Infovlákno - radní pro kulturu a cestovní ruch, památkovou péči, životní prostředí a strategický plán

Uživatelský avatar
Jana.Belecova
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 144
Registrován: 23 srp 2013, 11:22
Dal poděkování: 89 poděkování
Dostal poděkování: 68 poděkování

Infovlákno - radní pro kulturu a cestovní ruch, památkovou péči, životní prostředí a strategický plán

Příspěvek od Jana.Belecova »

V tomto vláknu budu informovat v kratších či delších úsecích co je v nového v jednotlivých gescích.

12.6-19.6.
Kultura, cestovní ruch, památky
- seznámila jsem se s činností informačního centra a došli jsme k názoru, že je potřeba více provázat odbor kulturní s odborem pro vnější vztahy - cíl koncepční změna fungování informačního centra
- naplánovaly se pravidelné schůzky s vedoucími odboru a gesčními radními
- řeší se umístění soch ve veřejném prostoru v této souvislosti tu máme pracovní skupinu, která byla založena na základě usnesení vlády dne 25. března 1992 č. 209 k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Pracovní skupina v 7 členném složení (doc. PhDr. J. Kotalík, CSc., Ak. arch. D. Vávra, Ing. arch. O. Šefců, Ing. arch. Z. Fikar – požádal o uvolnění, doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., Mgr. D. Merta, prof. J. Róna – požádal o uvolnění, Tajemník: PhDr. E. Hájková) byla schválena Usnesením RMČ č. 10 ze dne 14. 1. 2015.
- seznámila jsem se s činností odboru kultury

Životní prostředí
- seznámila jsem se s činností odboru OŽP
- zúčastnila jsem se terénní prohlídky na Parukářce a na Olšanské - cíl vytipování oblastí k založení luk, další prohlídka se bude konat na Židovských pecích v pátek 21.6
- předběžně jsme naplánovali panel s tématem zeleň a zakládaní luk na Praze 3 s následnou procházkou a workshopem - cíl zapojení občanů do problematiky a identifikace s prostředím kde žijí
- probíhají pravidelné schůzky s gesčními radními a vedoucí odboru - kde jsem mimo jiné řešila další možnosti výsadby stromořadí - cíl postupná vizualizace prezentace.
- plánuje se založení komunitní zahrady - bude součástí programu komise pro ŽP

Strategické plánování
- podává se žádost o dotaci s cílem vytvoření participačního strategického plánu, v této souvislosti proběhly 2 schůzky s pisatelem žádosti a s vedoucím odboru, který za str. plánování zodpovídá, moje připomínky budou zapracovány do žádosti, žádost se podává v pátek 21.6
- veškeré panely organizované MČ budou zahrnovat postupnou přípravu na strategický plán
- kontaktovala jsem některé kolegy, kteří se zabývají participací a strategickým plánováním na jiných městských částech a mimo Prahu - cíl sdílení zkušeností

Ostatní
- účastnila jsem se pravidelných porad, 19.6 proběhla rada a zbytek času jsem trávila seznamováním se s chodem úřadu, připojením se a orientací v systému, schůzkami s kolegy, dotažením článku, který vyjde v Radničních novinách atp.
Uživatelský avatar
Michal.Gill
Zahraniční odbor
Příspěvky: 1563
Registrován: 06 kvě 2012, 07:20
Profese: Copywriter, byrokrat, volej. rozhodčí
Bydliště: Praha 3 - Žižkov
Dal poděkování: 3174 poděkování
Dostal poděkování: 2315 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Infovlákno - radní pro kulturu a cestovní ruch, památkovou péči, životní prostředí a strategický plán

Příspěvek od Michal.Gill »

Ahoj,
přidávám zápis z KULATÉHO STOLU 20.6. 14:00 na radnici k Parukářce (lehce zestručněný výpis ze zápisu Pavla Musila):

Ptáček:
Je potřeba vyjasnit nájemní a užívací vztahy. Navrhuje jako jediný možný postup odkup objektu od V. Gregůrka, který je na pozemku neoprávněně

JUDr. Procházka:
Nájem byl prodloužen nájemními smlouvami do roku 2004. Otázka je, zda je potřeba stavět.

Ptáček:
p. Gregůrek nemá nájemní smlouvu na pozemek. Návrh: Kupní smlouva + smlouva o nájmu objektu mezi pronajímatelem MČ Praha 3 a V. Gregůrkem; schválí Rada MČ.

Závěr:
Pan Gregůrek dá vědět, jestli je ochoten uzavřít kupní smlouvu, a pokud ano, navrhne dobu nájmu, po kterou by provozoval objekt (nájemní smlouva by byla uzavřena současně s podpisem kupní smlouvy).

