Schůze zastupitelského klubu - pozvánky, zápisy

Moderátoři: Zastupitele - HMP, Zastupitele - komunalni, Zastupitele - krajsti

Odpovědět
Uživatelský avatar
Stepan.Strebl
Člen KS Praha
Příspěvky: 308
Registrován: 16 lis 2016, 11:30
Profese: místostarosta MČ P3
Dal poděkování: 383 poděkování
Dostal poděkování: 693 poděkování

Re: Schůze zastupitelského klubu - pozvánky, zápisy

Příspěvek od Stepan.Strebl »

Vážení, dovoluji si pozvat pirátské zastupitele na schůzi zastupitelského klubu ZMČ P3 konanou dne 27. 1. 2020 (pondělí) od 19:00h 26. 1. 2020 (neděle) od 18:00h na adrese Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha, Praha - Žižkov do místnosti číslo dveří 020 (zasedací místnost).

Program:
  • Převolba předsedy klubu.
  • Příprava na ZMČ.
  • Příprava na RMČ.
  • SZM - vyjednávací tým a cíle pro vyjednávání
  • Bytová politika - stanovení poměru profesní vs sociální a další věci
  • Různé
Další body programu pište do tohoto vlákna nebo se mi ozvěte, doplním.

Pavel.Musil
Člen KS Praha
Příspěvky: 28
Registrován: 05 čer 2018, 19:29
Profese: advokát
Dal poděkování: 1 poděkování
Dostal poděkování: 13 poděkování

Re: Schůze zastupitelského klubu - pozvánky, zápisy

Příspěvek od Pavel.Musil »

Zápis z jednání zastupitelského klubu ("ZK") České pirátské strany ("Piráti") MČP3, ze dne 20.1.2020 konaného od 18:00 na adrese Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3 - Žižkov, v místnosti číslo dveří 020.

Přítomní: Štěpán Štrébl, Jiří Svrček, Margita Brychtová, Jan Bartko, František Doseděl, Pavel Musil, Jana Belecová, Anna Štrébl, Magdalena Valdmanová, Michaela Krausová, Nikol Marhounová, Alice Hamalová, Jan Hora, Jaromír Beránek

Program:
1. Volba předsedajícího schůze, volba zapisovatele, volba ověřovatele 2. Odvolání radního/radní

Ad 1.
Předseda: František Doseděl
Hlasování: 7 pro 1 zdržel 0 proti
Zapisovatel: Pavel Musil
Hlasování: 7 pro 1 zdržel 0 proti
Ověřovatel: Jan Bartko
Hlasování: 7 pro 1 zdržel 0 proti

Ad 2.
K důvodům výzvy Janě Belecové, aby zvážila rezignaci, učiněné na minulém jednání ZK, se vyjádřili všichni členové ZK a nakonec Jana.
Jana se rozhodla, že rezignaci nepodá.
František navrhuje hlasování o usnesení:
"Zastupitelský klub Pirátů Praha 3 vyslovuje nedůvěru radní Janě Belecové a vyzývá ji k rezignaci".
Hlasování: 7 pro 1 proti
Usnesení bylo přijato.

Jana Belecová zopakovala, že ke své rezignaci nevidí důvod.

František navrhuje hlasování o usneseních:
I. "Zastupitelský klub Pirátů Praha 3 souhlasí s odvoláním Jany Belecové z funkce členky rady na jednání zastupitelstva MČ Praha 3 dne 28.1.2020."
Hlasování: 6 pro 1 zdržel 1 proti

II. "Zastupitelský klub Pirátů Praha 3 navrhuje jmenovat do funkce radního, která bude uvolněna po Janě Belecové, Jana Bartka na jednání zastupitelstva MČ Praha 3 dne 28.1.2020."
Hlasování: 7 pro 1 proti

Schůze ukončena v 19:15 hod.

Zapsáno 20.1.2020
Předáno k ověření 21.1.2020
Ověřeno 21.1.2020

Pavel.Musil
Člen KS Praha
Příspěvky: 28
Registrován: 05 čer 2018, 19:29
Profese: advokát
Dal poděkování: 1 poděkování
Dostal poděkování: 13 poděkování

Re: Schůze zastupitelského klubu - pozvánky, zápisy

Příspěvek od Pavel.Musil »

Zápis z jednání ZK Piráti MČP3, ze dne 26.1.2020 konaného od 18:00 na adrese Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3 - Žižkov, v místnosti číslo dveří 020.

