Monitoring Senát a PS

Fórum pro diskusi a připomínkování připravovaných předpisů a jiných legislativních návrhů.

Moderátor: @Senat

Pravidla fóra
Fórum slouží pro diskuzi, připomínkování a přípravu předpisů vnějšího světa(zákonů, vyhlášek, evropské legislativy, mezinárodních smluv) - vnitrostranické předpisy diskutujeme zde
  • Do fóra vkládejte návrhy předpisů označené jejich názvem případně návrhy na změnu předpisů.
  • Do prvního příspěvku v tématu vložte odkaz na plný text návrhu.

[iwiki]/zakony/start[/iwiki]

Re: Monitoring Senát a PS

Příspěvekod Vit.Simral » 30 bře 2017, 10:32

Ahoj Pirátstvo,

6. schůze Senátu proběhne 19. a 20.4. Příkladám seznam tisků. Dostali jsme je v úterý, takže se v tom teprve sám začínám orientovat. Pokud uvidíte něco, o čem máte nějaké info, dejte, prosím, vědět.

1. Senátní tisk č. 84 – Návrh zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) - ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek - 1. bod jednání ve středu 19. dubna dopoledne
2. Senátní tisk č. J 30/11 - Sdělení Komise Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování - ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek - 2. bod jednání ve středu 19. dubna dopoledne
3. Senátní tisk č. 81 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová - 3. bod jednání ve středu 19. dubna dopoledne
4. Senátní tisk č. 74 - Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 9. – 10. března 2017 - předseda vlády Bohuslav Sobotka
5. Senátní tisk č. 86 - Informace vlády ČR o výsledcích jednání mimořádného summitu, který se konal 24. – 25. března 2017 v Římě – předseda vlády Bohuslav Sobotka
6. Senátní tisk č. xxx - Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná dne 29. dubna 2017 – předseda vlády Bohuslav Sobotka
7. Senátní tisk č. 79 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. - poslanci Marian Jurečka, Jan Bartošek a Petr Kudela
8. Senátní tisk č. 80 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - zástupce skupiny poslanců Jaroslav Faltýnek
9. Senátní tisk č. 83 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - poslanci Jan Birke a Roman Sklenák
10.Senátní tisk č. 85 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů - zástupce skupiny poslanců František Vácha
11.Senátní tisk č. 82 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů - ministr životního prostředí Richard Brabec
12.Senátní tisk č. 337 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda – ministr životního prostředí Richard Brabec
13.Senátní tisk č. 78 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr průmyslu a obchodu
14.Senátní tisk č. 38 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé – ministr průmyslu a obchodu
15.Senátní tisk č. N 1/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie - ministr průmyslu a obchodu
16.Senátní tisk č. N 29/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích) – ministr průmyslu a obchodu
17.Senátní tisky č. N 9/11 a N 10/11 – Balíček o energetické účinnosti – ministr průmyslu a obchodu
18.Senátní tisky č. N 11/11 a N 12/11 – Balíček obnovitelné zdroje a správa energetické unie – ministr průmyslu a obchodu
19.Senátní tisky č. N 13/11, N 14/11, N 15/11 a N 16/11 – Balíček pro trh s elektřinou – ministr průmyslu a obchodu
20.Senátní tisk č. 77 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů - zástupci Senátu Jiří Oberfalzer a Miroslav Nenutil
21.Senátní tisk č. N 5/11 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU - ministr spravedlnosti Robert Pelikán
22.Senátní tisky č. N 22/11 a N 23/11 – Balíček pro boj proti finanční trestné činnosti a financování terorismu - ministr spravedlnosti Robert Pelikán
23.Senátní tisk č. 43 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (Varšava, 16. května 2005) - ministr spravedlnosti Robert Pelikán
24.Senátní tisk č. 44 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu (Riga, 22. 10. 2015) - ministr spravedlnosti Robert Pelikán
25.Senátní tisk č. 46 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány (Santiago de Compostela, 25. 3. 2015) - ministr spravedlnosti Robert Pelikán
26.Senátní tisky č. N 6/11, N 7/11 a N 8/11 – Daňový balíček - ministr financí Andrej Babiš
27.Senátní tisk č. N 27/11 - Návrh směrnice Rady, kterou se mění Směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu - ministr financí Andrej Babiš
28.Senátní tisk č. 69 – Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2016 – ministr Jan Chvojka
29.Senátní tisk č. 10 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů – 2. čtení
30.Senátní tisk č. 72 - Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů – předposlední bod před polední pauzou ve středu 19. dubna
31.Senátní tisk č. xxx - Volba kandidáta na člena Národní rozpočtové rady – poslední bod před polední pauzou ve středu 19. dubna
Čtvrtek 20. dubna
32.Senátní tisk č. 76 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů - ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík – 1. bod ve čtvrtek 20. dubna 2017
33.Senátní tisk č. 14 - Petice za zachování svépomocné rodičovské ubytovny spravované neziskovými organizacemi Nadačním fondem Klíček a Sdružením Klíček ve Fakultní nemocnici v Motole - 2. bod ve čtvrtek 20. dubna 2017
Vit.Simral
Asistent senátora
 