Bc. Michal Gill • generální sekretář Pirate Parties International • zástupce vedoucí ZO • asistent radních Prahy 3 • mobil: +420 603 590 571 • pevná linka: +420 222 116 782 • michal.gill@pirati.czmichal.gill@pp-international.netgill.michal@praha3.cz

Uživatelský avatar
Jana.Belecova
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 144
Registrován: 23 srp 2013, 11:22
Dal poděkování: 89 poděkování
Dostal poděkování: 68 poděkování

Re: Infovlákno - radní pro kulturu a cestovní ruch, památkovou péči, životní prostředí a strategický plán

Příspěvek od Jana.Belecova »

Zdravím a dávám zde 2. report od 20.6 - 17.7

kultura, památky a cestovní ruch
- znovu jsme kontaktovali CETIM stran koupě sochy Návrat z vesmíru. (viz článek na webu)
- v rámci skupiny pro regeneraci se budou řešit nová umělecká díla ve veřejném prostoru, na MHMP jsem zjistila podmínky dotace na nová umělecká díla, bude vypsáno 1. výběrové řízení na sochu, která bude umístěna u zrekonstruovaných panelových domů v ulici Roháčova - programový bod
- absolvovala jsem seznámení na místě jedné z našich příspěvkových organizací Za Trojku.
- jednáme o podobě prvního promo videa P3 nejen k užitku cestovnímu ruchu.
- Dům Radost - navázala jsem spolupráci s nově vznikajícím kulturním prostorem v domě bývalých Odborových svazů. Chtějí se např. zapojit do oslav 30 let výročí Sametové revoluce.
- Murál festival - na příští léto plánuji realizaci mural festivalu společně s již probíhajícím festivalem Landscape - programový bod
- Dům loutek - máme nabídku a jedinečnou možnost pakliže se radnice pro podporu rozhodne jednu z největších sbírek loutek u nás i v Evropě a velký tahák nejen pro místní obyvatele, už jen proto, že loutkářské řemeslo je zapsáno jako nehmotné dědictví v UNESCO. V současnosti spolek hledá vhodný prostor na vybudování muzea a další aktivity týkající se loutkářského řemesla. - programový bod

životní prostředí
- společně s Jirkou se i nadále snažíme získat odborný posudek k lokalitě refugia na Nákladovém nádraží
- louka pod Parukářkou - pozemek jsme získali díky práci T. Mikesky, v současnosti se žádá o svěření do majetku MČ, na komisi pro ŽP, bude zařazena jako bod k jednání co s ním bude dál (plány realizace, možnost vzniku biotopu - programový bod) - info proběhlo na fb MČ a kajutou
- záchrana drobnokvětu - podařilo se nám během 2 dnů zamezit poškození kriticky ohrožené rostlině Drobnokvětu pobřežnímu - info proběhlo na našem fb - programový bod
- výsadba stromů a péče o ně - jednám o finanční podpoře z magistrátu na výsadbu stromů do ulic. Plánuje se zpracování mapy aktuální mapy sítí na celé Praze 3. (k tomuto dokumentu bych také získala finanční prostředky , jelikož děláme práci za TSK...). Současně se snažím sesbírat co nejvíce materiálu jako podklad ke špatné péči o stávající stromy a dosazené stromy ze strany TSK - viz info v Kajutě od J.S - programový bod
- komunitní zahrada - rada 17.7 poslala zpět k projednání do komise pro ŽP komunitní zahradu, jelikož komise nebyla usnášenischopná. Bude se tedy projednávat společně s dalšími body z komise, které byly součástí tohoto jednání znovu. Škoda, mohli jsem se posunout dál už během léta. proběhlo info na fb.
- panel zakládání luk - proběhlo vytipování lokalit na vznik nových luk na P3 - programový bod (Parukářka, Židovské pece), na přelomu září října bude uspořádán panel s veřejností na toto téma a následná procházka po lokalitách.
- holubník na Praze 3 - byl představen plán p. Ďurička nicméně zatím se nejedná o projekt, který by plnohodnotně (zvláště ekonomicky) vyvažoval současnou likvidaci holubů, bude další jednání, do té doby se uskuteční výběrové řízení na sokolníky
- včelíny, čmelíny - zatím usnuly nicméně věřím, že lokality se brzy najdou (např. nové komunitní centrum Farma Na lučinách)
- pracujeme na zřízení expertní skupiny ke klimatické nouzi. Věřím, že se jí podařit ustavit do konce léta. Nominanty dostali za úkol delegovat předsedové zastupitelských klubů.

strategický plán
- s odborem pro vnější vztahy chystáme návrh na web,tak aby fungoval více jako interaktivní komunikační nástroj nejen pro potřeby strategického plánu.
- měla jsem několik konzultací k participaci a v rámci přípravy na str. plánování navazuji spolupráci s kolegy z jiných městských částí, kde strategický plán je již ve fázi příprav a kde se v budoucnosti budeme potkávat na projektech (Praha 10)

