RV 2/2013 Programový bod - Svoboda podnikání

Republikovému výboru je svěřena moc zákonodárná. Republikový výbor schvaluje stranické předpisy, programové dokumenty a kandidátní listiny.

Moderátoři: Republikovy vybor, Jednatele

Pravidla fóra
Do fóra mohou psát členové skupin Republikový výbor, Vedoucí orgánů, Garanti a Účastníci. Do skupiny Účastníci se přidává na základě oprávněné žádosti v podatelně RV nebo jednateli, eventuálně předsedajícímu. Jednáním předsedají Jednatelé eventuálně Předsedající.
Do fóra hlasování píšou jen členové republikového výboru a předsedající.
Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 21445
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 28521 poděkování
Dostal poděkování: 21986 poděkování
Kontaktovat uživatele:

RV 2/2013 Programový bod - Svoboda podnikání

Příspěvek od Vojtech.Pikal » 05 úno 2013, 17:07

Svolávám jednání republikového výboru ve věci programového bodu Svoboda podnikání.

Jednání zahajuji a budu předsedat jako pověřený vedoucí administrativního odboru. Jednání svolávám na žádost 1. místopředsedy Jakuba Michálka.
Republikový výbor aktuálně 32 členů.

S ohledem na požadavky navrhovatel předkládám následující návrh pořadu:
1. Programový bod - Svoboda podnikání
Pokud nikdo není proti, budeme pokračovat s tímto pořadem.

Dále republikovému výboru navrhuji udělit právo účasti na tomto jednání pro Michala Wagnera v rozsahu účasti potřebné pro zapisovatele.
Je někdo proti tomuto návrhu?

Jako zapisovatele pak navrhuji Michala Wagnera a jako ověřovatele Libora Špačka.
Je někdo proti těmto návrhům?

Nakonec vyhlašuji konec rozpravy a tím termín hlasování na čtvrtek 21.2.

Otevírám rozpravu a prosím navrhovatele, jímž je Jakub Michálek o úvodní slovo.

EDIT: opraven termín konce rozpravy na únor.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvek:
Ondrej.Kallasch
člen RP, AO, PO, ZO, FT;
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj, člen AO OlK
Profil|fb| Tel: 776635258

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 11618
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5015 poděkování
Dostal poděkování: 17994 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 2/2013 Programový bod - Svoboda podnikání

Příspěvek od Jakub.Michalek » 06 úno 2013, 02:05

[iwiki]rp/program/monopol[/iwiki]
Ahoj, stručně k předloženému bodu. Nejprve úplně obecně: Již více jak tři roky se snažíme vysvětlovat, že Piráti nejsou pravicovou, ani levicovou stranou. Zatímco řada našich konceptů je vnímána spíše levicově (např. bezplatné vzdělání a zdravotnictví, schválené v příslušných programových bodech), programový bod Svoboda podnikání má spíš pravicové vyznění. Je evidentní, že ve skutečnosti je takové dělení nesmyslné (pokud vyjdeme z definice podle míry přerozdělování), neboť ignoruje globální aspekty problému, například způsob šíření nemocí (ochrana veřejného zdraví) a vzdělání, kde vyšší investice do těchto statků zpravidla vedou ke zlepšení stavu společnosti jako takové a menším státním výdajům na tutéž službu. Ani programový bod není koncipován vyhraněně, naopak je zde zmíněna omezená aplikovatelnost svobodného trhu.