Přítomni: Jan Bartko, Jana Belecová, Margita Brychtová, František Doseděl, Pavel Musil, Jiří Svrček, Štěpán Štrébl
Host: Karel Světlík

Program:
1. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu
2. Převolba předsedy klubu.
3. Příprava na ZMČ.
4. Příprava na RMČ.
5. SZM - vyjednávací tým a cíle pro vyjednávání
6. Bytová politika - stanovení poměru profesní vs sociální a další věci
7. Různé

1. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu
Předsedající: František Doseděl (7 pro 0 zdržel 0 proti)
Zapisovatel: Pavel Musil (7 pro 0 zdržel 0 proti)
Ověřovatel: Jan Bartko (7 pro 0 zdržel 0 proti)

2. Převolba předsedy ZK
Štěpán požádal o převolbu předsedy zastupitelského klubu.
František vyzval potenciální kandidáty na funkci předsedy ZK.
Přihlásil se Jan Bartko jako uchazeč o tuto funkci.
Jana navrhla jako protikandidáta Pavla Musila.
Pavel Musil nominaci odmítl.
Margita navrhla jako protikandidáta Františka Doseděla.
František Doseděl nominaci odmítl.

Hlasování o volbě Jana Bartka předsedou ZK
5 pro 2 zdrželi 0 proti
Jan Bartko byl zvolen předsedou ZK

3. Příprava na ZMČ 28.1.2020
Navrhované tisky – nepovažujeme je za problematické
Jana se zeptala na postup v případě, že koaliční strany nepodpoří návrh na projednání bodu „odvolání radní“.
Stanovisko klubu: Koaliční partneři by měli respektovat naše personální nominace, jak předpokládá koaliční smlouva.
Jana doporučuje projednání odvolání radní za Pirátskou stranu v rámci PKS. František uvedl, že už proběhlo jednání mezi PMS a PKS. Jana dále doporučuje smírčí řízení ve smyslu koaliční smlouvy.

Vyjednávací tým pro koaliční jednání v úterý 28.01.2020:
Návrh je Jan Bartko, František Doseděl, Štěpán Štrébl (6 pro, 1 zdržel)

4. Příprava na RMČ 29.1.2020
Navrhované tisky – za Janu tisk související se strategickým plánem, rámcová smlouva, kultura: záštita, pamětní deska, koupě sochy Návrat z kosmu (nepodpořila kulturní komise), jmenování nové ředitelky p.o. Za Trojku

5. SZM - vyjednávací tým a cíle pro vyjednávání
Vyjednávací tým pro SZM:
Návrh je Jan Bartko, Pavel Musil, Margita Brychtová (6 pro, 1 zdržel)
Cíle pro vyjednání jsou stanoveny předchozími usneseními ZK. Postupný převod agend by měl probíhat tak, aby nedošlo k paralyzování činností. Cílem je dohodnout se na harmonogramu (časové ose).
Před jednáním bude vhodná koordinační schůzka. Asistenci a konzultaci nabízí Matej Zimák.

6. Bytová politika - stanovení poměru profesní vs sociální a další věci
O. Rut přišel s návrhem stanovení poměru bytů. Pro rok 2020 by mělo být k dispozici 65 bytů. Z toho O. Rut dal 12 bytů na účel profesních bytů a zbytek pro sociální účely.
Byty, jejichž opravy bude hradit MHMP – výběr nájemce bude na MHMP.
Pokud naši žadatelé budou žádat MHMP, splní podmínky pravidel přidělování bytů MHMP a náklady na opravu uhradí MHMP.
Návrh TOP09 je využít z 65 bytů vyčleněných pro sociální účely ještě 30 na komerční pronájem.
Klub souhlasí s tím, že Štěpán bude prosazovat především profesní byty, dále pak přiměřenou kvótu sociálních bytů.
Jana připomíná, že v návrhu není počítáno s byty pro zaměstnance kulturních příspěvkových organizací.
A dodává, že prodejem části bytů, u nichž je nákladná oprava, by se získaly prostředky na opravy bytů.
Klub souhlasí s prodejem bytů v těch případech, kdy je výše nákladů na opravu neúměrná k výši potenciálního nájmu (kdy návratnost vynaložených výdajů na rekonstrukci je velmi pomalá).