ostatní
- proběhla schůzka kolem Parukářky viz. info výše od Michala Gilla, který sem umístil zápis. Do této chvíle nemáme žádné zprávy ze strany p. Gregůrka jak se rozmyslel.
- předložila jsem návrh na zřízení odboru dotačního s cílem navýšení příjmové stránky radnice. V současnosti se čeká na příchod nového tajemníka, který bude mimo jiné nápomocen k rozklíčování personálního obsazení odboru.
- pronájmy nebytových prostor (Husitská 7 a další nemovitosti) - připravuje se výběrové řízení na pronájem objektu Husitská 7, nájemce bude muset budovu kompletně zrekonstruovat. Další objekt, kde se zvažuje budoucnost je Štítného 40, momentálně se řeší odhad ceny nemovitost
- proběhl další výbor pro majetek viz info v infovlákně https://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:887445
- měla jsem jednání s p. Bellu stran pronájmů prostor politickým stranám a také k pronájmu jejich kanceláře na Olšanské 7. Sdělila jsem mu názor našich členů i zastupitelů stran výše nájemného nebytových prostor po. stranám. Komerční nájem je podle analýzy běžný i v dalších velkých městech u nás.
- trochu jsem se začala věnovat developerským projektům, ktré jsou u nás do budoucnosti v plánu. Nicméně bych byla ráda, kdyby kolem toho jsme měli dost informaci od členů výboru pro územní rozvoj.
- 17.7. - proběhla rada, kde se mimo jiné schválil projekt Farma Na lučinách, takže v blízké době budeme mít komunitní centrum (programový bod podpora komunit) v oblasti, kde taková instituce chybí. Kolem objektu bývalých jeslí bylo mnoho diskuzí a jsem ráda, že Farma má podporu napříč koalicí.
- jsem proškolená a ocertifikovaná Zastupitelka v kurzu :)
Uživatelský avatar
Jana.Belecova
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 144
Registrován: 23 srp 2013, 11:22
Dal poděkování: 89 poděkování
Dostal poděkování: 68 poděkování

Re: Infovlákno - radní pro kulturu a cestovní ruch, památkovou péči, životní prostředí a strategický plán

Příspěvek od Jana.Belecova »

3. report 5.8 do 20.9. ( od 18.7 do 4.8 jsem byla na dovolené)

kultura, památky a cestovní ruch
- lehký posun ve věci koupi sochy Návrat z vesmíru, konečné stanovisko ze strany Cetimu máme přislíbeno ke konci září.
- obnovujeme skupinu pro regeneraci vnové podobě vznikne komise pro regeneraci,urbanizmus a veřejný prostor, naším zástupcem se stane Tomáš Vích, komisi by měla schválit rada 25.9.
- dokončuje se 1. propagační video se záběry z dronu, které bylo natočeno na 5. lokacích Prahy3 (info na fb)
- Dům Radost - první pravidelná spoluprace s Prahou 3 se rýsuje v podobě poskytnutí střechy domu Radost pro účely svateb, v příštích týdnech jdeme dojednat potřebné detaily.
- Zahajovala jsem Dny žižkovského kulturního dědictví, dále jsem v rámci těchto dnů odhalovala pamětní desku Toyen v Krásově ulici, která vznikla z iniciativy Pavly Cahákové
- Proběhlo Vinohradské vinobraní za účasti gruzínského partnerského města Saburtalo
- měla jsem několik schůzek s organizátory menších akcí s žádostí o podporu, z toho mi jasně vychází, že je potřeba podpořit mikrogranty pro menší jednorázové akce
- Začínáme plánovat rekonstrukci kina Aera, první časový plán realizace a otevření počítá s koncem roku 2022
- Na odb. kultury byl snížen rozpočet o 300 tis. do konce roku stejně tak i na dalších odborech, abychom našly rezervy k rekonstrukci bytů, které se musí opravit do konce roku.
- Řešíme financování příspěvkových organizací
- Žižkovská noc v rámci svého 10 výročí plánuje rok akcí na Žižkově, předběžně jsme se domluvili o zapůjčení nevyužitých objektů ( jednáme o škole na Havl. nám a bývalých záchodcích na Tachovském k max. 2 – denní akci ve formátu site specific), čekám na podrobný záměr k budovám
- Změna koncepce výstavních prostor Galerie pod radnicí na spíše muzeální prostor věnovaný výročím apod.

životní prostředí
- proběhlo symbolické přestřihání plotu u louky pod Parukářkou a symbolické předání pozemku radním Chabrem.
- výsadba stromů a péče o ně - Proběhla moje první kontrolní procházka se zástupci TSK, Lesy a.s, společně s Jirkou Svrčkem a Nikolou Rusovou jsme identifikovali opakující se nedostatky v péči o stromy, byl odeslán účastníkům podrobný popis závad a naplánována další prohlídka za měsíc.
- komunitní zahrada - byla znovu projednána na komisi ŽP a byla doporučena radě k dalším krokům.
- seminář a workshop k zakládání luk - proběhne 7.10
- řešíme instalaci pítek na Vítkově v rámci revitalizace parku a zakládání vinice na podnět p. Ďurička
- máme konečný seznam 6 kandidátů do expertní skupiny ke klimatické nouzi. Opozice nikoho ze svých řad nenominovala. Připravujeme tisk do rady na začátek října.
- proběhlo jednání ke smlouvu k energetickému managementu
- Rozhovor k zeleným dvorkům a role radnice v podpoře zelenějších dvorků, nejen z důvodu estetického, ale s ohledem na klima změny do Arniky
- Rada koncem srpna schválila regulaci plastů na všech veřejných akcích na území Prahy3 s účinností od 1.10
- Rada 21. 8 schválila energetický managmentu budov, data budou pomocí aplikace snadno aktualizována budou zveřejněna na webu MČ, Byly schváleny připomínky SEA k NNŽ, Byla zrušena nevýhodná zakázka revitalizace parku U kněžské louky
- Rada 9.9 prohlasovala obnovení stromořadí v ulicích Na Vápence a V Domově, bude zasazeno 45 nových stromů

strategický plán
- začali jsme s participačním auditem
- součástí auditu byla společná schůzka a decoupage Prahy 3
- je naplánována schůzka na Praze 10 spolu s kolegou Danem Mazurem na téma strategického plánu