Příspěvky: 142
Registrován: 13 čer 2016, 11:41
Dal poděkování: 127 krát
Dostal poděkování: 263 krát

Re: Monitoring Senát a PS

Příspěvekod Vit.Simral » 12 kvě 2017, 10:34

Ahoj Pirátstvo,

7. schůze Senátu proběhne 31.5. Příkladám seznam tisků. Jako vždy budu rád za jakýkoliv komentář / radu / podnět, sám se do tisků teprve vrhám.

http://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/prubeh?cid=pssenat_prubeh.pTabNavrhu.pageListFiltr&forEach.action=prubeh&forEach.value=5885

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
/senátní tisk č. 114/ (1. bod dopoledního jednání ve středu 31. května)
Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala dne 29. dubna 2017
/senátní tisk č. 98/ (2. bod dopoledního jednání ve středu 31. května)
Národní program reforem České republiky 2017
/senátní tisk č. 127/ (3. bod dopoledního jednání ve středu 31. května)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/senátní tisk č. 113/ (4. bod dopoledního jednání ve středu 31. května)
Balíček sdělení ke zlepšení příležitostí mladých lidí (Senátní tisky č. K 018/11, K 019/11 a K 020/11)
(5. bod dopoledního jednání ve středu 31. května)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/senátní tisk č. 126/ (6. bod dopoledního jednání ve středu 31. května)
Konvergenční program České republiky - Duben 2017
/senátní tisk č. 96/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/senátní tisk č. 115/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/senátní tisk č. 116/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/senátní tisk č. 117/
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol pozměňující smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsaný v Praze 1. února 2017
/senátní tisk č. 75/
Volba kandidáta na člena Národní rozpočtové rady
(poslední bod před polední pauzou ve středu 31. května)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/senátní tisk č. 111/ (1. bod odpoledního jednání ve středu 31. května)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/senátní tisk č. 112/ (2. bod odpoledního jednání ve středu 31. května)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
/senátní tisk č. 125/ (3. bod odpoledního jednání ve středu 31. května)
Balíček k reformě Schengenského informačního systému (senátní tisky č. N 024/11, N 025/1 a N 026/11)
(3. bod odpoledního jednání ve středu 31. května)
Balíček ke zlepšení návratové politiky (senátní tisky č. K 032/11 a J 033/11)
(4. bod odpoledního jednání ve středu 31. května)
Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2016
/senátní tisk č. 87/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
/senátní tisk č. 119/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/senátní tisk č. 120/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/senátní tisk č. 108/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/senátní tisk č. 122/
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy
/senátní tisk č. 109/
Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
/senátní tisk č. 110/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů
/senátní tisk č. 121/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
/senátní tisk č. 118/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/senátní tisk č. 123/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
/senátní tisk č. 124/
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách
/senátní tisk č. 61/
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách
/senátní tisk č. 64/
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě
/senátní tisk č. 65/
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách
/senátní tisk č. 66/
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 12. prosince 2016
/senátní tisk č. 68/
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, sjednaná ve Vídni dne 22. března 1985, Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, sjednaný v Montrealu dne 16. září 1987, v platném znění, a změna Montrealského protokolu, přijatá v Kigali dne 15. října 2016
/senátní tisk č. 70/
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
/senátní tisk č. 71/
Vit.Simral
Asistent senátora
 