7. Různé
V úterý bude tisková konference, kdy se představí noví majitelé FK Viktoria Žižkov.
Jana informuje, že vyjednala sponzorský příspěvek od Domu Radost ve výši 100.000 Kč na Masopust.
Jana informovala, že rodina Stome požaduje náhradu za užívání parku. Požadovaná částka přesahuje 1 mil. Kč.
Jana žádá o uvedení do zápisu že předem avizuje nesouhlas s případným vypovězením koaliční smlouvy a že si myslí, že naším úkolem je stabilizace koalice.

Zapsáno: 26.01.2020
Zasláno k ověření: 26.01.2020
Ověřeno: 27.01.2020

Uživatelský avatar
Jan.Bartko
Člen KS Praha
Příspěvky: 208
Registrován: 24 kvě 2018, 16:08
Profese: analytik, finanční sektor
Bydliště: Praha 3
Dal poděkování: 211 poděkování
Dostal poděkování: 200 poděkování

Re: Schůze zastupitelského klubu - pozvánky, zápisy

Příspěvek od Jan.Bartko »

Vážení, dovoluji si pozvat pirátské zastupitele na schůzi zastupitelského klubu ZMČ P3 konanou dne 11.2. 2020 (úterý) od 19:00h na adrese Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha, Praha - Žižkov do místnosti číslo dveří 020 (zasedací místnost).

Program:
- Příprava na RMČ
- Různé

Další body programu pište do tohoto vlákna nebo se mi ozvěte, doplním.
“Triviality is evil - triviality, that is, in the form of consciousness and mind that adapts itself to the world as it is, that obeys the principle of inertia. And this principle of inertia truly is what is radically evil.”
― Theodor W. Adorno

Uživatelský avatar
Jan.Bartko
Člen KS Praha
Příspěvky: 208
Registrován: 24 kvě 2018, 16:08
Profese: analytik, finanční sektor
Bydliště: Praha 3
Dal poděkování: 211 poděkování
Dostal poděkování: 200 poděkování

Re: Schůze zastupitelského klubu - pozvánky, zápisy

Příspěvek od Jan.Bartko »

ZK 11. 2. je zrušen z důvodu kolize s mediačním jednáním. Další termín bude nejpozději při další přípravě na Radu.
“Triviality is evil - triviality, that is, in the form of consciousness and mind that adapts itself to the world as it is, that obeys the principle of inertia. And this principle of inertia truly is what is radically evil.”
― Theodor W. Adorno

Uživatelský avatar
Jan.Bartko
Člen KS Praha
Příspěvky: 208
Registrován: 24 kvě 2018, 16:08
Profese: analytik, finanční sektor
Bydliště: Praha 3
Dal poděkování: 211 poděkování
Dostal poděkování: 200 poděkování

Re: Schůze zastupitelského klubu - pozvánky, zápisy

Příspěvek od Jan.Bartko »

Vážení, dovoluji si pozvat pirátské zastupitele na schůzi zastupitelského klubu ZMČ P3 konanou dne 18.2. 2020 (úterý) od 19:00h na adrese Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha, Praha - Žižkov do místnosti číslo dveří 020 (zasedací místnost).

Program:
- Personálie Zastupitelského klubu
“Triviality is evil - triviality, that is, in the form of consciousness and mind that adapts itself to the world as it is, that obeys the principle of inertia. And this principle of inertia truly is what is radically evil.”
― Theodor W. Adorno

Uživatelský avatar
Jan.Bartko
Člen KS Praha
Příspěvky: 208
Registrován: 24 kvě 2018, 16:08
Profese: analytik, finanční sektor
Bydliště: Praha 3
Dal poděkování: 211 poděkování
Dostal poděkování: 200 poděkování

Re: Schůze zastupitelského klubu - pozvánky, zápisy

Příspěvek od Jan.Bartko »

Jelikoz bude zitra minimalne 25 procent clenu ZK nepritomno, a vsichni si prejeme, abz byly pripadne vystupy co nejvice reprezentativni, RUSIM timto zitrejsi klub.
Budeme pokracovat ve standardnim terminu pred radou, tedy utery 25. 2. od 19:00.
Program:
- Příprava na RMČ
- Personálie Zastupitelského klubu
“Triviality is evil - triviality, that is, in the form of consciousness and mind that adapts itself to the world as it is, that obeys the principle of inertia. And this principle of inertia truly is what is radically evil.”
― Theodor W. Adorno

Pavel.Musil
Člen KS Praha
Příspěvky: 28
Registrován: 05 čer 2018, 19:29
Profese: advokát
Dal poděkování: 1 poděkování
Dostal poděkování: 13 poděkování

Re: Schůze zastupitelského klubu - pozvánky, zápisy

Příspěvek od Pavel.Musil »

Zápis z jednání ZK Piráti MČP3, ze dne 25.2.2020 konaného od 19:00 na adrese Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3 - Žižkov, v místnosti číslo dveří 021.

