhle se ten jejich podnět k projednávání nikdy nedostane, ale fakt není možné zabývat se podněty s minimální podporou. Buďto se na ně dostane časem, až budou vyřešeny důležitější věci, nebo ztratí úplně na aktuálnosti, nikomu se ale nebrání v tom, aby „loboval“ mezi ostatními pro svůj námět a přesvědčoval je o důležitosti a naléhavosti právě jeho podnětu.
Autor vybraného podnětu přednese důvodovou zprávu a následuje rozprava, při které již často padají první návrhy, jak s podnětem naložit. Návrhy zapisujeme na tabuli. Každý návrh je označen písmenem. Na hlasovací lístek každý napíše návrhy v tom pořadí, jak jemu osobně připadají dobré a správné.
Po jedné návštěvě hygieniků byly ze tříd jako nehygienické odstraněny látkové ručníky visící vedle umyvadla. Na nejbližším kruhu (sněmu třídy) měl největší počet lístek s nápisem RUČNÍK. Během rozpravy padaly nejrůznější nápady, jak s danou situací naložit. Některé nápady byly duplicitní, se souhlasem autorů byly dány k sobě jako jeden návrh. Návrhy byly označeny písmeny abecedy a vznikla tato nabídka:
A) chodit si mýt ruce na záchod II
B) utírat ruce do kalhot
C) pořídit papírové ručníky I
D) pořídit sušák-fen na ruce III
E) ať si to každý vyřeší po svém II
F) každý bude mít svůj ručník II
G) užívat dál původní ručník
Hlasovací lístky vypadaly rozmanitě:
A,C - přiděluje návrhu A 2 body a návrhu C 1 bod (A je nejlepší, ale C by taky šlo)
F – přiděluje návrhu F jen 1 bod, ale zato nedává žádný bod jinému návrhu (jedině F, nic jiného)
D,E,F – D za 3 body, E za 2 body, F za 1 bod (D nejlepší, E taky dobrý, F ještě možná)
a tak podobně (čárky nahoře zapsány ilustrativně jen potud).
K jednotlivým návrhům píšeme čárky dle pořadí na tom kterém lístku a sečteme.
V tomto konkrétním hlasování byl třídou vybrán jako nejpřijatelnější názor E.
Kouzelné je, že často je vybráno řešení, které by v případě, že by se hlasovalo každé zvlášť, dopadlo třeba až druhé nebo třetí, zato ale uspokojuje valnou většinu hlasujících.

Tak tohle prosím zvládnou 10tileté děti.
Tímto konstatováním chci povzbudit všechny fanoušky přímé demokracie, že její principy jsou sice zpočátku těžko vysvětlitelné, ale zato jsou snadno pochopitelné i proveditelné. Často stačí malá zkušenost, byť s nějakým dílčím projektem.

Chápu, že to není zrovna volební tahák, ale na poslední místo v kandidátce by to stačit mohlo.

Uživatelský avatar
Eva.Horakova
Člen KS Praha
Příspěvky: 91
Registrován: 13 zář 2016, 23:13
Profese: Předsedkyně a zastupitelka MHMP
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 42 poděkování
Dostal poděkování: 211 poděkování

Re: KF Pha 7/2017 Primární volby 8. - 36. místo (rozprava)

Příspěvek od Eva.Horakova »

Ahoj Piráti a Pirátky,
jako Váš člen a nadšenec se hlásím do primárních voleb na 8.-36.místo.

Jsem velice ráda a potěšena, že patřím do této strany a s hrdostí ji reprezentuji. Jsem příznivcem strany od roku 2016 a členem od ledna 2017. I přes tak krátkou dobu se nám podařilo založit buňku s kolegy Danielem Mazurem a Petrem Křičanským na Praze 5. Zde jsme velmi aktivní a společně s hnutím SNOP řešíme místní kauzy jako nezákonná skládka nad nemocnici Motol či nad financování informačního centra na Praze 5.