Příspěvky: 142
Registrován: 13 čer 2016, 11:41
Dal poděkování: 127 krát
Dostal poděkování: 263 krát

Re: Monitoring Senát a PS

Příspěvekod Ivor.Kollar » 20 kvě 2017, 22:41

Vit.Simral píše:Ahoj Pirátstvo,

7. schůze Senátu proběhne 31.5. Příkladám seznam tisků. Jako vždy budu rád za jakýkoliv komentář / radu / podnět, sám se do tisků teprve vrhám.

http://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/prubeh?cid=pssenat_prubeh.pTabNavrhu.pageListFiltr&forEach.action=prubeh&forEach.value=5885

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
/senátní tisk č. 114/ (1. bod dopoledního jednání ve středu 31. května)


Zdar,

preletel som si tu novelu zakona o kybernetickej bezpecnosti, a je tam par veci minimalne na zamyslenie:

Zavadza sa nova kategoria "poskytovatel digitální služby", ktora obsahuje 3 typy subjektov,
"on-line tržiště", "internetového vyhledávače" a "cloud computing".

To dost vyrazne rozsiruje pravomoci NCKB, a navyse su tam nie uplne domyslene formulacie/povinnosti
(alebo naopak premyslene az prilis).

Napr.:
"(1) Poskytovatel digitální služby, který poskytuje tuto službu v České republice, nemá
sídlo v Evropské unii a neustavil si svého zástupce v jiném členském státě Evropské unie (dále
jen „jiný členský stát“), je povinen ustavit si svého zástupce v České republice. "

Jednak je teda absurdne aby si napr. nejake duckduckgo.com muselo zriadovat sidlo v EU/CR,
a dalej co spravia ked sa na nich zahranicny vyhladavac vykasle? Zacnu ho blokovat?
Napisu mu velmi nahnevany dopis? Jedna moznost horsia ako druha.

Za tento příspěvek dostal jeho autor Ivor.Kollar 2 poděkování od:
Alexandr.Mansurov, torrespondent
Ivor.Kollar
Člen KS Praha
 
Příspěvky: 38
Registrován: 05 bře 2017, 11:57
Dal poděkování: 148 krát
Dostal poděkování: 234 krát

Re: Monitoring Senát a PS

Příspěvekod Roman.Semik » 21 kvě 2017, 14:00

Ivor.Kollar píše:...Zavadza sa nova kategoria "poskytovatel digitální služby", ktora obsahuje 3 typy subjektov,
"on-line tržiště", "internetového vyhledávače" a "cloud computing".

To dost vyrazne rozsiruje pravomoci NCKB, a navyse su tam nie uplne domyslene formulacie/povinnosti
(alebo naopak premyslene az prilis).

Poskytovatelé digitální služby nebudou spadat pod NCKB, tedy vládní CERT, ale pod národní CERT (cz.nic). Už někdo specifikoval "on-line tržiště"? Je to e-shop typu alza.cz, emimino.cz nebo eshop ČD?
Uživatelský avatar
Roman.Semik
Příznivec Pirátů – Vysočina
 
Příspěvky: 115
Registrován: 02 čer 2012, 19:30
Bydliště: Praha Čakovice
Dal poděkování: 405 krát
Dostal poděkování: 66 krát

Re: Monitoring Senát a PS

Příspěvekod torrespondent » 22 kvě 2017, 19:37

Oni chtějí donutit poskytovatele k fyzickému zastoupení, aby měli koho šikanovat až poskytovatel nebude chtít spolupracovat s orgánama na civilní špionáži, pardon, protiteroristické činnosti.
torrespondent
Uživatel fóra – není člen Pirátů
 
Příspěvky: 308
Registrován: 05 črc 2016, 15:42
Dal poděkování: 302 krát
Dostal poděkování: 668 krát

Re: Monitoring Senát a PS

Příspěvekod Nicolas » 24 kvě 2017, 10:57

Roman.Semik píše:Poskytovatelé digitální služby nebudou spadat pod NCKB, tedy vládní CERT, ale pod národní CERT (cz.nic). Už někdo specifikoval "on-line tržiště"? Je to e-shop typu alza.cz, emimino.cz nebo eshop ČD?


