Zápisy

Fórum pro diskusi a hlasování krajského předsednictva
Odpovědět
Uživatelský avatar
Jana.Kolarikova
Vedoucí personálního odboru
Příspěvky: 1226
Registrován: 03 srp 2012, 13:52
Profese: vedoucí PO
Dal poděkování: 1284 poděkování
Dostal poděkování: 1920 poděkování

Zápisy

Příspěvek od Jana.Kolarikova »

setkání krajského předsednictva 2.9.2018 od 20:30
Písek, Divadlo pod čarou


Zápis PKS dne 2.9.
Přítomni: Michal Horák, Lukáš Kolářík, Jana Koláříková, Simon Kostadinov
Omluvena: Renata Žďárková)
1) Odměna Vláďa Malínský (sázení)
2) Koncepce Čepice
3) KoKS
4) Administrativa MS JH + rozpočet


Zapisovatel: Jana Koláříková
Ověřil: Simon Kostadinov


1) Návrh usnesení: PKS JčK navrhuje odměnu Vladislavu Malínskému za sázení mutací Pirátských listů ve výši 6000,- Kč. Odměna bude vyplacena na základě smlouvy o dílo z rozpočtové položky komunální volby.
Pro: Michal Horák, Lukáš Kolářík, Simon Kostadinov, Jana Koláříková, proti:0, zdržel se:0

2) Jan Lukavský z Třeboně by rád provozoval Čepici, má zkušenost s podobnými projekty. Dělal by i program.
Lukáš Kolářík: navrhuje % ze zisku a neplacení nájmu. Akce by nesměly být v rozporu s programem.
Návrh usnesení: předsednictvo bere na vědomí zájem Jana Lukavského na provozování Českobudějovického pirátského centra a pověřuje Lukáše Koláříka dojednáním konkrétních podmínek, které budou následně předloženy krajskému předsednictvu a dále krajskému fóru.
Pro: Michal Horák, Lukáš Kolářík, Simon Kostadinov, Jana Koláříková proti:0, zdržel se: 0

3) Usnesení: Předsednictvo zhodnotilo práci koordinátorky a konstatuje, že v některých oblastech jsou značné rezervy, zejména v práci s dobrovolníky, konání akcí a přehledu o nich, a krajské administrativě (kalendář, proplácení) a pověřuje Janu Koláříkovou seznámením krajské členské základny s náplní práce koordinátora.
Pro: Michal Horák, Lukáš Kolářík, Simon Kostadinov, Jana Koláříková proti:0, zdržel se:0

4) Administrativa a termíny:
Na základě https://redmine.pirati.cz/issues/13536 (včetně komentářů):
Předsednictvo projednalo žádost Jirky Prince, a shodlo se na následujícím stanovisku: jednací řád a stanovy České pirátské strany jsou platné pro všechna krajská i místní sdružení, a to zejména při vyhlašování schůzí, které mají být vyhlášeny v řádném termínu, zejména pokud se jedná o schůze volební, mají mít zveřejněný program a následně má být zveřejněn zápis (na fóru).
Pro: Michal Horák, Lukáš Kolářík, Simon Kostadinov, Jana Koláříková proti:0, zdržel se:0

Rozpočet MS JH:
Usnesení: předsednictvo odkládá rozhodnutí o navýšení rozpočtu do doby, kdy budou řádně proúčtovány všechny dosavadní náklady a ukládá předsednictvu MS JH předložit krajskému předsednictvu souhrn těchto proúčtovaných nákladů (viz hospodaření s rozpočtovou položkou MS JH
Pro: Michal Horák, Lukáš Kolářík, Simon Kostadinov, Jana Koláříková proti:0, zdržel se:0

Ukončení: 22:09
Jana Koláříková - vedoucí personálního odboru
https://www.facebook.com/JaninkaToofree
jana.kolarikova@pirati.cz
770113643
Don´t live your life impressing others, live your life impressing yourself!