Účastním se každé akce pirátů, jsem velmi poctivá v docházce a podpoře. Ještě než jsem byla členem jsem se účastnila rozdávání letáků u metra před senátními volbami. Jak řekl Michal Jakeš, jsem na seznamu spolehlivých lidí a to je pro mě i priorita.

Ráda bych reprezentovala českou pirátskou stranu jako ŽENA, která zastává morální hodnoty, demokracii a svobodu. Ráda bych přilákala do strany více žen, matek a dívek, neboť si myslím, že pokud dokážeme zvládnout domácnost, manžela či přítele, děti a zvířátka tak zvládneme i práci v politice.

Ráda bych se realizovala v oblasti zdravotnictví, nelíbí se mi financovaní nemocnic, některé jsou preferované a jiné ne. Nelíbí se mi reforma vzdělávání lékařů a dehonestace lékařské ale i sesterské profese. Ráda bych realizovala změny v oblasti financování zdravotnictví a poskytování nadstandartní péče. Myslím si, že preference rodiny je na prvním místě, takže financování umělého oplodnění by mělo být ze strany stánu lepší, na druhou stranu pobyt v nemocniční péči by měl být částečně zpoplatněn. Tak jako 30kč příspěvek bych zavedla.
Velmi ráda se realizuji v dobrovolnictví a také bych se ráda věnovala zdravotnickým spolkům.

Děkuji Vám za podporu a věřím, že pravda a lásky zvítězí nad lží a nenávistí. Vaše Eva
Tito uživatelé poděkovali autorovi Eva.Horakova za příspěvky (celkem 8):
Tomas.Murnak, Tibor.Vansa, Jan.Lipavsky, Barbora.Hruzova, Vaclav.Hrdlicka, Pavel.Nazarsky, Olga.Richterova, Michael.Polak
Eva ❤️

Uživatelský avatar
Tibor.Vansa
Garant programového bodu
Příspěvky: 507
Registrován: 25 kvě 2016, 16:05
Profese: analytik kreditního rizika v bance
Dal poděkování: 246 poděkování
Dostal poděkování: 912 poděkování

Re: KF Pha 7/2017 Primární volby 8. - 36. místo (rozprava)

Příspěvek od Tibor.Vansa »

Vážení Piráti,

rád bych kandidoval na libovolném místě. Kandidovat chci, protože minimálně ve svém okolí tím zvýším motivaci lidí jít volit Pirátskou stranu, a každý hlas se počítá. A taky protože jsem zvědavý, kolik preferenčních hlasů se mi podaří ve volbách získat :-) Protože ale nehrozí, že bych se do parlamentu dostal, nebudu se zde rozepisovat co bych tam dělal. V kampani bych chtěl pomáhat především přípravou podkladů k aktuálním ekonomickým tématům, kterým myslím trochu rozumím a navštěvováním debat a akcí na tato témata. A samozřejmě kampaní v ulicích. Ve straně jsem od léta 2016, zatím jsem byl vidět bohužel jen díky tlaku na odvolání Ivo Vašíčka, ale snažím se vytvořit stanoviska k daňovým únikům nadnárodních firem a exekucím, tak snad bude brzo vidět i má kreativní činnost. Neúspěšně jsem se přihlásil na post granta financí a založil v té souvislosti vlákno určené k otázkám na mne, tak kdyby jste nějakou měli, rád odpovím.
vnitrostranicka-diskuse-f75/grilovani-t ... 36765.html

