Zasedání zastupitelstva města Plzeň

Moderátoři: Zastupitele - krajsti, Zastupitele - komunalni

Uživatelský avatar
Pavel.Sramek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 967
Registrován: 11 srp 2016, 11:51
Bydliště: Plzeň 3
Dal poděkování: 742 poděkování
Dostal poděkování: 600 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Zasedání zastupitelstva města Plzeň

Příspěvek od Pavel.Sramek » 14 lis 2018, 19:08

V tomto vlákně Vás budeme informovat o zasedání zastupitelstva města Plzně.

Z prvu budeme informovat o termínu zasedání, projednávaných tématech a popř. o výsledku zasedání.
Nahrávat se sem budou materiály, která nám přicházejí emailem, apod.
Pokud by měl někdo nějak=e výhrady nebo připomínky prosím napište mi to do Soukromé Zprávy, chtěl bych toto téma udržet přehledné. Děkuji
Předseda MS Plzeň
Pirátský zastupitel města Plzně - člen komise Finanční a pro eGovernment
Pirátský zastupitel městkého obvodu Plzeň 3 - člen kontrolního výboru
pavel.sramek@pirati.cz ; tel: 777 300 508

Uživatelský avatar
Pavel.Sramek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 967
Registrován: 11 srp 2016, 11:51
Bydliště: Plzeň 3
Dal poděkování: 742 poděkování
Dostal poděkování: 600 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zasedání zastupitelstva města Plzeň

Příspěvek od Pavel.Sramek » 14 lis 2018, 19:16

První ustavující zasedání Zastupitelstva Města Plzeň ve volebnim období 2018-2022 proběhne 15.11.2018 od 14:00 v podkroví radnice, nám. Republiky 1, Plzeň.

Materiály jsme obdrželi 14.11. odpoledne, tak doufeme, že to příště bude lepší. :-D Naštěstí tak nějak víme, co bude navrhováno, pro ty, co sledují jenání klubu a záspiy vyjednávacího týmu taky nebude moc překvapen.
2018_zmp-prim-1_n.doc
Stanovení počtu členů Rady města Plzně a počtu náměstků primátora, určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva města Plzně uvolněni a zřízení výborů Zastupitelstva města Plzně. Volba primátora města Plzně, náměstků primátora, dalších členů Rady města Plzně a uvolněných členů Zastupitelstva města Plzně, volba předsedů výborů Zastupitelstva města Plzně
(62 KiB) Staženo 8 x
2018_zmp-prim-2_n.docx
Svěření některých úkolů členům Rady města Plzně.
(50.22 KiB) Staženo 6 x
2018_zmp-prim-3_n.doc
Odměňování neuvolněných členů ZMP
(56.5 KiB) Staženo 5 x
zmp-prim-3_p1.pdf
Odměny neuvolněných členů zastupitelstva
(74.33 KiB) Staženo 6 x
zmp-prim-3_p2.pdf
Odměny uvolněných členů zastupitelstva
(75.81 KiB) Staženo 6 x
Předseda MS Plzeň
Pirátský zastupitel města Plzně - člen komise Finanční a pro eGovernment
Pirátský zastupitel městkého obvodu Plzeň 3 - člen kontrolního výboru
pavel.sramek@pirati.cz ; tel: 777 300 508

Uživatelský avatar
Pavel.Sramek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 967
Registrován: 11 srp 2016, 11:51
Bydliště: Plzeň 3
Dal poděkování: 742 poděkování
Dostal poděkování: 600 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zasedání zastupitelstva města Plzeň

Příspěvek od Pavel.Sramek » 17 lis 2018, 16:24

Souhr a záznam zasedání ustavujícího zastupitelstva města Plzeň ze dne 15.11.2018

Primátorem byl zvolen Martin Baxa(ODS),prvním náměstkem primátora se stal Roman Zarzycký (ANO 2011). Ve své gesci bude mít správu a řízení majetkových účastí města Plzně v obchodních korporacích a také oblast sportu a cestovního ruchu. Technickým náměstkem primátora je Pavel Šindelář (ODS). Náměstkyní pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí byla zvolena Eliška Bartáková (ANO 2011). Post náměstka primátora pro oblast dopravy a životního prostředí bude vykonávat Michal Vozobule (TOP 09).

Devítičlenné vedení města Plzně tvoří vedle primátora a čtyř náměstků i čtyři radní. Oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem bude mít na starost David Šlouf (ODS). Radním pro oblast Smart Cities a podporu podnikání se stal Vlastimil Gola (ANO 2011). Oblast školství bude mít ve své gesci Lucie Kantorová (ANO 2011). Radním pro oblast bezpečnosti je pro nové volební období končící primátor Martin Zrzavecký (ČSSD).

Hlasováním bylo zvoleno, že všechni radě budou pro svou funkci uvolněni, tj. placeni jakoby to vykonávali na plný úvazek, uvolněni budou také předsedové finančního výboru, finančního výboru a výboru pro zadávání veřejných zakázek.

Předsedou finančního výboru Jindřich Blažek (ANO 2011).
Předsedkyní výboru pro zadávání veřejných zakázek byla zvolena Helena Matoušová (ODS).
Předsedou kontrolního výboru byl nakonec zvolen Pavel Janouškovec (KDU-ČSL).
--to nebyl moc dobrý nápad. Pan Janouškovec jako radní druhého městského obvodu musí spolupracovat se zbytkem tamní rady, tedy i s panem Šloufem, kterého má zároveň na úrovni města jako radního kontrolovat. Pana Janouškovce jsme postavili do situace zcela zbytečné politické schizofrenie, čemuž jsme se mohli bez větších potíží vyhnout... just sayin`

Zde je videozáznam ze zasedání: https://youtu.be/8V2LRu9mDuE
A zápis zasedání: [nahraji až ho schválí primárot]
Tito uživatelé poděkovali autorovi Pavel.Sramek za příspěvek:
Petr.Vileta
Předseda MS Plzeň
Pirátský zastupitel města Plzně - člen komise Finanční a pro eGovernment
Pirátský zastupitel městkého obvodu Plzeň 3 - člen kontrolního výboru
pavel.sramek@pirati.cz ; tel: 777 300 508

Uživatelský avatar
Pavel.Sramek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 967
Registrován: 11 srp 2016, 11:51
Bydliště: Plzeň 3
Dal poděkování: 742 poděkování
Dostal poděkování: 600 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zasedání zastupitelstva města Plzeň

Příspěvek od Pavel.Sramek » 05 pro 2018, 10:18

Druhé zasedání Zastupitelstva Města Plzeň ve volebnim období 2018-2022 proběhne 13.12.2018 ve čtvrtek od 9.00 hod. v zasedací síni městské radnice.
Veškeré materiály jsou zde: https://usneseni.plzen.eu/index.php?pag ... dy&id=3103

