Volební období 2018-2022 jednání 08.10.2018

Odeslat odpověď


Odpoveď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :) ;) :( :weep: :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek: :fet:

BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí

Přehled tématu
   

Rozšířit náhled Přehled tématu: Volební období 2018-2022 jednání 08.10.2018

Re: Volební období 2018-2022 jednání 31.10.2018

od Josef.Soumar » 31 říj 2018, 13:45

Dnes proběhlo jednání s posledním subjektem za PÍSEK SOBĚ - M. Andělem.

Informace doplní kolegové, kteří se schůzky účastnili, v podvečer. Piráti se tak setkali se všemi subjekty a hledali primárně programové průniky a shody na investicích i dlouhodobém zodpovědném vedení města.

EDIT:

Michal Horák:
31.10.2018 11:00 Park Café Palackého sady:
Anděl - Písek sobě
Brož,Horák - Piráti

V úvodu si obě strany porovnaly pohled na povolební vyjednávání všech stran zvolených do zastupitelstva. V dalším došlo na komparaci programů obou subjektů a hledání průniků v těchto programech. Vzhledem k tomu, že program hnutí Písek sobě je hodně orientovaný na oblast kultury , což je oblast, kterou náš program zas úplně detailně neřešil, nebyl problém se na prioritách v této oblasti shodnout. V souvislosti s tímto byla celkem podrobně diskutována oblast cestovního ruchu taktéž bez zásadnějších rozporů. Výsledkem jednání je tedy shoda na možné spolupráci.

Re: Volební období 2018-2022 jednání 30.10.2018

od Josef.Soumar » 31 říj 2018, 10:35

30.10.2018 18:00 - 22:00 kancelář ANO - Žižkova ulice:

Průběh jednání:
Zúčastnili se zástupci všech stran (průběžně přicházeli a odcházeli - nevypisuji jmenovitě, viz již výše zmiňovaní) Piráti, ANO, ODS.
Finišovali jsme průnikové body, které aktuálně mají 17. bodů a 3 A4 strany konkrétních věcí. Diskutovali jsme jejich možnost prosazení, legislativní nároky apod. Shodli jsme se na 95 % bodech, některé body nebylo možné realizovat, některé, nově navržené, byly dosazeny.
Během závěru jsme dostali informaci od uskupení PRO PÍSEK, že na náš návrh koalice Pro Písek, Piráti, ANO, ODS nepřistupují. Domluvili jsme se v pokračování práce i na programových průnicích z pozice opozice nebo koalice se nic nemění.

Re: Volební období 2018-2022 jednání 28.10.2018

od Michal.Horak » 30 říj 2018, 11:33

28.10.2018 10:00 kancelář KSČM Žižkova ulice:
Vodička,Lejčar - KSČM
Brož,Soumar,Horák - Piráti
Průběh jednání:
V duchu naší povolební strategie ohledně jednání se všemi stranami zastoupenými v zastupitelstvu jsme i oba zastupitele KSČM seznámili s hlavními body našeho programu a průniky s ostatními potencionálními koaličními partnery. Debata směřovala hlavně k diskusi nad jednotlivými body ohledně jejich akceptace ze strany obou zastupitelů coby opozice.
Vzhledem k tomu, že drtivá většina problémů v městě Písek je jednoznačně definovaná , na nějaké hlubší rozpory není prostor, na čemž se obě strany jednání shodly.

Re: Volební období 2018-2022 jednání 27.10.2018

od Josef.Soumar » 29 říj 2018, 22:02

27.10.2018 20:00 - kancelář p. Turečka (ANO) na Žižkově třídě
Přítomni:
Piráti: Brož, Soumar
ANO: Hořánek, Keclík
ODS: Černý, Přibáň

KDU-ČSL: Hladík + jeho kolega (nezapamatoval jsem si jméno)

Průběh jednání:
Martin Brož shrnul aktuální situaci, představil partnery, se kterými jednáme a nabídl p. Hladíkovi možnost spolupráce. P. Hladík odmítl, že ve volebním programu měli nespolupráci s ANO, tak do této spolupráce nemůže vstoupit. P. Hladík diskutoval zejména s M. Brožem, aby tuto spolupráci opustil a jednal znovu s Pro Písek + ČSSD + KDU. ODS označil nepřímo za zrádce - bylo diskutováno, že se ke vznikající koalici a návrhu programových průniků vyjádřila negativně celá členská základna ODS (na sjezdu ODS ve čtvrtek 25.10.), nejen zastupitelé nebo vyjednávací tým.
Schůzka skončila s tím, že se subjekty nedohodnou.

Re: Volební období 2018-2022 jednání 19.10.2018

od Josef.Soumar » 29 říj 2018, 21:46

opomenuto odborné setkání :

19.10.2018 13:00 - 13:55 - SOHO café náměstí Písek

Přítomni:
Piráti: Brož, Soumar, Posekaný, Konvička, Horák
Pro Písek (TOP09) Petra Trambová

Průběh a analogie:
Piráti telefonicky kontaktovali Ing. arch. Petru Trambovou, která byla ve volebním období 2014 - 2018 radní za TOP 09 a spolupracovala na novém projektu plaveckého bazénu pod lesnickou školou. Piráty zajímaly podrobnosti, v jakém je projekt stádiu a kolik již stály přípravné práce na tento projekt.
Aktuální referendum potvrdilo, že plavecký bazén má být přesunut na nové místo v Písku (nelze tedy bez nového referenda stavět nový bazén na stávajícím místě). Dále proběhla anketa, kde novou lokalitu vyhrála bývalá kasárna v Písku.

Diskutovali jsme vhodnost lokality - paní Trambová upřednostňuje lokalitu pod lesnickou školou z důvodu napojení na řeku, možnost vybudování sítí, dopravní napojení i časovou anabázi, kdy projekt je připraven k výběrovému řízení a stavba může započít v roce 2019. Naše otázky směřovali na navýšení ceny - zde odpovězeno, že se jedná o navýšení cen ve stavebnictví + náročnost stavby, která má být poté na provoz výrazně levnější, než stávající bazén - stojí cca 10,5 mil. korun ročně na provozu + nutné opakující se opravy.

Dále jsme diskutovali stav současného bazénu - předloženy fotografie z místa - špatné těsnění van bazénů, nevhodně použitý materiál při výstavbě. Bazén dle jejích slov na hranici udržitelnosti.
Diskutovali jsme možnost nového projektu v kasárnách - zde paní Trambová proti - mnoho sousedů, kteří by mohli projekt prodlužovat až zastavit, oproti stávající lokalitě, dále není jasné, co se skrývá pod povrchem země v kasárnách, problematické i napojení na sítě, nemožnost využít řeku na čerpání a vypouštění vody při velkém čištění bazénu.

Projekt na bazén pod lesárnou - dosavadní náklady cca 10 mil. korun, nový projekt v kasárnách - cena není známa, časový horizont od vypsání soutěže do stavby bazénu 2 - 4 roky.

Závěr - vyslechnutí odborného pohledu na stavbu bazénu v Písku od pí. Trambové, která na tomto projektu od počátku pracovala. Rozšíření našich názorů a poznatků, některé informace nutno potvrdit z více zdrojů.

Re: Volební období 2018-2022 jednání 27.10.2018

od Josef.Soumar » 29 říj 2018, 21:34

27.10.2018 10:00 - kancelář p. Turečka (ANO) na Žižkově třídě
Přítomni:
Piráti: Brož, Soumar
ANO: Hořánek, Keclík
ODS: Černý, Přibáň

Pro Písek: Vanžurová, Franců

Průběh jednání:
Zástupci uskupení PRO PÍSEK (Jihočeši, TOP09, Volba pro město) přijali pozvání (využity prostory ANO - víkend, klid na jednání v soukromých prostorách) a byli kontaktování jako první (ctění vítězů voleb). Zástupcům Pro Písku nabídnuta možnost spolupráce na vedení města i radě města - konkrétně post starosty, uvolněného radního a 3. místo v radě města. Diskuse o několika důležitých investičních akcích - zejména plavecký bazén, kdy uskupení Pirátů, ANO a ODS potvrdilo, že tento bod je nutné řešit prioritně (v Písku téma několik let, v našich očích obyvatelé ztrácení zájem o politiku - nedořešené téma). Dále stavba všesportovní haly v jižní části bývalých kasáren, dotace na tuto halu aj. Diskuse se vedla i nad tím, že ODS opustili koaliční jednání. ODS potvrdili, že celá jejich základna, až na 1 hlas, odsouhlasila ukončení těchto jednání a mají záležitost potvrzenou místním sdružením. Dále potvrdili, že jakoukoliv koaliční smlouvu odsouhlasí jejich sdružení jako signál demokratických principů uvnitř sdružení v Písku.
Tento fakt potvrdili i Piráti. Zástupci Pro Písek žádali čas na rozmyšlenou, po diskusi byl zkrácen na pondělní 16. hodinu.

Po jednání diskuse nad pokračováním ve volebním vyjednávání a shoda na telefonickém kontaktu zástupce KDU - ČSL p. Hladíka. Tato schůzka domluvena na 20. hodinu.

Re: Volební období 2018-2022 jednání 27.10.2018

od Josef.Soumar » 29 říj 2018, 21:24

27.10.2018 08:00 - zasedací místnost p. Turečka (ANO) na Žižkově třídě
Přítomni:
Piráti: pánové Brož, Soumar, Horák, Konvička, Posekaný
ODS: pánové Černý, Slaný, Přibáň, Cieslar,
ANO: pánové Hořánek, Nebes, Čapek, Keclík, Pospíšil, Kalina

Průběh jednání:
Představení 4 A4 programových bodů Pirátů a diskuse nad těmito body, zda vůbec najdeme společnou řeč a možnost spolupracovat. Potvrzení, že programové body jsou důležitější než diskuse nad rozdělováním křesel na radnici. Diskutováno až před schůzkou od 10 hodin.
Na programových bodech se během 1,5 hodiny shodujeme z cca 80 %, další body je nutné zpřesnit, doplnit či po diskusi a věcných argumentech vyškrtnout. V závěru jmenné návrhy na obsazení ve vedení města a v radě města, diskuse nad vedením jednotlivých odborů.
Ústní dohoda na vytvoření spolupráce s ODS a ANO a Piráty. Diskuse a volba vyjednávacího týmu (vždy 2 lidé z každé uskupení - je možné zastoupení jednotlivých členů).
Na 10. hodinu telefonicky pozvaní zástupci PRO PÍSEK (telefonicky pozvaní v pátek 26.10.) Diskuse nad plánovaným setkáním, potvrzení programových průniků a stanovisek.

Závěrem bylo, že si programové body zašleme, všechny strany se k nim vyjádří a připomínkují. Lidí kvitovali, že se po 3 týdnech jednání či neaktivity pracuje s programem a vizí pro město Písek. Potvrzena ústní dohoda spolupráce těchto 3 subjektů.

Re: Volební období 2018-2022 jednání 12.10.2018

od Michal.Horak » 18 říj 2018, 14:07

12.10.2018 20:00 Čajovna:
Přítomni:
Černý,Slaný - ODS
Soumar,Brož,Posekaný,Horák - Piráti
Průběh jednání:
Pan Černý nás informoval o probíhajících jednáních vznikající koalice i vzniku nabídky ohledně naší účasti v této koalici.
Probrali jsme náš vyjednávací prostor ve vztahu k našim požadavkům. Ukázalo se, že požadavek na řízení investic nebo financí je pro zbytek koalice zřejmě nepřiměřeně maximalistický , nicméně samotná ODS s ním zas tak velký problém nemá,
Výsledkem jednání byl závěr, že ohledně vyjednávání koalice není všem dnům konec.

Re: Volební období 2018-2022 jednání 12.10.2018

od Michal.Horak » 18 říj 2018, 13:40

12.10.2018 18:00 Čajovna:
Přítomni:
Veselý - ČSSD
Soumar,Brož,Posekaný,Horák - Piráti
Průběh jednání:
Pan Veselý působil v podstatě jako emisar vznikající koalice (ProP,ČSSD,KDU-ČSL,ODS) a přednesl nám nabídku účasti v této koalici. Jednalo se o dvě místa v radě města, což jsme vzhledem k našemu volebnímu výsledku odmítli. Další průběh jednání byla nezajímavá argumentace, proč bychom tu nabídku měli přijmout.
Nicméně jednání jsme ukončili konstatováním, že za těchto podmínek do této koalice nejdeme.

Volební období 2018-2022 jednání 12.10.2018

od Michal.Horak » 12 říj 2018, 12:04

12.10.2018 08:15 Kancelář místostarosty:
Přítomni:
Hořánek - ANO2011
Soumar,Brož,Posekaný,Horák - Piráti
Průběh jednání:
Pan Hořánek prokázal velmi dobré a hloubkové znalosti problematiky chodu městského úřadu a mechanismů jeho napojení na politickou reprezentaci v podobě rady města. Při společném probírání jednotlivých bodů našeho programu nás tudíž upozornil na úskalí proveditelnosti u některých našich návrhů.
Žádné konkrétní závěry ohledně další spolupráce nebyly přijaty.

Nahoru