Něco o mně:
Pocházím z Rychvaldu (Ostravsko), ale od dob studií žiji trvale v Praze. Vystudoval jsem Matematicko-fyzikální fakultu UK, obor ekonometrie. Pracuji 7 rokem v bance jako analytik kreditního rizika. Jsem ženatý a mám 3-letou dceru.
K aktivní politice jsem se dostal ze zvědavosti před posledními parlamentními volbami, kdy jsem se jako ambasador zapojil do Rekonstrukce státu. Osobně získal podpisy 12 současných poslanců, 2 senátorů a Andreje Babiše. To mne přivedlo k poznání, jak i malá skupina aktivních občanů toho může poměrně hodně ovlivnit. Proto jsem v létě 2016 vstoupil do Pirátské strany. Piráty jsem si vybral, neboť jako jediné straně ji lze věřit její důraz na transparentnost veřejné správy a boj proti korupci, a i program celkově je mi velmi blízký. V Pirátské straně se chci věnovat především ekonomickým tématům. Jsem spíše levicově zaměřený a nesouhlasím s neoliberální ideologií současného ekonomického mainstreamu. Spíše než ekonomický směr bych uvedl autory, jejichž četba mne nejvíce ovlinila: Thomas Piketty, Tomáš Sedláček, David Graeber, Joseph Stiglitz, Ha-Joong Chang. Kromě Pirátů jsem od podzimu 2016 členem spolku http://idealiste.cz/. Členem spolku jsem, protože jsou mi jeho názory, témata a hodnoty blízké, a myslím že je zde i velká shoda s tématy Pirátů. Konkrétně jde o boj s daňovými úniky nadnárodních korporací, důraz na boj proti korupci, výši platů v ČR, odpor vůči CETA a TIPP. V čem se s Idealisty neshodnu, je názor na to, ve které politické straně tyto témata primárně prosazovat.

Dříve jsem působil v Hnutí Brontosaurus, dobrovolnické organizaci na ochranu přírody a památek, kde jsem byl 2 roky předsedou jejich Pražského článku ZČ HB Rozruch. Věkově jsem ale organizaci trochu odrostl a v tuto chvíli již aktivní příliš nejsem. Jako organizátor akcí zaměřených na rozvoj osobnosti jsem působil i ve sdružení Velký vůz, kde jsem organizoval hlavně zimní outdoorové akce.

Uživatelský avatar
gebert jiří
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 20
Registrován: 17 srp 2014, 17:19
Profese: architekt,publicista
Dal poděkování: 5 poděkování
Dostal poděkování: 21 poděkování

Re: KF Pha 7/2017 Primární volby 8. - 36. místo (rozprava)

Příspěvek od gebert jiří »

