Monitoring Senát a PS

Fórum pro diskusi a připomínkování připravovaných předpisů a jiných legislativních návrhů.

Moderátor: @Senat

Pravidla fóra
Fórum slouží pro diskuzi, připomínkování a přípravu předpisů vnějšího světa(zákonů, vyhlášek, evropské legislativy, mezinárodních smluv) - vnitrostranické předpisy diskutujeme zde
  • Do fóra vkládejte návrhy předpisů označené jejich názvem případně návrhy na změnu předpisů.
  • Do prvního příspěvku v tématu vložte odkaz na plný text návrhu.

[iwiki]/zakony/start[/iwiki]

Re: Monitoring Senát a PS

Příspěvekod Vit.Simral » 30 bře 2017, 10:32

Ahoj Pirátstvo,

6. schůze Senátu proběhne 19. a 20.4. Příkladám seznam tisků. Dostali jsme je v úterý, takže se v tom teprve sám začínám orientovat. Pokud uvidíte něco, o čem máte nějaké info, dejte, prosím, vědět.

1. Senátní tisk č. 84 – Návrh zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) - ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek - 1. bod jednání ve středu 19. dubna dopoledne
2. Senátní tisk č. J 30/11 - Sdělení Komise Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování - ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek - 2. bod jednání ve středu 19. dubna dopoledne
3. Senátní tisk č. 81 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová - 3. bod jednání ve středu 19. dubna dopoledne
4. Senátní tisk č. 74 - Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 9. – 10. března 2017 - předseda vlády Bohuslav Sobotka
5. Senátní tisk č. 86 - Informace vlády ČR o výsledcích jednání mimořádného summitu, který se konal 24. – 25. března 2017 v Římě – předseda vlády Bohuslav Sobotka
6. Senátní tisk č. xxx - Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná dne 29. dubna 2017 – předseda vlády Bohuslav Sobotka
7. Senátní tisk č. 79 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. - poslanci Marian Jurečka, Jan Bartošek a Petr Kudela
8. Senátní tisk č. 80 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - zástupce skupiny poslanců Jaroslav Faltýnek
9. Senátní tisk č. 83 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - poslanci Jan Birke a Roman Sklenák
10.Senátní tisk č. 85 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů - zástupce skupiny poslanců František Vácha
11.Senátní tisk č. 82 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů - ministr životního prostředí Richard Brabec
12.Senátní tisk č. 337 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda – ministr životního prostředí Richard Brabec
13.Senátní tisk č. 78 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr průmyslu a obchodu
14.Senátní tisk č. 38 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé – ministr průmyslu a obchodu
15.Senátní tisk č. N 1/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie - ministr průmyslu a obchodu
16.Senátní tisk č. N 29/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích) – ministr průmyslu a obchodu
17.Senátní tisky č. N 9/11 a N 10/11 – Balíček o energetické účinnosti – ministr průmyslu a obchodu
18.Senátní tisky č. N 11/11 a N 12/11 – Balíček obnovitelné zdroje a správa energetické unie – ministr průmyslu a obchodu
19.Senátní tisky č. N 13/11, N 14/11, N 15/11 a N 16/11 – Balíček pro trh s elektřinou – ministr průmyslu a obchodu
20.Senátní tisk č. 77 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů - zástupci Senátu Jiří Oberfalzer a Miroslav Nenutil
21.Senátní tisk č. N 5/11 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU - ministr spravedlnosti Robert Pelikán
22.Senátní tisky č. N 22/11 a N 23/11 – Balíček pro boj proti finanční trestné činnosti a financování terorismu - ministr spravedlnosti Robert Pelikán
23.Senátní tisk č. 43 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (Varšava, 16. května 2005) - ministr spravedlnosti Robert Pelikán
24.Senátní tisk č. 44 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu (Riga, 22. 10. 2015) - ministr spravedlnosti Robert Pelikán
25.Senátní tisk č. 46 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány (Santiago de Compostela, 25. 3. 2015) - ministr spravedlnosti Robert Pelikán
26.Senátní tisky č. N 6/11, N 7/11 a N 8/11 – Daňový balíček - ministr financí Andrej Babiš
27.Senátní tisk č. N 27/11 - Návrh směrnice Rady, kterou se mění Směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu - ministr financí Andrej Babiš
28.Senátní tisk č. 69 – Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2016 – ministr Jan Chvojka
29.Senátní tisk č. 10 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů – 2. čtení
30.Senátní tisk č. 72 - Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů – předposlední bod před polední pauzou ve středu 19. dubna
31.Senátní tisk č. xxx - Volba kandidáta na člena Národní rozpočtové rady – poslední bod před polední pauzou ve středu 19. dubna
Čtvrtek 20. dubna
32.Senátní tisk č. 76 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů - ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík – 1. bod ve čtvrtek 20. dubna 2017
33.Senátní tisk č. 14 - Petice za zachování svépomocné rodičovské ubytovny spravované neziskovými organizacemi Nadačním fondem Klíček a Sdružením Klíček ve Fakultní nemocnici v Motole - 2. bod ve čtvrtek 20. dubna 2017
Vit.Simral
Asistent senátora
 
