Report Dana Balcarová

Odpovědět
Uživatelský avatar
Dana.Balcarova
Poslanec/poslankyně Parlamentu ČR
Příspěvky: 556
Registrován: 13 pro 2013, 12:34
Profese: poslankyně PSP ČR
Bydliště: Praha 9
Dal poděkování: 710 poděkování
Dostal poděkování: 636 poděkování

Report Dana Balcarová

Příspěvek od Dana.Balcarova »

Říjen 2017
21. října ustavující schůze poslaneckého klubu v PiCe v Praze. Stala jsem se členkou vyjednávacího teamu. Účastnila vyjednávání s ODS, účastnila se jednání o našich vyjednávacích prioritách, ...
28. 10. zasedání zasedání RV a v neděli
29. 10. druhé schůze poslaneckého klubu, opět v PiCe.
Byla jsem zvolená za politickou místopředsedkyni našeho poslaneckého klubu.
Už od začátku mandátu mi začalo chodit velké množství různých mailů a pošty, na pomoci s jejich zvládáním a dalšími administrativními pracemi jsme se domluvila s Michalem Jokešem, který mi dělá dočasně asistenta. Do sněmovny chodím pravidelně, ale velkou část práce dělám z domova.
Dny, kdy nás bylo ve sněmovně jen pár a nikdo nevěděl, co a jak, ale všichni byli ještě v úžasu, že jsme to dali, byly zážitek. Dále jsem se samozřejmě věnovala i práce neuvolněné zastupitelky na Praze 9.

Listopad 2017
Začátkem listopadu jsem si udělala tři dny volno v horách, abych si pročistila hlavu, a pak se vrátila do víru dění. Postupně jsme přebírali kanceláře a vyřizovala jsem si formality nutné k fungování ve sněmovně.
11. a 12.11. jsem byla na tembuildingovém pobytu klubu v Lipnici nad Sázavou.
13. a 14.11. probíhalo školení našeho klubu v Parlamentním institutu.
15.11. školení pro nově zvolené poslance v jednacím sále.
16.11. školení v našem klubu pana P. Koláře - Parlamentní praxe.
17.11. jsem uspořádala schůzku s Piráty a příznivce z Prahy 9, kde jsem s nimi mluvila o dění ve sněmovně a kde jsem, doufám, položila základ pro místní sdružení s potenciálem uspět v komunálkách.
20. a 22.11. ustavující schůze sněmovny, složila jsem poslanecký slib.
25. 11. schůzka k dopravě, kterou organizoval garant programového bodu David Witosz.
27. 11. jsem se zúčastnila školení k rozpočtu.
Do toho všeho spousta focení, mailů a vyjednávání (jako např. 13. 12. s ODS).
Byla jsem zvolena předsedkyní Výboru pro životní prostředí PSP, je to velká odpovědnost. Na pomoc se specifickou problematikou ŽP jsem vybrala Zuzanu Vachůnovou, která je mojí druhou asistentkou na ½ úvazku a která má v oboru bohatou praxi.
Vydala jsem tiskovou zprávu tiskovka k vládní Zprávě o Životním prostředí ČR.

Prosinec 2017
Seznámila jsem se s prací a lidmi na sekretariátu výboru.
Připravovala se na vedení první schůzi VŽP, které jsem předsedala. Několikrát jsme se sešla se zástupci Zeleného kruhu, Hnutí Duha a Greenpeace, informovala jsem se o praxi ve výboru, důkladně studovala jednací řád atp. Samozřejmě jsme se zúčastnila jsem se všech schůzí sněmovny (5.,12.,15. a 19.12.). V tomto měsíci bylo potřeba vyčerpat expertovné pro tento rok, využila jsme ho na tvorbu svého webu a konzultace k ŽP.
4. 12. jsem se účastnila jednání Rady vlády pro udržitelný rozvoj
6. 12. první výbor, půl hodiny na seznámení se zařízením a jde se na věc. Budu muset na svém předsedání ještě trochu zapracovat, ale celkově to myslím na to, že jsem “nováček”, dopadlo dobře. A hned potom večer klubové školení J. Michálka, náročný den.
11. 12. mediální školení a hned večer do televize hodnotit plány vlády Andreje Babiše z pozice předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí. záznam 90' ČT24: Dana Balcarová - Babišův kabinet a životní prostředí - - Babišova vláda očima předsedů sněmovních výborů.
12. 12. poslední zastupitelstvo MČ Praha 9 v tomto roce.
18.12. klubové školení M. Archalous - fungování vlády, ministerstev a jak je můžeme efektivně kontrolovat.

Koncem roku jsme musela vyřešit ještě jednu věc - dlouhodobá tajemnice výboru pro ŽP se rozhodla odejít, a tak jsme hledali náhradu. Po domluvě s panem kancléřem bude novou tajemnicí Pavlína Kroupová, která má pro tuto práci velmi dobré předpoklady.

Na následující rok jsem si stanovila tyto legislativní priority: Voda je život, Život ve městech a obcích, Nejlepší je odpad, který nevznikne a Aby nás smog nedusil.

Moji práci můžete sledovat i na mém webu

Zbyl ale i čas na Vánoce a tvorbu PF, které se myslím velmi povedlo. Díky Bell! Mrkněte na něj.

Leden 2018
Bohužel mě na část prosince a celý leden skolil zápal plic, a proto jsem se musela omluvit ze všech jednání Poslanecké sněmovny a obecně moc nemohla chodit mezi lidi.
Na 3. schůzi Výboru pro životní prostředí dne 11.1. jsem také nemohla být přítomna, ale dálkově jsem se mohla účastnit alespoň všech jednání předsednictva Klubu Pirátů.
S pomocí mé asistentky a také tajemnice Výboru pro životní prostředí jsem pořád zůstávala v obraze, co se probírá a řeší, abych hned po uzdravení v únoru mohla začít fungovat naplno.

Únor 2018
V únoru jsem řídila 4.schůzi Výboru pro životní prostředí. Probrali jsme mimo jiné pozměňovací návrhy k zákonu o ochraně ovzduší či vodnímu zákonu - svůj pozměňovací návrh, který se zaměřuje na to, aby spolky mohly komentovat správní řízení o vodních stavbách jsem na konci února přednesla i na plénu poslanecké sněmovny.

Po výboru jsem rovněž svolala kulatý stůl k Nagojskému protokolu.

Setkala jsem se se zástupci několika nevládních neziskových organizací, mezi nimi například zástupci hnutí DUHA, Greenpeace či Zelený kruh. Dále jsem se sešla například se zástupcem Svazu průmyslu a dopravy

Na polovinu března plánujeme organizaci semináře “Ochrana ovzduší, legislativní rámec a praxe” zaměřený na problematiku ochrany ovzduší. V únoru jsem proto se svými asistenty trávila hodně času přípravami programu a organizace semináře.

Březen 2018
Za nejúspěšnější akci měsíce bych určitě označila realizaci semináře na téma Ochrana ovzduší - legislativní rámec a praxe, 13.března. Na semináři se sešli odborníci na toto téma z různých sfér - zástupci MŽP, poslanci, zástupci nevládních organizací i odborníci z akademické sféry. Podařilo se nám zajistit záznam, který je pro všechny ke shlédnutí tady:
https://www.youtube.com/watch?v=Bh3_0eJ4crA&t=6s

V březnu jsem dvakrát řídila Výbor pro životní prostředí (VŽP). Nejdůležitější náplň schůzí VŽP tvořily novely zákona o vodách a o ochraně ovzduší. K novele návrhu zákona o vodách jsem podala pozměňovací návrh, který se týkal zapojení spolků do správních řízení o vodních stavbách. K novele návrhu zákona o ochraně ovzduší pak pozměňovací návrhy ke zrušení výjimek v limitu emisí uhelných elektráren a zavedení vyhlášky, prostřednictvím které by mohly obce zakázat spalování nekvalitního hnědého uhlí na svém území.

Dále jsem se účastnila schůzí podvýborů, kterých jsem členkou. Konkrétně Podvýboru pro letectví a vesmírný program - v sále Státních aktů se na slavnostním zasedání podvýboru předávala ocenění pro osobnosti s celoživotním přínosem pro tento obor.
Také jsem se účastnila schůze Podvýboru pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu a první schůze Podvýboru pro zdravotnický záchranný systém.

Sešla jsem se společně s kolegy, pirátskými poslanci, kteří se zabývají životním prostředím a zemědělstvím se zástupci několika neziskových organizací, např. Českého svazu ochránců přírody a platformy Měj se k světu. Zápisy ze schůzek jsou k dispozici na fóru :)

Vydala jsem několik tiskových zpráv. Poskytla jsem krátký rozhovor pro pořad ČT Týden v politice a 15.4. se objevím v pořadu Nedej se!

Duben
Duben byl náročný měsíc. Na plénu Sněmovny se probíralo několik zákonů, které se týkají životního prostředí.
Proběhlo 2. čtení zákona o ochraně ovzduší, kde jsem obhajovala své pozměňovací návrhy. Také proběhlo druhé a třetí čtení zákona o využívání genetických zdrojů dle Nagojského protokolu. Zpravodajem pro tento zákon byl původně Bohuslav Sobotka, ale vzhledem k tomu, že ukončil své politické působení, převzala jsem roli zpravodajky já. Poslední návrh zákona v gesci životního prostředí byl návrh zákona o vodách.