Jiří Gebert
Přihlašuji se na (9 až 36). místo kandidátky Pirátské strany v Praze jako její registrovaný sympatizant,
Jsem Architekt se slušným renomé, publicista a předseda občanského spolku „Bubenečská Beseda“, známý mezi spolky Prahy, pro celopražskou aktivitu.
Vím, že dnes jsou Piráti v Praze jediná neprovařená, aktivní strana, která prosazuje transparentní radnici Prahy a městských částí, rozkrývá klientelní nepravosti a jejích vazby. Musíme se proto postavit mocné lobby, která v mediích dehonestuje Piráty ,Neziskovky a Občanské spolky jako škůdce, extremisty dokonce teroristy a snaží se je diskreditovat.
Moje jméno na kandidátce, řekne mnoha aktivním občanům prostě „Jsme jako vy“. Budeme se o vaše starosti a problémy aktivně zajímat. Pražstí Piráti mohou získat dost hlasů pokud budou mít odpověďi na starosti občanů Prahy: V parlamentě vám pomůžeme proti lobystickým zákonům, které z rozhodování vyřazují občany.
Za ca 10 let kdy za spolek přicházím do styku s politiky, dovedu rozlišovat a rozpoznat klientelské vazby a struktury. Tak i nové strany nebo místní organizace, (jako starostové na P6),často jsou jen nová nálepka pro přeskupení kmotrů a šíbrů. Nakonec i zelení na svou historii nemusí být příliš hrdí, o ostatních stranách platí totéž dvojnásob..
Piráti jsou globální hnutí. Jako člověk, který žil a pracoval mnoho let v cizině mohu vysvětlovat, proč je naše západní orientace zásadní a vyvracet populistické mýty o „bruselu“, Evropě a o světě. (získal jsem i druhé,-německé občanství)
Postavil jsem se pod Pirátké vlajky na shromáždění občanů proti Zemanovi a Babišovi. Názory aktivních a pozitivně myslících desetitisíců jsou pirátským velmi blízké. Mnoho z nich jsou členy spolků a sdružení s konkretním zaměřením, ale budou hledat, kdo je schopen jejich názory zastupovat v politice a nenechat se koupit. Mezi účastníky bylo nejvíce mladých lidí a pak aktivních důchodců, nebo samostaně činných nebo tvůrčích povolání. Kamarádi piráti, ke kterým jsem se přidal dovedli vtipnými hesly a glosami rozesmát průvod, který nápady opakoval a vzal za své. Od pirátské vlajky se šířila pozitivní energie a pozitivní emoce generovaly širokou podporu. Klobouk dolu, to jsem sám nečekal.
Sdružení občanů budou organizovat setkání a akce nebo kampaně, memoranda nebo petice. Stejně lobbysté , jejich služební organizace nebo městské části organizují diskuze, kde aktivním vystoupením kandidáta pirátů budeme generovat podporu veřejnosti pro odlišné než oficiální názory a etablované strany nebo profesní organizace a komory nebo „skupiny expertů“ IPR.
Jsem jednatel vlastní firmy -malého projekčního atelieru s.r.o Právě dokončuji stavbu nové moderní kaple na Semilsku, která získá do voleb celonárodní publicitu.
Moje kandidatura osloví aktivní občany z občanských spolků a můj věk, profese a zájmy otevřou Pirátům potřebné preference různých věkových a cílových skupin.
Budu hájit transparentní politiku, registr smluv, svobodu medií a svobodu slova, fungující správu, tak aby pražané našli prostor pro svoje starosti a nároky. Vždyť odpovědnost pražské kandidátky je vůči voličum Prahy
Mé jméno na kandidátce Prahy budu přínosem pro Piráty a zájmy České republiky.
Jiří Gebert ing. arch.
Facebbok:Jiří Gebert, Blogy: obcanskymonitoring.cz, iDnes, HN, dříve Respekt další.
Tito uživatelé poděkovali autorovi gebert jiří za příspěvky (celkem 5):
Tibor.Vansa, Vaclav.Fortik, Pavel.Nazarsky, Martin.Duska, Pavel.Hajek

Uživatelský avatar
Aneta.Heidlova
Člen KS Praha
Příspěvky: 301
Registrován: 03 led 2013, 02:11
Profese: Interní tester
Dal poděkování: 156 poděkování
Dostal poděkování: 187 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KF Pha 7/2017 Primární volby 8. - 36. místo (rozprava)

Příspěvek od Aneta.Heidlova »

Ahoj,

hlásím se jako kandidát na nejlépe 8. - 12. místo kandidátky v Praze, avšak nejsem ani proti dalším místům. ;)
Něco málo o mě najdete zde: https://wiki.pirati.cz/lide/aneta_heidlova