Program:
1. Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 15. 11. 2018 – 12. 12. 2018 (materiál přijde na stůl)
3. Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 11. 8. 2018 do 9. 11. 2018
4. Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město PRIM/3 p. primátor
5. Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Svatovítské varhany (IČ 02794471) na pořízení nových reprezentativních varhan pro svatovítskou katedrálu
6. Žádosti o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněných členů Zastupitelstva města Plzně
7. Volba členů výborů ZMP (materiál přijde na stůl) PRIM/6 p. primátor
8. Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 na projekt „Výstavba sběrného dvora Na Bořích“
9. Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města
10. Souhrnné rozpočtové opatření ŘEÚ/1 radní Šlouf
11. Rozpočet města Plzně na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020–2022
12. Změna usnesení ZMP č. 328 ze dne 21. 6. 2018 ve věci prodeje projektových dokumentací ve smyslu změny termínu úhrady kupní ceny VODÁRNA PLZEŇ a.s.
13. Novela OZV č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
14. Přijetí dotace z MZ ČR pro projekt bezbariérového řešení Hospice svatého Lazara
15. Změna stanov společností PMDP, a.s., VODÁRNA PLZEŇ a.s., VTP, a.s.
16. Program a scénář hlasování řádné valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu
17. Návrh na změnu členů orgánů společnosti Obytná zóna Sylván a. s.
18. Návrh na změnu členů orgánů společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.
19. Návrh na změnu členů orgánů společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
20. Návrh na změnu členů orgánů společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.
21 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru
sportu MMP
22. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro subjekt Západočeská univerzita v Plzni – sportovní program Western Stars
23. Uzavření dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců
24. Schválení plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. pro rok 2019
25. Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem "Prodloužení tramvajové trati na Borská pole"
26. Novela vyhlášky města Plzně č. 5/2014, o systému nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území města Plzně
27. Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu OK MMP pro rok 2019, a to pro Divadlo pod lampou, o.p.s., Plzeň 2015, z.ú. a Plzeňskou filharmonii, o.p.s.
28. Poskytnutí dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu Kofinancování sociálních služeb pro rok 2019
29. Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP
30. Poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám (1 x investiční, ostatní neinvestiční) z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2018
31. Akční plány rozvoje sociálních služeb na území města Plzně – 2019–2020
32. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu OSS MMP na zajištění pomoci a služeb lidem bez domova v zimních měsících pro Městskou charitu
33. Rozšíření účelu čerpání finančních prostředků investičního příspěvku poskytnutého 4. základní škole Plzeň na akci „Stavební úpravy pavilonu stravování“
34. Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu OŠMT MMP OŠMT/2 radní Kantorová
35. Rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu provozních výdajů OŠMT a současně zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů OŠMT
36. Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení paní Václavy Žižkové byt č. 2, Havlíčkova 17, Plzeň
37. Změna "Zásad prodeje jednotek v lokalitě Sylván z majetku města Plzně" – úprava vymezení pojmu "Bonus"
38. Uzavření směnné smlouvy s fyzickou osobou pro stavbu Odkanalizování Lhoty – splašková a dešťová kanalizace
39. Uzavření dodatků k budoucím smlouvám z důvodu prodloužení termínů kolaudace stavby „Zástavba proluky U Velkého rybníka, Plzeň – Bolevec“ a udělení souhlasu města s postoupením práv a povinností z budoucích smluv
40. Uzavření dodatku k budoucí smlouvě z důvodu prodloužení termínu kolaudace stavby Bydlení „Na Hůrce – Radčice“, I. etapa
41. Konečné majetkoprávní vypořádání TDI v souvislosti se stavbou Plzeň – Litice, lokalita pro výstavbu RD v k. ú. Litice u Plzně, investor JK – TREND STAV s.r.o. a fyzická osoba
42. Výkup parc. č. 1097/36 a parc. č. 1097/135, oba zaps. na LV č. 60000 pro k. ú. Křimice, a spoluvlast. podílu ½ k celku parc. č. 1097/134 a parc. č. 1097/143, oba zaps. na LV č. 1017 pro k. ú. Křimice, z majetku státu do majetku města Plzně
43. Městské soutěže na prodej nemovitých věcí na adrese Železniční 20 a Rubešova 18 v Plzni
44. Uzavření kupních smluv na prodej jednotek (nebytových prostorů) v Plzni, na adrese Hodonínská 43, Ke Kukačce 21 a Na Dlouhých 76, obsazených nájemcem s platnou nájemní smlouvou, s vítězem městských soutěží
45. Dar pamětní desky věnované uctění památky paní prof. Zuzany Růžičkové Plzeňskému kraji
46. Změna rozsahu správy nemovitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci Základní škola Plzeň–Újezd, Národní 1
47. Změna rozsahu správy nemovitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci Správa informačních technologií města Plzně
48. Projednání informativních zpráv ORG/1 p. primátor Souhrnný přehled o rozpočtových opatřeních za 3. čtvrtletí 2018 Informativní zpráva o stavu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2018 Odboru investic MMP v členění na jednotlivé investiční akce k 30. 9. 2018 Informativní zpráva ve věci "Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa, 1. fáze" Informativní zpráva o stavu akce "Městský okruh Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni" Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj – srpen 2018 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj – září 2018 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj – říjen 2018 Otevřený dopis pana Martina Korfa Termíny konání Rad a Zastupitelstev města Plzně v roce 2019 Otevřená výzva spolku Budoucnost Valchy – neschvalování majetkoprávních závazků v rámci projektu Nová Valcha Přehled projektů p.o. ÚKEP MP pro jiné subjekty než město Plzeň Aktuální informace k realizaci „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ Ukončení realizace dotačního poradenství pro Centrum Hájek z. ú. Systém řízení rizik města Plzně jako ručitele smlouvy o vybudování nového areálu dopravní základny pro PMDP, a.s. a o poskytování oprav, údržby a odstavu vozidel MHD provozovaných na území města Plzně Plnění koncepčních dokumentů OSS MMP – akční plány rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících Zapojení statutárního města Plzně do projektu „Vytvoření sítě pro aplikaci eko-elektroniky ve střední Evropě“ v rámci programu Interreg Central Europe
49. Různé
Předseda MS Plzeň
Pirátský zastupitel města Plzně - člen komise Finanční a pro eGovernment
Pirátský zastupitel městkého obvodu Plzeň 3 - člen kontrolního výboru
pavel.sramek@pirati.cz ; tel: 777 300 508

Uživatelský avatar
Pavel.Sramek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 967
Registrován: 11 srp 2016, 11:51
Bydliště: Plzeň 3
Dal poděkování: 742 poděkování
Dostal poděkování: 600 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zasedání zastupitelstva města Plzeň

Příspěvek od Pavel.Sramek » 18 pro 2018, 12:34

Souhrn zasedání zastupitelstva města Plzně ze dne 13.12.2018.

-Chtěli jsme vyjádření od radního Martin Zrzavecký k Petici za okamžité řešení krizové bezpečnostní situace v Plzni od Vojtěcha Kadlece.
https://www.petice24.com/petice_za_okam ... WGTEfFK_U0
Pan radní se vyjádřil a přislíbil otevřené dveře do své kanceláře komukoliv, kdo se o bezpečnost v Plzni zajímá a chce si o ní promluvit.
https://www.plzen.cz/zastupitele-diskut ... e-v-plzni/

-Dále jsem se zeptal na pokrok v projektu wifi4EU.com, který jsme minulé zastupitelstvo městu prezentovali radě. Jedná se o 380.000,- pro každý obvod nazřízení wifi hotspotů. Radní Gola nás ubezpečil, že má zažádáno většina městských obvodů.

-Největší diskuze přišla u bodu 10 a jemu předřazený bod 51. Úslavský kanalizační sběrač. ,,Chybka” za 54 milionů. Rada příslíbila, že na náš popud vypracuje právní analýzu, která by určila, kdo nese za to nese odpovědnost. Apelovali jsme na radu, že chceme, aby analýza byla hotová do březnového zastupitelstva.
https://plzenskyrozhled.cz/mesto-prislo ... CAUxlYUKf8

-U volby do dozorčích rady Plzeňské Teplárenské se stala taková zajímavá věc. Já měl při té volbě stejně hlasů jako komunista. V druhém kole si koaliční strany nešli pro lístky, nenaplnilo se kvórum a dorozčí rada nebyla novolena. Toto koaliční většina okomentovala tím, že se opozice nedohodla. (Aby taky ne, když se lidovec s komunistou nechce bavit 😅) Takže téměr všechny dozorčí rady městských společností jsou bez zástupců opozičních stran a koalice v těchto společnostech má volné ruce.

-Rada slíbila, že participativní rozpočet se plánuje na rok 2020. Ale myslím si, že by to šlo i letos.
Toť souhrn toho nejzajímavějšího, příště už doufám, že shrnutí sepíše někdo jiný. Změna je život ;-)


Zde je videozáznam ze zasedání: https://youtu.be/XwGldCyc25Y
A zápis zasedání: [nahraji až ho schválí primárot]
Předseda MS Plzeň
Pirátský zastupitel města Plzně - člen komise Finanční a pro eGovernment
Pirátský zastupitel městkého obvodu Plzeň 3 - člen kontrolního výboru
pavel.sramek@pirati.cz ; tel: 777 300 508

Uživatelský avatar
Pavel.Sramek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 967
Registrován: 11 srp 2016, 11:51
Bydliště: Plzeň 3
Dal poděkování: 742 poděkování
Dostal poděkování: 600 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zasedání zastupitelstva města Plzeň

