Stručný souhrn kultury v kraji

Moderátoři: asistent strany, Vedouci organu, Odbor - personalni, Krajske expertni tymy - vedouci

Odpovědět
Uživatelský avatar
Stepan.Drtina
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 1375
Registrován: 27 črc 2017, 19:16
Dal poděkování: 1359 poděkování
Dostal poděkování: 2032 poděkování

Stručný souhrn kultury v kraji

Příspěvek od Stepan.Drtina »

Ahoj,

Přikládám stručný souhrn stavu kultury ve Středočeském kraji. Zároveň avizuji, že se do KET připojila zájemkyně o členství Lucie Chocholová, zaměstnankyně příspěvkové organizace zřizované krajem, tedy má do uvedené problematiky vhled. Tímto jí velmi děkuji za pomoc při vypracovávání otázek.

Jaký je současný stav ve vaší oblasti na krajské úrovni?

Středočeský kraj patří k ekonomicky silnějším regionům. V oblasti kultury je zřizovatelem 19 příspěvkových organizací, což je nejvíce ze všech krajů, vyjma Prahy (ta zřizuje také 19 PO v oblasti kultury). Na takový počet organizací chybí koncepční pojetí řízení těchto organizací.
V rámci grantového programu nejsou brány v potaz víceleté projekty. Podpora rozmanitých kulturních projektů z oblasti divadla, hudba, tanec, film, tradiční lidová kultura, výtvarné umění, literatura, publikační činnost, dobrovolná kulturní činnost, slavnosti k významným výročím, historické slavnosti či oživení památek jsou všechny v jednom dotačním titulu "Podpora kultury".
Patrné tendence vnímání kultury jako prvku zábavy, kdy je Středočeský kraj pořadatelem akcí typu pivní slavnosti či koncertů populární hudby.


Je v naší oblasti nějaká zátěž z minulosti?

Nelze hovořit přímo o zátěži, ale díky velkému počtu památek v regionu nejsou všechny v odpovídajícím stavu. Stejný problém je i u PO, jejichž stav a tudíž i služby, které nabízí návštěvníkům mají různou kvalitu. Některé objekty jsou v nevyhovujícím / havarijním stavu a na druhou stranu se investují poměrně velké částky do organizací, které za sebou mají již velké investiční realizace = neexistence koncepce příspěvkových organizací, která by pomohla např. definovat standardy služeb poskytovaných těmito organizacemi a také efektivně plánovat investiční akce v rámci celé sítě PO. Nejsou definovány prioritní akce, které by Středočeský kraj systematicky podporoval a organizátoři by tak nebyli vystavení existenční nejistotě.

Co dělá v naší oblasti současné vedení kraje a co je v programovém prohlášení

Veřejně se nedají dohledat jakékoliv koncepční materiály, případné analýzy ze kterých při svých rozhodnutí vedení kraje vychází, ale hlavně ze kterých by bylo zřejmé v jakém stavu se kultura nachází. Zřejmě ani žádné neexistují.

Programové prohlášeni:
Zlepšení financování kulturních projektů
Podpora živé kultury a malých festivalů
Zlepšení podmínek kulturních institucí kraje - zefektivnění investic do krajem zřizovaných kulturních institucí

Kdo je vedoucí odpovídajícího pražského a resortního týmu a kdo je gesční poslanec?
gesční zastupitel Jiří Dohnal + Jaroslav Němec
gesční poslankyně, vedoucí RT Lenka Kozlová

Co je v dlouhodobém celostátním a pražském volebním programu a jak na tento program navázat ve středočeském měřítku?

Příspěvkové organizace
Podpořit PO ve větší samostatnosti - decentralizace závislosti na Radě, popř. Zastupitelstvu. Odpolitizování kulturních organizací - snížení politických vlivů a tlaků - snížení byrokratické zátěže - administrativní zátěž je velký problém v realizaci nákupů výrobků i služeb, Koncepční práce s PO, posílení metodické podpory. Zavedení funkčního období pro ředitele jednotlivých PO, plus otevřená a transparentní VŘ s účastí odborníků.

Grantový systém
Revize grantového systému a jeho hodnotících kritérií. Zastoupení odborníků v hodnotících komisích pro granty. Provádění průběžné evaluace grantového systému.

Památky a stavby
Urbanistické soutěže u veřejných staveb
Zjednodušení záboru veřejných prostranství
Maximální snaha o zachování kulturního dědictví - Posílení metodické podpory kraje vůči vlastníkům památek a pečlivá starost o památky ve vlastnictví kraje

Moderní technologie
Podpora zavádění nových technologií, které umožní efektivnější poskytování veřejné služby. Využití nových technologií nejen při tvorbě expozic, ale také jako nástroje pro vzdělávání.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Stepan.Drtina za příspěvek:
Jan.Licka
Nejlepší možnost je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno je současně úplně jinak.
- Václav Havel
stepan.drtina@pirati.cz - SčK profil - facebook - 775 221 705

Uživatelský avatar
Stepan.Drtina
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 1375
Registrován: 27 črc 2017, 19:16
Dal poděkování: 1359 poděkování
Dostal poděkování: 2032 poděkování

Re: Stručný souhrn kultury v kraji

Příspěvek od Stepan.Drtina »

Ahoj, přikládám další doplnění a odpovědí na otázky - tuto verzi považujme za aktuální (Díky Lucko za aktualizaci odpovědí!)