V případě zvolení bych se chtěla věnovat především vzdělávání. Naše školství je ve velmi hrozném stavu, je potřeba, aby se změnilo pojetí přístupu učitelů (nebo celé školy) k žákovi. Děti nejsou podporovány k logickému myšlení (využití naučeného v reálném životě, porozumění obsahu, nikoliv jen "naskenování" si obsahu látky do hlavy); vyučující se neposouvají dál a zůstali tak na jednom bodě, kurzy a školící programy jsou hodně drahé. Měla by tu být možnost kvalitního a dostupného dalšího vzdělávání pro vyučující. Žáci/studenti by měli mít všeobecný přehled - finanční, právní apod. a také by měli mít možnost více využívat moderní technologie při vyučování. Je také poměrně málo praxe ve školách (a to i v odborných školách) bez ohledu na to, jestli to je střední, nebo vysoká škola. Škola by jim měla umožnit více praxe (například v podobě povinně volitelných předmětech, jejichž obsahem by bylo absolvování jisté praxe).
Co se týče pomoci k pirátské kampani, tak pomáhám všude, kde se dá, chodím každé úterý na srazy do volebního štábu, kde řešíme kampaň v Praze, v pondělí budu pomáhat se zahájením celostátní kampaně. Bydlím na Praze 9, kde momentálně organizuji sběr lamp na dobrých pozicích, které využijeme k naší kampani. Také jsem se dohodla s Danou Balcarovou na tom, že si vezmu na starost celkovou organizaci dobrovolníků na Praze 9, kterých bude potřeba například na roznášení novin, které bude probíhat jako první v červnu (a samozřejmě je zneužiju i na jiné pirátské akce).
Pokud vás cokoliv zajímá, ptejte se. :)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Aneta.Heidlova za příspěvky (celkem 7):
Tibor.Vansa, Barbora.Hruzova, Pavel.Nazarsky, Olga.Richterova, Michael.Polak, Marie.Machalkova, Lidka_c

Uživatelský avatar
Lydie.Bartosova
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 463
Registrován: 29 led 2012, 01:43
Profese: vychovatelka
Bydliště: Praha 2
Dal poděkování: 873 poděkování
Dostal poděkování: 1230 poděkování

Re: KF Pha 7/2017 Primární volby 8. - 36. místo (rozprava)

Příspěvek od Lydie.Bartosova »

Ahoj,
hlásím se na 8.-36. místo pražské kandidátky,

je mi 34, vzděláním vychovatel a humanitární pracovník:), současně knihovnice v ústřední knihovně ČVUT, mám jedenáctiletou dceru. K Pirátům mě přivedly protesty proti ACTA, hnutí Occupy a ujetý filmy jako The Zeitgeist a La Belle Verte. Jsem introvertní pankáč a anarchista s umytýma ušima. Zajímá mě praktický naplňování podmínek svobody, fungování autonomních skupin, svobodné vzdělávání - jednoho experimentu se účastníme ve Scio škole Ondřeje Šteffla, téma sociálního bydlení, změna systému péče o ohrožené děti a jejich rodiny. Vláda moc nemá chuť dotahovat, k čemu se zavázala a tak máme stohy deklarací a slibů a třeba právě péče o děti mimo rodinu jede podle úpravy z roku 1964 a není vůle něco měnit. Co může změnit současnej stav je asi jedině tlak veřejnosti, tedy bych v případě svého zvolení vyvíjela snahu přesvědčit jí, že je společensky přínosné, aby lidi bydleli, aby se mohli postarat o svoje děti a že je levnější jim pomoci, než platit institucionální péči a řešit důsledky bezdomovectví. Že demokratický vzdělávání není nebezpečnej experiment, ale prevence totálního zblbnutí místňáků a že město bez bariér, dostupný vzdělávání, bydlení a péče není charita, ale základní podmínka svobody a lidský právo.

Mojí motivací pro kandidaturu je naplnění kandidátky.

Na volební kampani se budu podílet velmi.

Příjemnou volbu vespolek!

Patrick K
Příznivec Pirátů – Praha
Příspěvky: 323
Registrován: 10 zář 2013, 22:42
Profese: profese
Dal poděkování: 132 poděkování
Dostal poděkování: 266 poděkování

Re: KF Pha 7/2017 Primární volby 8. - 36. místo (rozprava)

Příspěvek od Patrick K »

Vypadá to, že termín už hoří, tak se také hlásím do primárních voleb na další místa na kandidátce.

Osobní profil předkládám zde.

