RV 17/2020 - Implementace pozastavení členství

Republikovému výboru je svěřena moc zákonodárná. Republikový výbor schvaluje stranické předpisy, programové dokumenty a kandidátní listiny.

Moderátoři: Jednatele, Republikovy vybor

Pravidla fóra
Do fóra mohou psát členové skupin Republikový výbor, Vedoucí orgánů, Garanti a Účastníci. Do skupiny Účastníci se přidává na základě oprávněné žádosti v podatelně RV nebo jednateli, eventuálně předsedajícímu. Jednáním předsedají Jednatelé eventuálně Předsedající.
Do fóra hlasování píšou jen členové republikového výboru a předsedající.
Uživatelský avatar
Michaela.Kleslova
Člen KS Praha
Příspěvky: 169
Registrován: 14 črc 2017, 10:37
Profese: Student
Dal poděkování: 159 poděkování
Dostal poděkování: 444 poděkování

RV 17/2020 - Implementace pozastavení členství

Příspěvek od Michaela.Kleslova »

Na základě podání, předloženého @Vojtech.Pikal a podpořeného skupinou členů RV, zahajuji jednání ve věci "Implementace pozastavení členství".
Rozprava bude trvat 14 dní. Alternativní návrhy usnesení lze tedy předkládat do 24.3 včetně. Následovat bude 24h doba na rozmyšlenou a hlasování proběhne 26.3. Lhůty lze prodloužit návrhem postupu.

Návrh usnesení (možnost A) píše:Republikový výbor mění Pravidla pro členy a příznivce takto:
 1. § 9 odst. (3) nově zní:
  (3) Administrativní odbor členovi nejpozději 14 dní před výročím zašle upomínkuvýzvu k zaplacení. Pokud lhůta pro zaplacení uplyne a člen příspěvek nezaplatí, členství je pozastavenozaniká členství dnem vzetím na vědomí (čl. 3(6) St).
 2. OFFTOPICV § 9 se doplňuje nový odstavec (4), který zní:
  "(4) Pokud člen dluží tři členské příspěvky, zašle mu administrativní odbor upomínku a podá rozhodčí komisi návrh na jeho vyloučení."
  - při vyřešení ve stanovách není třeba
 3. Doplňují se nové §§ 9a a 9b které včetně nadpisu zní:
  Pozastavení členství a funkce

  § 9a Pozastavení členství

  (1) Pozastavení členství zaznamenává administrativní odbor. Případné hostování člena je pozastavením členství také pozastaveno. Osoba s pozastaveným členstvím se nemůže stát registrovaným příznivcem.

  (2) Pozastavená členství se nezapočítávají do počtu členů((poznámka: skupina členů)). Pokud by mělo z důvodu pozastavení členství zaniknout místní sdružení kvůli nízkému počtu členů, sdružení nezaniká, ale jeho působnost a působnost jeho orgánů převezme v plném rozsahu nadřízené krajské sdružení.

  (3) Pozastavením členství nezanikají členské povinnosti(čl. 3 (8) St), zejména povinnost platit členské příspěvky a povinnosti dle volebního řádu (§ 2, § 11 a další VŘ);

  (4) Výkon volené či jiné stranické funkce, jejichž výkon je podmíněn členstvím, se po dobu pozastavení členství pozastavují.

  § 9b Pozastavení funkce
  (1) Výkon funkce je může být pozastaven
  a) dnem pozastavení členství,
  b) dnem vyznačeným v žádosti o pozastavení funkce, nejdříve však dnem doručení této žádosti nadřízenému orgánu, nebo
  c) dnem uvedeným v předběžném opatření nebo nálezu rozhodčí komise, a to po dobu tam uvedenou.

  (2) K výkonu uvolněné funkce je povolán náhradník. Není-li k dispozici náhradník, je zahájena dovolba.((Lze použít ustanovení o pověření(§ 44 (2) JdŘ))) Pokud je pozastavené členství obnoveno před uplynutím funkčního období, člen se vrátí k výkonu funkcí tam, kde neproběhla volba. Na pozastavenou funkci je možno rezignovat běžným způsobem.

  (3) Příjme-li člen pověření pro výkon funkce, která je neslučitelná s funkcí do které je zvolen, výkon volené funkce se pozastaví po dobu pověření. Pověření funkcí zvolením do neslučitelné funkce zaniká.

  (4) [povinnost "pozastaveného představitele strany" pořád žádat o svolení s kandidaturou dle VŘ?]OFFTOPICtohle mi přijde nadbytečné, pokud je to pořád člen, platí na něj ustanovení o členovi, pokud je pozastavený člen, platí na něj dle výše ustanovení o členství
Žádám předkladatele o úvodní slovo.