Stručně ke struktuře programového bodu. Úvodní odstavec vystihuje, že se Pirátská strana hlásí ke svobodným trhům, tedy lze uvedený programový bod použít i jako lakonickou odpověď na různá osočování z komunismu, ke kterému věřím Piráti nesměřují (připomínám, že např. otec zakladatel Falkvinge traktuje Pirátství jako výsledek kapitalistických tendencí spíš než komunistických, také podstata Internetu spočívá na dobrovolném propojení velkého počtu soukromých technických zařízení). Následuje výčet prvků charakterizujících dokonale konkurenční trhy, které jsou základem moderní ekonomie. Programový bod končí řešením důsledků tržního selhání (jak ekonomickými, tak sociálními) a výčtem oblastí, kde by tržní aspekty neměly mít vůdčí úlohu. Například jde o monopoly na informace nebo úkony zasahující do životního prostředí.
Pirátská strana má důvěru ve svobodný trh, který se narozdíl od politických intervencí osvědčil a motivuje k tvorbě hmotných statků. Na druhé straně si uvědomujeme, že hospodářská soutěž není jediným smyslem lidské existence. Proto budeme otevírat prostor pro komunitní projekty a podnikovou demokracii na dobrovolné bázi.
Zde je podstatné zaměření na hmotné statky, resp. služby, kde je dána ekonomická vzácnost statků. Právě ekonomická vzácnost statků je důvodem, proč se zavádí vlastnictví těchto statků a proč se tyto statky daní. V případě statků jako jsou informace ekonomická vzácnost zpravidla není dána a nelze jí tedy zdůvodňovat vlastnictví informací; naopak informace jsou volně šiřitelné a každý výjimka z tohoto principu musí být vykládána restriktivně (svoboda je pravidlo, copyright je výjimka). První odstavec se i stručně věnuje vytvoření možností pro podnikovou demokracii na dobrovolné bázi, což má zatím spíše experimentální význam, protože nevíme, jakým směrem se formy zaměstnávání v budoucnu vyvinou.