Do tohoto kola primárních voleb se hlásím, neb jsem neuspěl v předchozí volbě na čelo kandidátní listiny. Přesto se stále domnívám, že by bylo dobré běžným voličům poskytnout alternativu důvěryhodného nezávislého kandidáta, který sice asi neoplývá většinovou podporou strany, případně početnými skupinami virtuálních přátel, nicméně díky praktickým zkušenostem a životní filozofii nabízí, podle možností definovanými volebními výsledky, jistotu realizace alespoň některých konkrétních opatření, aniž by neuváženým postupem rozložil stávající kontrolní a dohledové systémy, nebo neúnosným způsobem zatížil veřejné rozpočty. Za zásadní problém veřejného života považuji nevymahatelnost práva, paralýzu justice a rozparcelování vlivu na dění v zemi korporacemi a politickými podnikateli, v důsledku příčin sahajících do doby před rokem 1989, raných 90. let a opoziční smlouvy. Tyto události zlomily mnoha lidem páteř a zadusily tvůrčího ducha národa. Možnosti nápravy spatřuji zejména v emancipaci veřejné správy, těsné spolupráci v orgánech Evropské unie a přebírání pravidel dobré praxe. To by mělo v důsledku vést k nastavení rovných podmínek ve vzdělávání i podnikání a dobrým veřejným službám poskytovaným štíhlou státní správou. Neudělá „se to“ však samo, proto o vaši podporu žádám pouze v případě, pokud se domníváte, že výše uvedené je skutečně nosným tématem mezi voliči a má potenciál je vytrhnout z letargie a podnítit k činnosti. Pouze občané činorodí, se zdravým sebevědomým a kritickým myšlením, mohou být zdatnými sekundanty politiků, kteří pak mohou být jejich hlasem, respektive nástrojem. Já jsem ochoten maximálně podpořit zvolené poslance při přípravě předpisů sledujících naznačené cíle, nejraději z oblasti spravedlnosti, bezpečnosti, nebo telekomunikací.

Za Pirátskou stranu bych chtěl opět kandidovat proto, že stále deklaruje otevřenost či liberální hodnoty a její členové se ještě masivněji programem deklarovaným cílům nevzdálili. V rámci volební kampaně nabízím podporu při volebních akcích (rozdávání novin, setkání s občany, případné demonstrace, či happeningy), křoví v mediálních vstupech a literární činnost na aktuální témata.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Patrick K za příspěvky (celkem 4):
Mikulas.Ferjencik, Barbora.Hruzova, Pavel.Nazarsky, Olga.Richterova

Uživatelský avatar
rostapetr
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 1
Registrován: 11 dub 2017, 14:46
Profese: Business analytik
Dostal poděkování: 4 poděkování

Re: KF Pha 7/2017 Primární volby 8. - 36. místo (rozprava)

Příspěvek od rostapetr »

Ahoj Piráti,
stručně: jako registrovaný příznivec se hlásím na 8. - 36. místo kandidátky.
Je mi 32 let a mám jednoroční dceru. Za sebou mam jak praxi v médiích/marketingu, tak i jako IT Business analytik.
Celý koncept a myšlenky Pirátské strany jsou mi blízké, sympatické a osobně si myslím, že v současnosti je to jediná strana, u které se člověk nemusí stydět za to, že ji volí. Snad to tak zůstane i do budoucna.
Věřím a doufám, že se podaří sestavit silnou kandidátku ze stávajících uchazečů, pokud by ji ale bylo potřeba doplnit, rozhodně přidám ruku do společného projektu. Nechci se po přečtení každé nové aktuální kauzy cítit bezmocně a zoufale, že jsem tomu nezabránil, a že „jim“ to zase prošlo. Politika by přeci neměla být jen o porcování medvěda, ale měla by lidem opravdu něco přinést. A myslím, že následovat nápady např. Martina Jaroše (infrastruktura, školství a nechat žít) nemusí být zdaleka tak nedosažitelné, jak to na první pohled vypadá.
Snad ještě není pozdě.
We want the whole team winning!
Tito uživatelé poděkovali autorovi rostapetr za příspěvky (celkem 4):
Barbora.Hruzova, Vaclav.Fortik, Pavel.Nazarsky, Olga.Richterova

Robert.Rames
Člen KS Praha
Příspěvky: 27
Registrován: 09 bře 2017, 11:09
Profese: IT, právník
Dal poděkování: 17 poděkování
Dostal poděkování: 66 poděkování

Re: KF Pha 7/2017 Primární volby 8. - 36. místo (rozprava)

Příspěvek od Robert.Rames »

Ahoj, hlásím se do primárek na další místa na kandidátce. Zopakuji svoji kandidátskou řeč z minulé volby.