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 22790
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 31556 poděkování
Dostal poděkování: 24569 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 17/2020 - Implementace pozastavení členství

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

Na úvod předložím svůj návrh očištěný o poznámky a vyškrtnuté části
Návrh usnesení (možnost A) píše:Republikový výbor mění Pravidla pro členy a příznivce takto:
 1. V § 9 odst. (3) se slovo "upomínku" nahrazuje slovy "výzvu k zaplacení" a text "zaniká členství dnem vzetím na vědomí" textem "členství je pozastaveno".
 2. Doplňují se nové §§ 9a a 9b které včetně nadpisu zní:
  Pozastavení členství a funkce

  § 9a Pozastavení členství

  (1) Pozastavení členství zaznamenává administrativní odbor. Případné hostování člena je pozastavením členství také pozastaveno. Osoba s pozastaveným členstvím se nemůže stát registrovaným příznivcem.

  (2) Pozastavená členství se nezapočítávají do počtu členů((poznámka: skupina členů)). Pokud by mělo z důvodu pozastavení členství zaniknout místní sdružení kvůli nízkému počtu členů, sdružení nezaniká, ale jeho působnost a působnost jeho orgánů převezme v plném rozsahu nadřízené krajské sdružení.

  (3) Pozastavením členství nezanikají členské povinnosti(čl. 3 (8) St), zejména povinnost platit členské příspěvky a povinnosti dle volebního řádu (§ 2, § 11 a další VŘ);

  (4) Výkon volené či jiné stranické funkce, jejichž výkon je podmíněn členstvím, se po dobu pozastavení členství pozastavují.

  § 9b Pozastavení funkce
  (1) Výkon funkce je může být pozastaven
  a) dnem pozastavení členství,
  b) dnem vyznačeným v žádosti o pozastavení funkce, nejdříve však dnem doručení této žádosti nadřízenému orgánu, nebo
  c) dnem uvedeným v předběžném opatření nebo nálezu rozhodčí komise, a to po dobu tam uvedenou.

  (2) K výkonu uvolněné funkce je povolán náhradník. Není-li k dispozici náhradník, je zahájena dovolba.((Lze použít ustanovení o pověření(§ 44 (2) JdŘ))) Pokud je pozastavené členství obnoveno před uplynutím funkčního období, člen se vrátí k výkonu funkcí tam, kde neproběhla volba. Na pozastavenou funkci je možno rezignovat běžným způsobem.

  (3) Příjme-li člen pověření pro výkon funkce, která je neslučitelná s funkcí do které je zvolen, výkon volené funkce se pozastaví po dobu pověření. Pověření funkcí zvolením do neslučitelné funkce zaniká.
Diff § 9 (3):
Změny píše:(3) Administrativní odbor členovi nejpozději 14 dní před výročím zašle upomínkuvýzvu k zaplacení. Pokud lhůta pro zaplacení uplyne a člen příspěvek nezaplatí, členství je pozastavenozaniká členství dnem vzetím na vědomí (čl. 3(6) St).
Jedná se o doplnění pravidel pro členy a příznivce, které má reagovat na nový institut pozastavení členství a vyřešit některé hraniční případy.

V prvním bodu by se měla dikce pravidel pro členy a příznivce dávat do souladu s dikcí stanov.
V druhém bodu se pak doplňují dva nové paragrafy, které řeší pozastavení členství a zavádějí pozastavení funkce.

Zejména se řeší, co se děje s hostováním v případě pozastavení členství(pozastavuje se) a zde může člen s pozastaveným členstvím být RegP - tato možnost se zakazuje; zejména proto, že se mi nechce přemýšlet nad všemi hraničními případy, kdy není vhodné, aby člen s pozastaveným členství měl některé práva registrovaných příznivců a jednotlivě je řešit.
Pokud někdo nechce být člen a chce být jen registrovaný příznivec, je jednoduchá cesta.

V druhém odstavci se řeší zánik MS kvůli nedostatku členů bo pozastavené členství - to může nastat nějakou kombinací pozdní platby či podezření z podvodného náboru - pokud je to však jen podezření či nedopatření, není to důvod, aby MS okamžitě zaniklo, takže se předává do plné správy nadřízenému sdružení, do vyřešení situace s pozastaveními. To nebrání nadřízenému sdružení, které takto přebralo působnost MS, toto MS rozpustit, pokud uzná za vhodné.

