Svodka kontrolní komise

Pravidelné stručné zprávy o naší činnosti.
Pravidla fóra
Zde v jednotlivých vláknech zveřejňují orgány strany a kraje své svodky.
Svodka je seznam provedených úkonů za období od poslední svodky. Každý bod seznamu doprovází nejvýše čtyři věty a odkazy na další informace. Svodku označte datem a číslem ke kterému se vztahuje a vložte do příslušného vlákna.
  • Orgány strany zveřejňují svodku nejméně každé první pondělí v měsíci.
  • Krajská sdružení zveřejňují svodku nejméně každé druhé pondělí v měsíci.
Další podrobnější pravidla
Ondrej Malek
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 419
Registrován: 22 dub 2009, 22:48
Profese: _
Bydliště: Havlíčkův Brod
Dostal poděkování: 8 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Svodka kontrolní komise

Příspěvek od Ondrej Malek » 09 lis 2009, 08:05

Toto téma obsahuje pravidelné informace o činnosti kontrolní komise. Není určeno k diskuzi.


vznik kontrolní komise - kontrolní komise pravděpodobně (právní výklad stanov v této věci není jednoznačný) vznikla v pátek 6.11.2009, kdy byl zvolen třetí člen a tudíž dosáhla svého minimálního personálního obsazení dle stanov

volba předsedy - předsedou jsem byl dnešního dne zvolen já, Ondřej Málek, většinou hlasů všech členů. Jiný kandidát na post předsedy nebyl. Hlasování bylo tajné a nastavené tak, aby byla reálná možnost mě nezvolit. Práva a povinnosti předsedy určí statut, budu se ale snažit, abych neměl zvláštní rozhodovací pravomoci, ale aby mé pravomoci spočívaly převážně ve formálně administrativních záležitostech, které mi pomohou zajistit, že KK bude fungovat.

statut - jedná se o vnitřní předpis komise, který stanoví základní pravidla její činnosti. Schvaluje ho RV. Budu se snažit, aby byl vypracován a RV předložen do konce týdne. Protože není jasné, jak se činnost KK fakticky vyvine, viděl bych ho spíš tak, že bude méně obsáhlý než by si zřejmě zasloužil a podle poznatků z naší činnosti ho po několika měsících případně novelizujeme.

jednací řád - i komise musí mít vlastní jednací řád. Došel jsem k závěru, že není možné určit pravidla "jak se bude jednat" dokud nebude jasné "o čem se bude jednat", což bude stanoveno ve statutu. Práce tedy začnou po schválení statutu. Vzhledem k nízkému počtu členů KK a možnosti JŘ snadno změnit se budu snažit o jeho větší stručnost a přehlednost s tím, že pokud by v něm něco chybělo, použije se podpůrně jednací řád CF.

konkrétní kontrolní činnost - KK z vlastní iniciativy zřejmě přezkoumá financování a účetnictví ČPS, zda jsou dodržovány právní předpisy. Abychom kvůli tomu neměli v budoucnu nějaké problémy. A bude se tak dít spíš ve smyslu kdo a jak účetnictví vede a v budoucnosti povede než abychom ho sami procházeli a hledali v něm chyby.

Ondrej Malek
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 419
Registrován: 22 dub 2009, 22:48
Profese: _
Bydliště: Havlíčkův Brod
Dostal poděkování: 8 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Pravidelné informace o činnosti KK

Příspěvek od Ondrej Malek » 12 lis 2009, 21:40

Takže abyste věděli, co se zrovna děje k okamžiku odeslání tohoto příspěvku.

Statut kontrolní komise
Předsednictvo vyjádřilo své námitky k návrhu našeho statutu týkající se našeho
přístupu na jejich fórum v souvislosti s možností prohlásit toto fórum za
uzavřené. S námitkami se pokusíme vypořádat co nejlépe. Budu se snažit provést
vše tak, aby vznikalo co nejméně sporů a celé záležitost se co nejméně
dramatizovala. Dále se budu snažit vymyslet jinou formu komunikace v této věci, aby někteří
členové nebyli zatěžováni značným množstvím SZ.