Jaký je současný stav ve vaší oblasti na krajské úrovni?

Středočeský kraj patří k ekonomicky silnějším regionům. V oblasti kultury je zřizovatelem 19 příspěvkových organizací, což je nejvíce ze všech krajů, vyjma Prahy (ta zřizuje také 19 PO v oblasti kultury). Na takový počet organizací chybí koncepční pojetí řízení těchto organizací.
Ve Středočeském kraji se nachází 4350 nemovitých kulturních památek a 5100 movitých kulturních památek. Z nich je 36 evidováno jako národní kulturní památky.
Středočeský kraj má veškeré dotační tituly pro jednotlivé obory, např. sport, sociální oblast, či zdravotnictví rozdělené do tzv. fondů. Kulturní projekty jsou podporovány v rámci Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a v rámci Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití. Některé kulturní projekty jsou podpořeny také v rámci Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof a nově také v rámci Podpory významných kulturních, společenských a sportovních akcí ve Středočeském kraji na léta 2019 – 2024.
Kromě dotačních fondů poskytuje Středočeský kraj individuální účelové neinvestiční dotace třem divadlům sídlícím ve Středočeském kraji, jejichž není kraj zřizovatelem. Jde o Městské divadlo Mladá Boleslav, Divadlo A. Dvořáka Příbram a Divadlo Kladno s.r.o.
V rámci grantového programu nejsou brány v potaz víceleté projekty. Podpora rozmanitých kulturních projektů z oblasti divadla, hudba, tanec, film, tradiční lidová kultura, výtvarné umění, literatura, publikační činnost, dobrovolná kulturní činnost, slavnosti k významným výročím, historické slavnosti či oživení památek jsou všechny v jednom dotačním titulu "Podpora kultury"
Patrné tendence vnímání kultury jako prvku zábavy, kdy je Středočeský kraj pořadatelem akcí typu pivní slavnosti, koncertů populární hudby nebo významně přispívá z rozpočtu kultury na akce typu oslava 115. výročí Harley Davidson


Je v naší oblasti nějaká zátěž z minulosti?

Nelze hovořit přímo o zátěži, ale díky velkému počtu památek v regionu nejsou všechny v odpovídajícím stavu. U 750 z nich hrozí, že budou nenávratně zničené. Stejný problém je i u PO, jejichž stav a tudíž i služby, které nabízí návštěvníkům mají různou kvalitu. Některé objekty jsou v nevyhovujícím / havarijním stavu a na druhou stranu se investují poměrně velké částky do organizací, které za sebou mají již velké investiční realizace = neexistence koncepce příspěvkových organizací, která by pomohla např. definovat standardy služeb poskytovaných těmito organizacemi a také efektivně plánovat investiční akce v rámci celé sítě PO.
Systematická podpora akcí, které by Středočeský kraj podporoval jako prioritní, byla ustanovena až v roce 2019 a to sice prostřednictvím Podpory významných kulturních, společenských a sportovních akcí ve Středočeském kraji na léta 2019 - 2024. Ovšem s alokací finančních prostředků pouze na rok 2019.

Co dělá v naší oblasti současné vedení kraje a co je v programovém prohlášení

Středočeský kraj má k dispozici následující koncepční materiály: Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2019-2022, Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu ve Středočeském kraji na období 2019–2023, Koncepce podpory profesionálních divadel 2016-2020 a momentálně vzniká Koncepce péče o památkový fond.
Programové prohlášeni:
Zlepšení financování kulturních projektů
Podpora živé kultury a malých festivalů
Zlepšení podmínek kulturních institucí kraje - zefektivnění investic do krajem zřizovaných kulturních institucí

Kdo je vedoucí odpovídajícího pražského a resortního týmu a kdo je gesční poslanec?
gesční zastupitel Jiří Dohnal + Jaroslav Němec
gesční poslankyně, vedoucí RT Lenka Kozlová

Co je v dlouhodobém celostátním a pražském volebním programu a jak na tento program navázat ve středočeském měřítku?

Příspěvkové organizace
Podpořit PO ve větší samostatnosti - decentralizace závislosti na Radě, popř. Zastupitelstvu. Odpolitizování kulturních organizací - snížení politických vlivů a tlaků - snížení byrokratické zátěže - administrativní zátěž je velký problém v realizaci nákupů výrobků i služeb, Koncepční práce s PO, posílení metodické podpory. Zavedení funkčního období pro ředitele jednotlivých PO, plus otevřená a transparentní VŘ s účastí odborníků.

