RV 15/2016 Usnesení o prezidentských volbách 2018 - r.h.1.k.

Moderátoři: Jednatele, Republikovy vybor

Pravidla fóra
Hlasujte příspěvkem
"Pro návrh"/"Proti návrhu"/"zdržuji se"
Uživatelský avatar
Frantisek.Navrkal
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 4562
Registrován: 11 kvě 2012, 23:42
Profese: datový inženýr a poslanec
Dal poděkování: 9448 poděkování
Dostal poděkování: 5322 poděkování

RV 15/2016 Usnesení o prezidentských volbách 2018 - r.h.1.k.

Příspěvek od Frantisek.Navrkal »

Zahajuji hlasování o usnesení o prezidentských volbách 2018.

Jediným návrhem usnesení je následující kompromisní návrh od Lipavského, Michálka et al. z mumble konference (možnost A):
Republikový výbor
  1. schvaluje následující východiska, cíle a programové priority Pirátské strany pro následující prezidentské volby,
  2. ukládá republikovému předsednictvu vést jednání s ostatními politickými subjekty a zástupci občanské společnosti k naplnění schváleného cíle a uzavření dohody upravující volební spolupráci, a dále předložit výsledek tohoto jednání republikovému výboru (který ho projedná a dále předloží celostátnímu fóru),
  3. stanoví jako výchozí pozici pro vyjednávání o programu v rámci dohody o volební spolupráci níže uvedené programové priority,
  4. schvaluje postoj České pirátské strany k dosavadnímu působení a případné budoucí kandidatuře prezidenta České republiky Miloše Zemana.
Východiska
  1. Prezidentská kampaň bude probíhat v roce 2017 a vyvrcholí v lednu 2018 (možná již na konci roku 2017).
  2. Paralelně s tím poběží sněmovní kampaň, která pro nás má jednoznačnou prioritu.
  3. Volební systém je dvoukolový a vítěz může být jen jeden, jakékoliv další výsledky nemají reálný efekt.
  4. Nejsme schopni sami udělat dostatečně velkou kampaň, která by obstála ve velké konkurenci.
  5. V posledních volbách vedlo tříštění sil k velké polaritě a vítězství Miloše Zemana, který patrně bude opět kandidovat, ale jehož Pirátská strana nepodporuje.
    • Závěr: Není vhodné se vyčerpávat samostatnou kampaní a hledáme spojence pro zvolení vhodného kandidáta.
Cíle
Chceme, aby byl zvolen prezident, který bude co nejlépe naplňovat naše hodnoty:
  • dobře a důstojně republiku zastupoval v zahraničí,
  • nerozděloval společnost,
  • nebyl závislý na zahraničních penězích a vlivu,
  • byl reálně schopen dobře vykonávat svěřený mandát (např. jmenovat dobré soudce apod.),
  • byl naladěn na evropské hodnoty humanismu, lidských práv a svobod.
Chceme do programu kandidát prosadit naše priority (samostatný dokument níže). Nechceme se nechat onálepkovat (pravdoláska, pražská kavárna atd.).
Následující programové body vyjadřují představu Pirátské strany o budoucím prezidentovi ČR a hodnotách, které by měl reprezentovat.
1) Otevřenost a přístup k informacím
  • Prezident prosazuje otevřené a srozumitelné jednání v politice. Takové jednání požaduje i po ostatních aktérech na politické scéně.
  • Prezident s jeho nejbližšími spolu pracovníky (kancléř, šéfové klíčových odborů) zveřejňuje své příjmy a majetek. Kancelář prezidenta republiky (KPR) hospodaří s nemalým rozpočtem okolo 0,5 miliardy Kč transparentním způsobem.
  • Je nepřijatelné, aby prezident tajil informace o přípravě amnestie.
