Stránka 1 z 1

Záměr: Prostředky pro FB propagaci

Napsal: 07 úno 2019, 16:21
od Ondrej.Karas
Chtěl bych požádat předsednictvo MS Pardubicko o schválení následujícího usnesení:
Předsednictvo MS Pardubicko:
1. Souhlasí využití placené propagace na sociálních sítích z prostředků přidělených místnímu sdružení
2. Stanoví pro výše uvedené učely limit 10 000 Kč na rok 2019, nerozhodne-li jinak.

Odůvodnění:
V předvolební kampani se placená propagace na sociálních sítích ukázala jako efektivní nástroj pro zvyšování povědomí o aktivitě Pirátů v Pardubicích. Považuji tedy za vhodné v ní pokračovat po celé volební období. Uvedené prostředky nebudou sloužit pouze pro propagaci práce zastupitelů, ale také pro zvyšování povědomí o aktivitách v celém MS Pardubicko (schůzky, setkání, veřejné aktivity,...) a část jich je vyhrazena pro podporu eurovoleb.

Záměr počítá s:
  • propagací práce zastupitelů po každém jednání zastupitelstva (10x do konce roku)
  • dvěma dalšími tématy v průběhu měsíce (zastupitelskými i nezastupitelskými (22x)
  • prostředky pro podporu eurovoleb (5x)
  • rezervou (3x)
Při průměrné ceně 250Kč za kampaň. Celkem jde o částku 10 000Kč, která se ovšem nemusí vyčerpat.

Re: Záměr: Prostředky pro FB propagaci

Napsal: 07 úno 2019, 16:29
od Vojtech.Jirsa
Navržená částka je myslím adekvátní.

Re: Záměr: Prostředky pro FB propagaci

Napsal: 07 úno 2019, 18:57
od Lenka.Spanihelova
Hlasuji PRO záměr.

Re: Záměr: Prostředky pro FB propagaci

Napsal: 07 úno 2019, 20:10
od Dominik.Becka
Pro záměr.

Očekávám, že to nevyčerpáme.

Re: Záměr: Prostředky pro FB propagaci

Napsal: 07 úno 2019, 20:55
od Filip.Mezera
Pro.
Oznámení moderátora:
Prosím, aby nehlasovali lidé, kteří nemají hlasovací právo, akorát to dělá zmatky. Díky.

Re: Záměr: Prostředky pro FB propagaci

Napsal: 10 úno 2019, 20:45
od Jan.Hrubes
Pro záměr.

Re: Záměr: Prostředky pro FB propagaci

Napsal: 11 úno 2019, 10:40
od Ondrej.Karas
Děkuji. Záměr byl jednohlasně schválen. Prosím o zamčení vlákna. Dominika prosím o zapracování do "rozpočtu" MSka.

Re: Záměr: Prostředky pro FB propagaci

Napsal: 11 úno 2019, 16:42
od Dominik.Becka
Schváleno PMS 3-0-0.

Současná alokace rozpočtu MS je tedy (v tis. Kč):
10 FB propagace
10 tvorba TZ
30 nájem PiCe
61 nevázáno
Ostatní členky a členové, určitě do těchto témat pište taky, jen nám prosím nechte vyhrazená ta slovíčka pro záměr/proti záměru/zdržuji se. To oznámení moderátora (nevím, kdo psal, Honza?) se mi zdá zbytečně přísné.

Vlákno zamykám.