ostatní
- Řeší se stále Halíčkovo nám a budoucnost školy bývalé školy
- Výběrové řízení na Husitskou 7, podmínky a specifikace, inzerát byl zveřejněn
- Schůzka k plánované revitalizace Nám. Jiřího z Poděbrad, záměr 17.9 prošel zastupitelstvem
- Řešíme finanční parametry směrem k developerům
- Řešíme připomínky k Jiřičné, které 17.9 prošly zastupitelstvem
- Proběhly 2 setkání se snoubenci nad jejich návrhy svatebního projevu
- 1. Svatby v Rajské zahradě byly krásné dojemné a zalité sluncem
- Pracuje se na oddělením dotačním 1. zářijovou radou tisk tajemníka na zřízení tohoto oddělen neprošel
- Byl ustaven Sbor dobrovolných hasičů, složen z řad členů koalice a dalších příznivců a do dvou dnů se sbor zúčastnil první hasičské soutěže.
- Proběhl workshop s Czechdesignem na nové logo Prahy 3
- Přijela k nám gruzínská delegace, společně jsme si prohlédli parlament a zasedání poslanců z galerie, a zahrady senátu, dále za přítomnosti velvyslankyně a rady bylo podepsáno memorandum o spolupráci, návštěvu jsme ukončili U Vystřeleného oka klasickou žižkovskou večeří.
- proběhlo výběrové řízení na mého nového asistenta viewtopic.php?f=572&t=48429 na poloviční úvazek za Zuzanu Slunéčkovou, která odchází do Bruselu.
-17.9 bylo 8. Zasedání zastupitelstva, které mimo schválené body viz výše, neschválilo bytové memorandum, což mě osobně dost mrzí.
- 21.9. Koalice společně uklízela na Celosvětový den úklidu na Vítkově, teda chyběli Zelení, večer jsem v rámci Zažít město jinak navštívila park Radost, kde jsem v baru Smutek dojednávala další možnou spolupráci s domem Radost
Uživatelský avatar
Jana.Belecova
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 144
Registrován: 23 srp 2013, 11:22
Dal poděkování: 89 poděkování
Dostal poděkování: 68 poděkování

Re: Infovlákno - radní pro kulturu a cestovní ruch, památkovou péči, životní prostředí a strategický plán

Příspěvek od Jana.Belecova »

4. report 21.9 do 20.10.

kultura, památky a cestovní ruch
-byla zřízena Komisi pro urbanismus, veřejný prostor a regeneraci městské památkové zóny, její náplní je např. posuzování, organizování zadávání a umisťování nových soch a jiných prvků do veřejného prostoru.
- koncem září jsem se zúčastnila zakončení Dnů žižkovského kulturního dědictví v kostele sv. Rocha.
- proběhlo místní šetření k rekonstrukci kina Aera. Na místě jsme zvažovali možné překážky a rizika.
- proběhlo setkání radních pro kulturu na půdě magistrátu organizátorem byla radní Třeštíková, další se plánují.
- zúčastnila jsem se prvního setkání pracovní skupiny pro Orionku. Budova pravděpodobně přejde pod magistrát a rýsuje se nám tu multifunkční prostor na hranici s Prahou 10. S radním pro kulturu jsme zajedno, že bychom rádi o náplni přemýšleli jako o příhraničním projektu a měl by tak řešit potřeby obou MČ.
- proběhlo první setkání s organizátory kulturních akcí na půdě radnice. Výstupem setkání bylo definování potřeb k MČ.
- domluvili jsme potřebné detaily k pořádání svateb na střeše domu Radost. Od června příštího roku tak máme další místo v nabídce pro budoucí snoubence.

životní prostředí
- vznikla expertní skupina pro řešení klimatické změny s cílem vytvoření strategie a navržení adaptačních kroků. Koaliční politické kluby nominovaly celkem šest odborníků české ekologické sféry, od současných či bývalých představitelů organizací jako Arnika, Greenpeace nebo Hnutí Duha po politiky a státní úředníky. Opoziční kluby se bohužel rozhodly nezapojit.
- dokončili jsme formálně regulaci jednorázových plastů na všech akcím v katastru Praha 3 aktualizací Manuálu pro využívání veřejných prostranství ve správě městské části.
1.10 proběhla další pravidelná kontrolní pochůzka po stromořadích, tentokrát s větším zastoupením z TSK a zástupcem z Lesy a.s. Znovu jsem se pokusili nastavit lepší spolupráci a shodli jsme se na rozpracování dlouhodobějších plánů péče. Do konce roku bychom měli mít návrhy na stolech.
- proběhl seminář k péči o veřejnou zeleň a zakládání květnatých luk na Praze 3 s workshopem, kde jsme započali výsadbu budoucí květnaté louky na Parukářce
- radou prošly záměry na projekty k rozšíření energetického managementu a zavedení virtuální elektrárny
- zúčastnila jsem se dvoudenní konference na modrou a zelenou infrastrukturu, která proběhla v Dolních Vítkovicích. Plánujeme podobnou událost u nás v Praze. Věřím, že bychom konferenci mohli pořádat ve spolupráci s magistrátem a udělat jí tak obsahově nabytější.

strategický plán
- na Praze 10 jsme s Janou Komrskovou a Danielem Mazurem mimo jiné řešili i probíhající přípravy na strategické plánování v našich městských částech.
- proběhla prezentace nad technologickým řešením k participaci na základě dokončeného auditu participace bylo navrženo několik řešení.