Třetí odstavec zdůrazňuje, že pozastavením členství se nelze vyhnout povinnosti platit příspěvky či povinnosti zachovávat dobré jméno strany či hlásit kandidaturu za jiný subjekt. To je důležité, viz případ Ministr zdravotnictví a ODS.

Čtvrtý odstavec říká, že pokud je někomu pozastaveno členství, jsou mu pozastaveny i stranické funkce.

Čímž se dostáváme k druhému novému paragrafu, která zavádí zcela nový institut - pozastavení funkcí.
Hlavní motivací pro tento paragraf je dán RK výslovně pravomoc pozastavovat funkce při předběžném opatření - někdy třeba není potřeba hned pozastavovat celé členství, postačí funkce.

To samozřejmě otvírá zejména otázku, jestli je při pozastavení funkce potřeba dovolba. Návrh je připraven tak, aby minimálně byly podniknuty kroky, při nichž se orgán, který danou funkci volí rozhodne, jestli dovolbu uspořádá (což je základní postup), nebo postupem posečká do vyřešení otázky pozastavení. Bez zavedení tohoto platí, že pokud je členovy pozastaveno členství, funkce spojená s členstvím bez dalšího zaniká.

doufám, že jsme věcně popsal a zdůvodnil celý návrh, děkuji za pozornost.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvky (celkem 2):
Andrej.Ramaseuski, Ivo.Vlasaty
člen RP, AO, PO, ZO, FT; člen AO OlK, vedoucí MRT Demokracie
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj|Profil|fb| Tel: 776635258
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“[1]

Uživatelský avatar
Andrej.Ramaseuski
Republikový výbor
Příspěvky: 2792
Registrován: 28 srp 2016, 20:49
Profese: programátor
Bydliště: Sedlíšťka (Radhošť)
Dal poděkování: 2067 poděkování
Dostal poděkování: 3496 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 17/2020 - Implementace pozastavení členství

Příspěvek od Andrej.Ramaseuski »

neni to poznamka primo k navrhu, ale k jeho prezentaci. vyznaceni zmen formatovanim (misto slovniho popisu) je, mozna, jednodussi k pochopeni na prvni pohled, ale nese z sebou urcite problemy. lehce se to ztraci pri kopirovani, nektere formatovaci jazyky to nemuseji podporovat, neda se zadat do heliosu (obcas jsme vzorem i pro organy ktere maji tajne hlasovani) a rozhodne neni semanticke. proto trval bych na slovnim vyznaceni navrhovanych zmen.
0x8DE5F4739D2A2F0B | Cēterum cēnseō Facebook esse dēlendam

Uživatelský avatar
Andrej.Ramaseuski
Republikový výbor
Příspěvky: 2792
Registrován: 28 srp 2016, 20:49
Profese: programátor
Bydliště: Sedlíšťka (Radhošť)
Dal poděkování: 2067 poděkování
Dostal poděkování: 3496 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 17/2020 - Implementace pozastavení členství

Příspěvek od Andrej.Ramaseuski »

A, dotaz. Jak jsem pochopil, nezaplaceni clenskeho prispevku je jedinym zpusobem pozastaveni clenstvi. Nemelo by cenu doplnit moznost pozastaveni clenstvi z jinych duvodu - napr. na zadost clena (treba z duvodu vykonu prace neslucitelne s clenstvim v politicke strane - napr. u policie)?
Tito uživatelé poděkovali autorovi Andrej.Ramaseuski za příspěvek:
Vaclav.Zidek
0x8DE5F4739D2A2F0B | Cēterum cēnseō Facebook esse dēlendam

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 22790
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 31556 poděkování
Dostal poděkování: 24569 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 17/2020 - Implementace pozastavení členství

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

Ad dotaz; nikoliv - stanovy popisují i další případy pozastavení členství, (Čl. 3 odst (6) - https://wiki.pirati.cz/rules/st#cl_3_clenstvi )
a) nezaplacením příspěvku
b) omezením svéprávnosti
c) předběžným opatřením RK
d) na žádost člena

To co je dostatečně definováno ve stanovách, netřeba opakovat jinde. (Neboť pak se komplikuje údržba.)

