Stránka 4 z 44

Re: KF MSK 07/2019 Krajské volby 2020 - sestavení kandidátní listiny

Napsal: 17 říj 2019, 08:28
od Martin.Kucera
Registruji Návrh 1 Jakuba Dedka, aby kandidáti na lídra a do čela museli získat nominaci skupiny členů.
Je někdo proti tomuto návrhu?

Registruji Návrh 2 Jakuba Dedka, aby hlasování o čele kandidátky (místa 2-11) probíhalo po skupinách 2-5, 6-8 a 9-11.
Je někdo proti tomuto návrhu?

Začíná běžet 24h lhůta pro konsensuální schválení výše uvedených návrhů.

Re: KF MSK 07/2019 Krajské volby 2020 - sestavení kandidátní listiny

Napsal: 17 říj 2019, 10:17
od Andrea.Hoffmannova
Vzhledem k tomu, že lidé na lídry již byli nominováni a ,považuji za zbytečné teď něco přenastavovat. Také mi není jasný pojem skupina(2?3?více) a proces v okamžiku, kdy nominace už probíhá a máme kandidáty. S navrženým postupem na nominace čela souhlasím.

Re: KF MSK 07/2019 Krajské volby 2020 - sestavení kandidátní listiny

Napsal: 17 říj 2019, 10:30
od Andrea.Hoffmannova
§ 5 Skupina členů

Skupinou členů se rozumí jen taková skupina, která čítá aspoň stanovený počet členů strany, kteří podpořili určitý návrh. Počet členů se stanoví u návrhu na zahájení jednání jako dvojnásobek druhé odmocniny z počtu přítomných členů, nejméně však jedna setina a nejvýše jedna pětina z počtu přítomných členů. U návrhu na již zahájeném jednání se takto stanovený počet snižuje na polovinu.
Toto jsem našla,ale opravdu nevím, co to pro nás nyní znamená...Děkuji

Re: KF MSK 07/2019 Krajské volby 2020 - sestavení kandidátní listiny

Napsal: 17 říj 2019, 10:56
od Martin.Kucera
Andrea.Hoffmannova píše:
17 říj 2019, 10:30
Toto jsem našla,ale opravdu nevím, co to pro nás nyní znamená...Děkuji
Znamená to založit každému kandidátovi na lídra a do čela nominační vlákno, v němž musí získat podporu aspoň 7 členů KS.
(Zároveň lze v těchto vláknech klást kandidátům otázky, což by dle Jakuba navíc mohlo zpřehlednit rozpravu.)

Re: KF MSK 07/2019 Krajské volby 2020 - sestavení kandidátní listiny

Napsal: 17 říj 2019, 23:13
od Michal.Soltys
Ahoj, také podporuji Zuzku Klusovou na lídryni kandidátky. A také souhlasím s návrhy Jakuba Dedka.

Re: KF MSK 07/2019 Krajské volby 2020 - sestavení kandidátní listiny

Napsal: 18 říj 2019, 20:59
od Rostislav.Reha
Martin.Kucera píše:
17 říj 2019, 08:28
Registruji Návrh 1 Jakuba Dedka, aby kandidáti na lídra a do čela museli získat nominaci skupiny členů.
Je někdo proti tomuto návrhu?

Registruji Návrh 2 Jakuba Dedka, aby hlasování o čele kandidátky (místa 2-11) probíhalo po skupinách 2-5, 6-8 a 9-11.
Je někdo proti tomuto návrhu?

Začíná běžet 24h lhůta pro konsensuální schválení výše uvedených návrhů.
Ad Navrh 1 - jsem proti navrhu v pripade lidra.

Re: KF MSK 07/2019 Krajské volby 2020 - sestavení kandidátní listiny

Napsal: 18 říj 2019, 22:49
od Arnost.Zidek
Ahoj všem Pirátkám i Pirátům.

Předkládám kandidátskou řeč na pozici lídra naší kandidátky pro krajské volby 2020 v Moravskoslezském kraji.

Myslím, že mě někteří z vás neznají. Proto je v prvé řadě na místě se představit.