Pravděpodobně něco jako emimino, bazoš, fler, vinted, (aukro?) apod.
Nicolas
Uživatel fóra – není člen Pirátů
 
Příspěvky: 1
Registrován: 10 srp 2016, 18:06
Dal poděkování: 2 krát
Dostal poděkování: 0 krát

Re: Monitoring Senát a PS

Příspěvekod Vit.Simral » 09 črc 2017, 16:37

Ahoj Pirátstvo,

8. schůze Senátu proběhne 19.-21.7. Příkladám seznam tisků, které si dopodrobna můžete pročíst zde: http://www.senat.cz/dokumenty/zarazene_neprojednavane_tisky.php?ke_dni=09.07.2017&O=11

1. Senátní tisk č. 68 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 12. prosince 2016 - ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek –1. bod dopoledního jednání ve středu 19. července
2. Senátní tisk č. 97 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé - ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek – 2. bod dopoledního jednání ve středu 19. července
3. Senátní tisk č. N 041/11 - Společná zpráva Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o provádění přezkumu evropské politiky sousedství – ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek - 3. bod dopoledního jednání ve středu 19. července
4. Senátní tisk č. 145 – Návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů - ministr vnitra Milan Chovanec – 4. bod dopoledního jednání ve středu 19. července
5. Senátní tisk č. 152 – Návrh zákona o elektronické identifikaci - ministr vnitra Milan Chovanec – 5. bod dopoledního jednání ve středu 19. července
6. Senátní tisk č. 153 – Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci - ministr vnitra Milan Chovanec – 6. bod dopoledního jednání ve středu 19. července