Přítomni: Jana Belecová, Margita Brychtová, František Doseděl, Pavel Musil, Jiří Svrček, Anna Štrébl, Štěpán Štrébl
Distančně (po telefonu): Jan Bartko

Program:
1. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu
2. Příprava na RMČ
3. Personálie Zastupitelského klubu
4. Různé

1. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu
Předsedající: František Doseděl 8 pro
Zapisovatel: Pavel Musil 8 pro
Ověřovatel: Štěpán Štrébl 8 pro

2. Příprava na RMČ 26.2.2020
František – zápis o kontrole příjemců dotací
Jana – komise ŽP, komise, participace
Pavel – dodatky k nájemní smlouvě mezi MČP3 a SMP o nájmu kotelen a výměníku, vzorová smlouva o výpůjčce kompostérů
Polyfunkční dům U Kněžské louky – návrh usnesení RMČ je v souladu se stanoviskem Výboru pro územní rozvoj

3. Personálie Zastupitelského klubu
František rekapituluje vývoj jednání od posledního zastupitelského klubu a první mediační schůzky.
František přednesl návrh usnesení:
1) Zastupitelský klub ukládá Janě Belecové předat veškerou agendu související s výkonem radní Janu Bartkovi tak, aby bylo předání zcela ukončeno nejpozději k 17.3.2020
Hlasování: 7 pro 1 proti 0 zdržel
Usnesení bylo přijato.

Jana Belecová předložila stanovisko k aktuální situaci v ZK Pirátů P3. Toto stanovisko je součástí zápisu:
„Jsem přesvědčena, že ani jedna strana nechce poškodit Pirátskou stranu jako celek. Aktuálně se liší názory stran na to, kdo je za vzniklou situaci zodpovědný a zásadně se liší požadavky. Osobně vidím souvislost s incidentem v pirátském sekretariátu z 1.10.2019. Nedávné dění vnímám především jako snahu o odstranění oběti a svědka.
Další eskalace z kterékoli strany rozhodně nepřispívá k vnitrostranické kultuře a mohla by vážně poškodit Pirátskou stranu jako celek. Navrhuji tedy první společný krok: dvouměsíční příměří. Získáme tak čas pro standardní nalezení společného funkčního a stabilního řešení, které bude prospěšné nejen pro občany Prahy 3, ale i pro Pirátskou stranu.“

František dává hlasovat o následujícím usnesení, na základě ústní dohody s ostatními koaličními partnery:
2) Zastupitelský klub opakovaně vyslovuje nedůvěru Janě Belecové a po dohodě s ostatními koaličními partnery ji odvolává ke dni 17.3.2020 ze všech pozic v komisích RMČP3 a výborech ZMČP3 obsazovaných Piráty.
Hlasování: 6 pro 1 proti 1 zdržel
Usnesení bylo přijato

František dává hlasovat o následujícím usnesení, na základě ústní dohody s ostatními koaličními partnery. Na dotaz Jany upřesňuje, že tyto dohody nejsou zapsané v písemné formě:
3) Zastupitelský klub opakovaně vyslovuje nedůvěru Janě Belecové a po dohodě s ostatními koaličními partnery ji ke dni 18.3.2020 vylučuje ze zastupitelského klubu Pirátů MČP3, nerezignuje-li na funkci radní sama do doby ZMČ 17.3.2020
Hlasování: 6 pro 1 proti 1 zdržel
Usnesení bylo přijato

František předkládá návrh následujícího usnesení. Jana požaduje zapsat, že nebyly sděleny věcné důvody k odvolání.
4) Zastupitelský klub potvrzuje své usnesení "Zastupitelský klub Pirátů Praha 3 souhlasí s odvoláním Jany Belecové z funkce členky rady na jednání zastupitelstva MČ Praha 3 dne 28.1.2020." s tím, že datum odvolání stanovuje na jednání ZMČP3 dne 17.3.2020.
Hlasování: 6 pro 1 proti 1 zdržel
Usnesení bylo přijato

