RV 4/2020 Novela JŘRV - účast na uzavřených jednáních a hlasování nevylučujících se návrhů

Republikovému výboru je svěřena moc zákonodárná. Republikový výbor schvaluje stranické předpisy, programové dokumenty a kandidátní listiny.

Moderátoři: Jednatele, Republikovy vybor

Pravidla fóra
Do fóra mohou psát členové skupin Republikový výbor, Vedoucí orgánů, Garanti a Účastníci. Do skupiny Účastníci se přidává na základě oprávněné žádosti v podatelně RV nebo jednateli, eventuálně předsedajícímu. Jednáním předsedají Jednatelé eventuálně Předsedající.
Do fóra hlasování píšou jen členové republikového výboru a předsedající.
Uživatelský avatar
Lukas.Blazej
Vedoucí resortního týmu
Příspěvky: 674
Registrován: 24 lis 2010, 18:04
Profese: Asistent v advokátní kanceláři
Bydliště: Ústí nad Labem - centrum
Dal poděkování: 762 poděkování
Dostal poděkování: 1121 poděkování

RV 4/2020 Novela JŘRV - účast na uzavřených jednáních a hlasování nevylučujících se návrhů

Příspěvek od Lukas.Blazej »

Na základě návrhu Vojty Pikala podpořeného skupinou členů zahajuji jednání o změně Jednacího řádu republikového výboru.

Návrh usnesení byl předložen takto:
A píše:Republikový výbor mění svůj jednací řád takto:
 • 1) V § 5 odst. (1) se doplňují nová písmena c) a d), která zní;
  c) garant, ((§ 2 ZřKO))
  d) vedoucí kanceláře strany, ((§ 10a OŘ))
  Následující písmena se přečíslují.
 • 2) V § 5 se doplňuje nový odstavec (4), který zní:
  (4) Účastnit uzavřeného jednání se smí členové republikového výboru, republikového předsednictva, kontrolní komise a osoby podle písmen f) až h) OFFTOPIC(resp. h) až j))odstavce (1).
  Současný odstavec (4) se přečísluje na odstavec (5).
 • 3) V § 8 se na konec odstavce (1) doplňuje text:
  "Návrhy usnesení postupující do 2. kola, které se nevylučují s jinými postupujícími možnostmi jsou schváleny. Ostatní vzájemně se nevylučující postupující návrhy usnesení jsou v druhém kole sloučeny do jedné možnosti hlasování. V druhém kole má každý hlasující jeden hlas v němž seřadí hlasované možnosti dle preference. Dále se postupuje jako v referendu s výjimkou písmene § 9 (3) a)."
Navrhované změny byly odůvodněny:
ad 1) Jedná se o doplnění osob, které z práva účasti historicky vypadli (garanti - poté co přestali být voleni CF) nebo nebyly zařazení (vedoucí kanceláře). V minulosti jsem nějak přijali usnesení, že ho zveme všude, ale považuji za lepší to mít přímo v řádu.
ad 2) Na rozdíl od Honza Bednaříka navrhuji právo účasti na uzavřených jednáních definovat novým výčtem takto, to má ten důvod že (1) pokud bychom se spolehnuli jen na výklad ohledně zvláštního práva účasti v OŘ, nemuselo by být jasné, jestli organizační řád (schvalovaný RV) má větší sílu, než jednací řád RV (schvalovaný RV). (Obecný vs. konkrétní předpis). A za 2) toto dává jistotu účasti navrhovatelům či odvolávaným v uzavřených jednáních. Také to dává možnost někoho na uzavřené jednání RV pozvat, což by při jiné definici vypadlo.
ad 3) Řešení těch případů, kdy v hlasování kdy je více vzájemně se různě vylučujících návrhů a pak to nějak projde do 2. kola a věc je pak vydána libovůli předsedajícího, jak provede 2. kolo. Což není dobré
V případě přijetí by se změna projevila takto:
Vyznačení změn píše:§ 5 Přístup na jednání
(1) Účastnit jednání se smí

a) člen republikového výboru,
b) člen strany vykonávající funkci volenou celostátním fórem,
c) garant, ((§ 2 ZřKO))
d) vedoucí kanceláře strany, ((§ 10a OŘ))

ce) pověřený člen odboru,
df) člen strany vykonávající:
(1) mandát poslance nebo senátora parlamentu České republiky,
(2) funkci člena vlády České republiky,
(3) funkci prezidenta České republiky,
(4) mandát poslance Evropského parlamentu.
eg) člen strany zvolený do funkce v mezinárodní organizaci pirátských stran,
fh) navrhovatel projednávaného návrhu, § 6
gi) navržený kandidát, pokud republikový výbor jedná o volbě(§ 6(2)) a odvolávaný, pokud republikový výbor jedná o odvolání(§ 6(4)),
hj) osoba, s jejíž účastí republikový výbor vyslovil souhlas schválením procedurálního návrhu, v mezích tohoto souhlasu.
(2) Ustanovení o působnosti orgánů se nevztahují na právo účasti. Počet účastníků a hlasujících nelze omezit.

