Svodka rozhodčí komise

Pravidelné stručné zprávy o naší činnosti.
Pravidla fóra
Zde v jednotlivých vláknech zveřejňují orgány strany a kraje své svodky.
Svodka je seznam provedených úkonů za období od poslední svodky. Každý bod seznamu doprovází nejvýše čtyři věty a odkazy na další informace. Svodku označte datem a číslem ke kterému se vztahuje a vložte do příslušného vlákna.
 • Orgány strany zveřejňují svodku nejméně každé první pondělí v měsíci.
 • Krajská sdružení zveřejňují svodku nejméně každé druhé pondělí v měsíci.
Další podrobnější pravidla
Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 11520
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 4974 poděkování
Dostal poděkování: 17382 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Svodka rozhodčí komise

Příspěvek od Jakub.Michalek » 04 črc 2015, 00:08

 • Na základě spolupráce s kontrolní komisí jsme zřídili společnou evidenci rozhodčích řízení a rozdělili jsme si úkoly k jejímu uvedení v život (viz #1641).
 • Publikoval jsem instrukce pro navrhovatele změny stanov pro nadcházející zasedání celostátního fóra (shromažďování návrhů na změnu stanov spadá do úkolů rozhodčí komise).
 • Připravujeme 2. zasedání rozhodčí komise, kde by měly být vyneseny rozhodčí nálezy v některých dosud neukončených věcech.
 • Na 23. 8. 2015 (neděle po celostátním fóru) jsem svolal po dohodě s předsedou kontrolní komise společné zasedání kontrolní komise a rozhodčí komise, kde probereme používání redmine a případně běžící případy.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Michalek za příspěvky (celkem 4):
Petr.Bajgar, Vojtech.Pikal, Filip.Krska, Frantisek.Kopriva
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů a místopředseda strany

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 11520
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 4974 poděkování
Dostal poděkování: 17382 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Svodka rozhodčí komise

Příspěvek od Jakub.Michalek » 27 črc 2015, 09:52

 • Dne 22. 7. 2015 proběhlo druhé zasedání rozhodčí komise. Pro nepřítomnost Marka Nečady a Jana Kocherta, řádně omluvené týž den, nebyla rozhodčí komise usnášeníschopná. Nicméně jsem to využil, abych Roje seznámil s redmine a naučil ho pohybovat se v evidenci řízení.
 • Opravena přístupová oprávnění redmine členů kontrolní a rozhodčí komise k jejich projektům a evidenci řízení
 • Dobrá věc je, že jsme úkoly prošly a žádné z nich nejsou oficiální stížnosti (podle nového rozhodčího řádu se podání nesplňující jeho náležitosti posoudí jako oznámení) s výjimkou stížnosti ve sporu Holek vs. Wagner, kterou má na starosti Marek Nečada a která byla urgována bez odezvy
 • Od kontrolní komise dožádán seznam řízení, které sice nebyly dosud předloženy, ale kontrolní komise se k nim nevyjádřila, takže se postupují s vyjádřením, že není třeba hájit veřejný zájem; telefonicky přislíben, zatím nedodán. Většina oznámení je již více než 2 roky stará, tj. na promlčené skutky a typicky bez nutnosti podávat stížnost ve veřejném zájmu.
 • Rozhodčí komise upozorňuje, že závažná oznámení, viz např. kauza strana vs. Tomáš Laštůvka, kde je třeba formulovat stížnost ve veřejném zájmu, nebyla dosud kontrolní komisí vyřešena a rozhodčí komise se tak nemůže věcí zabývat, neboť v ní není ani oficiální stížnost.
 • Z pohledu rozhodčí komise tak nevím o žádné stížnosti, kterou by stěžovatel podal podle nového rozhodčího řádu a jeho věc nebyla předána rozhodčí komise kromě té, která je zmíněna výše.
  Činím nyní veřejnou výzvu (vzhledem k pochybnostem o přesnosti evidence), abyste se mi přihlásili, pokud vaše oficiální stížnost splňující náležitosti rozhodčího řádu nebyla dosud projednána rozhodčí komisí (s výjimkou stížnosti Petra Holka výše, o které víme a pracujeme na ní, a stížností vyřízených kontrolní komisí).
 • Plánuje se 3. zasedání rozhodčí komise.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Michalek za příspěvky (celkem 3):
Filip.Krska, Vojtech.Pikal, Frantisek.Kopriva
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů a místopředseda strany

