Program pro krajské volby

Moderátoři: asistent strany, Vedouci organu, Odbor - personalni, Krajske expertni tymy - vedouci

Odpovědět
Uživatelský avatar
Dan.Lestina
Republikový výbor
Příspěvky: 1618
Registrován: 01 zář 2013, 22:18
Profese: aspirující přírodovědec
Dal poděkování: 2700 poděkování
Dostal poděkování: 2554 poděkování

Program pro krajské volby

Příspěvek od Dan.Lestina »

Tvoříme celostátní společný program pro krajské volby zde: https://docs.google.com/document/d/12Dl ... s=5d68ec1f#
A náš jihočeský zde: https://docs.google.com/document/d/1fFp ... OWDUc/edit
Deadliny: včera bylo pozdě.
OFFTOPICObrázek(Kemel)

Uživatelský avatar
Dan.Lestina
Republikový výbor
Příspěvky: 1618
Registrován: 01 zář 2013, 22:18
Profese: aspirující přírodovědec
Dal poděkování: 2700 poděkování
Dostal poděkování: 2554 poděkování

Re: Program pro krajské volby

Příspěvek od Dan.Lestina »

Koukám, že zde dlužím dodat odkaz na dokument, kde se tvořilo v průběhu února (viz zápisy ze schůzek a jednání o celkovém programu): https://docs.google.com/document/d/1WbE ... zfc657ccsr
A chtěl bych si tu zaarchivovat znění, jak jsme ho odevzdali:

Vize pro vodu v krajině a divokou přírodu
Sucho a povodně nezávisí jen na počasí a klimatu. Strouhou mezi holými poli voda vždy hned odteče a zbytek roku je dno suché, zatímco potok klikatící se přirozenou nivou může být plný vody a života. Na život divokých zvířat a rostlin budeme myslet i jinde v krajině, v chráněných územích i mimo ně.
Budeme proto podporovat:
 • Opatření směřující ke zlepšení hospodaření s vodou v krajině za účelem jejího zadržování, koncepční péči o říční krajinu i o nivy drobných toků a o mokřady (viz též bod Územní plánování)
 • Spíše přírodě blízké úpravy a revitalizace vodních toků za účelem zlepšení jejich stavu, než technické úpravy pro lodní dopravu nebo bez zvláštních důvodů stavěné přehrady
 • Důslednou ochranu povrchových i podzemních vodních zdrojů
 • Modernizaci a rozvoj infrastruktury pro vodní hospodařství - kanalizace, vodovody a zařízení pro zachycování dešťové vody
 • Takový způsob provádění pozemkových úprav (viz též bod Územní plánování), který bude nejen narovnávat vlastnické vztahy, ale také vytvářet harmonickou a pestrou krajinu
 • Prostupnost krajiny pro lidi i zvířata, např. obnovu polních cest (viz též bod Cestovní ruch a Rozvoj venkova) nebo instalaci systémů zábran a propustků v místech pravidelného pohybu zvířat přes komunikace (od obojživelníků po kopytníky)
 • Prověření skutečného stavu zvláště chráněných území na území kraje; budeme usilovat o zajištění lepší péče vzhledem ke skutečným nárokům ohrožených druhů, které se v nich vyskytují
 • Údržbu solitérních a alejových stromů namísto jejich kácení, dokud to jejich zdravotní stav dovolí (např. podél cest tam, kde jsou v majetku kraje, na pozemcích krajských institucí)
 • Výsadbu izolační zeleně podél komunikací
 • Bude-li se kraj zabývat úložištěm jaderného odpadu, budeme respektovat princip souhlasu dotčených obcí
 • V otázce NP Šumava jsou pro nás relevantními partnery jak místní samosprávy, tak odborníci na ochranu přírody; budeme se zabývat jejich věcnými argumenty místo mediálních šarvátek; dále viz podrobné stanovisko
 • Hledání způsobu, jak ochránit naleziště vltavínů tak, aby nebyla ničena zdejší krajina a nebylo rabováno toto jedinečné jihočeské dědictví