Příspěvek od Pavel.Sramek » 18 úno 2019, 15:21

Třetí zasedání Zastupitelstva Města Plzeň ve volebnim období 2018-2022 proběhlo 7.2.2019 ve čtvrtek od 9.00 hod. v Měšťanské Besedě.
Veškeré materiály/podklady jsou zde: https://usneseni.plzen.eu/index.php?pag ... dy&id=3124Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti RMP a primátora města Plzně od 13. 12. 2018 do 6. 2. 2019 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora MP (2) KP/1 p. primátor
5 Uzavření Rámcové smlouvy o financování projektu „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať“ v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. (3) ÚKEP/1 p. primátor
6 Žádost o dotaci z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „START Plzeň“ (2) ÚKEP/3 p. primátor
7 Žádost o dotaci z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „DIGI Plzeň“ (2) ÚKEP/4 p. primátor
8 Žádost o dotaci z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „SMART Plzeňáčci“ (2) ÚKEP/5 p. primátor
9 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 13. 12. 2018 do 13. 1. 2019 (2) KV/1 Mgr. Janouškovec
10 Statut a Jednací řád Kontrolního výboru ZMP (6) KV/3 Mgr. Janouškovec
11 Statut a Jednací řád Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP (5) VZVZ/1 p. Matoušová
12 Statut a Jednací řád Finančního výboru ZMP (materiál přijde na stůl) (5) FV/1 Ing. Blažek
12a Odměny pro fyzické osoby vykonávající funkci člena komise RMP nebo výboru ZMP, které nejsou členy ZMP (2) RadS/3 radní Šlouf
13 Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající ze skutečnosti čerpání rozpočtu v roce 2018 (4) ŘEÚ/1 radní Šlouf
14 Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z očekávaného čerpání rozpočtu v roce 2019 (4) ŘEÚ/2 radní Šlouf
15 Rozpočtové opatření pro rok 2019 v souvislosti s rozdělením volných zdrojů a aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu MMP v letech 2020 – 2022 (11) ŘEÚ/3 radní Šlouf
16 Návrh na volbu členů dozorčích rad akciových společností s majetkovou účastí města (3) NámZ/1 nám. Zarzycký
17 Návrh na změnu členů dozorčí rady společnosti BIC Plzeň s.r.o. (2) NámZ/2 Mgr. Zarzycký
18 Návrh na změnu členů dozorčí rady společnosti MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o (2) NámZ/3 Mgr. Zarzycký
19 Návrh na změnu členů dozorčí rady společnosti POVED s.r.o. (2) NámZ/4 Mgr. Zarzycký
20 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro Západočeský badmintonový svaz, z.s. na konání Mistrovství České republiky (4) SPORT/1 nám. Zarzycký
21 Schválení uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci pro investiční akci "Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží v Plzni" (8) OI/1 nám. Šindelář
22 Schválení uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o spolupráci pro investiční akci "Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati" (9) OI/2 nám. Šindelář
23 Poskytnutí dotací z rozpočtu Odboru životního prostředí MMP - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito žadateli (5) OŽP/1 nám. Vozobule
24 Žádost společnosti Techmania Science Center o.p.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Zelená Techmania II.“ (6) KŽP/1 nám. Vozobule
25 Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční umělecké a kulturní činnosti na rok 2019 (6) OK/1 nám. Bartáková
26 Zvýšení individuální dotace poskytnuté subjektu Plzeň 2015, zapsaný ústav, z rozpočtu Odboru kultury MMP pro rok 2019 (3) OK/2 nám. Bartáková
27 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (2) OSS/1 nam. Bartáková
28 Rozpočtové opatření pro MO na úhradu prodloužené provozní doby v MŠ (2) OŠMT+FIN/1 radní Kantorová, radní Šlouf
29 Poskytnutí dotací konkrétním příjemcům jako závazných ukazatelů BEZP MMP - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům na rok 2019 a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito žadateli (11) BEZP/1 radní Zrzavecký
29a Výběrové řízení s následnou aukcí na nemovitý majetek v k. ú. Hradiště u Plzně (0) RadS/1 radní Šlouf
30 Doplnění usnesení ZMP č. 100 ze dne 8. 3. 2018 ve věci předkupního práva – pozemky v k. ú. Doubravka (Staniční a Těšínská) (4) MAJ/1 radní Šlouf
31 Doplnění usnesení ZMP č. 432/2018 o ujednání ve věci předkupního práva k podílu pozemku parc. č. 1255/65 pro k. ú. Doubravka a dále o ujednání ve věci dostatečně neidentifikovaných spoluvlastnících (4) MAJ/2 radní Šlouf
32 Zrušení usnesení ZMP č. 207 ze dne 17. 5. 2007 ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném a úplatném převodu pozemků v k. ú. Bolevec od ČR, přísl. hospodařit s maj. státu SPÚ a projednání bezúpl. převodu předmětných pozemků (5) MAJ/3 radní Šlouf
33 Bezúplatný převod pozemků parc. č. 5297/9, parc. č. 5297/10, parc. č. 5297/13, parc. č. 5297/17 a parc. č. 5694/6, vše k. ú. Plzeň, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města (6) MAJ/4 radní Šlouf
34 Uzavření darovací smlouvy na převod pozemku parc. č. 2575/8 v k. ú. Skvrňany z majetku města Plzně do vlastnictví ŘSD ČR v rámci majetkoprávního vypořádání v souvislosti se stavbou silnice I. třídy - I/26 (5) MAJ/5 radní Šlouf
35 Výkup pozemků p. č. 781/25, 781/51, oba k. ú. Lhota u Dobřan, a p. č. 2001/2, k. ú. Litice u Plzně, od spoluvlastníků zaps. na LV č. 564 pro k. ú. Lhota u Dobřan a na LV č. 1625 pro k. ú. Litice u Plzně, do majetku města Plzně (5) MAJ/7 radní Šlouf
36 Výkup části pozemku parc. č. 2371/1, k. ú. Doubravka, z vlastnictví SK RAPID PLZEŇ z.s., do majetku města Plzně (6) MAJ/8 radní Šlouf
37 Výkup pozemku parc. č. 817/6, k. ú. Lhota u Dobřan, z vlastnictví fyzické osoby, do majetku města Plzně (7) MAJ/9 radní Šlouf
38 Výkup nemovitých věcí v k. ú. Plzeň dotčených stavbou „I/20, úsek Sládkova – Na Roudné, severní část“ od fyzických osob (7) MAJ/10 radní Šlouf
39 Odkoupení pozemku parc. č. 8525/27 v k. ú. Plzeň pro stavbu Stezka podél Borské ulice od společnosti ADELARDIS a.s. (7) MAJ/11 radní Šlouf
40 Uzavření dodatku č. 1 ke SOSB kupní uzavřené v souvislosti se stavbou: „I/27 Sukova – Karlovarská, úsek Sukova – Borská“ v k. ú. Plzeň - změna termínu uzavření konečné smlouvy kupní (3) MAJ/12 radní Šlouf
41 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v rámci stavby Novostavba bytových domů, Plzeň - Skvrňany, investor GLOBÁl spol. s r.o. (8) MAJ/13 radní Šlouf
42 Konečné majetkoprávní vypořádání TDI a pozemků v souvislosti se stavbou „Nová Valcha 3. a 4. fáze“, v k. ú. Valcha a zřízení služebností s FO, investor spol. Valcha Property Development a.s. (7) MAJ/14 radní Šlouf
43 Městské soutěže na prodej nemovitých věcí na adrese Skvrňanská 32 a Mánesova 25 v Plzni (3) PROP/2 radní Šlouf
44 Prodej spoluvlastnického podílu 133/256 k celku nemovité věci na adrese Riegrova 24 v Plzni (2) PROP/3 radní Šlouf
45 Záměr darovat část pozemku parc. č. 2220/1, k. ú. Doubravka, Plzeňskému kraji (6) PROP+EVID/4 radní Šlouf
46 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 459/5, k. ú. Radčice u Plzně (9) PROP/5 radní Šlouf
47 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 246/150 v k. ú. Radobyčice (7) PROP/6 radní Šlouf
48 Prodej pozemku p. č. 3245 v k. ú. Bolevec (6) PROP/7 radní Šlouf
49 Prodej pozemku p. č. 854/2 v k. ú. Lobzy (6) PROP/8 radní Šlouf
50 Prodej pozemku p. č. 5469/2 v k. ú. Plzeň (7) PROP/9 radní Šlouf
51 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1631/15 v k. ú. Černice (8) PROP/10 radní Šlouf
52 Prodej pozemků p. č. 12050/3 a 12050/6, oba v k. ú. Plzeň (6) PROP/11 radní Šlouf
53 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 218/7 v k. ú. Ejpovice (6) EVID/1 radní Šlouf
54 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 506/6 a p. č. 506/7 v k. ú. Doudlevce (11) EVID/2 radní Šlouf
55 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 2568/6 v k. ú. Doubravka (9) EVID/3 radní Šlouf
56 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 2568/7 v k. ú. Doubravka (9) EVID/4 radní Šlouf
57 Projednání daru výpočetní techniky z majetku města Plzně, Základní škole T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice (3) EVID/5 radní Šlouf
58 Darování plastových sedaček demontovaných v rámci modernizace stadionu ve Štruncových sadech (3) EVID/6 radní Šlouf
59 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
60 Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18 (4) ŘEÚ/4 Ing. Kuglerová, MBA
61 Inf.o nedok. stav. dílech „Rekonstrukce vod. a kanal.včetně odboček, Plzeň, vnitroblok Lábkova“, „Rekonstrukce vod. a kanal.,Plzeň, Kaštanová ulice“ a „Rekonstrukce stáv. kanal.,Plzeň, ulice Plachého, Skrétova a Nerudova“ (1) OSI/1 nám. Zarzycký
62 Informace o evidovaných dražbách a výběrových řízeních za rok 2018 (3) MAJ+PROP/17 radní Šlouf
63 Projednání „Petice proti výstavbě nových bytových domů v lokalitě Heyrovského“ (3) PROP+KŘTÚ/12 Ing. Kuglerová, MBA, Ing. Kozohorský, MBA
64 Dopis České komory architektů ve věci nabídky pomoci při koncepčním rozhodování o území obce (1) ORG/2 Ing. Karhan
65 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - listopad 2018 (1) ORG/3 Ing. Karhan
66 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - prosinec 2018 (1) ORG/4 Ing. Karhan
67 Prezentace aplikace Cityvizor (4) ORG/5 P. Šrámek
68 Informativní zpráva pana Hanouska ve věci záležitosti nespokojených občanů z ulice Nad Týncem (3) ORG/6 Ing. Karhan
69 Informativní zpráva pana Hanouska ve věci činnosti městských servisních organizací v Bukovci (1) ORG/7 Ing. Karhan
70 Návrh řešení budoucího využití objektu Kulturní dům Peklo (1) RadS/2 radní Šlouf
71 Aktuální informace k realizaci „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ (1) ÚKEP/2 Ing. Beneš
72 Zpráva o činnosti VZVZ ZMP (1) VZVZ/2 p. Matoušová
73 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Janouškovec
74 Různé (0)Boda2: Zpráva o činnosti rady: Zeptali jsme se na špatné PR města: https://redmine.pirati.cz/issues/16590