Napadení platnosti voleb jménem KS Olomoucký kraj
Týká se tohoto tématu: https://www.ceskapiratskastrana.cz/foru ... 42&start=0
Provedl jsem rozbor záležitosti. Tento rozbor a jeho výsledek musí být
odsouhlasen kontrolní komisí jako celkem. Pokud by stěžovatel s výsledkem
nesouhlasil, bude věc předána rozhodčí komisi. Rozbor je v současnosti teprve v
pracovní verzi, proto není zveřejněn.

Máme trochu problémy s tím, která verze stanov je v tuto chvíli vlastně účinná,
ale věřím, že se to překoná.

Bylo celostátní fórum při volbě usnášení se schopné?
Vzhledem k tomu, že ve volbách, které skončili dnešního dne odevzdala své hlasy
přibližně půlka členů, požádal jsem volební komisi, aby před vyhlášením
výsledků přezkoumala, kolik měla ČPS v době volby členů a tedy zda bylo
usnášení se schopné. Po vyhlášení výsledků to kontrolní komise možná přezkoumá
z vlastní iniciativy. Na tomto přezkoumávání se by se nepodílel člen kontrolní
komise Lukáš Nový z důvodu, že ve volbách kandidoval, nebyl zvolen a neplatnost
volby by mohla být v jeho prospěch a tedy by mohl být ve střetu zájmů.

Vzhledem k rozsahu stanov, jednacího řádu, neexistence našeho statutu a tudíž
nejasnosti, jak máme postupovat, se nedají výsledky očekávat okamžitě.
Projednávané věci řešíme s následujícími prioritami:
1. napadení voleb Olomoucí
2. usnášení se schopnosti CF
3. náš statut
4. účetnictví ČPS

Uživatelský avatar
Lukas.Novy
Příspěvky: 21224
Registrován: 02 črc 2009, 22:45
Profese: specialista pocitacove bezpecnosti
Bydliště: Praha, V Klaudu 42
Dal poděkování: 2361 poděkování
Dostal poděkování: 11498 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Pravidelné informace o činnosti KK

Příspěvek od Lukas.Novy » 12 lis 2009, 22:02

S praci v kolektivu KK jsem velice spokojen, pod povrchem nam vse slape jak hodinky. A aby tento offtopic nebyl uplne offtopic, pochlubim se timto i necim z naseho proceduralniho soudku. Zahajili jsem testovani systemu bugtraqu pro organizaci praci a vysetrovanych pripadu, posledni zprava o cinnosti komise je jednou z prvnich zalezitosti, ktera systemem prosla. K ochutnani zde. Pokud se nam system osvedci, nabidneme ho dalsim organum.
pani nováková povídala, že u vás na balkóně
sou furt ňáký kluci, kouřej a smějou se.
| ‒ | – | — | ― | … | „ | “ | ‚ | ‘ | » | « | ½ | ¼ | ¾ | × | ‰ | ® | © | ™ | Fotku Stierlitze jako avatara mi zakazali, toz sem nahodil catvatara.

Obrázek

Ondrej Malek
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 419
Registrován: 22 dub 2009, 22:48
Profese: _
Bydliště: Havlíčkův Brod
Dostal poděkování: 8 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Pravidelné informace o činnosti KK

Příspěvek od Ondrej Malek » 19 lis 2009, 14:40

Statut
Dnes byl RV předložen ke schválení. Výsledky budou za dva dny. Znění návrhu zde: http://www.ceskapiratskastrana.cz/media ... %AD_komise. Po jeho schválení vypracujeme jednací řád, jak nám přikazují stanovy.