(3) Vedoucím orgánu se pro účely řádu rozumí vedoucí celostátního odboru, garant programového bodu, předseda celostátní komise, předseda strany nebo jednatel. Za vedoucího orgánu může jednat jím ve věci pověřený člen orgánu.

(4) Účastnit uzavřeného jednání se smí členové republikového výboru, republikového předsednictva, kontrolní komise a osoby podle písmen h) až j) odstavce (1).

(45) Zápis z uzavřeného jednání se zveřejňuje nejpozději měsíc před koncem volebního období republikového výboru, v němž pominul důvod uzavření. O pominutí důvodu rozhoduje předsedající, přičemž toto rozhodnutí oznámí všem účastníkům jednání alespoň týden před zveřejněním.

(...)

§ 8 Rozhodující hlasování při usnášení
(1) V rozhodujícím hlasování republikový výbor vybere jednu z následujících možností:

a) schválení jednoho nebo více nevylučujících se návrhů některého návrhu usnesení ve znění po skončení rozpravy, nebo ve kterém předsedající návrh poprvé zaznamenal, pokud o to kdokoliv do ukončení rozpravy požádá,
b) ukončení projednávání návrhů usnesení bez schválení usnesení, i když předsedající takový návrh postupu nezaznamenal,
c) předložení rozhodnutí celostátnímu fóru k projednání, nebo požádání celostátního fóra o projednání projednávaného rozhodnutí v referendu, pokud o to kdokoliv do ukončení rozpravy požádá,
d) odročení na jiný čas, nebo jiný návrh postupu, který předsedající zaznamenal.

Návrhy usnesení postupující do 2. kola, které se nevylučují s jinými postupujícími možnostmi jsou schváleny. Ostatní vzájemně se nevylučující postupující návrhy usnesení jsou v druhém kole sloučeny do jedné možnosti hlasování. V druhém kole má každý hlasující jeden hlas v němž seřadí hlasované možnosti dle preference. Dále se postupuje jako v referendu s výjimkou písmene § 9 (3) a).

(2) Pokud republikový výbor nemůže vybrat více než jednu z možností, hlasuje stejným systémem jako v referendu. (§ 9 (3))

(3) Pokud republikový výbor v rozhodujícím hlasování nevybere žádnou možnost, je projednávání návrhů ukončeno bez schválení usnesení.
Jednání bylo navrženo v referendu. Do 24. 1. 2020 12:00 je možno předložit jiný návrh usnesení. Pokud takový návrh nebude předložen, začne běžet doba na rozmyšlenou, která skončí 25. 1. 2020 v 12:00. První kolo hlasování v takovém případě proběhne od 25. 1. 2020 12:00 do 27. 1. 2020 12:00.

Pokud nevystoupí nikdo z navrhující skupiny členů, budu jako úvodní slovo chápat předložené zdůvodnění změn.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Lukas.Blazej za příspěvky (celkem 3):
Jan.Bednarik, Tomas.Trcka, Petra.Smutna
Tel. 778702712

Uživatelský avatar
Dan.Lestina
Republikový výbor
Příspěvky: 1933
Registrován: 01 zář 2013, 22:18
Profese: aspirující přírodovědec
Dal poděkování: 2970 poděkování
Dostal poděkování: 2999 poděkování

Re: RV 4/2020 Novela JŘRV - účast na uzavřených jednáních a hlasování nevylučujících se návrhů

Příspěvek od Dan.Lestina »

Ad vylučující se návrhy, @Vojtech.Pikal , co se tedy stane, když projde do 2. kola:
-"RV schvaluje předložený text"
-"RV mění slovo abc na slovo xyz"
-"RV mění slovo abc na slovo klm"
-"RV mění slovo def na slovo nop"
-"ukončení bez usnesení"
...?