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 11520
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 4974 poděkování
Dostal poděkování: 17382 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Svodka rozhodčí komise

Příspěvek od Jakub.Michalek » 12 srp 2015, 21:11

Na vědomost se dává první rozhodčí nález:
Rozhodčí komise rozhodla dne 9. 8. 2014 ve složení Jakub Michálek (předseda), Marek Nečada (zpravodaj), Roman Kučera a Jan Köchert o stížnosti Petra Holka podané dne 9. 4. 2014 ve věci zásahu do jeho dobrého jména Jankem Wagnerem tímto opravným rozhodčím nálezem:
 1. Vyslovuje se neplatnost nálezu rozhodčí komise č. 07/2014b ze dne 1. 8. 2014.
 2. Janek Wagner se dopustil porušení předpisů tím, že ve svém veřejně učiněném podání ke kontrolní komisi ze dne 8. ledna 2014 uvedl nepravdivou informaci, že Petr Holek měl protiprávně vystavit účetní doklady a porušit předpisy o účetnictví, že měl způsobit škodu nad 5000 Kč a že v souvislosti s tím mohlo přicházet v úvahu podezření na spáchání trestného činu podvodu, a učinil tak se zjevným cílem poškodit dobré jméno Petra Holka v nadcházející volbě do republikového předsednictva, ač mohl stejné podezření zaslat soukromou zprávou kontrolní komisi.
 3. Za zásah do dobrého jména podle bodu 2 tohoto nálezu odpůrce Janek Wagner plně odpovídá.
 4. V ostatních částech svého podání odpůrce Janek Wagner nezasáhl do dobrého jména stěžovatele Petra Holka, naopak pomohl k objasnění podezřelých dokladů. Stížnost na něj včetně související povinnosti omluvy se v tomto rozsahu zamítá.
 5. Tímto rozhodčím nálezem se zjednává náprava porušení předpisů podle bodu 2, a to konstatováním protiprávnosti zásahu do dobrého jména Petra Holka uvedeného pod bodem 2 rozhodčího nálezu.
 6. Janek Wagner je povinen nahradit náklady řízení ve výši 300 Kč Petru Holkovi na bankovní účet č. 51-1987580297/0100, variabilní symbol 72014, do 5 dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu, a zaslat kopii dokladu o zaplacení v téže lhůtě rozhodčí komisi.
Odůvodnění
Rozhodčí komise tak má čistý stůl, nemáme žádné nevyřízené stížnosti (vše je u kontrolní komise). Přeji za rozhodčí komisi příjemné letní dny bez prohřešků :D
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Michalek za příspěvky (celkem 4):
Lukas.Novy, Roman.Kucera, Filip.Krska, Vojtech.Pikal
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů a místopředseda strany

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 11520
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 4974 poděkování
Dostal poděkování: 17382 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Svodka rozhodčí komise

Příspěvek od Jakub.Michalek » 21 srp 2015, 17:20

Zpráva pro zasedání celostátního fóra konané dne 22. 8. 2015

Rozhodčí komise

Rozhodčí komise rozhoduje ve stranických sporech (a to vždy na návrh kontrolní komise) a odpovídá na předběžné otázky orgánů strany a jednotlivců, pokud není výklad stanov nebo předpisů jasný.

Složení

od července 2015
 • Jakub Michálek (předseda)
 • Roman Kučera (1. místopředseda)
 • Marek Nečada (2. místopředseda)
 • Jan Köchert
Rozhodčí komise se přibrala též několik dobrovolníků jako přísedící.

Aktivita
 • Na základě spolupráce s kontrolní komisí jsme zřídili společnou evidenci rozhodčích řízení
 • Aktuální informace jsou ve svodkách rozhodčí komise
 • Rozhodnuta kauza Wagner Holek opravným nálezem - částečně vyhověno
 • V současné době nemáme od kontrolní komise žádnou nerozhodnutou stížnost a 2 nevyřízené otázky na výklad předpisů (v jedné z nich je již návrh odpovědi; na druhý den po celostátním fóru je svoláno společné jednání s kontrolní komisí)
Rozhodčí komise upozorňuje celostátní fórum na skutečnost, že jí kontrolní komise nepředložila několik závažných kauz ani v nich neučinila jiný úkon, přičemž některé z nich se kvůli nečinnosti kontrolní komise promlčely a jiné zůstaly nedořešeny (např. kauza Laštůvka).
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Michalek za příspěvky (celkem 4):
Vojtech.Pikal, Filip.Krska, Janka.Michailidu, Frantisek.Kopriva
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů a místopředseda strany