Bod 3 Absolutní formální nezajímavá volba přísedících soudců. Jde o funkce téměř zdarma. Již jsme to volili na jednom zastupitelstvu v minulosti také.
Doporučené hlasování: PRO

Bod 4.: Z rozpočtu kancelář Prim. se udělují dotace na provoz organizací. Nejde zařadit do standatrní dotace, neboť to vypadá na provozní výdaje. částky 60-80tis na rok.
Jediná zvláštnost je dotace 3mil pro Nadaci 700 let Plzně. Vysvětlení tkví v tom, že nadace pořádá Historický víkend a tato částka je na tuto akci.
Jak napsal Jirka, Baxa nebude mít na tolik chlebíčků. Vznesu námitku, jestli můzeme zveřejnit a vidět vyúčtování akce Historického víkendu a také jestli by byla nadace schopna vést transparentní účet, když jde o tolik pěněz za ,,dobré slovo”.
Nanvíc zpráva uvádí, že peníze půjdou na daně, náklady na reprezentaci a odměnu výkonné ředitelky.
ALE! Podle účetní uzávěrky za rok 2017 k 31.12.2017 nadace hospodařila s přebytkem 728tis., vlastnila řadu akcií a dluhopisů, mimo jiné dluhopisy Českých drah za 20mil., akcie ČEzu, Kofoly, vcelku většiny z burzy BCPP.
Celkový majetek byl 47.135.000,-

V roce 2017 město Plzeň dalo nadaci dar 3.000.000,- a nadace mezi projekty v Plzni rozdělila 1.354.000,-. Počítám do toho i Historický víkend.
Mě by přišlo možná ekonomičtější výhodnější pro občany města Plzně, aby jsme se do budoucna zaměřili nad provozními a mzdovými náklady nadací města Plzně.
Podle mě by bylo lepší dát na projekty rovnou 3.000.000,-.
Představte si dvojnásobně velký historický víkend.
Výnosy za rok 2017 měla 6.825.658,-.
Náklady 6.096.829,-
Výsledek hospodaření 728.829,-
Mzdové náklady 1.087.000,-
Jako dost zajímavý.

Doporučuji ZDRŽUJI SE.

Bod 5 - imho vše v pořádku. Trošku nechápu nesoulad ceny a rozpočtu (poslední stránka přílohy), probereme

Body 6-8:
Všechny tři body jsou v zásadě stejné. Jedná se o schválení podání tří žádostí o dotaci z OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání, tj. evropské fondy) „START Plzeň“, „DIGI Plzeň“ a „SMART Plzeňáčci“ . O projekty usilují 1. Základní škola, Masarykova základní škola a Benešova škola. Ve všech případech se jedná o podporu technického vzdělání či zavádění moderních technologií do výuky. Jelikož je v případě získání projektu kryto 100% nákladů projektu, pro město toto nepředstavuje žádné riziko.
Doporučené hlasování: PRO

Bod 9. O tomhle jsme diskutovali v KV. Nemáme v podkladech dost informací na to, abychom mohli potvrdit nebo vyvrátit, zda požadavky na prodloužení platnosti usnesení jsou legitimní, a že nebyly způsobeny něčím zanedbáním. Vysvětlení jsou jen útržkovitá. Proto jsme se v KV zdrželi.
Doporučení: ZDRĚT SE

Bod 10. Tyto změny jsme prodiskutovali v KV. Naše návrhy byly zahrnuty.
Doporučení: Schválit

Bod 11 Opět formální schválení Statutu a Jednacího řádu Výboru pro zadávání veřejných zakázek Zastupitelstva města Plzně. Jsem členem tohoto výboru a tento Statut a Jednací řád jsem již viděl a byl na schůzi výboru v lednu 019 schválen. Změny, které zde byly provedeny oproti do té doby platnému Statutu a JŘ jsou v rovině kosmetické a jsou plně v souladu se směrnicí QS 74-01, tedy se Zásady pro zadávání veřejných zakázek. Netřeba v tomto usnesení tedy cokoliv hledat. Navíc pokud si mohu dovolit poznámku k výboru samotnému. Vymezení jeho působnosti je tak malé a jeho pravomoci bezzubé, že může chtít vidět pouze zakázky jejímž zadavatelem jsou orgány města nebo příspěvkové organizace města, již ale ne právnické osoby ve vlastnictví města. Tedy vlastně skoro nic😊
Doporučené hlasování: PRO

Bod 12 - Asi formalita. Doporučené hlasování: PRO

Bod 13.: Jedná se změnu rozpočtových opatření. Nejde o transfery peněz absolutních pouze relativní. Např. snížení transferu pro Plzeň 7 a stejné zvýšení personálního odboru MMP, ale účel peněz se nemění. Na rok 2018.
Doporučuji hlasovat PRO

Bod 14.:To samé jako bod 13, ale na rok 2019.
Doporučuji hlasovat PRO

Bod 15.: Jedná se ,,nepředvídatelné výdaje”
Rozpočtové akce.
Budeme se ptát na: Oprava Rooseveltova mostu , Oprava Pekla, 15,6mil na koupení nových licencí MS Office v souvislosti s novou edicí MS - Office.
Sportovní areál Skvrňany. Ubytování u II. LP, atd.
Doporučuji hlasovat zdržuji se.