Volby z minulého týdne
KK se k nim vyjádřila (https://www.ceskapiratskastrana.cz/foru ... 191&t=2363 a https://www.ceskapiratskastrana.cz/foru ... 191&t=2369). Vzhledem k tomu, že jediná stížnost v této věci byla stažena a jiná nebyla podána, je to pro nás v tuto chvíli uzavřená záležitost.

Ostatní
V tuto chvíli není podaná žádná stížnost ani se KK ničemu aktivně sama nevěnuje.

Až se rozběhne činnost finančního a administrativního odboru, tak se podíváme (tím myslím hlavně sebe) na zoubek trochu účetnictví a po právní stránce něčemu z té administrativy (hlavně zda existují písemné smlouvy na některé věci a co je jejich obsahem). Z mého pohledu se ale spíš než o kontrolu bude jednat o odbornou pomoc a poradenství (v některých věcech se mi těžko rozlišuje, zda je činím sám za sebe nebo jménem kontrolní komise).

Ondrej Malek
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 419
Registrován: 22 dub 2009, 22:48
Profese: _
Bydliště: Havlíčkův Brod
Dostal poděkování: 8 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Pravidelná zpráva o činnosti

Příspěvek od Ondrej Malek » 22 lis 2009, 09:43

22.11.2009
Kdo je členem RV?
KK byla požádána o přezkoumání, kdo je členem republikového výboru a tedy zda je zde na fóru správně nastavena příslušnost jednotlivých členů do skupiny Republikový výbor. KK provedla šetření a zjistila, že tato příslušnost není nastavena správně. Zpráva v této věci včetně dalších závěrů je zde: https://www.ceskapiratskastrana.cz/foru ... 191&t=2424

Statut KK
Proběhlo hlasování republikového výboru o statutu KK. Hlasování se zúčastnilo 18 členů, 11 hlasovalo pro, 3 proti, 4 se zdrželo. Statut tedy byl přijat výraznou většinou. Nicméně v době hlasování panoval nesoulad ohledně toho, kdo má a nemá právo se účastnit hlasování (viz výše). Nedomnívám se, že to volbu ovlivnilo. Nicméně každý má právo podat proti tomuto hlasování stížnost a o platnosti hlasování a tedy i přijetí statutu by rozhodovala rozhodčí komise.

Budoucí záležitosti
KK musí v návaznosti na přijatý statut vypracovat a přijmout svůj jednací řád. Dále musí provést některé administrativní změny, které vyplynuly z přijatého statutu.

Ostatní
KK se v současné době ničím jiným nezabývá.

------------------------------------------------------
28.11.2009

Stížnost na neplatnost přijetí statutu KK
https://www.ceskapiratskastrana.cz/foru ... 538#p36538 - zde byla podána stížnost na neplatnost hlasování RV o přijetí statutu KK.
https://www.ceskapiratskastrana.cz/foru ... 191&t=2549 - závěr z provedeného šetření.
Věc byla postoupena rozhodčí komisi

Jednací řád KK a další drobnosti související s nedávným přijetím statutu
Práce byly pozastaveny do doby, než se o platnosti statutu definitivně rozhodne.

Ostatní
KK z vlastní iniciativy zkoumala několik drobností, ale u žádné nedospěla k závěru, že by se jednalo o porušení nějakého předpisu. Jisté nedostatky spatřuje ve věcech, které spadají do působnosti administrativního a finančního oboru, ale vzhledem k dosavadnímu průběhu činnosti těchto odborů se domnívám, že budou odstraněny.

---------------------------------------
6.12.2009
Statut KK
RK rozhodla/vydala nález o tom, že že hlasování o statutu KK je neplatné a to zde: https://www.ceskapiratskastrana.cz/foru ... 536#p37536 . V tuto chvíli tedy KK žádný statut nemá.

Do doby přijetí nového statutu se činnost kontrolní komise bude řídit pouze ustanoveními ve stanovách. Práci na jednacím řádu pozastavuji.

