RV 3/2013 Programový bod - Volnočasové aktivity

Republikovému výboru je svěřena moc zákonodárná. Republikový výbor schvaluje stranické předpisy, programové dokumenty a kandidátní listiny.

Moderátoři: Republikovy vybor, Jednatele

Pravidla fóra
Do fóra mohou psát členové skupin Republikový výbor, Vedoucí orgánů, Garanti a Účastníci. Do skupiny Účastníci se přidává na základě oprávněné žádosti v podatelně RV nebo jednateli, eventuálně předsedajícímu. Jednáním předsedají Jednatelé eventuálně Předsedající.
Do fóra hlasování píšou jen členové republikového výboru a předsedající.
Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 21428
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 28484 poděkování
Dostal poděkování: 21949 poděkování
Kontaktovat uživatele:

RV 3/2013 Programový bod - Volnočasové aktivity

Příspěvek od Vojtech.Pikal » 05 úno 2013, 17:09

Svolávám jednání republikového výboru ve věci programového bodu Volnočasové aktivity.

Jednání zahajuji a budu předsedat jako pověřený vedoucí administrativního odboru. Jednání svolávám na žádost 1. místopředsedy Jakuba Michálka.
Republikový výbor aktuálně 32 členů.

S ohledem na požadavky navrhovatel předkládám následující návrh pořadu:
1. Programový bod - Volnočasové aktivity
Pokud nikdo není proti, budeme pokračovat s tímto pořadem.

Dále republikovému výboru navrhuji udělit právo účasti na tomto jednání pro Michala Wagnera v rozsahu účasti potřebné pro zapisovatele.
Je někdo proti tomuto návrhu?

Jako zapisovatele pak výboru navrhuji Michala wagnera a jako ověřovatele Libora Špačka.
Je někdo proti těmto návrhům?

Nakonec vyhlašuji konec rozpravy a tím termín hlasování na čtvrtek 21.2.

Otevírám rozpravu a prosím navrhovatele, jímž je Jakub Michálek o úvodní slovo.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvek:
Ondrej.Kallasch
člen RV, AO, PO, ZO, FT a předsedající CF;
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj, člen AO OlK
Profil|fb| Tel: 776635258

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 11617
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5014 poděkování
Dostal poděkování: 17983 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 3/2013 Programový bod - Volnočasové aktivity

Příspěvek od Jakub.Michalek » 17 úno 2013, 17:06

Vážení členové republikového výboru,

dovolte mi, abych jako navrhovatel představil programový bod Volnočasové aktivity. Předně musím připomenout, že původní koncept Pirátského programu s žádným takovým bodem nepočítal. Programový bod Volnočasové aktivity byl do výčtu zařazen až teprve po tom, co si skupina členů republikového výboru stěžovala, že v programu chybí podpora sportu a tělovýchovy. K bodu se nejvíce hlásil Jiří Kadeřávek, proto bych budu rád, pokud mě ve vysvětlení výsledných bodů doplní. Podle ohlasu na zasedání republikového výboru v Pardubicích v roce 2012 (zápis zde) jsme návrh programového bodu s Jiřím Kadeřávkem zpracovali do podoby, kterou zde předkládám.