Bod 16 – JMENOVÁNÍ ČLENŮ DOZORČÍCH RAD
Ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále též jen jako „obecní zřízení“ či „OZř“) dává RMP tzv. vyhrazenou pravomoc, kterou podle obecního zřízení nemůže (až na výjimky) vykonávat žádná jiný orgán obce. Tj. že ani RMP nemůže případě rozhodnout o svěření výkonu této pravomoc jinému orgánu, např. ZMP. Výše uvedené ustanovení svěřuje RMP působnost nejvyššího orgánu jednočlenné kapitálové společnosti (s.r.o. nebo a.s.).
Pro úplnost výše uvedené potvrzuje i ust. § 84 odst. 4 OZř: „Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo pravomoce vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2“
A navíc ještě ust. § 84 odst. 2 OzŘ, které říká: „Zastupitelstvu obce je vyhrazeno g) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast a navrhovat jejich odvolání; to neplatí, rozhoduje-li rada obce ve věcech jediného společníka obchodní společnosti podle § 102 odst. 2 písm. c).“
Výjimku v případě jednočlenných kapitálových společností (s.r.o. nebo a.s.) z působnosti RMP stanovuje pouze ust. § 84 odst. 2 písm. e) OZř, podle kterého je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat o založení nebo zrušení právnických osob, a tedy i kapitálových společností (s.r.o. nebo a.s.), schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy a stanovy a rozhodovat v již založených právnických osobách (v souvislosti s majetkovou účastí obce).
V právní teorie se výše uvedenému říká tzv. monopolní pravomoci rady obce při působnosti nejvyššího orgánu kapitálové společnosti.
Proč tedy ZMP navrhuje členy DR v jednočlenných kapitálových společnostech (s.r.o. v a.s.), které město stoprocentně vlastní. Spíše půjde o procesní rozhodnutí ZMP doporučujícího charakteru v rámci politického konsensu. RMP nejenže nemusí navržené členy DR schválit, ale výše uvedené a schválené usnesení musí brát pouze „v režimu doporučujícího charakteru“. Teoreticky-právně, odhlédnuto od politické reality, by RMP na takové usnesení vůbec neměla brát zřetel, neboť se jedná právě o tzv. vyhrazenou pravomoc.
Dotčená zákonná ustanovení:
- § 84 odst. 2 písm. e) OZř
- § 84 odst. 4 OZř
- § 102 odst. 2 písm. c) OZř
Vzhledem k výše uvedenému si dovolím tvrdit, že pokud bude ZMP hlasovat o nominantech do DR, pak se tím stejně RMP vůbec nemusí řídit:)
To ale nemá vliv na mé doporučení hlasovat: PRO

17,18,19 je v pohodě, pouze změna členů dzorčích rad.
BIC je na 5 let
u Měšťanské besedy a POVED - délka funkčního období členů dozorčí rady není stanovena. To je divné

Bod 20 „Poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro Západočeský badmintonový svaz na konání Mistrovství České republiky“
V••še uveden•• subjekt žádá město o dotaci 200 000 Kč na částečnou úhradu nákladů, spojen••ch s konáním Mistrovství ČR v Plzni. Žadatel argumentuje, že podpora byla přislíbena minul••m primátorem, kvůli volbám se to nestačilo zapracovat do rozpočtu. Mírně zvláštní je, že mistrovství se koná 1.-3.2.2019, tedy až po zastupitelstvu. V návrhu usnesení není rozpočet akce, tedy není jasné, zda je částka aktuální. Nicméně, částka má b••t převedena z položky „Kancelář primátora – provozní běžné v••daje“. Tedy Baxa sežere míň chlebíčků a dá to na sport, takže asi cajk. Dávám na zvážení, jestli požadovat, že chceme znát zpětně rozpočet akce, tedy uvést všechny příjmy a v••daje, aby bylo zřejmé, že poskytnutá dotace byla nutná v požadované v••ši.
Doporučené hlasování: PRO, možná v rozpravě vznesu výše uvedený požadavek.

21 Schválení administrativního dozoru (700 Kč/hod za 5742 hodin - 4 019 400 Kč). Podílí se na tom město i SŽDC, je to věc minulá. Plzeň platí dle smlouvy 7.12 % nákladů (sníženo z 34,65 dodatkem č.3) z tohoto. Přijde mi podivné snížení dodatkem č. 3 (kde se zvýšila cena pro Plzeň o 15M, ale snížila se procenta za dodatek, ale do toho se asi nedá rýpat - je to stará věc jako příloha s informacemi)
Doporučené hlasování: PRO

22 Dodám zítra - Tom
Doporučené hlasování: PRO

23 Zelený poklad - Doporučené hlasování: PRO
24 Možná říct, že techmania je komerční projekt a peněz možná maji dost.
Doporučené hlasování: PRO

Bod 25 „Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční umělecké a kulturní činnosti na 2019“
Odbor kultury na rok 2019 vyčlenil 1 milion korun na podporu uměleckých a kulturních spolků v Plzni. Ty mohly podávat žádosti, která pak vyhodnotila komise. Komise mohla žádosti vyhovět v plné výši, zkrátit dotaci nebo neudělit dotaci žádnou. Žádostí přišlo na cca 2,4 milionu. O udělení rozhodovala „Komise pro jednoletý dotační program v oblasti kultury na rok 2019“, což nevím, co je za orgán (není to komise rady, nejprve jsem se mylně domníval, že toto projednávala Kulturní komise, kde máme Vápeníka). Předsedkyní tohoto orgánu je radní Bartáková, komise má celkem 7 členů, jména neznám. Součástí usnesení je i více než 50ti stránková příloha, kde je rozebrán každý uchazeč a je tam napsáno zda a v jaké výši mu bude udělena dotace. Součástí je bodovací tabulka, udělené body ale součástí přílohy nejsou. Je třeba se stavit na OK MPP, kde je prý tabulka i s body uložena. Já sám se v plzeňské kultuře neorientuji, abych mohl rozporovat rozhodnutí této komise.
Poznámka: Tohle připomíná mikrogranty z let minulých. Ty rozdělovala kulturní komise. Kdo je v současné komisi?
Doporučené hlasování: ZDRŽET

Bod 26 – „Zv••šení individuální dotace poskytnuté subjektu Plzeň 2015, zapsan•• ústav, z rozpočtu Odboru kultury MPP pro rok 2019“
Zřejmě nejkontroverznější bod ze zde uvedených. Plzeň 2015 žádá o zvýšení dotace o 2 miliony Kč (1,25 mil. neinvestiční + 0,75 mil investiční), tedy o nějakých 16%, neb v rozpočtu ji bylo přisouzeno 12,6 milionů. Zásadním materiálem k této příloze je dopis ředitele Plzeň 2015 Ing. Suchánka, kde vysvětluje na co jsou přidané peníze třeba:

1) Plzeň 2015 musí ponížit příjmovou část a to v oblasti dotací z Ministerstva kutury, neboť, cituji: „…Příčinou snížení jsou předběžná bodová hodnocení projektů v rámci posuzování komisemi v jednotlivých dotačních programech. Na základě tohoto hodnocení předpokládáme celkové příjmy cca 500tis korun. To představuje pokles o 495tis. korun.“
Já to teda chápu tak, že připravili nekvalitní projekty, které jim ministerstvo zkrouhne, ale oni je přesto chtějí realizovat v původní výši, tedy by to chtěli doplatit odjinud. S tím tedy nesouhlasím.
2) Dále se na Plzeň2015 obrátil autor „Háčkované věže“ Čestmír Suška s řešením dlouhodobé výpůjčky či jeho odkoupení. Připomínám, že tato věž je v současnosti v Depu2015 (viz obr)
Ředitel toto dílo označuje slovy „jeden ze symbolů veřejného prostoru v Plzni“. Tento výrok nejsem schopen ani potvrdit ani vyvrátit. Pokud někdo z vás ano, jedině lépe. Dále se dozvídáme, že kupní cena by byla 5 milionů Kč, cena za deinstalaci cca 200 kč. Běžná roční sazba za pronájem díla je prý 7-8% (opět nejsem schopen rozporovat), ale s autorem se prý dohodli, že by to městu nechal za 250 000kč/rok. Problém je, že jsem našel článek na iDnes z roku 2017 (https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/sochy ... -zpravy_pp) kde tehdejší ředitel píše, že věž by stála „vyšší stovky tisíc Kč“, tedy max. 1 milion. Není tento nárůst za necelé dva roky příliš velký? Navíc, opravdu je to takový symbol, abychom za to chtěli platit? Tedy prozatím s tímto nesouhlasím.
3) Další peníze budou na vícenáklady na provoz DEPO2015, neb běžnou údržbu již nebude provádět OZ Sylván, ale přímo Plzeň 2015. To představuje vícenáklady cca 200 000 Kč na mzdy pracovníků. Nevím, zda se o této změně nevědělo ještě pře schvalováním rozpočtu, ale s tímto navýšením bych souhlasil.
4) Dále chtějí 150 000 Kč na adaptaci nového účetního systému, neb doteď jeli jen na excelovských tabulkách. Co mi ale přijde šokující je, že se ohánějí tím, že, cituji: „ Systémy zavedené v rámci města Plzně, které by mohla společnost využít bohužel nejsou kompatibilní s potřebami Plzně2015 vzhledem k rozsahu činnosti, kterou Plzen2015 vykonává – výstavy, produkce kulturních akcí, nákuo materiálu do dílny“ Wtf? To jako město se svou armádou ajťáků není schopný zajistit, aby jim používaný software mohli využívat všechny městské organizace a radši budeme platit za nějaký další externí systém? Jednoznačně nesouhlasím.
5) Navýšení na energie o 150 000 Kč. Asi souhlas, tohle není fakt jednoduchý odhadnout.
6) Nákup vlastní zvukové aparatury pro Autobusovou halu v Depo2015. Celkem by to stálo asi 1,9milionu, oni chtějí pro letošek 750000kč s tím, že zbytek si doplatí ze svého v příštích letech. Návratnost investice prý 3-4 roky. S tím bych souhlasil.
Když se to vezme kolem a kolem, udělal bych pozměňující návrh ve smyslu, že se jim zvýší dotace o 1,1 milionu, z toho 750tisíc investičních. Zároveň bych jim zakázal (pokud to jde) pořizování jakýchkoliv externích účetních systémů. Ale o tomto bodu se musíme pobavit.
Doporučené hlasování: PROTI, pokud nebudou schváleny pozměňující návrhy, které budeme chtít.