  • Prezident aktivně otevírá odbornou, politickou a kultivovanou diskusi o problémech současné společnosti a možnostech jejich řešení (např. nepodmíněný základní příjem nebo dlouhodobá udržitelnost současného finančního systému).
  • Prezident podporuje svobodu přístupu k internetu, svobodu projevu, svobodu šíření informací a aktivně se staví proti všem formám cenzury.
2 – Garant systému, pravidel hry a ochrany menšin
  • Prezident je garantem férových pravidel hry a stojí nad velkými i malými politickými stranami, není další hráč s nimi zápolící.
  • Prezident se chová nadstranicky. Při výkonu svého úřadu neupřednostňuje žádnou konkrétní politickou stranu a v rámci možností oponuje všem pokusům o omezení plurality v politickém systému.
  • Prezident se chová jako prezident všech občanů. I těch, s jejichž názory nesouhlasí. Dokáže ujistit většinovou společnost o tom, že hájí její zájmy (viz např. obavy z upřednostňování imigrantů nebo jiných menšin).
  • Prezident prosazuje racionální imigrační politiku, která zahrnuje následující postoje: pomoc skutečným uprchlíkům z válkou zasažených oblastí, ochrana vnějších hranic schengenského prostoru, ekonomická migrace pod kontrolou, spolupráce na evropské úrovni a důraz na integraci příchozích cizinců (viz. stanovisko Pirátů k migraci)
  • Prezident uznává, že rovnost před zákonem a právo na sebeurčení jsou základem moderní svobodné společnosti. Kromě aktivního boje proti diskriminaci prosazuje rovný přístup k veřejným službám, rovnoprávnost různých forem životních partnerství a rovnoprávnost rodičů ve výchově dítěte.
  • Prezident odolává vlně populismu, nezneužívá politická témata, jako jsou např. uprchlíci, snaží se o věcný dialog a sblížení názorů při zachování rovnoprávnosti, realistického přístupu a pravidel platných pro všechny.
3 – Mezinárodní politika
  • Prezident reprezentuje v zahraničí český stát a jeho zájmy, ne svoji osobu.
  • Prezident podporuje mezinárodní politiku vlády a ostatních členských států EU.
  • Prezident aktivně koordinuje svoji mezinárodní politiku s ostatními ústavními orgány a ostatními členskými státy EU.
  • Prezident odmítá agresi v mezinárodní politice ve všech jejích podobách, a to především agrese vedené ze strany Ruska na Krymu a některých dosavadních výpadů USA.
  • Prezident jako hlava státu a vrchní velitel armády zajistí, že ČR bude kritickou, ale pevnou součástí Evropské unie s cílem zajistit akceschopnost naší obrany a dlouhodobou bezpečnost České republiky vůči zahraničním hrozbám.
4 – Nulová tolerance ke korupčnímu systému
  • Prezident důsledně prosazuje boj proti korupčním prvkům systému. Zastává se lidí, kteří upozorní na prokazatelnou korupci (v minulosti např. senátor Libor Michálek).
  • Prezident má hájit zájmy českých občanů, a proto je nepřijatelné, aby byl financován klientelistickými nebo zahraničními zájmovými skupinami.
  • Kandidát na prezidenta má transparentní volební účet a původ všech darů je dohledatelný a v případě jakýchkoliv pochybností o původů darovaných prostředků je kandidát vrátí.
  • Kandidát na prezidenta usiluje o financování prezidentské kampaně dárci z co nejširší části české společnosti, solidních podnikatelů a občanů.
  • Prezident má právo udělit milost, nebo amnestii. Nesmí, ale tohoto práva v žádném případě zneužít k omilostnění spřízněných osob.
5 – Nezávislost soudů a státních zastupitelství