Ideologická komise
KK zjišťovala, zda ještě existuje ideologická komise a pokud ano, tak nějaké bližší informace o ní. Výsledek je zde: https://www.ceskapiratskastrana.cz/foru ... 191&t=2619

Nečinnost předsedajícího CF
KK se zabývá podáním ve věci nečinnosti předsedajícího CF. Dosud jsme nedošli k závěru ve věci samé, již teď je ale zřejmé, že KK by v této věci nemohla nic udělat, protože stanovy upravují situaci, kdy dojde k porušení předpisů, nikoliv situaci, kdy je někdo nečinný.

Regorganizace podatelny
Na základě svých dosavadních zkušeností s fungováním přemýšlíme o změně fungování naší podatelny. Případné nápady ostatních členů ČPS uvítáme.

------------------------------------------------------
14.12.2009

Statut KK
RV začal znovu projednávat statut kontrolní komise.

Finance Olomouckého kraje
KK obdržela podání ve věci závažných pochybení v nakládání s financemi. Záležitost není dosud uzavřena. FO byl upozorněn, ať si na finance tohoto kraje dá pozor.

Uživatelský avatar
Lukas.Novy
Příspěvky: 21224
Registrován: 02 črc 2009, 22:45
Profese: specialista pocitacove bezpecnosti
Bydliště: Praha, V Klaudu 42
Dal poděkování: 2361 poděkování
Dostal poděkování: 11498 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Pravidelné informace o činnosti KK (svodka)

Příspěvek od Lukas.Novy » 04 led 2010, 18:37

Statut KK
Byl přijat republikovým výborem, text je na interní wiki.

Jednací řád KK
Už máme koncept na papíře, ale vzhledem k tomu, že se některé věci ještě mění a jeho neexistence viditelně nedělá problémy, s jeho přijetím se zatím nepospíchá.

Finance v Olomouci, Petr Bajgar, Michal Zdražil
Jistě jste zaznamenali, že v Olomouckém kraji nejsou zcela v pořádku finance. Naše výkony v této věci nejsou zrovna rychlé a kvalitní, protože to je jednak časově dost náročné a pak se objevují další a další informace, které souvisí s těmi předchozími. Netuším, kdy danou věc vyřešíme, ale počkáme, zda náhodou se většina problémů nevyřeší dohodou. Již jsme ale RK předali stížnost, že Michal Zdražil zpronevěřil finanční prostředky. Dle našeho názoru není možné zpronevěru prokázat a tedy k ní nedošlo. O tom ale musí rozhodnout RK.

V této souvislosti jsme zjistili, že v ČPS jsou následující závažné problémy:
- chybí jasná pravidla, které finance (nebo jiná ocenitelná plnění a statky) dát do účetnictví a které nikoliv
- chybí pravidla pro nakládání s financemi mimo účetnictví
- chybí ucelený systém zápisů ze schůzí a rozhodnutí orgánů
Kvůli těmto nedostatkům je často velmi problematické, až nemožné, zjistit jaká pravidla vlastně existují, příp. podle jakých pravidel se má co řídit. Za těchto okolností je vznik sporů v podstatě jistotou a může být docela problém věc prošetřit.

Rezignace člena KK
Ondřej Málek rezignoval na funkci člena KK a to ke konci tohoto týdne. Důvody jsou oznámeny u rezignace zveřejněné zde na fóru. V této souvislosti byl již doplněn pořad jednání celostátního fóra o volbu nového člena.
pani nováková povídala, že u vás na balkóně
sou furt ňáký kluci, kouřej a smějou se.
| ‒ | – | — | ― | … | „ | “ | ‚ | ‘ | » | « | ½ | ¼ | ¾ | × | ‰ | ® | © | ™ | Fotku Stierlitze jako avatara mi zakazali, toz sem nahodil catvatara.

