Zápis ze schůze Datum: 19.3. 2019

Moderátoři: asistent strany, Vedouci organu, Odbor - personalni, PKS Praha, asistent PKS Praha, Krajske expertni tymy - vedouci

Odpovědět
Uživatelský avatar
Eva.Horakova
Člen KS Praha
Příspěvky: 91
Registrován: 13 zář 2016, 23:13
Profese: Předsedkyně a zastupitelka MHMP
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 42 poděkování
Dostal poděkování: 212 poděkování

Zápis ze schůze Datum: 19.3. 2019

Příspěvek od Eva.Horakova »

Krajské expertní týmy – sociální politika, pohřebnictví a zdravotnictví
Zápis ze schůze

Datum: 19.3. 2019 16:00- 18:00
Místo konání: Pirátské centrum Praha
Přítomni: Eva Horáková, Nikol Marhounová, Miroslava Vitásková, Olga Richterová Vladimíra Sýkorová, Markéta Pavlíková, Kateřina Sirotková, Tereza Hubáčková, Lukáš Findeis, Ivo Slávka, Václav Vislous, Michal Prager, Adam Zábranský,
Nepřítomni: Martina Zimmermannová, Michal Kočí, Barbora Hrůzová, Jitka Nazarská, Magdalena Valdmanová, Jana Horká, Bohdana Holá, Ivan Hrůza, Jan Fišer, Alice Hamalová,
Předmět schůzky: Sociální byty, problematika pěstounů, porodnictví
Pověřena zápisem: Bc. Lucie Horáková

V 16:00 Eva Horáková přivítala členy a zahájila jednání.
Na začátku se diskutovalo o ubytovnách a jejich vyhledávání. Často nemají v názvu slovo “ubytovna” a jsou hůře dohledatelné, resp. jsou dohledatelné pro ty, kteří o existenci této ubytovny ví. Je potřeba toto zmapovat a vyřešit vyhledávání ubytoven. Eva Horáková zmínila, že dobrým vzorem je Centrum sociálních služeb Praha, kteří mají nejen webové stránky se všemi informacemi, ale i letáky

Vladimíra Sýkorová se zeptala Adama Zábranského, jak se lidé dozví o sociálních bytech a zda mohou podat žádost znovu kvůli nedávné změně podmínek a jestli je možné snižování nájemného pro seniory na Praze 4. Adam Zábranský odpovídá, že nejdříve se musí zjistit počty uchazečů a až poté, se začnou vytvářet týmy, které budou aktivně oslovovat lidi, kteří by se z ubytoven dostali do soc. bytů a také informovat obyvatele. Reaguje Tereza Hubáčková s dotazem jak MHMP spolupracuje s MČ. Adam Zábranský, že momentálně málo, bude se spolupracovat více do budoucna - např. soc. pracovník bude pomáhat uchazečům s dokumenty.
Vladimíra Sýkorová, Adam Zábranský a Olga Richterová diskutují o možnosti úpravy podmínek, jako např. snižování nájmu pro seniory. Vladimíra Sýkorová zmínila možnost zažádání o byt pouze dočasně během oddlužování. Např. když se někdo řádně oddlužuje 3 roky, mohla by mu obec vyjít vstříc ve formě nižšího nájemného atd. Podle ní, jsou lidé v insolvenci často zbytečně dehonestováni a mnohdy jsou v dluzích, kvůli osobám blízkým. Adam Zábranský reaguje, že nová pravidla neznevýhodňují lidi v insolvenci. Ve chvíli, kdy je bytová nouze, neměl by být problém pronajmout jim soc. byty. Olga Richterová poukazuje na fakt, že důležitým faktorem jsou také sociální pracovníci. Zdůrazňuje důležitost většího množství dluhových poraden a jejich spolupráci s městskými úřady. Organizace tak mohou podporovat uchazeče, což je příkladem dobré praxe. Adam Zábranský dodává, že není rozumné zvýhodňovat v procesu přidělování soc. bytů lidi s dluhy oproti těm, kteří dluhy nemají.
Olga Richterová ukončuje téma opakováním toho, že je důležité mít dluhové poradny, kontaktní místo k bydlení a naučit MČ a jejich odbory fungovat a spolupracovat.
Olga Richterová vyzývá k tomu, aby se zde všichni setkávali a pravidelně chodili. Budou se rozesílat pozvánky a následně také zápisy. Dále navrhuje sběr agendy, který by od příštího setkání probíhal vždy na začátku setkání. Každý člen by měl cca 1-2 minuty na sdělení, informování atd. Následně by se rozhodlo, kolik času se kterému tématu věnuje. Všechny členy pozvala na 21.5. do Poslanecké sněmovny na konferenci k sociálnímu bydlení.

