Zápisy ze schůzí

Odeslat odpověď


Odpoveď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :) ;) :( :weep: :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek: :fet:

BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí

Přehled tématu
   

Rozšířit náhled Přehled tématu: Zápisy ze schůzí

11. 11. 2019

od Zuzana.Bohmova » 26 lis 2019, 19:32

Zápis ze schůze Pirátů Praha 11
11. 11. 2019
Místo: PiVyš
Účast: J. Kocourek, Z. Ujhelyiová, Z. Böhmová, M. Kovařík, L. Kos,
Později příchozí: J. Dohnal, M. Duška
Řádně omluveni: L. Peksová, M. Muzikant, M. Minařík
Neomluveni: M. Mejsnar, J. Suchánek, F. Miller

1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU - předsedá ZU, zápis ZB, ověřovatel JK
PRO: 5 , PROTI: 0 , ZDRŽELO SE: 0 – (všichni přítomní) PROGRAM BYL SCHVÁLEN

2. DR-KJM, O.P.S. - předřazeno
Události na jednání dozorčí rady KJM. Ověření správnosti jednání u právního oddělení MČ.

3. PLNĚNÍ ÚKOLŮ
Komunikační strategie (nesplněno - prodloužení termínu) - LK + MD - do konce listopadu
Programové priority do Trella (nesplněno - prodloužení termínu) - do 24. 11. 2019 (již splněno ZU, ZB, LK, MD)
Článek byty (rozpracováno) - ZB

4. PIVYŠ
Chemopren, dokoupit lišty, domalba, kuchyňka, rolety. Požárně bezpečnostní řešení. Sdílení.
termín příští brigády - 30. 11. 2019

5. STAV FINANCÍ
Aktuální stav financí. Připravené na příští rok. Finanční říspěvek od členů. Naspořit finance na příští volby.

6. MEDIÁLNÍ VYKRÁDÁNÍ DODATEK KE KOALIČNÍ SMLOUVĚ
Zaznělo několik návrhů řešení. Materiál nebyl všemi prostudován, bude otevřeno znova.

7. DRUŽSTEVNÍ BYTY
Vytipování pozemků, nastartování projektu. Vlastní pozemek, pilotní projekt.

21/2019 USNESENÍ: MS Praha 11:
I. souhlasí s vytvořením pilotního projektu jednoho bytového domu v majetku družstva,
II. vyžadují, aby družstvo bylo založeno prostřednictvím MČ Praha 11.
PRO: 4 , PROTI: 0 , ZDRŽELO SE: 1 – (členové MS) BYLO PŘIJATO

8. ZVYŠOVÁNÍ NÁJMŮ
Trváme na usnesení 20/2019.

9. AKCE NA NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ
Akce na leden.

10. RŮZNÉ
Smlouva na bezpečnost hřišť.

Úkoly:
prověřit práva a povinnosti členů dozorčí rady KJM - ZU (17. 11. 2019)
zjistit zájem a navrhnout financování PiVyš - JK (17. 11. 2019)
akce: režisér - promítání autorských filmů, únor - JK

Zápis provedl: ZB
Zápis zkontroloval: JK

29. 10. 2019

od Zuzana.Bohmova » 10 lis 2019, 00:35

Setkání Pirátů Praha 11 a jejich příznivců
29. 10. 2019
Místo: Restaurace na Rychtě
Účast: J. Kocourek, J. Mejsnar, L. Peksová, M. Duška, Z. Ujhelyiová, J. Suchánek, LD, MK, ZK, LCh, JZ, LH

1. ÚVODNÍ SEZNAMOVACÍ KOLEČKO

2. REPORTY Z RADNICE
ZU: elektronické zápisy, školská komise a únik informací, rozpočet školství
MD: veřejné komise, elektronické dotace, rozšíření veřejného osvětlení, demolice lávky
LCh: finanční komise a rozpočet
JM: podněty k rozpočtu, JM sociální exkurze po objektech, komise pro životní prostředí, pracovní skupina pro koupaliště
JK: životní prostředí se na výboru pro územní rozvoj a životní prostředí vůbec neřeší, informace o stavebních záměrech
LP: oprava soch a pítek
JS: sledovací aplikace a aplikace na nalodění