Nejprve tedy k jednotlivým podmínkám dokonalé konkurence. Podmínkami dokonalé konkurence jsou úplná informovanost prodávajících a kupujících, nulové náklady na změnu dodavatele, možnosti porovnání výrobků a velký počet prodávajících.
Dostupnost informací. Podnikatelé i spotřebitelé mají mít přístup k veškerým informacím o výrobcích a službách nezbytným pro rozhodování a porovnání. Díky informačním technologiím může trh fungovat mnohem efektivněji. Podporujeme sdílení zkušeností mezi spotřebiteli – za nepřijatelné považujeme blokování internetových diskusí a jiných prostředků pro výměnu zkušeností a hodnocení výrobků spotřebiteli.
Dostupnost informací pro podnikatele i spotřebitele je klíčovým aspektem efektivního fungování trhu a podstatně snižuje transakční náklady a buduje důvěru mezi tržními subjekty. Naše východiska se v tomto bodu podstatně odlišují například od pozice Strany svobodných občanů, která se domnívá, že informovanost tržních subjektů zajistí trh. Text neobsahuje konkrétní výčet informací, které by měly být zveřejňovány, ale je jasné, že mezi takovými informacemi by měly být detailní informace o složení, výrobci, místu původu výrobku a dalších parametrech, návody k použití apod. (ty by měly být ideálně na internetu). Do budoucna bude stále větší role serverů, na kterých se budou agregovat informace o výrobcích a hodnocení uživatelů. Pokud nejde o jednání v nekalé soutěži, taková vyjádření spotřebitelů by neměla být filtrována.
Svobodná hospodářská soutěž. V poctivé a rovné soutěži na evropském trhu mají podnikatelé soutěžit kvalitou a cenou, nikoliv zneužíváním dominantního postavení a ovlivňováním veřejné moci. Jsme proti narušování hospodářské soutěže (monopoly, kartely, uplácení politiků, úředníků a zaměstnanců, nerovné subvence, vázaný prodej počítačů a software, zákaz paralelního dovozu a státní intervence).
Následující bod zdůrazňuje pravidla svobodné hospodářské soutěže, kterými jsou kvalita a cena. Vyslovuje také zásadu, že soutěž probíhá na evropském trhu, což vyplývá z podstaty Evropského hospodářského prostoru. To má svoje důsledky na řadu oblastí, například i na činnost kolektivních správců jako je OSA na evropské úrovni. Volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu je popsán ve schváleném programovém bodu Mezinárodní vztahy. Následuje výčet negativních jevů, které jsou v dnešní České republice charakteristické: Zákony a výjimky ze zákonů se píšou na zakázku firem, přihrávají se obrovské prostředky, deformuje se trh zvrhlými subvencemi a dotacemi z evropských peněz. Zmiňuje také problém vázaného prodeje software u počítačů (týká se zejména MS Windows) a hlásí se k povolení paralelního dovozu, který často vadí některým firmám, které by rády vydělali více peněz prostřednictvím obchodních značek, copyrightu a jiných monopolů k nehmotným statkům, na které evropské právo stanoví zásadu vyčerpání práv.
Přístup na trh. Chceme zjednodušit přístup na trh novým podnikatelům a usnadnit interoperabilitu. To platí i na veřejné zakázky, kde prosazujeme otevřenost, přiměřené zadávací podmínky a nezávislost na konkrétním dodavateli. Tomu lze pomoci volně dostupnými technickými normami a používáním svobodných formátů a standardů – o jejich nedodržení musí být zákazník informován.
Důležitým aspektem je možnost přístupu na trh novým podnikatelům. To je jeden z ukázkových případů, kde si etablované ekonomické struktury prosadily svůj monopol nebo aspoň podstatné ztížení konkurence. Velkou roli zde hraje úřední korupce (často na úrovni zákona), na druhou stranu korupce je již běžná i na úrovni velkých firem. Návrh zdůrazňuje i to, že se Pirátská strana hlásí k operabilitě, tedy k tomu, abych si mohl každý výrobek zapojit do standardizované zásuvky, abych mohl propojovat různé počítačové programy, software a hardware apod. Zvlášť důležité je to ve veřejných zakázkách, kde se požaduje zákaz vendor lock-in (srovnej návrh uvedený v připomínkách k novele autorského zákona, kde navrhujeme začlenit svobodné licence jako podmínku, která zabraňuje vendor lock-inu). Zadávací podmínky by měly být přiměřené, aby se jich mohlo zúčastnit co nejvíce dodavatelů, neměly by obsahovat nadměrné kauce, resp. by stačila jen jedna, apod. Veřejné zakázky by měly být otevřené a veřejně přístupné, aby k nim měly společnosti rovný přístup, a pokud společnost něco vytvoří na státní zakázku, měl by být výsledek veřejně dostupný (srovnej veřejné granty v programovém bodu Věda a výzkum). Technické normy by měly být volně dostupné, nikoliv jako dnes, když se za ně musí platit státní organizaci, což je jeden z předpokladů standardizace a zlepšení interoperability. Svobodné standardy a formáty by měly v plné míře dopadnout i na veřejnou správu. Jako poslední pravidlo se vyjadřuje, že sankce v soukromém sektoru za nedodržení interoperability by měly být především informační, aby zákazník věděl, do čeho jde, a dobře zvážil koupi.
Snížení byrokracie v podnikání. Podporujeme široké použití e-governmentu, odstranění neužitečných regulací, administrativy a státních kontrol. Na úřadu by měl podnikatel většinu agendy vyřídit s jedním úředníkem. Stát by měl podnikatelům poskytovat přehled zákonných povinností v dané oblasti podnikání a svobodný software usnadňující jejich plnění (účetnictví, výkazy práce a jiné).