Adam Zábranský chce do budoucna co nejvíce rozšířit spolupráci MHMP s neziskovými organizacemi. Je důležité zjistit, které neziskové organizace podporu bydlení umí a které ji potřebují zlepšit. Problémem je nedostatek sociálních pracovníků. Jako dobrou motivaci vidí podporu formou pronájmu bytů za polovinu ceny.
Vladimíra Sýkorová se ptá, co je náplní práce sociálního pracovníka podporující sociální byty a zdali je možné pro ně vybudovat pár bytů.
Adam Zábranský vysvětluje rozdíl mezi pobytovou a terénní službou. Chceme jít cestou podpory bydlení, klient bude bydlet v normálním bytě a terénní pracovník za ním bude docházet a podporovat ho, pomáhat, vysvětlit co má a nemá dělat, aby nedošlo k vypovězené nájemní smlouvy.
Olga Richterová reaguje: Klíčové aby všechno fungovalo, je aby fungoval úřad práce. Uvádí 3 zdroje, kde lze čerpat inspiraci.
- debata na minulém setkání
- akce 21.května v PSP ČR
- fungování spolupráce s Úřadem práce, změnit přístup úřadu práce.
Navrhuje zadání “domácího úkolu” : návštěvy úřadu práce
Domluvit si schůzku s vedením, úředníky, vzít formuláře k porovnání, popovídat a zjistit jak to na konkrétním pracovišti funguje.
Poslat výsledek/shrnutí jednání emailem na lucie.horakova@praha.eu nebo to dát na sdílený dokument: do 3 týdnů - deadline 15.4.!
Tipy na co se ptát:
1) Jak mají nastavené termíny vyplácení dávek (tedy prodlení mezi žádosti a vyplacením)
2) Jak spolupracují se sociálním odborem, jestli jsou zvaní na konzultace.
3) Obejít pracovníky hmotné nouze + vedoucí agendy hmotné nouze
4) důležitá otázka: co je trápí?
5) Jak konkrétně spolupracuje pracovník úřadu práce se sociálním pracovníkem. Je velmi důležité, aby byl systém propojený.
6) Mohou se pěstouni objednat na termín návštěvy?
7) Jaké jsou podmínky MOP (mimořádný okamžitý příspěvek), dávají je na kauci na bydlení?

Ivo Slávka se ptá, zda-li je možné modifikovat pravidla přidělování bytů na jednotlivé městské části. Adam Zábranský reaguje, že určitě a zároveň dodává, že si lidé mohou znovu požádat o přidělené bytů, protože jsou nová pravidla.

Dalším bodem jednání byl rodičovský příspěvek. Olga Richterová navrhuje povzbudit rodiče s nejmenšími dětmi, aby byl koeficient o postupném přidělování. Aby se rodičovský příspěvek zvyšoval podle mzdy/inflace. Václav Vislous navrhuje indexování pomocí bázových jednotek.
Pozn: minimální mzda by bylo X bázových jednotek. Snadno by se to přepočítávalo a nedocházelo by k nepoměru s ostatními jednotkami. Zároveň by to ušetřilo spoustu práce.
Olga Richterová vysvětlila změnu čerpání příspěvků. Čím více rodiče odčerpali z příspěvku, tím méně by dostali z nového (od 1. ledna 2020) a naopak čím méně odčerpali, tím více dostanou od ledna 2020. Upozorňuje, že stále ale zůstanou znevýhodnění ti, kteří pracují
Ivo Slávka dodává, že pěstouni dostanou příspěvek až v momentě, kdy nabude právní moci. Na rozdíl u matek/rodiček, které mohou mít příspěvek, už když jdou na mateřskou (často i před porodem).
Adam Zábranský odchází v 17:30
Dále se jednalo o problematice pěstounů. Olga Richterová vysvětlila zmíněný koeficient.
(220/zbývající) x 80
Rovněž bylo navrženo udělat kalkulačku na internetu, kde by se dal koeficient snadno spočítat.

Olga Richterová začala další bod jednání: Porodnictví
Markéta Pavlíková zmiňuje, že podali podnět, k tomu, aby vláda zrušila nabídku programu, který by znamenal, že by reálně nešlo rodit mimo nemocnici. Jednou z podmínek, byla třeba přítomnost lékaře na místě do 5 minut atd. Je potřeba zařídit porodní domy, Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že zařídí centra porodní asistence. V těchto centrech by se o rodičku starala porodní asistentka. Nemocnice Na Bulovce je projekt, kde by lékař přišel k porodu pouze v extrémních případech. Již dostali dotace na zlepšení 2 porodních pokojů a dále žádají 6 milionů na pokoje pro ženy v šestinedělí. Rovněž by centra porodní asistence sloužila jako edukativní pracoviště, kam by se porodní asistentky jezdily vzdělávat.