Uživatelský avatar
Lukas.Kolarik
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 748
Registrován: 05 zář 2013, 21:08
Profese: OSVČ
Bydliště: Katovice
Dal poděkování: 203 poděkování
Dostal poděkování: 991 poděkování

Re: Zápisy

Příspěvek od Lukas.Kolarik »

Setkání krajského předsednictva 4.11.2018 od 17:00
Písek, Divadlo pod čarou

Zápis PKS dne 4.11.
Přítomni: Lukáš Kolářík, Simon Kostadinov, Josef Soumar, Vašek Klecanda ( telefonicky ) , Michal Horák ( od 19:00 )

Omluvena: Michal Horák
1) Kontrola úkolů z minulého zasedání
2) Rozdělení gescí
3) Podání z redmine
4) Čepice v příštím roce
5) Školení zastupitelů
6) Různé


Program schválen, všichni přítomní pro

1. Jindřichův Hradec - dodal doklady
Usnesení: PKS schvaluje záměr ozelenění mostu v Jindřichově Hradci v celkové ceně 32000,- a souhlasí s proplacením faktury do výše poskytnutých dokladů a vyzývá MS JH aby dodalo zbývající doklady. Upozorňuje, že v budoucnu je potřeba mít takovou přefakturaci domluvenou dopředu.
PRO: všichni přítomní

2 Rozdělení gescí

Usnesení: PKS se usneslo na následujícím rozdělení gescí:
Lukáš Kolářík - Komunikace mezi krajem a centrálou, Provoz centra, Vedení KoDo a MO ( PO )
Josef Soumar - Vedení a dohled na KET
MIchal Horák - Administrativa a byro ( AO )
Václav Klecanda - Technické systémy ( TO )
Simon Kostadinov - Správa financí a rozpočtu ( FO )

a souhlasí s pověřením Simona Kostadinova hospodářem kraje.


PRO: Všichni přítomní
https://redmine.pirati.cz/issues/15417

3. JH rozpočet, Simon Kostadinov jako pověřený místopředseda přes finance dotáhne žádosti o proplacení a celkový stav financí a rozpočtu v JH
https://redmine.pirati.cz/issues/15418

KET -

Usnesení: PKS zakládá dle schválené koncepce následující krajské expertní týmy
IT a smart city, Územní rozvoj a plánování, Majetek a investice, Doprava a infrastruktura, Životní prostředí a zemědělství, Kultura, Cestovní ruch, Sociální politika, Kontrola, Sport, Zdravotnictví, Finance, Školství, Bezpečnost

a vyzývá PMS, aby do konce listopadu nominovali svým usnesením zástupce v KET ( MG )


PRO: Všichni přítomní
https://redmine.pirati.cz/issues/13608

4. Čepice - pokračujeme s Janem Lukavským, L. Kolářík připraví do příště smlouvu
https://redmine.pirati.cz/issues/13364


5. Školení - Oživení
Usnesení: PKS souhlasí se záměr školení pro nové zastupitele v kraji a předsednictva místních sdružení a pověřuje Lukáše Koláříka zjištěním předběžného počtu zájemců a konkrétní ceny za školení, které předloží do 11.11.2018

Pro: všichni přítomní
https://redmine.pirati.cz/issues/13898

6. J.Soumar - zhodnocení volební kampaně -
LK - co to zařadit jako bod na KF - OK, zařadíme
MIchal má problém s proplacením - https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/3053/ nelze mu odsouhlasit hospodářem

Konec: 19:30
Nikdo není na světě úplně zbytečný, i ten největší hlupák slouží alespoň jako špatný příklad.
------------------------------------------

tel: 777279221, email: lukas.kolarik@pirati.cz, Profil

Uživatelský avatar
Lukas.Kolarik
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 748
Registrován: 05 zář 2013, 21:08
Profese: OSVČ
Bydliště: Katovice
Dal poděkování: 203 poděkování
Dostal poděkování: 991 poděkování

Re: Zápisy

Příspěvek od Lukas.Kolarik »

Zasedání PKS - 1.2. 2019 - 19:30
Písek, Restaurace U Zlatého býka
Přítomni: Horák, Kolářík, Soumar, Klecanda ( mumble)
Omluveni: Simon Kostadinov

Program:

