KET schůze zápisy+termíny

Moderátoři: asistent strany, Vedouci organu, Odbor - personalni, Krajske expertni tymy - vedouci

Uživatelský avatar
Jan.Mucka
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 136
Registrován: 16 črc 2017, 13:42
Profese: Student učitelství, obsahový marketing
Dal poděkování: 100 poděkování
Dostal poděkování: 148 poděkování

KET schůze zápisy+termíny

Příspěvek od Jan.Mucka »

Toto téma slouží ke zveřejňování zápisů a termínů příštích schůzí.
Poslední schůze proběhla 2. 7. 2019, zápis najdete v okénku "off topic", a to i přesto, že to je prokazatelně on topic.

OFFTOPICKET - schůze 2.7.2019
Přítomní: Eva, Antonino, Honza
1) Projití 7 úkolů z minula - víceméně splněno, některé úkoly jsou však trvalé (shánět a pospojovávat lidi, procházet ostatní KETy, procházení materiálů ke školství)
2) Dokumenty k projití
- Pirátská strategie 2030 je přečtená, časem se spojíme s celostátním týmem a vyžádáme si další recenze a materiály, které strategii předcházely, a které se na základě strategie vypracovaly nebo začaly vypracovávat. Zároveň požádáme o vysvětlení určitých bodů (třeba proč zlepšovat st. maturitu a nezrušit ji úplně)
- Další dokumenty: Školský zákon, Zákon o obcích a krajích (kvůli kompetencím v oblasti školství) a další dokumenty související se vzdělávací politikou na úrovni územních celků, Strategie MŠMT 2030,
3) V rámci sharing is caring chceme navázat kontakt a spolupráci jak s celostátním týmem, tak ostatními KET, abychom zbytečně nedělali stejné dokumenty dvakrát.
4) U návrhů řešení později vytvoříme jakýsi argumentační slovníček, který bude uvádět jasné důvody, proč něco chceme nebo nechceme, aby se v oblasti školství prosazovalo
5) Základní směřování, agenda a účel KETu (nutnost prioritizace a konkretizace):
a) Vytvořit a komunikovat podklady a návrhy řešení pro potřeby různých voleb (v nejbližší době krajských)
b) Navrhovat univerzální řešení i pro celostátní úroveň či pro sdílení s ostatními KETy
c) Obecně generovat odborníky, kteří mohou kvalitně zastávat volené nebo jmenované funkce (typicky komise, zastupitelstva, výbory...)
d) Informační podpora stávajících a budoucích pirátských hodnostářů v oblasti školství
e) Konkretizace a rozvedení cílů vyplývající z pirátské strategie 2030
6) Příští schůze by mohla být 25.7. po krajské schůzi, tedy cca mezi 19:30 a 20:00
7) Úkoly do příště? Kdo si co vezme?
Úkoly:
->Konkretizace a prioritizace agendy (bod 5) (ANTONINO)
->Rešerše základních dokumentů (bod 2) (MŠMT - HONZA, Školský zákon - HONZA, do další schůze to ale nejspíš vše nestihnu)
->Projít si věci z ostatních KETů a třeba i diskuzi k strategii, která se vedla na fóru (vesměs VŠÍCHNI, výstupem budiž nějaké zajímavé podněty vyplývající z těchto diskuzí)
->Rešerše neziskovek a lidí působících v oblasti školství v rámci Jmk (EVA)
->Navazování kontaktů napříč kraji i na celost. úrovni? (Není ještě brzo? Ale možná vyžádat si nějaké materiály a navázat kontakt s lidmi není nikdy od věci) (HONZA)


Interaktivní zápis v padu - kdokoliv klidně dopisujte cokoliv, ale prosím nemazat: https://pad.pirati.cz/p/KET2-7-19

Příští schůze KET bude po krajské schůzi 25.7. 2019, tedy přibližně mezi 19:30 a 20:00, místo bude ještě upřesněno (domluvíme se nejspíš na té krajské schůzi o pauze třeba).
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jan.Mucka za příspěvky (celkem 2):
Antonino, Petr.Springinsfeld

Uživatelský avatar
Jan.Mucka
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 136
Registrován: 16 črc 2017, 13:42
Profese: Student učitelství, obsahový marketing
Dal poděkování: 100 poděkování
Dostal poděkování: 148 poděkování

Re: KET schůze zápisy+termíny

Příspěvek od Jan.Mucka »