Eva Horáková doplňuje, že má vizi udělat porodní dům u nemocnice na Františku. Ta funguje jako městská nemocnice, která ale nemá porodní oddělení. Porodní dům je centrum pro nízkorizikovou rodičku. V případě komplikací pak mohou odjet do porodnice s lékařem. Lékař v porodním domě by byl jen v několika málo případech ročně. Tereza Hubáčková dodává, že lepší by bylo, aby v porodním domě byl neonatolog.
Olga Richterová ale vysvětluje, že sice porodní domy jsou v programu, nicméně je zde problém v koncepční realizaci. Eva Horáková navrhuje zadat zpracování koncepce metodikovi. Praha má zájem vstoupit do jednání s pracovní skupinou s ohledem na vybudování porodního domu v Praze.


Příští setkání se dohodlo na úterý 23.4.
V 18:00 Eva Horáková ukončila setkání.
Eva ❤️

Uživatelský avatar
Eva.Horakova
Člen KS Praha
Příspěvky: 91
Registrován: 13 zář 2016, 23:13
Profese: Předsedkyně a zastupitelka MHMP
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 42 poděkování
Dostal poděkování: 212 poděkování

Re: Zápis ze schůze Datum: 23.4. 2019

Příspěvek od Eva.Horakova »

Krajské expertní týmy – sociální politika, pohřebnictví a zdravotnictví
Zápis ze schůze


Datum: 23.4 2019 16:00- 18:00
Místo konání: Pirátské centrum Praha
Přítomni: Martin Arden, Lukáš Findeis, Zuzana Freitas, Eva Horáková, Tereza Hubáčková,
Michal Prager, Kateřina Sirotková Pešková, Nikol Švecová,

Pověřena zápisem: Bc. Lucie Horáková
Body:
1. Schválení zápisu z minulého KET
2. Seznámení s pravidly pražského předsednictví
3. Informace z návštěv jednotlivých MČ a jejich příslušných úřadů práce
4. Úkol na příští KET
5. Konec

1) Přivítání a schválení zápisu z minulého KET

V 16:20 Eva zahájila schůzi KET a přivítala účastníky. Byl schválen zápis z minulého KET

2) Seznámení s pravidly pražského předsednictví
Seznámila s pravidly pražského předsednictví. Na MHMP je 13 expertních týmů, každý se věnuje něčemu jinému. Uvedla, že např. se řeší existence nízkopodlažního autobusu pro seniory.
S Michalem Pragerem se řešila diskuze ohledně bezbariérové dopravy. Je potřeba posílit dopravu na zavolání, aby byla existence pohotovostních vozidel. Nyní je to tak, že se auto musí objednat cca na 14 dní dopředu. V roce 2025 by mělo být bezbariérové metro, do té doby je nutnost existence dopravy (např. od PID)