ostatní
- zvažujeme nabídku k výstavbě obecního nájemního domu
- zvýšili jsme daň z nemovitosti. Je to jediná daň, která přímo plyne do rozpočtu MČ
- řešíme pokračování privatizace zrekonstruovaných domů
- řešíme výběrové řízení na Štítného 40
- pokračujeme v diskuzích k budoucí developerským projektům a nastavení spolupráce s MČ
- vyvěsili jsme kurdskou vlajku jako formu solidarity s Kurdy ve světle posledních událostí.
- oddala jsem u nás na radnici Mexičanku. Její rodina byla spokojena, jelikož projev byl i v jejich jazyce .
Uživatelský avatar
Jana.Belecova
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 144
Registrován: 23 srp 2013, 11:22
Dal poděkování: 89 poděkování
Dostal poděkování: 68 poděkování

Re: Infovlákno - radní pro kulturu a cestovní ruch, památkovou péči, životní prostředí a strategický plán

Příspěvek od Jana.Belecova »

5. report od 21.10 do konce listopadu

kultura, památky a cestovní ruch
- došlo ke konečné dohodě stran odkoupení sochy Návrat z vesmíru, jsme ve fázi přípravy kupní smlouvy. Navštívil mě syn sochaře Svobody a řešíme osud sochy jeho otce. Je rád, že MČ chce sochu od Cetimu získat.
- poprvé zasedla komise pro urbanismus, veřejný prostor a regeneraci městské památkové zóny, kde se mimo jiné řešilo budoucí umístění sochy Návrat z vesmíru
- radní pro kulturu Třeštíkovou byla svolána schůzka radních pro kulturu s ředitelem PIS, kde si ujasňujeme budoucí spolupráci. Žižkov je další městskou částí o které PISka mini průvodce.
- rada odvolala ředitelku PO Za trojku Danel na základě ztráty důvěry a kontrolní zprávy. Do konce listopadu proběhl ještě jeden externí audit. Paní Danel zneužívá Fb stránky Atria a Vozovny pro své osobní prohlášení o svém odvolání.
- mimořádnou radou je pověřena ved. odb. kultury k dočasnému vedení PO Za trojku.
- ku příležitosti oslav 30 let Sametové revoluce se zúčastním zahájení výstavy fotografií ze Žižkova na VŠE.
- proběhlo 2. a 3.kolo a soutěže o vizuální identitu do finále postupují 3 návrhy.
- s ved. odd kultury a OVVK jsme v IC řešili jeho další využití a k jak se k tomu uzpůsobí všechny prostory. Do 14.12 má být zaměstnankyní předložena analýza fungování.
- do ŽDJC budeme taktéž posílat externí audit, zatím v řešení
- udělila jsem několik záštit v oblasti kultury: Dětství na Žižkově, literární procházka Žižkovem s texty autorů, kteří strávili dětství na Žižkově, proběhla 10.11, 24. ročníku Mezinárodního festivalu jazzového piana, který se poprvé uskutečnil na Žižkově v prostorách Atria a který jsem zahajovala 25.11, v oblasti životného prostředí festivalu Země na talíři, který proběhl v Aeru 21.11.

životní prostředí

- koncem října byly vysázeny dvě Sakury na podporu Aliance žen s rakovinou prsu na Holarově náměstí
- proběhl panel ke Klimatické změně za účasti členů pracovní skupiny
- koncem listopadu se začalo vysazovat prvních 45 Muchovníků v ulicích V Domově a Na Vápence. Na Vápence jsou vzhledem k
- proběhlo první zasedání pracovní skupiny ke klimatické změně.
- setkala jsem se ze zástupci ochrana zeleně na Krejcárku, seznamují mě se svou historií a doufají, že budeme prosazovat nezastavování parku Krejcárek.
- Proběhla schůzka ke městské komunitní zahradě s architekty a Kokozou, posouváme projekt do další fáze
- Kokoza pro nás vypracuje nabídku projektu vybudování menších městských kompostéru.
- zúčastnila jsem se sympozia k adaptaci pro klima organizovaném Arnikou, velké téma je připravovaná novela stavebního zákona
- otvíráme téma vnitrobloků a jejich péče
- nadále probíhá jednání ve věci smlouva s Enesou, nicméně závěrečná zpráva prošla radou.

strategický plán

- je dokončen přípravný materiál ke strategickému plánu, který obsahuje i výsledky z participačního auditu. Bude projednán na komisi 4.12.

ostatní

- opakovaně se diskutuje personální otázka a případné změny uvnitř úřadu
- probíhá několikahodinové schůzka na připravovaným rozpočtem. Všichni napříč snažíme škrtat běžné výdaje
- nadále probíhá jednání k nastavení pravidel s developery
Uživatelský avatar
Jana.Belecova
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 144
Registrován: 23 srp 2013, 11:22
Dal poděkování: 89 poděkování
Dostal poděkování: 68 poděkování

Re: Infovlákno - radní pro kulturu a cestovní ruch, památkovou péči, životní prostředí a strategický plán

Příspěvek od Jana.Belecova »