Poslední schůze proběhla 25. 7. 2019, zápis najdete v okénku "off topic". V "off topic" okénku jsou i další informace, které jsou sice k tématu, ale bohužel žijeme v absurdním světě. OFFTOPICKET - schůze 2.7.2019
Přítomní členové ketu: Eva Staňková, Honza Můčka, Antonino Milicia, Michal Škerle
Přítomní hosté: Radek Holomčík, Luboš Sedlák, Zbyněk Pokorný
1) Představení nového člena - Michal Škerle: Učí na pedagogigické fakultě (katedra obč. výchovy) a chodí podporovat studenty na náslechy. Nejšířeji se zabývá finanční gramotností na SŠ, ZŠ (spolupracuje s neziskovkama). Má zkušenosti z komise k výchově a vzdělávání. Zajímá se taktéž o výuku moderních dějin a revizi RVP.
Některé detailnější postřehy Michala z praxe: Na inkluzi se pohlíží jako na peklo, v JmK je cca 10Top škol, které by měli jít příkladem (sdílení dobré praxe), SOČka na SŠ devalvuje - na některých školách přestává být dobrovolná.
2) Kontrola úkolů z minula
Vytvoření a prioritizace cílů a směřování KETU - Antonio - uděláno viz "off topic níže"
Rešerše strategie MŠMT do roku 2030 - Honza - uděláno - k dispozici na sharing disku pro potřeby KETů
Rešerše Školského zákona - Honza - v procesu - převádí se do příští schůze
Propojování KETů napříč kraji - Honza- uděláno: na chat.pirati.cz existuje skumina ketedu, kde se združují lidé napříč KETy ze všech krajů - je tam cca 10-12 lidí ze 4-5 krajů.
Mapování neziskovek okolo školství - Eva - v procesu - převádí se do příště
3) Volnější diskuze ke školství komplexněji
Témata: Rušit osmileté gymnázia? Propojení různých typů škol, což povede k většímu soc. kapitálu (nejspíš možné jen ve větších městech), problamatika učňovského školství - nedostatek motivace, prestiže, kompetencí (občanských, podnikatelských atd.), Rozdílnost problémů škol na venkově, menších městech a např. v Brně, nedostatek míst v MŠ, rekvalifikační kurzy a celoživotní vzdělávání, více pozvolný výběr oborového zaměření (možnost volit si úrovně v předmětech a kompetencích v průběhu studia).
4) Propojené školské KETy
Budou sdílet složku (duplikovaná na googlu a mraku) s materiály, které se můžou hodit buď jako inspirace nebo jsou univerzální a nevážou se na kraj. Ve zvláštním režimu bude tzv. kontaktník, který bude dostupný jen na konrétní gmaily.
Většina KETů je buď na začátku nebo před začátkem, není proto špatné sdílet i věci k ustanovování ať se ví co funguje.
Pokusíme se ještě spojit s Martinem Úlovcem z resortního týmu a poptat se na analýzy a třeba i nahodit nějakou formu spolupráce.
5) Jaké jstou kompetence kraje?
Michal: V základě: výběr ředitele, zřizování a rušení škol, financování, provozní záležitosti, ZUŠky, soukromé školy.
6) Úkoly do příště
Eva - rešerše neziskovek v Jmk (případně i celostátně působících), spolupráce s Honzou na seznamu SŠ v kraji
Honza - rešerše fungování propojení domova důchodců a MŠ, propojování (sharing materiálů, Martin Úlovec), s menší prioritou rešerše školského zákona, spolupráce s Evou na seznamu SŠ v kraji
Michal - Více specifikovaný seznam kompetencí kraje, respektive, co vše lze z kraje ve školství ovlivnit
7) Datum příští schůze: Na domluvě. Jedna z dalších schůzí bude nejspíš po krajské schůzi ve Znojmě ve čtvrtek 12.9. , mezitím možná domluvíme ještě jednu schůzi (případně zveřejníme zde na fóru).