3) Návštěvy jednotlivých MČ a jejich příslušných úřadů práce

Lukáš Findeis, Praha 12
Na ÚP ještě nebyl, informace poskytne na příštím KET
Nikol Švecová, Praha 1 + 2
Nikol Švecová byla s Jitkou Nazarskou na úřadu práce Prahy 1 a Prahy 2, kde měly schůzku s vedoucími. Vedoucí vysvětlily, jak to u nich funguje. Na P1 je 1 ubytovna – Ve Smečkách, jsou tam garsonky, byty pro mladé + ubytovna v případě, kdy je potřeba někoho rychle ubytovat. Kapacita je tam vysoká. Nejvíce je poskytován příspěvek na bydlení. Podle potřeby mohou urychlit dávky hmotné nouze. Vyplácí se za konkrétní měsíc, ale jsou schopni vyplácet téměř denně. Podle informací sociálních kurátorů se hodně zlepšila i spolupráce mezi MČ a úřadem práce. MOP jsou zejména jako pomoc pro lidi bez přístřeší, nebo pro osoby v akutní nouzi, jako např. peníze na pračku. Přispívají nad rámec příspěvků na bydlení, stačí, když daný občan požádá. Dříve byl na MČ sociální fond, kam se dávaly peníze, kdy někdo zaplatil něco nad rámec pro MČ1 nebo např. dar, a z toho pak mohli vyplácet příspěvky. Tuto informaci na úřadu práce vůbec nevěděli.
V 16:35 přichází Martin Arden
Městská část P1 má svůj sociální fond a může prostředky poskytovat svým občanům.
Úřad práce tvrdí, že dokáže vyplácet denně - něco rozdělit na poukázky, něco finančně. Dávky na sociální bydlení se vyplácí v určitých pravidelných termínech.
Spolupráce sociálního odboru a úřadu práce byla dříve lepší, nyní pan vedoucí oddělení sociální prevence není úplně spokojený s kvalitou spolupráce.
Lidé z úřadu práce jsou zavalení prací, mají navíc práci z úřadu P4, mají např. klienty z Krče. Tudíž i výsledná čísla nevypovídají jen o samotné Praze 1. Dále zmínili, že pražský úřad práce má možnost zařídit veřejně prospěšné práce.
Martin Arden: „Na Praze 3 s tím mají zkušenost. Organizace Buči to zařizuje a MČ na to dává peníze. Např. se také dodávají potraviny z potravinové banky, které se nekazí. Úřad práce dá peníze Buči (na účet, aby jim to nesebral exekutor) a oni to pak rozdělí dál v hotovosti.“
Kateřina Sirotková Pešková: „Na P5 si úřad práce stěžoval, že je tam nulová spolupráce s obecně prospěšnými pracemi.“
Eva Horáková: „Velmi hezky to mají na Praze 7 – společnost Ú7, kde lidé třeba uklízí odpadky, mohou pracovat třeba jen 2-3 hodiny, pár dní v týdnu. Na základě toho mají mzdu a mohou si vydělat peníze třeba i na byt. Tím, že je to přímo společnost od MČ, tak oni v tom mají přehled.“
Martin Arden: „To by bylo dobré, kdyby takhle byly 2 volné byty, které by byly k dispozici pro někoho, kdo si takhle přivydělá.“
Zuzana Freitas: „Stačí návaznost na kontaktní centrum, je to systémovější než zřizovat další byty.“
Nikol Švecová: „Ředitelka slíbila, že pošle seznam toho, co je nefunkční na úřadu práce a toho co by potřebovali pomoci od nás. Bude mít tak skvělou zpětnou vazbu. Bohužel se maminky, které jsou na mateřské/rodičovské dovolené nemohou objednat na úřad. Funguje tam systém vyvolávání, ale ony pak mají přednost. Také bych ještě na konec zmínila, že na P1 jsou peníze z dávek EU, protože je tam spoustu cizinců
Eva Horáková: „Existují peníze na dávky z EU?“
Martin Arden: „Ano, jako cizinec (občan EU) máš právo žádat v cizí zemi na existenční minimum.“

Kateřina Sirotková Pešková – Praha 5
Na Praze 5 šla Kateřina společně s Evou Horákovou za paní ředitelkou Vopálkovou.
• Na území Praha 5 a 16 (Radotín) se vyplácí 170 doplatků na bydlení;
o z tohoto počtu jde 50 dávek do různých ubytoven (seznam konkrétních ubytoven paní ředitelka poskytne)
 z počtu 50 lidí na ubytovnách jde 30 doplatků občanům Prahy 5
o úředníci ÚP informují občany, kteří bydlí v ubytovnách o možnosti žádat o městské byty – mají ale několik negativních zkušeností, kdy lidé tuto možnost odmítli, protože na ubytovně byli spokojeni (matka s dětmi měla vytvořenou neformální síť a v bytě by byla na děti sama)
o problémem jsou osamělí lidé žijící na ubytovnách – ÚP nedokáže dávkou pokrýt zvyšující se cenu nájmu (na rozdíl od vícečetně rodiny s dětmi apod.)

• Spolupráce se sociálním odborem
o Podle paní ředitelky byla v Praze vždy velmi špatná spolupráce mezi úřady práce a radnicemi, protože se vzájemně moc nepotřebovaly; radnice např. nemají zájem o veřejně prospěšnou službu; v současné době je tlak z vedení Generálního ÚP na formální spolupráci, která podle paní ředitelky není příliš vřelá, ale neformální spolupráce mezi jednotlivými úředníky funguje velmi dobře
o Běžná praxe je, že úřednice z hmotné nouze dávají avízo k sociálnímu šetření a naopak, či úřednice ze sociálního odboru doprovází klienty na ÚP
 Např. na soc. odbor přijde někdo, kdo není úplně schopen instrukce pochopit, tak ten úředník jde s ním a pomůže mu vše zařídit. Funguje to oboustranně, jsou navzájem ochotní a vstřícní.
o Případové konference se dělají řekněme v neformální rovině, pokud je třeba

• Dávky mimořádné hmotné pomoci poskytují na:
o kauce bytu (pouze 1x)
o základní vybavení domácnosti (nábytek, spotřebiče)
o na školy v přírodě a školní aktivity dětem
o nejčastěji je dávka MHP využívána pro osoby ohrožené sociálním vyloučením – vyřízení nových dokladů, při návratu z výkonu trestu apod.