7. Senátní tisk č. 156 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů - ministr vnitra Milan Chovanec – 7. bod dopoledního jednání ve středu 19. července
8. Senátní tisk č. 157 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů - ministr vnitra Milan Chovanec – 8. bod dopoledního jednání ve středu 19. července
9. Senátní tisk č. 142 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů - předseda vlády Bohuslav Sobotka
10. Senátní tisk č. 149 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů - předseda vlády Bohuslav Sobotka
11. Senátní tisk č. 150 – Návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže) - předseda vlády Bohuslav Sobotka
12. Senátní tisk č. 151 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - předseda vlády Bohuslav Sobotka
13. Senátní tisk č. 160 - Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 22. – 23. června 2017 - předseda vlády Bohuslav Sobotka
14. Senátní tisk č. 107 - Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2016 - předseda vlády Bohuslav Sobotka
15. Senátní tisk č. K 031/11 - Bílá kniha o budoucnosti Evropy – Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025 – předseda vlády Bohuslav Sobotka
16. Senátní tisk č. J 039/11 - Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2017 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2017 – předseda vlády Bohuslav Sobotka, ministr financí Ivan Pilný
17. Senátní tisk č. N 034/11 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánům pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu – předseda vlády Bohuslav Sobotka
18. Senátní tisk č. 143 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů - ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček – 1. bod odpoledního jednání ve středu 19. července
19. Senátní tisk č. 154 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh - ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček – 2. bod odpoledního jednání ve středu 19. července
20. Senátní tisk č. 155 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů - ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček – 3. bod odpoledního jednání ve středu 19. července
21. Senátní tisk č. 95 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru - ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček – 4. bod odpoledního jednání ve středu 19. července
22. Senátní tisk č. N 040/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky a postup, jímž může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí – ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček – 5. bod odpoledního jednání ve středu 19. července
23. Senátní tisk č. 138 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová
24. Senátní tisk č. 139 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů - ministr obrany Martin Stropnický
25. Senátní tisk č. 129 - Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATO - ministr obrany Martin Stropnický
26. Senátní tisk č. 71 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru - ministr obrany Martin Stropnický
27. Senátní tisk č. 141 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - ministr dopravy Dan Ťok
28. Senátní tisk č. 61 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách - ministr dopravy Dan Ťok
29. Senátní tisk č. 64 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách - ministr dopravy Dan Ťok
30. Senátní tisk č. 65 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě - ministr dopravy Dan Ťok
31. Senátní tisk č. 66 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách - ministr dopravy Dan Ťok
32. Senátní tisk č. 148 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů - ministr životního prostředí Richard Brabec
33. Senátní tisk č. 70 – Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, sjednaná ve Vídni dne 22. března 1985, Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, sjednaný v Montrealu dne 16. září 1987, v platném znění, a změna Montrealského protokolu, přijatá v Kigali dne 15. října 2016 - ministr životního prostředí Richard Brabec
34. Senátní tisk č. 158 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů - zástupce Libereckého kraje Martin Půta
35. Senátní tisk č. 140 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů - zástupkyně skupiny poslanců Věra Kovářová
36. Senátní tisk č. 146 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - zástupkyně skupiny poslanců Věra Kovářová
37. Senátní tisk č. 144 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů - poslanci Martin Plíšek, Jan Chvojka, Marek Benda a Radek Vondráček
38. Senátní tisk č. 147 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů - zástupce skupiny poslanců Robin Böhnisch
39. Senátní tisk č. 99 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října v Praze a dne 16. prosince 2004 v Grand Turk - ministr financí Ivan Pilný
40. Senátní tisk č. 100 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 7. dubna 2005 v Montserratu - ministr financí Ivan Pilný
41. Senátní tisk č. 101 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Ostrovem Man, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 19. listopadu 2004 v Douglasu - ministr financí Ivan Pilný
42. Senátní tisk č. 102 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 9. listopadu 2004 v Haagu - ministr financí Ivan Pilný
43. Senátní tisk č. 103 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 27. srpna 2004 v Haagu - ministr financí Ivan Pilný
44. Senátní tisk č. 104 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 17. dubna 2005 v Grand Caymanu - ministr financí Ivan Pilný
45. Senátní tisk č. 105 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 9. prosince 2004 v Anguille - ministr financí Ivan Pilný
46. Senátní tisk č. 106 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 11. dubna 2005 v Tortole - ministr financí Ivan Pilný
47. Senátní tisk č. 94 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu - ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech
48. Senátní tisky č. K 018/11, K 019/11 a K 020/11 – Balíček sdělení ke zlepšení příležitostí mladých lidí - ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech
49. Senátní tisk č. K 051/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU - ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech
50. Senátní tisk č. 89 – Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2016 - předsedkyně Úřadu na ochranu osobních údajů Ivana Janů
51. Senátní tisk č. 90 - Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2016 - Veřejný ochránce práv Anna Šabatová
52. Senátní tisk č. 91 - Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2016 - prezident NKÚ Miloslav Kala
53. Senátní tisk č. 92 - Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2016 - předsedkyně ÚSTR Emilie Benešová
54. Senátní tisk č. 132 - Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2016 - předseda ČTÚ Jaromír Novák
55. Senátní tisk č. 134 - Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
56. Senátní tisk č. 130 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – 1. čtení
57. Senátní tisk č. xxx - Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
Vit.Simral
Asistent senátora
 
Příspěvky: 142
Registrován: 13 čer 2016, 11:41
Dal poděkování: 127 krát
Dostal poděkování: 263 krát

Re: Monitoring Senát a PS

Příspěvekod Vit.Simral » 02 srp 2017, 20:02

Ahoj Pirátstvo,

jako vždy, program pro nadcházející plénum Senátu, které proběhne 16.8. Tisky si můžete rozkliknout zde: http://www.senat.cz/dokumenty/zarazene_neprojednavane_tisky.php?ke_dni=02.08.2017&O=11