Konkretizace a prioritizace směřování a cílů KETu: OFFTOPIC
-Účel a agenda KET JmK v oblasti školství (vzdělávání):
-Komunikace a spolupráce s celostátním odborným týmem a dalšími KET; vzájemná podpora, předávání poznatků, zkušeností apod.
-Konkretizace a implementace cílů, principů a doporučení vyplývající z pirátské strategie a volebního programu na krajskou, resp. komunální úroveň.
-Samostatné vyhledávání témat v předmětné oblasti relevantních pro krajskou, resp. komunální politiku, zpracování analýz a výstupů, jejich sdílení, d-iskutování a další rozvoj.
-Samostatné vyhledávání témat v předmětné oblasti relevantních pro celostátní politiku, zpracování analýz a výstupů, jejich sdílení, diskutování a další rozvoj.
-Pomoc při přípravě volebních programů – jak zapracování celostátních principů a priorit, tak definování místních témat. Spolupráce na přípravě souvisejících podkladů a d-dokumentů.
-Podpora politické reprezentace v rámci JmK (kraj, komunál) v oblasti školství/vzdělávání a při správě této agendy v zastupitelstvech a orgánech kraje a obcí.
-Generování a rozvoj osobností pro relevantní pozice v zastupitelstvech a orgánech kraje a obcí a pro zapojení do celostátního odborného týmu.

Prioritizace je proměnlivá s ohledem na aktuální situaci (volby apod.).
V současnosti (VII/19) s ohledem na nejbližší krajské volby a s ohledem na fakt, že KET není plně personálně ani procesně konsolidován, jsou priority výstupů KET tyto:
-Stabilizace a rozvoj KET a jeho napojení na infrastrukturu strany.
-Vyhledávání témat relevantních pro krajskou politiku, zpracování analýz a výstupů, jejich sdílení, diskutování a další rozvoj.
-Pomoc při přípravě volebního programu pro krajské volby.[/list]

Přístí schůze bude nejpzději 12.9. po krajské schůzi ve Znojmě (tedy cca kolem 20:00), pravděpodobně ale zkusíme domluvit schůzi ještě o něco dříve, datum případně zveřejníme v tomto vlákně.

Uživatelský avatar
Jan.Mucka
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 136
Registrován: 16 črc 2017, 13:42
Profese: Student učitelství, obsahový marketing
Dal poděkování: 100 poděkování
Dostal poděkování: 148 poděkování

Re: KET schůze zápisy+termíny

Příspěvek od Jan.Mucka »

Poslední schůze KETu proběhly bez zápisu na základě volnější diskuze:
- 30.8. na setkání zástupců krajů a resortních týmů v Praze: Podařilo se navázat kontakt s resortním týmem ke školství, respektive s jeho členy L. Bartoněm a M. Úlovcem, který přislíbil pomocnou ruku při hledání potřebných dat. Taktéž došlo k propojení s pražskou Pirátkou, zastupitelkou MČ Praha 9, která se školstvím intenzivně zabývá a došlo k nezávaznému příslibu vzájemné spolupráce.
- 12.9 po KS ve Znojmě proběhla velmi krátká schůze, kde jsme naťukli různá zaměření, kterým by se členové školského KETu chtěli zabývat.
Právě na obě schůze by měla navázat příští schůze 14.10. od 20:10 v zahradě Ambrosia v Brně na Údolní 37 (nad PSB) - místo se může ještě změnit, případná změna bude ohlášena v tomto vlákně. Body programu lze libovolně navrhovat zde: https://pad.pirati.cz/p/KET_edu_14-10
Mír, lásku a dostatek pitné vody všem.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jan.Mucka za příspěvky (celkem 2):
Lukas.Dolezal, Michal.Skerle

Uživatelský avatar
Jan.Mucka
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 136
Registrován: 16 črc 2017, 13:42
Profese: Student učitelství, obsahový marketing
Dal poděkování: 100 poděkování
Dostal poděkování: 148 poděkování

Re: KET schůze zápisy+termíny

Příspěvek od Jan.Mucka »