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 11828
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5115 poděkování
Dostal poděkování: 18813 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 4/2020 Novela JŘRV - účast na uzavřených jednáních a hlasování nevylučujících se návrhů

Příspěvek od Jakub.Michalek »

Dovolím si vyjádřit svůj názor. Nemyslím si, že existuje reálný důvod, proč vylučovat poslance z jednání republikového výboru a nikdo ho v celé rozpravě a důvodové zprávě ani neuvedl, takže se to dělá jaksi pokoutně a mimoděk. Nově poslanci nebudou vědět, co širší vedení strany na uzavřených jednáních řeší a nebudou mít právo se k tomu vyjádřit, ačkoliv si lidé důvěru spojují často právě s nimi. Širší vedení tak už nebude zahrnovat poslance. To akorát povede k rozevírání nůžek mezi poslanci a RV. Naopak poslanci začnou kandidovat do RV, aby nebyli vylučováni z možnosti říci svůj názor v širším vedení. Opět naprosto kontraproduktivní.

Domnívám se, že naše strana naopak potřebuje posílit diskusi na širším vedení, kde není shoda, v tom slova smyslu, aby se případné neshody vyřešily na jednom místě. Např. pokud jde o změnu kandidátní listiny, tedy extrémní zásah do samostatného fungování krajského sdružení, měl by mít možnost se toho jednání účastnit podle mého názoru vedoucí administrativního či personálního odboru i poslanec, třeba z daného nebo sousedního kraje, kdo ty poměry zná dobře a je to často on, koho veřejnost zná. V opačném případě to povede k větší koncentraci moci několika jedinců, kteří už ani nepřipustí širší diskusi. Navíc poslanci mají politické zkušenosti, kterými mohou k vyřešení věci přispět.

Proto si myslím, že by lidé v důležitých celostátních funkcích typu administrativní odbor nebo poslanci měli mít právo se uzavřeného jednání republikového výboru jako širšího vedení jednání strany účastnit (i když v drtivé většině případů ho třeba nevyužijí) a že posun k větší uzavřenosti a dvojkolejnosti širšího vedení není správný krok.
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost
Prosím obracejte se přednostně na poslance dle resortu či gesce. Na mě se prosím obracejte e-mailem, v akutních věcech po telefonu.
Šance pro nové nápady!

Uživatelský avatar
Jan.Novak
Člen KS Jihočeský kraj
Příspěvky: 2065
Registrován: 22 čer 2010, 19:12
Profese: Politolog, Historik
Bydliště: Týn nad Vltavou
Dal poděkování: 3347 poděkování
Dostal poděkování: 2380 poděkování

Re: RV 4/2020 Novela JŘRV - účast na uzavřených jednáních a hlasování nevylučujících se návrhů

Příspěvek od Jan.Novak »

OFFTOPICJá si do Jakuba rýpnu, že to píše zrovna on, který chtěl vyloučit KK z uzavřených jednání RP (což prošlo s "jeho" organizačním řádem a s Frantou navrklaem jsme tehdy po schválení prosadili změnu k původnímu stavu před OŘ.

K věci jako takové - RV projednává mnoho věcí, mj. i poměrně citlivé, jejichž špatnou interpretací mohou být např. někteří lidé poškozeni. Takovéto věci se mají projednávat v co nejužším kruhu. Pevně věřím, že RV bude vždy pečliivě vážit koho přizve. Tedy pokud bude řešit věci, které se týkají PK, tak PK přizve.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jan.Novak za příspěvky (celkem 2):
Jan.Hosek, Michaela.Nepejchalova

Uživatelský avatar
Rostislav.Reha
Kontrolní komise
Příspěvky: 4608
Registrován: 15 říj 2013, 12:16
Profese: informatik
Bydliště: Ostrava
Dal poděkování: 6458 poděkování
Dostal poděkování: 7109 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 4/2020 Novela JŘRV - účast na uzavřených jednáních a hlasování nevylučujících se návrhů

Příspěvek od Rostislav.Reha »

Myslim, ze je potreba si nejprve ujasnit, co je uzavrene jednani. Je rozdil mezi jednanim, kde nemam pravo vystoupit, ale muzu cist a mezi jednanim, kde nemam pravo cist (a je otazka, jestli mam vedet, ze vubec probiha a proc je uzavrene - imho ano). Jednani RV je obecne vzdycky ten prvni pripad (a tam je jasne vyjmenovane cele “sirsi vedeni”) a tady resime spise ten druhy, “tajny”.
Cili nejlepsi reseni vidim popsat proces vyhlaseni uzavreneho/tajneho jednani. Kdo ho muze svolat, na zaklade ceho, primarne tam bude samozrejme cele RV (a technicky KK, bo KK muze vsude) a na kazde jednani si muze pri svolani urcovat okruh ucastniku ze “sirsiho vedeni”, kteri tam maji co rict. Imho by takova tajna jednani mela byt spise vyjmecna v okamizku, kdy se projednavaji velmi citliva temata. Jinak jsme transparentni strana.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Rostislav.Reha za příspěvky (celkem 2):
Michaela.Nepejchalova, Jan.Novak
Neverim na mensi zlo. Je jen velke zlo a zlo, co zatim nemelo sanci vyrust.
Junior clen KK.