Schůze Výboru pro životní prostředí se uskutečnila jednou, ale o to byla její náplň širší. Projednávali jsme návrh zákona o ochraně ovzduší po druhém čtení. Také jsme se začali zabývat problematikou světelného smogu a světelného znečištění. Mimoto jsme také probírali ratifikaci Stockholmské úmluvy, která se zaměřuje na perzistentní organické polutanty.

Zúčastnila jsem se recepce s velvyslanci severských zemí, jako členka Meziparlamentní skupiny přátel s těmito zeměmi. Zde jsem měla možnost navázat kontakt s velvyslankyní Finska, což pro mě bylo důležité, vzhledem k tomu, že náš výbor plánuje v červnu do Finska několikadenní výjezd. S paní velvyslankyní jsme projednaly několik návrhů k naší návštěvě.
Květen 2018
Nejdůležitějším bodem měsíce května bylo bezpochyby výjezdní zasedání výboru pro životní prostředí. Zasedání bylo dvoudenní, vyjeli jsme do Krkonošského národního parku. Setkali jsme se s ředitelem Správy KRNAPu, panem Robinem Bohnischem, který je bývalým předsedou výboru pro životní prostředí. Navštívili jsme vzdělávací centrum environmentálního vzdělávání Krtek, při prohlídce Stezky korunami stromů jsme s jejím ředitelem diskutovali o zdravých lesích a péči o ně. Poté zasedal výbor, zabývali jsme se body k problematice lesů. Druhý den jsme se přesunuli do CHKO Kokořínsko, kde jsme se věnovali problematice vlků.

Na plénu Sněmovny proběhlo třetí čtení zákona o ochraně ovzduší. Můj pozměňovací návrh o udělení výjimek z limitů znečištění ovzduší pro velké uhelné elektrárny na omezenou dobu - 4 roky, bohužel nebyl přijat. Také jsme projednávali návrh novely zákona o vodách, která byla zamítnuta Senátem. S dalších zákonů související s problematikou ŽP se v prvním čtením projednával zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, do čehož spadá téma vodní dopravy.

V průběhu května jsme také s mým týmem intenzivně pracovali na přípravě na výborovou zahraniční cestu do Finska, plánovanou na první polovinu června.


Červen 2018
Od 4.do 11. června jsem společně s dalšími 3 poslanci z výboru pro životní prostředí vyjeli na zahraniční cestu do Finska. Zde jsme se setkali s finským ministrem životního prostředí Kimmo Tiilikainenem a s partnerskými parlamentními výbory pro životní prostředí a pro budoucnost, dále s poslanci z meziparlamentní skupiny přátel s ČR a odborníky z oboru životního prostředí v tématech, kvůli kterým jsme za cíl naší cesty zvolili právě Finsko (strategie udržitelného rozvoje, snižování produkce CO2 v energetice, vládní strategie k omezení produkce odpadů zavedením tzv. cirkulární ekonomiky, ekoinovace, lesní hospodářství a možnosti spolupráce a projevy klimatické změny v arktické oblasti).

V druhé polovině června proběhlo zasedání výboru pro životní prostředí, kde jsme projednávali státní závěrečné účty Českého báňského úřadu a MŽP, dále hospodaření Státního fondu životního prostředí ČR a problematiku plnění programů prevence před povodněmi.

Jako předsedkyně výboru pro životní prostředí jsem uspořádala dva kulaté stole. Na jednom z nich jsme se věnovali tématu odpadové novely a balíčku cirkulační ekonomiky. Jsem ráda, že panovala mezi všemi přítomnými shoda na důležitosti větší míře recyklace. Druhý kulatý stůl jsem uspořádala ve spolupráci s předsedou podvýboru pro ochranu přírody a krajiny Janem Čižinským k problematice jezů na Labi, v diskuzi mezi zástupci MŽP, nevládních neziskových organizací a zástupci průmyslu a komerční sféry padly zajímavé poznatky k plavebnímu stupni Děčín a záměru vybudování kanálu Dunaj-Odra-Labe. Dále jsem zaštítila seminář Akademie věd ČR k problematice pitné vody.
Jen v takové společnosti se bude dobře dařit, ve které lidé sázejí stromy, o nichž vědí, že v jejich stínu už nebudou odpočívat
Odpovědět

Zpět na „Reporty z jednání klubu“