Grantový systém
Revize grantového systému a jeho hodnotících kritérií. Zastoupení odborníků v hodnotících komisích pro granty. Provádění průběžné evaluace grantového systému.

Památky a stavby
Urbanistické soutěže u veřejných staveb
Zjednodušení záboru veřejných prostranství
Maximální snaha o zachování kulturního dědictví - Posílení metodické podpory kraje vůči vlastníkům památek a pečlivá starost o památky ve vlastnictví kraje

Moderní technologie
Podpora zavádění nových technologií, které umožní efektivnější poskytování veřejné služby. Využití nových technologií nejen při tvorbě expozic, ale také jako nástroje pro vzdělávání.

Organizační složky
Radní: Mgr. Karel Horčička, MPA (ČSSD)
Vedoucí odboru kultury a památkové péče: Mgr. Kateřina Pešatová
vedoucí oddělení památkové péče: Bc. Blanka Švarcová
V SčK v současnosti 29 nemovitých a 2 movité NKP
vedoucí oddělení kultury: Mgr. Tomáš Procházka
Výtvarné umění, muzea a galerie - rodiště či inspiraci celé řady umělců - František Drtikol, Felix Jenewein, Josef Lada, Václav Rabas, Josef Sudek, Cyril Bouda, Jan Preisler. Instituce: České muzeum výtvarných umění, Rabasova galerie. Obce: GFJ, Muzeum výtvarného umění v Benešově, Galerie Františka Drtikola v Příbrami, Městská galerie Beroun, nebo soukromé: Roudnická Lobkovická sbírka na zámku v Nelahozevesi. Akce: Mezinárodní sochařské symposium Džbán (Rabasovka), nebo Kladenský salon.
Divadla: tři profesionální: Městské divadlo MB, Divadlo A. Dvořáka Příbram a Divadlo Kladno s.r.o, Dále na 70 dalších souborů. Soubory, jež překročili hranice kraje: Festival neverbálního divadla Kašparův kolínský mimoriál a národní přehlídku pantomimy a pohybového divadla Otevřeno, či nánrodní přehlídku amatérského činoherního a hudebního FEMAD Poděbrady organizovanou Divadelním spolkem Jiří z Poděbrad.
Hudba: bohatá tradice vyznačována jmény jako: Antonín Dvořák, Josef Slavík, Bedřich Smetana, Josef Suk. Třiadvacet pěveckých souborů, komorní orchestry, dechovky.
Tanec: 9 tanečních souborů. Trojice velkých hudebních festivalů (vážná hudba): Hudební festival Talichův Beroun, Hudební festival Antonína Dvořáka v Příbrami a festival Podblanický hudební podzim. Dálě třeba Kmocháč, Slánské jazzové dny, či Sázavafest. Lidová hudba: Tuchlovická pouť.
Literatura: S SčK spojena celá řada uměleckých osobností - Karel Čapek, Viktor Dyk, Václav Hájek z Libočan, Bohumil Hrabal, Václav Hrabě, J.S Machar, Jiří Orten, Ota Pavel, Jaroslav Vrchický, Jaroslav Seifert, Karel Šiktanc, Michal Vieweg, Jiří Voskovec. Všechny kulturní instituce zřizované SčK se podílejí významnou měrou na vydávání děl autorů a naučné literatuře několika nakladatelství.
Knihovny: 849 knihoven v SčK. jedna krajská, 68 městských a 780 obecních
Film: Síť kin se ustálila v polovině 90. let a od té doby se výrazně nemění, v kraji pracují filmové kluby. Jeden z nejvýznamnější českých hudebních festivalů: Benátky filmových amatérů.
vedoucí oddělení řízení PO.: Mgr. Beáta Majdišová, MPA
Komise Rady kraje pro kulturu není zřízena, zřízen je Výbor pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch - předsedou je IT specialista Ing. Zdeněk Štefek (KSČM).
Granty a dotace

Příspěvkové organizace Středočeského kraje
Rabasova galerie Rakovník
Muzeum TGM Rakovník
Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami
Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše
Hornické muzeum Příbram
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Oblastní muzeum Praha-východ
Polabské muzeum
Muzeum Mladoboleslavska
Regionální muzeum Mělník
České muzeum stříbra
Regionální muzeum v Kolíně
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladné
Muzeum Českého krasu
Muzeum Podblanicka
Ústav archeologické památkové péče středních Čech
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Středočeská vědecká knihovna Kladno
Galerie Středočeského kraje
Tito uživatelé poděkovali autorovi Stepan.Drtina za příspěvky (celkem 2):
Jiri.Snizek, Martin.Valasek
Nejlepší možnost je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno je současně úplně jinak.
- Václav Havel
stepan.drtina@pirati.cz - SčK profil - facebook - 775 221 705

Odpovědět

Zpět na „Kultura“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host