• Prodlení ve vyplácení dávek
o ÚP zvládá vyřizovat a vyplácet dávky ve lhůtě 30 dnů, výplata dávky probíhá ve 2 termínech za měsíc, v případě potřeby nařizuje vedení i mimořádné výplatní termíny

• Objednání na konkrétní čas ÚP neumožňuje

• Co trápí ÚP Prahy 5:
o Prakticky neustálý podstav zaměstnanců ÚP způsobený zdlouhavým a komplikovaným výběrovým řízením dle Zákona o státní službě (6 protokolů k výběrovému řízení, dlouhá čekací doba pro uchazeče); prakticky neproveditelná možnost nabízet zkrácené úvazky (měnit úvazky se může 2x za rok, takže je velmi riskantní to měnit, protože hrozí, že někdo třeba za 3 měsíce skončí a pak tam další 3 měsíce nikdo nebude; kvalifikační předpoklady na vedoucí odborů (nutná VŠ) kdy se nezohledňuje praxe a znalost problematiky
o Nevyhovující prostory – ÚP Prahy 5 je rozdělen na 3 místa, občané se v tom nevyznají, chodby sloužící jako čekárny v úřední hodiny jsou malé, často lidé nemají ani kam vystoupit z výtahu
o Diskutovaly jsme o propojení se s radnicí Prahy 5 – inzerce volných pracovních míst v novinách Prahy 5 či články o konkrétních životních situacích pro občany a jak a kde je mohou řešit apod.
Diskukuse – úřad práce tvrdí, že jsou lidé, kteří se z různých důvodů z ubytovny stěhovat nechtějí. Vyhovuje jim, že si mohou navzájem vypomoct se sousedy, jsou tam zvyklí apod. ˇuřad je nicméně informuje o možnostech, kam a jak se odstěhovat…
Zuzana Freitas: „Mě by zajímalo jaká je ta (dis)proporce mezi těmito pozitivními /negativními případy, kdy jsou lidé spokojení a kdy naopak zoufale chtějí z ubytovny na sociální byt.“
Kateřina Sirotková Pešková: „To nevíme, důležité je, že oni předají tu informaci lidem, že nemusí bydlet na ubytovně, že je tu ta možnost bydlet v bytě.“
Eva Horáková: „Na Zbraslavi to není vedené jako ubytovna, tudíž to nemohou kontrolovat + je tam příspěvek na bydlení, nikoli doplatek.“

Zuzana Freitas, Praha 10
Na úřadu byla několikrát Olga Richterová, podá informace příště osobně.

Tereza Hubáčková, Praha 6
Tereza Hubáčková tam chodí jako pěstoun, takže doporučí, aby tam šel někdo jiný. Informace předá na příštím KET. Dnes poskytne informace, jaký je pohled „zvenku“.
Je možnost objednání se přes tlačítko a přes web. Stránky jsou ale nepřehledné.
Neštěstí je sociální bydlení – lidé dávají žádosti na sociální odbor, ale je tam úřednice, která je odrazuje a skoro nikdo „přes ní neprojde“. Mají zvlášť bytovou komisi a sociálně-bytovou komisi. Každá rozděluje svoje byty, stejně jako např. školská rozděluje byty pro učitele, zdravotní komise byty pro sestry, bezpečnostní komise rozděluje byty pro policisty atd.)
Řeší se schválení nebo neschválení žádosti o byt člověka, který má schizofrenii.
Eva Horáková: „To je diskriminační jednání.“
Kateřina Sirotková Pešková: „Musí stačit, jestli má ten člověk má ZTP nebo ZTP/P“
Diskuse – je třeba opakovaně se tam dotazovat a vyvinout tlak na změnu systému přidělování bytů.