3. VOLNÁ DISKUSE

Zápis provedl: ZU

21. 10. 2019

od Zuzana.Bohmova » 10 lis 2019, 00:15

Zápis ze schůze Pirátů Praha 11

21. 10. 2019
Místo: PiVyš
Účast: M. Duška, J. Mejsnar, M. Minařík, M. Muzikant, L. Kos, Z. Böhmová, J. Kocourek
Později příchozí: L. Peksová
Neomluveni: J. Dohnal, F. Miler, J. Suchánek, M. Kovařík
On-line: Z. Ujheyiová

1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU - předsedá JK
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0 – (všichni přítomní) PROGRAM BYL SCHVÁLEN


2. NÁJMY
Diskuze k materiálu. Na komisi majetkové schváleno plošné navýšení o 20 procent. Také možné mediálně prezentovat jako peníze na opravy. Možnost s přihlédnutím na kompenzaci u individuálních sociálních případů vracené zpětně. Úkol: ZB článek, MD na PV protlačí mediální prezentaci za radnici.

20/2019 USNESENÍ: Místní sdružení:
I. souhlasí s plošným zvýšením cen nájmů městských bytů o 20%,
II. požadujeme celou záležitost velmi dobře mediálně zdůvodnit.
PRO: 6 , PROTI: 1 , ZDRŽELO SE: 0 – (všichni přítomní) BYLO PŘIJATO


3. MEDIÁLNÍ PREZENTACE/VYKRÁDÁNÍ
Mediální výstupy OP. Dodatek ke koaliční smlouvě MHMP - Koaliční mechanismy. Odloženo.

4. KOUPALIŠTĚ
Vytipování místa. Do 23. 10. dát vědět JM. U hostivařské přehrady, Košíkovské nádrže, u bazénu.

5. VOLBA MÍSTOPŘEDSEDŮ MS
Volba místopředsedů byla špatně vyhlášena, je nutné vyhlásit převolbu. Grilování kandidátů.

6. ZHODNOCENÍ POSLEDNÍHO ZMČ
Hlasování proti koaliční smlouvě, pochvala za chování na ZMČ, reagovat na ZMČ (měli bychom vybalancovat kdy, kde a jak), hlasování vždy alespoň zdržel se – slušnost vůči voličům.

7. PŘÍPRAVA BODŮ NA KOALIČNÍ JEDNÁNÍ
Pozemek na Roztylech, usnesení k dopravě okolo Starochodovské

8. VOLBA GESČNÍCH ZASTUPITELŮ/PŘEDSEDŮ MET
Školství - ZU
Životní prostředí - MiM
Doprava - MD
Územní rozvoj a bydlení - JK
Kultura a volný čas - zeptat se MK/LP
Transparence a IT - ZM
Majetek a investice - MaM
Sport - LK
Sociální oblast a zdravotnictví - JM

9. RŮZNÉ
Elektronické zápisy, dotační program


Úkoly:
vložení zápisů z koalice na cloud – ZB
vložení do skupiny dokument koaliční spolupráce MHMP – ZB
místa na bazén předat JM – všichni
vyhlášení nové volby a kontaktování technického odboru – ZU
mandát převoleného předsednictva - JK
připomenout Sedeke pozemek na Roztylech – ZB

Zápis provedl: ZB

10. 10. 2019

od Zuzana.Bohmova » 09 lis 2019, 23:47

Zápis z mimořádné schůze - zastupitelský klub Piráti Praha 11
10. 10. 2019
Místo: KC Zahrada
Účast: Z. Böhmová, J. Kocourek, J. Mejsnar, M. Muzikant, J. Dohnal, M. Duška, L. Kos, Z. Ujhelyiová
On-line: M. Kovařík

1. POZEMEK PARC. Č. 3276/4 V K. Ú. CHODOV

19/2019 USNESENÍ: Zastupitelský klub Piráti Praha 11:
I. nesouhlasí s prodejem pozemku par. č. 3276/4 k. ú. Chodov,
II. žádá prostřednictvím našich radních Ing. Sedeke o podání žádosti na MHMP o svěření tohoto pozemku.
PRO: 7 , PROTI: 0 , ZDRŽELO SE: 2 – (zastupitelský klub) BYLO PŘIJATO

zápis provedl: ZB

7. 10. 2019

od Zuzana.Bohmova » 08 lis 2019, 18:50

Zápis ze schůze - zastupitelský klub Piráti Praha 11
7. 10. 2019
Místo: PiVyš
Účast: Z. Böhmová, J. Kocourek, J. Mejsnar, M. Muzikant, M. Minařík
Později příchozí: J. Dohnal, M. Duška
Řádně omluveni: L. Kos, M. Kovařík
On-line: Z. Ujhelyiová