Příspěvky: 117
Registrován: 13 čer 2016, 11:41
Dal poděkování: 117 krát
Dostal poděkování: 227 krát

Re: Monitoring Senát a PS

Příspěvekod Vit.Simral » 12 kvě 2017, 10:34

Ahoj Pirátstvo,

7. schůze Senátu proběhne 31.5. Příkladám seznam tisků. Jako vždy budu rád za jakýkoliv komentář / radu / podnět, sám se do tisků teprve vrhám.

http://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/prubeh?cid=pssenat_prubeh.pTabNavrhu.pageListFiltr&forEach.action=prubeh&forEach.value=5885

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
/senátní tisk č. 114/ (1. bod dopoledního jednání ve středu 31. května)
Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala dne 29. dubna 2017
/senátní tisk č. 98/ (2. bod dopoledního jednání ve středu 31. května)
Národní program reforem České republiky 2017
/senátní tisk č. 127/ (3. bod dopoledního jednání ve středu 31. května)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/senátní tisk č. 113/ (4. bod dopoledního jednání ve středu 31. května)
Balíček sdělení ke zlepšení příležitostí mladých lidí (Senátní tisky č. K 018/11, K 019/11 a K 020/11)
(5. bod dopoledního jednání ve středu 31. května)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/senátní tisk č. 126/ (6. bod dopoledního jednání ve středu 31. května)
Konvergenční program České republiky - Duben 2017
/senátní tisk č. 96/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/senátní tisk č. 115/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/senátní tisk č. 116/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/senátní tisk č. 117/
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol pozměňující smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsaný v Praze 1. února 2017
/senátní tisk č. 75/
Volba kandidáta na člena Národní rozpočtové rady
(poslední bod před polední pauzou ve středu 31. května)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/senátní tisk č. 111/ (1. bod odpoledního jednání ve středu 31. května)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/senátní tisk č. 112/ (2. bod odpoledního jednání ve středu 31. května)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
/senátní tisk č. 125/ (3. bod odpoledního jednání ve středu 31. května)
Balíček k reformě Schengenského informačního systému (senátní tisky č. N 024/11, N 025/1 a N 026/11)
(3. bod odpoledního jednání ve středu 31. května)
Balíček ke zlepšení návratové politiky (senátní tisky č. K 032/11 a J 033/11)
(4. bod odpoledního jednání ve středu 31. května)
Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2016
/senátní tisk č. 87/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
/senátní tisk č. 119/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/senátní tisk č. 120/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/senátní tisk č. 108/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/senátní tisk č. 122/
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy
/senátní tisk č. 109/
Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
/senátní tisk č. 110/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů
/senátní tisk č. 121/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
/senátní tisk č. 118/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/senátní tisk č. 123/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
/senátní tisk č. 124/
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách
/senátní tisk č. 61/
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách
/senátní tisk č. 64/
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě
/senátní tisk č. 65/
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách
/senátní tisk č. 66/
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 12. prosince 2016
/senátní tisk č. 68/
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, sjednaná ve Vídni dne 22. března 1985, Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, sjednaný v Montrealu dne 16. září 1987, v platném znění, a změna Montrealského protokolu, přijatá v Kigali dne 15. října 2016
/senátní tisk č. 70/
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
/senátní tisk č. 71/
Vit.Simral
Asistent senátora
 
Příspěvky: 117
Registrován: 13 čer 2016, 11:41
Dal poděkování: 117 krát
Dostal poděkování: 227 krát