Další část se týká snížení byrokracie. Zde se plně odvolávám na důvodovou zprávu k programovému bodu E-government. Bod také zmiňuje odstranění velké míry neužitečných regulací, které závazně regulují nejmenší detaily činností, např. v restauracích, soukromých školkách apod. Také je zde zmiňován problém státních kontrol, které jsou často nástrojem šikany.
Konec soukromých daní a privatizace státu. Zrušíme poplatky, které vybírají údajní ochránci autorů za televizní přístroje v hotelech a restauracích a za datové nosiče. Stavíme se proti tomu, když tržní subjekty využívají svou moc k ovlivňování zákonů nebo jiným způsobem usilují o privatizaci státní moci.
Poslední bod se týká privatizace státu. Zejména vychází z toho, že stát zavádí povinnost platit daň z prázdných médií, kterou vybírá OSA, a kritizuje lobbing těchto organizací. Příprava autorského zákona v roce 2010 byla typickým příkladem http://piratskenoviny.cz/?c_id=32402 Řada silných hráčů na trhu si prakticky určuje, jaká jsou pravidla tržní oblastí, ať už jde o telefonní operátory, kde není možná téměř žádná konkurence, což vede k tomu, že se zákazník musí férové ceny doprošovat, a jsou kladeny zábrany síťové neutralitě a rozvoji nových technologií, které by ty nové pohřbily (např. s odvoláním na to, že operátoři do toho investovali a že se jim to přeci musí vrátit), na úseku bank, kolektivních správců, energetiky a v řadě dalších případů.
Odstraňování škodlivých monopolů . Přirozené monopoly ve veřejném vlastnictví by měly být spravovány podle modelu transparentní organizace. Přirozené oligopoly je třeba regulovat podle konkrétních podmínek, aby byla v daném odvětví umožněna hospodářská soutěž. Například v telekomunikacích chceme umožnit vznik virtuálních telefonních operátorů, zavést síťovou neutralitu a stanovit strop pro spojovací poplatky.
Tento odstavec se týká případů, kdy je třeba zasáhnout do trhu. Vychází z programu pro volby v roce 2010 nazvaného Místo monopolu, tvořit spolu. Tam jsme se razantně postavili proti monopolům. Podle mého názoru není soukromý monopol dobrý, ani když svou pozici nezneužívá, což je případ, o kterém prakticky nevím. Monopoly jsou přípustné pouze v případě, když jde o přirozené monopoly (např. síťové). Pokud jsou ve správě veřejné organizace, měly by být transparentní. Je nepřijatelné, aby například ČEZ odmítal poskytovat informace a choval se jako soukromá firma. Návrh se dále týká regulace oligopolů, kterou by měl rozpracovat garant progamového bodu. Mám za to, že oligopol bude do budoucna z podstaty fungování informačních služeb apod. jednou z klíčových forem tržní soutěže, je tedy potřeba se na něj důkladně připravit a potírat jeho škodlivé důsledky podle konkrétních podmínek. Například v oblasti soutěže telefonních operátorů se navrhuje možnost vzniku virtuálních operátorů, která vychází ze zákazu diskriminace v cenové politice obchodu, který by měl srovnatelně velkým zákazníkům poskytovat stejné podmínky (pokud jde o regulovaný oligopol). Značným problémem je také netransparentní shluk tarifů, místo toho, aby člověk dal údaje o svém volání do aplikace, kde by mu vypadl nejlevnější poskytovatel.
Přiměřená ochrana spotřebitele. Jsme proti umělému omezování práv spotřebitelů (DRM, umělé snižování životnosti výrobku). Podnikatelé také musí respektovat soukromí a další občanská práva zákazníků. Úprava ochrany spotřebitele by měla respektovat místní a národní zvyklosti.
Návrh kritizuje Digital restrictions management http://www.learnoutloud.com/content/blo ... _argu.html Pokud se prokáže, že součástka byla do výrobku umístěna úmyslně s cílem snížit jeho životnost, například těsně nad záruční dobu, nedovedu si představit důvod, proč by takový nepoctivý obchodník měl ze svého jednání těžit; mělo by např. existovat právo v takovém případě aplikovat odpovědost za vady. Dále zdůrazňujeme odpovědnost podnikatelů za ochranu soukromí zákazníků (problém různých korporátních karet, sledování přístupů apod.), kterému se podrobně věnuje schválený programový bod Soukromí. Poslední věta vyjadřuje pravidlo přiměřenosti, že by pravidla neměla být importována slepě (například nařízení o tom, jak se má něco jmenovat) nebo dokonce v rozporu s tím, co zákazníci očekávají (viz Viletův shnilý guláš v diskusi), ale přiměřeně lokálním podmínkám.
Je třeba si uvědomit hranice tržních principů: Obecně máme za to, že společné statky by neměly být uměle privatizovány (např. informace, státní moc, životní prostředí, veřejná zdravotní péče a jiné veřejné služby), a případné výjimky by měly být odůvodněné a přiměřené.
Poslední odstavec se týká hranic tržních principů a navazuje tedy na teze zmíněné v úvodu. Společné/sdílené statky (res omnium commune) by neměly být uměle privatizovány, ať už jde o monopoly na šíření informací, farmamonopoly, privatizace státní moci, privatizace nerostného bohatství (viz programový bod Životní prostředí), povolenky na vzduch (oxid uhličitý) apod. Případné výjimky (jako např. kopírovací monopol) musí být přiměřené a odůvodnění, nikoliv jako dnes, kdy kopírovací monopol trvá 100 let a zahrnuje každé stáhnutí počítačového programu.