KET 14.10.
Čas: od 20:30 do 22:30
Místo: zahrada Ambrosia Údolní 37
Přítomní: Eva S., Patrik D., Antonino M., Honza M., Michal Šv., Michal Šk.
1) Vytvoření výčtu zaměření v rámci školství a rozdělení jednotlivých zaměření mezi členy KETu:
- Participapce a demokratizace školství, spoluúčast ostatních - není to jenom ředitel (rodiče, učitelé, ředitel, studenti, sdružení rodičů, posílení postavení školských rad, atp.)
- Ředitel - klíčová osoba, chceme motivovat zájemce s potenciálem, odpolitizování výběru ředitele. K čemu má mít ředitel kompetence? Otázka jestli má být víc: učitel x manažer x lídr
- Jak měřit kvalitu školy? Velká otázka, ikdyž se snažíme dnes to nevyřešíme, ale i tak se snažíme! Nutno se informovat jakým způsobem může kraj upřesňovat RVP a hodnocení škol - někteří ředitelé jen dobře plní špatné zadání.
- Motivační a ne represivní politika ke školským odborům a ředitelům
- Odpolitizování odvolání ředitelů - nedržet tam všechny za každou cenu, nicméně musí zůstat nějaká jistota.
- Stírání mezigeneračních rozdílů a sociálních rozdílů - nejrůznější programy v USA, UK
- Podpora lesních školek a dalších alternativních způsobů vzdělávání, zjemňovat podmínky - alespoň neházet klacky pod nohy
- Učňovské školství - Aby se žáci nenaučili jen řemeslo, ale stali se i samostatnou jednotkou (OSVČ skills, apod.), propojovat s všeobecným vzděláním
- Zvýšení prestiže učňovských oborů
- Rekvalifikace - spíš ve smyslu rozšíření kvalifikace - více možností, tak aby 40letý chlap nemusel sedět ve třídě s adolescenty na učňovském oboru a předstírat, že je mu tam dobře, ale aby si mohl výuční list udělat i příjemnější cestou
- Využití školních budov - může přinést peníze do škol (třeba pro účely rekvalifikace, teda... rozšíření kvalifikace, aha... propojujeme body.)

Posléze projet různá řešení a hlavně program odborníky, abychom nehráli fotbal na kriketovém hřišti :D.

2) Pracovní nástřel programu ke školství pro krajské volby 2020, resp. co by v něm nemělo chybět
- Nestihlo se, přechází na další schůzi

3) Probrání komunikační platformy KETu
chat.pirati nefunguje, lidi tam nechodí, aplikace do telefonu je na nic - nepraktické. Kde budeme komunkovat?
Messenger. Dát na fórum, aby se to vědělo a přiznat, že to je pirátský hodně low, ale prostě tam jsou teď všichni, tak co už.
Mrak a Google disk budou úložiště, jedno je super a jedno je konvenční a běžné užívané.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jan.Mucka za příspěvky (celkem 2):
Antonino, Michal.Skerle

Uživatelský avatar
Jan.Mucka
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 136
Registrován: 16 črc 2017, 13:42
Profese: Student učitelství, obsahový marketing
Dal poděkování: 100 poděkování
Dostal poděkování: 148 poděkování

Re: KET schůze zápisy+termíny

Příspěvek od Jan.Mucka »

Příští schůze bude 13.11. 2019 v kavárně Ambrosia (Údolní 37, nad PSB) v 20:00 (po skončení KETu k ŽP). V padu lze jak navrhovat body programu, tak diskutovat nebo přidávat nápady již před začátkem KETu, tedy od teď (z důvodu šetření času a možnosti vyjádřit se i nepřítomným). https://pad.pirati.cz/p/KET_edu_13-11

Uživatelský avatar
Michal.Svagerka
Místní předsednictvo
Příspěvky: 133
Registrován: 31 říj 2018, 15:45
Profese: manažer, zastupitel Dubňan
Bydliště: Dubňany
Dal poděkování: 459 poděkování
Dostal poděkování: 170 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KET schůze zápisy+termíny

Příspěvek od Michal.Svagerka »

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi- ... tegie-2030 zde aktuální verze klíčového dokumentu pro budoucnost českého vzdělávání "Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+", možno dávat připomínky k tomuto dokumentu
Místopředseda MS Slovácko. 777 610 511, e-mail: michal.svagerka@seznam.cz

Uživatelský avatar
Jan.Mucka
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 136
Registrován: 16 črc 2017, 13:42
Profese: Student učitelství, obsahový marketing
Dal poděkování: 100 poděkování
Dostal poděkování: 148 poděkování

Re: KET schůze zápisy+termíny

Příspěvek od Jan.Mucka »