1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU - předsedá ZB
PRO: 6 , PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0 – (všichni přítomní) PROGRAM BYL SCHVÁLEN - BYL SCHVÁLEN

2. ZMČ
Vyplněna tabulka.
Radní by měl hlásit, jaké komise projednávaly body.
HPP11 chce zařadit "Prodej pozemků č. 3276/4 Chodov".

3. ZÁVAZNÉ STANOVISKO KLUBU K HAMRU
Schůzka s SVJ - chtějí sportoviště, chtějí také čas se seznámit s projektem a právem stavby.

16/2019 USNESENÍ: Zastupitelský klub Piráti Praha 11:
I. souhlasí se záměrem vybudovat sportvní areál u Červené školy,
II. doporučuje Pirátským radním i nadále zprostředkovávat participaci mezi potencionálním investorem a místními SVJ.
PRO: 5 , PROTI: 1 , ZDRŽELO SE: 0 – (zastupitelský klub) BYLO PŘIJATO

4. PŘIJETÍ "VÝZVA ZASTUPITELSKÝM KLUBŮM PIRÁTŮ VŠECH MĚST A OBCÍ K UČINĚNÍ KROKŮ VEDOUCÍ K DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ VE VZTAHU K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK"

17/2019 USNESENÍ: Zastupitelský klub Piráti Praha 11:
I. bere na vědomí dokument "Výzva zastupitelským klubům pirátů všech měst a obcí k učinění kroků vedoucí k dodržování zákona o střetu zájmů ve vztahu k zadávání veřejných zakázek".
PRO: 5 , PROTI: 1 , ZDRŽELO SE: 0 – (zastupitelský klub) BYLO PŘIJATO

5. STANOVISKO ČI POSTUP OHLEDNĚ ALS
Historie projektu, materiály k jeho životaschopnosti, možný další postup.

18/2019 USNESENÍ: Zastupitelský klub Piráti Praha 11:
I. je seznámena se smlouvou o právu stavby a návrhem akcionářské smlouvy ARDelta,
II. považujeme dostavbu ALS vzhledem k aktuální situaci za nejvhodnější postup pro MČ,
III. vyžaduje pojistky v akcionářeské smlouvě.
PRO: 5 , PROTI: 2 , ZDRŽELO SE: 0 – (zastupitelský klub) BYLO PŘIJATO

6. PŘEDSEDA ZASTUPITELSKÉHO KLUBU

Zvažována volba nového předsedy. Snížení pracovní zátěže pro stávajícího předsedu. Nebylo přijato žádné usnesení. Předsedou zůstává ZB. Stávající předseda má podporu klubu.

30. 9. 2019

od Zuzana.Bohmova » 08 lis 2019, 18:46

Setkání Pirátů Praha 11 a jejich příznivců
30. 9. 2019
Místo: Maják
Účast: Z. Böhmová, Z. Ujhelyiová, J. Dohnal, M. Duška, J. Mejsnar, J. Kocourek, M. Minařík, ZK, LCh, TK, JH, MP

1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU - předsedá ZU
PRO: 7 , PROTI: 0 , ZDRŽELO SE: 0 – (všichni členové) PROGRAM BYL SCHVÁLEN

2. REPORTY RADNÍCH
JD - připravujeme rozpočet, ALS, místo na mobilní kavárnu
MD - pilotní program digitalizace s TSK, studie proveditelnosti cyklostezek, P+R Opatov je znovu otevřeno, výměna světel veřejného osvětlení, komise budou od listopadu veřejně přístupné
ZU - varna na Pošepného náměstí; dotace na demokratické procesy na školách; elektronické zápisy

3. REPORTY Z KOMISÍ A VÝBORŮ
JM - KONTROLNÍ VÝBOR: dodržování usnesení zastupitelstva, projekt Sandry, škola Michael; ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: například kompostéry, chceme i světelný smog; KOMISE SOCIÁLNÍ: především řešení bytové krize u sociálně slabých, exkurze v majetku Jihoměstské sociální
LCh - FINANČNÍ KOMISE: výsledky finančního výboru, rozpočet; JMM: zvolen nový ředitel, snížení pachtovní smlouvy
JK - KOMISE PRO STRATEGICKÉ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ: odhlasovala se pouze změna územního plánu na majetku Nosála; VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: představení studie, připomínky občanů k US Roztyly
MiM - BEZPEČNOSTNÍ KOMISE: přesunutí Gulášů, nebezpečné chodníky - na JM nejsou, projekt bezpečné Jižní město
ZB - VORAD: změny jednacích řádů výborů a komisí, CityVizor, modul OpenDat z Ginisu od MHMP, 119; KOMISE ŠKOLSKÁ: program na podporu činnosti škol, čištění CO2, vratné půjčky školám, US Roztyly; KOMISE MEDIÁLNÍ: vzhled Klíče, adekvátní mediální reakce MČ

4. ODDĚLENÍ STYKU S VEŘEJNOSTÍ
Obecně většina členů MS i příznivců cítí fungování oddělení jako problematické. Pro zlepšení je třeba koordinovat celý tým.
Doporučeno přítomnými: zlepšit celkovou organizaci (kdy, kde a co kdo dělá), vytvářet mediální týdenní plány (kdy se co bude publikovat); na fb a webu komunikovat především „těžká“ témata (která by měla být zpracována dopředu); veřejná setkání dělat k věcem, u kterých ještě neexistuje rozhodnutí; lépe organizovat a moderovat veřejná setkání; instagram by měl obsahovat kulturní témata a fotky z veřejných setkání (naučit se používat stories).

5. POŘADAVKY NA KOALIČNÍ JEDNÁNÍ
Mlžítka a pítka, úsporné hospodaření, rozpočet, Hamr, etický kodex zastupitele


6. ÚZEMNÍ STUDIE ROZTYLY
Shrnutí našich připomínek, představení grafického návrhu upravené studie dle našich připomínek.

Zápis provedl: ZB

Re: Zápisy ze schůzí

od Zuzana.Bohmova » 19 říj 2019, 18:08

Zápis ze schůze – zastupitelský klub Piráti Praha 11
9. 9. 2019
Místo: PiVyš
Účast: MD, JM, ZB, JK, LK, MiM, MaM
Nepřítomní: MK
On-line: ZU

Původní zápis provedl LK. Zápis nebyl psán online a není k nalezení. Jedná se tedy o přibližný přepis zápisu.

1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU - předsedá ZB
PROGRAM BYL SCHVÁLEN

2. ZMČ
ZB předala informace z grémia. Byly probrány jednotlivé body a zapsány do tabulky. U některých sporných bodů se vedla delší diskuze.

3. DOKUMENT O JEDNÁNÍ S INVESTOREM
Předáno členům, prodiskutováno, navrženy revize.

Náhradní zápis provedl: ZB

26. 8. 2019

od Zuzana.Bohmova » 19 říj 2019, 17:33

Setkání Pirátů Praha 11 a jejich příznivců
26. 8. 2019
Místo: Restaurace Kupa
Účast: M. Zachar, L. Kos, J. Mejsnar, Z. Karkoš, T. Vovesová, M. Muzikant, Z. Ujhelyiová, Z. Böhmová, J. Dohnal, M. Duška, J. Kocourek, M. Minařík, P. Kužela, P. Řezáč, LN, MK, KP, LH, AV

1. PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU – předsedá ZU

2. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NOVÝ OPATOV – FINEP

3. REPORTY RADNÍCH (ČINNOST ZA LÉTO)

4. REPORTY Z VÝBORŮ A KOMISÍ

5. ZVEŘEJŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE STÁTNÍCH PENĚZ

6. UKLIĎME ČESKO

7. TÉMATA NA KOALIČNÍ JEDNÁNÍ

Zápis provedl: ZB

29. 7. 2019

od Zuzana.Bohmova » 31 črc 2019, 23:41

Zápis ze schůze Pirátů Praha 11
29. 7. 2019
Místo: PiVyš
Účast: M. Duška, J. Mejsnar, Z. Ujhelyová, L. Peksová, Z. Böhmová, J. Kocourek
Později příchozí: J. Dohnal,
Nepřítomní: M. Muzikant, M. Minařík, M. Kovařík, J. Suchánek, F. Miler, L. Kos
Hosté: Filip Ujhelyi
On-line: ----

1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU - předsedá ZU
PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0 – (všichni přítomní) PROGRAM BYL SCHVÁLEN

2. VOLBA HOSPODÁŘE MS
Na hospodáře MS navržen JK. Proběhla diskuze o správnosti hlasování (počet).

15/2019 USNESENÍ: MS Piráti Praha 11:
I. Volí hospodářem MS Josefa Kocourka
PRO: 7+3 on-line , PROTI: 0 , ZDRŽELO SE: 0 (členové MS) BYLO PŘIJATO

3. INFO O PRŮBĚHU PRÁCE NA PIVYŠI
Administrativně – převod energii, kolaudace. Chybí vymalovat velkou místnost, dveře, vybavení, kuchyňská linka. Brigáda 2. a 3. 8. 2019. Finanční náklady.

4. EMAIL OD PAJEROVÉ (TÝM IT)
Celostátní resortní tým informatiky. Vhodné by bylo, aby tam působil JD, má IT v gesci – ten to odmítá. Možnost také JS, který řeší pirátské listy a další weby.
Úkol: ZB osloví JS s možností účasti a odepíše Pajerové.

5. OSÍDLENÍ SANDRY
Měli bychom si vymezit, jak chceme rozdělovat byty v Sandře – možnost Holandský model, pilotní sociální projekty, umístění dětí do škol.

6. SÁZENÍ STROMŮ JS
Vysazení stromů zájemci při respektování strategie výsadby a s vědomím MČ. Možnost adopce stromů. LP post na fb. Iniciativa Kbelík vody.

7. PŘIDÁVÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ DO FB SKUPINY
Předsednictvo MS – správci interní skupiny a měli by lidi hlasovat. V současnosti 36 členů. Návrh na snížení na 30, jako fixní číslo (tedy jednoho přidám a jednoho vyhodím). Máme 25 nevyřízených žádostí od zájemců.
Úkol: ZB zapracuje návrh na řešení do jednacího řádu MS

8. REPORTY MČ
Pravidelné schůzky v PiCe – zástupci jednotlivých MČ, MHMP, PKS a koordinátoři.

9. VÝBOR PRO ÚZ. ROZ.
Řeší se prostor (současný nedostačuje). Chystají se záznamy. Zlepšení postupu ohledně dotazů občanů.

zápis provedl: JM

22. 7. 2019

od Zuzana.Bohmova » 31 črc 2019, 23:37

Zápis ze schůze Pirátů Praha 11
22. 7. 2019
Místo: PiVyš
Účast: LK, ZU, MiM, JK, JM, JD, MD
Později příchozí: ---
Řádně omluveni: ZB, MK, MaM, LP
Neomluveni: JS, FM
On-line: ----

1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU - předsedá ZU
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0 – (všichni přítomní) PROGRAM BYL SCHVÁLEN

2. ALS
Historie projektu, snaha o spoluúčast samosprávy (nejprve MHMP následně MČ). Následně diskutovány různé aspekty projektu (financování, následný provoz, podobné projekty na jiných MČ.
Úkol: sjednat schůzku s Říčany a Prahou 10; sjednat schůzku mezi Piráty P11 a Piráty z magistrátu

3. PROGRAMOVÉ PRIORITY PIRÁTŮ
Je třeba prosazovat program. Pro projektové řízení je možné využít Redmine. Měli bychom vytvořit seznam cca 20 priorit (na základě programu, koaliční smlouvy, programového prohlášení a aktuální potřeby)

4. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
Na menší části MS se prozatím osvědčilo Trello. Návrh na testovací provoz Trella namísto Redmine.

5. RŮZNÉ
JK poznámka k prosazování bodů na komisích a výborech – demokratické principy.

6. REKONSTRUKCE PiVyše
Brigáda – 27. a 28. 7. 2019. Administrativní část řeší JK. Nutnost rekolaudace, pojistka.

7. PLÁN AKCÍ OD 8 DO 12/2019
Náměty na akce.

zápis provedl: LK

Nahoru