Předně je evidentní, že moderní společnost se vyznačuje zlepšením technologií, které umožňuje lidem dosáhnout více v kratším čase. Je třeba, aby tento technologický posun byl použit ve prospěch lidí, nikoliv ke zhoršení jejich životní úrovně a životu ve stresu. Z tohoto pohledu vychází také úvodní teze programového bodu:
Množství aktivně využitého volného času je měřítkem svobody, podmínkou osobního rozvoje a konečným cílem snažení celé společnosti. Prosazujeme jasná pravidla pro aktivní podporu dobrovolnictví a volnočasových aktivit.
Aktivně trávený volný čas, ať už se realizuje sportem nebo obecněji dobrovolnými aktivitami (ano, i v politických stranách, občanských sdruženích, ochrana životního prostředí, vývojem svobodného software, domy dětí a mládeže a jiná práce s mládeží), je hodnotou, která zaslouží zvláštní úpravu, neboť ostatní programové body se jí dotýkají jen okrajově. První věta vyslovuje závěr, že stát by měl dbát na to, aby nedocházelo k ekonomickému zotročování obyvatel, jehož původ je v řadě případů neekonomický, naopak aby lidé mohli rozvíjet svůj potenciál i mimo zaměstnání, které je často rutinní. Druhá věta se pak týká naléhavého problému financování volnočasových aktivit, tedy jeho zdroje a pravidel.
Volnočasové aktivity představují hlavní způsob tělesného a duševního uvolnění od stresu. Sportovní a kulturní spolky, domy dětí a mládeže, sdružení spotřebitelů, organizace zastřešující vývoj svobodného software, politické strany a další sdružení občanského sektoru plní ve společnosti nezastupitelné funkce. Uvědomujeme si, že občané v nich dobrovolně utvářejí hodnoty, které často nelze vyjádřit penězi. Vedle toho volnočasové aktivity přispívají ke vzdělání, získávání kulturních a sociálních dovedností, předcházení trestné činnosti, ale mají i hospodářský přínos pro celou společnost.
První odstavec obsahuje racionální ospravedlnění podpory volnočasových aktivit a výčet organizací, které jsou v něm aktivní. Programový bod volnočasové aktivity se v tomto ohledu dotýká oblastí jako je svobodný software, práce s mládeží, sport a kultura, politické strany, občanský sektor -- tedy zasahuje řadu dalších programových bodů.
Pirátská strana se zavazuje k významné veřejné podpoře dobrovolnictví a volnočasových aktivit. Považujeme to za postoj logicky doplňující náš důraz na společenskou podporu vzdělání a kultury. Je správné, že veřejně prospěšné aktivity jsou částečně financovány z veřejných subvencí (veřejné rozpočty, EU, granty). Na druhou stranu očekáváme, že veřejné prostředky budou hospodárně využity ve prospěch veřejnosti, transparentně zaúčtovány a nebude možnost je vyvádět do soukromých firem.
Druhý odstavec obsahuje veřejný závazek k podpoře dobrovolnictví a volnočasových aktivit, který se týká všech výše uvedených subjektů a platí na úrovni obcí, krajů, státu i Evropské unie. Na druhou stranu klade podmínku na takto financované instituce, aby hospodařily podle modelu transparentní organizace (viz dále a související programový bod transparentní organizace) a aby používaly veřejné finance výlučně ve prospěch veřejnosti. Zde upozorňuji na usnesení republikového výboru ze zasedání v Brně, kde bylo definováno účelové určení veřejných peněz pouze na platby státu, službu veřejnosti a významné akce s mezinárodním dopadem, tedy již v souladu s tímto navrhovaným programovým bodem. Důležitým problémem, který si uvědomujeme, ačkoliv ho v textu podrobně řešit nemůžeme, je problematika PPP, tedy partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Pravidla takové spolupráce je třeba přesně upravit, aby státní peníze nebyly využívány pro soukromý zisk.