6. report prosincový
Kultura, památky a cestovní ruch
- Zahajovala jsem další z mnoha kulturních akcí, tentokrát vernisáž v Galerii Toyen v Informačním centru.
- Kulturní komise se začíná konat v prostorách našich příspěvkových organizací, tentokrát zasedla v Atriu.
- Proběhla prohlídka a konzultace se zájemci o post ředitele příspěvkové organizace Za trojku v prostorách Atria

Životní prostředí
- Pokračuje v plánování obnovy parku na Vítkově ve spolupráci MHMP. Koordinační schůzky jsou nastaveny pravidelně v rozmezích 2 měsíců.
- Jednáme o dalších kroky k revitalizaci Žižkova náměstí a nám. J. z Lobkovic.
- Revidujeme pozemky ve vnitroblocích, jejich přístupnost a budoucí využití.
- Byl nám nabídnut projekt spojený s úsporou vody, zatím směřovaný k občanům MČ a školám jako učební materiál.
- Komise pro životní prostředí mimo jiné doporučila navrácení části plotu v místech výskytu chráněných druhů ještěrek na novém pozemku pod Parukářkou. Plot byl vrácen zpět. S tímto opatřením souvisí i vypracování aktuálního herpetologického a hydrologického průzkumu. V současnosti máme k dispozici průzkum z roku 2011.
- Proběhlo druhé setkání pracovní expertní skupiny pro klimatickou změnu. Další setkání proběhne v lednu příštího roku.
- Proběhlo jednání s rodinou Stomeových k budoucnosti parku na Malé skále a před ZŠ Jeseniova a debata nad dalšími pozemky v jejich vlastnictví na území MČ.

Strategický plán
- Komise pro strategické plánování byla seznámena s dokumenty, které v posledních měsících vyšly z přípravy na strategické plánování v příštím roce. Doporučila ke schválení procesní rámec pro strategický plán, který následně byl schválen radou.

Ostatní
- Praha 3 má vítěze nové vizuální identity městské části. V příštím roce proběhne představení veřejnosti.
- Na Nám. Jiřího z Poděbrad jsem společně s dalšími radními rozlévala rybí polévku 120 l. zmizelo za necelých 30 min.
- Poslední letošní zastupitelstvo trvalo necelých 9 h.
- Byť adventní čas, tak bylo celkem rušno, dost se o nás psalo a mluvilo. Všem co mi v tomto roce pomáhali v mojí práci děkuji a přeji do nového roku vše dobré.
Uživatelský avatar
Jana.Belecova
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 144
Registrován: 23 srp 2013, 11:22
Dal poděkování: 89 poděkování
Dostal poděkování: 68 poděkování

Re: Infovlákno - radní pro kulturu a cestovní ruch, památkovou péči, životní prostředí a strategický plán

Příspěvek od Jana.Belecova »

1. report za rok 2020 - lednový

Kultura, památky a cestovní ruch
- Žižkovský masopust jsme po dohodě předali na OVVK. Letos bude zakončen v parku pod Viktorkou " Náměstí Radost". Dům Radost se stal partnerem akce a finančně přispěje.
- kino Aero přechází pod správu SZM, dokončujeme smlouvu, která je třístranná a pachtovní.
- Proběhlo výběrové řízení na ředitele Za /II, vybrali jsem. Nová ředitelka nastupuje 10.2
- Zadali jsme aktualizaci projektu rekonstrukce kina Aero.
- Proběhla schůzka s dcerou malíře Andreje Bělocvětova, která plánuje výstavu s propojením na J. Sudka, doporučili jsme výstavu, nebo její část přesunout i na P /II.
- Setkala jsem se s pí. Šenkýřovou, která vede projekt Open house, doporučila jsem jí se zúčastnit kulturní komise, která jí může zodpovědět otázky týkající se nízkého hodnocení projektu v grantovém řízení.

Životní prostředí
- Připravujeme konferenci "Modro zelená realita", která proběhne 16.4. Jsou stanoveny pravidelné koordinační schůzky na pátek dopoledne.
- Předložila jsem záměr v oblasti energetiky na další 3 roky, zároveň pokračujeme v šetření EPC projektu, které započalo v minulém roce.
- Komise doporučila umístění kontejnerů na jedlé oleje.
- Zúčastnila jsem se prohlídky kolektoru o délce necelých 2 kilometrů pod ulicí Jeseniova, který ústí na Havlíčkově nám., kde bychom mohli instalovat retenční nádrž k využití vody přečerpané z kolektoru.
- Zúčastnila jsem se dvoudenní konference k energetickému managementu.
- Byl nám představen záměr revitalizace parku pod Viktorkou s názvem "Náměstí Radost", doporučili jsem představení projektu v komisích.

Strategický plán
- současný stav je detailní rozplánování jednotlivých akcí, bylo poptáno u jednotlivých gesčních radních zhodnocení stavu akčního plánu za rok 2019, připravujeme materiály do komise, která se bude konat během února.
- Probíhají schůzky s firmami vytipovanými v rámci Civic Tech řešení.
- Probíhá mapování aktérů uvnitř úřadu a expertních skupin s úřadem spojených.
- Nastavujeme způsob a formu komunikace a prezentace na webu.