1. Senátní tisk č. 167 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík – 1. bod jednání ve středu 16. srpna 2017
2. Senátní tisk č. 168 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů - ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík – 2. bod jednání ve středu 16. srpna 2017
3. Senátní tisk č. 179 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová – 3. bod jednání ve středu 16. srpna 2017
4. Senátní tisk č. 180 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb. - ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová - 4. bod jednání ve středu 16. srpna 2017
5. Senátní tisk č. N 36/11 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU – ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová - 5. bod jednání ve středu 16. srpna 2017
6. Senátní tisk č. 181 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů - ministr dopravy Dan Ťok
7. Senátní tisk č. 182 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr dopravy Dan Ťok
8. Senátní tisk č. 177 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - ministr financí Ivan Pilný – zastoupí ministr dopravy
9. Senátní tisk č. 183 - Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí - ministr financí Ivan Pilný - zastoupí ministr dopravy
10. Senátní tisk č. 184 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí - ministr financí Ivan Pilný - zastoupí ministr dopravy
11. Senátní tisk č. 175 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - ministr spravedlnosti Robert Pelikán – 1. bod jednání odpoledne ve středu 16. srpna 2017
12. Senátní tisk č. 176 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti - ministr spravedlnosti Robert Pelikán - 2. bod jednání odpoledne ve středu 16. srpna 2017
13. Senátní tisk č. 186 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zástupce skupiny poslanců Zdeněk Ondráček
14. Senátní tisk č. 178 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů - zástupkyně Senátu Jitka Seitlová
15. Senátní tisk č. 185 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček
16. Senátní tisk č. 131 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s odstoupením České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra - ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček
17. Senátní tisk č. N 42/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 – ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček
18. Senátní tisk č. K 37/11 - Diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy – předseda vlády Bohuslav Sobotka
19. Senátní tisk č. J 38/11 - Návrh Interinstitucionální vyhlášení evropského pilíře sociálních práv – předseda vlády Bohuslav Sobotka
20. Senátní tisk č. 173 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze - zástupce skupiny poslanců Martin Sedlář
21. Senátní tisk č. 172 - Návrh zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (stykový zákon) - zástupkyně Senátu Eliška Wagnerová
22. Senátní tisk č. 166 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zástupce skupiny poslanců Vít Kaňkovský
23. Senátní tisk č. 174 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - zástupce skupiny poslanců Václav Votava
24. Senátní tisk č. 92 - Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2016 - předsedkyně ÚSTR Emilie Benešová
25. Senátní tisk č. 187 - Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů – prezident republiky Miloš Zeman – poslední bod před polední přestávkou ve středu 16. srpna 2017
26. Senátní tisk č. 169 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr zemědělství Marian Jurečka - zastoupí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek - 1. bod jednání odpoledne ve čtvrtek 17. srpna 2017
27. Senátní tisk č. 170 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr zemědělství Marian Jurečka - zastoupí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek - 2. bod jednání odpoledne ve čtvrtek 17. srpna 2017
28. Senátní tisk č. 171 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony - ministr zemědělství Marian Jurečka - zastoupí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek - 3. bod jednání odpoledne ve čtvrtek 17. srpna 2017
Milan Štěch
Vit.Simral
Asistent senátora
 
Příspěvky: 142
Registrován: 13 čer 2016, 11:41
Dal poděkování: 127 krát
Dostal poděkování: 263 krát

Re: Monitoring Senát a PS

Příspěvekod Vit.Simral » 25 zář 2017, 21:31

Ahoj Pirátstvo,

nadcházející plénum Senátu proběhne 11.10. Tisky si můžete rozkliknout zde: http://www.senat.cz/dokumenty/zarazene_neprojednavane_tisky.php?ke_dni=25.9.2017&O=11 Upozorňuji zejména na body 9, 24 a 30. Budu rád za vaše komentáře a připomínky.