Následuje výčet upřesňujících zásad poskytování veřejné podpory (veřejné prostředky):
Veřejná podpora by měla být poskytována podle následujících zásad:
Chceme postupně dospět k prostředí, kde se veřejná podpora a daňové úlevy vztahují pouze na neziskové organizace, které fungují na principu transparentní organizace.
První zásada se týká subjektů, které by měly mít způsobilost k veřejné podpoře. V současném systému je možné odečítat ze základu daně dar libovolné organizaci, která splní formální kritéria zákona, ta také často neplatí daň z příjmu nebo daň darovací. V tomto bodu jsou vysloveny dvě podmínky, jednak že musí jít o neziskovou organizaci, jednak musí fungovat podle modelu transparentní organizace. Piráti tento model používají již víc jak 3 roky a jasně jsme ukázali, že tento model je pro dobrovolnickou organizaci udržitelný. Není žádného důvodu, proč by organizace, které si nárokují veřejné financování, neměly informace o svém hospodaření a rozhodování zveřejňovat.
Podpora bude přednostně směřovat do přiměřené infrastruktury, zejména na budování sportovišť pro amatérské sportovce, středisek volnočasových aktivit, škol umění, kluboven apod. Před stavbou budovy by však mělo být jasné její dlouhodobé využití a mělo by být zajištěno i financování provozu.
Druhá zásada požaduje, aby investice šly přednostně do infrastruktury, která je veřejně prospěšná a její využití a financování je dlouhodobě zajištěno. U dobrovolných organizací by tudíž měl být nosný i prvek dobrovolného financování (např. příspěvky, dary, daňové asignace a podobné nástroje). Požadavek investičních nákladů vyplývá z obavy, aby nebyly financovány provozní výdaje dobrovolnické organizace (byť i to lze v některých případech odůvodnit) či dokonce různé podivné právní a jiné služby. Všimněte si, že veřejná podpora se zde vztahuje především na amatérské sportovce a jejich zázemí, nikoliv na profesionální sportovce, kteří jsou součástí komerčního sektoru a ten není třeba dotovat z veřejných prostředků (resp. za podmínek výše uvedených může být dotován např. formou daňové asignace, to je věcí diskuse).
Veřejná podpora volnočasových aktivit zejména s účastí soukromých firem musí mít jasná pravidla, aby nedocházelo k odklánění veřejných subvencí do soukromých rukou. Rozhodování o veřejné podpoře na úrovni obce, kraje či státu by mělo probíhat co nejblíže občanům a s jejich zapojením.
Třetí zásada se dotýká výše zmíněného problému PPP. Bude zejména věcí garanta, aby tuto problematiku zpracoval podrobněji a zejména ukázal jasné problematické konkrétní případy (například vrcholový sport, sázkové kanceláře apod.) V druhé části se vyslovuje zásada subsidiarity, která je obohacena o prvek zapojení občanů. Toho lze například dosáhnout participativními rozpočty apod.
Výsledky placené byť částečně z veřejných prostředků budou dále svobodně využitelné občany i komerčním sektorem (fotografie, počítačové programy apod.).
Poslední zásada se týká dokumentů vytvořených za veřejné prostředky, na než práva podle současného autorského zákona zůstávají těm, kdo je vyrobili. V takovém případě instituce z veřejných peněz typicky dotuje soukromou firmu. Tato zásada je zcela v souladu s programovým bodem svoboda informací a je pochopitelně třeba ji obdobně aplikovat i na veřejné instituce. Pokud bude tato volná tvorba jednoduše dostupná, pomůže to i komerčnímu sektoru, který ji bude moci bezplatně využívat.

Vážení členové republikového výboru, byť jsem byl na začátku tvorby tohoto bodu poněkud skeptický, myslím si, že se nám nakonec podařilo vytvořit programový bod, který je v souladu s Pirátskými hodnotami a vhodně doplňuje a v některých případech zobecňuje východiska ostatních programových bodů. Rád uvítám vaše dotazy, poznámky a zlepšovací návrhy.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Michalek za příspěvky (celkem 4):
Jiri.Kaderavek, Vojtech.Pikal, Petr.Kopac, Adam.Zabransky
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost
Prosím obracejte se přednostně na poslance dle resortu či gesce. Na mě se prosím obracejte e-mailem, v akutních věcech po telefonu.
Šance pro nové nápady!

Uživatelský avatar
Ondrej.Profant
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 7731
Registrován: 22 dub 2009, 23:55
Profese: Poslanec
Bydliště: Praha 8
Dal poděkování: 13735 poděkování
Dostal poděkování: 7441 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 3/2013 Programový bod - Volnočasové aktivity

Příspěvek od Ondrej.Profant » 17 úno 2013, 21:55

Původní větu:
Vedle toho volnočasové aktivity přispívají ke vzdělání, získávání kulturních a sociálních dovedností, předcházení trestné činnosti, ale mají i hospodářský přínos pro celou společnost.

Bych změnil:
Vedle toho volnočasové aktivity přispívají ke vzdělání, získávání kulturních a sociálních dovedností, pomáhají přecházet rizikovému chování, a mají i hospodářský přínos pro celou společnost.