Ostatní
- Radní se zúčastnili Tříkrálové sbírky
- Zúčastnila jsem se předschůzky komise pro dopravu na téma zpoplatnění parkování i přes víkendy a svátky
- Postupně finalizujeme metodiku k developerským projektům
- Proběhlo výběrové řízení na vedoucí dotačního oddělení, vybrali jsme, nicméně kandidátka zůstává ve svém původním zaměstnání, kde jí zřejmě nabídli lepší podmínky. Výběrové řízení bude vyhlášeno znovu.
- Prahou /II hýbe nová vizuální identita, která byla prezentována na tiskové konferenci v Informačním centru.
- Intenzivně řešíme přerozdělování bytů podle profesních skupin a případný prodej bytů, pro které MČ nemá využití
- Na prvním letošním mimořádném zastupitelstvu kromě jiného byl schválen rozpočet.
Uživatelský avatar
Jana.Belecova
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 144
Registrován: 23 srp 2013, 11:22
Dal poděkování: 89 poděkování
Dostal poděkování: 68 poděkování

Re: Infovlákno - radní pro kulturu a cestovní ruch, památkovou péči, životní prostředí a strategický plán

Příspěvek od Jana.Belecova »

2. report r. 2020, únor

Kultura, památky a cestovní ruch

- Rozpracováváme možnost vytvoření dvou murálů na P/II v rámci festivalu Landscape, vytipováváme vhodné stěny a umělce.
- Příprava programu do komise pro urbanizmus, kde se znovu budeme zabývat uměleckými díly ve veřejném prostoru, dále uměleckého zpracování vodního prvku pod Foglarovými schody, který bude usazen a vytvořen v rámci rekonstrukce ulice Seifertova, revitalizace ulice Jana Želivského https://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:899728.
- Nastoupila nová ředitelka p.o Za /II. S novou ředitelkou projednáváme další a další pochybení a zjištěné problémy související s minulým vedením, zároveň nastavujeme spolupráci s OVVK na lepší provázanosti PR a případnou možnost navázání na novou vizuální identitu Prahy /II. Detailně probíráme nadcházející, nejbližší akcí je Pivobraní 5, 6.6, poté Husité na Vítkově v rámci 600 let výročí bitvy Na Vítkově.
- Účastnila jsem se kulturní komise https://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:899797.
- Festival Žižkovská noc letos neobdržel od MČ dotaci, ale bude letos podpořen zapůjčením nevyužívané budovy bývalých veřejných toalet na Tachovském náměstí k site specific akustické produkci.
- Již 27 Žižkovský masopust se stává realitou a od 15 hodin se na nám. Jiřího z Poděbrad shromažďují maškary, které se zúčastní průvodu. Letos jsme se snažili vrátit akci ke kořenům a proto jsme kontaktovali nejméně 16 spolků, které přislíbili svou účast. https://www.novinky.cz/domaci/clanek/na ... -40314589

Životní prostředí
- V rámci pravidelných porad zpřesňujeme projekty, které by měly proběhnou v do konce tohoto roku – výsadba, výsadba s občany, zlepšení péče stromořadí ze strany TSK, konference, odpadové hospodářství, kompostování atd.
- Proběhlo jednání kolem rekonstrukce Náměstí Jiřího z Poděbrad na základě aktualizace projektů architekty a zpřesnění nákladů s tím souvisejících.
- Byly stanoveny pravidelné schůzky k přípravě konference, která proběhne 16.4 s názvem Modrozelená realita.
- Nadále probíhá šetření investičních opatřeních v jednotlivých objektech
- Proběhlo jednání na magistrátu o zapojení P/II do projektu „Zastromuj Prahu“, začínáme výsadbou stromů u dětských hřišť začátkem března. Dále jsme projednali další spolupráci a propojení v projektech týkající se sázení stromů a využití vody.

Strategický plán

- V rámci pravidelných porad projednáváme jednotlivé fáze a mapujeme aktéry, kteří budou zapojeni v rámci úřadu, připravujeme článek do RN.
- Pracujeme na zadání webu a fb skupiny k užití při strategickém plánování a vhodném názvu a dalších podtitulků, které zaujmou a budou se s nimi občané identifikovat. Rebredovali jsme existující fb stránku pro využití ke strategickému plánování s názvem Plánuj trojku a koncem února jsme poprvé zveřejnili informaci k chystanému plánování. https://www.facebook.com/PlanujTrojku/p ... =3&theater
- Pracujeme na detailnější časové lince ke strategickému plánu v souvislosti s propojením všech aktérů.
- V rámci připraveného strategického plánování jsme zapojili p. tajemníka jako komunikátora směrem do úřadu, na poradách vedoucích odborů bude pravidelně informovat o procesu. K tomu mu vždy bude poskytnut materiál, který následně bude umístěn na intranetu a zaslán e-mailem všem zaměstnancům.
- Rada MHMP schválila koordinátory participace, čímž se posouváme do další fáze ve strategickém plánování, pokračujeme v přípravě prezentace a tvoření týmu.
- V souvislosti se schválením pilotního projektu „ Koordinátoři participace“ jehož autorem je IPR a my jsme se do něj zapojili, proběhla na IPRu konzultace a jednání jak bude koordinátor v naší městské části fungovat.