Jsem liberální proevropský kandidát.

Poslanecká sněmovna má v našem politickém systému dva velké úkoly:
1) vytvoření vlády
2) kontrola vlády včetně schvalování (nebo odmítnutí!) předložených zákonů

Zběsilé tempo přijímání novel a dalších a dalších zákonů, které se v posledních letech odehrává v naší sněmovně, je potřeba zpomalit, nejlépe téměř zastavit. Méně znamená mnohdy více. Zákonů by mělo být méně, měly by být promyšlenější, měly by být obecnější, neměly by zbytečně omezovat občanské svobody, jak jsme tomu svědkem za působení Sobotkovy a Babišovy vlády.

Totéž platí ovšem i pro Evropskou unii. Zákony mají být promyšlenější a mají méně omezovat občanské svobody. Nesmyslné zákony ohledně zákazů žárovek a vysokých výkonů vysavačů jsou mementem, ze kterého by měly vzejít nejdůležitější změny pro EU.

Jinak ovšem EU považuji za smysluplný projekt, který Evropě umožnil existovat mnoho let bez válek a při vzájemné spolupráci. Rozhodně ji dávám přednost před Ruskem nebo Tureckem nebo Čínou a jinými typy vládnutí a organizace společnosti. Člověku nemá vládnout jiný člověk, jako je to zvykem mnohde na východě blízkém i vzdálenějším, člověku má vládnout řád. Zákon.

Vláda nemá vládnout ve východním smyslu slova. Vláda má společnost organizovat, dohlížet na nezbytné dodržování pravidel, vymáhat zákony a jen občas a skutečně pouze v důležitých případech iniciovat a sama navrhovat nezbytné změny zákonů. Dobře tyto změny zdůvodnit a dodržet skutečně všechna pravidla ohledně legislativního procesu, tedy např. i vypočítat, kolik peněz bude zavedení změny v zákonech stát (což se mnohdy neděje). Zbytečné a škodlivé zákony typu EET by mělo být mnohem těžší přijímat. Vláda by neměla mít možnost takové balkánské experimenty u nás provádět.

Jsme bohatá země. Bohužel zatím naše bohatství při nebývale vysokém zdanění přerozděluje stát do kapes největších podnikatelů při velkém množství státních zakázek. Daně by se měly snížit a ponechat lidem větší ekonomickou aktivitu. Lidé by měli sami více rozhodovat, do čeho své peníze vloží. Máme na to spoustu moderních nástrojů včetně startovačů a podobných internetových vymožeností. Tímto směrem by se měla moderní demokratická společnost ubírat, nikoliv leninsko-babišovským. Stát by měl být menší, lidé by se měli vrátit k drobnému podnikání, jehož existence je v důsledku zbytečných regulací a omezování svobody podnikání maximálně ohroženo.

Mým přímým programem je snížení daní, zastavení přívalu nových zákonů, jejich zjednodušení, zpřehlednění, vytvoření menšího státu zajišťujícího své povinnosti zejména skrze moderní a chytré technologie. Lidem má vládnout řád a nikoliv člověk. A podle mého názoru to má být řád liberální.

Mgr. Robert Rameš, 48 let, IT, právník
Tito uživatelé poděkovali autorovi Robert.Rames za příspěvky (celkem 2):
Vaclav.Fortik, Pavel.Nazarsky

Zamčeno

Zpět na „Krajské fórum Praha“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jakub.Michalek, Ondrej.Vojta a 3 hosti