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 11520
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 4974 poděkování
Dostal poděkování: 17382 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Svodka rozhodčí komise

Příspěvek od Jakub.Michalek » 27 zář 2015, 01:54

Uplynul další měsíc a rozhodčí komise odpověděla na následující předběžné otázky:
Dále jsme obdrželi od kontrolní komise jednu žádost o předběžné opatření ve veřejném zájmu, kde jsme dali obecný návod, jak správně postupovat u akcí placených z rozpočtů více rozpočtových jednotek, a požádali jsme o doplnění náležitostí návrhu na předběžné opatření.

Dále jsme řešili nezaplacenou náhradu nákladů řízení (viz např. zde). Rozhodčí komise odkázala stěžovatele na vykonávací řízení u kontrolní komise.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Michalek za příspěvky (celkem 3):
Vojtech.Pikal, Frantisek.Kopriva, Filip.Krska
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů a místopředseda strany

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 11520
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 4974 poděkování
Dostal poděkování: 17382 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Svodka rozhodčí komise

Příspěvek od Jakub.Michalek » 12 bře 2016, 23:09

Proběhlo jednání rozhodčí komise na společném zasedání s kontrolní komisí, celý zápis naleznete zde

Vydaná rozhodnutí:
Smlouva na právní služby nad 50.000 Kč bez výběrka - vydáno předběžné opatření
Výkon rozhodčího nálezu - Janek Wagner - vydán vykonávací rozhodčí nález
Zamítnutí stížností Lukáše Nového pro nepřijatelnost - sloučeno, vydán rozhodčí nález
Placení služeb v IT Tomášem Laštůvkou - vydán rozhodčí nález, Tomáš Laštůvka vyloučen ze strany, zakázána nová plnění
Výběrové řízení na psavce a marketéra - rozhodnuto o smíru s drobnou výhradou
Kontrolní komise bude jistě informovat sama o svých závěrech. :)

Další informace naleznete zde:
Přehled rozhodčích řízení - návod na podání nové stížnosti je přímo v levém sloupci
Aktuální stav řízení před rozhodčí komisí
Nevykonané rozhodčí nálezy

POZOR

Na základě udělátka, které jsem připravil, můžete nově zasílat podněty kontrolní komisi, viz zde.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Michalek za příspěvky (celkem 4):
Roman.Kucera, Vojtech.Pikal, Pavel.Moravec, Filip.Krska
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů a místopředseda strany

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 11520
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 4974 poděkování
Dostal poděkování: 17382 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Svodka rozhodčí komise

Příspěvek od Jakub.Michalek » 27 bře 2016, 20:45

Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Michalek za příspěvky (celkem 3):
Vojtech.Pikal, Roman.Kucera, Filip.Krska
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů a místopředseda strany

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 11520
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 4974 poděkování
Dostal poděkování: 17382 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Svodka rozhodčí komise

Příspěvek od Jakub.Michalek » 09 čer 2016, 16:26

Rozhodčí komise nadále informuje zde https://redmine.pirati.cz/projects/rozhodci-rizeni/news
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů a místopředseda strany

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 11520
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 4974 poděkování
Dostal poděkování: 17382 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Svodka rozhodčí komise

Příspěvek od Jakub.Michalek » 30 čer 2016, 18:46

Pod výše uvedeným odkazem naleznete aktuální nálezy a dávám i sem :)
[Zadávací podmínky soutěže na náramky](https://redmine.pirati.cz/issues/2754#note-5)

Pravidla výběrových řízení nepatřila mezi vnitřní předpisy, neboť ty schvaluje celostátní fórum a republikový výbor či oblastní sdružení, případně na základě zmocnění republikového výboru vydává odbor vyhlášku. Tato pravidla pro zakázky měla tedy platnost úkolu uloženého odborům, šlo tedy vlastně o interní služební instrukci. Pokud měla být odměna vyplacena vcelku až po poskytnutém plnění (což rozhodčí komise nepovažuje za vhodné ustanovení v obecných podmínkách, neboť např. při tisku novin je záloha obvyklá), bylo by nepochybně v rozporu se smyslem podmínek, aby byla záloha vyplacena dříve. (Pozn. editora: Jde o již zrušená pravidla!)