Re: Monitoring Senát a PS

Příspěvekod Ivor.Kollar » 20 kvě 2017, 22:41

Vit.Simral píše:Ahoj Pirátstvo,

7. schůze Senátu proběhne 31.5. Příkladám seznam tisků. Jako vždy budu rád za jakýkoliv komentář / radu / podnět, sám se do tisků teprve vrhám.

http://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/prubeh?cid=pssenat_prubeh.pTabNavrhu.pageListFiltr&forEach.action=prubeh&forEach.value=5885

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
/senátní tisk č. 114/ (1. bod dopoledního jednání ve středu 31. května)


Zdar,

preletel som si tu novelu zakona o kybernetickej bezpecnosti, a je tam par veci minimalne na zamyslenie:

Zavadza sa nova kategoria "poskytovatel digitální služby", ktora obsahuje 3 typy subjektov,
"on-line tržiště", "internetového vyhledávače" a "cloud computing".

To dost vyrazne rozsiruje pravomoci NCKB, a navyse su tam nie uplne domyslene formulacie/povinnosti
(alebo naopak premyslene az prilis).

Napr.:
"(1) Poskytovatel digitální služby, který poskytuje tuto službu v České republice, nemá
sídlo v Evropské unii a neustavil si svého zástupce v jiném členském státě Evropské unie (dále
jen „jiný členský stát“), je povinen ustavit si svého zástupce v České republice. "

Jednak je teda absurdne aby si napr. nejake duckduckgo.com muselo zriadovat sidlo v EU/CR,
a dalej co spravia ked sa na nich zahranicny vyhladavac vykasle? Zacnu ho blokovat?
Napisu mu velmi nahnevany dopis? Jedna moznost horsia ako druha.

Za tento příspěvek dostal jeho autor Ivor.Kollar 2 poděkování od:
Alexandr.Mansurov, torrespondent
Ivor.Kollar
Člen KS Praha
 
Příspěvky: 22
Registrován: 05 bře 2017, 11:57
Dal poděkování: 65 krát
Dostal poděkování: 142 krát

Re: Monitoring Senát a PS

Příspěvekod Roman.Semik » 21 kvě 2017, 14:00

Ivor.Kollar píše:...Zavadza sa nova kategoria "poskytovatel digitální služby", ktora obsahuje 3 typy subjektov,
"on-line tržiště", "internetového vyhledávače" a "cloud computing".

To dost vyrazne rozsiruje pravomoci NCKB, a navyse su tam nie uplne domyslene formulacie/povinnosti
(alebo naopak premyslene az prilis).

Poskytovatelé digitální služby nebudou spadat pod NCKB, tedy vládní CERT, ale pod národní CERT (cz.nic). Už někdo specifikoval "on-line tržiště"? Je to e-shop typu alza.cz, emimino.cz nebo eshop ČD?
Uživatelský avatar
Roman.Semik
Příznivec Pirátů – Vysočina
 
Příspěvky: 108
Registrován: 02 čer 2012, 19:30
Bydliště: Praha Čakovice
Dal poděkování: 379 krát
Dostal poděkování: 60 krát

Re: Monitoring Senát a PS

Příspěvekod torrespondent » 22 kvě 2017, 19:37

Oni chtějí donutit poskytovatele k fyzickému zastoupení, aby měli koho šikanovat až poskytovatel nebude chtít spolupracovat s orgánama na civilní špionáži, pardon, protiteroristické činnosti.
torrespondent
Uživatel fóra – není člen Pirátů
 
Příspěvky: 211
Registrován: 05 črc 2016, 15:42
Dal poděkování: 229 krát
Dostal poděkování: 463 krát

Re: Monitoring Senát a PS

Příspěvekod Nicolas » 24 kvě 2017, 10:57

Roman.Semik píše:Poskytovatelé digitální služby nebudou spadat pod NCKB, tedy vládní CERT, ale pod národní CERT (cz.nic). Už někdo specifikoval "on-line tržiště"? Je to e-shop typu alza.cz, emimino.cz nebo eshop ČD?


Pravděpodobně něco jako emimino, bazoš, fler, vinted, (aukro?) apod.
Nicolas
Uživatel fóra – není člen Pirátů
 
Příspěvky: 1
Registrován: 10 srp 2016, 18:06
Dal poděkování: 1 krát
Dostal poděkování: 0 krát

Předchozí

Podobná témata

Zpět na Připravované předpisy

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot] a 1 návštěvník