Martin Arden, Praha 3
Martin je P3 v bytové komisi, v sociálním výboru je Nikol Marhounová (pozn. nepřítomna z důvodu nemoci). Šel se na úřad práce podívat. Při dotazu, kolik mají příspěvků na bydlení, mu odpověděli: „My dáme těch 5000 kč tomu, kdo zažádá, ale doplatky my dávat nesmíme.“
Když na ÚP přijde někdo, kdo se tam neorientuje a neví, jak to chodí, tak ho pošlou za kurátory. Mohou poskytnout kauci na nábytek. Kauce na první nájem se musí posoudit. Výjimečně mohou dostat peníze třeba na elektroměr, ale to soc. výbor musí doporučit nebo ne. Soc. výbor se schází 1x za měsíc. Na ÚP je čekací systém, ale nelze se dopředu objednat.
Dobrá je tam provázanost a spolupráce, když zasedají komise, tak sociální/školská/bezpečnostní komise přidělí byty a pošlou je na ÚP
Eva Horáková: „Tak zkuste zjistit více do příště.“
Zuzana Freitas odchází 17:30

Michal Prager, Praha 14:
Není bezbariérový úřad práce!
Michal měl schůzku i s ředitelkou krajského úřadu práce. Chtějí sjednotit ÚP na Prosek. Michal by ale chtěl, aby na Černém Mostě pobočku zachovali. Na Praze 14 je postižených spoustu a není reálné, aby jezdili hodinu na Prosek.
Informace od úředníků:
V pondělí má schůzku s ředitelkou úřadu P9 – sjednocování je kvůli nedostatku lidí, úřednice říkaly, že spolupráce není moc dobrá, protože se lidé často mění, odchází a přichází nové. Klientovi řeknou, že má na něco nárok, tak ho pošlou na úřad práce, ale tam mu řeknou, že na to nárok nemá. Spolupráce je tedy špatná. Informace o ubytovnách budou příští týden, cca 1800 lidí na ubytovnách (ubytovna na Lehovci)
Na P14 je vyloučená lokalita Broumarská – krizové byty, prostupné byty, 2. stupeň sociálního bydlení – je to 30 bytů „kojí“ – co se týče bytu, tak první a druhý stupeň se neliší. První je pro lidi, kteří jsou v krizi a potřebují ihned ubytovat třeba na 3 měsíce. Udělá se individuální plán se soc. pracovníkem. Na P14 nelze udělat projekt „Housing first“, protože nejsou byty. Když klient plní plán a má dluhy, tak má i bezplatnou poradnu, poté jde do 2. fáze, kde je žádost o byt. Problém je, že volné byty nemají, tak je pošlou s žádostí na magistrát.
MHMP má na P14 3000 bytů, tak se bojí, aby nám tam nevznikalo větší ghetto, než tam teď je. Sociální pracovníci jsou už na hraně a zvládnou přírůstky maximálně v jednotkách. Nyní je volných bytů asi 200.
Eva Horáková: „Musí být návaznost na sociální služby. Na Černém mostě jsou azylové domy atd.“
Michal Prager: „Na P14 není Centrum duševního zdraví, není tam jediný psychiatr.“

Dále pokračuje debata na téma sociálních bytů
Eva Horáková: „Sociální byt má mít podmínky, že to je z finančních důvodů, ne ze zdravotních. Má stačit, že žadatel má invalidní důchod, ne předkládat zprávu o psychiatra.“
Tereza Hubáčková: „Oni se ptají i na otázky typu: Proč jste se rozvedla?“
Kateřina Sirotková Pešková: „Já viděla těch zpráv stovky a tam jsou věty typu, že člověk je nezaměstnatelný, že je nebezpečný pro společnost. Je to třeba 20 let stará diagnostiku schizofrenie. Základ je papír vůbec neukazovat. Říct, že žádám o byt, protože mám invalidní důchod.


4) Úkol na příště
Úkol na příští KET:
- Pokračovat v návštěvách ÚP.
- Poprosit úřad práce, jestli by poskytli informace o vyplácení dávek
o přímo na jakou adresu ty dávky posílají
o jestli to posílají na účet, na poštovní poukázku, nebo jestli si to vybírají sami na ÚP…
o jakým způsobem se vyplácí MOP a jestli hotově, tak kde?

5) Konec

Termín příští schůze: 28. 5. 2019
V 17:53 Eva Horáková ukončila schůzi.
Eva ❤️

Uživatelský avatar
Eva.Horakova
Člen KS Praha
Příspěvky: 91
Registrován: 13 zář 2016, 23:13
Profese: Předsedkyně a zastupitelka MHMP
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 42 poděkování
Dostal poděkování: 212 poděkování

Re: Zápis ze schůze Datum: 28.5. 2019

Příspěvek od Eva.Horakova »

Krajské expertní týmy – sociální politika, pohřebnictví a zdravotnictví
Zápis ze schůze

Datum: 28.5. 2019 16:00- 18:00
Místo konání: Pirátské centrum Praha
Přítomni: Eva Horáková, Vladimíra Sýkorová, Lukáš Findeis, Jana Horká, Nikol Marhounová, Jitka Nazarská, Martin Arden, Tereza Hubáčková, Zuzana Freitas, Ivo Slávka