Je mi 43 let. Kromě vysokoškolského studia jsem celý život bydlel v Ostravě, pár let v nedalekém Brušperku. Vystudoval jsem Přírodovědeckou fakultu UP Olomouc - obor učitelství matematiky a fyziky - a poté nastoupil na pozici odborného asistenta na Katedře matematiky a deskriptivní geometrie VŠB-TU Ostrava, která se po nějakých vnitřních strukturálních změnách školy aktuálně nachází na Fakultě strojní. Pracuji zde dodnes, nyní již 21 let. Za tu dobu jsem si stihl na škole udělat doktorát (Ph.D.) na oboru Aplikovaná matematika Fakulty elektrotechniky a informatiky. V posledních letech jsem se přestal věnovat vědecké činnosti na katedře a začal řešit kvalitu vzdělávání matematiky na škole. Spolu s kolegou z katedry jsem se v roce 2016 stal spoluzakladetelem centra pro podporu výuky matematiky na VŠB - Math Support Centre, kde vedeme různé druhy individuálních konzultací a interaktivních dobrovolných vyučovacích hodin, používáme netradiční a alternativní výukové metody. Pro představu jsme za letní semestr školního roku 2018/19 měli zhruba 780 individuálních konzultací, desítky dobrovolných hodin vesměs s nabitou učebnou, kterou nám vedení univerzity věnovalo. V poslední době jsem se začal zabývat také kvalitou výuky na základních a středních školách. Aktuálně mám rozestudovaný kurz pro ředitele škol a školských zařízení, zrovna píši závěrečnou práci a rád bych jednoho dne vedl nějakou základní nebo střední školu v Ostravě, kde bych chtěl inovovat spoustu věcí, o kterých jsem přesvědčen, že se na školách dají dělat lépe - tak, abych např. jednoho dne z průměrné tradiční základky vedl školu kvalitní s velmi dobrou pověstí, na kterou může být tohle město pyšné.

S Pirátskou stranou spolupracuji od předchozích krajských voleb, kde jsem stejně jako v následujících volbách parlamentních kandidoval na některé ze zadních pozic kandidátky, víceméně se jednalo spíš o formalitu. Naplno jsem se přidal v komunálních volbách 2018, kde jsem se velmi aktivně zapojil do celé kampaně, kterou jsme vedli na Ostravě-Jih. Díky velmi dobře zvládnuté kampani (skvěle vedené Pavlínou Nováčkovou) jsme získali 5 zastupitelských míst bez mé účasti (byl jsem první pod čarou). Stal jsem také členem povolebního vyjednávacího týmu. Konec v opozici mi zpočátku mírně vadil, ale vzhledem k morální kvalitě některých lidí v koalici na Ostravě-Jih, je to určitě dobře. Po komunálních volbách mě Piráti nominovali jako člena Komise školské a kulturní na Ostravě-Jih a Komise pro vzdělání, vědu a výzkum Statutárního města Ostrava, kde se snažím prosazovat naše priority - zejména kvalitu a transparentnost vzdělávacích projektů, ale také např. digitalizaci podávání projektů u nás na Jihu. Své pedagogické nápady a myšlenky se snažím propagovat v rámci svého volného "blogu", který je na stránkách Piráti Ostrava pod jménem "Arnoštovo okénko".

Co mohu nabídnout?

Kromě odborných znalostí pedagogické profese se zajímám o další části problematiky, kterou standardně jako Piráti řešíme, např. ekologie, doprava a sport.
Umím velmi dobře prezentovat věci a vystupovat na veřejnosti. Spousta let vytváření a prezentování vysokoškolských přednášek, účasti na českých i zahraničních konferencí nebo propagační akce školy vás naučí.
Nechybí mi sebevědomí a myslím si, že mám poměrně dobré analytické schopnosti. Dokážu říct, jak a proč se kdo chová, resp. bude chovat a navrhnout správné řešení adekvátního přístupu, čímž (spolu s odborností) se mi často daří následně přesvědčit lidi okolo, že můj způsob řešení problému je ten správný. Myslím, že to vám mohou potvrdit kolegové z mé buňky na Ostravě-Jihu.
Když problematice dostatečně nerozumím, naopak rád naslouchám rozumným lidem okolo. Jestli něco nesnáším, je to, když někdo mluví a vůbec netuší, o čem je řeč.
Dovolím si o sobě říct, že jsem dobrým týmovým hráčem. Vždy dovedu ocenit, když někdo z týmu přijde s dobrým nápadem a rád jej pak pomohu realizovat.
Rád se učím nové věci. Bez toho bych nemohl pracovat v akademické sféře. Jsem zvyklý na to, že jedna správně zodpovězená otázka či problém vygenerují dvě nové zajímavé otázky či problémy. Je to základní věc, která vás neustále posouvá dál.
Jsem si vědom osobní zodpovědnosti, kterou vedení naší kandidátky představuje. Překvapilo mne, že někteří naši členové vyslovili mé jméno na pozici lídra. Udělám tedy vše proto, abych je nezklamal a ukázal to nejlepší, co dovedu. Jsem si také vědom toho, že Moravskoslezský kraj není jen Ostrava a že bude nutné obětovat spoustu entuziasmu a veškerý čas, který spolkne propagace naší strany a jejího programu od Hrčavy až po Osoblahu.