Základním pravidlem všech výběrových řízení je zejména zájem strany jako zadavatele dosáhnout nejvýhodnějšího plnění. V konkrétním postupu je tato zásada zcela klíčová a postup hospodáře by měl být rozumný a jí odpovídající. Zadavatel tak musí ovšem učinit rozumným a legitimním způsobem a samozřejmě je zcela nejlepší, když jsou kvalifikační údaje uvedeny již při vyhlášení výběrového řízení či dokonce jeho schvalování v republikovém výboru. Leč ani jednorázové řešení není pravidly vyloučeno, pokud ho daná situace vyžaduje.

Nečestné jednání ve veřejné soutěži je samo o sobě důvodem, aby byl takový uchazeč vyloučen z výběrového řízení, ba přímo mohl být vyloučen ze všech dalších výběrových řízení. Nelze totiž na zadavateli spravedlivě požadovat uzavření smlouvy s dodavatelem, který zjevně není způsobilý své nabídce dostát.

----

[Přezkum tajného hlasování republikového výboru](https://redmine.pirati.cz/issues/2584#note-5)

Rozhodčí komise dává zapravdu odůvodnění stěžovatelky, že možnost tajného hlasování dostává volený orgán pro případ, že jeho rozhodnutí může vůči straně vyvolat reakci, která by ohrozila konkrétní osoby pronásledováním (např. trestním stíháním), a že nestačí vágní zdůvodnění, které nelze ověřit, přezkoumat ani prokázat. Tajné hlasování volených orgánů je též ve zjevném rozporu s programem strany v oblasti transparence, a též z tohoto hlediska je tudíž nutné, aby hrozba pronásledování byla dostatečně reálná na to, aby převážila nad principem transparence.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Michalek za příspěvky (celkem 2):
Filip.Krska, Vojtech.Pikal
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů a místopředseda strany

Uživatelský avatar
Marek.Necada
Republikový výbor
Příspěvky: 2931
Registrován: 05 lis 2009, 22:44
Profese: silozpytec
Bydliště: Helsinki
Dal poděkování: 8036 poděkování
Dostal poděkování: 5354 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Svodka rozhodčí komise

Příspěvek od Marek.Necada » 26 pro 2016, 22:21

https://redmine.pirati.cz/issues/4695
Rozhodčí komise na svém jednání dne 26. 12. 2016 zvolila Františka Navrkala předsedou a Marka Nečadu místopředsedou.
Rozhodčí komise vyzývá zájemce o práci v rozhodčí komisi, aby se přihlásili. V takovém případě je připravena se kdykoliv usnést na doplňující volbě.
Zájemce o členství v kontrolní komisi rozhodčí komise vyzývá k projevení zájmu taktéž.
Jednání rozhodčí komise na mumble 26. 12. 2016.

Přítomní: Roman Kučera, František Navrkal, Marek Nečada

Program:
1. Volba předsedy rozhodčí komise
2. Volba místopředsedy rozhodčí komise
3. Organizace práce
4. Personální naplněnost rozhodčí a kontrolní komise

1. Volba předsedy rozhodčí komise:
Kandidáti:
František Navrkal
Hlasy pro Františka Navrkala: Roman Kučera, František Navrkal, Marek Nečada
Předsedou rozhodčí komise byl zvolen František Navrkal.

2. Volba místopředsedy rozhodčí komise:
Kandidáti:
Marek Nečada
Hlasy pro Marka Nečadu: Roman Kučera, František Navrkal, Marek Nečada
Místopředsedou rozhodčí komise byl zvolen Marek Nečada.

3. Organisace práce:

Marek: Pokud se nebude Franta 24 hodin po podání ozývat, přebírá vedení Marek.

Ostatní souhlasí.

Roj: Na komunikaci můžeme používat Google Hangouts.

František: Navrhuji Riot.

Předali jsme si kontakty.

4. Personální naplněnost rozhodčí a kontrolní komise:
Rozhodčí komise vyzývá zájemce o práci v rozhodčí komisi, aby se přihlásili. V takovém případě je připravena se kdykoliv usnést na doplňující volbě.
Rozhodčí komise taktéž vyzývá zájemce o členství v kontrolní komisi, aby svůj zájem dali najevo.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Marek.Necada za příspěvky (celkem 4):
Frantisek.Navrkal, Roman.Kucera, Vojtech.Pikal, Jakub.Michalek
jednatel republikového výboru Pirátů
7ЗО 845 З7З
Долой царя!

Odpovědět

Zpět na „Svodky“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host