Ad poznámka - provedu upravení v návrhu
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvky (celkem 3):
Vaclav.Zidek, Andrej.Ramaseuski, Ivo.Vlasaty
člen RP, AO, PO, ZO, FT; člen AO OlK, vedoucí MRT Demokracie
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj|Profil|fb| Tel: 776635258
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“[1]

Uživatelský avatar
Andrej.Ramaseuski
Republikový výbor
Příspěvky: 2792
Registrován: 28 srp 2016, 20:49
Profese: programátor
Bydliště: Sedlíšťka (Radhošť)
Dal poděkování: 2067 poděkování
Dostal poděkování: 3496 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 17/2020 - Implementace pozastavení členství

Příspěvek od Andrej.Ramaseuski »

Vojtech.Pikal píše:
10 bře 2020, 18:52
Ad dotaz; nikoliv - stanovy popisují i další případy pozastavení členství, (Čl. 3 odst (6) - https://wiki.pirati.cz/rules/st#cl_3_clenstvi )
a) nezaplacením příspěvku
b) omezením svéprávnosti
c) předběžným opatřením RK
d) na žádost člena

To co je dostatečně definováno ve stanovách, netřeba opakovat jinde. (Neboť pak se komplikuje údržba.)
Jo. Super. Mel jsem mylny pocit ze pozastaveni na zadost tam chybi.
Vojtech.Pikal píše:
10 bře 2020, 18:52
Ad poznámka - provedu upravení v návrhu
Dekuji
0x8DE5F4739D2A2F0B | Cēterum cēnseō Facebook esse dēlendam

Uživatelský avatar
Petr.Kapounek
Člen strany nezařazený do KS
Příspěvky: 1677
Registrován: 13 črc 2009, 23:30
Profese: manažer, zastupitel
Bydliště: Prostějov
Dal poděkování: 671 poděkování
Dostal poděkování: 1222 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 17/2020 - Implementace pozastavení členství

Příspěvek od Petr.Kapounek »

Chtěl bych požádat o nepoužívání termínu "uvolněná funkce".
Bylo by lepší nahradit jiným nebo přesnějším termínem, např. "funkce pozastavená dle §9a 4) či §9b 3)"
Uvolněná funkce bývá v politice obvykle funkce, do níž byl dotyčný uvolněn ze svého zaměstnání.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Petr.Kapounek za příspěvek:
Vojtech.Pikal
zastupitel města Prostějova, člen komise pro informatiku Olomouckého kraje
odpadlík, rebel, nejhorší muž strany OFFTOPICa bude hůř, pamětník, vizionář, profesionální bořič zdí hlavou, katalyzátor apokalypsy
mail: petr.kapounek@sprintel.cz
tel: 774 444 725

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 22790
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 31556 poděkování
Dostal poděkování: 24569 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 17/2020 - Implementace pozastavení členství

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

uvolněná funkce je zde ve smyslu, že je to funkce a její výkon je teď uvolněn. Věřím, že je to jasné z kontextu.

Ale oprava je na místě:
(2) K výkonu uvolněné funkce pozastavením uvolněné je povolán náhradník. Není-li k dispozici náhradník, je zahájena dovolba.((Lze použít ustanovení o pověření(§ 44 (2) JdŘ))) Pokud je pozastavené členství obnovenopozastavení výkonu funkce obnoveno před uplynutím funkčního období, členosoba se vrátí k výkonu funkcí tam, kde neproběhla volba. Na pozastavenou funkci je možno rezignovat běžným způsobem.
"člen" v poslední větě taky není přesné, protože funkci může vykonávat i regp.
Naposledy upravil(a) Vojtech.Pikal dne 26 bře 2020, 11:31, celkem upraveno 1 x.
Důvod: fix osoba
člen RP, AO, PO, ZO, FT; člen AO OlK, vedoucí MRT Demokracie
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj|Profil|fb| Tel: 776635258
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“[1]

Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 15500
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2160 poděkování
Dostal poděkování: 26664 poděkování

Re: RV 17/2020 - Implementace pozastavení členství

Příspěvek od Martin.Kucera »

Ale u RegP nemůže dojít k pozastavení výkonu funkce z důvodu pozastavení členství.
tel.: +420 778 702 711; (NEPIŠTE MI NA FACEBOOKU, TÉMĚŘ TAM NECHODÍM)
Jak jednoduchý by byl svět, kdybychom četli a dělali věci hned správně. :) -- Lucie Spáčilová

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 22790
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 31556 poděkování
Dostal poděkování: 24569 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 17/2020 - Implementace pozastavení členství

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

Ale může dojít k pozastavení funkce na žádost nebo z důvodu předběžného opatření RK.
člen RP, AO, PO, ZO, FT; člen AO OlK, vedoucí MRT Demokracie
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj|Profil|fb| Tel: 776635258
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“[1]

Zamčeno

Zpět na „Republikový výbor“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host