27. dotace organizaci Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. - ve výši 2 721 155 Kč
nabídnout pro občany místo, kde probíhají jak celoroční kurzy a kluby zacílené na seniory, mezigenerační propojování, rodiče na rodičovské dovolené, tak jednorázové akce. Žádost byla v pořádku, záměr taky. Akorát si myslím, že ty akce komorní setkání v knihovně jsou trochu passé v době technologii a youtube videí.
Chtělo by to, aby o dotacích věděli všechny spolky v Plzni. Totem je propojen s městskými častmi, když se tam koná zastupitelstvo (UMO1), ale je to dobrá věc.
Poznámka: Proč tohle nebylo v seznamu dotací pro sociální oblast v minulém ZMP?
Doporučené hlasování: PRO

28 prodloužení provozní doby v mateřských školách od 16.00 hodin do 16.30 hodin v období leden-prosinec 2019.
Dobrá věc, kdyby to bylo do 17h a celoročně ještě lepší.
Také se mi libí, že pouze ředitelka MŠ garantovat plné organizační zajištění a teprve poté může být systém realizován.
Doporučené hlasování: PRO

Bod 29 Jde o přidělení dotací pro různé veřejně prospěšné organizace zabývající se prevencí kriminality a drogových závislostí jako je Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s. Je to na dobrou věc. Čísla je velmi těžké odhadnout, zda jsou ok. Bohužel toto bylo doporučeno Komisí pro bezpečnost a protidrogové na jejím posledním zasedání, kde zasedala ještě ve starém složení a není možnost se tak dotázat našeho zástupce. Celkem jde o cca 6 milionů.
Doporučené hlasování : PRO

30-31. Výkup podílu vlastnictví pozemků pod komunikací od státu. Formalita.
Doporučení: Schválit
32-33. Bezúplatný převod pozemků pod komunikací mezi městem a státem. Formalita.
Doporučení: Schválit
34. Darování pozemků pod komunikací státu. Formalita.
Doporučení: Schválit
35. Výkup pozemků pro cyklostezku ve Lhotě. Majitelé původně chtěli prodat městu i další pozemky, které nejsou potřeba. Majetkovka doporučila koupit jen ty nezbytné za 800/m2
Doporučení: Schválit
36. Výkup proužku pozemku SK Rapid za 800/m2 pro rozšíření komunikace a vybudování zálivu.
Doporučení: Schválit
37. Získání kousíčků pozemků pod komunikací až k oplocení. Celkem jen 40tis.
Doporučení: Schválit
38. Výkup rekreační parcely a chaty v ulici Na Roudné pro stavbu silnice I/20. Vykoupenou nemovitost původní majitel bude dál užívat prostřednictvím výpůjčky.
Doporučení: Schválit
39. Výkup proužku pozemku pro vybudování stezky. Cena celkem 30 tis.
Doporučení: Schválit
40. Prodloužení termínu smlouvy o SB na malé proužky pozemků naproti Techmánii pod budoucí komunikací I/27. Zajímavý je termín zamýšlené stavby až 2024-2026.
Doporučení: Schválit
41. Malé proužky, které přejdou do majetku města po dokončení stavby bytových domů. Tohle je sice akce jakéhosi Štrnuce z ODS, ale tenhle je starší a bydlí v Třemošné. Nejeví se to jako nějaká křivárna.
Doporučení: Schválit
42. Standardní postup převodu komunikace a sítí od developera do majetku města na základě SOSB. Možné podotknout, že občané Valchy žádali, aby město nevstupovalo do žádných závazků s developerem, dokud nebude dořešena žádost o změnu ÚP. Toto je ovšen jen naplnění již existujícího závazku mimo dotčené území.
Doporučení: Schválit
43. Prodej domu v městské soutěži. Ten na adrese Skvrňanská 32, kupuje jakási firma ATLANTA WORLD. To je družstvo, které má v rejstříku jako činnost: „zprostředkování zaměstnání českých, ruských, ukrajinských, běloruských, moldavských, kazachstánských, uzbekistánských občanů“. Mají i agenturu ATLANTA WORLD Group s.r.o. V minulosti už toto družstvo zastupované Ljudmilou F. od města koupilo v soutěžích tyto domy: Tylova 38, Rubešova 15, Radyňská 23, Palackého nám. 3 a Rubešova 18. Chci prověřit, jestli se nejedná o nelegální ubytovny. Jaká úvaha stojí za prodeji těchto domů? Proč je v bytové politice města tolik domů na prodej, když potom končí v rukou agentur? V současné době by možná město mělo investovat do dostupného bydlení pro své občany.
Doporučení: Zdržet se.
44. Prodej městského podílu na vlastnictví spoluvlastníkům domu s předkupním právem.
Doporučení: Schválit
45. Darování pozemku Plz. Kraji na výstavbu základny pro záchranku. Obvod souhlasí.
Doporučení: Schválit
46. Prodej 19m2. Obvod souhlasí.
Doporučení: Schválit
47. Prodej 3m2
Doporučení: Schválit
48. Prodej pozemku pod bytovým domem Sokolovská 90 do vlastnictví majitelů domu.
Doporučení: Schválit
49. Prodej prťavého pozemku pod bytovým domem do vlastnictví majitelů domu.
Doporučení: Schválit
50. Prodej prťavého pozemku pod bytovým domem do vlastnictví majitelů domu.
Doporučení: Schválit
51. Zarovnání pozemku 90m2.
Doporučení: Schválit
52. Narovnání majetkoprávních vztahů. Budova majitele na pozemku města.
Doporučení: Schválit
53. Vydržení části pozemku. Právní stanovisko souhlasné.
Doporučení: Schválit
54. Vydržení části pozemku celkem 9m2. Právní stanovisko souhlasné.
Doporučení: Schválit
55-56. Vydržení pozemků zahrad sourozenců. Právní stanovisko souhlasné.
Doporučení: Schválit
57. Dar 30 počítačů ZŠ ve Vimperku. Musí se schválit výjimka ze směrnice, jinak by se nejdřív musely tyto 6 let staré stroje nabídnout organizacím města. Možná je dobré se zeptat, jestli v rámci města je dost techniky pro školy, knihovny a tak.
Doporučení: Schválit
58. Darování sedaček ze štruncáků Boskovicím.
Doporučení: Schválit
59. souhrnné usnesení o informativních zprávách
Doporučené hlasování: VZÍT NA VĚDOMÍ


Bod 60 – „Informativní zpráva Plzeňské podnikatelské vouchery“
Pojednání o výsledku vcelku dobré dotační výzvy „Plzeňské podnikatelské vouchery“. Jedná se o to, že podnikatelé z plzeňské metropolitní oblasti mohou dostat dotaci na nakupování služeb od výzkumných organizací (univerzity a jiné) na území plzeňské metropolitní oblasti. Tedy například různá specializovaná měření, analýzy, vývoj algoritmů, atd. Výhodou je velmi malá byrokracie oproti jiným dotačním výzvám. Jedná se o částky do 250tisíc. Loni bylo alokováno 2 miliony, nevyčerpaly se. Slouží to k navázání prvotního kontaktu mezi firmou a univerzitou, která pak může pokračovat např. v nějakém regulérní výzkumné projektu.

