MPi 1/2021 Schválení jednacího řádu

Fórum pro práci týmu Mladých Pirátů.

Moderátoři: Odbor - zahranicni, Mladi Pirati

Zamčeno
Uživatelský avatar
Tomas.Guth.Jarkovsky
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 249
Registrován: 01 pro 2017, 11:10
Profese: student IT, asistent poslance
Dal poděkování: 182 poděkování
Dostal poděkování: 615 poděkování

MPi 1/2021 Schválení jednacího řádu

Příspěvek od Tomas.Guth.Jarkovsky »

Vážení Mladí Piráti,

na blížícím se Fóru si plánujeme schválit jednací řád Mladých Pirátů.
Po proběhlé diskuzi na Zulipu předkládám členům Mladých Pirátů k hlasování dvě varianty:

Varinata A:
Jednací-řád - A.docx
(26.23 KiB) Staženo 9 x
Čl. VI rada Mladých Pirátů

(1) Rada
• a) řídí tým v období mezi schůzemi fóra,
• b) projednává předložené podněty členů týmu na své nejbližší schůzi,
• c) informuje členy týmu minimálně jednou za dva měsíce o činnosti týmu a souvisejícím dění,
• e) předkládá fóru zprávu o činnosti za minulé funkční období, případné návrhy změn jednacího řádu, návrh cílů další činnosti apod.,
• f) vede seznam členů; zápis provádí při vzniku členství a výmaz při jeho zániku.

(2) Rada se skládá z předsedy a čtyř dalších členů rady. Funkční období rady je jednoleté.
(3) Předseda
• a) svolává schůzi rady kdykoliv ho o to požádá jiný člen rady, nejméně však jednou za dva měsíce,
• b) řídí činnost a schůze rady.

(4) Rada je usnášeníschopná, pokud je její zasedání řádně oznámené a je přítomna nadpoloviční většina členů rady. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů.
Varinata B:
Jednací-řád - B.docx
(26.64 KiB) Staženo 4 x
Čl. VI rada Mladých Pirátů

(1) Rada
• a) řídí tým v období mezi schůzemi fóra,
• b) projednává předložené podněty členů týmu na své nejbližší schůzi,
• c) informuje členy týmu minimálně jednou za dva měsíce o činnosti týmu a souvisejícím dění,
• e) předkládá fóru zprávu o činnosti za minulé funkční období, případné návrhy změn jednacího řádu, návrh cílů další činnosti apod.,
• f) vede seznam členů; zápis provádí při vzniku členství a výmaz při jeho zániku.


(2) Rada se skládá z pěti členů. Funkční období rady je jednoleté.

(3) Rada je usnášeníschopná, pokud je její zasedání řádně oznámené a je přítomna nadpoloviční většina členů rady. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů.

Mimo tyto změny jsou obě varinaty totožné.
Hlasování proběhne během Fóra Mladých Pirátů 2021 v sobotu 16. ledna.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Guth.Jarkovsky za příspěvek:
Jan.Lejcko
Místopředseda KS Jihočeský kraj
Asistent poslance
Tajemník rezortního podtýmu Lidská práva.
+420 778 111 487
Tomas.Guth.Jarkovsky@pirati.cz

Uživatelský avatar
Georgia.Hejdukova
Krajská rozhodčí komise
Příspěvky: 711
Registrován: 25 čer 2017, 17:02
Profese: studentka, konzultantka senátorky
Bydliště: Praha 6
Dal poděkování: 626 poděkování
Dostal poděkování: 1356 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: MPi 1/2021 Schválení jednacího řádu

Příspěvek od Georgia.Hejdukova »

