Stránka 1 z 2

Dovolba uvolněného radního MČ Praha 3 nominovaného Piráty [hlasování]

Napsal: 04 čer 2019, 22:35
od Stepan.Strebl
Vyhlašuji hlasování zastupitelského klubu ve věci dovolby radního. Rozprava proběhla zde.

Hlasovat můžete nejvýše pro jednu možnost nebo se lze zdržet. Hlasování potrvá 48 hodin. K přijatelnosti návrhu je třeba pěti hlasů.

Hlasovatelné možnosti:
Návrh A
Uvolněná radní Jana Belecová s gescemi:
kultura a cestovní ruch
životní prostředí
strategické plánování
ochrana památek
Sport a tělovýchova přejde na neuvolněného Františka Doseděla.

Re: Dovolba uvolněného radního MČ Praha 3 nominovaného Piráty [hlasování]

Napsal: 04 čer 2019, 22:36
od Stepan.Strebl
Návrh A

Re: Dovolba uvolněného radního MČ Praha 3 nominovaného Piráty [hlasování]

Napsal: 04 čer 2019, 22:39
od Frantisek.Dosedel
Návrh A

Re: Dovolba uvolněného radního MČ Praha 3 nominovaného Piráty [hlasování]

Napsal: 04 čer 2019, 22:44
od Jan.Bartko
Návrh A

Re: Dovolba uvolněného radního MČ Praha 3 nominovaného Piráty [hlasování]

Napsal: 05 čer 2019, 10:32
od Pavel.Musil
Návrh A

Re: Dovolba uvolněného radního MČ Praha 3 nominovaného Piráty [hlasování]

Napsal: 05 čer 2019, 13:41
od Anna.Kratochvilova
Navrh A

Re: Dovolba uvolněného radního MČ Praha 3 nominovaného Piráty [hlasování]

Napsal: 05 čer 2019, 15:44
od Jiri.Svrcek
Návrh A

Re: Dovolba uvolněného radního MČ Praha 3 nominovaného Piráty [hlasování]

Napsal: 06 čer 2019, 14:44
od Margita.Brychtova
Návrh A

Re: Dovolba uvolněného radního MČ Praha 3 nominovaného Piráty [hlasování]

Napsal: 06 čer 2019, 15:50
od Jana.Belecova
Zdržuji se

Re: Dovolba uvolněného radního MČ Praha 3 nominovaného Piráty [hlasování]

Napsal: 06 čer 2019, 18:26
od Stepan.Strebl
Návrh A získal 7 hlasů, 1 se zdržel. Konstatuji, že Návrh A prošel a bude postoupen do volby MS.