MPi 1/2021 Schválení jednacího řádu

Fórum pro práci týmu Mladého Pirátstva.


Moderátor: Mladé Pirátstvo

Zamčeno
Uživatelský avatar
Tomas.Guth.Jarkovsky
Člen KS Jihočeský kraj
Příspěvky: 347
Registrován: 01 pro 2017, 11:10
Profese: student IT, asistent poslance
Dal poděkování: 264 poděkování
Dostal poděkování: 1009 poděkování

MPi 1/2021 Schválení jednacího řádu

Příspěvek od Tomas.Guth.Jarkovsky »

Vážení Mladí Piráti,

na blížícím se Fóru si plánujeme schválit jednací řád Mladých Pirátů.
Po proběhlé diskuzi na Zulipu předkládám členům Mladých Pirátů k hlasování dvě varianty:

Varinata A:
Jednací-řád - A.docx
(26.23 KiB) Staženo 27 x
Čl. VI rada Mladých Pirátů

(1) Rada
• a) řídí tým v období mezi schůzemi fóra,
• b) projednává předložené podněty členů týmu na své nejbližší schůzi,
• c) informuje členy týmu minimálně jednou za dva měsíce o činnosti týmu a souvisejícím dění,
• e) předkládá fóru zprávu o činnosti za minulé funkční období, případné návrhy změn jednacího řádu, návrh cílů další činnosti apod.,
• f) vede seznam členů; zápis provádí při vzniku členství a výmaz při jeho zániku.

(2) Rada se skládá z předsedy a čtyř dalších členů rady. Funkční období rady je jednoleté.
(3) Předseda
• a) svolává schůzi rady kdykoliv ho o to požádá jiný člen rady, nejméně však jednou za dva měsíce,
• b) řídí činnost a schůze rady.

(4) Rada je usnášeníschopná, pokud je její zasedání řádně oznámené a je přítomna nadpoloviční většina členů rady. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů.
Varinata B:
Jednací-řád - B.docx
(26.64 KiB) Staženo 20 x
Čl. VI rada Mladých Pirátů

(1) Rada
• a) řídí tým v období mezi schůzemi fóra,
• b) projednává předložené podněty členů týmu na své nejbližší schůzi,
• c) informuje členy týmu minimálně jednou za dva měsíce o činnosti týmu a souvisejícím dění,
• e) předkládá fóru zprávu o činnosti za minulé funkční období, případné návrhy změn jednacího řádu, návrh cílů další činnosti apod.,
• f) vede seznam členů; zápis provádí při vzniku členství a výmaz při jeho zániku.


(2) Rada se skládá z pěti členů. Funkční období rady je jednoleté.

(3) Rada je usnášeníschopná, pokud je její zasedání řádně oznámené a je přítomna nadpoloviční většina členů rady. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů.

Mimo tyto změny jsou obě varinaty totožné.
Hlasování proběhne během Fóra Mladých Pirátů 2021 v sobotu 16. ledna.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Guth.Jarkovsky za příspěvek:
Jan.Lejcko

+420 778 jednajednajedna 487

Uživatelský avatar
Georgia.Hejdukova
Krajská rozhodčí komise
Příspěvky: 1026
Registrován: 25 čer 2017, 17:02
Profese: studentka práv
Bydliště: Praha 6
Dal poděkování: 687 poděkování
Dostal poděkování: 2195 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: MPi 1/2021 Schválení jednacího řádu

Příspěvek od Georgia.Hejdukova »