61 Spor Plzně s firmou Robstav, dohadují se, kdo odstoupil od smlouvy při rekonstrukci kanalizace ve třech ulicích. Aktuálně se řeší smluvní pokuta + dokončení realizace (asi ok)

K bodu 62 – INFORMATIVNÍ ZPRÁVA
Pouze informační charakter s cílem informovat členy zastupitelstva ohledně naplňování instrukce QI 63-03-09 týkající se účasti statutárního města Plzně ve veřejných dražbách a výběrových řízeních.
Ve stručnosti půjde s největší pravděpodobností o dvě věci. Tou první je, že statutární město Plzeň prostřednictvím svého magistrátu, Ekonomického úřadu, Odboru nabývá majetku sleduje veřejné dražby a výběrová řízení a vyhodnocuje, zda by bylo pro statutární město Plzeň vhodné vstoupit do takové veřejné dražby nebo výběrového řízení s cílem získat předmětnou věc, zejm. nemovitou věc – bytové a nebytové jednotky, a to např. zejména v souladu se schváleným územním plánem, koncepcí bytového hospodářství (např. sociální byty apod.) a tedy ve stručnosti podle potřeb města. Příklad: statutární město Plzeň bude mít podíl 1/2 bytě v katastru obce, na druhou 1/2 bytu se bude konat nedobrovolná dražba, kdy cílem statutárního města Plzeň bude snaha tuto 1/2 vydražit a následně byt použít v rámci své činnosti (např. sociální byt) nebo ho prodat jako celek za vyšší cenu a přinést zisk do rozpočtu. Právní úprava je řešena zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění, který spolu s dalšími zákony upravují podmínky za kterých se tyto dražby konají (např. zveřejnění dražební vyhlášky na úřední desce statutárního města Plzně, elektronické úřední desce apod.).
Ohledně veřejných dražeb obecně, jedná se jednak o tzv. nedobrovolné veřejné dražby zejména v rámci exekučních řízení nebo insolvenčních řízení, tj. nucený prodej zejména nemovitého majetku. Méně pak o tzv. dobrovolné veřejné dražby jako způsob dobrovolného prodeje zejména nemovitého majetku s cílem dosažení nejvyšší trží ceny.

Statutární město Plzeň může být v případe nedobrovolných dražeb vystupovat jednak jako zájemce o draženou zejména nemovitou věc, ale i jako věřitel vlastníka této dražené věci, a to ve dvou pozicích. První pozice, je že se jedná o oprávněného v exekučním řízení nebo vykonávacím řízení, tj. osoby, která navrhuje příslušné exekuční či vykonávací řízení. Druhá pak, že statutární město Plzeň se do exekučního či vykonávacího řízení přihlašuje jako tzv. další věřitel s cílem uspokojení své existující pravomocné pohledávky (na základě pravomocného exekučního titulu). Jedná se pohledávky statutárního města Plzně vznikající v rámci jeho činnosti (např. neuhrazené nájemné, náhrady škody za zničený majetek města, poplatky atd.).
Dražebníkem je ve většině případů soudní exekutor, který vede předmětné exekuční řízení. Každý věřitel si podle platné právní úpravy může vyprat u kterého soudního exekutora podá exekuční návrh, tento soudní exekutor pak vede soudní řízení. Pokud tedy statutární město Plzeň není navrhovatelem exekučních řízení uvedených v předmětných přílohách (což s ohledem na informativní zprávu předpokládám) není v jeho silách ovlivnit, který soudní exekutor bude provádět veřejnou dražbu zejm. tedy v rámci exekučních řízení. Toto je čistě na výběru věřitelů, kteří jsou navrhovateli exekučních řízení. Ve většině případů půjde o tzv. institucionální věřitele, kteří mají „svého“ soudního exekutora se kterým spolupracují a prostřednictvím, kterého vymáhají své pohledávky. Rozmístění exekutorských úřadů v zásadě odpovídá počtu obyvatel pro daný obvod, takže koncentrace exekutorských úřadů je pouhá statistika. Pro hlavní město Prahu a okresy Praha – východ a Praha – západ je cca 50 exekutorských úřadů z celkových cca 160 exekutorských úřadů.
Viz k činnosti Odboru nabývání majetku zde: https://www.plzen.eu/urad/magistrat-mes ... i-majetku/
Zpráva se tedy týká činnost Odboru nabývání majetku v souladu s cíli statutárního města Plzeň ohledně nabývání majetku, a zejména pak majetku nemovitého ve formě bytových a nebytových jednotek a dále činnosti Odboru příjmů z pohledávek a prodeje, který zabezpečuje přihlašování pohledávek města do veřejných dražeb s cílem jejich umoření.
Ohledně výběrových řízení, která jsou uvedena pouze v názvu informativní zprávy nejsem schopen identifkovat a co by se mohlo jednat, ze zprávy to nikterak nevyplývá. Pravděpodobně půjde o sledování výběrových řízení v rámci zákona o veřejných zakázkách, ale chybí k tomu jakákoliv informace.

K bodu 63 – ODPOVĚĎ NA PETICI
Zde je nutné říci, že předložených materiálů nedokáži zjistit, zda Návrh odpovědi primátora na petici je souladný se zákonem či nikoliv. Na toto nemám dostatek podkladů a v daném čase je nedokáži ani zajistit.
Zde bude v prvé řadě nutné nejprve posoudit celou dispozici s nemovitým majetkem statutárního města Plzeň s aktuálním územním Plánem, který může být obecně připomínkován ze stran občanů (ať již napřímo nebo prostřednictvím zvolených zastupitelů). Kompletní území plán by měl být k dispozici zde: https://ukr.plzen.eu/uzemni-planovani/u ... lan-plzen/
Pokud byly dotčené pozemky opravdu zařazeny do za zastavěného území a do „Ploch smíšených obytných“, je možné je využívat v souladu s tímto územním plánem, t tj. realizovat na nich stavby (samozřejmě v souladu s územním plánem). Podle mých předběžných zjištění jsou skutečně předmětné pozemky zařazeny do zastavěného území . Tedy konkrétně:
1. Ano, v zásadě se občané měli „ozvat“ dříve, předtím, než předmětná lokalita byla zahrnuta do zastavěného území na základě nového územního plánu.
2. Pozemek 8153/1 je park, ale je zde ze shora (ze severu) „výstupek“ , který je zařazen do zastavěného území, tedy zde lze obecně provádět stavební činnosti, ale samozřejmě (1) v souladu s celým územním plánem, který stanoví podrobnosti a (2) na základě povolení stavebního úřadu v rámci přenesené působnosti obce
3. Pokud budeme chtít zjistit, kdy bylo rozhodnuto, začal bych v usnesení zastupitelstva, kterým bylo schváleno Opatření obecné povahy č. 1/2016 – Územní plán, jedná se o usnesení ZMP č. 434 ze dne 08.09.2016 (https://ukr.plzen.eu/files/ukr/pdf/8_9_ ... _VYROK.pdf), který bude potřeba porovnat s předchozím územním plánem. Ke změně zřejmě došlo – dle Návrhu odpovědi pana primátora na petici – právě na základě nového územního plánu z roku 2016. Viz odkaz výše a viz výše uvedené usnesení ZMP č. 434 ze dne 08.09.2016

Poznámka: Do budoucna by město mělo zkonzultovat s občany, zda pozemek developerům pronajme. To, že je zastavitelný ještě neznamená, že si nemůžeme předem vymínit nějaké ústupky než pozemek pronajmeme.

64 ORG/2 - Dopis České komory architektů ve věci nabídky pomoci při koncepčním rozhodování o území obce
Je to takový apel, k čemu je uzemní plán, jak se dají zadat dobré stavební zakázky. A je dobrý, že to komora rozesílá zastupitelům :).
Jde o nabídku pomoci při koncepčním rozhodování o území Plzně a při řešení s dalším rozvojem Plzně. Udělat mapu nevyužitých budov a pozemků města. Nebo, že výběr zpracovatelů veřejných zakázek měl být na základe kvality a ne jen nejnižší ceny.
65. 66 Statistiky zaměstnanosti

Bod 67.: Citivizor
Prezentace Cityvizor.pptx
(1.72 MiB) Staženo 3 x
Informativní zpráva Cityvizor.pdf
(34.08 KiB) Staženo 3 x
TZ: https://plzen.pirati.cz/cityvizor-plzen.html

68-69. S Jirkou Hanouskem jsem si opakovaně volal a psal. Pak jsme se setkali a 2 hodiny probírali jednotlivé výtky. Jedná se o téma domu Na Týnci, kde už desítky let trvá spor nájemníků s developerem. Dále se jedná o témata související s Bukovcem. Nedávno opravený kulturní dům Soptík je uzavřen a chátrá. Je tam houba. Jirka chce urychlené řešení a nový pronájem. Koupaliště v bukovci bylo rekonstruováno podle špatného projektu, zhotovitel odstoupil a teď je místo v havarijním stavu. Jirka chce získat dokumentaci a vypátrat viníka, potom by rád viděl řešení.

Bod 70 – „Informativní zpráva – návrh řešení budoucího využití KD Peklo“
Pojednává o základních možnostech, co dále s Peklem. Nezabývá se příliš využitím, jako spíše možnostmi rekonstrukce a financování. V zásadě je problém, že je to památkově chráněné, takže je třeba vše konzultovat s památkáři. Město si nechalo zpracovat od arch. Noska různé varianty rekonstrukce. Ve zkratce:
Varianta a) „minimální“, v podstatě jen hlavní sál + elektro,voda, fasády atd. Cena cca 254mil, doba realizace 40-49 měsíců.
Varianta b) „maximální – všechno, včetně malých sálů, restaurace,atd. Cena cca 420 mil, doba realizace 50-61 měsíců. Pro tuto variantu je nutno definovat nové využití prostor, které bezprostředně nesouvisí s provozem velkého sálu.
Zpráva se dále zabývá možnostmi financování. Město má až do roku 2021 čerpat úvěr až 650 mil od Evropské investiční banky (max 50% z celkové částky financovaného projektu). Město ale má v plánu tento úvěr použít pro rekonstrukci tramvajové vozovny na Slovanech. Neví, kolik se mu na vozovnu podaří získat z jiných zdrojů (dotační výzvy apod.). Dále je riziko,že vejde v platnost novela zákona o rozpočtovém určení daní, která by byla pro Plzeň z hlediska příjmů nevýhodná. Jsou na stole tedy tři varianty:
a) Rekonstrukce
b) Prodej
c) Koncesní projekt, tj. pronájem.
Ve zprávě se nepíše nic o tom, že by se do tohoto tématu měla zapojovat veřejnost. Trval bych na tom, aby předtím, než se rozhodne, co s Peklem dál konala debata za účasti odborné veřejnosti.

71 Netuším, co k tomu říct, dost krátká zpráva, nevidím nic závadného.
Bod 72 Jde jen o informativní zprávu, kde se schvaluje zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek, kterého jsem byl přítomen. Formalita.
73. Jde jen o zápis ze schůze KV. Je poněkud stručný, ale dostačující. Ověřil jsem ho.


Slovo závěrem: Největší impact měla fungující aplikace Cityvizor na stránkce: https://plzen.pirati.cz/rozpocet
Jednak jsem tím splnili část programu, ukázali jsme, že dokáže spustit velký projekt během dvou dnů a jsme o krok blíže uveřejňování faktur města Plzně.

Do dozorčích rad byli zvoleni tito naši nominanti:
·Vodárna Plzeň a.s. - Pavel Bosák
·Plzeňské Městské Dopravní Podniky, a.s. / PMDP - Michaela Krechovská
·Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. / VTP - Filip Sequens

Zde je videozáznam ze zasedání: https://youtu.be/w8-LaKGfqSc
A zápis zasedání: [nahraji až ho schválí primárot]
Předseda MS Plzeň
Pirátský zastupitel města Plzně - člen komise Finanční a pro eGovernment
Pirátský zastupitel městkého obvodu Plzeň 3 - člen kontrolního výboru
pavel.sramek@pirati.cz ; tel: 777 300 508

Uživatelský avatar
Pavel.Sramek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 967
Registrován: 11 srp 2016, 11:51
Bydliště: Plzeň 3
Dal poděkování: 742 poděkování
Dostal poděkování: 600 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zasedání zastupitelstva města Plzeň

Příspěvek od Pavel.Sramek » 20 bře 2019, 09:15

Čtvrté zasedání Zastupitelstva Města Plzeň ve volebnim období 2018-2022 proběhlo 18.3.2019 ve čtvrtek od 9.00 hod. v Měšťanské Besedě.

Veškeré materiály/podklady a program jsou zde: https://usneseni.plzen.eu/index.php?pag ... dy&id=3127
Materiály vypracované k zasedání s dpoporučeným hlasování od zastupitelů jsou zde:
Body ZMP 18.3.2019 - Sheet1.pdf
(139.94 KiB) Staženo 1 x
Souhrn nejzajímavějšího, co jsme řekli, anebo se řeklo:
Bod 2: Ropné kaly se v Plzni nepálí a pálit nebudou. Při této příložtosti mě, Pavlovi Bosákovi a České pirátské straně náměstek vyhrožoval, že proti nám Plzeňská Teplárenská podnikne právní kroky, pokud se okamžitě neomluvíme, za to, že jsme se jich nezeptali na tuto otázku v zákulisí. LOL
https://plzen.pirati.cz/pirati-se-ptaji ... nosti.html

Bod 3: Ve Strategii ITI Plzeňské metropolitní oblasti nás trápí absence strategie životního prostředí. Slíbili nám, že pozemky na západní obchvat se vykoupí včas, chybí dokoupit 2.

Bod 6: Dronnet Tech Tower vychází tento rok na 440 mil. Rozpočtové záměry se v dodaných materiál nesčítá, ale není to na 100% konečná ćástka.

Bod 14a: Usnesení dělime, protože původní na odkup pozemků nejde použít.

Bod 18: Ubytovací zařízení - Zimní stadion bude pro 68, cca 1mil na 1 osobu. Areál Prokopávka bude s TJ Lokomotiva měnit nájemní smlouvu, tak aby město netratilo na nájmu.

Bod 21: Firma prý koordinaci stavebních prací dělá levněji než město.

Bod 67: Aktualizace jednacího řádu od Petra Vilety. Bohužel neprošel. Padali argumenty, že úprava je nadbytečná a že chtějí návrh ještě projednat. Uvidíme příště.

Zde je videozáznam ze zasedání: https://youtu.be/2oMGznawifI
A zápis zasedání: [nahraji až ho až ho budu mít]
Předseda MS Plzeň
Pirátský zastupitel města Plzně - člen komise Finanční a pro eGovernment
Pirátský zastupitel městkého obvodu Plzeň 3 - člen kontrolního výboru
pavel.sramek@pirati.cz ; tel: 777 300 508

Uživatelský avatar
Pavel.Sramek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 967
Registrován: 11 srp 2016, 11:51
Bydliště: Plzeň 3
Dal poděkování: 742 poděkování
Dostal poděkování: 600 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zasedání zastupitelstva města Plzeň

Příspěvek od Pavel.Sramek » 12 čer 2019, 22:24

Páte zasedání Zastupitelstva Města Plzeň ve volebnim období 2018-2022 proběhlo 13.5.2019 v pondělí od 9.00 hod. v Měšťanské Besedě.
Veškeré materiály/podklady jsou zde: https://usneseni.plzen.eu/index.php?pag ... dy&id=3128

Zbytek dodám aź budu mít trochu volno.
Předseda MS Plzeň
Pirátský zastupitel města Plzně - člen komise Finanční a pro eGovernment
Pirátský zastupitel městkého obvodu Plzeň 3 - člen kontrolního výboru
pavel.sramek@pirati.cz ; tel: 777 300 508

Uživatelský avatar
Pavel.Sramek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 967
Registrován: 11 srp 2016, 11:51
Bydliště: Plzeň 3
Dal poděkování: 742 poděkování
Dostal poděkování: 600 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zasedání zastupitelstva města Plzeň

Příspěvek od Pavel.Sramek » 12 čer 2019, 22:34

Šesté zasedání Zastupitelstva Města Plzeň, slavnostní, ve volebnim období 2018-2022 proběhlo 1.6.2019 vsobotu od 15.00 hod. v Měšťanské Besedě.
Podklady k zasedání žádné nebyli.

Ze zasedání se část členů klubu, včetne mě, omluvilo. Zápis musí počkat na ty, kteří se zúčastnili.
Předseda MS Plzeň
Pirátský zastupitel města Plzně - člen komise Finanční a pro eGovernment
Pirátský zastupitel městkého obvodu Plzeň 3 - člen kontrolního výboru
pavel.sramek@pirati.cz ; tel: 777 300 508

Odpovědět

Zpět na „Zastupitelstvo - Plzeň“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host