1. Senátní tisk č. 135 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce o práci na moři, přijatá v roce 2006 – ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová - 1. bod dopoledního jednání ve středu 11. října
2. Senátní tisk č. 163 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením – ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová - 2. bod dopoledního jednání ve středu 11. října
3. Senátní tisk č. 196 - Návrh zákona o platebním styku - ministr financí Ivan Pilný - 3. bod dopoledního jednání ve středu 11. října
4. Senátní tisk č. 197 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku - ministr financí Ivan Pilný - 4. bod dopoledního jednání ve středu 11. října
5. Senátní tisk č. 198 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr financí Ivan Pilný - 5. bod dopoledního jednání ve středu 11. října
6. Senátní tisk č. J 64/11 – Diskusní dokument o budoucnosti financí EU – ministr financí Ivan Pilný - 6. bod dopoledního jednání ve středu 11. října
7. Senátní tisk č. N 60/11 – Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat – ministr financí Ivan Pilný - 7. bod dopoledního jednání ve středu 11. října
8. Senátní tisk č. 194 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr vlády ČR Jan Chvojka
9. Senátní tisk č. 195 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. – poslanec Vít Kaňkovský
10. Senátní tisk č. 199 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb. - zástupce skupiny poslanců Vladislav Vilímec
11. Senátní tisk č. 200 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů - zástupce skupiny poslanců Zbyněk Stanjura
12. Senátní tisk č. XXX - Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 19. - 20. října 2017 – předseda vlády Bohuslav Sobotka
13. Senátní tisk č. J 57/11 – Diskusní dokument o prohlubování hospodářské a měnové unie - předseda vlády Bohuslav Sobotka
14. Senátní tisk č. 136 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Abidžanu dne 26. listopadu 2008 a v Bruselu dne 22. ledna 2009 - ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek
15. Senátní tisk č. 137 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 28. července 2016 - ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek
16. Senátní tisky č. N 43/11, N 44/11, N 45/11 a N 46/11 – Dopravní Balíček – sociální aspekty v silniční dopravě, užívání najatých vozidel, kabotáž a podmínky pro podniky – ministr dopravy Dan Ťok
17. Senátní tisky č. N 47/11, N 48/11, N 49/11 a N 50/11 – Dopravní Balíček – výběr mýtného a vykazování emisí CO2 u nových těžkých vozidel – ministr dopravy Dan Ťok
18. Senátní tisky č. N 55/11, K 56/11 - Balíček k evropskému obrannému průmyslu a fondu - ministr obrany Martin Stropnický
19. Senátní tisk č. J 58/11 - Diskusní dokument o budoucnosti evropské obrany - ministr obrany Martin Stropnický
20. Senátní tisk č. N 65/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a o změně nařízení (ES) 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení (EU) 1077/2011 – ministr vnitra Milan Chovanec
21. Senátní tisky č. K 52/11, K 53/11, J 54/11 – Balíček dokumentů ke vzdělávání – ministr školství mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech
22. Senátní tisk č. 159 - Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2016 – předseda ÚOHS Petr Rafaj
23. Senátní tisk č. 162 - Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2016 – guvernér ČNB Jiří Rusnok
24. Senátní tisk č. 190 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších zákonů – 1. čtení
25. Senátní tisk č. 191 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších zákonů – 1. čtení
26. Senátní tisk č. 193 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty, Lumíra Aschenbrennera, Michaela Canova, Zdeňky Hamousové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích – 1. čtení
27. Senátní tisk č. 130 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – 2. čtení
28. Senátní tisk č. XXX - Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů – prezident republiky Miloš Zeman
29. Senátní tisk č. XXX - Volba kandidáta na člena Národní rozpočtové rady
30. Senátní tisk č. 165 - Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. – zástupce skupiny poslanců Roman Váňa
Vit.Simral
Asistent senátora
 
Příspěvky: 142
Registrován: 13 čer 2016, 11:41
Dal poděkování: 127 krát
Dostal poděkování: 263 krát

Předchozí

Podobná témata

Zpět na Připravované předpisy

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník