Stránka 1 z 1

Radvanice a Bartovice - žaloba na MŽP

Napsal: 08 bře 2019, 22:29
od vparchansky
V Respektu 10/2019 vyšel rozhovor s paní Miroslavou Pěčkovou, která je prvním člověkem, který žaluje ministerstvo životního prostředí za nekonání v záležitosti Ostravského ovzduší, konkrétně situaci v městském obvodu Radvanice a Bartovice. Na rakovinu ji zemřel manžel a u ní samé byla nemoc diagnostikována.

"Sokolka versus český stát"
https://www.respekt.cz/tydenik/2019/10/ ... cesky-stat

"Stát v ochraně ovzduší selhává, tvrdí advokáti ženy, která žaluje ministerstvo kvůli rakovině plic"
https://www.euro.cz/politika/onemocnela ... ld-1432812

Problematika Radvanic a Bartovic v poslední době trochu zapadla, pojďme si ji trochu připomenout a doplnit o nějaké zajímavosti.

Radvance a Bartovice jsou obvodem, jehož ovzduší je značně ovlivněno průmyslovou činností, obvod je v sousedství největšího českého výrobce surového železa - ArcelorMittal Ostrava (AMO). Na území jsou dvě měřící stanice, na kterých jsou výrazně překračovány imisní limity. V roce 2017 bylo např. na stanici v ulici Nad Obcí naměřeno průměrně 9,56 ng/m3 Benzo(a)pyrenu v PM10 (imisní limit 1 ng/m3). Více o něm ve vlákně o lokálních topeništích. Situace na této stanici je ale jiná proti ostatním. Více napoví obrázek a porovnání se situací v Českém Těšíně.
TORE2017.png
ctcn2017.png
Zatímco v blízkosti Polských hranic máme v létě koncentrace v poblíž detekčního limitu, v Radvanické ulici Nad Obcí se vyskytují i v létě koncentrace přes 10 ng/m3. Zdrojem těchto emisí v AMO je především koksárenství a výroba surového železa. Grafy opět z EEA reportů.

Radvanice patrně tedy nejsou oblastí, kde by převažoval vliv lokálních topenišť, kdy jejich vliv v rozptylové studii k programu zlepšování kvality ovzduší v oblasti CZ08A (pouze na uložto) kvantifikovali odborníci Zdravotního ústavu na 2 ng/m3.

Radvanická problematika byla v dřívější době přičiněním místní dětské lékařky Evy Schallerové široce medializována, dokonce o situaci zde natočila britská ITV dokument.
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/brit ... zpravy_jog
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kau ... 14762.html

V médiích se objevilo i srovnání s hutí v Ghentu
https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/dve ... zpravy_stk

Před lety se do médií dostal zápach z AMO
https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/ost ... zpravy_jog

I pozitivní zprávy o tom, že prachu je o 97% méně, než před lety
https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/mit ... zpravy_jog

Re: Radvanice a Bartovice - žaloba na MŽP

Napsal: 10 bře 2019, 08:17
od vparchansky
Followup v Respektu

“NEMÁ CENU ČEKAT NA GODOTA, STÁT MUSÍ ZAČÍT PLNIT IMISNÍ LIMITY”
https://www.respekt.cz/respekt-pravo/ne ... joxR7CQbaY

Re: Radvanice a Bartovice - žaloba na MŽP

Napsal: 31 bře 2019, 18:22
od vparchansky
Zamýšlel jsem se trochu nad daty v tom EEA reportu a něco zajímavého jsem tam objevil. Koncept není nic nového, ale je dobré si to připomenout a rozšířit to.

Základ byla korelační analýza průběhu naměřených imisí na stanicích v kraji v čase
BaP-korelacka.png
Kódy stanic je možné nalézt na portálu ISKO. Hodnoty blízké jedné značí vysokou korelaci, tj. že se to v daném místě chová stejně jako v čase jako v jiném místě (průběh grafu jako je nahoře).

V korelačce je možné si všimnout, že se obě Radvanické stanice (TORE i TORO) významně liší od zbytku. Dokonce se liší samy od sebe. Z toho lze vyvodit následující závěry:
  • zdroj, významný z pohledu emisí ovlivňuje obě stanice jinak (liší se mezi sebou)
  • zdroj ovlivňuje významně pouze tyto stanice (žádná jiná stanice s nima není silně korelovaná)
  • stanice mají významný místní zdroj, který se neprojevuje v regionálním pozadí
Když jsem potom viděl černý kouř, valící se z komínů otopů (?) koksárenských baterií (který rozhodně neměl předepsaných 20 mg TZL/m3), uvědomil jsem si, že tamní problém možná narozdíl od Přívozského ani tak nesouvisí s fugitivními emisemi, ale emisemi, jdoucími z komína, který je zhruba ve stejné výšce jako úroveň terénu horní části Radvanic, kde je umístěna stanice zdravotního ústavu TORE (ulice Nad Obcí). Takže pokud foukne vítr převládajícím směrem, žene emise z komína rovnou na obytnou zástavbu Radvanic. Pokud navíc jde z komína černý kouř, svědčící o procesu nedokonalého spalování, který bývá zdrojem polyaromatických uhlovodíků jako je benzo(a)pyren.