  • Prezident je zárukou toho, že do prestižní funkce Ústavního soudce, obecného soudce či státního zástupce budou jmenováni pouze pracovití, vzdělaní a zkušení právníci s čistým morálním profilem, pevně zakotvení v hodnotách liberální demokracie, kteří nejsou spojeni s komunistickou justicí, s korupčním skandálem a neohrožují důvěru občanů, a hájí zájmy společnosti a spravedlnosti bez ohledu na politické strany či zájmové skupiny.
  • Prezident nejmenuje do vrcholných funkcí lidi bez kompetencí pouze na základě tzv. politických trafik, případně osoby z okruhu tzv. justiční mafie.
6 – Demokracii a maximální zapojení veřejnosti do rozhodování
  • Prezident ctí instituty přímé demokracie.
  • Prezident aktivně otevírá odbornou, politickou a kultivovanou diskusi o problémech současné společnosti a možnostech jejich řešení a dává prostor oběma stranám (např. nepodmíněný základní příjem nebo dlouhodobá udržitelnost současného finančního systému).
  • Prezident v žádném případě nezahájí a nebude podporovat vyjednávání mezinárodních smluv, které vynucují nefunkční monopoly na úkor rozvojových zemí a lidské svobody jako ACTA nebo TTIP.
  • Prezident prosazuje přímou volbu starostů a hejtmanů a zavedení celostátního referenda o zásadních tématech.
7 – Podpora vzdělávání a vědeckých institucí
  • Prezident přistupuje ke jmenování profesorů se vší vážností a respektuje názor akademické obce.
  • Prezident navazuje na dobrou praxi svých předchůdců účastnit se pravidelných debat se studenty, příp. akademiky.
  • Prezident přispívá ke kultivaci občanů a vede je k tomu, aby si vážili průběžného vzdělávání, které jedině umožňuje pružně reagovat na dlouhodobě se měnící strukturu pracovních činností i mezilidských vztahů.
  • Prezident je striktně proti školnému na vysokých školách, pokud by vedlo k zadlužování studentů.
8 - Proti cenzuře, strachu, nejistotě a pochybám ve společnosti
  • Prezident aktivně přispívá k formování otevřené a důvěryhodné občanské společnosti včetně objektivního veřejnoprávního vysílání. Odmítá cenzuru, vyvolávání strachu a nejistoty. Tyto negativní jevy veřejně pojmenovává.
  • Prezident vyhledává ve společnosti nespravedlnosti v lidských osudech a využívá své morální autority a faktických pravomocí k jejich napravování (např. studenti odsouzení za nekomerční sdílení filmu na internetu, důchodci odsouzení za léčbu konopím, kauza tykadla a pod.).
9 – Tržní a bankovní systém pro lidi
  • Prezident jmenuje do bankovní rady České národní banky silné nezávislé osobnosti, které mají na zřeteli zájmy občanů, ne jen finančních institucí.
  • Prezident jmenuje takovou bankovní radu, která bude striktně postupovat proti lichvě a zároveň bude bdít nad situací bank, aby nedošlo k ohrožení peněz střadatelů a jejich sanaci státem.
10 - Lidská práva
  • Prezident podporuje lidská práva doma i v zahraničí, např. respektem pro zahraniční disidenty, rozhovory o problematice lidských práv s představiteli daných zemích a podporou kulturní výměny mezi státy.
  • Prezident podporuje i obchodní výměnu s nedemokratickými státy, ale rozhodně se na tyto režimy neupíná a obchodní vztahy obohacuje svoji autoritou o rovinu lidských práv.
Piráti vs. Zeman
Postoj České pirátské strany k dosavadnímu působení Miloše Zemana a jeho případné opakované kandidatuře do úřadu prezidenta České republiky.