Když už jsem se dostal k závěru, tak bych rád poděkoval všem, které do přípravy tohoto zásadního programového bodu vnesli svoje připomínky a náhledy. Myslím, že výsledný dokument je vyvážený, plně odpovídá tomu, co jsme v uvedené oblasti tvrdili do teď a že existuje velké množství případů, kde ho můžeme v politice a kampani využít (počínaje kampaní za síťovou neutralitu u mobilních operátorů, konče kampaní proti DRM).
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Michalek za příspěvky (celkem 3):
Ondrej.Profant, Vojtech.Pikal, Petr.Kopac
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost
Prosím obracejte se přednostně na poslance dle resortu či gesce. Na mě se prosím obracejte e-mailem, v akutních věcech po telefonu.
Šance pro nové nápady!

Uživatelský avatar
Libor.Spacek
Příznivec Pirátů – Plzeňský kraj
Příspěvky: 2222
Registrován: 16 říj 2012, 09:30
Profese: Vysokoškolský učitel
Bydliště: Venkov poblíž Stříbra
Dal poděkování: 2636 poděkování
Dostal poděkování: 4209 poděkování

Re: RV 2/2013 Programový bod - Svoboda podnikání

Příspěvek od Libor.Spacek » 06 úno 2013, 09:38

Jakub Michalek píše:..... Již více jak tři roky se snažíme vysvětlovat, že Piráti nejsou pravicovou, ani levicovou stranou.
Tohle je klíčový bod. Měl by být neustále zdůrazňován a objasňován poukazováním na sterilnost pravičácko-levičáckého pojetí politického myšlení a jeho vyústěním ve dvě velké politické strany ovládané obě dvě těmi stejnými oligarchy. Já bych to zapsal tučně přimo do jádra!
Tito uživatelé poděkovali autorovi Libor.Spacek za příspěvky (celkem 2):
Mikulas.Ferjencik, Petr.Kopac
Senilní dědouch a troll.

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 21445
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 28521 poděkování
Dostal poděkování: 21986 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 2/2013 Programový bod - Svoboda podnikání

Příspěvek od Vojtech.Pikal » 06 úno 2013, 13:19

Tak, předávám dočasně předsedání členovy AO Ondřeji Kallaschovi a vystoupím se několika poznámkami:

1) Považoval bych za vhodné některé používané pojmy již v programu opatřit vysvětlivkami, kontextovou nápovědou či odkazem na vymezení daného pojmu na wikipedii, nebo tak - jedná se o pojmy "dokonalá konkurence/perfektní trh", "DRM" a "Přirozený monopol".
2) 'Některé podmínky dokonalé konkurence není možné splnit.' nahradit "Někdy není možné některé podmínky dokonalé konkurence splnit.", či obdobně.
3) Teď budu zasranej levičák, ale imho chceme, aby Přirozené monopoly byly vždy ve veřejném vlastnictví. (Čili aby odpadní síť v části vesnice nevlastnil soukromník. Nemám nic proti tomu, když ji bude transparentně provozovat.)
4) Do přiměřené ochrany spotřebitele bych přidal "common sense". Úprava ochrany spotřebitele by měla respektovat místní a národní zvyklosti a zdravý rozum.
Jde o to předpokládat, že lidé jsou rozumní a nebudou sušit křečky v mikrovlnce a budou vědět že textil je hořlavý. A že mléko může obsahovat laktózu. Tím pádem nebudeme nutit výrobce takové informace uvádět.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvek:
Ondrej.Profant
člen RP, AO, PO, ZO, FT;
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj, člen AO OlK
Profil|fb| Tel: 776635258