František navrhuje usnesení:
5) Zastupitelský klub potvrzuje své usnesení "Zastupitelský klub Pirátů Praha 3 navrhuje jmenovat do funkce radního, která bude uvolněna po Janě Belecové, Jana Bartka na jednání zastupitelstva MČ Praha 3 dne 28.1.2020." s tím, že datum jmenování a nástupu do funkce stanovuje na jednání ZMČP3 dne 17.3.2020.
Hlasování: 7 pro 1 proti 0 zdržel
Usnesení bylo přijato

4. Různé
Jana požaduje doplnit, že hostem na zastupitelském klubu 20.1.2020 byl od 19:00 hod. (v době hlasování o odvolání Jany) i Jakub Michálek. Zastupitelský klub souhlasí s doplněním zápisu ze ZK 20.1.2020 v tomto smyslu.

Zapsal: Pavel Musil
Ověřil: Štěpán Štrébl

Zapsáno: 25.02.2020
Zasláno k ověření: 25.02.2020
Ověřeno: 25.02.2020

Uživatelský avatar
Jan.Bartko
Člen KS Praha
Příspěvky: 208
Registrován: 24 kvě 2018, 16:08
Profese: analytik, finanční sektor
Bydliště: Praha 3
Dal poděkování: 211 poděkování
Dostal poděkování: 200 poděkování

Re: Schůze zastupitelského klubu - pozvánky, zápisy

Příspěvek od Jan.Bartko »

Vážení, dovoluji si pozvat pirátské zastupitele na schůzi zastupitelského klubu ZMČ P3 konanou dne 10.3. 2020 (úterý) od 19:00h na adrese Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha, Praha - Žižkov do místnosti číslo dveří 020 (zasedací místnost).

Program:
-Priprava na ZMC
-uprava obsazeni komisi a vyboru
-update personalniho obsazeni na radnici
- update vyjednavani ohledne budoucnosti mestskych akciovek
“Triviality is evil - triviality, that is, in the form of consciousness and mind that adapts itself to the world as it is, that obeys the principle of inertia. And this principle of inertia truly is what is radically evil.”
― Theodor W. Adorno

Uživatelský avatar
Jan.Bartko
Člen KS Praha
Příspěvky: 208
Registrován: 24 kvě 2018, 16:08
Profese: analytik, finanční sektor
Bydliště: Praha 3
Dal poděkování: 211 poděkování
Dostal poděkování: 200 poděkování

Re: Schůze zastupitelského klubu - pozvánky, zápisy

Příspěvek od Jan.Bartko »

Zápis z jednání ZK Piráti MČP3, ze dne 10.03.2020 konaného na adrese Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3 - Žižkov, v místnosti číslo dveří 021.

Přítomni: Jan Bartko, Štěpán Štrébl, Anna Štrébl, Pavel Musil, Jiří Svrček, Margita Brychtová, na telefonu Jana Belecová
Nepřítomen: František Doseděl
Start: cca 19:20
1/ Příprava na Zastupitelstvo 17.3.
- proběhla diskuse nad body programu
- náročná bude otázka privatizace a ne/prominutí penále Krásné Žábě
- Jan Bartko osloví Karla Světlíka, jestli by nebyl ochotný ve svém volném čase pomoci Krásné žábě s přípravou podkladů nutných k prominutí
2/ Obsazení Výborů
- Historicky padla žádost o převolení Jany Belecové a Karla Světlíka z Dotačního výboru, zejména z časových důvodů
- Karel svou žádost nyní posouvá až po dořešení Krásné žáby, Jana toto dále nevidí jako relevantní
- Bez přijetí konkrétních usnesení

3/ Personální obsazení na radnici
- dále probíhají jednání s koaličními partnery
- Usnesení navržené Janou Belecovou:
ZK revokuje všechna usnesení přijata na minulém zastupitelském klubu.
Pro: 1 Proti: 6 Zdržel se: 0
Usnesení nebylo přijato

Po projednání bodů byl klub v cca 20:00 ukončen.
“Triviality is evil - triviality, that is, in the form of consciousness and mind that adapts itself to the world as it is, that obeys the principle of inertia. And this principle of inertia truly is what is radically evil.”
― Theodor W. Adorno

Odpovědět

Zpět na „Zastupitelstvo - Praha 3“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host