S žádnou jinou politickou stranou jsem nikdy nespolupracoval a ani jsem to nikdy nezvažoval. Nebýt Pirátů nikdy bych se v politice neangažoval. Na naší straně oceňuji zejména čestnost, spravedlnost, odbornost a energii, se kterými naši lidé přistupují k řešení problémů. Přistupuji k tomu stejně a díky tomu jsem v posledních několika letech našel mezi Piráty spoustu nejen známých, ale i dobrých přátel. To mě utvrzuje ve správnosti a smyslu své další práce pro Pirátskou stranu. Jsem si vědom, že přesto můžete vnímat jako negativum, že oficiálně nejsem členem Pirátské strany. Osobně to vnímám jako formalitu. Když pracujete ve školství, je politické zaměření často vnímáno jako špatné. Hned na úvod školského zákona se dočtete, že školy musí být apolitické, s čímž plně souhlasím. Vzdělání musíte poskytovat všem bez jakéhokoli rozdílu, nezávisle jaké máte politické smýšlení. U konkurzu na ředitele školy je členství v politické straně vnímáno jako negativum. Se svým pracovním snem jsem vás seznámil. Doufám, že pochopíte, že to je jediný důvod, pro který jsem prozatím do strany nevstoupil. Dýchám pro ni na 100%. S našimi hodnotami, vizemi, systémy naprosto souzním.

Přeji nám všem, abychom vybrali nejlepší kandidáty nejen na lídra, ale i do čela kandidátky. Měli jsme úspěch v parlamentních volbách, dokázali jsme se prosadit i ve volbách komunálních. Je nezbytné, abychom měli své kvalitní zástupce i po volbách krajských. Když vyberete mne, udělám maximum, co dovedu. Když vyberete někoho jiného, budu vám všem naprosto rozumět a budu dál pro naši stranu pracovat stejně jako doposud.

Re: KF MSK 07/2019 Krajské volby 2020 - sestavení kandidátní listiny

Napsal: 20 říj 2019, 06:03
od Jan.Nezhyba
Ahoj ve spolek - podporuji Zuzku Klusovou na lýdrini a zároveň se přikláním k návrhu J.Dedka

Re: KF MSK 07/2019 Krajské volby 2020 - sestavení kandidátní listiny

Napsal: 23 říj 2019, 08:02
od Martin.Kucera
Rostislav.Reha píše:
18 říj 2019, 20:59
Martin.Kucera píše:
17 říj 2019, 08:28
Registruji Návrh 1 Jakuba Dedka, aby kandidáti na lídra a do čela museli získat nominaci skupiny členů.
Je někdo proti tomuto návrhu?

Registruji Návrh 2 Jakuba Dedka, aby hlasování o čele kandidátky (místa 2-11) probíhalo po skupinách 2-5, 6-8 a 9-11.
Je někdo proti tomuto návrhu?

Začíná běžet 24h lhůta pro konsensuální schválení výše uvedených návrhů.
Ad Navrh 1 - jsem proti navrhu v pripade lidra.
Bohužel až 14 hodin po uplynutí lhůty pro konsensuální schválení.

Oba návrhy tudíž byly schváleny.
Nechť si tedy kandidáti na lídra a do čela založí (nebo jim je založí navrhovatelé) členské podněty pro získání nominace. Jak jsem již uvedl, velikost skupiny členů potřebné pro nominaci je v tomto případě 7 členů.

Re: KF MSK 07/2019 Krajské volby 2020 - sestavení kandidátní listiny

Napsal: 23 říj 2019, 18:21
od Andrea.Hoffmannova
Já jsem se proti návrhu 1 Jakuba vyjádřila hned ve svém prvním postu ve lhůtě,tedy měnit v průběhu vyhlášení, jen to asi s dalšími dotazy zaniklo.