Pověřena zápisem: Bc. Lucie Horáková
Body:
1. Schválení zápisu z minula
2. Financování sociálních služeb na MPSV
3. Doplnění informací z MČ a z úřadů práce
4. Seznámení agendy MHMP (tisky, které prošly na Zastupitelstvu MHMP)
5. Přehled projektů, které MČ chtějí realizovat s MHMP
6. Úkoly na příště
7. Konec

1) Přivítání a schválení zápisu z minulého KET
V 16:15 Eva Horáková přivítala účastníky a zahájila schůzi KET. Byl schválen zápis z minulého KET
Ukázka odborných časopisů Sociální služby a Sociální práce

2) Problematika financování sociálních služeb MPSV.
Na MPSV se žádalo se 90 milionů na zajištění obecní sociální práce v Praze a dostali jsme 17 milionů. Eva Horáková představila tisk ze zastupitelstva Z-7256 „k výzvě premiérovi a vládě ČR v souvislosti s krizí v obecní sociální práci“ Zuzana Freitas zmiňuje, že těch 17 milionů se má příští rok (tj. 2020) ještě snížit na polovinu.
Probíhá diskuze na toto téma.

3) Doplnění informací z MČ a z úřadů práce
Vladimíra Sýkorová přinese informace přístě, nyní když už není předsedkyní komise, tak se hůře dostává k informacím.
Lukáš Findeis nyní pracovně vytížený, rovněž donese informace na příštím setkání.
Nikol Marhounová mluvila s paní ředitelkou ÚP krátce, mají schůzku v pátek (tj. 31.5.) , nyní se pracovalo se sociální odborem. Budou se konat tzv. „frýlantské dny práce” -> 1x měsíc se koná „případové konference“ – kdy se sejde paní ředitelka ÚP P3, vedoucí dávek a Nikol Marhounová. Nikol dále mluvila s vedoucím Odboru sociálních věcí a bohužel spolupráce s úřadem práce moc nefunguje. Komunikace byla na špatné úrovni. Nyní je tam nová ředitelka, a tak doufá, že bude lepší komunikace.
Martin Arden se byl podívat na komisi na Praze 3, chtěl by navštívit komise a výbory na všech MČ jako host.
Tereza Hubáčková půjde na úřad práce po volbách.

Zuzana Freitas zve na schůzky s Olgou Richterovou („poslanecký KET“)
- úterý 25.6., 16:00, PiCe
- úterý 8.10. 16:00, PiCe

4) Seznámení agendy MHMP (tisky, které prošly na Zastupitelstvu MHMP)
Na MHMP je znovu zvolen ředitelem Odboru sociálních věcí PhDr. Tomáš Klinecký.
Pokud budete chtít jako městská část podporu, stačí si s ním sjednat schůzku (popř. s paní radní Mgr. Milenou Johnovou)
Ředitelem Odboru zdravotnictví se stal Martin Ježek, který na MHMP již byl v roce 2012. Mezi jeho hlavní cíl patří transformace Nemocnice Na Františku. Má pod sebou v gesci zdravotnictví a pohřebnictví. Ve věci Nemocnice Na Františku se nyní jedná o termínech.
Celý tisk je dostupný na webu praha.eu -> O městě -> Primátor a volené orgány -> Zastupitelstvo HMP -> Schválená usnesení Zastupitelstva: tisk Z-7338 schválený 23.5.2019
(tisk dostupný zde)
Jsou 3 varianty:
1) spolupráce s Prahou 1, (P1 bude mít pozemek a MHMP si bude pronajímat budovy)
2) pozemek i budovy budou patřit P1 a tudíž MHMP si to bude celé pronajímat.
3) založení s.r.o. a každá MČ a MHMP by tam měli podíl – a určitým poměrem by se společně skládaly peníze.
Od 1.1.2020 se bude jmenovat Metropolitní nemocnice. Ideální by byla obnova ARO a pohotovosti, více sanitek, laboratoř biochemie.
Zároveň bude nová mobilní sanita pro prevenci drog. Vladimíra Sýkorová zmiňuje, že má skvělé zkušenosti se SANANIM
Dalším projednávaným tiskem byla Potravinová banka – MHMP dal 500.000Kč do Potravinové banky ve Zdibech. ( Tisk schválený 23.5. - Z 7179 „k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové neinvestiční dotace z kap. 0582 a úpravu rozpočtu v roce 2019”) (tisk dostupný zde)
Většina dotací z MČ jde na elektřinu a placení nájemného sociálních služeb, což je špatně – ty dotace by měly být např. na nábytek, vzdělávací programy a věci pro děti, na reklamu. Dotace je na podporu lidí, ne na provoz sociálních služeb.
Na toto téma dále probíhá diskuze - kde všude daná organizace čerpá příspěvky a na co. Měla by být dopředu známá specifikace, na co ty dotace budou použity. Na ministerstvech, kdokoli, kdo poskytuje dotaci, má právo nahlížet do účetních sestav a provádět kontrolu. Toto je ale náročné na kapacitu lidí, která by tu kontrolu prováděla. Do žádostí nechat napsat, o jaké dotace se jedná a kolik si žádají od MHMP, a to samé od MČ i s účelem. MHMP chce dotace dělat elektronicky.