Důvodová zpráva:
Spojení „trestná činnost“ mi přijde zbytečně omezené a proto jej navrhuji zaměnit za „rizikové chování“, neboť je pojmově nadřazeno:
http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/70/154 píše:Pod pojmem rizikové chování rozumíme chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost (Miovský, Zapletalová, 2006).
Vzorce rizikového chování přitom považujeme za soubor fenoménů, jejichž existenci a důsledky je možné podrobit vědeckému zkoumání a které lze ovlivňovat preventivními a léčebnými intervencemi. Nejčastěji do konceptu rizikového chování řadíme: šikanu a násilí ve školách, vč. dalších forem extrémně agresivního jednání, dále záškoláctví, užívání návykových látek, nelátkové závislosti (gambling, problémy spojené s nezvládnutým využíváním PC atd.), užívání anabolik a steroidů, obecně kriminální jednání, sexuálně-rizikové chování, vandalismus, xenofobii, rasismus, intoleranci a antisemitismus, komerční zneužívání dětí, týraní a zneužívání dětí atd.
PS: Původcem této konstruktivní připomínky je Míša Vodová - té patří dík :).
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ondrej.Profant za příspěvky (celkem 3):
Petr.Vileta, Vojtech.Pikal, Jakub.Michalek
profant.eu, poslanec

Uživatelský avatar
Petr Stehlik
Příznivec Pirátů – Zlínský kraj
Příspěvky: 1780
Registrován: 25 srp 2009, 15:30
Profese: všeuměl
Bydliště: Zlín
Dal poděkování: 686 poděkování
Dostal poděkování: 1688 poděkování

Re: RV 3/2013 Programový bod - Volnočasové aktivity

Příspěvek od Petr Stehlik » 19 úno 2013, 11:34

Pěkné (opět děkuji autorům), jen bych rád nějak (ještě nevím jak) zmínil nutnost rozumného rozdělování těch veřejných rozpočtů mezi všechny možné volnočasové aktivity, plus bych byl opatrný na "přednostní budování infrastruktury z veřejných rozpočtů".

Důvodem pro to je situace ve Zlíně, kde (v relativně malém městě) máme nedávno postavenou už druhou ledovou plochu, která má ale pro veřejnost otevřeno jen pár hodin týdně. Zbytek času se tu zřejmě vychovávají špičkoví hokejisté nebo co, netuším. Navíc se ukazuje, že radnice uzavřela nějaké brutální nevypověditelné smlouvy, které směřují do podpory hokeje mnoho milionů Kč. Nepřipadá mi rozumné podporovat hokej 10^5 víckrát než třeba šachisty nebo filatelisty. Vůbec bych se zamyslel nad podporováním zjevně (budoucích) profesionálních sportovců.

Je nějak možné ocenit přínos jednotlivých volnočasových aktivit a tomu přizpůsobit veřejné financování? Například pokud město dotuje hokejový stadion, tak má 4 tisíce lidí možnost 2x týdně vyřvat se na stadionu (a cestou domů pak převrátit popelnice a posprejovat fasády domů). Je to pro společnost výhodnější než třeba za stejné peníze vybudovat cyklostezku?

A k tomu budování ještě: automaticky se na to nalepí "betonářská lobby". Vím, že je to v programovém bodu jištěné transparencí, jen upozorňuji, že "přednostní podpora budování infrastruktury" může být chápána i negativně. Záleží zas jen na tom, jak to kdo uchopí.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Petr Stehlik za příspěvky (celkem 3):
Vojtech.Pikal, Petr.Kopac, Libor.Spacek

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 11617
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5014 poděkování
Dostal poděkování: 17983 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 3/2013 Programový bod - Volnočasové aktivity

Příspěvek od Jakub.Michalek » 19 úno 2013, 20:56

Otázka způsobu financování zatím nebyla řešena (čeká na Daňový a finanční systém, nabízí se participativní rozpočtování vs. daňové asignace).
Můžeš Petře případně navrhnout úpravu v intencích tvého příspěvku, tak bylo znění totiž myšleno.
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost
Prosím obracejte se přednostně na poslance dle resortu či gesce. Na mě se prosím obracejte e-mailem, v akutních věcech po telefonu.
Šance pro nové nápady!

Uživatelský avatar
Petr.Vileta
Vedoucí administrativního odboru
Příspěvky: 28579
Registrován: 22 črc 2009, 18:12
Profese: Celkem Spokojený Důchodce
Bydliště: Plzeň 2
Dal poděkování: 24633 poděkování
Dostal poděkování: 20714 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 3/2013 Programový bod - Volnočasové aktivity

Příspěvek od Petr.Vileta » 20 úno 2013, 01:22

Byl by odkaz na nějaký hodnotný a srozumitelný dokument o participativním rozpočtování? Googlovat samozřejmě umím, ale který z těch 100 odkazů je opravdu kvalitní, to z toho nezjistím. O daňových asignacích jsem už něco nastudoval z vlastní píle a zájmu :)
Kumulovaný zastupitel a člen finančních výborů zastupitelstev Města Plzně a Městského obvodu Plzeň 2.
tel: 608 445 655 (odpoledne a večer)
stínový ministr švihlých nápadů a fórista
----------------------------------------
Mějme vždy na paměti: Běžný občan je až ten poslední, komu bychom chtěli něco zakazovat.

Uživatelský avatar
Petr.Kopac
Člen KS Ústecký kraj
Příspěvky: 2942
Registrován: 10 říj 2011, 22:43
Profese: Software engineer
Bydliště: Benešov nad Ploučnicí
Dal poděkování: 5480 poděkování
Dostal poděkování: 3591 poděkování

Re: RV 3/2013 Programový bod - Volnočasové aktivity

Příspěvek od Petr.Kopac » 21 úno 2013, 15:38

Souhlasim s tou rovnomernosti do programu per Petr Stehlik. O tom, do ceho se bude investovat, rozhoduji zastupitele. Tzn. my muzeme dopredu deklarovat, ze se budeme snazit byt co nejvice rovnomerni, to dava smysl.

PS: jsem zvedavy, jestli Petr Vileta skutecne doda neco pouzitelneho ;)
Softwarový inženýr. Evropan.
If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. -- Desmond Tutu

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 21428
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 28484 poděkování
Dostal poděkování: 21949 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 3/2013 Programový bod - Volnočasové aktivity

Příspěvek od Vojtech.Pikal » 21 úno 2013, 15:50

Dokázal by tu rovnoměrnost někdo formulovat, případně se k tomu vyjádřit navrhovatel.

Jelikož to tu asi není úplně usazení, pokud nikdo není proti, navrhuji prodloužení rozpravy do 25.2.
děkuji.
člen RV, AO, PO, ZO, FT a předsedající CF;
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj, člen AO OlK
Profil|fb| Tel: 776635258

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 11617
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5014 poděkování
Dostal poděkování: 17983 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 3/2013 Programový bod - Volnočasové aktivity

Příspěvek od Jakub.Michalek » 21 úno 2013, 15:56

Zastupitelský systém podle mého povede k tomu, že se podpoří zájmy většiny, proto je vhodné podpořit návrh, který agreguje větší část zájmů obyvatelstva. Připomenu poslední větu z návrhu programového bodu o daních a rozpočtech, která může sloužit jako inspirace:
Pirátská strana podporuje vyšší zapojení občanů do rozhodování. Občané by měli mít možnost podílet se na tvorbě místního rozpočtu a přispívat veřejně prospěšné organizaci podle vlastního výběru – pokud by byla transparentní, dar by si mohli z daní odečíst do stanovené výše.
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost
Prosím obracejte se přednostně na poslance dle resortu či gesce. Na mě se prosím obracejte e-mailem, v akutních věcech po telefonu.
Šance pro nové nápady!

Uživatelský avatar
Petr.Vileta
Vedoucí administrativního odboru
Příspěvky: 28579
Registrován: 22 črc 2009, 18:12
Profese: Celkem Spokojený Důchodce
Bydliště: Plzeň 2
Dal poděkování: 24633 poděkování
Dostal poděkování: 20714 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 3/2013 Programový bod - Volnočasové aktivity

Příspěvek od Petr.Vileta » 22 úno 2013, 03:03

Petr Kopac píše:PS: jsem zvedavy, jestli Petr Vileta skutecne doda neco pouzitelneho ;)
Snad jo :?
Takže pro neznalé nejprve velice stručný popis daňové asignace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88ov%C3%A1_asignace

Pak tu mám tři bakalářské práce. Je to dlouhé, ale podrobné.
První odpůrce asignací a druhý odpůrce asignací a jeden zastánce asignací

Pak tu je jedna úvaha, hodnotící to zkráceně z různých pohledů.
http://www.fundraising.cz/danove-asigna ... ci-riziko/

Dále tu mám informační studii, vypracovanou kdysi pro Sněmovnu.
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=ca ... NfSMkdyM4g

Bohužel se všude uvažuje o daňových asignacích pouze v souvislosti s financováním neziskového sektoru, maximálně to někdo je ochoten rozšířit na sport a církve. Ovšem asignace by šla zavést i na některé části státního rozpočtu. Odkaz na takovou úvahu jsem bohužel nějak ztratil, ale zkusím to popsat sám.

Stát vybere některé kapitoly státního rozpočtu, kam může poplatník poslat (asignovat) část svých daní. Příjem této rozpočtové kapitoly tedy bude součtem peněz od státu, které tam určitě přijdou, a peněz od daňových poplatníků, které tam
a) nemusí přijít vůbec
b) přijde tam vše, co tam mohou poplatníci poslat
c) přijde tam něco mezi maximem a nulou

Z takové kapitoly stát pak vyplácí tak, že příjemcům (třeba kultuře, armádě, zdravotnictví) určitě vyplatí státní podíl, to mají jisté, a pak mohou dostat ještě jakousi prémii od daňových poplatníků. Prakticky se tedy může stát, že např. Národní divadlo dostane od státu jistých 50 milionů a z asignací další 2 miliony. A nebo také nic, protože poplatníci pošlou část svých daní (ty 2 miliony) raději na zdravotnictví.

Zdá se, že to do státního rozpočtu zavádí značnou nejistotu, ale není to tak hrozné. Všude ve světě se asignace pohybují v řádu jednotek procent (u nás byl návrh na 2% z odváděné daně). Dále pak asignace dost jasně signalizují, na co lidé své peníze dávat chtějí a na co ne (stejně je dát musí, ale mohou si vybrat) a to je vlastně zpětná vazba pro tvorbu dalších rozpočtů. A těžko pak může někdo křičet, že zrovna jeho stát zanedbává. Poplatníci nedali, tak neřvi. Navíc je to stát, kdo určí, kam se asignovat dá. Když v daňovém přiznání budou 3 kolonky, tak tam, když jich tam bude 20, tak bude vetší možnost volby. Pořád bude daňový poplatník rozdělovat např. pouhá 2% své daně. A samozřejmě, daňová asignace je dobrovolná. Kdo to nechce udělat, pošle všechny daně státu, ať to rozdělí jak chce.

A perlička na závěr. Obdoba daňové asignace už dávno funguje u Pirátů. Dar může být poslán s konkrétním VS na projekt, kampaň, kraj, odbor atd. Výdaje si můžeme naplánovat jak chceme, ale když do konkrétní kapitoly nepřijdou dary (třeba krajskému sdružení), tak jsme ... no vy víte kde :lol:
Kumulovaný zastupitel a člen finančních výborů zastupitelstev Města Plzně a Městského obvodu Plzeň 2.
tel: 608 445 655 (odpoledne a večer)
stínový ministr švihlých nápadů a fórista
----------------------------------------
Mějme vždy na paměti: Běžný občan je až ten poslední, komu bychom chtěli něco zakazovat.

Zamčeno

Zpět na „Republikový výbor“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host