Stránka 2 z 2

Re: Zápisy ze schůzí zastupitelského klubu Piráti a nezávislí

Napsal: 20 čer 2019, 11:03
od Adam.Jaros
19.6. od 18:00 v PiCe

Program 5. zastupitelstva
-probrání materiálů, které jdou na radu
-volné hlasování
-hygienické podmínky ve školách - připraví Petra, předloží Adam
-Honza bude interpelovat tisky

Program 12. rady
-kontaktovat ředitelku ZŠ - Adam

Hlasování o gesčních zastupitelích
-8/0/0
Byty, nebyty - pronájmy/prodeje -Derka, Paris
Věcná břemena - Jelínková
Prodeje/pronájmy pozemků - Rejchrtová
Školství - Jaroš
Sociální problematika + Zdravotnictví - Sýkorová, Paris (Zdravotnictví)
Splátkové kalendáře, smluvní pokuty - Sýkorová
Bezpečnost - Vlach, Hora
Granty - Vlach
Tisky tajemníka - Všichni
Kultura - Rejchrtová
IT a otevřená radnice - Hora
Doprava - Vansa
Životní prostředí - Vansa
Územní rozvoj - Rejchrtová
MA21 - Vansa, Jaroš
Finance a rozpočet - Paris
Dary - Paris
Evropské fondy - Šandor
Investice a městské společnosti - Šandor, Paris
Veřejný prostor - Rejchrtová

Zasedací pořádek
-přesuny pouze v rámci našich přidělených míst

Materiály z rady
-bude přebírat Petra

Developerské projekty - ne/podpora MS P4
-atletická hala - MČ podporuje a rozšiřuje (made by new koala)
-Hudečkova
-Vyskočilova
-Kavčí hory
-AC Budějovická

Jednání s bývalou koalicí a otázka na stav

Jednací řád klubu
-Viktor zapracuje Matejovy zmeny, Adam udělá protinávrh