Konstatuji, že jednací řád byl hlasováním schválen v této podobě
Jednací řád
Jednací řád týmu Mladí Piráti
Čl. I Základní ustanovení
(1) Název týmu je Mladí Piráti
(2) Zkratka je MP
Čl. II Cíle a účel činnosti
(1) Cílem Mladých Pirátů je na prvním místě všeobecně podporovat aktivní občanství mladých lidí.
(2) Mladí Piráti chtějí svou aktivitou prosazovat a podporovat
· a) svobodný přístup jednotlivců k informacím,
· b) ochranu soukromí jednotlivce,
· c) svobodu slova a vyjadřování,
· d) svobodná díla, software a standardy,
· e) demokracii, humanismus a maximální zapojení veřejnosti do rozhodování,
· f) transparentní veřejný sektor,
· g) podporu vzdělávání a vědeckých institucí,
· h) solidaritu a toleranci mezi mladými lidmi,
· i) ochranu životního prostředí.
(3) Mladí Piráti chtějí všemi zákonnými prostředky bojovat proti
· a) zneužívání zákonů k omezování svobody,
· b) cenzuře, násilí, rasismu, šikaně, strachu, nejistotě a pochybám ve společnosti a proti potlačování lidských práv.
Čl. III Formy činnosti
(1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům týmu a probíhat formou
· a) poskytování obecně prospěšných činností v oblastech vzdělávání, kultury a volnočasových aktivit,
· c) vydávání letáků, publikací, plakátů,
· d) dobrovolnické činnosti a její koordinace,
· e) mezinárodní spolupráce.
Členství
Čl. IV Členství v týmu
(1) Členem týmu se může stát jakýkoliv registrovaný příznivce nebo člen České pirátské strany starší 15 let a mladší 35 let.
(2) Členství vzniká přijetím radou.
(3) Členství zaniká
· a) oznámením člena o vystoupení radě,
· b) dovršením věkové hranice 35 let,
· c) rozhodnutím rady o vyloučení,
· e) úmrtím člena,
· f) zánikem týmu,
· g) pravomocným rozhodnutím RK o zrušení statusu registrovaného příznivce nebo člena České pirátské strany,
· h) pokud si člen požádá o zrušení statusu registrovaného příznivce České pirátské strany.
(4) člen má právo
· a) účastnit se činnosti týmu a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
· b) účastnit se fóra, volit orgány týmu a být do nich volen;
· c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům týmu k jejich činnosti.
(5) člen má povinnost
· a) dodržovat tento jednací řád,
· b) jednat v souladu s cíli týmu a Zásady týmové spolupráce (OŘ-ZaTyS) a Komunikačním miminem (KoMin).
Orgány týmu
Čl. V fórum
(1) Fórum je nejvyšším orgánem týmu; schází se nejméně jednou ročně;
(2) Fórum svolává rada. fórum je usnášeníschopné, je-li oznámeno alespoň 10 dní předem.
(3) Fórum přijímá rozhodnutí tajným hlasováním v heliosu. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tento jednací řád neurčí jinak
(4) Fórum
· a) schvaluje jednací řád týmu a jeho změny, rozhoduje o zániku týmu — pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlas dvoutřetinové většiny přítomných.
· b) volí předsedu, radu a jejich náhradníky;
· c) schvaluje zprávu o činnosti
· e) konkretizuje činnost pro další období;
Čl. VI rada Mladých Pirátů

(1) Rada
· a) řídí tým v období mezi schůzemi fóra,
· b) projednává předložené podněty členů týmu na své nejbližší schůzi,
· c) informuje členy týmu minimálně jednou za dva měsíce o činnosti týmu a souvisejícím dění,
· e) předkládá fóru zprávu o činnosti za minulé funkční období, případné návrhy změn jednacího řádu, návrh cílů další činnosti apod.,
· f) vede seznam členů; zápis provádí při vzniku členství a výmaz při jeho zániku.


(2) Rada se skládá z předsedy, místopředsedy a tří dalších členů rady. Funkční období rady je jednoleté.
(3) Předseda
· a) svolává schůzi rady kdykoliv ho o to požádá jiný člen rady, nejméně však jednou za dva měsíce,
· b) řídí činnost a schůze rady.
(4) Místopředseda
• a) zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti

(5) Rada je usnášeníschopná, pokud je její zasedání řádně oznámené a je přítomna nadpoloviční většina členů rady. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů.

“It does not do to dwell on dreams and forget to live”
― Albus Dumbledore
+420 775 864 103 / georgia.hejdukova@pirati.cz
LinkedIn / Facebook / Twitter / Instagram / Web

Uživatelský avatar
Georgia.Hejdukova
Krajská rozhodčí komise
Příspěvky: 1026
Registrován: 25 čer 2017, 17:02
Profese: studentka práv
Bydliště: Praha 6
Dal poděkování: 687 poděkování
Dostal poděkování: 2195 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: MPi 1/2021 Schválení jednacího řádu

Příspěvek od Georgia.Hejdukova »

“It does not do to dwell on dreams and forget to live”
― Albus Dumbledore
+420 775 864 103 / georgia.hejdukova@pirati.cz
LinkedIn / Facebook / Twitter / Instagram / Web

Zamčeno

Zpět na „Mladé Pirátstvo“