Klíčoví kandidáti na prezidenta už začali zbrojit na prezidentské volby. Současný prezident Miloš Zeman zvažuje opakovanou kandidaturu, a proto jsme sestavili bilanci nad dosavadním působením prezidenta Miloše Zemana. Vycházíme z našich programových tezí o tom, jak by měl by měl prezident vystupovat.

K jednotlivým bodům uvádíme pro doplnění kontextu odkaz na zdroj.
Pro:
  1. Jmenování ústavních soudců (na rozdíl od prezidenta Klause) - (1, 2)
  2. Výstupy ve sněmovně - (3)
  3. Návštěvy krajů - (4)
  4. Diskuse se studenty - (5)
  5. Rozumně používá práva udělit milost (6), ale je možná až moc konzervativní -(7)
  6. Podpora zákonu o obecném referendu - (8)
  7. Podpora zákonu o státní službě - (9)
Proti:
  1. Napojení na klientelistické skupiny (financování kampaně přes Lukoil, vazba na Miroslava Šloufa, přílet z prezidentské návštěvy soukromým letadlem skupiny PPF) - (10, 11)
  2. Nejmenování profesorů vysokých škol - (12, 13, 14, 15)
  3. Vyvoláváni konfliktu, extrémně vyhrocená rétorika vůči uprchlíkům bez věcného řešení
  4. Konspirační schůzka s Michalem Haškem v Lánech proti předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi - (16)
  5. Prezident Zeman podržel kancléře Mynáře, který získal vilu z pochybných zdrojů a odmítl zveřejnit své majetkové přiznání - (17, 18, 19)
  6. Nereprezentativní vystupování (výstupy po boku fašounů, vulgarity, Peroutka, nevhodné bonmoty, "viróza", nálepkování odpůrců), nadužívání psychotropnich latek pri vykonu funkce - (20, 21, 22, 23, 24)
  7. Záměr účastnit se vojenských přehlídek v Moskvě a Pekingu a podlézá autoritativním režimům - (25, 26, 27)
  8. Čína - "přijel jsem se učit" - (28)
  9. Zeman neuznává koordinaci politiky v rámci EU a odklon směrem k Číně označuje za "nezávislou politiku" - (29, 30, 31)
  10. Jmenoval vládu svých kamarádu a rozdávání státní vyznamenání svým kamarádům - (32, 33, 34, 35)
  11. Ztratil svoji dřívější vtipnost
  12. Porušeni předvolebních slibů - (36)
  13. Zemanova bilance na demagogu - (37)
[/list][/list]
Závěr
V této bilanci bohužel převládá negativní stránka a také celkový pocit z působení prezidenta Zemana není příznivý. Miloš Zeman je proto pro Českou pirátskou stranu nepřijatelným kandidátem do příštích prezidentských voleb. Piráti se zapojí do vyjednávání o podpoře alternativního kandidáta podle kritérií schválených republikovým výborem.
Můžete mu vyjádřit podporu.

Dále se můžete vyslovit pro tento návrh postupu (možnost B):
B) ukončení projednávání návrhů usnesení bez přijetí usnesení.
Hlasujte pro libovolnou kombinaci uvedených možností.

Příklad:
Jsem pro možnosti X, Y a Z.
Do druhého kola postoupí ty možnosti, které obdrží podporu od nadpoloviční části hlasujících. Pokud by do druhého kola postoupila jen jedna z možností, tak automaticky hlasování vyhrává a druhé kolo se nekoná.

Toto kolo hlasování bude trvat 48 hodin; skončí tedy 8. 4. 2016 18:40. Hlasování bylo řádně oznámeno.
Flamewar does not determine who is right - only who is left.
Moje poslancování: poslanecký report, stránka na Facebooku, Twitter profil

Uživatelský avatar
Lukas.Barton
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 1706
Registrován: 29 říj 2012, 15:36
Profese: Konstruktér
Bydliště: Plzeň
Dal poděkování: 561 poděkování
Dostal poděkování: 1806 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 15/2016 Usnesení o prezidentských volbách 2018 - r.h.

Příspěvek od Lukas.Barton »

Pro A

Uživatelský avatar
Frantisek.Navrkal
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 4562
Registrován: 11 kvě 2012, 23:42
Profese: datový inženýr a poslanec
Dal poděkování: 9448 poděkování
Dostal poděkování: 5322 poděkování

Re: RV 15/2016 Usnesení o prezidentských volbách 2018 - r.h.