Uživatelský avatar
Rostislav.Reha
Kontrolní komise
Příspěvky: 4608
Registrován: 15 říj 2013, 12:16
Profese: informatik
Bydliště: Ostrava
Dal poděkování: 6458 poděkování
Dostal poděkování: 7109 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 4/2020 Novela JŘRV - účast na uzavřených jednáních a hlasování nevylučujících se návrhů

Příspěvek od Rostislav.Reha »

A technicky - nevim o tom, ze by tajna jednani RP nekdy pribihala za ucasti toho “sirsiho vedeni”, cili tam je potreba uplne stejny system.
Neverim na mensi zlo. Je jen velke zlo a zlo, co zatim nemelo sanci vyrust.
Junior clen KK.

Uživatelský avatar
Tomas.Trcka
Člen KS Karlovarský kraj
Příspěvky: 179
Registrován: 29 srp 2017, 15:01
Profese: tiskař/grafik
Bydliště: Sokolov
Dal poděkování: 353 poděkování
Dostal poděkování: 149 poděkování

Re: RV 4/2020 Novela JŘRV - účast na uzavřených jednáních a hlasování nevylučujících se návrhů

Příspěvek od Tomas.Trcka »

Rozhodně se nebojím toho, že by nebyl přizván do uzavřeného jednání poslanec, nebo kdokoli, kdo má k danému tématu co říct. I když teoretická možnost tu je. Každopádně já věřím v kolektivní odpovědnost a správný úsudek celého RV.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Trcka za příspěvek:
Michaela.Nepejchalova
Tomáš Trčka
Piráti Sokolov
606 433 887

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 22790
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 31556 poděkování
Dostal poděkování: 24569 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 4/2020 Novela JŘRV - účast na uzavřených jednáních a hlasování nevylučujících se návrhů

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

Dan.Lestina píše:
23 led 2020, 17:58
Ad vylučující se návrhy, @Vojtech.Pikal , co se tedy stane, když projde do 2. kola:
-"RV schvaluje předložený text"
-"RV mění slovo abc na slovo xyz"
-"RV mění slovo abc na slovo klm"
-"RV mění slovo def na slovo nop"
-"ukončení bez usnesení"
...?
Máme zde 5 možností. Možnosti 1 až 4 jsou návrhy usnesení.
První je neslučitelná se všemi ostatními.
Druhá je neslučitelná s první, třetí a pátou.
Třetí je neslučitelná s první, druhou a pátou.
Čtvrtá je neslučitelná s první a pátou.
A pátá je opět neslučitelná se všemi.

Vzájemně nevylučující návrhy jsou Druhý a Čtvrtý a Třetí a Čtvrtý návrh. Ty jsou takto sloučeny v samostatné možnosti.

Takže ve 2. kole budou možnosti:
1) "RV schvaluje předložený text"
2a4) "RV mění slovo abc na slovo xyz" a "RV mění slovo def na slovo nop"
3a4) "RV mění slovo abc na slovo klm" a "RV mění slovo def na slovo nop"
5) "ukončení bez usnesení"
Mezi těmito se vybere preferenčním hlasováním jako v referendu.

Aspoň to je záměr, doufám, že to z navrženého textu takto vyplývá.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvek:
Tomas.Trcka
člen RP, AO, PO, ZO, FT; člen AO OlK, vedoucí MRT Demokracie
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj|Profil|fb| Tel: 776635258
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“[1]

Uživatelský avatar
Dan.Lestina
Republikový výbor
Příspěvky: 1933
Registrován: 01 zář 2013, 22:18
Profese: aspirující přírodovědec
Dal poděkování: 2970 poděkování
Dostal poděkování: 2999 poděkování

Re: RV 4/2020 Novela JŘRV - účast na uzavřených jednáních a hlasování nevylučujících se návrhů

Příspěvek od Dan.Lestina »

S Jakubem souhlasím v tom, že obecně je dobré mít co nejužší spolupráci s klubem a navzájem mít defaultně přístup do jednání, jako třeba v tomto vlákně.