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání, zápis, podatelna - link
2. Rozpočet - usnesení - link
3. Rozvoj KET - informace pověřeného místopředsedy
4. Čepice - nové smlouvy - usnesení - link
5. Krajský zástupce v RV - usnesení - link
6. Situace v MS Jindřichův Hradec - usnesení - link
7. Situace v Českém Krumlově - informace
8. Výběrové řízení KoKs - informace
9. Eurovolby
10. Různé

Zapisovatl: Lukáš Kolářík
Ověřil: Josef Soumar


1. Ok všechny úkoly z minula se hýbají nebo byly dokončeny -

2. Usnesení:
PKS schvaluje navržený rozpočet a předkládá jej ke schválení KF

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing

hlasování: 4-0-0 pro všichni přítomní

3. Růst expertních týmů se přes Vánoce zasekl. Musí přijít impulz, jak to zase nakopnout.

úkol: JS představí do 14 dnů draft dokumentu, který nastíní postup, jak zaktivizovat KET.

Počítá se s rozdělením zasedání KF na dvě části, standartní zasedání a druhý blok věnovaný KET

4. Usnesení:
Předsednictvo krajského sdružení Jihočeského kraje (PKS JčK) po projednání předkládá Krajskému fóru (KF) následující návrh usnesení:

Krajské fórum...
a)...schvaluje předloženou podnájemní smlouvu s firmou Čertovo s.r.o.,
b)...schvaluje předložený dodatek k nájemní smlouvě s majitelem objektu,
c)...pověřuje předsedu KS JčK podpisem těchto dokumentů,
d)...pověřuje PKS JčK pravidelnou kontrolou dodržování smluvních podmínek.

hlasování: 4-0-0 pro všichni přítomní

5. Činnost krajského zástupce v RV není vykonávána svědomitě. Byl domluven následující postup. PKS tyto výtku adresuje zástupci přímo, součástí výtky budou i konkrétní problematické věci a plnění tohoto usnesení se poté bude sledovat.

úkol: LK připraví návrh usnesení směrem ke krajskémů zastupci, schválení per-rollam na RM

6. Z důvodu stále se opakujících problému v MS JH na které začali uporoňovat také celostátní orgány, bylo navrženo následující usnesení:
Předsednictvo krajského sdružení Jihočeského kraje po projednání navrhuje krajskému fóru schválit následující usnesení:

Krajské fórum JIhočeského kraje...

a)...konstatuje dlouhodobé porušování předpisů místního sdružení Jindřichův Hradec,
b)...ruší místní sdružení Jindřichův Hradec na základě § 21 Organizačního řádu,
c)...vyzývá zájemce o členství v místním sdružení Jindřichův Hradec, aby o něj znovu požádali u krajského sdružení Jihočeského kraje.

hlasování: 3-1-0 - pro: Kolářík, Soumar, Klecanda proti: Horák
důvodová zpráva:
https://docs.google.com/document/d/1sEx ... rzhaQ/edit


7. LK představil novinky s ČK. V ČK se formuje skupina lidí, kteří mají zájem o pirátskou politiku. Pravidelně se schází a posuzují materiály zastupitelstva. V ČK proběhlo tzv. Na pivo s poslance, kde měl LK možnost se s nimi osobně seznámit. Proto se navrhuje uspořádat příští zasedání KF právě v ČK, aby mohlo dojít k představení zájemců.

8. Krajský KoKs pracuje pro kraj na půl úvazku. Tento stav chce zachovat, proto PKS JčK souhlasí s vyhlášením výběrové řízení na dalšího koordinátora na půl úvazku

úkol: LK zajistí vyhlášení výběrka u PO

9. EU volby - představen koncept a způsob financování. Diskuze o volebním manažerovi odložena až po výsledcích voleb na čelo kandidátky.

10. Diskuze o poslaneckém klubu a vztahu k Huawei a životnímu prostředí.

konec: 22:00
Nikdo není na světě úplně zbytečný, i ten největší hlupák slouží alespoň jako špatný příklad.
------------------------------------------

tel: 777279221, email: lukas.kolarik@pirati.cz, Profil

Odpovědět

Zpět na „Krajské předsednictvo Jihočeský kraj“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host