Příspěvek od Frantisek.Navrkal »

Jsem pro možnost A.
Flamewar does not determine who is right - only who is left.
Moje poslancování: poslanecký report, stránka na Facebooku, Twitter profil

Uživatelský avatar
Frantisek.Kopriva
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 2350
Registrován: 10 říj 2013, 20:37
Profese: poslanec
Bydliště: Mladá Boleslav / Praha
Dal poděkování: 5083 poděkování
Dostal poděkování: 3110 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 15/2016 Usnesení o prezidentských volbách 2018 - r.h.

Příspěvek od Frantisek.Kopriva »

Pro A
sněmovní profil |< >| veřejný kalendář |< >| Facebook |< >| Twitter |< >| Instagram

* místopředseda výboru pro evropské záležitosti PSP, delegát do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, vedoucí skupiny přátel Tibetu
* vedoucí rezortního týmu EZO, vedoucí mezirezortního týmu Lidská práva, jednatel RV

Alexandr.Mansurov
Zahraniční odbor
Příspěvky: 1597
Registrován: 22 lis 2010, 16:56
Profese: programátor
Dal poděkování: 5099 poděkování
Dostal poděkování: 1998 poděkování

Re: RV 15/2016 Usnesení o prezidentských volbách 2018 - r.h.

Příspěvek od Alexandr.Mansurov »

Jsem pro možnost A.

Uživatelský avatar
Tobias.Esner
Příznivec Pirátů – Praha
Příspěvky: 7811
Registrován: 22 čer 2013, 12:03
Profese: člen Oblastní výkonné rady ČČK Praha 7
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 5022 poděkování
Dostal poděkování: 3755 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 15/2016 Usnesení o prezidentských volbách 2018 - r.h.

Příspěvek od Tobias.Esner »

pro A
778 7O2 713,
___
Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod. Jan Werich

Uživatelský avatar
Ondrej.Cesik
Člen KS Pardubický kraj
Příspěvky: 995
Registrován: 15 črc 2012, 18:37
Profese: programator
Dal poděkování: 110 poděkování
Dostal poděkování: 274 poděkování

Re: RV 15/2016 Usnesení o prezidentských volbách 2018 - r.h.

Příspěvek od Ondrej.Cesik »

Pro A
Budovatel o kousek lepšího světa.

Uživatelský avatar
Lenka.Kozlova
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 3080
Registrován: 11 čer 2012, 09:34
Profese: vychovatelka
Dal poděkování: 8277 poděkování
Dostal poděkování: 3034 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 15/2016 Usnesení o prezidentských volbách 2018 - r.h.

Příspěvek od Lenka.Kozlova »

Pro A

Uživatelský avatar
Petr.Lysek
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 661
Registrován: 01 úno 2012, 21:37
Profese: projektant
Bydliště: Belgická 3, 79604 Prostějov
Dal poděkování: 1153 poděkování
Dostal poděkování: 822 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 15/2016 Usnesení o prezidentských volbách 2018 - r.h.

Příspěvek od Petr.Lysek »

pro A
Předseda MS Prostějov
Email : Petr.Lysek@pirati.cz
Facebook : https://www.facebook.com/IgnaciusReilly
Profil: https://www.pirati.cz/lide/petr_lysek

"Lidé chtějí lži, aby měli podle čeho žít. Volají po nich." (Terry Pratchett:Národ)

Ljuba.Polakova
Člen KS Jihočeský kraj
Příspěvky: 487
Registrován: 18 dub 2011, 16:11
Profese: obchodník
Bydliště: České Budějovice
Dal poděkování: 1774 poděkování
Dostal poděkování: 397 poděkování

Re: RV 15/2016 Usnesení o prezidentských volbách 2018 - r.h.

Příspěvek od Ljuba.Polakova »

Pro možnost A.
ljuba.polakova@pirati.cz, +420 775 405 125

Zamčeno

Zpět na „Hlasování republikového výboru“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti