Monitoring Senát a PS

Fórum pro diskusi a připomínkování připravovaných předpisů a jiných legislativních návrhů.

Moderátor: @Senat

Pravidla fóra
Fórum slouží pro diskuzi, připomínkování a přípravu předpisů vnějšího světa(zákonů, vyhlášek, evropské legislativy, mezinárodních smluv) - vnitrostranické předpisy diskutujeme zde
  • Do fóra vkládejte návrhy předpisů označené jejich názvem případně návrhy na změnu předpisů.
  • Do prvního příspěvku v tématu vložte odkaz na plný text návrhu.
[iwiki]/zakony/start[/iwiki]
Vit.Simral
Asistent senátora
Příspěvky: 320
Registrován: 13 čer 2016, 12:41
Profese: Radní hl. m. Prahy
Dal poděkování: 404 poděkování
Dostal poděkování: 668 poděkování

Re: Monitoring Senát a PS

Příspěvek od Vit.Simral » 30 bře 2017, 11:32

Ahoj Pirátstvo,

6. schůze Senátu proběhne 19. a 20.4. Příkladám seznam tisků. Dostali jsme je v úterý, takže se v tom teprve sám začínám orientovat. Pokud uvidíte něco, o čem máte nějaké info, dejte, prosím, vědět.

1. Senátní tisk č. 84 – Návrh zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) - ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek - 1. bod jednání ve středu 19. dubna dopoledne
2. Senátní tisk č. J 30/11 - Sdělení Komise Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování - ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek - 2. bod jednání ve středu 19. dubna dopoledne
3. Senátní tisk č. 81 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová - 3. bod jednání ve středu 19. dubna dopoledne
4. Senátní tisk č. 74 - Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 9. – 10. března 2017 - předseda vlády Bohuslav Sobotka
5. Senátní tisk č. 86 - Informace vlády ČR o výsledcích jednání mimořádného summitu, který se konal 24. – 25. března 2017 v Římě – předseda vlády Bohuslav Sobotka
6. Senátní tisk č. xxx - Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná dne 29. dubna 2017 – předseda vlády Bohuslav Sobotka
7. Senátní tisk č. 79 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. - poslanci Marian Jurečka, Jan Bartošek a Petr Kudela
8. Senátní tisk č. 80 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - zástupce skupiny poslanců Jaroslav Faltýnek
9. Senátní tisk č. 83 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - poslanci Jan Birke a Roman Sklenák
10.Senátní tisk č. 85 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů - zástupce skupiny poslanců František Vácha
11.Senátní tisk č. 82 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů - ministr životního prostředí Richard Brabec
12.Senátní tisk č. 337 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda – ministr životního prostředí Richard Brabec
13.Senátní tisk č. 78 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr průmyslu a obchodu
14.Senátní tisk č. 38 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé – ministr průmyslu a obchodu
15.Senátní tisk č. N 1/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie - ministr průmyslu a obchodu
16.Senátní tisk č. N 29/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích) – ministr průmyslu a obchodu
17.Senátní tisky č. N 9/11 a N 10/11 – Balíček o energetické účinnosti – ministr průmyslu a obchodu
18.Senátní tisky č. N 11/11 a N 12/11 – Balíček obnovitelné zdroje a správa energetické unie – ministr průmyslu a obchodu
19.Senátní tisky č. N 13/11, N 14/11, N 15/11 a N 16/11 – Balíček pro trh s elektřinou – ministr průmyslu a obchodu
20.Senátní tisk č. 77 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů - zástupci Senátu Jiří Oberfalzer a Miroslav Nenutil
21.Senátní tisk č. N 5/11 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU - ministr spravedlnosti Robert Pelikán
22.Senátní tisky č. N 22/11 a N 23/11 – Balíček pro boj proti finanční trestné činnosti a financování terorismu - ministr spravedlnosti Robert Pelikán
23.Senátní tisk č. 43 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (Varšava, 16. května 2005) - ministr spravedlnosti Robert Pelikán
24.Senátní tisk č. 44 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu (Riga, 22. 10. 2015) - ministr spravedlnosti Robert Pelikán
25.Senátní tisk č. 46 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány (Santiago de Compostela, 25. 3. 2015) - ministr spravedlnosti Robert Pelikán
26.Senátní tisky č. N 6/11, N 7/11 a N 8/11 – Daňový balíček - ministr financí Andrej Babiš
27.Senátní tisk č. N 27/11 - Návrh směrnice Rady, kterou se mění Směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu - ministr financí Andrej Babiš
28.Senátní tisk č. 69 – Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2016 – ministr Jan Chvojka
29.Senátní tisk č. 10 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů – 2. čtení
30.Senátní tisk č. 72 - Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů – předposlední bod před polední pauzou ve středu 19. dubna
31.Senátní tisk č. xxx - Volba kandidáta na člena Národní rozpočtové rady – poslední bod před polední pauzou ve středu 19. dubna
Čtvrtek 20. dubna
32.Senátní tisk č. 76 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů - ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík – 1. bod ve čtvrtek 20. dubna 2017
33.Senátní tisk č. 14 - Petice za zachování svépomocné rodičovské ubytovny spravované neziskovými organizacemi Nadačním fondem Klíček a Sdružením Klíček ve Fakultní nemocnici v Motole - 2. bod ve čtvrtek 20. dubna 2017

Vit.Simral
Asistent senátora
Příspěvky: 320
Registrován: 13 čer 2016, 12:41
Profese: Radní hl. m. Prahy
Dal poděkování: 404 poděkování
Dostal poděkování: 668 poděkování

Re: Monitoring Senát a PS

Příspěvek od Vit.Simral » 12 kvě 2017, 11:34

Ahoj Pirátstvo,

7. schůze Senátu proběhne 31.5. Příkladám seznam tisků. Jako vždy budu rád za jakýkoliv komentář / radu / podnět, sám se do tisků teprve vrhám.

http://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/pru ... value=5885

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
/senátní tisk č. 114/ (1. bod dopoledního jednání ve středu 31. května)
Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala dne 29. dubna 2017
/senátní tisk č. 98/ (2. bod dopoledního jednání ve středu 31. května)
Národní program reforem České republiky 2017
/senátní tisk č. 127/ (3. bod dopoledního jednání ve středu 31. května)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/senátní tisk č. 113/ (4. bod dopoledního jednání ve středu 31. května)
Balíček sdělení ke zlepšení příležitostí mladých lidí (Senátní tisky č. K 018/11, K 019/11 a K 020/11)
(5. bod dopoledního jednání ve středu 31. května)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/senátní tisk č. 126/ (6. bod dopoledního jednání ve středu 31. května)
Konvergenční program České republiky - Duben 2017
/senátní tisk č. 96/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/senátní tisk č. 115/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/senátní tisk č. 116/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/senátní tisk č. 117/
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol pozměňující smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsaný v Praze 1. února 2017
/senátní tisk č. 75/
Volba kandidáta na člena Národní rozpočtové rady
(poslední bod před polední pauzou ve středu 31. května)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/senátní tisk č. 111/ (1. bod odpoledního jednání ve středu 31. května)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/senátní tisk č. 112/ (2. bod odpoledního jednání ve středu 31. května)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
/senátní tisk č. 125/ (3. bod odpoledního jednání ve středu 31. května)
Balíček k reformě Schengenského informačního systému (senátní tisky č. N 024/11, N 025/1 a N 026/11)
(3. bod odpoledního jednání ve středu 31. května)
Balíček ke zlepšení návratové politiky (senátní tisky č. K 032/11 a J 033/11)
(4. bod odpoledního jednání ve středu 31. května)
Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2016
/senátní tisk č. 87/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
/senátní tisk č. 119/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/senátní tisk č. 120/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/senátní tisk č. 108/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/senátní tisk č. 122/
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy
/senátní tisk č. 109/
Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
/senátní tisk č. 110/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů
/senátní tisk č. 121/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
/senátní tisk č. 118/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/senátní tisk č. 123/
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
/senátní tisk č. 124/
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách
/senátní tisk č. 61/
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách
/senátní tisk č. 64/
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě
/senátní tisk č. 65/
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách
/senátní tisk č. 66/
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 12. prosince 2016
/senátní tisk č. 68/
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, sjednaná ve Vídni dne 22. března 1985, Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, sjednaný v Montrealu dne 16. září 1987, v platném znění, a změna Montrealského protokolu, přijatá v Kigali dne 15. října 2016
/senátní tisk č. 70/
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
/senátní tisk č. 71/

Ivor.Kollar
Člen KS Praha
Příspěvky: 230
Registrován: 05 bře 2017, 11:57
Profese: IT konzultant
Dal poděkování: 580 poděkování
Dostal poděkování: 606 poděkování

Re: Monitoring Senát a PS

Příspěvek od Ivor.Kollar » 20 kvě 2017, 23:41

Vit.Simral píše:Ahoj Pirátstvo,

7. schůze Senátu proběhne 31.5. Příkladám seznam tisků. Jako vždy budu rád za jakýkoliv komentář / radu / podnět, sám se do tisků teprve vrhám.

http://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/pru ... value=5885

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
/senátní tisk č. 114/ (1. bod dopoledního jednání ve středu 31. května)
Zdar,

preletel som si tu novelu zakona o kybernetickej bezpecnosti, a je tam par veci minimalne na zamyslenie:

Zavadza sa nova kategoria "poskytovatel digitální služby", ktora obsahuje 3 typy subjektov,
"on-line tržiště", "internetového vyhledávače" a "cloud computing".

To dost vyrazne rozsiruje pravomoci NCKB, a navyse su tam nie uplne domyslene formulacie/povinnosti
(alebo naopak premyslene az prilis).

Napr.:
"(1) Poskytovatel digitální služby, který poskytuje tuto službu v České republice, nemá
sídlo v Evropské unii a neustavil si svého zástupce v jiném členském státě Evropské unie (dále
jen „jiný členský stát“), je povinen ustavit si svého zástupce v České republice. "

Jednak je teda absurdne aby si napr. nejake duckduckgo.com muselo zriadovat sidlo v EU/CR,
a dalej co spravia ked sa na nich zahranicny vyhladavac vykasle? Zacnu ho blokovat?
Napisu mu velmi nahnevany dopis? Jedna moznost horsia ako druha.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ivor.Kollar za příspěvky (celkem 2):
torrespondent, Alexandr.Mansurov

Uživatelský avatar
Roman.Semik
Příznivec Pirátů – Vysočina
Příspěvky: 337
Registrován: 02 čer 2012, 20:30
Profese: IT specialista
Bydliště: Praha Čakovice
Dal poděkování: 741 poděkování
Dostal poděkování: 225 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Monitoring Senát a PS

Příspěvek od Roman.Semik » 21 kvě 2017, 15:00

Ivor.Kollar píše: ...Zavadza sa nova kategoria "poskytovatel digitální služby", ktora obsahuje 3 typy subjektov,
"on-line tržiště", "internetového vyhledávače" a "cloud computing".

To dost vyrazne rozsiruje pravomoci NCKB, a navyse su tam nie uplne domyslene formulacie/povinnosti
(alebo naopak premyslene az prilis).
Poskytovatelé digitální služby nebudou spadat pod NCKB, tedy vládní CERT, ale pod národní CERT (cz.nic). Už někdo specifikoval "on-line tržiště"? Je to e-shop typu alza.cz, emimino.cz nebo eshop ČD?

torrespondent
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 357
Registrován: 05 črc 2016, 16:42
Profese: např. právník, grafik, student práva
Dal poděkování: 278 poděkování
Dostal poděkování: 615 poděkování

Re: Monitoring Senát a PS

Příspěvek od torrespondent » 22 kvě 2017, 20:37

Oni chtějí donutit poskytovatele k fyzickému zastoupení, aby měli koho šikanovat až poskytovatel nebude chtít spolupracovat s orgánama na civilní špionáži, pardon, protiteroristické činnosti.

Nicolas
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 1
Registrován: 10 srp 2016, 19:06
Profese: Student
Dal poděkování: 4 poděkování

Re: Monitoring Senát a PS

Příspěvek od Nicolas » 24 kvě 2017, 11:57

Roman.Semik píše: Poskytovatelé digitální služby nebudou spadat pod NCKB, tedy vládní CERT, ale pod národní CERT (cz.nic). Už někdo specifikoval "on-line tržiště"? Je to e-shop typu alza.cz, emimino.cz nebo eshop ČD?
Pravděpodobně něco jako emimino, bazoš, fler, vinted, (aukro?) apod.

Vit.Simral
Asistent senátora
Příspěvky: 320
Registrován: 13 čer 2016, 12:41
Profese: Radní hl. m. Prahy
Dal poděkování: 404 poděkování
Dostal poděkování: 668 poděkování

Re: Monitoring Senát a PS

Příspěvek od Vit.Simral » 09 črc 2017, 17:37

Ahoj Pirátstvo,

8. schůze Senátu proběhne 19.-21.7. Příkladám seznam tisků, které si dopodrobna můžete pročíst zde: http://www.senat.cz/dokumenty/zarazene_ ... .2017&O=11

1. Senátní tisk č. 68 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 12. prosince 2016 - ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek –1. bod dopoledního jednání ve středu 19. července
2. Senátní tisk č. 97 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé - ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek – 2. bod dopoledního jednání ve středu 19. července
3. Senátní tisk č. N 041/11 - Společná zpráva Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o provádění přezkumu evropské politiky sousedství – ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek - 3. bod dopoledního jednání ve středu 19. července
4. Senátní tisk č. 145 – Návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů - ministr vnitra Milan Chovanec – 4. bod dopoledního jednání ve středu 19. července
5. Senátní tisk č. 152 – Návrh zákona o elektronické identifikaci - ministr vnitra Milan Chovanec – 5. bod dopoledního jednání ve středu 19. července
6. Senátní tisk č. 153 – Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci - ministr vnitra Milan Chovanec – 6. bod dopoledního jednání ve středu 19. července

7. Senátní tisk č. 156 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů - ministr vnitra Milan Chovanec – 7. bod dopoledního jednání ve středu 19. července
8. Senátní tisk č. 157 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů - ministr vnitra Milan Chovanec – 8. bod dopoledního jednání ve středu 19. července
9. Senátní tisk č. 142 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů - předseda vlády Bohuslav Sobotka
10. Senátní tisk č. 149 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů - předseda vlády Bohuslav Sobotka
11. Senátní tisk č. 150 – Návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže) - předseda vlády Bohuslav Sobotka
12. Senátní tisk č. 151 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - předseda vlády Bohuslav Sobotka
13. Senátní tisk č. 160 - Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 22. – 23. června 2017 - předseda vlády Bohuslav Sobotka
14. Senátní tisk č. 107 - Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2016 - předseda vlády Bohuslav Sobotka
15. Senátní tisk č. K 031/11 - Bílá kniha o budoucnosti Evropy – Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025 – předseda vlády Bohuslav Sobotka
16. Senátní tisk č. J 039/11 - Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2017 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2017 – předseda vlády Bohuslav Sobotka, ministr financí Ivan Pilný
17. Senátní tisk č. N 034/11 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánům pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu – předseda vlády Bohuslav Sobotka
18. Senátní tisk č. 143 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů - ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček – 1. bod odpoledního jednání ve středu 19. července
19. Senátní tisk č. 154 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh - ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček – 2. bod odpoledního jednání ve středu 19. července
20. Senátní tisk č. 155 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů - ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček – 3. bod odpoledního jednání ve středu 19. července
21. Senátní tisk č. 95 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru - ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček – 4. bod odpoledního jednání ve středu 19. července
22. Senátní tisk č. N 040/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky a postup, jímž může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí – ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček – 5. bod odpoledního jednání ve středu 19. července
23. Senátní tisk č. 138 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová
24. Senátní tisk č. 139 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů - ministr obrany Martin Stropnický
25. Senátní tisk č. 129 - Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATO - ministr obrany Martin Stropnický
26. Senátní tisk č. 71 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru - ministr obrany Martin Stropnický
27. Senátní tisk č. 141 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - ministr dopravy Dan Ťok
28. Senátní tisk č. 61 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách - ministr dopravy Dan Ťok
29. Senátní tisk č. 64 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách - ministr dopravy Dan Ťok
30. Senátní tisk č. 65 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě - ministr dopravy Dan Ťok
31. Senátní tisk č. 66 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách - ministr dopravy Dan Ťok
32. Senátní tisk č. 148 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů - ministr životního prostředí Richard Brabec
33. Senátní tisk č. 70 – Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, sjednaná ve Vídni dne 22. března 1985, Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, sjednaný v Montrealu dne 16. září 1987, v platném znění, a změna Montrealského protokolu, přijatá v Kigali dne 15. října 2016 - ministr životního prostředí Richard Brabec
34. Senátní tisk č. 158 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů - zástupce Libereckého kraje Martin Půta
35. Senátní tisk č. 140 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů - zástupkyně skupiny poslanců Věra Kovářová
36. Senátní tisk č. 146 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - zástupkyně skupiny poslanců Věra Kovářová
37. Senátní tisk č. 144 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů - poslanci Martin Plíšek, Jan Chvojka, Marek Benda a Radek Vondráček
38. Senátní tisk č. 147 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů - zástupce skupiny poslanců Robin Böhnisch
39. Senátní tisk č. 99 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října v Praze a dne 16. prosince 2004 v Grand Turk - ministr financí Ivan Pilný
40. Senátní tisk č. 100 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 7. dubna 2005 v Montserratu - ministr financí Ivan Pilný
41. Senátní tisk č. 101 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Ostrovem Man, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 19. listopadu 2004 v Douglasu - ministr financí Ivan Pilný
42. Senátní tisk č. 102 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 9. listopadu 2004 v Haagu - ministr financí Ivan Pilný
43. Senátní tisk č. 103 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 27. srpna 2004 v Haagu - ministr financí Ivan Pilný
44. Senátní tisk č. 104 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 17. dubna 2005 v Grand Caymanu - ministr financí Ivan Pilný
45. Senátní tisk č. 105 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 9. prosince 2004 v Anguille - ministr financí Ivan Pilný
46. Senátní tisk č. 106 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 11. dubna 2005 v Tortole - ministr financí Ivan Pilný
47. Senátní tisk č. 94 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu - ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech
48. Senátní tisky č. K 018/11, K 019/11 a K 020/11 – Balíček sdělení ke zlepšení příležitostí mladých lidí - ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech
49. Senátní tisk č. K 051/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU - ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech
50. Senátní tisk č. 89 – Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2016 - předsedkyně Úřadu na ochranu osobních údajů Ivana Janů
51. Senátní tisk č. 90 - Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2016 - Veřejný ochránce práv Anna Šabatová
52. Senátní tisk č. 91 - Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2016 - prezident NKÚ Miloslav Kala
53. Senátní tisk č. 92 - Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2016 - předsedkyně ÚSTR Emilie Benešová
54. Senátní tisk č. 132 - Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2016 - předseda ČTÚ Jaromír Novák
55. Senátní tisk č. 134 - Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
56. Senátní tisk č. 130 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – 1. čtení
57. Senátní tisk č. xxx - Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Vit.Simral
Asistent senátora
Příspěvky: 320
Registrován: 13 čer 2016, 12:41
Profese: Radní hl. m. Prahy
Dal poděkování: 404 poděkování
Dostal poděkování: 668 poděkování

Re: Monitoring Senát a PS

Příspěvek od Vit.Simral » 02 srp 2017, 21:02

Ahoj Pirátstvo,

jako vždy, program pro nadcházející plénum Senátu, které proběhne 16.8. Tisky si můžete rozkliknout zde: http://www.senat.cz/dokumenty/zarazene_ ... .2017&O=11

1. Senátní tisk č. 167 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík – 1. bod jednání ve středu 16. srpna 2017
2. Senátní tisk č. 168 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů - ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík – 2. bod jednání ve středu 16. srpna 2017
3. Senátní tisk č. 179 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová – 3. bod jednání ve středu 16. srpna 2017
4. Senátní tisk č. 180 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb. - ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová - 4. bod jednání ve středu 16. srpna 2017
5. Senátní tisk č. N 36/11 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU – ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová - 5. bod jednání ve středu 16. srpna 2017
6. Senátní tisk č. 181 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů - ministr dopravy Dan Ťok
7. Senátní tisk č. 182 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr dopravy Dan Ťok
8. Senátní tisk č. 177 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - ministr financí Ivan Pilný – zastoupí ministr dopravy
9. Senátní tisk č. 183 - Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí - ministr financí Ivan Pilný - zastoupí ministr dopravy
10. Senátní tisk č. 184 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí - ministr financí Ivan Pilný - zastoupí ministr dopravy
11. Senátní tisk č. 175 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - ministr spravedlnosti Robert Pelikán – 1. bod jednání odpoledne ve středu 16. srpna 2017
12. Senátní tisk č. 176 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti - ministr spravedlnosti Robert Pelikán - 2. bod jednání odpoledne ve středu 16. srpna 2017
13. Senátní tisk č. 186 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zástupce skupiny poslanců Zdeněk Ondráček
14. Senátní tisk č. 178 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů - zástupkyně Senátu Jitka Seitlová
15. Senátní tisk č. 185 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček
16. Senátní tisk č. 131 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s odstoupením České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra - ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček
17. Senátní tisk č. N 42/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 – ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček
18. Senátní tisk č. K 37/11 - Diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy – předseda vlády Bohuslav Sobotka
19. Senátní tisk č. J 38/11 - Návrh Interinstitucionální vyhlášení evropského pilíře sociálních práv – předseda vlády Bohuslav Sobotka
20. Senátní tisk č. 173 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze - zástupce skupiny poslanců Martin Sedlář
21. Senátní tisk č. 172 - Návrh zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (stykový zákon) - zástupkyně Senátu Eliška Wagnerová
22. Senátní tisk č. 166 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zástupce skupiny poslanců Vít Kaňkovský
23. Senátní tisk č. 174 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - zástupce skupiny poslanců Václav Votava
24. Senátní tisk č. 92 - Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2016 - předsedkyně ÚSTR Emilie Benešová
25. Senátní tisk č. 187 - Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů – prezident republiky Miloš Zeman – poslední bod před polední přestávkou ve středu 16. srpna 2017
26. Senátní tisk č. 169 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr zemědělství Marian Jurečka - zastoupí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek - 1. bod jednání odpoledne ve čtvrtek 17. srpna 2017
27. Senátní tisk č. 170 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr zemědělství Marian Jurečka - zastoupí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek - 2. bod jednání odpoledne ve čtvrtek 17. srpna 2017
28. Senátní tisk č. 171 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony - ministr zemědělství Marian Jurečka - zastoupí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek - 3. bod jednání odpoledne ve čtvrtek 17. srpna 2017
Milan Štěch

Vit.Simral
Asistent senátora
Příspěvky: 320
Registrován: 13 čer 2016, 12:41
Profese: Radní hl. m. Prahy
Dal poděkování: 404 poděkování
Dostal poděkování: 668 poděkování

Re: Monitoring Senát a PS

Příspěvek od Vit.Simral » 25 zář 2017, 22:31

Ahoj Pirátstvo,

nadcházející plénum Senátu proběhne 11.10. Tisky si můžete rozkliknout zde: http://www.senat.cz/dokumenty/zarazene_ ... .2017&O=11 Upozorňuji zejména na body 9, 24 a 30. Budu rád za vaše komentáře a připomínky.

1. Senátní tisk č. 135 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce o práci na moři, přijatá v roce 2006 – ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová - 1. bod dopoledního jednání ve středu 11. října
2. Senátní tisk č. 163 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením – ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová - 2. bod dopoledního jednání ve středu 11. října
3. Senátní tisk č. 196 - Návrh zákona o platebním styku - ministr financí Ivan Pilný - 3. bod dopoledního jednání ve středu 11. října
4. Senátní tisk č. 197 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku - ministr financí Ivan Pilný - 4. bod dopoledního jednání ve středu 11. října
5. Senátní tisk č. 198 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr financí Ivan Pilný - 5. bod dopoledního jednání ve středu 11. října
6. Senátní tisk č. J 64/11 – Diskusní dokument o budoucnosti financí EU – ministr financí Ivan Pilný - 6. bod dopoledního jednání ve středu 11. října
7. Senátní tisk č. N 60/11 – Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat – ministr financí Ivan Pilný - 7. bod dopoledního jednání ve středu 11. října
8. Senátní tisk č. 194 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr vlády ČR Jan Chvojka
9. Senátní tisk č. 195 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. – poslanec Vít Kaňkovský
10. Senátní tisk č. 199 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb. - zástupce skupiny poslanců Vladislav Vilímec
11. Senátní tisk č. 200 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů - zástupce skupiny poslanců Zbyněk Stanjura
12. Senátní tisk č. XXX - Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 19. - 20. října 2017 – předseda vlády Bohuslav Sobotka
13. Senátní tisk č. J 57/11 – Diskusní dokument o prohlubování hospodářské a měnové unie - předseda vlády Bohuslav Sobotka
14. Senátní tisk č. 136 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Abidžanu dne 26. listopadu 2008 a v Bruselu dne 22. ledna 2009 - ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek
15. Senátní tisk č. 137 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 28. července 2016 - ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek
16. Senátní tisky č. N 43/11, N 44/11, N 45/11 a N 46/11 – Dopravní Balíček – sociální aspekty v silniční dopravě, užívání najatých vozidel, kabotáž a podmínky pro podniky – ministr dopravy Dan Ťok
17. Senátní tisky č. N 47/11, N 48/11, N 49/11 a N 50/11 – Dopravní Balíček – výběr mýtného a vykazování emisí CO2 u nových těžkých vozidel – ministr dopravy Dan Ťok
18. Senátní tisky č. N 55/11, K 56/11 - Balíček k evropskému obrannému průmyslu a fondu - ministr obrany Martin Stropnický
19. Senátní tisk č. J 58/11 - Diskusní dokument o budoucnosti evropské obrany - ministr obrany Martin Stropnický
20. Senátní tisk č. N 65/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a o změně nařízení (ES) 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení (EU) 1077/2011 – ministr vnitra Milan Chovanec
21. Senátní tisky č. K 52/11, K 53/11, J 54/11 – Balíček dokumentů ke vzdělávání – ministr školství mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech
22. Senátní tisk č. 159 - Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2016 – předseda ÚOHS Petr Rafaj
23. Senátní tisk č. 162 - Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2016 – guvernér ČNB Jiří Rusnok
24. Senátní tisk č. 190 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších zákonů – 1. čtení
25. Senátní tisk č. 191 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších zákonů – 1. čtení
26. Senátní tisk č. 193 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty, Lumíra Aschenbrennera, Michaela Canova, Zdeňky Hamousové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích – 1. čtení
27. Senátní tisk č. 130 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – 2. čtení
28. Senátní tisk č. XXX - Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů – prezident republiky Miloš Zeman
29. Senátní tisk č. XXX - Volba kandidáta na člena Národní rozpočtové rady
30. Senátní tisk č. 165 - Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. – zástupce skupiny poslanců Roman Váňa

Odpovědět

Zpět na „Připravované předpisy“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů