Stránka 4 z 8

Re: Schůze zastupitelského klubu - pozvánky, zápisy

Napsal: 11 lis 2019, 20:11
od Stepan.Strebl
Dnes 11. 11. 2019 se od 18:00h na adrese Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha, Praha - Žižkov v místnosti číslo dveří 020 (zasedací místnost) sešel mimořádně zastupitelský klub. Doplňuji dodatečně program mimořádného klubu, který byl narychlo sestaven a domluven přes komunikační prostředky.

Program:
 • Výběrové řízení na asistenta/asistentku radní
 • Situace Za trojku a VŘ na nového ředitele/ředitelku
 • Budoucnost městských firem
 • SZM
 • Smlouva ENESA + energetika
 • Aktualizace směrnice o VŘ v souladu s koaliční smlouvou

Re: Schůze zastupitelského klubu - pozvánky, zápisy

Napsal: 15 lis 2019, 23:05
od Pavel.Musil
Vážení, dovoluji si pozvat pirátské zastupitele na schůzi zastupitelského klubu ZMČ P3 konanou dne 19. 11. 2019 (úterý) od 18:30 na adrese Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha, Praha - Žižkov do místnosti číslo dveří 020 (zasedací místnost).

Program:
1. Volba předsedajícího schůze, volba zapisovatele, volba ověřovatele
2. Kontrola úkolů a dění na radnici
3. Stanoviska klubu k tiskům na RMČ
4. Různé

Re: Schůze zastupitelského klubu - pozvánky, zápisy

Napsal: 27 lis 2019, 23:28
od Pavel.Musil
Zápis z jednání ZK Piráti MČP3, ze dne 5.11.2019 konaného od 19:00 na adrese Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha, Praha - Žižkov, v místnosti číslo dveří 020.

Přítomní: Štěpán Štrébl, Jana Belecová, Jan Bartko, František Doseděl, Pavel Musil
Hosté: Bohdana Holá, Jan Tichavský, Martin Chour, Pavel Králíček, Vladimír Lieberzeit

Program:
1. Organizační: volba předsedajícího schůze, volba zapisovatele, volba ověřovatele, schválení programu 2. Podpora cyklodopravy, situace v dopravní komisi (hosté - naši nominanti) 3. Redmine a programové body na web 4. Informace o ročním zúčtování na radnici 5. Volba předsedy Redakční rady RN 6. Rozpočet 7. Nové angažmá A. Bellu a postoj klubu 8. Lži v Radničních novinách 9. Alokace bytů - bytová politika 10. Kontrola úkolů a dění na radnici, resty z minula 11. Tisky RMČ - stanoviska klubu k tiskům 12. Průběžné hodnocení výkonu tajemníka 13. Hashtag vs. kříž 14. Smlouva ENESA + energetika 15. Výběrové řízení na asistenta radní 16. Kumulace funkcí (podnět Tomáše Štampacha) 17. Budoucnost městských firem 18. Budoucnost Za trojku 19. Vítání občánků 20. Různé

1. Organizační: volba předsedajícího schůze, volba zapisovatele, volba ověřovatele, schválení programu
Předsedající: Štěpán Pro 5 z 5
Zapisovatel: Pavel Pro 5 z 5
Ověřovatel: František Pro 5 z 5
Program schválen Pro 5 z 5

2. Podpora cyklodopravy, situace v dopravní komisi (hosté - naši nominanti Martin Chour a Jan Tichavský) Martin Chour a Jan Tichavský: vysvětlili důvod rozporů - rozšiřování cyklostezek vs. bezpečnost provozu
Usnesení: Podporujeme rozvoj cyklodopravy na Praze 3 Přijato bez hlasování

Cyklostezka Husitská
Závěr: prověřit, jestli lze realizovat bez ubrání parkovacího místa

Cyklostezka Lupáčova - Prokopova - Husitská

Cyklostezka Chelčického: Od Lupáčovy do Prokopovy cykloobousměrka Nemáme výhrady, podporujeme Přijato bez hlasování

3. Redmine a programové body na web (Pavel Králíček) Na webu praha3.pirati.cz/test je demo verze Sledování míry splnění úkolů podle koaliční smlouvy Do příštího zastupitelského klubu bude verze k připomínkám všem

4. Informace o ročním zúčtování (Bohdana Holá) Články k ročnímu zúčtování na radnici: do 8.11.2019 do 12:00 hod. 25.11.2019 v Pracovně. Předtím rozdat v ulicích letáky V rámci Newsletteru stěžejní pirátská témata

5. Volba předsedy Redakční rady RN
Karel Světlík rezignoval k 1.1.2020
Máme dva kandidáty: Pavel Králíček a František Pudil Jana B. má kandidáta na předsedu komise pro strategické plánování Rozhodneme hlasováním o kandidátech na ZK 19.11.2019 Výbor dotační - náhrada za Janu a Karla D., pokud nebudou 19.11, pak do 9.12.2019

6. Rozpočet
Jana potřebuje celkem 2 mio Kč na strategický plán a participaci (bude participační audit) Štěpán potřebuje za IT prostředky na zavedení systému pro projektový management a na digitalizační linku František - dotace určeny poměrem k rozpočtu

Body 7. až 10. a 12. až 16. jsme nestihli probrat.

11. Tisky RMČ - stanoviska klubu k tiskům

17. Budoucnost městských firem
Štěpán doporučuje provést analýzu "independent business review" a alokovat na to prostředky v rozpočtu. Shodli jsme se na potřebě výběrového řízení na ředitele SZM

18. Budoucnost Za Trojku
Jana informovala o důvodech pro odvolání paní Danel z funkce ředitelky příspěvkové organizace Za Trojku

19. Vítání občánků
Hledáme zastupitele, kteří by se vítání občánků ujali

20. Různé


Zapsáno 5.11.2019
Ověřeno 23.11.2019

Re: Schůze zastupitelského klubu - pozvánky, zápisy

Napsal: 29 lis 2019, 18:47
od Jana.Belecova
Pavel.Musil píše:
15 lis 2019, 23:05
Vážení, dovoluji si pozvat pirátské zastupitele na schůzi zastupitelského klubu ZMČ P3 konanou dne 19. 11. 2019 (úterý) od 18:30 na adrese Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha, Praha - Žižkov do místnosti číslo dveří 020 (zasedací místnost).

Program:
1. Volba předsedajícího schůze, volba zapisovatele, volba ověřovatele
2. Kontrola úkolů a dění na radnici
3. Stanoviska klubu k tiskům na RMČ
4. Různé
Přítomní : Margita Brychtová, příchod v 18,30h., Jana Belecová, Anna Kratochvílová, Pavel Musil, František Doseděl, Jan Bartko

Hosté: Kornélie Gotmanová, Šárka Sedláčková

1. Předsedající: Pavel Musil, 5:0

Zapisovatel: Jana Belecová 5:0

Ověřovatel: František Doseděl 5: 0

Program schválen 6 : 0

ZK předřadilo hosty v jednání klubu

Šárka Sedláčková, seznámila s návrhy řešení nepravdivých informací v RN.

ZK souhlasí zavedením „slovo šéfredaktora“, kde bude možnost dávat na pravou míru zjevné nepravdy a doporučuje rubriku názory zastupitelů uvést větou „ nemusí vyjadřovat názory redakce“.

Kornélie Gotmanová informovala o práci v dozorčí radě v Pražských službách a.s. a o spolupráci s koalicí na Praze 9.

2. Zrekapitulovali jsme dění na radnici, k úkolům z minulých ZK se vrátíme na dalším klubu

3. Tisk Závěrečná zpráva Enesa schválit s výhradou

F.D odchod 20.17h.

Zapsáno 19.11.2019
Ověřeno: 28.11.2019

Re: Schůze zastupitelského klubu - pozvánky, zápisy

Napsal: 01 pro 2019, 21:40
od Stepan.Strebl
Vážení, dovoluji si pozvat pirátské zastupitele na schůzi zastupitelského klubu ZMČ P3 konanou dne 3. 12. 2019 (úterý) od 19:00h na adrese Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha, Praha - Žižkov do místnosti číslo dveří 020 (zasedací místnost).

Program:
 • Organizační: volba předsedajícího schůze, volba zapisovatele, volba ověřovatele, schválení programu
 • Dovolby volných výborů a komisí
 • Kyberbezpečnost
 • Komunikace témat, RN a tak
 • Rozpočet 2020
 • Příprava na ZMČ a poslední RMČ 2019
 • Zodpovědnost za témata mimo gesce pirátských radních
 • Park „malá Parukářka“
 • Podpora akce Merkádo
 • ŽDJC
 • Různé
Další body programu pište do tohoto vlákna nebo se mi ozvěte, doplním.

Re: Schůze zastupitelského klubu - pozvánky, zápisy

Napsal: 02 pro 2019, 14:37
od Frantisek.Dosedel
Zápis z jednání ZK Piráti MČP3, ze dne 11.11.2019 konaného od 19:00 na adrese Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha, Praha - Žižkov, v místnosti číslo dveří 020.

Přítomní: Štěpán Štrébl, Jana Belecová, Anna Kratochvílová, Jan Bartko, František Doseděl, Pavel Musil,
Omluveni: Jiří Svrček, Margita Brychtová

Program:
1. Volba předsedajícího schůze, volba zapisovatele, volba ověřovatele 2. Kontrola úkolů a dění na radnici 3. Stanoviska klubu k tiskům na RMČ 4. Různé

Předseda: Štěpán Štrébl
Zapisovatel: František Doseděl
Ověřovatel: Pavel Musil

2. Kontrola úkolů a dění na Radnici.

ZK nominuje do výběrové komise na novou/nového ředitelku/ředitele Za Trojku Janu Belecovou a Vladimíra Lieberzeita.

ZK souhlasí, aby byly členy výběrové komise na asistenta Jany Belecové 3 lidé ze ZK dle svých časových možností, pokud s výběru nebudou moci účastnit již jmenovaní.
Margita potvrzuje zájem být členem výběrové komise.

//TAJNÁ ČÁST ZÁPISU, BUDE ZVEŘEJNĚNO JAKMILE POMINE POTŘEBA DŮVĚRNOSTI POTŘEBA DŮVĚRNOSTI BUDE VYHODNOCOVÁNA PRAVIDELNĚ CO 3 MĚSÍCE (Přijato bez hlasování)

3. Stanovisko klubu k tiskům na RMČ.
Aktualizace směrnice o zadávání veřejných zakázek: ZK souhlasí s úpravami směrnice, aby se zabránilo oslovování stále stejného úzkého okruhu dodavatelů (uchazečů) (Přijato bez hlasování) Posouzení – audit ENESA: ZK souhlasí s postupem navrženým Janou a podporuje jí navržený další postup (Přijato bez hlasování)

4. Ostatní

Zapsáno 11.11.2019
Předáno k ověření 02.12.2019
Ověřeno 02.12.2019

Re: Schůze zastupitelského klubu - pozvánky, zápisy

Napsal: 07 pro 2019, 01:07
od Frantisek.Dosedel
Zápis z jednání ZK Piráti MČP3, ze dne 3.12.2019 konaného od 19:00 na adrese Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha, Praha - Žižkov, v místnosti číslo dveří 020.

Přítomní: Štěpán Štrébl, Jana Belecová, Jiří Svrček, Margita Brychtová, Jan Bartko, František Doseděl, Pavel Musil,
Omluveni: Anna Kratochvílová
Hosté na bod 4 - Karel Světlík a Šárka Sedláčková.

Program:
1. Volba předsedajícího schůze, volba zapisovatele, volba ověřovatele
2. Dovolby volných výborů a komisí
3. Kyberbezpečnost
4. Komunikace témat, RN a tak
5. Rozpočet 2020
6. Příprava na ZMČ a poslední RMČ 2019
7. Zodpovědnost za témata mimo gesce pirátských radních
8. Park „malá Parukářka“
9. Podpora akce Merkádo
10. ŽDJC
11. Různé

Předseda: Štěpán Štrébl
Zapisovatel: František Doseděl
Ověřovatel: Pavel Musil

Body byly přehozeny z důvodu pozdního příchodu Jany z důvodu účasti na kulturní komisi...a pak jsme to vzali trochu napřeskáčku.

3. Kyberbezpečnost
Dvoufázové ověření u přihlašování! Všichni!

19:15 přichází Jana.

4. Komunikace témat, RN a tak
Poučení pro příště - více hlídat termíny!
Komunikace témat - poslat Karlovi S. možná témata - nejlépe do středy poledne.
Financování soch, užitného umění atp - granty z velké Prahy/sbírka.
Zvýšit důraz na komunikaci témat ze 4 pilířů velké Prahy. (https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/ko ... rtuje.html)
Štěpán informoval o dění v SZM

2. Dovolby uvolněných pozic do výborů a komisí
Redakční rada radničních novin - na žádost Karla Světlíka odloženo na příští klub.

Dotační výbor(2 místa) - odloženo do ledna

Komise pro strategické plánování:
Zájemci Vladimír Lieberzeit a Jan Kostečka

Přijatelnost
VL:7
JK:7

2. kolo
VL:5
JK:2

Byl zvolen Vladimír Lieberzeit.
S tím že JK je první náhradník (kdyby VL odstoupil, nahradí ho).

8. Park „malá Parukářka“
- máme omezené finanční prostředky
- snažit se o spolupráci
- je důležité, aby zůstala zelená plocha, ale ne za každou cenu

9. Podpora akce Merkádo
- nebude finanční podpora - bude jen poskytnut zábor, aby se mohlo uskutečnit

7. Zodpovědnost za témata mimo gesce pirátských radních
- občas nám utíkají témata z jiných gescí
- každý se stará i mimo svoje gesce
- Jeseniova 38 - věci tohoto typu by měly chodit automaticky, neměly by ležet týden někde
- Více komunikonikovat a sdílet - i kdyby ten infomační mail měl přijít 6x.

10. ŽDJC
Poběží externí audit - bude v lednu, zpráva bude někdy ke konci ledna - tímto budeme mít zauditované obě kulturní příspěvkovky na P3.
Potřeba racionalizovat financování - vydělat o milion navíc a zvýšení ceny lístků to nevytrhne.

5. Rozpočet 2020
- bude schvalován v lednu

6. Příprava na ZMČ a poslední RMČ 2019
- vypíchnutí možných výbušných témat
- očekáváme dvoudenní jednání, je záhodno mít na druhý den dovolenou

11. Různé
- Grilování radních na komisích/výborech
- Jana navrhuje aby se spory řešily napřímo - více komunikovat s radními a vyjasňovat si třecí plochy předem.

Zapsáno 03.12.2019
Předáno k ověření 04.12.2019
Ověřeno 06.12.2019

Re: Schůze zastupitelského klubu - pozvánky, zápisy

Napsal: 13 led 2020, 11:13
od Stepan.Strebl
Vážení, dovoluji si pozvat pirátské zastupitele na schůzi zastupitelského klubu ZMČ P3 konanou dne 14. 1. 2020 (úterý) od 19:00h na adrese Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha, Praha - Žižkov do místnosti číslo dveří 020 (zasedací místnost).

Program:
 • Organizační: volba předsedajícího schůze, volba zapisovatele, volba ověřovatele, schválení programu
 • Kyberbezpečnost
 • Příprava na RMČ a lednové ZMČ.
 • Smoljak - aktuální info
 • Zastiňování refugia
 • Energetika
 • Různé
Další body programu pište do tohoto vlákna nebo se mi ozvěte, doplním.

Re: Schůze zastupitelského klubu - pozvánky, zápisy

Napsal: 16 led 2020, 17:01
od Pavel.Musil
Zápis z jednání ZK Piráti MČP3, ze dne 14.1.2020 konaného od 19:00 na adrese Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3 - Žižkov, v místnosti číslo dveří 020.

Přítomní: Štěpán Štrébl, Jiří Svrček, Margita Brychtová, Jan Bartko, František Doseděl, Pavel Musil, Anna Kratochvílová, Jana Belecová - příchod 19:30 z důvodu účasti na KET pro kulturu

Program:
1. Volba předsedajícího schůze, volba zapisovatele, volba ověřovatele 2. Kyberbezpečnost 3. ŽDJC a Smoljak - aktuální info 4. Zastiňování refugia 5. Energetika 6. Příprava na RMČ a lednové ZMČ 7. Různé


Ad 1.
Předseda: Štěpán Štrébl
Zapisovatel: Pavel Musil
Ověřovatel: František Doseděl

Ad 2. Kyberbezpečnost
Dvoufázové ověření u přihlašování! Všichni!

Ad 3. ZK pověřuje Františka Doseděla komunikací ve věci všech podnětů Filipa Smoljaka Pavel Musil, Štěpán Štrébl a Jiří Svrček předají Františku Dosedělovi podklady k vyjádření k podnětům

S body 4. a 5. počkáme na Janu

Ad 6. Příprava na RMČ a ZMČ
ZK má připomínku k zápisu z dopravní komise - nesouhlasí se stanoviskem doporučujícím prověřit možnost rozšíření komunikace Seifertova pod křižovatkou s ul. Italská do centra na dva jízdní pruhy.
Za Pavla a Františka jsou návrhy usnesení technického charakteru.

Ad 4.
Vyjádří se Komise pro životní prostředí a Výbor pro územní rozvoj a vyžádá si podklady

Ad 5.
Energetika
Jana poslala materiál ENERGETIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 s koncepcí na následující roky.
Smlouva s ENESA - tisk je v podobě, že podle smlouvy má P3 zaplatit 459.000 Kč. Ve skutečnosti Jana snížila rozsah auditu na 200.000 Kč.
Budeme postupovat v návaznosti na diskusi na radě.

Ad 7. Různé
Způsob řešení sporů mezi uvolněnými radními. Jana byla vyzvána, aby zvážila rezignaci z důvodu přetrvávajících konfliktů.


Zapsáno 14.1.2020
Předáno k ověření 14.1.2020
Ověřeno 16.1.2020

Re: Schůze zastupitelského klubu - pozvánky, zápisy

Napsal: 17 led 2020, 11:00
od Stepan.Strebl
Vážení, na základě požadavku skupiny členů si dovoluji pozvat pirátské zastupitele na mimořádnou schůzi zastupitelského klubu ZMČ P3 konanou dne 18. 1. 2020 (sobota) 20. 1. 2020 (pondělí) od 18:00h na adrese Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha, Praha - Žižkov do místnosti číslo dveří 020 (zasedací místnost).

Program:
 • Organizační: volba předsedajícího schůze, volba zapisovatele, volba ověřovatele, schválení
 • Hlasování o nedůvěře a odvolání radní