Obrázek

Uživatelský avatar
Petr.Vileta
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 26829
Registrován: 22 črc 2009, 18:12
Profese: živnostník, programátor
Bydliště: Plzeň 2
Dal poděkování: 21740 poděkování
Dostal poděkování: 18736 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Pravidelné informace o činnosti KK (svodka)

Příspěvek od Petr.Vileta » 11 led 2010, 14:48

Kontrolní komise obdržela žádost Revizní komise o prověření avatarů (fotek v profilu) na fóru.
Stav byl ověřen ke dni 6. ledna 2010 a výsledek byl předán RK.
Kumulovaný zastupitel a člen finančních výborů zastupitelstev Města Plzně a Městského obvodu Plzeň 2.
tel: 608 445 655 (odpoledne a večer)
stínový ministr švihlých nápadů
----------------------------------------
Mějme vždy na paměti: Běžný občan je až ten poslední, komu bychom chtěli něco zakazovat.

Uživatelský avatar
Petr.Vileta
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 26829
Registrován: 22 črc 2009, 18:12
Profese: živnostník, programátor
Bydliště: Plzeň 2
Dal poděkování: 21740 poděkování
Dostal poděkování: 18736 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Pravidelné informace o činnosti KK (svodka)

Příspěvek od Petr.Vileta » 15 led 2010, 15:18

KK obdržela podání Roberta Adámka na zamezení přístupu členů RP do uzavřeného fóra RK. Věc byla prošetřena, přístupová práva byla v průběhu šetření opět navrácena a výsledek šetření byl předán RK.
Kumulovaný zastupitel a člen finančních výborů zastupitelstev Města Plzně a Městského obvodu Plzeň 2.
tel: 608 445 655 (odpoledne a večer)
stínový ministr švihlých nápadů
----------------------------------------
Mějme vždy na paměti: Běžný občan je až ten poslední, komu bychom chtěli něco zakazovat.

Uživatelský avatar
Petr.Vileta
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 26829
Registrován: 22 črc 2009, 18:12
Profese: živnostník, programátor
Bydliště: Plzeň 2
Dal poděkování: 21740 poděkování
Dostal poděkování: 18736 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Pravidelné informace o činnosti KK (svodka)

Příspěvek od Petr.Vileta » 29 led 2010, 23:58

Kontrolní komise uzavřela šetření v dále uvedených případech a předala Revizní komisi. Případy jsou nazvány podle názvů témat v podatelně i s případnými překlepy.

1) Prošetření "podivného" chování Petra Bajgara
2) Členové ČPS v Olomouci
3) Petr Bajgar a urážky
4) Finance v KS Olomouc

V současné době KK neřeší žádné podání.
Kumulovaný zastupitel a člen finančních výborů zastupitelstev Města Plzně a Městského obvodu Plzeň 2.
tel: 608 445 655 (odpoledne a večer)
stínový ministr švihlých nápadů
----------------------------------------
Mějme vždy na paměti: Běžný občan je až ten poslední, komu bychom chtěli něco zakazovat.

Uživatelský avatar
Petr.Vileta
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 26829
Registrován: 22 črc 2009, 18:12
Profese: živnostník, programátor
Bydliště: Plzeň 2
Dal poděkování: 21740 poděkování
Dostal poděkování: 18736 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Pravidelné informace o činnosti KK (svodka)

Příspěvek od Petr.Vileta » 06 úno 2010, 05:52

Kontrolní komise momentálně nemá nic k řešení.
OFFTOPICJinými slovy: máme prázdný stůl ;)
Kumulovaný zastupitel a člen finančních výborů zastupitelstev Města Plzně a Městského obvodu Plzeň 2.
tel: 608 445 655 (odpoledne a večer)
stínový ministr švihlých nápadů
----------------------------------------
Mějme vždy na paměti: Běžný občan je až ten poslední, komu bychom chtěli něco zakazovat.

Odpovědět

Zpět na „Svodky“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host