V datech je to nejvíce patrné v letním období, protože ty extrémní hodnoty i v létě, které jsou v grafu nahoře, se nikde jinde nevyskytují.

Samozřejmě to nemusí být pravda, může to být jiný zdroj. Pokud by to skutečně bylo z komína, je to ostuda státní správy i podniku, protože technická řešení jistě existují a na jiných místech (jako je odprášení hasící věže) se v závodě investovalo. A pozor, bavíme se tu o článku 35 Listiny základních práv a svobod.

Re: Radvanice a Bartovice - žaloba na MŽP

Napsal: 09 dub 2019, 16:51
od vparchansky
K situaci (nejen) kolem Radvanic a Bartovic byla 8.4.2019 odvysílána v pořadu Reportéři ČT reportáž s názvem "Ostrava, nebo otrava?".

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/27 ... RPDsniqrZY

V reportáži je zmíněna situace v Radvanicích a Bartovicích, je tam rozhovor s žalobkyní.

Re: Radvanice a Bartovice - žaloba na MŽP

Napsal: 22 dub 2019, 16:09
od vparchansky
Drobné osobní pozorování bývalého chemika s cvičeným nosem.

Dnes cítím ve Výškovicích nějaký podezřelý “uhelný” zápach. Kouknu tedy na směr větru a ono fouká severovýchodu, od Kunčic.

Takže při vhodném větru jde Koksovnu NH cítit i ve Výškovicích... Výhled, abych se podíval jesli jde z komína černý kouř nemám.

Re: Radvanice a Bartovice - žaloba na MŽP

Napsal: 18 čer 2019, 00:03
od vparchansky
V Italském Tarantu, kde ArcelorMittal koupil huť Ilva, kvůli které se musel zbavit Nové Huti, se kvůli ovzduší protestuje. A v centru zájmu je jako největší přispěvatel vcelku nepřekvapivě koksovna...

https://www.dw.com/en/italy-taranto-res ... a-49050350

Re: Radvanice a Bartovice - žaloba na MŽP

Napsal: 13 črc 2019, 09:17
od vparchansky
Radvaničtí zahájili kamerový monitoring

https://ostrava.rozhlas.cz/radvanice-a- ... ou-7981902
Kameru natočenou na komíny hutě ArcelorMittalu má ostravská část Radvanice a Bartovice. Kamerovými záznamy chce dokázat, že při výrobě dochází k mimořádným událostem. Právě ty mají podle radnice ovzduší v okolí nejvíce znečišťovat.

Re: Radvanice a Bartovice - žaloba na MŽP

Napsal: 13 srp 2019, 21:25
od vparchansky
https://moravskoslezsky.denik.cz/podnik ... 90813.html
Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák to myslí se zlepšením životního prostředí v regionu vážně. Krajský úřad Moravskoslezského kraje z jeho podnětu zahájil přezkum integrovaného povolení pro koksovnu ve společnosti Liberty Ostrava.
Tisková zpráva kraje
https://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi ... ti-131697/
Krajský úřad Moravskoslezského kraje zahájil přezkum integrovaného povolení pro koksovnu ve společnosti Liberty Ostrava. Prašnost z uhelné skládky budou minimalizovat další opatření. Kraj tak pokračuje ve snaze zlepšovat životní prostředí celého regionu.

„Oblaky prachu, které se vznášely v okolí skládky uhlí, jsem viděl na vlastní oči. Považuji za nepřijatelné se s podobnými incidenty smiřovat. Huť plní všechny zákonné limity, proto jsem přesvědčený, že je nutné podmínky provozu zpřísnit. Inicioval jsem přezkoumání integrovaného povolení, které společnost Liberty Ostrava v minulosti od krajského úřadu získala,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a dodal, že Moravskoslezský kraj s novým vedením společnosti navázal na jednání o dobrovolné dohodě o snižování negativních vlivů na životní prostředí.

„Díky přezkumu integrovaného povolení nastavíme další opatření, které úlety prachových částic ze skládky uhlí co nejvíce eliminuje. Chceme určit přísnější podmínky provozu, které budou konkrétní, vymahatelné, ale hlavně účinné. Aktuálně je mezi podmínkami například pravidelné zvlhčování materiálu, zhutňování hromad nebo nařízení, jak s uhlím manipulovat. Věřím, že nová opatření prašnost v okolí uhelné skládky výrazně sníží,“ řekla náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová s tím, že první návrhy na realizaci dalších opatření budou známy po letních prázdninách.