ostatní
- Zúčastnila jsem se neformální schůzky v Integračním centru Zahrada na kterou mě přizvala Dana Balcarová.
- Zúčastnila jsem se schůzky s developery a majiteli objektu na Koněvově ulici, vyjasňujeme si směřování projektu v návaznosti na udržitelnost a okolní zástavbu. Projednáváme další projekt v oblasti za Nákladovým nádraží na Třebešíně.
- Proběhla konzultace k případnému záměru Reuse centra na Praze /II. V současnosti nemáme vhodné prostory v budoucnosti je možné uvažovat o NNŽ, případně o příhraničním projektu Orionka. Obě možnosti závisí na záměrech s budovami.
- Byla jsem účastna na výboru dotačním viz.viewtopic.php?p=685286#p685286.
- Projednáváme možnosti a finanční náročnost umístění dalšího farmářského trhu. Vzhledem k tomu, že majitele parku pod Viktorkou plánují v rámci revitalizace parku i umístění malého tržiště, vybrali jsme ze studie Ohradu a Prokopské nám. V případě Ohrady umístění a realizace trhu souvisí s celkovou rekonstrukcí Ohrady, v případě Prokopova nám. jde o menší trh, kde je nutné zhodnotit ekonomičnost a infrastrukturu související s organizací trhů. Další místo vedle VŠE je vzhledem k majetkovým poměrům složité zajistit.
- Odřídila jsem druhý výbor pro majetek v tomto roce viewtopic.php?p=685285#p685285
- Nadále řešíme jak si poradit s platbami soukromým majitelům stran veřejných prostranství zatím bez závěru.
- Proběhlo veřejném projednávání v KC Vozovna developerského projektu Rezidence Ohrada, který vznikne místo venkovní restaurace Zahrádky.
- Proběhla schůzka s organizací zabývající se úpravou odepsaných telefonních budek na knihobudky. Momentálně je instalována jedna u Ulity a jedna mini na Škroupově nám. Jednáme o možnosti umístění dalších a o nákladech na realizaci.
- Další z malých osobních premiér. Oddávala jsem v nejvyšší stavbě v Praze Žižkovské věži.
Uživatelský avatar
Jana.Belecova
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 144
Registrován: 23 srp 2013, 11:22
Dal poděkování: 89 poděkování
Dostal poděkování: 68 poděkování

Re: Infovlákno - radní pro kulturu a cestovní ruch, památkovou péči, životní prostředí a strategický plán

Příspěvek od Jana.Belecova »

3. report 2020, březen významně ovlivněn vyhlášeným nouzovým stavem

Kultura, cestovní ruch a ochrana památek
- V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se zavírají příspěvkové organizace a ruší akce, které měly proběhnout v červnu a v červenci. Akce, které jsou plánovány od září dál se zatím ponechávají.
- Informační centrum se změnilo začátkem měsíce v centrum krizové
- Již po 25. byla na naší radnici vyvěšena tibetská vlajka

Životní prostředí
- Zúčastnila jsem se Open data Expo 2020 v Campu Praha, kde mimojené byly představeny Civic tech řešení pro sledování například tepelných ostrovů ve městech. Byla představena praxe z Německa, Islandu a Polska k řešení různorodých problémů souvisejících s životním prostředím a sdílením dat.
- Radou se schválily smlouvy s Operátorem ICT k projektům týkající se energetiky, změna ceníku v manuálu pořádání veřejných akcí , smlouvy na konzultační služby k zakladání luk a trávníků v době sucha, prosdloužení dodávky zjišťovací studie k výsadbě stromů, umístění vodního uměleckého díla pod Foglarovými schody v rámci rekonstrukce ulice Seifertova.
- Veškeré porady se orientují na aplikace nouzových opatření, dezinfikují se veřejná prostranství, zavírají se hřiště apod.

Strategické plánování
- Na komisi pro str. plánování jsme představili jednotlivé etapy a zároveň zástupci z IPRu seznámili členy a další hosty s projektem koordinátor participace schváleným radou MHMP https://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:901106
- Ladíme komunikační linku, připravujeme fb stránku ke strategickému plánu, “Plánuj trojku”, postupně jej plníme informacemi. 13.3 je spuštěn web se stejným názvemhttps://planujtrojku.cz/, bohužel jsme se přesně trefili do začátku nouzového stavu, takže jsme nezatěžovali mediální prostor v této situaci nezajímavou informací.
- Doporučila jsem v rámci krizových opatření okamžité zavedení Mobilního rozhlasu pro krizovou komunikaci. Mobilní rozhlas byl vytipován a schválen radou jako jeden ze 3 vhodných civic tech řešení pro MČ P /II. V rámci karantény ČR zlepšujeme dovednosti školením v aplikaci Mobilní rozhlas, chystáme další funkcionality k lepšímu šíření informací v současné korona krizi.
- Proběhla první školení facilitátorů z řad úředníků MČ P/II
- V březnovém čísle Radničních novin vychází článek s názvem “Praha 3 připravuje desetiletou vizi” str.12 https://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:900650
- Je zveřejněn rozhovor v Pirátských listech v rámci Pirátské putovní univerzity https://www.piratskelisty.cz/clanek-297 ... -a-pracuji
- V rámci karantény ČR zlepšujeme dovednosti školením v aplikaci Mobilní rozhlas, chystáme další funkcionality k lepšímu šíření informací v současné krizi

Ostatní
- Všechny porady se orientují na zvládnutí mimořádné situace s Koronavirem. Vlna solidarity je obrovská za to velké díky !
Odpovědět

Zpět na „Zastupitelstvo - Praha 3“