Konstatuji, že jednací řád byl hlasováním schválen v této podobě
Jednací řád
Jednací řád týmu Mladí Piráti
Čl. I Základní ustanovení
(1) Název týmu je Mladí Piráti
(2) Zkratka je MP
Čl. II Cíle a účel činnosti
(1) Cílem Mladých Pirátů je na prvním místě všeobecně podporovat aktivní občanství mladých lidí.
(2) Mladí Piráti chtějí svou aktivitou prosazovat a podporovat
· a) svobodný přístup jednotlivců k informacím,
· b) ochranu soukromí jednotlivce,
· c) svobodu slova a vyjadřování,
· d) svobodná díla, software a standardy,
· e) demokracii, humanismus a maximální zapojení veřejnosti do rozhodování,
· f) transparentní veřejný sektor,
· g) podporu vzdělávání a vědeckých institucí,
· h) solidaritu a toleranci mezi mladými lidmi,
· i) ochranu životního prostředí.
(3) Mladí Piráti chtějí všemi zákonnými prostředky bojovat proti
· a) zneužívání zákonů k omezování svobody,
· b) cenzuře, násilí, rasismu, šikaně, strachu, nejistotě a pochybám ve společnosti a proti potlačování lidských práv.
Čl. III Formy činnosti
(1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům týmu a probíhat formou
· a) poskytování obecně prospěšných činností v oblastech vzdělávání, kultury a volnočasových aktivit,
· c) vydávání letáků, publikací, plakátů,
· d) dobrovolnické činnosti a její koordinace,
· e) mezinárodní spolupráce.
Členství
Čl. IV Členství v týmu
(1) Členem týmu se může stát jakýkoliv registrovaný příznivce nebo člen České pirátské strany starší 15 let a mladší 35 let.
(2) Členství vzniká přijetím radou.
(3) Členství zaniká
· a) oznámením člena o vystoupení radě,
· b) dovršením věkové hranice 35 let,
· c) rozhodnutím rady o vyloučení,
· e) úmrtím člena,
· f) zánikem týmu,
· g) pravomocným rozhodnutím RK o zrušení statusu registrovaného příznivce nebo člena České pirátské strany,
· h) pokud si člen požádá o zrušení statusu registrovaného příznivce České pirátské strany.
(4) člen má právo
· a) účastnit se činnosti týmu a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
· b) účastnit se fóra, volit orgány týmu a být do nich volen;
· c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům týmu k jejich činnosti.
(5) člen má povinnost
· a) dodržovat tento jednací řád,
· b) jednat v souladu s cíli týmu a Zásady týmové spolupráce (OŘ-ZaTyS) a Komunikačním miminem (KoMin).
Orgány týmu
Čl. V fórum
(1) Fórum je nejvyšším orgánem týmu; schází se nejméně jednou ročně;
(2) Fórum svolává rada. fórum je usnášeníschopné, je-li oznámeno alespoň 10 dní předem.
(3) Fórum přijímá rozhodnutí tajným hlasováním v heliosu. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tento jednací řád neurčí jinak
(4) Fórum
· a) schvaluje jednací řád týmu a jeho změny, rozhoduje o zániku týmu — pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlas dvoutřetinové většiny přítomných.
· b) volí předsedu, radu a jejich náhradníky;
· c) schvaluje zprávu o činnosti
· e) konkretizuje činnost pro další období;
Čl. VI rada Mladých Pirátů

(1) Rada
· a) řídí tým v období mezi schůzemi fóra,
· b) projednává předložené podněty členů týmu na své nejbližší schůzi,
· c) informuje členy týmu minimálně jednou za dva měsíce o činnosti týmu a souvisejícím dění,
· e) předkládá fóru zprávu o činnosti za minulé funkční období, případné návrhy změn jednacího řádu, návrh cílů další činnosti apod.,
· f) vede seznam členů; zápis provádí při vzniku členství a výmaz při jeho zániku.


(2) Rada se skládá z předsedy, místopředsedy a tří dalších členů rady. Funkční období rady je jednoleté.
(3) Předseda
· a) svolává schůzi rady kdykoliv ho o to požádá jiný člen rady, nejméně však jednou za dva měsíce,
· b) řídí činnost a schůze rady.
(4) Místopředseda
• a) zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti

(5) Rada je usnášeníschopná, pokud je její zasedání řádně oznámené a je přítomna nadpoloviční většina členů rady. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů.
Ve velení flotily Mladých Pirátů, místopředsedkyně Krajské rozhodčí komise Praha, Členka MRT Lidská práva, Sekretářka týmu Duševní zdraví, Odborná konzultantka pro senátorku Adélu Šípovou, Helios Trustee, předsedající CF a KF Praha, členka AO
+420 775 864 103 / georgia.hejdukova@pirati.cz

Uživatelský avatar
Georgia.Hejdukova
Krajská rozhodčí komise
Příspěvky: 711
Registrován: 25 čer 2017, 17:02
Profese: studentka, konzultantka senátorky
Bydliště: Praha 6
Dal poděkování: 626 poděkování
Dostal poděkování: 1356 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: MPi 1/2021 Schválení jednacího řádu

Příspěvek od Georgia.Hejdukova »

Ve velení flotily Mladých Pirátů, místopředsedkyně Krajské rozhodčí komise Praha, Členka MRT Lidská práva, Sekretářka týmu Duševní zdraví, Odborná konzultantka pro senátorku Adélu Šípovou, Helios Trustee, předsedající CF a KF Praha, členka AO
+420 775 864 103 / georgia.hejdukova@pirati.cz

Zamčeno

Zpět na „Mladí Piráti“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host