Datum: středa 13.11. 2019
Čas: od 20:00
Místo: zahrada Ambrosia Údolní 37 (nad PSB)
Přítomní: Honza M., Michal Šk., Michal Šv., Antnino M.
Body programu:
1. Témata školské politiky - doplnit, přidělit "garanta" zaměření
- Role garanta?
----------------------------------------------------------
Témata z minula (zkráceně):
- Participapce a demokratizace školství, spolúčast ostatních, garant:Patrik, Michal Šk., rádi se zapojí: Antonino, Honza
- podobně jako na magistrátu
- Odpolitizování jmenovánodvolání ředitelů - nedržet tam všechny za každou cenu, ale zase musí zůstat nějaká jistota
- Výběr ředitelů škol, garant: Michal Šk ,rádi se zapojí: Antonino,Patrik, Honza
- Co je kvalita školy a jak ji měřit (kritéria), garant: Antonino, Michal Šk., Honza , rádi se zapojí: Antonino,Patrik
- Motivační a ne represivní politika ke školským odborům a ředitelům, garant: ??? ,rádi se zapojí: Antonino,Patrik, Honza, Michal Šv.
- Stírání mezigeneračních rozdílů a sociálních rozdílů, garant: Honza, rádi se zapojí: Antonino,
- Podpora lesních školek a dalších alternativních způsobů vzdělávání, zjemňovat podmínky (spíš stát), garant: Antonino , rádi se zapojí: Patrik, Evča, Honza
- Učňovské školství, garant: Michal Šv., rádi se zapojí: Antonino, Honza, Michal Šk.
- Zvýšení prestiže učňovských oborů,
- Rekvalifikace - spíš ve smyslu rozšíření kvalifikace, garant: Michal Šv., rádi se zapojí: Antonino, Honza, Michal Šk.
- Využití školních budov, garant: Honza, rádi se zapojí: Evča
- Financování škol a jejich možnosti, garant: Michal Šv. ,rádi se zapojí: Antonino, Honza
- Vzdělávání a zkvalitňování učitelů, garant: Honza, Michal Šk.,rádi se zapojí: Antonino,
- Propojování napříč kraji i státy (zahr. pobyty apod.), garant: ??? můžu ale nevím jestli su nej, rádi se zapojí:Patrik, Michal Šv.
- Sdílení know-how z fungujících institucí, garant: Michal Šk., rádi se zapojí: Antonino,Patrik, Honza
- Slučování, rušení a vytváření nových školských zařízení, garantMichal Šv., rádi se zapojí: Honza
- Další možnosti podpory vzdělalanosti z úrovně kraje (př. DIY kroužky - rodiče + dítě apod., vzdělanostní kroužky), garant:??? ,rádi se zapojí: Antonino, Honza
- Kraj spouští otevřené dílny
- Mimoškolní vzdělávání, mládežnické organizace, garant: Evča, rádi se zapojí: Honza, Antonino, Michal Šv, Michal Šk.
- Sport, garant: Michal Šk. zajímá se: Honza
- Podpora v administrativě garant: Michal Šk. zapojí se: Honza M., Michal Šv.
.-Právní poradentsví, IT, administrativní úlav
2. Způsob prezentování témat na fóru
->Vytvořit vlákna (garant každého zaměření, ne nutně najednou, spíš až k tomu bude nějaký reálný výkop)
-> v prvním příspěvku (k diskuzi):
- Představit problém
- Proč je to problém
- Co by mohlo přinést jeho vyřešení
- Odkaz na zdroje (nápad - složka na wiki, mraku - lze přidat posléze skrz moderátora)
- Následně výzva k diskuzi + updaty s novými materiály, nápady atp.
3. Výkop bodů k programu ke krajským volbám
Přechází na příští KET
4. Knowledge-base KETu (napdlo mě na wiki.pirati.cz udělat knowledge base se zdroji a informacemi)
- Vytvořit logickou strukturu od celostátních (evropských?) témat, přes krajské, až po komunální (Honza časem vytvoří na wiki)
5. Mediální výstupy v oblasti školství
- Články, FB příspěvky, grafiky
- Spolupráce s krajským MO

Uživatelský avatar
Jan.Mucka
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 136
Registrován: 16 črc 2017, 13:42
Profese: Student učitelství, obsahový marketing
Dal poděkování: 100 poděkování
Dostal poděkování: 148 poděkování

Re: KET schůze zápisy+termíny

Příspěvek od Jan.Mucka »

Lednová schůze KETu ke školství bude zítra 3.1. od 16:00 v Café Atlas (Sál B. Bakaly, Žerotínovo nám. 6, 602 00, Brno). V padu lze jak navrhovat body programu, tak diskutovat nebo přidávat nápady již před začátkem KETu (z důvodu šetření času a možnosti vyjádřit se i nepřítomným). https://pad.pirati.cz/p/KET_edu_xx-xx