Možná že i defaultní zrušení poslaneckého privilegia účastnit se uzavřených jednání RV je overkill.

Asi bych šel spíš cestou větší flexibility toho, koho vyloučit můžeme. A vylučoval opravdu jen v nejnutnějších případech (což se +- děje, uzavřená jednání RV jsou vzácný úkaz).
Něco jako "účastnit se smí všichni vyjmenovaní, pokud RV 3/5 většinou nerozhodne jinak".
Ale fakt se mi to kvůli zvědavosti poslanců na těch pár případů nechce teď zdržovat.

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 22790
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 31556 poděkování
Dostal poděkování: 24569 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 4/2020 Novela JŘRV - účast na uzavřených jednáních a hlasování nevylučujících se návrhů

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

Nyní k reakci na ostatní, nejdříve asi @Rostislav.Reha - proces vyhlášení uzavřeného jednání je poměrně jasně popsán, a to v jednacím řádu celostátního fóra
§ 6 Přístup na jednání
(2) Na uzavřené jednání má host přístup jen se souhlasem předsedajícího. Jednání je uzavřené od schválení takového návrhu postupu. Pokud však bylo na žádost svoláno jako uzavřené, je uzavřené již od počátku. Po zahájení jednání a úvodním slovu navrhovatele je však třeba schválit návrh postupu, aby bylo jednání uzavřené.
Toto podtržené platí a po případném přijatí návrhu bude nadále plně platit i pro RV.
Tedy ten proce je následující:
a) někdo navrhne otevřené jednání uzavřít -> proběhne procedurální hlasování o uzavření -> jednání se uzavře.
b) jednání je zahájeno jako uzavřené -> proběhne úvodní slovo -> proběhne procedurální hlasování o pokračování jednání jako uzavřeného -> jednání pokračuje uzavřené/se otevře.

Nastavili jsem nedávno v RV pravidla pro zveřejňování jednání, viz § 5 (4) JŘRV. Výsledky by se už měli pomalu objevovat, ale je třeba říct, že za celou historii je uzavřených jednání 13. A to od roku 2009. Pravda, 10 z toho je od roku 2019. (většinu tvoří uzavřené body ze zasedání.)

Zavedli jsem též nově(obnoveně) registr jednání - https://wiki.pirati.cz/rv/list#aktualni_spisovna ; kde by se jednání měla objevovat při zahájení bez ohledu na to, jestli jsou uzavřená, takže základní informace o existenci by měla být k dispozici.

Co se týče návrhu na vyloučení poslanců, senátorů, volebního lídra, kandidátů na ministry, vedoucích odborů, pověřených členů odborů, členů vlády, prezidenta, europoslanců, členů předsednictva, kontrolních a dalších orgánů PPI, PPEU a YPE z uzavřených jednání; Já myslím, že ten základní důvod toho, že pokud je něco uzavřené, má se to projednávat v přiměřeně úzkém kruhu, tak aby byla neveřejnost co nejlépe zachována, zvláště do vyjasnění sporných a citlivých či strategických záležitostí je pochopitelný a ve světle šíře toho výčtu zřejmý. Myslím že zkušenost také prokázala, že je zde schopnost operativně přidávat hosty na základě postupu podle potřeby a smyslu.
RV jak zaznělo na CF, teď často slouží, pro nedostatek jiných fór, k projednávání různých sporných a citlivých záležitostí. Samozřejmě jsem pro primární řešení těchto sporů a bolestí ideálně jinde a na jiné půdě, ale ta zatím není.

Za mě je teď hlavní spíše dořešit zveřejňování starých jednání, např. co tam visí z eurokampaně.

Můj návrh na rozdíl od předchozího, který též získal podporu pro projednání omezoval i účast hostů, odvolávaných, úkolovaných(což v případě změny kandidátky třeba je zmocněnec resp. vedoucí AO) apod., takže v tomto jsem se snažil šetřit co nejvíce práv, směrem k flexibilitě, co to šlo.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvky (celkem 3):
Dan.Lestina, Jan.Hosek, Lukas.Blazej
člen RP, AO, PO, ZO, FT; člen AO OlK, vedoucí MRT Demokracie
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj|Profil|fb| Tel: 776635258
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“[1]

Zamčeno

Zpět na „Republikový výbor“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host