Uživatelský avatar
Petr.Vileta
Vedoucí administrativního odboru
Příspěvky: 28589
Registrován: 22 črc 2009, 18:12
Profese: Celkem Spokojený Důchodce
Bydliště: Plzeň 2
Dal poděkování: 24669 poděkování
Dostal poděkování: 20751 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 2/2013 Programový bod - Svoboda podnikání

Příspěvek od Petr.Vileta » 06 úno 2013, 18:19

Vojtech Pikal píše:3) Teď budu zasranej levičák, ale imho chceme, aby Přirozené monopoly byly vždy ve veřejném vlastnictví. (Čili aby odpadní síť v části vesnice nevlastnil soukromník. Nemám nic proti tomu, když ji bude transparentně provozovat.)
Ano, jsi :mrgreen:
Ono je to s těmi monopoly stejně napsané nějak divně. Píše se tam o přirozených monopolech, pak o monopolech ve veřejném vlastnictví a nakonec je tam o telekomunikacích, které ovšem jsou výhradně v soukromém vlastnictví.

Přirozený monopol může samozřejmě vzniknout i v soukromém vlastnictví. Někdo v malé vesnici na své náklady udělá rozvod vody pro 5 domů a postupem let bude připojovat další. Až připojí 80% domů, budeme znárodňovat?

Ta část mi prostě přijde trochu zmatená.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Petr.Vileta za příspěvek:
Libor.Spacek
Kumulovaný zastupitel a člen finančních výborů zastupitelstev Města Plzně a Městského obvodu Plzeň 2.
tel: 608 445 655 (odpoledne a večer)
stínový ministr švihlých nápadů a fórista
----------------------------------------
Mějme vždy na paměti: Běžný občan je až ten poslední, komu bychom chtěli něco zakazovat.

Uživatelský avatar
Petr.Vileta
Vedoucí administrativního odboru
Příspěvky: 28589
Registrován: 22 črc 2009, 18:12
Profese: Celkem Spokojený Důchodce
Bydliště: Plzeň 2
Dal poděkování: 24669 poděkování
Dostal poděkování: 20751 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 2/2013 Programový bod - Svoboda podnikání

Příspěvek od Petr.Vileta » 18 úno 2013, 02:03

OFFTOPICuž nemohu editovat pžedchozí zprávu, tak sorry za nový příspěvek
Ještě bych tam přidal pár slov, ta by mohla u veřejnosti zabrat a přitom to není žádný populismus ;)
Zrušíme poplatky, které vybírají údajní ochránci autorů, za televizní přístroje v hotelech, restauracích a zdravotnických zařízeních, za kopírovací zařízení a prázdné datové nosiče .
Pokud je mi známo, tak za rádia a TV platí určitě lázeňská zařízení, ale nemocnice a soukromé ordinace možná také. A na kopírky a vypalovačky jsme také úplně zapomněli. :roll: Snad tam mám správně interpunkci.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Petr.Vileta za příspěvek:
Vojtech.Pikal
Kumulovaný zastupitel a člen finančních výborů zastupitelstev Města Plzně a Městského obvodu Plzeň 2.
tel: 608 445 655 (odpoledne a večer)
stínový ministr švihlých nápadů a fórista
----------------------------------------
Mějme vždy na paměti: Běžný občan je až ten poslední, komu bychom chtěli něco zakazovat.

Uživatelský avatar
Petr Stehlik
Příznivec Pirátů – Zlínský kraj
Příspěvky: 1780
Registrován: 25 srp 2009, 15:30
Profese: všeuměl
Bydliště: Zlín
Dal poděkování: 686 poděkování
Dostal poděkování: 1688 poděkování

Re: RV 2/2013 Programový bod - Svoboda podnikání

Příspěvek od Petr Stehlik » 19 úno 2013, 11:16

Jsem s tímto bodem spokojen (a děkuji autoru/ům za jeho zpracování), jen bych rád zdůraznil, že hned první odstavec vypadá trochu jako "ani na kole, ani pěšky, ani neoblečená, ani nahá" a dost to korunuje ta "podniková demokracie", která mě úplně liskla. Takový pojem neznám, a strýček Google taky ne, takže se domnívám, že ho nezná většina lidí.