Uživatelský avatar
Jan.Mucka
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 136
Registrován: 16 črc 2017, 13:42
Profese: Student učitelství, obsahový marketing
Dal poděkování: 100 poděkování
Dostal poděkování: 148 poděkování

Re: KET schůze zápisy+termíny

Příspěvek od Jan.Mucka »

Datum: 3.1. 2020
Čas: 16:00 - 18:30
Místo: Café Atlas (Žerotínovo nám. 6, 602 00, Brno)
Přítomní: Eva H., Michal Šk., Jiří H., Antonino M., Jiří K., Patrik D., Jiří K., Honza M.,
Body programu:
1. Debata s J. Hlavenkou - jaký má pohled na jmk školství, jak to vidí do budoucna a jak bychom mohli spolupracovat
JH:- důležitá je krajská koncepce, v platnost vstoupí nová strategie, panují postoje, že kraj by měl svítit a topit a kreativně nepracovat se vzděláváním, prosazují se banality, nic koncepčního
- podařilo se: Vytvořili jsme neformální pracovní tým (Bek atd.), jedním z hlavních výsledků byla nová ředitelská akademie (intezivní kurzy z hlediska pedagogicko-manažerských kompetencí), existuje také středisko služeb školám, tam jsou ale kurzy spíše administrativního rázu.
- Největší nespokojenost s řediteli - špatné výběrka. S hejtmanem jsme měli stejný názor, že by se mělo tendrovat, vždy když skončí období ředitele - dle odboru školství to je ale prý moc velká adm. zátěž. - to je ale blbost
PD: Ředitelé nejsou svázáni nejen RVP, ale i nařízeními vlády, které se často mění
JH: zřizovatel dává dotace (může to lehce směřovat, podmiňovat), tendruje ředitele, bez zřizovatele ho nemají, středisko služeb školám - nová ředitelka, vypadá nadějně. Ředitelské akademie se věnovaly primárně gymplům, teď se bude soustředit na odborné školy.
AM: Bylo by také dobré z pozice kraje dávat možnost ZŠ k dalšímu růstu a vzdělávání pracovníků
JH: Velký problem odborných učilišť je, že v oboru zůstává jen 10-15 % dětí
JH: Světlým podem jsou také KAPODAVY - věnují se různým dovednostem/kompetencím - kreativita, podnikavost - KAPODAVY spadají pod oblast školství https://www.jcmm.cz/projekt/kapodav
PD: V porovnání s jinými kraji v ČR to v JmK není až tak hrozný.
2. Školství na kraji zahrnuje sport, tedy bude KET řešit i sport? - diskuse, pokud ano, pak zde komentář k rozp. oddílu Sport https://drive.google.com/open?id=1VC2mX ... VBNTgCB7oG
Spíš budeme řešit odděleně, na kraji se rozpočtově také řeší separé, můžeme však propojovat.
Velkým problémem transparentnost přidělování dotací, zatuchlé struktury.
3. Výkop bodů k programu ke krajským volbám (aneb doporučení, co by v prokramu pro školství v JMK nemělo chybět)
Stěžehí témata
- VENKOVSKÉ ŠKOLSTVÍ (posilování venkovních škol) -
- ODBORNÉ UČILIŠTĚ
- PRÁCE S PED. PRACOVNÍKY, KTEŘÍ MOHOU ASPIROVAT NA ŘEDITELE A SYSTEMATICKÁ PRÁCE S ŘEDITELI A UČITELI
- PARTICIPACE OSTATNÍCH NA VĚCI VE ŠKOLE (VČETNĚ FINANCOVÁNÍ)
- SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVY
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jan.Mucka za příspěvky (celkem 2):
Antonino, Michal.Svagerka

Uživatelský avatar
Jan.Mucka
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 136
Registrován: 16 črc 2017, 13:42
Profese: Student učitelství, obsahový marketing
Dal poděkování: 100 poděkování
Dostal poděkování: 148 poděkování

Re: KET schůze zápisy+termíny

Příspěvek od Jan.Mucka »

Příští schůze KETu ke školství se bude konat 28.2. 2020 od 17:00 v Zahradě Ambrosia (Údolní 37, Brno). Navrhovat body programu, případně se i k bodům vyjadřovat lze zde: https://pad.pirati.cz/p/KET_edu_28-2

Odpovědět

Zpět na „Školství“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host