Vytvoření tabulky, kde by se zapisovaly dotace MČ i MHMP a tím vytvořit databázi.
Martin Arden ale zdůrazňuje, že je důležité toto dělat systematicky a mít na to lidské kapacity a tým. Nikol Marhounová zmiňuje, že by MHMP mohl vést centrální evidenci dotací a grantů. Organizace často žádají dotace/granty i napříč výbory a komisemi - některé komise MČ mezi sebou ani nekomunikují a daná organizace tak může brát dotace z několika různých částí vybrané MČ. Nikol Marhounová dále zmiňuje, že na Praze 3 mají software na dotace, kdy se dá vyhledat žadatel a všechno co žádá, ve kterých komisích či výborech a požadovanou výši.

Další tisk byl „k návrhu Memoranda mezi Městskou částí Praha 6 a hlavním městem Prahou” tzv. o „budově Šolínova”. (tisk dostupný zde, Z-7316 ze dne 23.5.2019) - Trojdomí na Praze 6, kde je 200 lůžek – bude tam i komunitní centrum, může tam být třeba 10 lidí s Alzheimerem.
Dále bude na Praze 12 nové komunitní centrum pro cca 20 klientů.
Bude se stavět nový objekt Palata – nový domov s 30 lůžky pro klienty s Alzheimerem. (za 1mld. Kč, pozn. Palata je nyní domov pro zrakově postižené a druhý domov bude pro klienty a Alzheimerem)
Občané na Praze 14 nechtějí mít bezdomovce a lidi bez přístřeší v programu Housing First. Mělo by se začít komunikovat s lidmi, že projekt „Housing first” není jen pro bezdomovce, ale i pro lidi, kteří bydlí u příbuzných, pro maminky s dětmi, pro děti z dětských domovů, pro lidi bydlící na ubytovnách atd. Problém je, že slovo „bezdomovec“ je stigmatizující.
Veškeré informace o bytech jsou dostupné v bytové komisi a hlavně u radního Adama Zábranského. Eva Horáková říká, že třeba Praha 5 má tabulku, kde jsou vypsané veškeré byty a kdo je má v užívání.

5) Přehled projektů, které MČ chtějí realizovat s MHMP
MČ nechtějí přijmout pravidla o přidělení bytů podle MHMP. Zuzana Freitas má na Praze 10 informace a nové uzákonění vyvěšené na webu, dostupné pro všechny.
Nikol Marhounová: Praha 3 by chtěla opravit dům pro seniory, takže bude nutná spolupráce s MHMP.
Eva Horáková: Uděláme tabulku, kde budou mít MČ vypsané projekty, které by potřebovali spolupracovat s MHMP.
6) Úkoly na příště:
a. Tabulka kontaktů od komisí a výborů zdravotní/sociální v MČ s funkcí a politickými kluby
(viz příloha - tabulka kontaktů )
b. Odbor sociálních věcí /zdravotnictví - kontakty na úředníky a zastupitele
c. Zpracovat 1 sociální problém, který vás na MČ trápí
d. Napsat projekty MČ spolufinancované s magistrátem a dát to do tabulky.
(viz příloha- tabulka spolupráce MČ a MHMP)
+ Lukáš Findeis úkol: odprezentovat záměr výstavby na P11 - DZR nebo byty
7) Konec

Nikol Marhounová zve na „Veletrojku“ – veletrh sociálních a následných služeb na náměstí Jiřího z Poděbrad konané 6.6. 14:00-18:00
Připomenutí termínů na “poslanecký KET s Olgou Richterovou”
- úterý 25.6. 16:00, PiCe
- úterý 8.10. 16:00, PiCe

V 17:50 Eva Horáková ukončila schůzku a dohodl se termín příští KET na 18.6. od 16:00 – 18:00 v PiCe
Eva ❤️

Odpovědět

Zpět na „Sociální politika“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host