Pokud nechceme vypadat jako levičáci, kteří si na pravici jen zkouší hrát, tak bych doporučoval poslední větu prvního odstavce přeformulovat, nebo konkrétněji vysvětlit (přímo v tom programu, ne jen mně tady). Připomněl bych, že soukromý podnik patří panu majiteli, takže mi není vůbec jasné, na jakou demokracii si tam kdo chce hrát.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Petr Stehlik za příspěvky (celkem 5):
Vojtech.Pikal, Petr.Vileta, Jakub.Michalek, Petr.Kopac, Mikulas.Ferjencik

Uživatelský avatar
Petr.Kopac
Místní předsednictvo
Příspěvky: 2942
Registrován: 10 říj 2011, 22:43
Profese: Software engineer
Bydliště: Benešov nad Ploučnicí
Dal poděkování: 5482 poděkování
Dostal poděkování: 3593 poděkování

Re: RV 2/2013 Programový bod - Svoboda podnikání

Příspěvek od Petr.Kopac » 21 úno 2013, 10:52

Precetl jsem si a jsem obecne spokojen. Jen bych pozadal, aby krome prolinkovani bylo linkovano u odbornych terminu na Wikipedii (jak zadal Vojta) a aby tam bylo alespon par referenci na odborne clanky a knihy. Soucasne bych poprosil, aby tam byla take pripojena duvodova zprava.

Program je nutne zkratkou, rad bych ale, aby pripadny ctenar mel moznost do hloubky pochopit, jak to myslime a odkud cerpame, pokud bude chtit. Napr. takovy clen RV, ktery prijde do strany za par let, az bude tohle vlakno davno zapadle prachem a jeho akteri uz treba ani ve strane nebudou, by i tak rad pochopil jejich myslenkove pochody a prijal myslenky, ktere vypracovali ;)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Petr.Kopac za příspěvek:
Ondrej.Profant
Softwarový inženýr. Evropan.
If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. -- Desmond Tutu

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 21445
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 28521 poděkování
Dostal poděkování: 21986 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 2/2013 Programový bod - Svoboda podnikání

Příspěvek od Vojtech.Pikal » 21 úno 2013, 12:13

Tak, předsedání mi ještě formálně vráceno nebylo, nicméně je tu několik nevypořádaných připomínek, takže hlasovat dnes asi nebudeme.

Co se týče připojení důvodové zprávy, to zvládne garant resp. pověřenec pro správu stránek programů bez garantů sám.
Ovšem to prolinkování a opoznámkování je na navrhovateli.
člen RP, AO, PO, ZO, FT;
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj, člen AO OlK
Profil|fb| Tel: 776635258

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 11618
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5015 poděkování
Dostal poděkování: 17994 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 2/2013 Programový bod - Svoboda podnikání

Příspěvek od Jakub.Michalek » 21 úno 2013, 15:53

Návrh je předložen tak, jak stojí a leží. Petr Stehlík může vůči formulaci poslední věty navrhnout pozměňovací návrh nebo vypuštění. Současný výsledek je pokus o konsensus v rámci vyjednávání ve fóru, kde někteří chtěli, aby tam takové principy výslovně byly zmíněny. Současná formulace pak počítá s tím, že by byla legislativní možnost demokratické mechanismy mít, pokud se tak provozovatel rozhodne; platná legislativa s jejími zaměstnaneckými radami je spíš parodie. Prosím ale o předložení návrhu, pokud je o něj zájem, protože moje role je již patrně v tomto jednání skončena. Kromě toho, že bych chtěl doporučit, aby bez ohledu na výsledek případných pozměňovacích návrhů schválení tohoto programového bodu podpořili, protože přispívá k naší nevyhraněnosti v rámci pravolevého spektra.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Michalek za příspěvky (celkem 2):
Vojtech.Pikal, Petr.Kopac
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost
Prosím obracejte se přednostně na poslance dle resortu či gesce. Na mě se prosím obracejte e-mailem, v akutních věcech po telefonu.
Šance pro nové nápady!

Zamčeno

Zpět na „Republikový výbor“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host