Odpovědně k planetě i čistému životnímu prostředí v kraji
Klimatické změny jsou realitou dnešní doby a již nyní ovlivňují i nás v Jihočeském kraji. Zodpovědný přístup je se snažit podíl na nich minimalizovat takovými způsoby, aby přijatá opatření měla i přímý pozitivní vliv na náš kraj. Odpadů bychom neměli produkovat víc, než je nezbytně nutné, a určitě bychom ho neměli do našeho kraje z daleka dovážet.
Budeme proto podporovat:
 • Zavedení standardů ekologického fungování (např. certifikát EMAS) na krajském úřadu, v příspěvkových a zřizovaných organizacích - méně odpadů, nižší emise. Budeme podporovat uplatnění obdobných principů i do zadávání veřejných zakázek.
 • Pokračování v opatřeních pro energetické úspory a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energii odebírané v budovách v majetku kraje, příspěvkových a zřizovaných organizací
 • Vznik a dodržování koncepcí pro snížení uhlíkové stopy kraje
 • Přijetí doporučení Adaptační strategie ČR na změnu klimatu a jeho konkretizace v akční plán - specifický pro náš kraj
 • Větší kontrolu skutečného nakládání s recyklovaným odpadem, analýzy jeho skutečného osudu před dalšími rozhodnutími
 • Koordinaci odpadového hospodářství, vzdělávání obecních politiků a úředníků a účelové sdružování obcí v této věci
 • Zpracování kvalitních plánů odpadového hospodářství pro obce a jejich svazky
 • Maximalizaci množství vytříděného odpadu (např. rozšíření dostupnosti míst na tříděný odpad v rámci programů pro obce)
 • Usnadnění zpětného odběru odpadů u těch druhů, pro které je nedostatečný a které lze dobře recyklovat (např. třídění hliníku v rámci programů pro obce)
 • Podpora vyšší míry separace a využití bioodpadu z komunálních odpadů (např. v zemědělských provozech v rámci programů pro obce)
 • Zařízení na energetické využití odpadu pouze v takové kapacitě, aby pokryla odpad vyprodukovaný ve smysluplné svozové vzdálenosti, který již nelze využít jinak. Nechceme megaspalovnu dovážející odpad ze zahraničí či jiných krajů.
 • Inteligentní čidla pro sledování kvality prostředí a jeho znečištění (vzduch, voda), prezentaci jejich výsledků online a zapojení do systému meteorologických varování
 • Rozvoj environmentálního vzdělávání dětí i dospělých

Zemědělství, lesnictví a rybníkářství
Jihočeské pole, lesy a rybníky jsou bohatstvím, které si musíme hýčkat, nikoli zdrojem rychlých peněz. Aktivně povedeme hospodáře k udržitelnému nakládání s nimi, a zajistíme jim pro to veškerou možnou podporu.
Budeme tedy podporovat:
 • Projekty pro propagaci a snazší zavádění přírodě bližšího hospodaření na pozemcích v majetku obcí i dalších vlastníků
  Vzdělávání vlastníků půdy o jejich právech (např. vymáhat škodu za nešetrné hospodaření, prodávat pozemky i přes pachtovní smlouvy apod.)
  Vznik a uplatňování vzorových pachtovních smluv se zemědělci a obdobných vzorů, které budou moci obce a další vlastníci rovnou použít, budou-li chtít prospět jihočeské krajině
 • Přesměrování dotační podpory v těchto odvětvích tak, aby hospodáře motivovala se zapojit do krajských projektů pro zdravější krajinu
 • Pole, lesy a rybníky ve vlastnictví kraje jako příklady dobré praxe - vyšší diverzita pěstovaných polních plodin i dřevin, stejně jako způsobů hospodaření na polích a v lesích; nižší intenzita rybničního hospodaření
 • Odbyt pro ekologické zemědělce a lokální producenty potravin např. podporou školních a nemocničních jídelen k odběru jejich produktů a dalšími projekty ke zkrácení výrobního řetězce
 • Diverzifikaci podnikatelských činností farmářů – zemědělec by měl doplňovat služby a infrastrukturu v místě svého podnikání, zároveň není závislý jen na příjmu ze zemědělské činnosti (Viz též bod Rozvoj venkova)
 • Řešení přemnožení spárkaté zvěře, např. pomocí posílení vlivu vlastníků polí a lesů na stavy zvěře na jejich pozemcích (např. podporou zakládání vlastních honiteb nebo lepší komunikací s mysliveckými sdruženími)
 • Spolky včelařů, zahrádkářů, myslivců, rybářů apod.; v existujících dotačních programech zdůrazníme činnosti, které mají užitek pro širší veřejnost a životní prostředí kraje
 • Koncepční krajskou politiku v zemědělství, lesnictví i rybářství - koncepcí se budeme držet a doplníme chybějící oblasti
Tito uživatelé poděkovali autorovi Dan.Lestina za příspěvek:
Marek.Rebicek
OFFTOPICObrázek(Kemel)

Odpovědět

Zpět na „Životní prostředí a zemědělství“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host